مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  هم آموز

پذيرش دكتری تخصصی بدون آزمون دانشگاه اصفهان در سال ۹۴

دانشگاه اصفهان درسال تحصیلی 95-94 براساس شيوه نامه داخلي بدون آزمون دكتري  از بين واجدين شرايط، دانشجو مي پذيرد.

به گزارش پی اچ دی تست ، دانشگاه اصفهان براساس شيوه نامه داخلي مصوب كميته استعدادهاي درخشان و برطبق رشته هاي مندرج دردفترچة راهنماي انتخاب رشته سال ۹۴ آزمون دكتري سازمان سنجش از بين واجدين شرايط، دانشجو مي پذيرد.

داوطلبان بايد ضمن مطالعه دقيق شيوه نامه و پس از دريافت و تكميل فرم درخواست پذيرش، كليه مدارك مربوطه را به آدرس پستي ذكر شده در اين اطلاعيه ارسال نمايند.

شرایط ثیت نام :

ماده  1: دانشگاه اصفهان حداكثرمعادل 20درصد ازظرفيت پذيرش با آزمون شيوه آموزشي -پژوهشي دوره روزانه دكتري خوددرهركدرشته محل تحصيل را ازبين دانش آموختگان دوره كارشناسي ارشد داخل كشورومورد ت‍أييد وزارت (يادانشجويان دوره كارشناسي ارشد داخل كه تا پايان شهريور ماه سال درخواست پذيرش ، دانش آموخته شوند )را به صورت مازاد برظرفيت وبارعايت شرايط زير پذيرش كند.

1-1بيش ازدوسال ازتاريخ دانش آموختگي متقاضي نگذشته باشد.

1-2 كسب حداقل 70 امتياز از فعاليت هاي آموزشي ،پژوهشي ومصاحبه .

1-3‌- داشتن ميانگين كل 15 وبالاتر دردوره كارشناسي وميانگين 17وبالاتر بدون احتساب نمره پايان نامه دردوره كارشناسي ارشد

1 -4-كسب حداقل نمره آزمون زبان مورد تصويب شوراي آموزشي دانشگاه اصفهان (پس ازقبولي و تاقبل از برگزاري امتحان جامع) مطابق باقوانين دانشجويان پذيرفته شده با آزمون .

تبصره 2: صرفا پذيرفته شدگان آزمون كارشناسي ارشد سال 89  به بعد مجازبه شركت درفراخوان پذيرش بدون آزمون دكتري سال 94دانشگاه اصفهان مي باشند.

1-5- براي شركت درفراخوان دكتري سال 94،داشتن حداقل 2مقاله علمي پژوهشي يراي دانشجويان ودانش آموختگان شيوه آموزشي پژوهشي وداشتن 3مقاله علمي پژوهشي براي دانشجويان ودانش آموختگان شيوه آموزش محور مرتبط با رشته تحصيلي  الزامي است.

تبصره 3 : دانشگاه اصفهان ازپذيرش درخواست دانشجويان ساير دانشگاههاي غير دولتي  اعم ازدانشگاه آزاد،پيام نور ،موسسات غيرانتفاعي ،دوره مجازي ،نيمه حضوري ،پرديس هاي دانشگاهي ،دانشگاه جامع علمي  -كاربردي مراكز وابسته به وزارتخانه ها وموسسات وحوزه هاي علميه براي سال تحصيلي 95-94 معذوراست.

تبصره4 : پذيرش دانش آموختگان حائز شرايط اين آيين نامه بدون پرداخت شهريه تحصيلي است .

ماده 2 : دانشگاه مي تواند فقط يك بار تا اول شهريور ماه هر سال نسبت به پذيرش حائزين شرايط ، اقدام نمايد .اسامي پذيرفته شدگان بايد توسط معاون آموزشي دانشگاه براي تاييد صلاحيت عمومي به سازمان سنجش ارسال شود وقطعي شدن ثبت نام منوط بر تأييد اين سازمان است .

ماده 3 : پذيرش افراد مشمول اين آيين نامه ، درهمان رشته تحصيلي يا رشته هاي تحصيلي مرتبط با رشته تحصيلي دوره كارشناسي ارشد متقاضي به تشخيص گروه آموزشي وتأييد شوراي آموزشي دانشگاه امكان پذير است .

ماده 4–  تغيير رشته  ياجابجايي محل تحصيل افراد پذيرفته شده بر اساس اين شيوه نامه مجاز نيست .

ماده 5–  مسئوليت حسن اجراي اين شيوه نامه وهرگونه پاسخگويي قانوني  مترتب بر آن برعهده دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه اصفهان مي باشد .

ماده 6– اين شيوه نامه در تاريخ94/01/25  به تصويب شوراي محترم آموزشي دانشگاه رسيد.

مدارك مورد نياز :

الف) فرم درخواست پذيرش تكميل شده توسط داوطلب

ب) تصوير گواهي پذيرش يا چاپ مقالات (۳ مقاله براي دانشجويان و دانش آموختگان شيوه آموزش محور و ۲ مقاله براي دانش آموختگان و دانشجويان شيوه آموزشي پژوهشي)

ج) تصوير گواهي فراغت از تحصيل مقاطع كارشناسي وكارشناسي ارشد كه در آن معدل (ميانگين) قيد شده باشد

تبصره : دانش آموختگان و دانشجويان سال آخر دوره كارشناسي ارشد، ملزم به ارائه گواهي معدل (ميانگين) بدون نمره پايان نامه كه به تاييد معاون آموزشي يا مدير كل امور آموزشي دانشگاه رسيده، مي باشند.

د) تصوير ريزنمرات يا آخرين كارنامه دوره كارشناسي ارشد

هـ) اصل فيش واريزي به مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ (يك ميليون ريال معادل يكصد هزار تومان) به حساب بانك ملت شعبه دانشگاه اصفهان حساب جام به شماره حساب ۲۷۲۴۰۲۰۱۱۷ و شناسه واريز۲۲۲۳۶۰ (حساب درآمدهاي اختصاصي دانشگاه اصفهان قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملت)

متقاضيان مدارك خودرابايد ازتاريخ 94/02/05  لغايت 94/02/16 منحصرا به صورت پستي به اين دانشگاه ارسال نمايند .به مداركي كه پس ازاين تاريخ ارسال شود ترتيب اثرداده نخواهد شد. اين دفتر ازپذيرش مدارك بصورت حضوري معذور مي باشد.

آدرس پستي : ميدان آزادي (دروازه شيراز) – خيابان هزارجريب- دانشگاه اصفهان – معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي – دفتراستعدادهاي درخشان -كدپستي ۷۳۴۴۱-۸۱۷۴۶

نكات مهم:

۱ـ مسئوليت صحت اعتبار مدارك ارسالي به عهده داوطلب محترم است و در صورت عدم تطابق باواقع ،تحصيل دانشجوي محترم حتي درصورت پذيرفته شدن منتفي خواهد بود.

۲- مبناي پذيرش بدون آزمون دكتري سال ۹۴ اين دانشگاه صرفاً رشته هاي اعلام شده در دفترچه انتخاب رشته آزمون دكتري سال ۹۴ سازمان سنجش مي باشد.

داوطلبان بايد هرگونه اطلاع رساني را تاتاريخ برگزاري مصاحبه از طريق سايت دانشگاه اصفهان به آدرس www.ui.ac.ir  پيگيري نمايند.

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
مریم
مریم

سلام. من میخوام ی مقاله علمی پزوهشی بفرستم ژورنال دانشگاه اصفهان. هیشکی مقاله ای که تو این ژورنال چاپ شده نداره لطفا برام بفرسته؟؟؟
مرسی

zoha
zoha

سلام دوستان
شماره دفتر استعداد درخشان اصفهان رو میدونید.
لطفا راهنمایی کنید
مرسی

شیمیست
شیمیست

سلام بچه ها کسی خبر نداره دانشگاه اصفهان نتایج رو اعلام کرده یا نه؟ نمیدونید اصلا چطوری قبول شده ها مطلع میشن؟

مینا
مینا

سلام
با دفتر استعدادها تماس بگیرید نفر برگزیده را اعلام میکنند.
هفته ی گذشته قطعی شده

شیمیست
شیمیست

سلام تماس گرفتم منکه قبول نشدم شاید واسه اینکه ارشدم از یه دانشگاه دیگه بوده
توکل بخدا شاید قسمت نبوده شما قبول شدید؟

مینا
مینا

سلام
منم متاسفانه قبول نشدم.

شیمیست
شیمیست

سلام منم واسه مصاحبه رفتم نه فکر نکنم نتایج اعلام شده باشه چون من 4شنبه با دفتر استعداد درخشان تماس گرفتم گفتم نتایج نیمه تیرماه اعلام میشه. امروزم از دانشگاه باهام تماس گرفتن و رفتم یه فرم که بازم یه سری اطلاعات میخواست پرکردم

مینا
مینا

سلام
میشه بپرسم فرم چی بود؟

شیمیست
شیمیست

سلام میناجان یه فرم بود که دوباره همه اطلاعات علمی پژوهشی رو باید مینوشتی
شاید به شما همون روز مصاحبه دادن پر کردید

العبد
العبد

ان شالله همه قبول شن
البته اونهایی که حقشونه ها

ماهبانو
ماهبانو

سلام میگند نتیجه مصاحبه استعداد های درخشان دانشگاه اصفهان مشخص شده آیا درسته؟

ماهبانو
ماهبانو

سلام گروه ادبیات از بعضی دروس امتحان کتبی بر گزار کرد.من کتبیمو نسبتا خوب دادم .مصاحبه هم بد نبود. دو مقاله آی سی چاپ شده داشتم .سه تا اکسپت آی سی یک همایشی پایان نامم را با درجه عالی دفاع کردم.هم ارشد و هم کار شناسی دانشجوی دانشگاه اصفهان بودم.

العبد
العبد

به احتمال زیاد پذیرفته میشید

اگر استاد رو تونسته باشید قانع کنید که بدرد دکترا میخورید

ماهبانو
ماهبانو

سلام دوستان مصاحبه دانشگاه اصفهان چه طور بود؟

نگار معتمدیان
نگار معتمدیان

سلام شما رفتین ماهبانو جان..
؟
چطور بود؟

رزومه تون خوب بود؟

مینا
مینا

سلام ماهبانوجان
منم رفتم مصاحبه اولش راضی بودم ولی الان بدجوری به تردید افتادم نمیدونم چی میشه..
خیلی معطلی داشت از صبح ساعت هفت و نیم که رفتم دانشگاه ساعت 4 نوبتم شد. خیلی بی برنامه بودن و بدون پذیرایی

ماهبانو
ماهبانو

سارا جون بر اساس رشته و گرایش که انتخاب کردید سوالات تخصصی می پرسند.

ماهبانو
ماهبانو

آره همه مدارکی که فرستادیم به اضافه پایان نامه شناسنامه کارت ملی مقالات چاپ شده و اکسپت

ماهبانو
ماهبانو

سلام مینا جون منو دیروز حدود ساعت 10 باهام تماس گرفتند

سارا
سارا

سلام.منم واسه مصاحبه قبول شدم. ولی نمیدونم باید چی بخونم.استرس گرفتن.الان زنگ زدن که 4 شنبه مصاحبه است. منم خبر نداشتم.کسی میدونه چی باید بخونه

سارا
سارا

کسی میدونه چه مدارکی رو باید ببریم؟

ماهبانو
ماهبانو

سلام منم سه شنبه مصاحبه دارم مصاحبه کتبی شفاهیه

العبد
العبد

تمام مدارکتون رو اصلش رو ببرید چون ممکنه که لازم بشود
در ضمن از کارهای مقاله و پایان نامتون سوال میکنن که میخوان بدونن به اون ها تسلط دارید و بعد خوندن متن انگلسیس و مکالمه داره که بک تعریف از چیز رو باید به انگلیسی بگید

ماهبانو
ماهبانو

سلام من رشته ام ادبیاته برا مصاحبه دانشگاه اصفهان دعوت شدم کارشناسی و ارشدم دانشگاه اصفهان بود.دوتا مقاله چاپ شده آی اس سی دارم 12 سال سابقه تدریس پیش دانشگاهی و دبیرستان 3 تا مقاله پدیرش شده.

مینا
مینا

ماه بانو جان با شما کی تماس گرفتن برا مصاحبه؟
مصاحبه ی من هم سه شنبه س.

سارا
سارا

سلام،من سهمیه استعداد درخشان دانشگاه اصفهانودارم دانشجوی همین دانشگاه بودم 1 مقاله پژوهشی 2 تا isc و حدود 10 تاهمایشی دارم معدل ارشدم بالا18 شده درخواست مصاحبه هم دادم بنظرتون امید داشته باشم برای دعوت به مصاحبه وقبولی این دانشگاه؟خیلی استرس دارم

العبد
العبد

بله

مینا
مینا

منم ثبت نام کردم… مصاحبه هم پس فرداست پس کی میخوان تماس بگیرن؟
اگه شما رو دعوت کردن لطفا بیاین بگین

ماهبانو
ماهبانو

سلام نتایج پذیرش کی میاد؟

مهرداد-مدیریت
مهرداد-مدیریت

سلام دوستان شرایط من به شرح زیر است: رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی با معدل 17/98 – فارغ التحصیل دانشگاه آزاد- فارغ التحصیل شهریور ماه 92 هستم. 4 تا مقاله isi – یک مقاله isc- تعداد زیادی هم مقاله کنفرانس ملی، بین المللی، منطقه ای، کنگره، سمپوزیوم و …- تالیف دو تا کتاب که یکی اش در دست داوری دانشگاه جهت چاپ می باشد- عضو کمیته علمی داوران کنفرانس های ملی و بین المللی در حوزه تخصصی خود و همچنین عضو هئیت تحریریه و کمیته علمی داوران تعدادی مجلات خارجی isi هستم. آیا فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد هم می توانند… ادامه نظر»

العبد
العبد

خیر نمیتونن برای دولتی شرکت کنند

ماهبانو
ماهبانو

سلام من تیر 92 دفاع کردم می تونم شرکت کنم

مهسا
مهسا

سلام. بله می تونید.

علی
علی

سلام
من ورودی سال 89 و نیمسال دوم هستم دانشگاه تهران که این موضوع تو کارنامه هم مشخص است و یک ترم هم به خاطر سربازی مرخصی داشتم…
3 تا مقاله علمی و پژوهشی چاپ شده دارم و رزومه ام بد نیست
به نظرتون مدارک رو ارسال کنم؟ جایی از نظرات دیدم که گفتند 89 نفرستند
ممنون می شم با توجه به زمان کم راهنمایی کنید.

مهسا
مهسا

سلام
فکر کنم بهتره با دانشگاه تماس بگیرید.

مهری
مهری

ای بابا کدوم دانشجوی کارشناسی ترم آخر دیدید 2 تا مقاله چاپ شده داشته باشه با این اوضاع جواب دادن مجلات ایرانی

علیرضا
علیرضا

مهسا خانم این گواهی رو باید از کجا دانلود کنم،منظورم همون گواهی معدل برای دانشجویان سال آخره

مهسا
مهسا

از جایی نباید دانلود کنید اقای علیرضا، تشریف ببرید دانشگاهتون حضوری و درخواستش رو بدید، براتون صادر میکنن. البته قبلش سایت دانشگاهتون رو چک کنید، شاید قبلش باید انلاین درخواست بدید.

Somayeh
Somayeh

دوستان
نوشته دو تا مقاله داشته باشند حداقل

منظور مقاله ی چاپ شده هستش یا اکسپت هم کافیه؟

مهسا
مهسا

قاعدتا باید پذیرش کافی باشه!

sahar
sahar

سلام .من یه مقاله آی اس آی.یه علمی پژوهشی و چندتاهمایش دارم.سابقه تدریسم دارم.به نظرتون مدارک بفرستم؟اگراز سال قبل توصیه نامه و گواهی معدل داشته باشم امسالم نیاز دوباره تهیه کنم؟؟؟

مهسا
مهسا

سلام
اگه شروط لازم رو دارید، چرا که نه! بفرستید.
اگه خطاب به دانشگاه خاصی نیستن، نه لازم نیست. همون ها کافی ه!

مهتا
مهتا

سلام بچه ها.میگم جدول محاسبه امتیاز برای دانشگاه اصفهان کجاست؟بعدشم دانشگاه اصفهان رشته من روزانه ۲نفر میگیره اونوقت ۲۰درصدش ک یه نفرم نمیشه؟ممنون میشم جوابمو بدین

مهسا
مهسا

سلام مهتا جان
جدول مصاحبه امتیازها یکسان هستش و مصوب وزارت علومه و احتمالا تغییراتش تو دانشگاه های مختلف زیاد نیست.
اینم لینک آیین نامه:
https://phdtest.ir/wp-content/uploads/2015/03/phdtest.ir-without-exams.pdf

العبد
العبد

هر تعداد باشه بر یف میخوره میشه یکی کامل تا پنج تا یکی
بشن شش تا میشه دوتا
بشن یازده تا میشن سه تا

امیدوارم مفید باشه

دکتری
دکتری

دوستان یکی به من بگه اگه یدونه isi داشته باشیم اما ضریب تاثیر بالا اون مجله بالا باشه بازم شرایطشو ندارم؟

لیلی
لیلی

بعیده وگرنه قید میکرد ژوررنال های خارجی با ضریب تاثیر فلان…. هم قابل قبول است

مهسا
مهسا

نه متأسفانه…

بهرام
بهرام

سلام.من جدول رشته ها رو پیدا نکردم.

لیلی
لیلی

هر رشته ای که دانشگاه اصفهان داره داخل دفترچه ی سازمان سنجش پذیرش استعداد درخشان هم داره

دکترای 94
دکترای 94

سلام میشه ج بدین؟؟؟؟
وقتی انتخاب رشته کردیم و احتمال دعوت شدنمونم هست اشکالی نداره از استعداد درخشانم استفاده کنیم؟؟
اگه میشه، این درخواست رو برای چندتا دانشگاه بفرستیم ایرادی نداره؟؟

من
من

با سلام
شما میتونید از استعداد درخشان هم استفاده کنید. برای هر دانشگاهی هم که بخواید میتونید درخواست بدید. اگر هم از طریق کنکور قبول بشید و هم از طریق استعداد، انتخاب با خودتون هست که کجا رو برید.
البته بین نظرات قبلی یه جا دیدم که نوشته بودن برای استعداد درخشان، آموزش دانشگاه مربوط به دوره ارشد فقط برای 5 دانشگاه گواهی معدل میده، با این وجود من از دانشجوهای سال قبل شنیدم که خودشون برای 7 یا 8 دانشگاه درخواست دادن و مشکلی نداشتن.

امیر
امیر

ینی فقط جدول 3 رو بهت امتیاز ندن دیگه

لیلی
لیلی

دقیقا!

پوریا
پوریا

کسی نبود واقعا جواب مارو بده
سلام
من کارشناسی تاسیسات دانشگاه رجایی خوندم با معدل ۱۸٫۶۷ رتبه اول اونجا شدم. الانم ترم ۴ ارشد مهندسی انرژی های تجدیدپذیر دانشگاه تهرانم معدلم بدون پایان نامه ۱۸٫۲۳ هستش رتبه اول هم هستم. ۵ تامقاله کنفرانس بین اللملی داخلی دارم یک دونه کنفرانس ملی و یک دونه علمی پژوهشی پذیرفته شده. به نظرتون چقد شانس دارم؟

ندا-سیستماتیک گیاهی
ندا-سیستماتیک گیاهی

سلام آقا پوریا، آفرین شرایطتون خیلی خوبه اما فک کنم باید دو تا مقاله پذیرفته شده داشته باشین که بتونین ثبت نام کنین،تا دو سال هم وقت دارین از شرایط استعداد درخشان استفاده کنین،با این حال این شماره ی تماسشون هست:03137932285 دفتر استعداد درخشان
امیدوارم موفق باشید

پوریا
پوریا

مرسی ممنون واقعا لطف کردید

العبد
العبد

هیچی
چون دو تا مقاله علمی و پژوهشی میخواد

ملیحه
ملیحه

سلام بچها اگه یه مقاله علمی پژوهشی چاپ شده داشته باشم واکسپت یه مقاله ی isi میتونم شرکت کنم؟مرسی لطفا پاسخمو بدین

mehdi
mehdi

اگر ضریب تاثیر ژورنالی که مقاله اونجا چاپ شده بالای 1 باشه با یک مقاله هم میتونید شرکت کنید

ملیحه
ملیحه

ممنون.ازکجامیتونم این ضریب رو پیداکنم؟

سارا
سارا

اقا مهدی این که گفتید اگه ضریب تاثیر بالاتر از 10 باشه با 1 مقاله هم میشه شرکت کرد از دانشگاه پرسیدین؟ من 3 تا مقاله دارم ولی یکیش مربوط به رشتمه با ضریب 2.2

آیلین
آیلین

اصفهان که امسال رشته من رو نداره…
اینم اوت شد… 🙁
ایشاله شماها که شرکت میکنین، همگی موفق باشین و خبرای خوش ازتون بشنویم اینجا…

Somayeh
Somayeh

دوستان
نوشته دو تا مقاله داشته باشند حداقل

منظور مقاله ی چاپ شده هستش یا اکسپت هم کافیه؟

گلنسا
گلنسا

بچه ها منظور از
تبصره : دانش آموختگان و دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی ارشد، ملزم به ارائه گواهی معدل (میانگین) بدون نمره پایان نامه که به تایید معاون آموزشی یا مدیر کل امور آموزشی دانشگاه رسیده، می باشند.
چیه؟
یعنی فارغ التحصیلان هم باید گواهی معدل بدون پایان نامه ارائه بدن؟

مهسا
مهسا

بله! چون معدل بدون پایان نامه مهم ه!

علیرضا
علیرضا

مهسا خانم این گواهی رو باید از کجا دانلود کنم،منظورم همون گواهی معدل برای دانشجویان سال آخره

مریم
مریم

من یدونه مقاله علمی پ<هشی چاپ شده در مجله دارم. بقیه ی شرایط رو دارم. ینی نمیتونم شرکت کنم؟ 🙁

مهسا
مهسا

نه متأسفانه 🙁

مریم
مریم

هی دنیااااااااااا 🙁
مرسی مهساجون

کشاورزی
کشاورزی

سلام دوستان
دانشگاه اصفهان چه رشته هایی رو میگیره؟ من هرچی نگاه کردم ندیدم

مریم
مریم

دفترچه ی انتخاب رشته ی آزمون رو از سنجش دانلود کنید ببینید اصفهان رشته تون رو داره اگر داره میتونید مدارکتون رو بفرستید.

کشاورزی
کشاورزی

ممنون از راهنمایی تون دوست گرامی

من
من

آخه اینجور که نمیشه، ممکنه که برای هر رشته چند گرایش تعیین کرده باشن و اونوقت ما باید داخل فرم درخواست گرایش مدنظر رو بنویسیم. فقط یک گرایش رو می تونیم انتخاب کنیم.
موفق باشید

عارف
عارف

با سلام احتراما به استحضار می رساند که حقیر دانشجویی با چهار مقاله علمی پژوهشی و دو مقاله علمی تخصصی که در تاریخ 15/11/91 فارغ التحصیل شدم و با معدل 18/14 رتبه اول گروهم بودم که تمام زمان تحصیل و بعد از آن را روی پژوهشهایی که زوایای تاریک تاریخ ایران را مشخص می کند قرار دادم و با تحقیقات میدانی، اسناد نویافته، مصاحبه نوآوریهایی را در تاریخ جنوب ایران انجام دادیم که به دلیل این فعالیت های طاقت فرسا اکنون دچار ایست شدید قلبی و جراحی قرار گرفتم و جالب اینجاست که دانشگاه حقیر چهار سال است که دانشجوی… ادامه نظر»

مریم
مریم

شما با این کارهایی که انجام دادین، رزومتون رو بفرستیم یه کشور دیگه،
یه سوال داشتم علمی پژوهشی با علمی تخصصی فرقش چیه؟اولین بارهعلمی تخصصی رو میشنوم

فرهاد
فرهاد

به نظرم سلامتی و شادی با هیچ چیز توی دنیا نمیشه عوض کرد قدرشو بدونید……..
باید خدا رو روزی هزاران بار شکر کنیم…………….

ندا-سیستماتیک گیاهی
ندا-سیستماتیک گیاهی

بچه ها من ورودی89 ام یعنی میتونم شرکت کنم؟چون بقیه شرایطشو دارم،تو رو خدا یکی راهنمایی کنه

mahla
mahla

ندا خانم منم وضعیتم مثل شماست خواهشا اگه به جوابی رسیدید به منم خبر بدین ممنون میشم

Somayeh
Somayeh

سلام دوستان اینطور که نوشتن می تونید شرکت کنید نگران نباشید

نوشتن 89 به بعد شما ورودی 89 هستید و مدرکتون رو 91 گرفتید

حتما متونید شرکت کنیدوو

مهسا
مهسا

طبق ایین نامه فقط باید 2 سال از فارغ التحصیلی گذشته باشه!

مهسا
مهسا

خیر نمیتونید. اگه ثبت نام کنید، در مرحله اول اسمتون توسط دفاتر استعداد درخشان خط میخوره و دعوت به مصاحبه نمیشید و صرفا اتلاف هزینه است! با این حال مختارید!

ندا-سیستماتیک گیاهی
ندا-سیستماتیک گیاهی

بچه ها من امروز زنگ زدم پرسیدم گفتن نمیتونی شرکت کنی،گفتن 89 رو برای کسایی نوشتن که به دلایل موجه سنوات گرفتن،متاسفم بچه ها که نمیتونیم…

پوریا
پوریا

سلام
من کارشناسی تاسیسات دانشگاه رجایی خوندم با معدل 18.67 رتبه اول اونجا شدم. الانم ترم 4 ارشد مهندسی انرژی های تجدیدپذیر دانشگاه تهرانم معدلم بدون پایان نامه 18.23 هستش رتبه اول هم هستم. 5 تامقاله کنفرانس بین اللملی داخلی دارم یک دونه کنفرانس ملی و یک دونه علمی پژوهشی پذیرفته شده. به نظرتون چقد شانس دارم؟

parinaz
parinaz

سلام، این فرم رو برلی دانشگاه اصفهان از کجا باید بگیریم؟

parinaz
parinaz

سلام، این فرمشو از کجا باید بگیریم پر کنیم؟

هستی
هستی

سلام
ادرس سایت اصفهان اخر همین اطلاعیه هست کلیک کنید فرم رو پیدا میکنید

ریاضی
ریاضی

سایت

دکتری
دکتری

من همه شرایط رو دارم اما فقط یدونه مقاله isi دارم و کلی مقاله در کنفرانسهای داخلی..
اما اینجا گفته دو تا مقاله.به نظرتون شانس قبولی دارم؟

مهسا
مهسا

مدارک اول تو دفاتر استعداد درخشان بررسی میشن و اگه شرایط لازم رو نداشته باشید، برای مصاحبه کلا دعوت نمیشید!

هدی
هدی

بچه ها رشته هاشو کجا نوشته؟

hasan
hasan

سلام. لیسانسم ازاد بوده ولی ارشدم علامه طباطبایی روزانه خوندم با معدل 17 .12 /حق شرکت دارم؟

مهسا
مهسا

فکر نکنم مشکلی باشه. مهم دوره ارشده.

مهندسی
مهندسی

با عرض سلام و خسته نباشید
شرط داشتن 70 امتیاز ونمره زبان، همین الان لازمه یعنی اگر این شرط نداشته باشیم شرکت در مصاحبه شامل ما نمی شود؟
با تشکر

الهام
الهام

سلام
نمره زبان را تا قبل از آزمون جامع وقت دارید.

احمد
احمد

خیر به این معنا نیست، اما اگر با توجه به رزومه خود می دانید که 70 امتیاز کسب نخواهید کرد بهتر است شرکت نکنید، چون فقط هزینه اضافی می دهید و در مصاحبه رد خواهید شد. جدول محاسبه امتیازات در همین سایت قرار داده شده است

مهسا
مهسا

اینکه گفته ورودی کارشناسی ارشد 89 به بعد، یعنی ورودی های 89 هم مجازند شرکت کنند؟

chemi
chemi

آخه ورودی های 89 بخواند شرکت کنند که بیش از 2 سال از فارغ التحصیلیشون میگذره که….پس این شرط اولی برا چی؟؟
(۱-۱بیش ازدوسال ازتاریخ دانش آموختگی متقاضی نگذشته باشد.))

پس چیکار باید کرد؟؟؟
من که میگم خود اساتید شرکت کنند بهتره . همه شرطها رو هم دارند.

Somayeh
Somayeh

سلام دوست عزیز..

تیکه ی آخر حرفتون خیلی خوب بود…

خندم گرفت
(:

ميثم
ميثم

ببخشيد پذيرش از طريق شيوه نامه داخلي زده معدل ارشد بالاي ١٧ ، خوب اين شرايط براي استعداد درخشان هم كه هست ، پس پذيرش از طريق استعداد درخشان و ازمون داخلي چه تفاوتي با هم دارند؟

مهسا
مهسا

ینی چی؟ بدون کنکور کلا فقط یه جور پذیرش هست!

مسعود
مسعود

کسب 70 درصد نمره مصاحبه شدنی هم هست؟