/, مجموعه شیمی/انجمن آزمون دکتری مجموعه شیمی

مدرسان شریف

انجمن آزمون دکتری مجموعه شیمی

انجمن آزمون دکتری شیمی فیزیک

رشته ها و گرایش های دکتری شیمی فیزیک

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته شیمی فیزیک در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری شیمی فیزیک در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری شیمی فیزیک

داوطلبان آزمون دکتری رشته شیمی فیزیک لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته شیمی فیزیک در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری شیمی فیزیک

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته شیمی فیزیک نیازی به داشتن مدرک کارشناسی ارشد با رشته مرتبط نیست. فارغ‌‌التحصیلان کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجاز به ثبت‌نام در کنکور دکتری این رشته هستند. جزئیات را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

 

منابع آزمون دکتری شیمی فیزیک

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری شیمی فیزیک به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته شیمی فیزیک اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری شیمی فیزیک که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری شیمی فیزیک

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری شیمی فیزیک سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته شیمی – شیمی فیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته شیمی – شیمی فیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه شیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته شیمی فیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته شیمی فیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته شیمی فیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته شیمی فیزیک

انجمن آزمون دکتری شیمی آلی

رشته ها و گرایش های دکتری شیمی آلی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته شیمی آلی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری شیمی آلی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری شیمی آلی

داوطلبان آزمون دکتری رشته شیمی آلی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته شیمی آلی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری شیمی آلی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته شیمی آلی نیازی به داشتن مدرک کارشناسی ارشد با رشته مرتبط نیست. فارغ‌‌التحصیلان کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجاز به ثبت‌نام در کنکور دکتری این رشته هستند. جزئیات را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

 

منابع آزمون دکتری شیمی آلی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری شیمی آلی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته شیمی آلی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری شیمی آلی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری شیمی آلی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری شیمی آلی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته شیمی – شیمی آلی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته شیمی – شیمی آلی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه شیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته شیمی آلی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته شیمی آلی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته شیمی آلی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته شیمی آلی

انجمن آزمون دکتری شیمی تجزیه

رشته ها و گرایش های دکتری شیمی تجزیه

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته شیمی تجزیه در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می‌باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری شیمی تجزیه در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری شیمی تجزیه

داوطلبان آزمون دکتری رشته شیمی تجزیه لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته شیمی تجزیه در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری شیمی تجزیه

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته شیمی تجزیه نیازی به داشتن مدرک کارشناسی ارشد با رشته مرتبط نیست. فارغ‌‌التحصیلان کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجاز به ثبت‌نام در کنکور دکتری این رشته هستند. جزئیات را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

 

منابع آزمون دکتری شیمی تجزیه

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری شیمی تجزیه به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته شیمی تجزیه اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری شیمی تجزیه که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری شیمی تجزیه

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری شیمی تجزیه سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته شیمی – شیمی تجزیه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته شیمی – شیمی تجزیه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه شیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته شیمی تجزیه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته شیمی تجزیه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته شیمی تجزیه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته شیمی تجزیه

انجمن آزمون دکتری شیمی معدنی

رشته ها و گرایش های دکتری شیمی معدنی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته شیمی معدنی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری شیمی معدنی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری شیمی معدنی

داوطلبان آزمون دکتری رشته شیمی معدنی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته شیمی معدنی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری شیمی معدنی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته شیمی معدنی نیازی به داشتن مدرک کارشناسی ارشد با رشته مرتبط نیست. فارغ‌‌التحصیلان کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجاز به ثبت‌نام در کنکور دکتری این رشته هستند. جزئیات را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

 

منابع آزمون دکتری شیمی معدنی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری شیمی معدنی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته شیمی معدنی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری شیمی معدنی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری شیمی معدنی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری شیمی معدنی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته شیمی – شیمی معدنی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته شیمی – شیمی معدنی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه شیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته شیمی معدنی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته شیمی معدنی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته شیمی معدنی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته شیمی معدنی

انجمن آزمون دکتری شیمی کاربردی

رشته ها و گرایش های دکتری شیمی کاربردی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته شیمی کاربردی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می‌باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری شیمی کاربردی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری شیمی کاربردی

داوطلبان آزمون دکتری رشته شیمی کاربردی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته شیمی کاربردی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری شیمی کاربردی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته شیمی کاربردی نیازی به داشتن مدرک کارشناسی ارشد با رشته مرتبط نیست. فارغ‌‌التحصیلان کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجاز به ثبت‌نام در کنکور دکتری این رشته هستند. جزئیات را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

 

منابع آزمون دکتری شیمی کاربردی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری شیمی کاربردی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته شیمی کاربردی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری شیمی کاربردی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری شیمی کاربردی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری شیمی کاربردی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته شیمی کاربردی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته شیمی کاربردی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه شیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته شیمی کاربردی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته شیمی کاربردی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته شیمی کاربردی

انجمن آزمون دکتری شیمی پلیمر

رشته ها و گرایش های دکتری شیمی پلیمر

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته شیمی پلیمر در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری شیمی پلیمر در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری شیمی پلیمر

داوطلبان آزمون دکتری رشته شیمی پلیمر لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته شیمی پلیمر در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری شیمی پلیمر

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته شیمی پلیمر نیازی به داشتن مدرک کارشناسی ارشد با رشته مرتبط نیست. فارغ‌‌التحصیلان کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجاز به ثبت‌نام در کنکور دکتری این رشته هستند. جزئیات را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

 

منابع آزمون دکتری شیمی پلیمر

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری شیمی پلیمر به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته شیمی پلیمر اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری شیمی پلیمر که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری شیمی پلیمر

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری شیمی پلیمر سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته شیمی – شیمی پلیمر

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته شیمی – شیمی پلیمر

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه شیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته شیمی پلیمر

انجمن آزمون دکتری فیتوشیمی

رشته ها و گرایش های دکتری فیتوشیمی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته فیتوشیمی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری فیتوشیمی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری فیتوشیمی

داوطلبان آزمون دکتری رشته فیتوشیمی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته فیتوشیمی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری فیتوشیمی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته فیتوشیمی نیازی به داشتن مدرک کارشناسی ارشد با رشته مرتبط نیست. فارغ‌‌التحصیلان کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجاز به ثبت‌نام در کنکور دکتری این رشته هستند. جزئیات را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

 

منابع آزمون دکتری فیتوشیمی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری فیتوشیمی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته فیتوشیمی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری فیتوشیمی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری فیتوشیمی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری فیتوشیمی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته فیتوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته فیتوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه شیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته فیتوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته فیتوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته فیتوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته ژئوشیمی

انجمن آزمون دکتری علوم و فناوری نانو - نانوشیمی

رشته ها و گرایش های دکتری علوم و فناوری نانو - نانوشیمی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته علوم و فناوری نانو – نانوشیمی در مقطع دکتری دارای پذیرش در 4 گرایش به شرح زیر است:

1)نانوشیمی نظری

2) نانوپلیمر

3) نانومواد معدنی

4) نانوسوپرا مولکول

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری علوم و فناوری نانو – نانوشیمی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری علوم و فناوری نانو - نانوشیمی

داوطلبان آزمون دکتری رشته علوم و فناوری نانو – نانوشیمی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته علوم و فناوری نانو – نانوشیمی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری علوم و فناوری نانو - نانوشیمی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته علوم و فناوری نانو – نانوشیمی نیازی به داشتن مدرک کارشناسی ارشد با رشته مرتبط نیست. فارغ‌‌التحصیلان کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجاز به ثبت‌نام در کنکور دکتری این رشته هستند. جزئیات را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

 

منابع آزمون دکتری علوم و فناوری نانو - نانوشیمی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری علوم و فناوری نانو – نانوشیمی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته علوم و فناوری نانو – نانوشیمی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری علوم و فناوری نانو – نانوشیمی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری علوم و فناوری نانو - نانوشیمی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری علوم و فناوری نانو – نانوشیمی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم و فناوری نانو – نانوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته علوم و فناوری نانو – نانوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه شیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم و فناوری نانو – نانوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته نانوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته نانوشیمی

۱۳۹۷-۱۰-۲۳ ۲۳:۲۵:۲۸ +۰۳:۳۰۱ مرداد, ۱۳۹۴|انجمن دکتری 98, مجموعه شیمی|۷,۶۰۰ نظرات

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
آخرین
آخرین

سلام دوستان
یه سوال داشتم
ببینید مطمئنا تراز متوسط گرایشهای مختلف یک رشته برابر نخاهد بود طبیعیه که به دلیل ماهیت سوالات گرایشهای مختلف، داوطلبان گرایش آلی و معدنی متوسط بالاتری خاهند داشت
دوستان ایا برای یک گرایش خاص تراز دانشجویان همون گرایش در نظر گرفته میشه یا تراز کل رشته شیمی؟

سمیرا شیمی
سمیرا شیمی

احتمالا برای هر گرایش یه تراز متفاوتی اعلام میکنن. چون تعداد پذیرفته شونده ها باید متناسب با ظرفیت اون دانشگاه باشه. معدنی سخت بود. تجزیه هم همینطور. ش ف و آلی بهتر بودن. یه جورایی انگار از هر کدوم از درسا (با شماره گذاری 1 و 2) یک جز رو سخت و دیگری رو آسونتر دادن.

saba
saba

سلام دوستان شیمی
من الی حدود و 40 و معدنی حدود 15 درصد و تجزیه و فیزیک اصلا نزدم
زبان حدود 15 و استعداد حدود 40 درصد زدم به نظرتون اوضاع خیلی خرابه؟

آخرین
آخرین

سلام
باور کنید امسال هر کس تخصصی بالای ده درصد بزنه(که شما زدید) تراز بسیاری از دانشگاهها رو خاهد آورد

سمانه
سمانه

سلام خدمت دوستان
من الان یادم اومده که نگاه نکردم ازمون امروز نمره منفی داشت یا نه؟
داشت؟

marya
marya

سلام آره نمره منفی داشت!
وقت آزمون کم بود
شیمی فیزیک مفهومی بود.
ولی به نظر من اصلا منصفانه نیست گرایشهای مختلف همه درسهایی که حداقل2 سال ازشون فاصله گرفتن رو بخونن!
امیدوارم موفق باشید

آخرین
آخرین

سلام دوستان عزیز
خسته نباشید
آلی به نسبت آسون(ترین) بود
معدنی ناخوانده نمیشد جواب داد(خیلی غیر استاندارد بود مثلا از قسمت جامدات یونی 4 تا سوال اومده بود.
تجزیه گویا بیشتر حل کردنی بود.
شیمی فیزیک هم ناخانده نمیشد جواب دارد.
وقت بسیار کم بود و در کل روش موجود چندان مناسب نیست و منابع سالهای قبل مناسبتر بود.
ولی به نظر من با 15% تخصصی هم شانس بالایی وجود داره

شيمى
شيمى

سوالا قابل حل بودن اما زمان خيلى كم بود ، هم تخصصى و هم استعداد…

saba
saba

سلام بچه ها
خسته نباشید
به نظرتون سوالا چطور بود؟

نرگس
نرگس

من فقط 36 تا تخصصی زدم

سمیرا شیمی
سمیرا شیمی

پس خیلی خوب زدی… من گرایشم معدنیه اما 12 تا زدم. آلی رو بهتر از معدنی زدم!! تجزیه که وحشتناک بود. اما شیمی فیزیک بهتر بود. حیف که نخوندیم.. 🙁

سمیرا شیمی
سمیرا شیمی

دوستان تعداد سوالات رو دیدین؟ دو سال گذشته 45 تا سوال 150 دقیقه وقت. امسال 80 تا سوال با 120 دقیقه!! یعنی هر گرایش 20 تا سوال. و زمان هر سوال 1.5 دقیقه! فک میکنین سطح سوالا چطور باشه؟

شیمی فیزیک
شیمی فیزیک

شرمنده ی سوال دیگه
برا تست زدن تست های ارشد رو بزنیم یا تست آزمونهای دکتری گرایش های مختلف سالها قبل؟

شیمی فیزیک
شیمی فیزیک

سلام به همه دوستان
چندتا سوال داشتم:
آیا برای گرایش شیمی فیزیک لازمه چهارتا گرایش رو برا دکتری بخونیم.
از مطالب بچه ها این دستگیرم شد که مثلا برای گرایش شیمی فیزیک دیگه لازم نیست کوانتوم و طیف سنجی بخونیم یا برا آلی شیمی فیزیک آلی بخونیم . آیا درسته حرف بچه ها؟
ممنون میشم جوابم رو بدین چون واقعا سردرگم شدم و وقت کمی دارم

نگین
نگین

سلام.دوستان شما منابع کامل ميخونيد ??

سمانه
سمانه

سلام وقت شما بخیر من ارشد شیمی فیزیک هستم میخواستم اسم منابع کامل که برای آزمون 14لازم است رابدونم لطفا عمومی وتخصصی
باتشکر

گیل ناز
گیل ناز

آزمون کارشناسی ارشد.

گیل ناز
گیل ناز

سلام دوستان
چطور میشه جواب تشریحی سوالات 5 ّّ 6 سال اخیر رو تهیه کرد؟ مرسی

شیمی فیزیکی
شیمی فیزیکی

سلام بچه ها. چرا اطلاعیه تکمیل ظرفیت دانشگاه همدان باز نمیشه؟ کسی اطلاع نداره؟

مریم
مریم

سلام
شما واسه مصاحبه رفتین؟ چه روزی؟ چهارشنبه؟
میشه بپرسم مصاحبه تون چطور بود؟

anal.chem
anal.chem

با سلام دوستان گرامی
اگه کسی بخواد تجزیه امتحان بده باید دروس هر 4 گرایش رو بخونه؟
یا فقط تجزیه و شیمی فزیک؟
یه مطلب دیگه هم هست
اگه کاربردی رو هم با این ازمون حساب کنن پس دروس خوردگی و اصول محاسبات و شیمی صتعتیش کو؟
به نظرم کلا این یه ازمون عمومی هست ازمون تخصصی توسط خود دانشگاهها گرفته میشه

مهتاب
مهتاب

سلام ذوستان
من واسه تکمیل ظرفیت شیمی فیزیک دامشگاه بوعلی همدان رتبه اوردم. اما در مورد سطح علمی این دانشگاه تو این رشته چیزی نمیدونم.
نمیدونم مصاحبه برم یا نه ؟
کسی میتونه منو راهنمایی کنه؟

فرزان
فرزان

سلام ببخشید رتبه ازمونتون چند بوده ؟

mary
mary

سلام مهتاب جان بهتون تبریک میگم که دعوت شدید میشه بپرسم رتبه آزمونتون چندبوده؟ و نفر چندم شدید؟

سمیرا معدنی
سمیرا معدنی

دانشگاهش که خوبه. معدنیش البته میدونم که قویه

مهتاب
مهتاب

ممنونم از راهنماییتون

mary
mary

سلام دوستان من ارشد شیمی فیزیکم باید چه درسایی رو خوند؟ تودفترچه که نوشته الف. آلی و معدنی ب. شیمی فیزیک و تجزیه ؟ یعنی گرایش شیمی فیزیک باید تجزیه روهم بخونه؟ یا باید4گرایش روبخونه؟ اصلا تو کدوم سطح بخونه کارشناسی؟ یا کارشناسی و ارشد؟

سمیرا معدنی
سمیرا معدنی

دروس هر چهار گرایش دوره لیسانس. مثل آزمونی که واسه ارشد دادیم.

mary
mary

سمیرا جان ببخشید ضرایب دروس مثل ارشد؟ یعنی تخصصی ضریب4 وبقیه ضریب1 دارند؟

سمیرا معدنی
سمیرا معدنی

تو آزمون ارشد برای هر گرایش ، ضریب جداگانه ای اعمال میشد اما برابر. اما این آزمون خیلی عمومی هستش و همه ی دروس برای همه ی گرایش ها ضریب 4 داره و فرقی نداره چه گرایشی هستین. البته احتمالش هست که تو مصاحبه به درصدی که تو رشته تخصصی خودتون آوردین توجه کنن. ولی مطمئن نیستم چون هیچی معلوم نیست.

mary
mary

ممنون سمیراجان. اگه خبر خاصی شد لطفا بزارید توسایت ممنون

mary tajziye
mary tajziye

سلام سمیرا جان، مگه نباید من که تجزیه هستم در حد ارشد و کارشناسی بخونم؟؟؟ اما برای 4 گرایشه دیگه در حد کارشناسی، اخه شنیدم گرایش خودمون باید در حد ارشد خونده شه پس چطوریه که ضرایبه هر 4 تا یکیه ؟؟؟

سمیرا شیمی
سمیرا شیمی

والا سنجش که فقط گفته دروس دوره لیسانس. بهتره با این احتمالات استرس خودتونو بیشتر نکنین. چون اولین باره آزمون این مدلی برگزار میشه واقعا کسی نمیدونه سوالا در چه سطحی هست.

سمیرا معدنی
سمیرا معدنی

دوستان کسی تکمیل ظرفیت شرکت کرده؟

مهسا
مهسا

سلام به همه دوستان،باید تومصاحبه مدرک زبان هم داشته باشیم؟

سمیرا معدنی
سمیرا معدنی

سلام. لازم نیست اما اگه باشه امتیازشو می گیری. حتی اگه نمره متوسطی هم تو آزمون زبان بگیری بازم خوبه. نسبت به نمره ی آزمون، امتیاز تعلق میگیره. اما اکثرا بچها بدون مدرک زبان هستن. نگران نباش

مهسا
مهسا

مرسی گلم،

fahime
fahime

سلام سانازجون.
راستش الی همون درسای ارشد و خوندم چیز اضافه ای نخوندم.
ولی کلا تصمیم گرفتم بخونم دارویی امتحان بدم. میدونین الی که خیلی اشباع شده گرچه قبول شدن دارویی هم واسه ما شیمی ها خیلی سخت ولی علاقه دارم
دیگه توکل بر خدا…

ساناز
ساناز

سلام فهيمه جان
اره حرفت كاملا درسته الي واقعا اشباع شده منم فيتو شيمي خوندم و فيتو هم شركت ميكنم اما ميدوني كه فيلتر اول ازمون سنجش هستش و بايد درسهاي دوره ليسانس رو ازمون داد
انشالله همه دوستان موفق باشند

سمیرا معدنی
سمیرا معدنی

منابع هموناییه که مرداد اعلام شده. فقط تکلیف وزن آزمون تو نتیجه ی نهایی مشخص نیست. گفتن این ازمون فقط جنبه غربالگری داره، که یعنی سهم مصاحبه 100 هستش. اما اگه باز بگن مثل سالهای قبله یعنی ازمون وزن 30 درصدی داره و 70 درصد هم سوابق پژوهشی+مصاحبه.

fahime
fahime

سلام دوستان
لطفا راهنمایی کنین من گیج شدم.من سال اول میخوام ازمون بدم به نظرتون دیر نیست ؟من هنوز هیچی نخوندم فقط زبانم خوب و الی تا حدودی…

بهار
بهار

سلام
اگه تا الان چیزی نخوندی بهتر شرکت نکنی و برا آبان خودت رو آماده کنی بیخودی هزینه نکن
ولی نه اگه خوندی و پایه قوی داری اون دیگه هیچ

ساناز
ساناز

ببخشيد ولي شما خودتون ميگفتين كه كانفيوز شدين و نميخونين
چرا به اين بنده خدا ميگين كه نخونه؟الان شما خيلي خوندين تو اين ٣ ماه؟!

بهار
بهار

نه در اون حد ولی از سال قبل یکم زمینه دارم کم و بیش هم خوندم اگه دقت کنین گفتم اگه نخوندی اگه به فرض هیچ چیزی نخونده باشن هیچی الان بیان شروع کنن به نظرتون میرسن
ولی نه اگه خوندن یا زمینه دارن اون دیگه جداست منم صرف نگفتم نخون یا شرکت نکن

ساناز
ساناز

درسته حرفتون
شما هر ٤ درس رو ميخونين؟يا الي فقط؟

ساناز
ساناز

درسته حرفتون شايد من بد متوجه شدم
شما هر ٤ درس رو ميخونين؟يا الي فقط؟

ساناز
ساناز

سلام گلم
نه دير نشده الي از چه منبعي ميخوني و چقدر خوندي؟

بهار
بهار

نه من فقط آلی میخونم اون یکی گرایش هارو اصلا نه حوصلم میکشه بخونم نه اینکه بخونم یاد میگیرم
یه جا یه لینک خبری بود که نوشته بود این تغییرات تو آزمون آبان اعمال میشه و اسفند آزمون مثه قبله باز نمیدونم چقدر صحت داره

نیلوفر
نیلوفر

دوستان سلام. ببخشید سوالی که اینجا پیش میاد اینه که اگر قانون جدید اعمال نمیشه پس منابع چی میشه؟ یعنی من که گرایشم معدنیه باید الی و شیمی فیزیک و تجزیه را هم بخونم یا منابع هم مثل پارساله؟

saba.organic
saba.organic

میخوام بپرسم برا معدنی و تجزیه چی بخونیم؟

سمیرا معدنی
سمیرا معدنی

کتاب علوی رو بخون. واضح تر از بقیه است. واسه زمان کم خوبه.

saba.organic
saba.organic

سلام دوستان عزیزم
میخواستم ازتون کمک بگیرم
چه منابعی رو بخونیم تو این مدت کم میتونیم نتیجه بگیریم من فقط برا شیمی الی منبع دارم اونای دیگه چی؟

سمیرا معدنی
سمیرا معدنی
سمیرا معدنی
سمیرا معدنی

چرا این دفترچه نمییییاااااد!!!! ساعت 16 دیگه چه صیغه ایه!!!!!

سمیرا معدنی
سمیرا معدنی

بچه ها تکمیل ظرفیت میزنین؟
معدنی پژوهشکده خوبه؟؟؟ کسی میدونه کجاست و چجوریه؟

................
................

شما رتبتون چند بود؟؟مرحل اول دعوت به مصاحبه شدید جایی؟؟

سمیرا معدنی
سمیرا معدنی

42 بودم. مدرس و بهشتی و تهران و پژوهشگاه دعوت شده بودم ولی نرفتم. نمیدونم چه رتبه هایی دارن واسه تکمیل ظرفیت اقدام میکنن.. اگه رتبه های بهتر باشن پولمون هدر میره

ساناز
ساناز

ممنون نرگس جان
همرو كه نميشه تو اين تايم كم خوند
شما فارغ التحصيل كدوم دانشگاهين؟

نرگس
نرگس

من دانشگاه زنجان خوندم هم لیسانس هم فوق لیسانس
خداکنه قبول بشیم

شیمی تجزیه
شیمی تجزیه

سلام دوستان،لطفا درباره منابع دکتری راهنمایی کنید.من ارشد تجزیه خوندم الان باید چی بخونم؟

نرگس
نرگس

عزیزم هم الی هم معدنی هم تجزیه هم شیمی فیزیک

ساناز
ساناز

سلام بچه ها چقدر اينجا خلوته
خوب نظر بديد خبري اگه دارين به اشتراك بزارين
بخدا گيج شديم
يه عده ميگن هر ٤ درس هست يه عده ميگن ٢ درس
لطفا نظر بديد دارين چيكار ميكنين!

نرگس
نرگس

عزیزم هرچهار درس هست همه رو بخون

مهسا
مهسا

سلام دوستان من از الان میخوام شروع کنم برا دکتری بخونم بنظرتون دیر نیست؟؟؟ ی دانشگاه درجه یک سراسری قبول میشم؟؟

نیلوفر
نیلوفر

سلام گلم منم یه چند وقتیه تازه شروع کردم به خوندن. بهتره امیدوار باشیم توکل بر خدا

معدنی جدید
معدنی جدید

دوستانی که اساتیدشون از تغییرات سنجش مطلع هستن اخبار جدید رو در اختیارمون بذارن لطفا

معدنی جدید
معدنی جدید

یه عده میگن ممکنه منابع مثل سالای قبل بشه. کسی جدیدا نپرسیده؟
من سعی کردم از سنجش بپرسم ولی نشد

فرزانه
فرزانه

سلام دوستان عزیز من ارشد شیمی آلی هستم، واسه امتحان دکتری به نظر شما لزوما باید با این کمبود وقت درسهای تخصصی رشته ی خودمون رو در سطح ارشد بخونیم. باید با این کمبود وقت من نمی رسم.

فرزان
فرزان

سلام من رشته شیمی معدنی هستم 4 ساله ارشدم رو گرفتم الان دکباره تصمیم به ادامه تحصیل گرفتم میخواستم من رو راهنمایی کنید الان برتی سروع دیر شده؟

سوال
سوال

سلام یه سوال داشتم من ترم بهمن شیمی محض هستم به نطرتون تا بهمن برای این که بیکار نباشم خوبه که چه درسایی رو بخونم؟میشه چند تا کتاب از رشته ی کارشناسی این رشته رو بهم معرفی کنیدتا تو این مدت که بیکارم بخونم؟وآیا خوبه که کتابای شیمی دوره ی دبیرستان رو یه مروری کنم به دردم میخوره؟؟؟؟؟ممنون میشم اگه بگین

شیمی معدنی
شیمی معدنی

سلام
دوستان معدنی پاسخ تمرینات طیف سنجی دراگو رو بسیار لازم دارم لطفا کمکم کنید که از چه طریقی میتونم پاسخ های درست رو پیدا کنم.

آخرین
آخرین

به kitz و بقیه دوستان دوستان عزیز من درباره منابع با سازمان سنجش مکاتبه کردم جواب دادن سازمان سنجش منابع را منحصرا از طریق دفترچه اعلام خواهد کرد!همچنین جهت اطلاع به واحد آموزشی دانشگاه دارای رشته موردنظر سر بزنید!! دوستانی که میگن مثلا اینکه شیمی معدنی و آلی در شماره 1 منابع ذکر شده پس احتمالا کنکور این دو گرایش و منابعشون یکسانه و فقط این دو درسه (و شیمی فیزیک و تجزیه با هم خواهند بود) بعید میدونم اینجوری باشه در اینصورت تکلیف گرایشهای دیگه مانند کاربردی, نانو, فیتو چی میشه؟! اونا باید کدوم منابعو بخونن من که احتمال… ادامه نظر»

آخرین
آخرین

در ضمن توصیه من!!!:
دوستان عزیز فعلا بهتره تا تاریخ اعلام دفترچه ثبت نامی(احتملا همزمان با تاریخ ثبت نام 25 و 26 آذرماه) درس اصلیشون که مطمئنا جز منابع خواهد بود بخونن (مثلا گرایش معدنی کتابای معدنی رو بخونن و آلی چی ها منابع آلی و …)

آخرین
آخرین

البته دوستان اصلاح میکنم تاریخ ثبت نام 25 و 26 دی هست

Innorganic 91
Innorganic 91

سلام دوستان
لطف میکنین یه سری واسه منابع آزمون دکترای شیمی معرفی کنین که منابه رو دقیق و جامع گفته باشه؟ دروس تخصصی ارشد هم هست یا نه؟ ممنون میشم از راهنماییتون. موفق باشین

بهار
بهار

اگه دقت کرده باشین تو منابع همیشه مینویسه 1 آلی و معدنی
2 تجزیه و شیمی فیزیک
فکر کنم ما آلی ها به غیر رشته خودمون فقط باید معدنی بخونیم
تو منابع دکترا یه موسسه هم اینو دیدم
باز اگه اطلاعی پیدا کردین اینجا بذارین ممنون

نانوشیمی
نانوشیمی

الان یعنی طیف سنجی و شیمی فیزیک آلی و کوانتوم و آلی فلزی جزو منابع نیستن؟

................
................

نه. نیست

نانو 1
نانو 1

پس منابع چیا هستن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ به منم بگین لطفا

آخرین
آخرین

دوست عزیز شیمی آلی(1, 2 و 3), تجزیه(1,2 و دستگاهی), معدنی(1و 2) و شیمی فیزیک(1 و 2)

kitz
kitz

سلام.این منابعی که نوشتیدو از کدوم منبع می گید؟اگه لینک داره لطفا بگذارید ما هم پیدا کنیم.
در ضمن مطمئن هستید هیچ درس تخصصی ای سوال نمیاد؟پیشرفته ها واقعاًسوال نمیاد؟
ممنون

شیمی
شیمی

سلام یه سوال من درس های شیمی رو که دیدم نوشته بود شیمی بیش یا ریاضی بیش منظور همان شیمی و ریاضی بیش دانشگاهی دوره ی دبیرستانه؟؟؟؟

آخرین
آخرین

سلام دوست عزیز, اگر منظور شما منابع کنکور دکتری باشه که اصلا چنین چیزی(شیمی یا ریاضی پیش) ذکر نشده!!!

شیمی محض
شیمی محض

سلام یه سوال من درس های شیمی محض رو که دیدم نوشته بود شیمی بیش یا ریاضی بیش منظور همان شیمی و ریاضی بیش دانشگاهی دوره ی دبیرستانه؟؟؟؟

شیمی محض
شیمی محض

سلام بچه ها من در کنکور امسال رشته شیمی محض دانشگاه شهید چمران اهواز قبول شدم روزانه ولی ترم دومم به نظرتون توی این چند ماه چیکار کنم؟زبان انگلیسیمو تقویت کنم؟به نظرتون چه کتابایی رو مربوط به این رشته بخونم یا تهیه کنم؟لطفا راهنماییم کنید بچه ها

شیمی فیزیک
شیمی فیزیک

هیچ کاری نکن ولی اگه دوس داری یه کار مفید کنی به زبان انگلیسی برس

شیمی محض
شیمی محض

باشه ممنون راستی به نظر شما این رشته رشته ی خوبیه؟اینده ی شغلی داره؟ممنون میشم اگه بگین

نانو 1
نانو 1

نه اصلا رشته خوبی نیست هیچ اینده شغلی هم نداره کلی شیمیستا بیکارن تقریبا همشون بیکارن بجز تعداد خیلی کم
وقتتونو با این رشته تلف نکنین برید سراغ وزارت بهداشت

یه کاربر
یه کاربر

با سلام اگه به بیکاری باشه که الان خیلی از بزشک ها هم بیکارند و اگه منطورتون اشباح شغلی که سه رشته اصلی ازهمه اشباح ترند چون هم روزانه وهم ازاد وهم بین الملل تازه 21سال خدمت هم امسال اضافه شده و این معنی اشباح بودن رو نمیده؟؟؟؟؟ تازه بهتره ادم تو هر رشته ای که هست موفق باشه

mohsen
mohsen

تکمیل ظرفیت سراسری کی میادبچه ها؟

یاشار
یاشار

سلام این نظر شخصیه منه. برا یه رشته ای مث شیمی فیزیک 3 تا درس اصلیو یعنی کوانتوم و اماری و شیمی فیزیک رو جامع و کامل بخونید. الی و معدنی و تجزیه رو هم مثل کنکور ارشد فقط کتاب پردازش رو بخونید

رها
رها

ممنوع از نظرهای خوبتون

آوا معدنی
آوا معدنی

یعنی هیچ کس نظری نداره راجع به منابع؟ عجب!!!

شیمیست
شیمیست

دوستان چی می خونین برای دکتری تجزیه؟؟کلا تکلیف چیه؟

آوا معدنی
آوا معدنی

سلام
بچه‌ها دارین چه کار می کنین؟ چی می خونین؟کسی خبر جدیدی از منابع نداره؟

بهار
بهار

من که هیچی نمیخونم سردرگمم با این شرایط فکر نکنم شرکت کنم

بهار
بهار

سلام
دوستان آلی میشه راهنمایی کنین؟؟
برا امتحان دکترا چی باید بخونیم؟؟
اون یکی گرایش ها رودرچه سطحی بخونیم؟؟

شیمی
شیمی

اون گرایشا که من هیچی یادم نیست ازش. فکرم نکنم بخونم اونا رو..

ایمان
ایمان

منابع مناسبش رو تهیه کنید و مطالعه کنید. اگر منابع خوبش رو میخواید من میتونم در ختیارتون قرار بدم.

آیناز
آیناز

سلام میشه لطف کنین بگین واسه آلی کدوم منابع و در چه سطحی باید بخونیم؟

شیمیست
شیمیست

سلام ممنون میشم اگه کمک کنین منتظر پاسختون هستم

ری را
ری را

با عرض سلام و ادب. من 5 سال قبل فارغ التحصيل شدم و بنا بر شرایط جسمی که داشتم نتونستم ادامه بدم. امسال تصمیم دارم بخونم. ممنون میشم اگر لطف کنید و من رو راهنمایی بفرمایید

ساناز
ساناز

سلام جناب ايمان
منابع الي رو ميشه معرفي كنيد لطفا؟
سپاسگزارم

farnaz
farnaz

سلام به همه
نمیدونم ماشیمی ها منتظریم کی واسمون کاری کنه؟؟؟
بد ترین قانون سازمان سنحش خورده به ما و ما دست رو دست گذاشتبم که چی؟!!! منی که ارشدتجزیه خوندم دوباره از الفبا شروع کنم به خوندن؟!!!!!منظورشون چیه آخه؟

e
e

با سلام من از سازمان سنجش در رابطه با منابع آزمون سوال كردم جواب دادن كه بايد تمام دروس مربوط به تمام گرايش ها خوانده شود. اين خيلي غير منطقيه. به نظر مي ياد مي خوان كسي قبول نشه.

شيمي الي
شيمي الي

هركسي ك قبول شده
نام دانشكاه و دروسي م بهش دادن رو بي زحمت عنران كنه

شيمي الي
شيمي الي

سلام
كسي ميدونه تو ترم يك دكترا چه درس هابي ارايه ميشه

کیمیاگر
کیمیاگر

دوستان عزیز اگه مایل باشید همه بچه های شیمی در یک اقدام هماهنگ یک متن درخواستی و اعتراضی را به سایت سازمان سنجش بفرستیم یه نامه بنویسیم و در صورت موافقت همه دوستان با آن, هرکس جداگانه به سایت سنجش بفرسته
ما فقط میخاییم که با جزئیات بیشتری منابع مشخص بشه چون واقعا منابع خیلی گنگ, سرشار از ایهام و کلی هستش

شيمي الي
شيمي الي

ب نظرم اعتراضتون واسه سال بعد جواب ميده
اما اول شروع ككننين تخصصي هاتون بخونين عقب نيافتين اگه بقيه گرايش ها حذف شد ك چه بهتر مگر نه سه ماه اخر اونها رو در حد ليسانس بخونين
زبان هم از همين امروز بخونين

شیمی معدنی مردد
شیمی معدنی مردد

به نظر من که بعد چند بار خوندن این اطلاعیه متوجه شدم ،دوستان گروه معدنی دروس الی و هم اضافه کنن به مباحث و بخونن و نیازی به خوندن تجزیه و شیمی فیزیک نیست،و دوستان تجزیه هم دروس شیمی فیزیک رو میخونن. مباحت فیزیک و تجزیه با هم در کنکور میاد و مباحث الی و معدنی باهم

کیمیاگر
کیمیاگر

هرچند این حالت یکم بعیده ولی متاسفانه این یکی از برداشتاها است (در کنار چند حالت دیگر) و واقعانمیشه چیز قطعی گفت یعنی” ما سر در گمیم”.

زهرا
زهرا

ای کاش اینطور باشه

نانوشیمی
نانوشیمی

نه دوست عزیز امکان نداره اینطور باشه.

دکتراشکان!!! به chemist
دکتراشکان!!! به chemist

سلام و دروووود chemist
برنامت چیه؟برای سال بعد برنامه ای داری یا منتظر تکمیل ظرفیت میمونی؟
همش منتظر بودم خبر قبولیتو بذاری تبریک بگم که متاسفانه نشد.انشالله سال دیگه اگه قصد شرکت داشته باشی بیای و خبر قبولیت با رتبه عالی تو دانشگاه دلخواهت رو بذاری و ببینیم.
سلامت و شاد و موفق باشی.

شيمي الي
شيمي الي

تونهايي ك قبول شدن
بگن تو كدوم دانشكته چ دروسي براي ترم يك.ارايه شده

ایمان
ایمان

شما خودت چی؟

صابر
صابر

نظر من اینه که هر کس دروس تخصصي گرایش خودشو بخونه اگر اعتراضات جواب داد که بهتر اگرم نه خوب حداقل درس های خودشو خونده و مطمئنا دروس گرایش خودش برای کسب نمره بهتر مهم تره هم چنین برای مصاحبه هم به کار میاد و می توانید مرور مختصری بکنید انشاالله که همه موفق باشن حالا با هر شرایطی که هست به امید خدا

آوا معدنی
آوا معدنی

گرایش شما چیه آقا صابر؟

صابر
صابر

سلام آلی هستم

آوا معدنی
آوا معدنی

موفق باشین

صابر
صابر

ممنون هم چنین

آوا معدنی
آوا معدنی

بچه‌ها چی بخونیم؟

صابر
صابر

سلام علیکم من نظرم این بود که یه هم فکری بکنیم اگر اعتراض نتیجه میده خوب اعتراض کنیم اگرم نه یه فکر دیگه کنیم خلاصه به هم دیگه کمک کنیم تا به امید خدا بهترین نتیجه رو کسب کنیم

آوا معدنی
آوا معدنی

ایشاله

Raha
Raha

سلام دوستان از نتیجه اعتراضات خبر دارین؟ داریم وقتمونو از دست میدیم!

آوا معدنی
آوا معدنی

نه خبری نیست موندیم چی بخونیم

nano chemistry
nano chemistry

سلام. امیدوارم خدا به دادمون برسه. اخه این چه وضعیه تخصص من که نانو هستش هیچی نداره. باید دوباره همه ی منابع گرایش های دیگه رو بخونیم اخه این چه وضعیه….

نانوشیمی
نانوشیمی

دوست عزیز شما که نانوشیمی هستی اگه منابع طبق پارسال هم بود باید آلی ومعدنی وشیمی فیزیک و تجزیه رو در حد پایه میخوندید در کنار ریاضی و مبانی نانو. شما که براتون بهتر شده. حالا درساتون کمترم شده. بقیه گرایش ها کارشون سخت شده. برا شما تغییری نکرده تازه کمتر هم شده. موفق باشید.

آوا
آوا

چرا کسی نیست؟ چقدر سوت و کور!!!

آوا
آوا

چی بخونیم برای امتحان اسفند؟

آوا
آوا

بچه‌های معدنی بالاخره چی بخونیم؟

سيما
سيما

سلام
كار از فاجعه هم گذشته!الان يعني بايد واسه آلي و شيمي فيزيك كتاباي آلي و شيمي فيزيك و معدني پيشرفته ترم 1 ارشد رو بخونيم؟

ایمان
ایمان

اااا، شما ترم 1 ارشد این درسا رو پاس کردین؟ ما اینارو اصلا پاس نکردیم. دانشگاه تهران فقط دروس تخصصی رشته رو ارایه میده

مارینا
مارینا

سلام، واااااای مگه میشه همچین آزمونی!!!!! یعنی قرار دوباره از ما آزمون ارشد بگیرن!!! من گرایشم و تخصصم شیمی کاربردیه ! هیچ درسی از کاربردی نیست یعنی در سهای که تو ارشد خوندیم بی فایده بود !!! مشخصه کسی که مثلا گرایشش آلیه ، به دروس آلی مسلطه!! و همچنین سایر گرایش ها !!! ولی من که کاربردیم چی ؟؟؟چرا هر سال وضع بدتر میشه!!این از آزمون دکتری و اونم از وضع استعداد درخشان!!! باز میگن چرا فرار مغز ها زیاده!!!!!!!! در مورد بازار کار که دیگه چیزی نمیگم….

مرضیه
مرضیه

سلام بچه ها.من که معدنی خوندم برای چی دوباره باید الی و تجزیه رو برای دکترا بخونم. اومده منابعو کم کرده مثلا.. فقط خدا بدادمون برسه. واقعا تو اینجا نمیشه برای 2 روز بعدت برنامه ریزی کنی..خلایق هر چه لایق.

صابر
صابر

سلام به همه خسته نباشید
منابع اعلام شده و ما هم دربارش بحث کردیم جدا از زیاد بودن منابع،غیر مرتبط بودنشون به گرایش هامون شاید بیشتر اذیتمان بکنه بررسی و بحث هم کردیم دیگه باید یه همکاری و همفکری خوب و دقیق بکنیم بلکه به نتیجه ای برسیم اگر نتیجه داد که بهتر اگر نه حداقل تلاش خودمون رو کردیم باشد که با توکل و امید به خدا و همفکری با همدیگه و هم چنین دانشجویان رشته دیگه انشاالله که مشکل حل بشود.
با تشکر

شیمی 00
شیمی 00

مگه نباید برا هر رشته حداکثر سه درس به عنوان منبع باشد پس چرا برای بچه های شیمی ۴ درس معرفی شده؟؟؟؟ از طرفی هر درس خودش سه تا کتابه در صورتی که برای رشته های دیگر عنوان کردندمثلا: ۱- ریاضی ۱ و ۲ و ۲- فیزیک ۱و۲و۳ یباره برا ماهم مینوشتند: ۱-شیمی فیزیک ۱و۲ ۲-معدنی ۱و۲ ۳-تجزیه ۱و۲و۳ ۴-الی ۱و۲و۳ میخواند زرنگی کنند ۲ تا ۲تا با هم نوشتند یعنی در اصل ۲ کتاب باید بخونیم !!!!در صورتی که ۴ کتاب با چند زیر مجموعه است. به نظر من بهتر بود مینوشتند که رشته های الی و معدنی منابعشون… ادامه نظر»

کیمیاگر
کیمیاگر

متاسفانه خیلی گنگ و غیرکارشناسانه است مثلا اینکه آلی و معدنی رو باهم آوردن و تجزیه و شیمی فیزیکو باهم ملاکشون چی بوده مثلا چه نزدیکی سنخیتی بین آلی و معدنی هست که که بین آلی با تجزیه نیست
بعدش یه طراح سوال میتونه از طیف سنجی(یا سنتز آلی) سوال بیاره چون زیر مجموعه آلی است یا مثلا یک طراح میتونه از نظریه گروه کوانتوم و … سوال بده

کیمیاگر
کیمیاگر

و در واقع از ۷۰% درسهای کارشناسی و ۱۰۰% درسای ارشد امکان سوال هست متاسفانه, مگه اینکه یکم واضحتر و ریزتر بیان منابعو مشخص کنن که بعیده

organic94
organic94

احتمالا منظورشون این بوده که مثلا ۳۰ سوال میدن به عنوان سوالات الی و معدنی و مثلا ۳۰ سوال دیگه به عنوان سوالات تجزیه و شیمی فیزیک که محاسباتی هستند. حالا تازه معلوم هم نیست مثلا این ۳۰ سوال الی و معدنی که اگه سوالاتشان با هم باشه آیا ۱۵ سوالش الیه ۱۵ سوالش معدنیه یا نه ممکنه با هم برابر نباشند. سال ۹۰ که سوالات در سطح شیمی عمومی بودن از مباحث تجزیه معدنی شیمی فیزیک سوال داده بودن و یک سوال از مباحث الی طرح نشده بود.

hani
hani

اگر هم سنخیتی باشه بین معدنی وشیمی فیزیک هست نه با الی

مارینا
مارینا

مطمعنم شخصی که برنامه ریزی کرده در مورد درس های شیمی اطلاع نداشته اصلا!!!

نازنین
نازنین

سلام دوستان .من ماتو مبهوتم ازاین تصمیم سازمان سنجش!!! این انصاف نیستتتتتتتتتتتتت

کیمیاگر
کیمیاگر

سلام
دوستان عزیز
کسی اینجا مصاحبه گرایش معدنی دانشگاه تبریز یا شهید مدنی شرکت کرده بود از نتایج خبری ندارین؟

Polymer chemistry
Polymer chemistry

با سلام خدمت تمام دوستان شیمیت و تشکر از عوامل این سایت بسیار مفید نظرات دوستان رو خوندم به همه دوستان حق ميدم که نگران باشند واقعا هم جای نگرانی و تاسف داره اینکه چرا چنین تصمیمی گرفته شده واقعاجای تامل داره؟ این یه عقب گرده به ارشد یعنی دوباره میخوان از دانشجوها یه آزمون ارشد با تفاوت جزیی در درس زبان(زبان عمومی در حد تافل به جای زبان تخصصی) و اضافه شدن هوش به سوالات ارشد بگیرند حالا بعد از اینکه این امتحان رو متقاضیان دادند و حد نصاب رو آوردند تازه معرفی میشوند به دانشگاه و دانشگاه آزمون… ادامه نظر»

ماری - شیمی الی
ماری - شیمی الی

یا خدا الان ما باید درسای پیشرفته بخونیم یا پایه؟

اردلان
اردلان

با سلام. اعتراض خودمون رو به این منابع کجا باید ثبت کنیم؟ آیا امید رسیدگی و پیگیری هست؟ فکر میکنم فقط هم رشته شیمی اینقدر با مشکل روبرو شده.

کیمیاگر
کیمیاگر

دوست عزیز حقیقت امر اینه که دیدگاه سازمان سنجش در مورد داوطلبان”دکتری” زیاد با کنکور کارشناسی و… متفاوت نیست و متاسفانه کوچکترین اهمیت و ارزشی برای داوطلبان “دکترا”(بعنوان عالی ترین و موثرترین مقطع تحصیلی) قائل نیست بعید میدونم سازمان سنجش به اعتراضات تکی و جسته و گریخته بخاد جواب داده حتی بعید میدونم بخاد به کارزارها و تومارها و … جمعی هم بخاد محل اعرابی قائل بشه شاید بهترین کار صحبت کردن با اساتید و نشون دادن معایب و فجایع طرح جدیده و در نهایت جمع کردن امضا داوطلبان و البته اساتید هیات علمی و به همراه داشتن حمایت نمایندگان… ادامه نظر»

الما
الما

سلام دوستان تسلیت میگم
ولی رشته ما یعنی صنایع غذایی بدترین حالت ممکنه..
فکر کنین فیزیک پایه 1و 2 ریاضی 1و 2 و شیمی تجزیه و میکروب عمومی به اضافه 2 تا درس اختصاصی حجیم خودمون رو گذاشتن…
درعرض 5ماه باقیمونده آخه مگه میشه فیزززززیک و ریاضی و شیمی تجزیه خوند..اینا خیلی پایه است من اصلا یادم نیست ترم چنده کارشناسی پاس کردم!!!!
اگه راهی برای اعلام اعتراض پیدا کردید تو پیج صنایع غذایی هم بذارید لطفااااااا
تشکر

اوستا
اوستا

سلام دوستان
اگر بقیه رشته ها رو نگاه انداخته باشین تقریبا تکلیف همشون روشنه.بجز گروه شیمی.
امیدوارم اصلاح کنن.

کیمیاگر
کیمیاگر

جالب اینکه گویا بچه های بعضی از رشته ها راضین

کیمیاگر
کیمیاگر

دوستان عزیز
از فاجعه “منابع” گذشته حالا دعوت به مصاحبه و پذیرش چطور خواهد بود منظورم اینه حالا که همه باهم کنکور میدیم چطوز به مصاحبه دعوت میشیم؟!! مثلا امکان داره یکی که آلی میخونه بعد برای مصاحبه تجزیه بره؟ مدرکی که میدن بعنوتن دکتری شیمیه یا گرایشیه؟!!

ماری - شیمی الی
ماری - شیمی الی

به هر حال حتی اگه یک درصد اینطوری باشه کسی ک پابان نامش به گرایش دیگه ربط نداره بعید بنظر میرسه تو مصاحبه دیگر گرایشها پیروز بشه.

کیمیاگر
کیمیاگر

ببینید درسته این ولی تصور کنید: 1- دانشجویی بعنوان تز ارشد یک موضوع بین رشته ای کار کرده باشه(مثلا یه دانشجوی معدنی کار محاسباتی یا مثلا سنتز ترکیب آلی انجام داده باشه) 2- تعداد مجازشدگانی که مثلا تو ارشد گرایش خاصی(مثلا معدنی)داشته باشن به گرایش(معدنی) یک دانشگاه (فرضا دانشگاه همدان) کم باشن و جز دانشجوهای ضعیف (از نظر علمی و رزومه و امتیاز کنکور و یا هر چیز دیگه که مدنظر اساتیده)باشن و دست استادا برای انتخاب بسته باشه 3- وجود آشنایی و ضابطه 4-… این طرح جدید بشدت شان گرایش ها و تخصصی بودن گرایش هارو پایین میاره وقتی… ادامه نظر»

کیمیاگر
کیمیاگر

تو مورد سوم منظورم “رابطه” بود که اشتباها “ضابطه” نوشته شده

سمیرا شیمی
سمیرا شیمی

کنکور دکتری کنکوری بود که خیلی خیلی کمتر از بقیه کنکورها به کلاس خاصی نیاز داشت و تنها با تکیه بر منابع میشد قبول شد. اما حالا کاری کردن که داوطلب دکتری هم بره کلاس کنکور دوره ارشد رو شرکت کنه..
گرایشهامون خیییییییییییییییییلی فرق دارن!! چطور اینو درک نمیکنن!!! حداقل 12 تا درسه!!!

صابر
صابر

سلام صبح بخیر امیدوارم کسانی که کنکور دادن قبول بشن و موفق باشن بحث اینکه منابع رو این طوری گذاشتن که ما پایه رو مطالعه کنیم و پایمون قوی بشه کار اشتباهیه چون هر گرایشی مطلبی که مورد نیازش باشه از گرایش های دیگه رو می خونه بطور مثال تقریبا همه گرایش ها به مباحث جداسازی و کروماتوگرافی که خاص تجزیه هست واقف هستند برای بقیه مباحث هم همین طوره پس لازم نیست بقیه مباحث اون گرایش خونده بشه
امیدوارم که اصلاح بشود توکل به خدا

سولماز
سولماز

زبان اونهايي موفقن ك در حد ايلتس باشن
و بقيه دروس هم در اصل اونهييي ميتونن خوب بزنن ك تو كنور ارشد همه رو حدوز 40-50زدن يعني همون نفرات 50تاي اول
بقيه الكي ان

ماری - شیمی الی
ماری - شیمی الی

ما ایلتسی ها هم موفق نیستیم حتی
ایلتس بیشتر تکنیکه
و امتحان گرامر و لغت نداره.
گرچه بهرحال کسی که نمره بالا میاره لغت و گرامر خوبی داره
ولی تیپ سوالات دکتری تافل هست.
خیلی بی انصافیه این موضوع.

سولماز
سولماز

خدا كنه من و اونهايي ك امسال امتحان داديم قبول شيم
تموم شه

تجزيه
تجزيه

علاوه بر اين منابع كه اعلام كردند بايد دروس تخصصي رشته خودمونم بخونيم چون برا مصاحبه كه نمياند مثلا برا گرايش تجزيه آلي و معدني و شيمي فيزيك بپرسند پس منابع دكترا ده برابر شده !!!!!!!!!

نانوشیمی
نانوشیمی

سلام دوستان. من فکر کن. دروس درحد کارشناسی مد نظرشون هست. چون هر کی گرایش خودشو بلده مثلا کسی که تجزیه است درس کارشناسی ارشد معدنی و شیمی فیزیک رو که نمیدونه و ثانیا خودشون گفتن دروس در حد پایه. با این اوضاع نمیدونم دعا کنم امسال قبول شم یا نه!!!!

شیمی کاربردی
شیمی کاربردی

ما رو بگو که اصلا یکی از درسامونم نیس تو اینا. باز بچه های چهار گرایش اصلی لااقل یک درس میتونن بخونن بزنن. ما بدبخت تر از همه هستیم. یک راکتور هم میزاشتین محض دل ما خب. یا یک دفترچه جدا
اصلا موندم چکاریه کنکور دکتر یو ارشد جدا کردن همین امسال دکتری پیوسته میزاشتن. الان بچه ها ارشد امتحان دادن از ما ها مسلط تر و بهاتر میتونن کنکور دکتری هم بدن.زبان هم که همه تقریبا نیمه تعطیلن. استعدادم که هوشه خب

حسینی
حسینی

سلام دوستان. واقعا جای یک سوال باقیه. اصلا مسئولین معنی ازمون دکترای تخصصی رو میدونن؟ ما یکبار برای ازمون فوق لیسانس از فیلتر گرایش های مختلف عبور کردیم و در دوران ارشد دروس مربوط به گرایش خودمون رو گذروندیم. چرا باید دوباره این امتحان رو بدیم؟ خواهش میکنم قبل از اینکه دیر بشه بیاین اعتراض خودمون رو نشون بدیم

سمیرا شیمی
سمیرا شیمی

وااااااااااای!!! من شیمی معدنی هستم باید تجزیه ۱ و ۲ و دستگاهی بخونم!!!!!

فرشته
فرشته

و آلی ۱ و ۲ و شیمی فیزیک ۱ و ۲!!!

کیمیاگر
کیمیاگر

البته آلی پیشرفته(بیشتر مباحثش معمولا سنتزه و …)و تجزیه پیشرفته(تجزیه دستگاهی + یکمم کروماتوگرافی) و بچه های گرایش دیگه نظریه گروه(شیمی معدنی پیشرفته)
البته اگه تو جلسه کنکور تستای سنتز یا طیف سنجی , کوانتوم, طیف سنجی مولکولی و… هم دیدید زیاد تعجب نکنید

شیمی00
شیمی00

دوستان
من واقعا نمیدونم چه منبعی باید خونده بشه به عنوان مثال گفتند آلی رو بخونید خب آلی ۱و۲و۳؟؟؟؟
طیف چی ؟؟بخونیم یا نه؟؟؟
آلی پیشرفته میاد یا نه؟؟
سنتز دوران ارشد ؟؟؟
یعنی دروس ارشدم بخونیم یا فقط دروس کارشناسی؟؟!!!!
مثل بقیه رشته ها حداقل باید میگفتند چه آلی!!!کاملا منابع شیمی گنگ و نا مفهوم..

صابر
صابر

سلام به دوستان گرامی تو اعلام منابع واقعا ابهام وجود داره الان باید درس های دوره کارشناسی رو بخونیم کنکور بدیم بعد دانشگاه ها تخصصی آزمون یا مصاحبه میگیرن یا دروس دوره کارشناسی و ارشد رو بخونیم و کنکور بدیم و ادامه ماجرا
شاید از نظر این کارشناسان دروس ارشد گرایش های دیگه هم دروس پایه برای دکتری محسوب ميشن

نانو
نانو

سلام خدمت مسئولین و دوستان دانشجو:
دانشجوی گرایش نانو که حداقل دو سال با هر چهار دروس پایه خداحفظی کرده، و دروس تخصصی گرایش خودش رو خونده حالا طبق چه دلیلی باید برگرده و دروس سایر گرایش ها رو بخونه؟؟؟
که حتی یکی از اون دروس اختصاصی گرایش خودش نباشه!!!!!

محسن
محسن

با سلام دوستای عزیز اگه توجه کرده باشین در اصل متن قانون اینه که بجز زبان و استعداد، حداکثر (((3 )))درس پایه باشد.. ولی آلی با معدنی دو گرایش متفاوت اند یا همینطور تجزیه و ش.فیزیک که اینها رو که در اصل 4 درس پایه اند بعنوان دو درس پایه آورده اند..

آلی
آلی

الان یعنی دیگه دروس دوره ی ارشد مثل طیف و سنتز و آلی پیشرفته واسه دکتری آلی سوال نمیاد و فقط دروس کارشناسی هست؟

شیمی معدنی
شیمی معدنی

سلام به دوستان. یعنی چقدر کار کارشناسی انجام شده؟! یعنی یک نفر نبوده که یک نظر درست بده. من که همون کنکور ارشدشم شیمی تجزیه و شیمی فیزیک زیر 10 درصد زدم!فکر کنین الان دوباره بخوایم دنبال کتاب و جزوه و تست واسه این درسها باشیم. اگرم ادامه پیدا کنه که بازار کلاس کنکور ها دوباره داغ میشه و … .
مگه داریم؟
تازه این از کنکور، دیگه برسه به مراحل بعدی و مصاحبه خدا میدونه چه چیزها باید ببینیم و بشنویم.

نازيلا
نازيلا

اين يعني آلي 1 و 2 و 3 و….
معدني 1و 2 و…
تجزيه 1و2 و دستگاهي و..
شيمي فيزيك 1و 2 و ..
آيا؟؟؟؟؟؟؟؟
اين كه نشد اعلام منابع
در ضمن بچه قول مي زنند كه مي نويسند1- شيمي الي و معدني 2- شيمي فيزيك وتجزيه ؟؟؟!!!!

somaye
somaye

شیمی الی شامل آلی 1، 2، 3، کاربرد طیف سنجی، شیمی فیزیک آلی، شیمی تجزیه 1، 2، آنالیز دستگاهی، معدنی 1، 2، آلی-فلزی شیمی فیزیک 1، 2، کوانتوم، طیف سنجی مولکولی. تعداد درسا 4 برابر شده اما به زعم دوستان تصمیم گیرنده منابع به دو تا کاهش یافته 1-شیمی آلی و معدنی 2-شیمی فیزیک و تجزیه

محسن
محسن

به نظر من باید از دروس دبیرستان هم آزمون بگیرن مخصوصا عربی و معارف و ادبیات فارسی.

chemist
chemist

سلام دوستان شیمیست من من در صفحه منابع دکتری کامنت گذاشتم که یک اعتراض نسبتا مفصل با دلایل رو به واحد شکایات وزارت علوم ارسال کردم و خواهشم از بقیه دوستان هم اینه که با دلایل اعتراض بگذارید من آخرین باری که رنگ شیمی فیزیک معدنی و آلی رو دیدم ترم ۱ ارشد بوده و دلیلی نداره که من داوطلب نوعی که حداقل ۲تا۳ سال وقت گذاشتیم روی یک تخصص و گرایش خاص بخواهیم به عقب برگردیم واقعا برای شیمی فاجعه اس چون خیلی خیلی مجزا هستن گرایشا از هم خواهش میکنم پیگیری کنید چون به واقع بدتر از بد… ادامه نظر»

علی رضا
علی رضا

با سلام این منابع دقیقا همون منابعی هست که اولین سالی که دکتری کشوری شد اعمال شد منتها اون موقع تو منابع ذکر شده بود شیمی عمومی ولی سوالاتشون از معدنی و شیمی فیزیک و تجزیه بود که بعد از اعتراضات داوطلبین از سال دوم برگزاری آزمون تخصصی شد برا هر گرایش الان با این منابعی که اعلام شده سازمان سنجش تنها هدفش راحتی خودش برا برگزاری آزمون بوده و نظر داوطلبین اصلا براش مهم نبوده.خوب منطقی بخواین فکر کنید چرا دانشجویی که تو رشته تخصصی خودش تو مقطع ارشد درس خونده و برای دکتری هم تو همون گرایش میخواد… ادامه نظر»

شیمی تجزیه
شیمی تجزیه

این منابع واقعا مسخره است.
من بعد از ترم 4 کارشناسی اصلا چشمم به شیمی فیزیک و معدنی نیافتاده حالا چط.ری بیام اونا را بخونم….
معلوم نیست چی کار می کنند.

کیمیاگر
کیمیاگر

با سلام منم به نوبه خودم از سایت وزین phdtest.ir بابت فراهم آوردن این فرصت بی نظیر جهت همفکری و تبادل نظر تشکر میکنم
دوست عزیز صابر قبلا سازمان سنجش اعلام کرده بود که تعداد رشته ها کاهش و برای هر رشته سه درس پایه خواهند داشتت اگه قرار بود این درسا رو جدا بنویسن میشد چهارتا و خب امکان حذف هیچیک از اینا هم امکان نداشت
متاسفانه بعضی از عواقب ناخوشایند این طرح از همین الان مشهوده یعنی واقعا “فاجعه” است

مریم
مریم

سلام
پس یعنی از دروس تخصصی هر گروه امتحان نمی گیرند؟

صابر
صابر

سلام خدمت همه دوستان تشکر از عوامل این سایت که به فکر دانشجوها هستند و بستری برای هم فکری و ارائه نظرات فراهم کردند خدا خیرتان بدهد
اولین سوالی که پیش میان اینه که منظور از 1-الی و معدنی2- تجزیه و شیمی فیزیک چیه چرا جدا نوشتن و باقی سوالات و مفاهیمی از این میشه برداشت کرد

1 2 3 28