اطلاعيه تکمیلی دانشگاه زنجان در خصوص پذيرش در مقطع دکتری بدون آزمون استعداد درخشان سال تحصیلی 95 – 94  منتشر شد.

کانال تلگرام دکتری

به گزارش پی اچ دی تست ، طی این اطلاعيه تکمیلی ، با توجه به عدم احراز حداقل نمره پذيرش توسط داوطلبان مرحله اول فراخوان پذيرش دانشجوی بدون آزمون در مقطع دکتری در مورخه  94/1/15  الي 94/2/30  بدينوسيله اين دانشگاه فرخوان تکمیلی پذيرش بدون آزمون را  اعلام مي دارد .

شرايط و ضوابط :

الف) دارا بودن صلاحیت­های عمومی داوطلبان

ب) شرايط اختصاصي داوطلبان پذيرش بدون آزمون

پ) مدارك لازم جهت شرکت در فراخوان دکتری (Ph.D)

– فرم اعلام وضعيت مقطع كارشناسي ارشد

– فرم اعلام وضعيت مقطع كارشناسي

– مشخصات مستندات پژوهشی

– صفحه­ ی اول پایان نامه، مستندات پژوهشی (شامل مقاله­ ها، چاپ یا پذیرش و سایر مستندات مطابق جدول مستندات پژوهشی آیین ­نامه ی شماره 21/237200  مورخ 93/12/16 ). کسب حداقل 7 امتیاز از بند 1 جدول امتیازات پژوهشی الزامی است.

– اصل فیش واریزی به مبلغ 700000 ریال (هفتاد هزار تومان) به حساب شماره 2178622501004 درآمدهای اختصاصی دانشگاه زنجان نزد بانک ملی (قابل ذکر است مبالغ مربوطه بدون استرداد بوده و صرفا اصل فیش ملاک بررسی مدارک خواهد بود)

توجه:

مدارک و مستندات پس از بررسی قابل استرداد نیستند.

داوطلبان شركت كننده در فراخوان مورخ 94/1/15  الي 94/2/31 براي پذيرش در مقطع دكتري دانشگاه زنجان از طريق آيين نامه استعدادهاي درخشان حائز شرايط لازم نشده اند، مي توانند مدارك (از جمله مستندات پژوهشي) خود را كامل نمايند . قابل ذكر است براي اين دسته از داوطلبان بررسي مجدد (مصاحبه و بررسي مدارك قبلي) انجام نخواهد شد و صرفا امتياز مدارك و مستندات جديد به امتياز فراخوان قبلی آنها اضافه خواهد شد. این دسته ازداوطلبان نیاز به پرداخت مبلغ یاد شده ندارند.

داوطلبان حایز شرایط پس از مطالعه دقيق آیین نامه های ياد شده كه متن كامل به پیوست آورده شده است، مي توانند فرم­های مربوطه را پس از تكميل در سر برگ دانشگاه مبدا و تايپ شده از تاريخ 94/04/15  تا پايان وقت اداري مورخ 94/04/22 صرفا با پست پیشتاز به آدرس “زنجان، بلوار دانشگاه، دانشگاه زنجان کدپستی: 38791-45371 دفتر استعدادهاي درخشان” ارسال نمايند. بدیهی است، به درخواست­های ارسال شده پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان دکتری ۱۳۹۴ دانشگاه زنجان

آخرین مهلت ثبت نام کارگاه آنلاین رازهای موفقیت در مصاحبه دکتری ... برای ثبت نام کلیک کنید ...