/, مجموعه فلسفه/انجمن آزمون دکتری مجموعه فلسفه

مدرسان شریف

استاد وکیلی

انجمن آزمون دکتری مجموعه فلسفه

انجمن آزمون دکتری فلسفه

رشته ها و گرایش های دکتری فلسفه

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته فلسفه در مقطع دکتری دارای پذیرش در 13 گرایش به شرح زیر است:

  1. فلسفه
  • فلسفه معاصر
  • فلسفه عصر جدید
  • فلسفه یونان و قرون وسطی

2) فلسفه تحلیلی

۳) فلسفه دین

۴) فلسفه اخلاق

۵) فلسفه اخلاق تطبیقی

۶) فلسفه تطبیقی

۷) فلسفه حقوق

۸) فلسفه هنر

۹) حکمت هنرهای دینی

۱۰) فلسفه علوم اجتماعی

۱۱) فلسفه اقتصاد اسلامی

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری فلسفه در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری فلسفه

داوطلبان آزمون دکتری رشته فلسفه لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته فلسفه در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری فلسفه

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته فلسفه لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری فلسفه را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری فلسفه

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری فلسفه به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته فلسفه اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری فلسفه که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری فلسفه

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری فلسفه سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته فلسفه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته فلسفه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه فلسفه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته فلسفه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته فلسفه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته فلسفه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته فلسفه

انجمن آزمون دکتری فلسفه منطق

رشته ها و گرایش های دکتری فلسفه منطق

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته فلسفه منطق در مقطع دکتری دارای پذیرش در 2 گرایش به شرح زیر است:

1) فلسفه منطق

۲) منطق با رویکرد فلسفی

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری فلسفه منطق در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری فلسفه منطق

داوطلبان آزمون دکتری رشته فلسفه منطق لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته فلسفه منطق در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری فلسفه منطق

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته فلسفه منطق لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری فلسفه منطق را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری فلسفه منطق

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری فلسفه منطق به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته فلسفه منطق اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری فلسفه منطق که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری فلسفه منطق

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری فلسفه منطق سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته فلسفه منطق

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته فلسفه منطق

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه فلسفه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته فلسفه منطق

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته فلسفه منطق

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته فلسفه منطق

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته فلسفه منطق

انجمن آزمون دکتری فلسفه علم

رشته ها و گرایش های دکتری فلسفه علم

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته فلسفه علم در مقطع دکتری دارای پذیرش در 3 گرایش به شرح زیر است:

1) فلسفه علم و فناوری

۲) فلسفه فیزیک

۳) فلسفه علم

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری فلسفه علم در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری فلسفه علم

داوطلبان آزمون دکتری رشته فلسفه علم لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته فلسفه علم در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری فلسفه علم

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته فلسفه علم لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری فلسفه علم را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری فلسفه علم

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری فلسفه علم به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته فلسفه علم اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری فلسفه علم که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری فلسفه علم

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری فلسفه علم سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته فلسفه علم

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته فلسفه علم

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه فلسفه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته فلسفه علم

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته فلسفه علم

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته فلسفه علم

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته فلسفه علم

انجمن آزمون دکتری مجموعه فلسفه
به این مطلب امتیاز دهید.
۱۳۹۷-۱۰-۲۳ ۲۳:۳۲:۱۴ +۰۳:۳۰۱ مرداد, ۱۳۹۴|انجمن دکتری 98, مجموعه فلسفه|۳,۲۶۷ نظرات

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
fatima
fatima

سلام دوست محترم
لینک زیر را نگاه کنید:
http://literature.ut.ac.ir/philosophy-arshad
از بخش سایت دانشگاه تهران. دانشکده ادبیات و علوم انسانی.واحد آموزشی و تحقیقاتی.گروه های آموزشی. فلسفه.شما می توانید منابع آزمون کارشناسی ارشد فلسفه غرب رو دریافت کنید.

عبدالرضا
عبدالرضا

با عرض سلام
دوستان من لیسانسم مکانیک بوده و می خوام ارشد فلسفه(غرب) شرکت کنم. از کجا می تونم اطلاعاتی برای نحوه ی خوندن و اهمیت منابع و… پیدا کنم. مرسی

آرش
آرش

عزیز برادر شما اول کتاب کلیات فلسفه دکتر مجتبوی را بخون و بعدش کتاب نقد تفکر فلسفی غرب. بعدش کتاب ژان لاکوست (که به اعتقاد من اصلاً مناسب نیست و اگر هم نخونیش چیزی از دست نمیدی) حالا افلاطون و ارسطو و دکارت و لایب نیتس و اسپینوزا و هیوم و لاک و کانت و هگل و شوپنهاور رو از کاپلستون بخون. میشه حدود 800 صفحه ضمناً همیشه یک سئوال از فیشته و شلینگ و کلبیان و اپیکور میاد. میدونم که کاریکاتوری حرف زدم. دقیقا نمی دونم چه سطحی داری وگرنه دقیقتر می گفتم. به فلسفه علم هم فکر کن… ادامه نظر»

عبدالرضا
عبدالرضا

خیلی ممنون آرش جان

عماد
عماد

زنگ زدم پژوهشگاه علوم انسانی برای رشته فلسفه علم، پرسیدم چرا نتایج رو نمی زنید. میگن چون هیچکی حدنصاب لازم رو نیاورده هیچکسی پذیرفته نشده. ظرفیت اعلامی پژوهشگاه 4نفر بود.

تراز اعلامی پژوهشگاه 5500 یعنی بالاترین تراز بود و فقط رتبه های زیر50 آمدند. یعنی یک نفر از اینها رو قبول نداشتند.

قطعا حقیقت غیر اینه و توجیه می کنند عدم پذیرش شون را.

کنکور امسال به معنی واقعی کلمه سلیقه ای بود و با سرنوشت خیلی ها بازی شد و عمر خیلی از تحصیل کرده ها رو تلف کرد و به خیلی ها استرس وارد کرد. بلاتکلیفی محض.

مهدی
مهدی

تا اونجایی که من میدونم تعداد نفراتی که رفتتن برای مصاحبه خیلی کم بودن . شاید بهشون برخورده و گفتن هیچکی حد نصابو نیاورده .. ولی در هر حال توی رشته فلسفه غیر منطقی عمل کردن دیگه نوبره

آرش
آرش

آیا امسال منطق هم به آزمون اضافه می شود؟

......
......

طوریکه سنجش امروز اعلام کرد که آزمون اسفند برگزار میشه پس حتما برمی گرده به روال دو سال پیش ومنطق هم هست و سوالات تخصصی تر میشه .. منتظر یک آزمون سخت باید باشین .. و احتمال زیاد متون تخصصی به انگلیسی که همه پارسال نود درصد سوالاشو درست زدن امسال حذف میشه

نسيم
نسيم

خيلي خيلي لطف كردين و مرسي از اطلاعات دقيقتون من رشته ام تصويرسازي بوده و كارشناسي و ارشد دانشگاه تهران درس خوندم … باز هم از همراهي و راهنمايي شما دوست عزيز سپاسگزارم ..

.....
.....

خواهش میکنم … برای قبول شدن توی کنکور بیش از هر چیزی استراتژی داشتن مهمه نه همه منابع رو خوندن .. باید توی اون چیزی که برات راحت تره سرمایه گذاری کنی و تسلط پیدا کنی .. من خودم پارسال دیدم یک سوم سوالات از فلسفه اسلامیه و اونم فقط یک منبع ( بدایه الحکمه) بود. روی اون سرمایه گذاری کردم و حسابی بهش مسلط شدم و تونستم از 25 سوال بیست سوالو درست بزنم… به هر حال اگه زبان واستعدادتون خوبه روی اونا سرمایه گذاری کنین .. از مجموع 250 میتونین 120 تا رو از این دو منبع کسب… ادامه نظر»

نسيم
نسيم

واقعا تو ضيحاتتون اميد بخش هستند و من سال گذشته به خاطر دريافت اطلاعات اشتباه از يك سايت به ظاهر معتبر به گمان اينكه فلسفه اسلامي ضربيش صفره براي فلسفه هنر اصلا نخوندم و در نتيجه اصلا فلفسه اسلامي رو جواب ندادم و حالا با حرفاي شما مي فهمم چه اشتباه بزرگي مرتكب شدم در حاليكه تفسير متون اروپاييً٩٥٪ و زبان ٤٥٪ جواب زاده بودم … شما مي دونيد تا كي بايد صبر كرد تا معلوم بشه منطق مياد يا نه يا كي منابع اعلام ميشه؟

.....
.....

مطمناً باید قبل بیست تیر ماه معلوم بشه . چون قراره بیست وپنج تیر ماه برای کنکور ابان ثبت نام انجام بشه . باید حتما تا اون وقت معلوم بشه که ایا ازمون ابان برگزار میشه یا نه و اگه آزمون ابان برگزار بشه که مثه کنکور سال قبله ولی اگر آبان برگزار نشه و اسفند برگزار کنن حتما منابع رو اعلام میکنن.. اگه آزمون اسفند برگزار بشه احتمال خیلی زیاد تخصصی میشه و از منطق هم سوال میاد.. فعلا منطق نخونین و فلسفه اسلامی و غرب رو مطالعه کنین.. من نمیتونم منابعی که برای غرب خودم خوندم رو بهتون… ادامه نظر»

نسيم
نسيم

خوااااهشا هرچي خوندين معرفي كنين.. كاپلستون برام سخت نبود ولي كلا فقط كانت و ياسپرس انرژي زياد ازم مي گرفت البته اوايل، امروز تازه رفتم دو كتاب جديد در مورد كانت گرفتم و راجع به هگل هم بايد دنبال چند منبع جديد باشم.. من واقعا به فلسفه غرب علاقمندم و واولين باري كه تاريخ فلسفه برتراند راسل رو مي خوندم در عين سادگي حس كردم چقدر فلسفه يونان پيش از سقراط برام جذابه! امسال انگار دانشگاه شهيد بهشتي يه همچين رشته اي اول اعلام كرد و بعد تغيير عقيده داد و برداشتش اگه اشتباه نكنم..راجع به هايدگر و ارسطو و… ادامه نظر»

.....
.....

برای دکتری گرایش فلسفه یونان باستان نداریم .. گرایش های فلسفه محض فلسفه غرب و اسلامی و تطبیقی فقط داریم ( البته فلسفه های مضاف هم داریم مانند فلسفه علم و فلسفه تحلیلی و فلسفه هنر …) برای یونان باستان مخصوصا افلاطون وارسطو همون جلد اول کاپلستون برای کنکور کفایت میکنه ونیازی به منابع بیشتری ندارین.. در باره هایدگر هم کتاب خاصی نمیخواد بخونین .. عموما برای فلاسفه بزرگ مانند کانت و هگل نیاز به کتاب جداگانه کمکی هست و گرنه برا بقیه فلاسفه باید کتاب کلی تر مطالعه کرد .. مثلا کتاب فلسفه های اگزیستانس یا فلسفه در قرن… ادامه نظر»

نسيم
نسيم

خيلي ممنونم از راهنماييتون لطف كردين

به نسیم
به نسیم

هنوز هیچی مشخص نیست فقط تنها کاری باید کرد زبان رو تقویت کرد یا رفت دنبال گرفتن مدرک زبان .. ممکنه همه چی عوض بشه و منابع به کلی تغییر کنه .پس باید منتظر موند فقط

نسيم
نسيم

خيلي ممنونم… ايا خوندن اشارات و تنبيهات و كتاب مربوطه مطهري و … براي بخش فلسفه اسلامي ضروريه؟ ممكنه امسال دوباره از منطق سوال بدن؟!

.....
.....

اشارات رو برای امتحان احتیاجی نیست بخونین فعلا .. و کتاب مطهری هم برای رشته الهیات ازش سوال میدن برای فلسفه ازش سوال نمیاد ….برای فلسفه اسلامی فقط وفقط بدایه رو بخونین چون دوسا ل پیش هم همه سوالات از بدایه بود .. بازم میگم هنوز هیچی معلوم نیست .فعلا همه منتظرن ببینن امتحان کی و چگونه برگزار میشه …اگه تخصصی برگزار بشه باید منابع دیگه ایی مطالعه کنین .. در باره منطق هم منطق جدید رو بخونین از همین الان که حتی اگه منطق سوال ندن باز چیزی از دست نمیدین

نسيم
نسيم

سپاسگزارم… خيلي لطف كردين.

نسيم
نسيم

من هيچي از منطق جديد و قديم نمي دونم پارسال هم چون منطق نداشت شركت كردم. من مي خوام فلسفه هنر بخونم اصلا چرا بايد منطق امتحان بدم؟؟! ايا كلاسي هست كه بشه فلسفه اسلامي و منطق رو ياد گرفت اونطور كه يه دانشجوي فلسفه به راحتي به اينجور سوالات پاسخ ميده؟ ايا امكانش هست كه با خوندن يه كتاب من بتونم منطق رو جواب بدم؟؟!

.....
.....

منطق جدید خیلی اسونه .. تقریبا همون منطق ریاضیه ..برای دانشجویان علوم انسانی سخته برا شما بعیده سخت باشه اگه ریاضی خوندین تو دانشگاه .. فکر کنم کلاس برای منطق تشکیل بشه ولی برای شما که هیچی منطق نخوندین زیاد کارایی نداره .. در هر حال اگه هدف شما فقط موفقیت تو کنکوره باید برنامه ریزی کنین که زبان رو 50 درصد بزنین و استعداد رو 40 و تخصصی رو 35 درصد بزنین ..اگه این درصدا رو گفتم بزنین صد در صد برای فلسفه هنر به مصاحبه دعوت میشین..باید مجموع درصد هاتون نزدیک 250 بشه ( 50 زبان بعلاوه 40… ادامه نظر»

.....
.....

امتحان آبان چی شد؟

نسيم
نسيم

اقا مهدي كن امسال به خاطر علاقه خيلي زيادم به فلسفه مي خوام كاملا وقتمو بهش اختصاص بدم مي خوام ازتون كمك مستقيم بكيرم. جطور ميتونم؟
سال ٩٤ كه كنكور فلسفه رو تجربه كردم درصدهاي استعداد و زبانم با رتبه ٥ رشته خودم يكي بود ولي هنوز دارم با خودم كلنجار ميرم جون عاشق فلسفه ام و فقط خيلي بي اطلاعم جون رشته ام نبوده… شما نمي دونم رتبه تون جند بوده و الان كجا قبول شديد ولي واقعا دلم مي خواد ازتون كمك بكيرم تا منم به اون جيزي كه شبانه روز براش كريه كردم برسم!

نسيم
نسيم

تبریک به دوستانی که اسامیشون به عنوان ذخیره های دانشگاه شهید بهشتیً در رشته فلسفه اعلام شده.. اگه ما داوطلبان رو برای ازمون امسال راهنمایی بفرمایند قدردان خواهیم بود… برای رشته های فلسفه هنر و فلسفه یونان و روم و معاصر البته ، در صورتیکه که گرایش های جداگانه ای در دانشگاهها موجود باشد اطلاعات می خواستم.. مصاحبه و سوالات وهر اطلاعات مفید دیگر… سپاسگزارم

نسيم
نسيم

تبریک به دوستانی که اسامیشون به عنوان قبولی های دانشگاه شهید بهشتیً در رشته فلسفه اعلام شده.. اگه ما داوطلبان رو برای ازمون امسال راهنمایی بفرمایند قدردان خواهیم بود… برای رشته های فلسفه هنر و فلسفه یونان و روم در صورتیکه که گرایش های جداگانه ای در دانشگاهها موجود باشد اطلاعات می خواستم.. مصاحبه و سوالات وهر اطلاعات مفید دیگر… سپاسگزارم

مهدی
مهدی

از فلسفه تطبیقی قم یا علامه به کسی برای قبولی زنگ زدن؟

میثم
میثم

سلام دوستان.از دانشگاه قم رشته فلسفه اخلاق با کسی تماس گرفتند؟

محمد
محمد

بله تماس گرفتند. البته من قبول نشدم اما دوستانم قبول شده بودند

حسین
حسین

کی زنگ زدن؟چرا تو سایت نزدن؟

محمد
محمد

چهارشنبه 95/04/03 زنگ زدن

میثم
میثم

سلام.جسارتا رتبه دوستتون چند بوده و آیا مقاله علمی پژوهشی هم داشتند؟از جای دیگه هم به ایشون زنگ زدند مثلا دانشگاه های اصفهان و …

محمد
محمد

بله ایشون یک مقاله علمی و پژوهشی و چند مقاله علمی و ترویجی داشتند. من سه مقاله علمی و پژوهشی و یک مقاله علمی و ترویجی داشتم. بیشتر مصاحبه در فرآیند پذیرش اثر دارد تا مقاله.

نردبان
نردبان

لطفا دوستان جواب بدن. خیلی برام حیاتیه. اگر مطمئن بشم قبول نمیشم شاید دوباره ارشد شرکت کنم

نردبان
نردبان

بچه ها آیا کسی رو میشناسین که آموزش محور بوده باشه و دکتری روزانه قبول شده باشه. ب افرض این که رزومه در حد 3 مقاله پژوهشی و مدرک زبان و تسلط به مطالب، داشته باشین آیا احتمال قبولی هست؟ بخونم برای اسفند یا نه؟

مهدی
مهدی

اگه ارشد فلسفه داری ( یا هر رشته ایی) و میتونی ازمون دکتری شرکت کنی پس مشکلی برای قبول شدن نداری و مثه بقیه هستی.ازت کسی نمی پرسه آموزش محور بودی یا نه.. اما سعی کن برا گرایش خودت بری مصاحبه که حتما قبولی ( مثلا اگه اسلامی هستی برو رشته کلام امتحان بده و فلسفه اسلامی رو برو مصاحبه)

نردبان
نردبان

دمت گرم خداییش شادم کردی. فکر کردم ارشدم الکی بوده. البته بگم روزانه هم بودم. مچکرم

نردبان
نردبان

بچه ها پاشین یه تکونی بخورین ناسلامتی شماها فیلسوفای این مملکتین. سئوال من اینه که اگر کسی آموزش محور باشه ولی به مطالب مسلط باشه و رزومه اش هم معمولی باشه (4 تا مقاله پژوهشی)، در مصاحبه ردش می کنن؟ یا نه احتمال قبولی هست؟ تا حالا بوده کسی که آموزش محور باشه و جای خوب قبول شده باشه؟ جون من زود بگین ببینم چه کنم؟ آماده بشم برای اسفندماه یا نه؟

مهدی
مهدی

خبرگزاری مهر در مطلب امروز خود از لزوم اخذ تعهد کتبی پذیرفته شدگان دکتری در بازه زمانی ۲ تا ۱۱ مردادماه خبر داد.

به گزارش مهر، طبق بخشنامه شماره ۲/۱۰۷۰۸ که در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه سال ۹۵ از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه ها ابلاغ شده، دانشگاه ها تنها در بازه زمانی ۲ تا ۱۱ مرداد می توانند از داوطلبان قابل پذیرش در دانشگاه ها تعهد اخذ کنند.

بنابراین گرفتن هر گونه تعهد در خارج از این بازه زمانی مجاز نبوده و قابل قبول سازمان سنجش آموزش کشور نخواهد بود.

علی
علی

درود.بسیار از خوانش نوشته شما شادمان شدم.راست گفتی دوست گرامی که نقطه می گذارند اما به قول مولانا (اسم را خواندی رو مسما را بجو) شما هم از ویرگول من نقطه را بخوانید-منظور من از صریح نه ایضاح و روشن سازی فلاسفه تحلیلی با همه اختلافاتشان بلکه معنای دوم صریح بود یعنی زبان پتک گونه نیچه ای چرا که گمانم این بود که تشکیکی در گفته هایم نموده ای.نیچه را نیز نمی توان گفت اگزیستانسیالیتی است شاید چون هگل بتوان گفت برخی اندیشه ها یشان تاثیر بر فلاسفه اگزیستانسیال گذاشته است چون هایدگر و یاسپرس و حتی سارتر مانند این… ادامه نظر»

عمو سیبیلو
عمو سیبیلو

برات آرزوی موفقیت می کنم و امیدوارم همیشه همینقدر پر حرارت باقی بمونی و از تاریخ فلسفه به فلسفه برسی 🙂

علی
علی

سپاس دوست گرامی.همین کنایه ت را نیز دوست می دارم.و امیدوارم که آن شود که آرزو کردی چرا که ( من دلشده این ره نه به خود می‌پویم)

علی
علی

با سپاس از آقا مهدی.سوالات ارشد فلسفه که آسان نیست مثلا امسال فلسفه غربش از منابعی که اهمیت چندانی نداشت سوال آورده بودند که کمتر کسی می خونه به خصوص فلسفه جدیدش از پوپر و رورتی.تقریبا 8سوالش اینگونه بود.منطق هم 15سوالش منطق جدید بود حل کردن و وقت گیر که من نرسیدم 5 سوال آخرش نگاه کنم.

علی
علی

درود بر عمو سبیلیو عزیز با زبان صریح نیچه ای. درصد ام همون هست که نوشتم البته فلسفه اسلامی 78.3میشه چون 20 سوال بود 16صحیح زدم یکی غلط و سه تا نزدم.اگر اون غلط نمی زدم میشد 80.

عمو سیبیلو
عمو سیبیلو

علی جان در زبان ریاضی وقتی می خوان از ممیز استفاده کنن نقطه میذارن، نه ویرگول. ببخشید من تصور کردم دو تا درصد رو نوشتید. به نظر من شما رتبه ی بالایی میارید و قطعاً یکی از پنج انتخاب اولتون رو قبول می شوید. علی جان برات آرزوی موفقیت می کنم. ضمناً وقتی وارد دوره ی ارشد شدی و با فلسفه ی تحلیلی آشنا شدی متوجه خواهی شد که زبان صریح و واضح فقط از آن فلاسفه ی تحلیلی است و فلاسفه ی عزیز قاره ای (خصوصاً اگزیستانسیالیست ها) زبان صریحی ندارند. و به قول راسل، (البته جمله دقیق یادم… ادامه نظر»

علی
علی

آقا مهدی لطفا درباره درصدای ارشد من نظر بدید نمی دانم چرا دوستان فلسفه خاموشی برگزیدن و کمک نمی کنند.

مهدی
مهدی

راستش دقیق نمیدونم رتبتون چند بشه..چون کسی میتونه نظر بده که سطح سوالای امسال رو دیده باشه .اگه سوالات سخت بوده یا متوسط شما تک رقمی میشین ولی اگه اسون بوده بازم هر دانشگاهی که دوست داری قبول میشی

عمو سیبیلو
عمو سیبیلو

عزیز من شما اول درصدهات رو درست بنویس تا بشه نظر داد.

نسيم
نسيم

من علاقهً ام در رابطه با فلسفه غرب و بخصوص فلسفه هنر در دانشكاه علامه طباطبايي هست و ممكنه راهنماييم كنيد در مورد كانت و هكل و سايرين جه كتاب هايي واقعامفيد هستند؟ اينكه با خواندن ٤ جلد بدايه الحكمه ايا مي تونم اميدوار باشم فلسفه اسلاميً رو در حد مناسبي جوابً بدم؟ من اصلا سمت فلسفه تطبيقيً نميرم جون اطلاعات فوق العاده كسترده و قياس كردن اين جنيني كار كسي كه رشته اش فلسفه نبوده نيست.. اكر ممكنهً در رابطه با علايقم بيشتر راهنماييم كنيد ممنون ميشم

مهدی
مهدی

در رابطه با بدایه من امسال تجربشو داشتم که همونو خوندم و بالای 50 درصد سوالات اسلامی رو راحت زدم .. فقط با دقت باید مطالبشو خوند و یاد داشت برداری کرد . در باره هگل و کانت وبقیه توی همین صفحه کامنت (مایکل) در پایین صفحه رو بخون و منابعی که نوشته نگاه کن و هرکدوم که راحت تر بود رو انتخاب کن و بخون .. توصیه من برا منابع اینه که اول حتما بری کتابخونه و اونجا کتاب ها رو بخونی و هرکدوم که دیدی مناسبه رو بعدا بخری

نسيم
نسيم

ممنونم از كمكتون آقا مهدي

نسيم
نسيم

دوستان كسي هست كه امتحان تخصصي علامه طباطبايي روً داده باشه و بتونه ما رو كه امسال ميًخوايمً امتحانً بديم راهنماييً كنهً راجع به سوالات و نحوه ازمون كتبي و مصاحبه؟!! و اينكه جه رتبه هايي اونجاً وفتند واسه امتحان كتبي؟
ممنونم

مهدی
مهدی

بعیده برای سال بعد بازم امتحان کتبی برگزار بشه .. اگه هم برگزار بشه برای رشته تطبیقی نیازی به خواندن کتاب خاصی نیست .. مثلا امسال سوال از مقایسه رابطه نفس و بدن دکارت با ملاصدرا داده بودن یا مثلا کارکرد عقل از دیدگاه ارسطو و فارابی و ابن سینا را بیان کنید . برا سال بعد اگه کسی بخواد علامه برای مصاحبه معرفی بشه باید رتبه زیر 60 بیاره ولی امسال تا رتبه صد هم تونست بیاد برا ازمون کتبی علامه.. اگه میخواین رتبه شما زیر 50 بشه باید تخصصی 50 بزنی و زبان و استعداد رو باهم 60… ادامه نظر»

نسيم
نسيم

از دوستان با رتبه هاي خوب و سايرً دوستان مطلع درخواست مي كنم جواب بدن: اكر ازمون ابان مثل اسفند سال كذشته بيشتر فلسفه عمومي باشه تا تخصصيً جه منابعي بايد مطالعه كرد؟؟؟! در زمينه فلسفه غرب و اسلامي و فلسفه به طور كلي؟؟؟ ممنون ميشم راهنماييم كنيد من ارشد و كارشناسيم رشته ديكري بودم و اطلاعاتمً كمه….

مهدی
مهدی

تمام منابعی که سایت ها مختلف برای قبولی ارشد فلسفه زدن رو پیدا کن و بخون ..اگه اونا رو مسلط بشی اون وقت منابع تکمیلی رو خودت میتونی بفهمی باید چی بخونی .. نسبت به تسلط هر فرد به فلسفه منابع فرق میکنه مثلا برای شما کاپلستون جلد 6 و 7 خیلی سخته .. محاله بتونی با خوندن کاپلستون هگل و فیخته و شلینگ رو راحت بفهمی ..باید بگردی ببینی کدوم کتاب در باره هگل اسونتره همونو بخونی

علی
علی

با سلام بر دوستان دکتری فلسفه.من امسال ارشد فلسفه شرکت کردم لطف کنید راهنمایی کنید رتبه من چند میشه
فلسفه غرب 81.33
فلسفه اسلامی 78.77
فلسفه عمومی 80
منطق 50عربی 40زبان 5

نسيم
نسيم

دوست عزيزًممكنه منابع مورد مطالعه تون رو اينجا به صورت دقيق معرفي بفرماييد؟ واقعا ممنون ميشم

آذر
آذر

دوستان لطفا یک نفر بگوید آبان ماه چه باید کرد؟ مثل مرحله ی قبل است یا سخت تر؟

بهاره
بهاره

سلام دوستان
توی ایران رشته فلسفه تحلیلی تو دانشگاه ها داریم؟
فلسفه زبان و ذهن چطور؟

اگر نه من برای فلسفه ی تحلیلی باید از کجا شروع کنم؟
من رشته م فلسفه نیست اما دوست دارم در این حوزه مطالعاتی داشته باشم
مخصوصا فلسفه زبان
چه باید کرد؟

مهدی
مهدی

رشته فلسفه تحلیلی فقط موسسه دانش های بنیادی داره که مهلت ثبت نام دکتراش تا اخر اردیبهشته.. اگه میخوای فقط مطالعه داشته باشی که کاری نمیخواد بکنی فقط باید بری کتاب خونه و کتاب های فلاسفه مرتبط به فلسفه زبانو بخونی ( ویتگنشتاین، راسل ، مور ، کارناپ، فرگه ) .. شما که رشتتون فلسفه نیست به این راحتی نمیتونی فلسفه تحلیلی بخونی ، چون برا ما که فلسفه خوندیم هم سخته ..باید اول با کلیات فلسفه آشنا باشی و بعد اصول فلاسفه تجربی رو از کتاب های هیوم و راسل یاد بگیری . بعدش منطق جدید رو مسلط بشی… ادامه نظر»

آذر
آذر

خانم نگران نباش. شما اول وارد مقطع دکترای فلسفه بشو بعدش میتونی برای پایان نامه موضوعی رو انتخاب کن که نزدیک به فلسفه ی تحلیلی و زبان و ذهن باشه. بنابر این، نیازی هم نیست به منطق جدید تسلط کامل داشته باشی خانم. فلسفه خیلی گسترده است و میتونی بین موضوعات مختلف لینک کنی. برای خوندن فلسفه تحلیلی و زبان و ذهن قرار نیست حتما بری موسسه دانش های بنیادی. نگران نباش. فقط دکترا قبول شو. گرایشی که در دکترا قبول میشی قرار نیست تا ابد همراهت باشه. خیلی از اساتید رو من میشناسیم که تخصصشون یک چیز دیگه است… ادامه نظر»

بهاره
بهاره

ممنون از راهنماییتون
من رشته م زبان انگلیسی هست اما واقعا دوست دارم که در حوزه ی فلسفه ی زبان کار کنم.
اما خب مساله اینه که من برای گرفتن دکترای فلسفه حتما باید یه فوق لیسانس هم داشته باشم؟ فوق لیسانس فلسفه؟

آذر
آذر

تردید نکنید که حضور شما در گرایش فلسفه مساوی است با پیشرفت سریع شما در این رشته. وضعیت زبان اکثر بچه های فلسفه خوب نیست. من به شخصه به شما قول میدم اگر واقعا علاقه دارید (که مشخصا دارید) حتی یک لحظه هم برای ورود به این رشته تردید نکنید. بنده تا جایی که اطلاع دارم شما باید فوق لیسانس فلسفه داشته باشید اما نگران نباشید و با خودتون بگید چه بهتر. ابتدا وارد مقطع ارشد میشم، اطلاعات خوبی راجع به فلسفه پیدا می کنم و هم این که با فضای فلسفه آشنا میشم و بعدش بهتر می تونم برای… ادامه نظر»

بهاره
بهاره

ممنون از راهنماییتون دوست عزیز
بسیار کامل و جامع بود
حالا یه سوال دیگه:
اگر اصلا نخوام فلسفه رو آکادمیک بخونم و در حین اینکه دکترای زبان رو میگیرم روی فلسفه ی زبان کار کنم چی؟
همچین چیزی ممکن هست؟
از پسش بر میام؟
البته ناگفته نماند که اطرافم دوستان زیادی دارم که میتونن در حوزه ی فلسفه به من کمک کنند.
حالا فکر میکنید که چه باید کرد؟

مهدی
مهدی

برا قسمت زبان مصاحبه، آمادگی هر متنی رو باید داشته باشین .. چند تا کتاب مختلف با مقالات مختلف کنار دستشون هست که بعضیاش واقعا سخته.. برا عربی هم همین طوری سوال میدن یعنی همزمان روخوانی وترجمه و تفسیر ..یعنی این قسمتو خوب جواب بدین بقیه قسمت ها اصلا براشون مهم نیست وسخت نمیگیرن

حسین
حسین

سلام زهره خانم!ممنون از پاسخ شما!در زمینه فلسفه‌ غرب چه منابعی رو مطالعه کنم؟سؤالات در چه حدیه؟

زهره
زهره

سلام به شما
والا مصاحبه زیاد رفتم سوالا دقیق یادم نیست چی بود ولی یه جزوه خلاصه از فلسفه جدید و معاصر به نظر کفایت کنه:)

نسيم
نسيم

ممنونم از محسن

محسن م به نسیم
محسن م به نسیم

درصدهای رتبه 1 امسال:
زبان تخصصی: 95
فلسفه غرب: 75
فلسفه اسلامی: 55
استعداد: 58
زبان عمومی: 53

زیبا
زیبا

هزار آفرین به شما

علی
علی

سلام بر همه
برخی دانشگاه ها در مصاحبه شفاهی, متون انگلیسی هم باید ترجمه کنیم, کسی می دونه از چه کتاب هایی ترجمه می پرسند؟

زیبا
زیبا

عرض کردم معمولاً یک مقاله یا چیزی شبیه به همین میذارن جلوی شما میگن بخون و ترجمه کن. سخت نمیگیرن چون میدونن وضعیت زبان بچه ها خوب نیست. کسی از شما به زبان انگلیسی سئوال نمی پرسه

زهره
زهره

سلام
معمولا یه مقاله یا کپی چند صفحه از دانشنامه رو میزارن واستون که روخوانی و ترجمه کنین.
البته بعضی جاها مث زنجان یه خورده سختتر میگیرن و شاید یه کتاب لاتین ازیه فیلسوف غربی انتخاب کنن.
در مورد تربیت مدرس هم که ازتون میخوان که خودتون و رزومتونو به انگلیسی معرفی کنید 🙂

سعید
سعید

برای بحث تطبیقی وجود و عدم، علیت، نفس و بدن و … کتاب خاصی هست؟ باید از دیدگاه کدوم فلاسفه این بحث ها رو بخونیم؟

مهدی
مهدی

چون تطبیقی یعنی مقایسه فلاسفه اسلامی و غرب هستش، پس احتمالا سوال بدن از مقایسه رابطه علیت دیوید هیوم با غزالی..یا نفس و بدن ابن سینا با دکارت یا لایب نیست یا اسپیوزا …اکثر فلاسفه غربی و اسلامی در بیشتر مباحث نظرات مشابه داشتن..البته شانس بیاریم از فلاسفه کلاسیک سوال بدن و از فلاسفه معاصر چیزی نیارن..مثلا نظرات هرمنوتیک شلایرماخریا فلاسفه غربی رو با فیض کاشانی مقایسه کنید

زهره
زهره

سلام
در مورد فلسفه تطبیقی قم خیالتونو راحت کنم که عمده سوالاتی که میپرسن از فلسفه اسلامیه.پارسال مصاحبه اونجا رفتم از شواهد و اشارات پرسیدن و البته مقاله انگلیسی واسه ترجمه البته یه امتحان کتبی در حد 3-4سوال گرفتن که سوالاش عمدتا از فلسفه غرب بود ولی باز واسه ما اسلامی ها در حد متوسط و یا حتی آسون بود 🙂
البته امسال هم مصاحبه اونجا هستم شما چطور؟

حسین
حسین

سلام اگه امکان داره بیشتر توضیح بدبد!اسلامی فقط روخونیه؟غرب از چه منابعی میپرسن؟منطق چطور؟زبان؟

زهره
زهره

سلام 🙂
ببخشید امروز کامنتتونو دیدم
نمط 4اشارات و مشهد اول شواهد بود که پرسیدن روخوانی و ترجمه و توضیح و تبیین البته موضوعش دقیق یادم نیست مربوط به چه بحث و قسمتی بود.
در مورد زبان هم یه مقاله نسبتا آسون بود که همونجور رو خوانی و ترجمه و توضیح میخواستن یه خانمی هم یه گوشه بود که درمورد تعداد مقالات و مدرک و زبان و… میپرسیدن و یادداشت میکردن.
در کل مصاحبه بدی نبود ولی من واسه استعداد رفته بودم که نهایتا کسی رو بدون آزمون ورنداشتن 🙁

سعید
سعید

سلام دوستان
اگر کسی در مورد منابع فلسفه تطبیقی دانشگاه قم و علامه طباطبایی اطلاعی داره کتابی رو معرفی کنه؟

زیبا
زیبا

عرض کنم که قم را نمی دانم چون احتمالاً بیشتر به فلسفه ی اسلامی نزدیک است. خودم هم مجاز شدم اما برای مصاحبه نمی روم.

اما در مورد علامه، قسمتهای مربوطه را از کتاب ژان وال هم بخوانید بد نیست.

آیا به نظر شما دانشگاه قم ارزشش را دارد؟ آخرین مدرکمان است ها. هر کسی را با آخرین مدرکش می شناسند. من با دوستان صحبت کردم و تصمیم گرفتم نروم.

حسین
حسین

شما اگه تطبیقی قم قبول بشی چون خانم هستی اونا هم سعی می کنن از اساتید خانم استفاده کنن،امکان تدریس تو رشته فلسفه‌ هم داری!در ضمن با این همه فارغ التحصیل دکتری اگه عقب بیفتی معلوم نیست در آینده چی بشه! فلسفه‌ تطبیقی الان نسبت به بقیه گرایش ها وضع مساعدتری داره!

زیبا
زیبا

ممنون از پاسخ شما. اما نکته این جا است که من نمی خوام قم بمونم. نکته ی بعدی این که تمرکز بر فلسفه ی اسلامی است تا غرب و من علاقه ای به فلسفه ی اسلامی ندارم. نکته ی سوم این که فارغ التحصیلان دکتری از دانشگاه های خوب حتما در اولویت اند. مدرک دکتری آخرین مدرک شما است و همه جا شما را با این مدرک میشناسن. اگر برم قم دیگه نمیشه کاریش کرد و فرصت آزمون دوباره میسوزه، خصوصا که برای آبان ماه هم فرصت هست. و نکته ی آخر این که من عاشق فلسفه ام و حتی… ادامه نظر»

حسین
حسین

نکته اول اینکه قم نمون!یه ووز در هفته بیا قم!فقط یه سال کلاس دارید بعدش که پایان نامه است.نکته دوم اینکه اگه بخوای تطبیقی کار کنی باید به فلسفه‌ اسلامی هم مسلط بشی.نکته سوم اینکه کسی در اولویت نیست چون ظاهرا تطبیقی فقط قم و علامه دارن و قم هم نسبتا خوبه.در ضمن اینکا امثال دکتر مروارید که از بهترین اساتید آی پی ام هستن دکتری فلسفه‌ اسلامی دارن.پس ملاک علمیت شماست و قدرت بحث تطبیقی اسلامی و غرب.البته اگه اومدی من و زهره و سعید رقبای سرسختی هستیم برات:-)

میثم
میثم

با سلام.من نمیدونم شما چقدر از دانشگاه قم و اساتید اونجا شناخت دارید که اینطور صحبت میکنید.اساتید اونجا اشخاصی مثل دکتر ذبیحی ( متخصص فلسفه مشاء )، دکتر حشمت پور، دکتر جوادی ( مدیر گروه فلسفه اخلاق ) و … هستند که هر کدوم وزنه ای محسوب میشوند.نکته بعدی اساتید خوبی معمولا در انجا دعوت میشوند مثل دکتر اسلامی و دکتر صائمی.مطلب بعدی اینکه اشخاصی مثل استاد ملکیان در آن دانشگاه تدریس می کردند.بنابراین این نشان از آن دارد که این دانشگاه کیفیتهای لازم را دارد.مطلب بعدی که شما خیلی رمانیتک به فلسفه نگاه میکنید و این با روح فلسفه… ادامه نظر»

زیبا
زیبا

جناب میثم من رمانتیک نگاه نمیکنم بلکه واقع بینم و اتفاقا برعکس شما شخصیت های معمولی را وزنه حساب نمیکنم. شما اگر ذائقه ی فلسفی خودتون رو بالاتر ببرید مطمئنن هم در فلسفه موفق تر خواهید بود و هم فرق استاد ممتاز رو از غیر ممتاز درک خواهید کرد. کاش فرصتی بود که درباره ی سطح علمی این اساتید خصوصا آقای ملکیان کمی صحبت می کردیم تا ببینیم چه کسی واقع بین است و چه کسی خیال پرداز و رمانتیک.

نسيم
نسيم

مرسي از توضيحاتً مبسوط و جامع و راهبرديت زيبا جان
فكر مي كنم حالا راحتتر تصميموً مي كيرم.. من زبانم خوبه ولي اغلب هنري ها شايد مثل دانش اموخته هاي علىم انساني در مجاب كردن افراد از طريق بيانشون اون قدر قوي نيستند.. ممنونم كه كمكم كردي عمرمو تلف نكنم . موفق باشي عزيزم

زیبا
زیبا

خواهش می کنم عزیزم وظیفه است

نسيم
نسيم

ممنونم از كمك بزركت زيبا جان مي تونم ببرسم رشته ارشدت جيً بوده و امسال با جه درصدهايي جيًرتبه اي اوردي؟ ببين من ارشد و كارشناسي دانشكاه تهران خوندم و رشته ام تصويرسازيً بوده ولي عاشق فلسفه ام .. امسال يه دفعه در عرض جند ماه كتاباشو خريدم و خوندم كه البته خيلي لذت بخش بود برام ولي فلسفه اسلامي رو دوست نداشتم و فقط دلم مي خواست رشته فلسفه هنر بخونم ولي هيج اطلاعي از ظرفيت خيلي بايينشً اونم فقط تو علامه نداشتم… خلاصه بدبياري اوردم .. نمي دونم امسال جيكار كنم بازم فلسفه بخونم يا همون بزوهش هنر… ادامه نظر»

زیبا
زیبا

عزیزم به فکر قبولی باش. در ایران تنها جایی که ارزش داره فقط موسسه دانشهای بنیادی (ipm) است که فلسفه تحلیلی درس میده (با ریاست جناب دکتر وحید). فلسفه ی غرب در ایران هیچ معنایی نداره و همونطور که گفتم فقط در ipm ارزش دانشجوی دکترای فلسفه بودن رو میفهمی. یک بار بری ipm متوجه حرف من میشی عزیزم. این از این نکته؛ چون باید میگفتمش تا بدونی اوضاع چه جوریه. فلسفه هنر علامه امسال تا تراز 4502 گرفت. در آزمون دکتری فلسفه فقط رتبه ی زیر 50 ارزش سلام کردن داره 🙂 اگر به من اجازه بدی باید بهت… ادامه نظر»

نسيم
نسيم

از دوستانيً كه اطلاع دارند خواهش مي كنم درصدهاي رتبه يك فلسفه ٩٥ روًاينجا بذارن لطفا… خيلي لطف مي كنيد..بجه ها برايًدرك بهتر فلفسه كانت براي كسي كه رشته اش اصلا فلسفه نبوده جه كتابايي بخونم؟

زیبا
زیبا

اگر هیچ آشنایی نداری اول از همه برو کتاب کانت هارتناک (با ترجمه ی حداد عادل) رو بخون. ترجمه ی دکتر علی حقی خوب نیست. بعد برو کتاب استفان کورنر رو بخون (ترجمه ی دکتر فولادوند) حدود 17 هزارتومنه. انتشارات خوارزمی اگر نمی خوای کانت رو ادامه بدی همین منابع هم کافیه و حتی در دوره ی دکتری هم چیزی بیش از کورنر خونده نمیشه؛ مطمئن باش. در مرحله ی بعد اگر خواستی خیلی بهتر مطالعه کنی کتاب (شرحی کوتاه بر نقد عقل محض. انتشارات هرمس) یوئینگ ترجمه ی اسماعیل سعادتی خمسه رو بخون قیمتش زیر 10 هزار تومنه ولی… ادامه نظر»

زیبا
زیبا

در مورد اگزیستانسیالیسم و پدیدارشناسی هم اگر خواستی مطلب رو بفهمی فقط جزوه ی دکتر خاتمی رو بخون (توی نت هم پیدا میشه) و اگر خواستی برای آزمون آماده بشی کتاب پدیدارشناسی و فلسفه های هست بودن رو بخون (یحیی مهدوی. انتشارات خوارزمی).
دکتر خاتمی در مورد هگل هم یک جزوه داره که توی نت پیدا میشه و حدود 30 یا 40 صفحه است. برای فهم مطلب خیلی خوبه. بعدش برو هگل کاپلستون رو بخون.
برای یونان و روم هم که جلد اول کاپلستون.
برای قرون وسطی جزوه بخون. از بچه ها بگیر. احتمالاً جزوه ی دکتر ایلخانی.
امری باشه 🙂

مهدی
مهدی

از بچه هایی که پارسال رفتن مصاحبه جواب بدن… اونایی که مصاحبه میکنن از اساتید خوب دانشگاه ها هستن یا رتبشون پایینه؟ دیگه اینکه چطور سطح زبان انگلیسی رو تو جلسه مصاحبه میسنجن یعنی سوال تخصصی فلسفه میپرسن؟

زیبا
زیبا

معمولاً یک برگه میذارن جلوت و میگن بخون و ترجمه کن. در حد دانشنامه ی پل ادواردز. زبان بی نهایت برای اساتید مهمه تردید نکن. خونسرد باش و بدون که اکثر دانشجوها زبانشون خوب نیست

زیبا
زیبا

سلام بچه ها

کسی نمیدونه منابع فلسفه اسلامی برای سال بعد آیا در حد همین امساله (بدایه) یا مثل پارسال (شواهد و …)؟

لطفا تو رو خدا فوری بگین واقعا نیاز دارم چون می خوام از الان آماده بشم! ضمنا آیا سال بعد منطق هم داره؟
ممنونم

مهدی
مهدی

سال بعد رو خود سازمان سنجش هم نمیدونه می خواد چکار کنه…برا اسلامی تسلط به بدایه کافیه …سطحی نباید بخونی البته باید کامل مباحثو بفهمی..کسی که بدایه رو مسلط بشه انگار فلسفه ملاصدرا رو مسلط شده ..منطق هم معلوم نیست تا روز ثبت نام ولی شما وقتتون زیاده منطق رو بخونین ضرر نداره

من
من

شرح بدایه و نهایه استاد شیروانی.حکمت صدرایی استاد عبودیت.شرح شواهد استاد معلمی.اینا رو بخونی صد میزنی.البته یه کم مشاء و اشراق هم بخون.بهترین کتاب برای مشاء کتاب حکمت مشاء استاد فیروزجایی و برای اشراق کتاب حکمت اشراق استاد یزدان پناه است

زیبا
زیبا

ممنونم مهدی عزیز. از دوست دیگه (من) هم ممنونم ولی من اگر اون همه منبع بخونم که میمیرم (: ضمنا برای من در حد 30 درصد کافیه چون علاقه ای به فلسفه ی اسلامی ندارم. یعنی می فرمایید نهایه رو مسلط باشم کافیه در حد 30 درصد؟ همه ی قسمت هاش رو یعنی هر سه جلد شیروانی رو؟

مهدی
مهدی

اره هرسه جلد رو خوب وبا دقت بخونی، خیلی خیلی کم بزنی 50 درصد سوالات اسلامی رو میتونی بزنی .. من خودم امسال اسلامی همین یک منبعو خوندم و اسلامی رو 75 زدم، البته به کلید سازمان سنجش اعتماد نداشتم وگرنه 90 رو راحت میزدم.. اخرشم همون شد که فکر میکردم اکثر سوالات کلیدشون عجیب غریب بود .. کلید اولیه سازمان سنجش با کلید نهاییش خیلی سوال فرق داشت

زیبا
زیبا

75 درصد؟ درود بر شما.

پس طبق فرمایش شما حتی اگر آزمون پارسال رو هم ملاک بگیریم با خوندن سه جلد نهایه قطعا بالای 30 یا 50 میزنم.
من شنیدم بخش الهیات باالمعنی الاخص در انتهای جلد سوم کتاب نهایه رو نیازی نیست بخونم. درسته آقا مهدی؟

مهدی
مهدی

اون قسمت خیلی اسونتره … فقط مطالب مهمشو یاد داشت برداری کن در حد یک صفحه.. چون اصلا به سازمان سنجش اعتباری نیست ..تا الان از اون قسمت سوال نداده ممکنه یهو بزن به سرش چند تا سوال بده

نسيم
نسيم

من از رشته ديكريً امسال كنكور فلسفه دادم و شنيده بدوم جهار جلدي علامه طباطبايي كفايت ميًكنه براي درس فلسفه اسلامي! با وجود اينكه سه حلزشو خونده بودم ولي نتونستم سوالاتشوًجواب بدم و خيلي متضرر شدم
لطفا راهنماييًكنيد منابع فلسفه اسلامي كه مطالب روانتر و جامع تري داشته باشه و بشه تست كنكور رو زد جيست؟؟!!!!

مهدی
مهدی

پس خیلی سطحی اون کتاب ها رو خوندی حتما… چون از 25 تا سوال 22 تا حداقل از کتاب بدایه بود … باید مباحث رو قشنگ بفهمی که سر جلسه با تحلیل سوالات جوابو راحت پیدا کنی.. هیچ منبع راحت تر و مفید تری از بدایه برای فلسفه اسلامی وجود نداره.. تمام منابع دیگه مشکل هستند

math
math

سلام.
ممنونم از همه بزرگواران که نظرات شون مطرح کردن

بعد سالها برگزاری کنکور دکتری همچنان منابع پیشنهادی ثبات لازم رو ندارن و این باعث سردرگمی داوطلبین میشن

برای دکتری فلسفه دقیقا چه باید کرد؟
ماشالله نظرات دوستان گاها متباین هست

سحر
سحر

دوستان کسی نمی دونه فلسفه تطبیقی و فلسفه اخلاق قم، مصاحبه اش چگونه است؟ چی باید خونده باشیم؟ کدام فلاسفه بیشتر؟

زیبا
زیبا

این دانشگاه تفکیک جنسیتی بسیار شدیدی دارد. چادر الزامی است. ضمناً وسط بیابان است و ارتباط شما با شهر و حتی از سر در دانشگاه تا خود دانشگاه باید با وسیله ی نقلیه صورت بگیرد و دانشگاه هم اتوبوس ندارد. سطح اساتید پایین است. وضعیت اینترنت و امکانات رفاهی اصلا خوب نیست. مشکلات زیادی دارد که در این مقال نمی گنجد. وظیفه ی من بود که آن چه رو می دونم توضیح بدم. نرو که ضرر میکنی خواهرم

من
من

کلاس ها مختلط نیست.اما اساتید خیلی خوبی خصوصا تو رشته فلسفه‌ داره.در ضمن بهترین نقطه شهر واقع شده

من
من

تفکیک جنسیتی داره اما از نظر اساتید خصوصا تو رشته فلسفه‌ از بهترین دانشگاه هاست.در ضمن اونجا یکی از بهترین نقاط شهره

زیبا
زیبا

این جا جای مناسبی برای بحث در مورد خوب بودن دانشگاه قم نیست. اما این که شما می فرمایید یکی از بهترین دانشگاه ها در رشته ی فلسفه است!!!!!! رو به عهده ی دوستمون میذارم تا یه نگاهی به اعضای هیات علمی این دانشگاه بکنن و خودشون تصمیم بگیرن!
در مورد این که وسط بیابون واقع شده و وضعیت رفاهی اش خوب نیست هم من حرفی نمی زنم و از سحر عزیز خواهش می کنم خودش بررسی کنه!

میثم
میثم

اولا تفکیک جنسیتی تنها در مقطع کارشناسی و ارشد هست.از طرفی در مورد اساتید این دانشگاه بخصوص در حوزه فلسفه اخلاق چندان اطلاعی ندارید که اینطور صحبت می کنید در مقطع دکتری اخلاق بجز دکتر جوادی که به هرحال جز متخصین هستند کسانی مانند پروفسور لگنهازون، دکتر صائمی و دکتر اسلامی تدریس دارند که احتمالا شما اصلا این افراد را نمیشناسید.من بشما توصیه میکنم کمی اطلاعاتتون از کلاسهای دکتری این دانشگاه بالا ببرید و بعد به افضاء فیض بپردازید.

مصطفی
مصطفی

دوستان سلام
این قضیه کنکور آبان دکتری چیه؟
درضمن سوال دیگه اینکه بارتبه 270 و تراز 3500امیدی هست؟
ممنون

.....
.....

آبان ماه ازمون برگذار نمیشه.

حسن
حسن

سلام
دوستان کسی هست که منابع مطالعه برای فلسفه غرب دکتری آبان 95 می خوام بخونم برام بذاره
فلسفه اسلامی را لازم ندارم
اگه کتابی برای متون تخصصی پیشنهاد دارید هم خوب است

زیبا
زیبا

فلسفه اسلامی را لازم ندارید؟

میشه به من هم بگید برای فلسفه اسلامی چکار کنم که مثل شما بی نیاز بشم؟ ممنون میشم اگر زودتر جواب بدید چون میخوام شروع کنم و پا در هوا موندم!

من
من

شرح بدایه و نهایه استاد شیروانی.حکمت صدرایی استاد عبودیت.شرح شواهد استاد معلمی.اینا رو بخونی صد میزنی.البته یه کم مشاء و اشراق هم بخون.بهترین کتاب برای مشاء کتاب حکمت مشاء استاد فیروزجایی و برای اشراق کتاب حکمت اشراق استاد یزدان پناه است

حسن
حسن

سلام دوستان تراز من 4020 و رتبه 193 احتمال داره جایی دعوت بشم البته روزانه

pari
pari

غیر از تهران به شهرستان ها بله.

pari
pari

پردیس فارابی دانشگاه تهران و دانشگاه اصفهان رو حقیقتا دست کم نگیرید من خودم مصاحبه اینها رو شرکت نکردم ولی هم اساتید به نامی دارند و هم بچه های قوی توی این چند سال پذیرفته شدند

به پری
به پری

سلام ..ببخشید دعوت به مصاحبه دانشگاه علامه تا رتبه چند بود پارسال.. واینکه هنگام مصاحبه کیفیت مقالات رو چطور ارزیابی میکنن؟

pari
pari

پارسال در غرب حدود 40 بوده. البته واقعا اطلاع دقیقی ندارم. که تا چه رتبه ای دعوت شدن.
کیفیت مقاله رو من در جریان نیستم ولی خوب خود اکسپت مقاله و پژوهشی یا ترویجی بودن نشان دهنده کیفیتش هست فکر نمیکنم اونا کار خاصی بکنن
نکته بعد اینکه مقاله براشون مهمه
مهمتر از همه اعتماد به بفس و تسلط بر مباحث و رزومه خوب داشتن و معدل بالاست
پیشنهاد من به همه دوستان اینه که دانشگاه ارشد خودشون رو حتما انتخاب کنند چون قبولی اونجا تضمینیه و نیازی به مقاله و اینچیزا ندارید

pari
pari

یک نکته دیگه اینکه دعوت به هر دانشگاهی کاملا نسبیه و بستگی کاملی به ظرفیتهای اعلام شده از سوی دانشگاههای رقیب اون دانشگاه داره

Pic
Pic

با تراز ٢٩٠٥ و رتبه ٣٩٨ براي ظرفيت بذيرش ٥ نفر در يكيًاز دانشكاههاً اميديً هست؟ خنده داره اميدي باشهً نه؟!!!

من
من

دوستان ما که فلسفه امتحان دادیم اما همه دانشگاه ها فلسفه اسلامی را ذیل عنوان الهیات ارایه دادند!باید چکار کنیم؟؟؟؟

مهدی
مهدی

از شاه کارهای سازمان سنجشه .. باید هنگام ثبت نام اعلام میکردن که فلسفه اسلامی رفته توی گرایش الهیات نه الان .. دوستان فلسفه اسلامی یه اعتراض بزنن به سازمان سنجش ولی بعیده کاریش بشه کرد دیگه

pari
pari

پارسال دقیقا عکس این اتفاق افتاد. کل فلسفه اسلامی رو آورده بودن زیر مجموعه فلسفه. درستش هم روند پارسال بود فلسفه از هر نوعی فلسفه است نه الهیات. اینا خودشون هم تکلیف خودشون رو نمیدونن

سحر
سحر

کاش ما اسلامی ها یک نامه خطاب به وزارت علوم می نوشتیم تا قبل از اتمام مهلت انتخاب رشته کاری کنند. منم فکر می کردم، فلسفه اسلامی از مجموعه فلسفه بر میدارن… حالا موندم چه کار کنم؟!!!

مهدی
مهدی

سلام. من ترازم 3200 شده. رتبه ام هم 320. احتمال اینکه شبانه های تهران یا قزوین قبول بشم هست؟ اصلا مصاحبه برای شبانه ها دعوت میشم بنظرتون؟

pari
pari

بله احتمالش هست

مهدی
مهدی

سلام ..ببخشید دعوت به مصاحبه دانشگاه علامه تا رتبه چند بود پارسال.. واینکه هنگام مصاحبه کیفیت مقالات رو چطور ارزیابی میکنن؟

به فراز
به فراز

ممنون از دادن اطلاعاتتون
الان با رتبه حدود شما احتمال قبولی در کدام دانشگاها هست؟

فراز
فراز

همه چیز بستگی به کف ترازی داره که دانشگاه ها اعلام می کنند, منتها یک نکته ای که هست اینه که ازاونجایی که خیلی از دانشگاه ها خیلی آزمون سنجش رو به عنوان محک اطلاعات دانشجو قبول ندارن شاید کف تراز پایینی رو اعلام کنن تا تعداد دانشجوی بیشتری امتحان تخصصی دانشگاه رو بدن.
نکته دیگه اینه که چون تراز از ده هزار نیست و از هشت هزاره (حدس می زنم البته) باید تراز های امسال رو با یک ضریبی اضافه کرد که قابل مقایسه با سالهای پیش باشه.

فراز
فراز

سلام
من حدس می زنم امسال تراز از ۸۰۰۰ محاسبه شده باشه و نه مطابق سالهای پیش ۱۰۰۰۰
دلیلم اینه
رتبه ۴ تراز حدود ۷۰۰۰
رتبه ۱۸ تراز حدود ۶۰۰۰
رتبه ۳۸ تراز حدود ۵۷۰۰
رتبه خودم ۷۸ تراز حدود ۵۱۰۰

.
.

ممنون از پاسختون

.
.

دوستان میشه شما هم ترازها و رتبتون رو بذارید!
میخام ببینم تراز در رشته ما از چه حدودی شروع میشه!
متشکرم

سحر
سحر

داستان چیه؟
یکی ما رو از این بی خبری و ظلمت در بیاره!
دعوت به آزمون کتبی چگونه است؟ چه تراز و رتبه ای؟ هر دانشگاه چطور دعوت می کنه؟
کسیکه می خواد اسلامی شرکت کنه قاعدتا با غرب و اخلاق و …. فرق داره!
اینا چطوری میخوان دعوت به آزمون کتبی کنن؟ کاش همه رو دعوت کنن… این آزمون معیار عادلانه ای برای تعیین سطح علمی افراد نبود!

مهدی
مهدی

اولا آژمون کتبی برا همه دانشگاه ها نیست ، بعضی دانشگاه ها آزمون دارن..همه دانشگاه ها تراز اعلام میکنن اونم تا ده اردیبهشت وقت دارن که ترازورو اعلام کنن… مثلا ممکنه دانشگاه علامه تراز 6000 اعلام کنه که کسایی که ترازشون از این عدد بیشتره میتونن برا مصاحبه دانشگاه علامه برن ( البته دانشگاه علامه یک آزمون کتبی هم داره قبل مصاحبه) در مورد اسلامی وغرب هم ربطی به تراز اعلام شده نداره ، مثلا دانشگاه علامه امسال فقط غرب میخواد برکزار کنه ، وقتی تراز اعلام میکنه همه با هر گرایشی میتونن برا مصاحبه گرایش غرب برن ولی خب… ادامه نظر»

.
.

رتبه 170 تراز 4100 فکر می کنین دعوت به ازمون کتبی می شم؟

pari
pari

غیر از تهران. به قم و اصقهان و سایر شهرها حتما دعوت میشید. من الان خودم دکتری علامه میهونم. تهران واقعا احتمالش کمه

.
.

متشکرم دوست عزیز

ناشناس
ناشناس

جان خودت اگر برای داوطلبان فلسفه ارزش قایلی این رو تغییر بده. ما این درسها رو نداشتیم. دروس پایه ی ما این ها است: فلسفه غرب، فلسفه اسلامی، منطق

نه این ها که شما نوشتی

ج) دروس پایه شامل: ۱- سازماندهی مواد، ۲- مدیریت دانش، ۳- فناوری اطلاعات و ارتباطات.

فلسفه
فلسفه

دوستان با توجه به کتاب نهایه ترجمه شیروانی جلد سوم صفحه 151
سئوال 26، گزینه یک صحیح است. و کلید سنجش غلطه.
سئوال 30 هم که در غلط بودن کلید تردیدی نیست. و گزینه 3 درسته نه 1. با توجه به کتاب نهایه جلد 1.

سئوال 38 هم به نظرم فاقد گزینه صحیحه.
سئوال 52 به نظرم گزینه 2 می تونه درست باشه(گرچه مطمئن نیستم)

فیلو
فیلو

بچه‌ها لطفا به من جواب بدین، خیر ببینین برادرها و خواهرها.
با ۱۷ درصد عمومی و ۴۸ درصد تخصصی برای مصاحبه دعوت میشم یا بیخیال شم؟ قربون دستتون لطفا دقیق بگین و من رو از نگرانی در بیارین… خسته شدم دیگه

مهدی
مهدی

روال سال های قبل برا فهمیدن اینکه برای روزانه به مصاحبه دعوت میشی یا نه این طور بود که” اگه سوال ها اسون باشه بایدمجموع درصدهات 70 یا حداقل 60 درصد مجموع درصدهای نفر اول باشه.. مثلا نفر اول 75 تخصصی بزنه وزبان 35 و استعداد 35 مجموع درصد هاش میشه 370( تخصصی ضربدر 4 بعلاوه عمومی ها) که 70 درصدش میشه 259و حداقلش 240
حالا کسی که مجموع درصداش از 240 بیشتر بشه دعوت به مصاحبه روزانه میشه

فیلو
فیلو

قربون دستت پس من دعوت نمیشم.

مهدی
مهدی

نه اینی که من نوشتم برای سال های قبل بود .. چون امسال رتیه اعمال نمیشه و نسبت به تراز دعوت میکنن برای مصاحبه.. مطمنا شما برای دانشگاهای خوب دعوت نمیشین ولی برای دانشگاه های دیگه ممکنه دعوت بشین .. چون دانشگاه های درجه دوم تراز هایی پایینی را برای دعوت اعلام میکنن.. مثلا اگه دانشگاه تهران تراز های بالای 7000 رو دعوت کنه مطمنا دانشگاه شهرستان ها تراز های کمتری اعلام میکنن .. هرچی هست اینه که امسال خیلی عجیب غریبه .. مثلا دانشگاه قم بخواد تراز 6000 اعلام کنه ممکنه صد نفر برای مصاحبه اعلام آمادگی کنن که… ادامه نظر»

فیلو
فیلو

اصفهان تبریز شیراز قزوین و قم هم برای من خوبه چون دل خوشی از دانشگاههای تهران و پروفسورهاش!!! ندارم. بهرحال امیدوار نیستم. تشکر

آرش
آرش

سلام دوستان عزیز
لطفا یکی راهنمایی کنه که هر کسی در هر گرایشی هست تو گرایش خودش سنجیده می شود یا همه ی گرایش ها با هم توضیح بیشتر(مثلا من که تربیت بدنی خوندم و گرایشم آسیب هست از لحاظ درصد هایی که میارم با گرایش خودم که آسیب هست سنجیده خواهم شد یا با دگر گرایش ها مثلا مدیریت یا فیزیولوژی و غیره
لطفا پاسخ دهید البته طبق قانون و آیین نامه نه بر اساس سلیقه

.
.

نه دوست عزیز هرکس در گرایش خودش سنجیده نمیشه، تمام کسانی که روز مصاحبه میان، باهم سنجیده میشن! گرچه ممکنه استاتید برای دانشجویان گرایشی که مطابق با رشته دکتری است ارجحیتی در ذهنشون قائل بشن ، اما این قاعده ای که شما با گرایش خودتون مقایسه بشین وجود ندارد

مهدی
مهدی

بیشتر سوالات کلیدشون اشتباهه…. 1. در باره مفاهیم اعتباری که دو جوابش صحیح است هم اونی که سنجش گفته هم آنچه دارای حد است 2 فاعل بالجبر رو هم اشتباه زدن فاعلی که نه علم ندارد نه اراده در صورتی که فقط اراده ندارد3 در مورد دکارت هم به نظر من ذهن در مورد تصورات کاملا منفعل محض نیست چون تصورات فطری که از خارج نمیان و تصورات جعلی هم داریم که خود ذهن آنها رو میسازه

فلسفه
فلسفه

موافقم. این سه گزینه ای که گفتین دقیقا غلط زده

محسن م
محسن م

درست می فرمایید. این دو سؤال اسلامی به نظر من هم کلیدشون اشتباهه. ولی در حال حاضر تنها منبعی که برای درصدگیری و مقایسه در اختیار داریم تا کمی نسبت به ترازمون مطلع شیم، همین کلیده.

فلسفه
فلسفه

مسئله اینجاست که ما می تونیم وارد سیستم سازمان سنجش بشیم و کلیدهای غلط رو تذکر بدیم. رسیدگی میشه قطعا و این وسط حق کسانیکه درست زدن ضایع نمیشه

مرتضی
مرتضی

کلید سوال 49 هم اشتباهه چون علاوه بر محال بودن ممتنع بالذات، ممکن بالغیر نیز محال است با این تفاوت که ممتنع بالذات در حمل شایع ماهیت دارد اما در بدایه از ماهیت ممکن بالغیر حرفی زده نشده

میم
میم

اگه درصدها رو بذاریم یه ایده ای از حدود سختی یا آسونی آزمون امسال دستمون می یاد.
درصدهای من:
زبان: 33
استعداد: 43
فلسفه: 44
فلسفه به تفکیک:
تفسیر: 80
اسلامی: 20
غرب: 33

محسن م
محسن م

سلام و خسته نباشید خدمت همگی دوستان.
کلیدهای سنجش بالاخره آماده شده و دوستان میتونن درصد بگیرن.
درصدهای بنده:

زبان تخصصی: 89
فلسفه اسلامی: 48
فلسفه غربی: 71
استعداد تحصیلی: 60
زبان عمومی: 65

امیدوارم همگی دوستان از درصداشون راضی باشن
موفق باشید

ترانه ب محسن م
ترانه ب محسن م

پس احتمالا شما رتبه ۱ فلسفه هستید
دوست من پارسال با درصدهای خیلی پایین تر رتبه یک ادبیات عرب شد

محسن م
محسن م

البته اونطور که میگن رتبه ای در کار نیست، ولی انتظار تراز بالایی رو دارم. همینطور دوتا نکته رو باید در نظر داشت: اول اینکه دوستان دیگه فلسفه هم از آسون بودن سؤالات گفتن (و واقعا نمیدونم چرا یهو ناپدید شدن و حرفی از درصداشون نمیزنن). دوم تأثیر معدله که متأسفانه همیشه واسم مسأله ای هست (معدل کارشناسی:12 و معدل ارشد: 18؛ البته هردو از دانشگاه های تهران)

مهدی
مهدی

سلام به همه .. سوالات امسال خیلی بد بود. من که کلا فلاسفه بزرگو اینقد خوندم که محال بود سوالی بیاد و من نزنم ولی در عوضش هیچی تقریبا از اون فلاسفه نیومد وهمش سوالات الکی که خوندن هم نمیخواست. فقط نمیدونم چرا سوال تخصصی زبان دادن اونم به این آسونی ..استعداد هم عجیب بود بیشتر سوالات دو تا گزینه صحیح داشت . آدم جرات نمیکرد سوال استعدادو بزنه اخه به کلید سازمان سنجش نمیشه اعتماد کرد که کدومو مد نظر دارن

سامیه
سامیه

سلام. من دانشجوی ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامی هستم. به همه خسته نباشید میگم. خواهشی که دارم این است که کمی درباره سطح آزمون توضیح دهید؟ در چه حد بود؟ و اینکه تفسیر متون اروپایی همان زبان تخصصی بوده؟ لطفا راهنمایی کنید. برای آزمون آبان اطلاعات کافی و وافی دراختیار ندارم. ممنون. موفق باشید.

فراز
فراز

سلام
اسلامی در حد بدایه بود.
غرب تقریباً مثل تمام این سال ها بود.
تفسیر متون هم زبان تخصصی انگلیسی بود.

به نظرم شکل آزمون خیلی شبیه به ارشد غرب است.
یعنی تو ارشد غرب شما سوالای اسلامی و غرب و فلسفه عمومی و زبان تخصصی رو نگاه کنی امتحان جمعه مثل اون بود.

فراز
فراز

سلام بچه ها
خسته نباشید. تو آزمون امسال ذیل عنوان تفیسر متون 25 سوال زبان تخصصی داده بودند. به نظرتون این خوب بود یا بد؟ نظر شخصی من اینه که چون متن ها ساده بود خیلی ها بخش عمده ای از این 25 سوال رو جواب دادند.

محسن م
محسن م

سلام و شما هم خسته نباشید
منم با شما موافقم. ضمن اینکه سؤالات خود فلسفه غرب هم چندان درست و حسابی نبود. حتی یه سؤال از ارسطو و افلاطون و کانت و هگل نداشت. فلسفه. بیشتر اسلامی بود تا غربی. خدا به خیر بگذرونه با این اوضاع

زهرا ش
زهرا ش

سلام و خسته نباشید به همه دوستان
من از گروه هنر در رشته فلسفه شرکت کرده بودم
سوالات خیلی ساده بودند و این کیفیت سنجش رو پایین می آورد
به نظر من هم سوالات فلسفه باید طور دیگه ای باشه
البته نه مثل سال پیش که اونقدر سخت بود.
برای همه آرزوی موفقیت می کنم

فیلو
فیلو

از هگل که سوال بود. از کانت هم بود. زبان رو هم خیلیا نتونستن جواب بدن چون زبانشون ضعیف بود

داطلب
داطلب

سئوال هگل چی بود؟؟یادم نیست

محسن م
محسن م

آهان یادم اومد. دوتا سؤال از هگل بود تو این مایه ها:
1. بازشناسی به کدام مرحله از سیر روح مربوطه؟ (فکر کنم میشد خواجه و بنده)
2. یکی دیگه انگار از آگاهی اندوهبار بود
یه سؤال هم از کانت بود که راجع به احکام ترکیبی پیشینی بود و جواب مشخص بود

عرفان
عرفان

دوستان سلام
منطق از منابع دکتری فلسفه امسال، حذف شده؟

مهدی
مهدی

اخرش معلوم نشد این تقسیر متون اروپایی به انگلیسی هست یا نه.. ممکنه بریم سر جلسه و ببینیم سوالاتش انگلیسیه ..هیچی از سازمان سنجش بعید نیست .. هیچ کدوم از رشته ها ، حداقل در علوم انسانی، زبان تخصصی ندارن به جز رشته الهیات که این طوری اعلام شده:
عناوين دروس امتحاني: الف) زبان انگليسي، ب) استعداد تحصيلي، ج) دروس: 1- زبان و ادبيات عربي، 2 – كليات علوم اسلامي، 3- زبان انگليسي تخصصي الهيات.
به احتمال زیاد اگه متون اروپایی انگلیسی بود باید مثه الهیات قید انگلیسی بودن ذکر میشد

بهی
بهی

کتاب افکار هگل به نویسندگس دکتر کریم مجتهدی و انتشارات پؤوهشگاه علوم انسانی . آیا این کتاب منبع خوبی برای آشنایی با فلسفه هگل و دادن آزمون دکترا هست؟

دیبا
دیبا

ابدا. کتابهای دکتر مجتهدی کلا مناسب نیستن. در مورد این کتاب هم مثلا دکترطباطبایی خیلی ایراد وارد کردن. دکتر مجتهدی که انشاءالله عمرشون طولانی باشه تسلط عمیق به روح فلسفه ندارن، جسارتا

دیبا
دیبا

اگر برات مهمه. کتاب فلسفه هگل استیس. ترجمه‌ی عنایت، جلد اول فصل اول که ۱۶۲ صفحه است حدودا عالیه. کلیات هگل رو خوب گفته. کتاب هگل پیتر سینگر ترجمه فولادوند هم هست که اونم کم حجمه. الان ۸۵۰۰ تومانه، عالیه

zahra
zahra

سلام دوستان
کسی میدونه تفسیر متون اروپایی چی هستش؟لطفا جواب بدید

بهی
بهی

سلام. منظور از دایره هگل چیه دقیقا که دوستان روش تاکید داشتن برای آزمون ؟ و اینکه چرا باید بخش مهمی مثل منطق توی آزمون دکترا حذف بشه؟

دیبا
دیبا

دلیل حذف منطق رو نمیدونم،

دایره ی هگل همونه که میگه روح برای اینکه به مرحله ی مطلق برسه باید از روح ابژکتیو و سپس روح سابژکتیو عبور کنه.

لول منطق رو داریم، بعدش طبیعت و بعدش هم روح. روح هم سه مرحله داشت: روح ابژکتیو، روح سوبژکتیو، روح مطلق. روح مطلق هم شامل هنر، دین و فلسفه است. هنر هم تقسیم میشه به هنر حسی، هنر کلاسیک و هنر رمانتیک.
خلاصه اینکه یک دایره رسم کن که از سه قسمت داره: منطق، طبیعت و روح. داستان از منطق شروع میشه و به روح ختم میشه.
متوجه شدی؟

دیبا
دیبا

گرفتید توضیحات رو؟

farnoosh
farnoosh

من از استادم که دانشگاه تهران هستش پرسیدم گفتن تفسیر متون همون زبان هستش

دیبا
دیبا

نیستش. غیرمنطقیه عریزم. یعنی ما دوتا آزمون زبان باید بدیم؟ کدوم رشته اینجوریه؟ شدنی نیست. چرا فکر میکنی تفسیر باید به زبان انگلیسی باشه؟ چرا خودشون نگفتن تفسیر متون انگلیسی؟ مگه یادتون نیست در آزمون ارشد میگفتن مثلا تفسیر متون عربی. من از منابع موثق پرسیدم هیچکدوم با قطعیت نگفتن. اگر شما مدرک محکمی داری بگو. لطفا نام استاد رو هم بگو

من
من

فرنوش خانم یه دلیلی بیار دیگه. اینطوری که نمیشه یه چیزی بگی بری. همش میندازی تو هول و ولا.

ندا
ندا

سلام
میشه بگین من از کجا می تونم سوالات مربوط به زبان عمومی فرانسه رو پیدا کنم!!
با تشکر

یسنا
یسنا

همون 4 جلد بدایه رو باید بخونید….میشه خوند…من هم هنوز نخوندم براساس تجربه ارشدم میگم میشه خوند….

یسنا
یسنا

زبان فرانسه نداریم…فقط انگلیسی داریم

ehsan
ehsan

آقایون داداشام. بالاخص حاج مایکل :
من ارشد تصویرسازی هستم و از فلسفه اسلامی هیچی نمیدونم.دراین فرصت کم که نمی رسم 4جلد بدایه الحکمه بخونم چی بخونم؟؟ ممنون.

Nc
Nc

سلام
لطفا بگید از جزوه فلسفه علمی بدایت الحکمه رو از کجا پیدا کنم ؟؟؟؟

یسنا
یسنا

جزوه نداره…4 جلد هست اما خیلی وقت گیر و سخت نیست

محمدعلی
محمدعلی

برای بدایه ترجمه های یک جلدی هست. تلخیص نموداری و جزوۀ نمونه سوال و همه چیز هم هست. از بچه های حوزه علمیه شهرتون بپرسید میگن از کجا میخرن.

farnoosh
farnoosh

سلام بچها. من پرسیدم گفتن تفسیرمتون اروپایی همون زبان تخصصی هستش

من
من

جان من راست میگی؟ چی بخونیم؟
جان من جواب بده. یعنی چطوری سئوال میپرسن؟

زی زی
زی زی

یه چیزی گفتی و رفتی. بگو از کجا فهمیدی؟ بگو از کجا آوردی این خبرای بد رو؟

یسنا
یسنا

سلام ..تو کارشناسی دو تا درس 4واحدی به اسم تفسیر متون اروپایی داشتیم که زبان تخصصی هم حساب میشد…..احتمالا سوالات تخصصی زبان هم میدن…مثلا متن فلسفی

zizi
zizi

یعنی علاوه بر زبان عمومی سی تا سوال زبان تخصصی هم میدن؟ باورش سخته.

کجا آوردید این خبرای بد رو.

یسنا
یسنا

هم میتونه زبان تخصصی باشه هم میتونه تفسیر فلسفی غرب باشه……اگه زبان تخصصی باشه در کنار زبان عمومی سوال تخصصی هم مطرح میشه و اگه تفسیر فلسفی غرب باشه باشه یه چند تا سوال هم به صورت خیلی تخصصی از فلسفه غرب مطرح میشه….حالا اول باید مطمءن شد که منظورشون از تفسیر متون اروپایی چیه

مریم به مریم و یسنا و زی زی و دیبا
مریم به مریم و یسنا و زی زی و دیبا

دوستان فقط ۳۰ سوال زبان عمومی هست و سوالهای زبان تخصصی هم بر حسب انتخاب شما در موقع پر کردن فرم ثبت نام بهتون داده میشه. من ۳ ساله کنکور فلسفه شرکت کردم و امسال هم یعنی ۹۴ الان واحد علوم تحقیقات مشغول به تحصیلم.

zizi
zizi

غیرممکنه. دفترچه ی زبان عمومی و استعداد گداست و دفترچه ی تخصصی هم جدا. بنابراین، اگر بخوان زبان تخصصی بدن باید در دفترچه تخصصی بیارن که محاله و در هیچ رشته ای چنین چیزی وجود نداره

zahra
zahra

ایا زبان اروپایی ک همون تفسیر هست به قول دوستان ترجمه شده یا نه ؟
دوستان برا دکترای فلسفه چه کتابای را باید بخونیم

علی
علی

دوستان سلام
یک سوال داشتم ممنون میشم بهم جواب بدید. من کارشناسی ارشد مدرسی معارف گرایش اخلاق رو دارم به نظرتون الان می تونم فلسفه اخلاق شرکت کنم؟ موفیقیتم چند درصد است یا اینکه برم کارشناسی ارشد فلسفه اخلاق بخونم؟
با سپاس از دوستان

دکتری فلسفه
دکتری فلسفه

سلام
دوستان یه سوال داشتم، ممنون می شم اگه مطلع هستید نظر بدید:
منطق کلاً حذف شده از بین منابع؟ قدیم و جدید؟
ممنون.

من
من

کلا حذف شده عزیز. هر دو

dddd
dddd

بابا این رو عوض کن ما همچین درسهایی نداشتیم به خدا.

ج) دروس پایه شامل: ۱- سازماندهی مواد، ۲- مدیریت دانش، ۳- فناوری اطلاعات و ارتباطات.

مرتضی
مرتضی

وجدانا این چه نحوه نظر دهیه!!! مثلا دانشجوی فلسفه اید؟؟؟
بابا این آزمون با توجه به عمومی بودنش برای تمام گرایش ها در حد کارشناسی یه و قاعدتا زیان فرانسوی از شما تمیخوان !!!!…. همون زیان تخصصی یه که مربوط به فیلسوفان غربی است . بعدشم منبع خاصی نداره هرچی بهتون درس دادن مرور کنید . در ضمن این آزمون فقط فیلتر چهاربرابر ظرفیته! حتی رتبه زیر 20 میشناسیم که تو مرحله بعد قبول نشده.

سالار
سالار

جناب مرتضس خان احتمالا تاثیر آزمون بشه 50 درصد. پس نباید شوخیش بگبریم

من
من

زبان تخصصی نداریم تو آزمون. همه اش عمومیه

من
من

سلام
دوستان فلسفه و حکمتی چی شرکت کنن؟مجموعه الهیات یا فلسفه؟
منابعشون چیه؟
پیشنهادات دوستان مطالعه کدوم کتاباس؟

dddd
dddd

ج) دروس پایه شامل: ۱- سازماندهی مواد، ۲- مدیریت دانش، ۳- فناوری اطلاعات و ارتباطات.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ما از این درسها داشتیم تو فلسفه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یادم نمیاد

فريبا فلسفه
فريبا فلسفه

تو أين آزمون عمومي منطق جديد سؤال داريم بنظرتون در درس استعداد ????

فريبا فلسفه
فريبا فلسفه

سلام دوستان من رشتم الهيات فلسفه و حكمته ،الآن واسه دكترا هركدوم كرايش موفقتر خواهم بود الهيات يا فلسفه أي كه كل دوسال ارشد و بايان نامه روش كار شده?مقالاتم همه فلسفه اسلاميه و تو كرايش الهيات فقط يه رشته فلسفه و كلام رو إعلام كرده دو صورتي كه فلسفه خوب كرايشاش خيلي متنوعه بنظر شما من كدومو شركت كنم موفقترم الهيات منابع رو امسال خيلي براكنده داده سر دركمم

ZAHRA
ZAHRA

سلام دوستان
من لیسانس و ارشد م رو فیزیک خوندم و برای آزمون امسال میخوام برای فلسفه اقدام کنم
یعنی در واقع فلسفه علم
میشه راهنمایی کنین به عنوان دروس پایه چه منابعی رو مطالعه کنم که جامع تر و مفیدتر باشه و درعین حال مختصرتر.
ممنون

zahra
zahra

ممنون از جواب کامل و جامع دوستان

مرتضی
مرتضی

سلام، به نظرم شما این مرحله رو هم بگذرونید تو مرحله بعد به مشکل میخورید منظورم مصاحبه اس. تو همه جای دنیا و از جمله ایران حداقل لازمه یه دوره دوساله در رشته بگذرونید تا مجاز به ادامه تحصیل در مقطع دکتری بشید. به نظریم یه دوره ارشد بخونید.

ستاره
ستاره

سلام چرااستعداد درخشان شامل دانشگاه پیام نورنمیشه مگه پیام نوری ها آدم نیستنددانشگاه آزادحساب میشه ولی پیام نورنمیشه چراواقعا؟؟؟چطوری میشه به آیین نامه اعتراض کرد؟؟؟

ستاره
ستاره

سلام کسی نیست جواب سوالم رابده یعنی کسی دکترا فلسفه تعلیم وتربیت امتحان نداده یاتجربه ای نداره من راراهنمایی کنه ممنون میشم وسپاس فراوان ازکسی که جوابم رابدهد…

سالار
سالار

سلام
بنده کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت هستم.
منابع شامل این ها می باشند.
آمار و روش تحقیق فقط کتاب مدرسان شریف.
فلسفه و مبانی : شعاری نزاد – نقیب زاده – نلر- شریعت مداری.
روان شناختی: دکتر سیف- هرگنهان.
سئوالی داشتید هستم خدمت شما.
موفق باشید

ستاره
ستاره

سلام من فارغ التحصیل ارشد فلسفه وکلام اسلامی هستم برای دکترا میخوام رشته فلسفه تعلیم وتربیت راادامه بدم منابع ازطریق دفترچه آزمون دکتری پیداکردم ولی اسم منابع برام مبهم چون مولف نداره نمیدونم ازکجاپیداکنم ممنون میشم راهنماییم کنیدالف)زبان انگلیسی،فرانسه،آلمانی)فرانسه وآلمانی راازکجاپیداکنم اصلاچی بخونم
ب)استعدادتحصیلی ،؟؟؟؟ج)آماروروش تحقیق(کمی وکیفی)؟؟؟ج)فلسفه مبانی واصول تربیت؟؟؟د)مبانی روانشناختی تربیت؟؟؟ممنون میشم راهنمایی کنیداین علامت سوال ها برای نداشتن مولف است؟؟؟

سالار
سالار

سلام
بنده کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت هستم.
منابع شامل این ها می باشند.
آمار و روش تحقیق فقط کتاب مدرسان شریف.
فلسفه و مبانی : شعاری نزاد – نقیب زاده – نلر- شریعت مداری.
روان شناختی: دکتر سیف- هرگنهان.
سئوالی داشتید هستم خدمت شما.
موفق باشید

لیلا
لیلا

سلام دوست عزیز

ولی برای فلسفه بایداین منابع رو خوند چون خیلی مهم هستن وسالهای قبل ازشون سوال اومده 1. سیر اراء تربیتی در غرب: علیمحمد کاردان؛ سمت
2. مکاتب فلسفی و آراء تربیتی: ترجمه دکتر پاک سرشت؛ سمت
3. روش پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت از دکتر باقری

فقط میشه درمورد روانشناختی بیشتر توضیح دهید و اسم منابع مربوط رو بطور کامل بنویسید تا تهیه کنیم؟؟
ممنون میشم

سالار
سالار

با سلام مجدد. این منابعی که شما برای فلسفه عرض کردید منابع دکتری هستن نه منابعی که امسال قراره ازشون سوال بیاد. امسال در حد کارشناسی و حداکثر در حد ارشد میاد. اگه خواستید منابعی را که اسم بردید بخوانید ولی این منابع را هم باید بخوانید: نقیب زاده – نلر – شریعت مداری. تازه این منبع که سنجش معرفی کرده هم شامل فلسفه میشه هم شامل مبانی و اصول در نتیجه شما باید دوتا کتاب هم برای مبانی و اصول بخونید لاقل: کتاب شریعت مداری و کتاب شکوهی. بنده که از خود راضی نیستم که بخوام با اطمینان کامل… ادامه نظر»

بهار
بهار

سلام
در مورد تفسیر متون اروپایی ، فکر کنم دوستانی که رشته شون فلسفه غرب بوده بتونن کمک کنن چون عینا همین عنوان در سرفصل دروس کارشناسی و ارشدشون موجوده…لطفا بگید که برای این درس چ متونی رو خوندید؟ آیا امکان داره جزوه ها رو در اختیار سایرین هم بگذارید…من ارشدم فلسفه اسلامی هست اما چون دانشگاه های خوب دانشجوی اسلامی رو هم ازین مجموعه بر میدارن مجبورم توی این مجموعه شرکت کنم 🙂

نانی
نانی

مایکل زبان تخصصی بخونیم؟

نانی
نانی

سلام.بچه ها برای دروس پایه لزفا راهنمایی کنید.مایکل جان واقعا نظراتت عالی بودن و اگه به نتیجه جدیدی رسیدی ما رو مطلع کن

پری
پری

دوستان کسی فلسفه هست؟
تفسیر متون اروپایی دیگ چیه؟
خواهشاً کمک کنید؟

نسترن
نسترن

فک میکنم تفسیر متون فلسفی ۱،۲ تو کارشناسی باشه.ولی بازم مطمئن نیستم

یسنا
یسنا

تو کارشناسی داشتیم ولی زبان تخصصی بود

پری
پری

خوب عملاً یعنی زبان تخصصی فلسفه دیگه؟

یسنا
یسنا

فک میکنم زبان تخصصی باید باشه

یسنا
یسنا

این نظرم واسه چند روز پیش و تو یک قسمت دیگه داده شد که گویا غلط بود!!!!! فک میکنم نظر دوستان درست باشه… البته یک تفسیر متون اروپایی به زبان انگلیسی داشتیم که 1و 2 هم داشت که 8 واحد تخصصی زبان تو دوره لیسانس بود… و اینجا چون اشاره ای به زبان انگلیسی نکرده نظر دوستان گویا درسته

مصطفی
مصطفی

آقای مایکل سلام
اون کتاب کیت که برای زبان معرفی کردید چیه

امید
امید

سلام دوستان من لیسانس و فوق لیسانس مهندسی برق خوندم تو دانشگاه شیراز .تصمیم داشتم برای دکتری فلسفه علم بخونم .اما حالا که کارشناسی ارشدهای قابل قبول براش اعلام کردن من این شانسو ندارم . واقعا چرا؟به نظرتون راهی وجود نداره؟
خیلی مسخرست که برای رشته های علوم انسانی رشته های قابل قبول اعلام شده ولی برای مهندسی ها زده همه رشته ها.

!
!

دوست عزیز این محدودیت امسال اعمال نشده بلکههمیشه بوده از سالی که دکتری متمرکز شد همین محدودیت بوده. به نظرم دلیلش هم میتونه این باشه که بچه های انسانی خودشون میدونن که در رشته مهندسی قبول نمیشن و به فرض محال که فردی قبول بشه خودش هم می دونه که نمیتونه بخونه یعنی تواناییش رو نداره اما در رشته های انسانی اینطو نیست.اگه خیلی علاقه دارید از فوق دوباره شروع کنید ما چند تا استاد داشتیم توی دانشگاه که لیسانس و فوق لیسانس مختلف بودند بعد دوباره از ارشد شروع کرده بودند به خوندن فلسفه

مایکل
مایکل

ببخشید اون سئوال هگل پارسال این بود: هگل توازن بین «صورت» و «محتوا» را در کدام مرحله از مراحل هنر بیان می کند؟ جوابش میشد کلاسیک من این سئوال رو از روی جدول که حفظ کرده بودم راحت زدم سئوال 65 هم که مربوط به کانت بود راحت از روی جدول مقولات زدم. جدول هگل و کانت رو حفظ کنید. نگید نگفتم. یادتون باشه فقط نکات کنکوری رو یادداشت کنین تا شب آخر بخونین نه این که خلاصه برداری کنید. مثلاً بنویسین هیوم بعد جلوش چند تا خط مثل حالت درختی بکشید و نظرات مهمش رو بنویسید. نکته ی آخر… ادامه نظر»

یسنا
یسنا

سپاس

سدنا
سدنا

سلام
مچکرم دوست عزیز
میتونم بپرسم شما رشتتون چی بوده و کدوم دانشگاه خوندین؟

مایکل
مایکل

جسارتاً اجازه بدید بی نام و نشان باشیم! این موهبت اینترنت رو از همدیگه نگریریم.

کمکی لازم بود در خدمتم

سدنا
سدنا

اختیار دارید بنده جسارت کردم
فقط میخواستم مطمئن بشم که یه منبع موثق، یه فرد مطمئن و موفق تو این رشته از یه دانشگاه معتبر راهنمایی میده که با خیال راحت توصیه هاشونو رعایت کنم.

مایکل
مایکل

دوستان نظر من اینه: پیش سقراطیان. سقراط. ارسطو. افلاطون. کلبیون و رواقیون و افلوطین رو از کاپلستون به طور خلاصه بخونید. فکر می کنم حدود 3 سئوال از 30 سئوال این قسمت بیاد. (به نظرم افلوطین خیلی مهم نباشه ولی اگر از کاپلستون نمیخونید حتماً از روی یک جزوه یا یک کتاب کم حجم این قسمت ها رو بخونید) قرون وسطی (اگوستین اکویینی اکام). به نظرم همین سه تا کافیه. این سه تا رو از منابع مختلف میتونید بخونید. کاپلستون یک کتاب کم حجم داره که فکر می کنم اسمش این بود: درآمدی به فلسفه قرون وسطی ترجمه مسعود علیا.… ادامه نظر»

من
من

سلام بچه ها من رشته م الهیات گرایش فلسفه و حکمت اسلامی بوده الان نمیدونم باید الهیات شرکت کنم یا فلسفه بنظرتون شانس قبولی من تو کردوم بیشتره؟
🙁

!
!

به نظرم تقریبا واضح است که در گرایش الهیات شانس خیلی بیشتری دارید

؟؟؟؟!!!
؟؟؟؟!!!

سلام
دوستان برای تفسیر متون اروپایی چه منابعی رو باید بخونیم؟
برای تاریخ فلسفه غرب، کاپلستون کافیه؟ کدوم جلدها؟
این دو تادرس پایه چه فرقی با هم دارن؟

یسنا
یسنا

منابع تفسیر متون اروپایی و تاریخ فلسفه غرب کل واحدهای گذرانده شده فلسفه غرب تو دوره لیسانس میشه یعنی از قبل سقراط تا فلسفه جدید… من از کاپلستون نمیخونم برام سنگینه ولی جز منابع محسوب میشه

فلسفه
فلسفه

برای تاریخ فلسفه کاپلستون خوبه اما هیچ تضمینی برای کافی بودن نیست امتحان تستیه و یه جمله از یک کتاب بر می دارند اگر تست های سال های قبل رو ببینید مثلا از کتاب سیر حکمت در اروپا نیز سوال اومده!اما برای شروع پیشنهاد می کنم حتما کاپلستون رو مطالعه . خلاصه برداری کنید!

مصطفي
مصطفي

ببخشيد براي فلسفه اسلامي 1و2چه كتابايي بايد خوند

یسنا
یسنا

من تو دوره لیسانسم بدایه الحمکه رو گذروندم واسه ارشد هم 4 جلد بدایه رو خوندم …البته واسه ارشد جلد 4 رو نرسیدم بخونم و تونستم 60 در صد بزنم …فک میکنم تو این وقت کم کامل ترین منبع همین بدایه باشه

؟؟؟؟!!!
؟؟؟؟!!!

واقعا بدایه یا نهایه کافیه؟
پس صدرا و ابن سینا و اشراق چی میشه؟ مگه اینا برای ارشد نبودن؟
اگر اینطور باشه که اسلامی خیلی راحت می شه.

یسنا
یسنا

یه سری دروس برای خواندن پیشنهاد میشه که باید از بین این دروس پیشنهادی مهمترین هارو خوند… من لیسانس ام دانشگاه تهران بوده پیشنهاد استادها و بچه های رتبه های برتر برای فلسفه اسلامی بدایه بوده… طبیعتا همه سوال ها از بدایه نیست ولی میتونم بگم بیشترین سوالات فلسفه اسلامی تا حالا از بدایه بوده

فلسفه
فلسفه

بدایه و نهایه مهم هستن اما برا دکتری کافی نیستند قطعا باید با آراء فلاسفه اسلامی از جمله ابن سینا و ملاصدرا و شیخ اشراق آشنایی داشته باشین چراکه اگر هم در آزمون سنجش از این فلاسفه سوالی نیاد که من بعید می دونم در زمان مصاحبه قطعا سوالاتی ازشون خواهند پرسید!

مایکل
مایکل

همان بدایه کافی است. سئوالات در حد کارشناسی خواهد بود. یه نگاه به رشته هایی که قراره امتحان بدن بندازید. باید منابعی در نظر گرفته بشه که بین همه مشترک باشه.
برای من بی نهایت عجیب بود که منطق جدید با اون اهمیتش حذف شد. پس انتظار نداشته باشید سر کنکور از شواهد و اشارات سئوال بیاد.

خودمونیم دانشجویی که منطق جدذید بلد نباشه در عرصه ی فلسفه ی غرب بی سواد محسوب میشه!!!

مایکل
مایکل

زبان و زبان و زبان همین

بدون تردیدد زبان تعیین کننده ی اصلی خواهد بود

پری
پری

سلام بچه ها
لطفاً میشه من روراهنمایی کنید؟
من لیسانس ریاضی دارم و فوق فلسفه از تهران. منتها از درسی با عنوان تفسیر متون اروپایی آشنایی ندارم. میشه بگید سر فصل این درس در دانشگاه جی بوده؟ اگه اینطور که شما میگید تقریبا یه نوع زبان تخصصی باشه که عالیه.
من زبانم خوبه حتی مقاله به انگلیسی می نویسم این میتونه کمکم کنه؟

مایکل
مایکل

تفسیر متون اروپایی به معنای زبان تخصصی نیست! چون فلاسفه ی اروپایی همشون (و حتی عمدتاً) انگیلسی زبان نیستند!
سعی کنید فلسفه از دکارت تا هگل رو مسلط باشید. همین کافیه برادر

kh
kh

سلام

من نتونستم جدول کانت و دایره ی هگل رو که آقای مایکل فرمودن از جایی پیدا کنم برای مطالعه.ممنون میشم اگه شخصی از عزیزان امکان دسترسی براش هست لطف کنه و این دو رو که عنوان شد رو برام بزاره.ممنون میشم.
با تشکر

یسنا
یسنا

این دروس برای رشته علم اطلاعات و دانش شناسی هستش … الان متوجه شدم … مجموعه فلسفه دروس پایه اش فلسفه اسلامی 1و2 و تفسیر متون اروپایی 1و2 و تاریخ فلسفه غرب هستش… بچه ها تفسیر متون اروپایی همون زبان تخصصی میشه؟

فلسفه
فلسفه

نه! ب نظر میاد تفسیر متو اروپایی فلسفه غرب باشه!

یسنا
یسنا

واقعا؟؟ تو کارشناسی یه درسی به این اسم داشتیم که زبان تخصصی فلسفه بود که دو تا 4 واحدی بود…میتونه تفسیر فلسفه غرب هم باشه.. تاریخ فلسفه غرب با تفسیر متون اروپایی مثل هم میشن یعنی هر دو منابعش مثل هم میشن ازفلسفه قبل سقراط تا فلسفه تحلیلی

فلسفه
فلسفه

این درس هرچه که هست قطعا نمیتونه زبان باشه چرا که برای درس زبان باید مشخصتا عنوان درس ذکر بشه تا طرف مقابل متوجه تفاوت زبان این درس با سایر دروس بشه ما تو دوره کارشناسی و ارشد زبان عمومی و تخصصی داشتیم و اصلا اسم درسی به عنوان تفسیر متون اروپایی نبود!!شاید هم متون کتب اصلی فلاسفه مد نظره البته شاید!!

یسنا
یسنا

تاریخ فلسفه غرب منظورم بود

یسنا
یسنا

این دروس پایه چیه!! من که دیدم فلسفه اسلامی 1 و 2 و تاریخ فلسفه اسلامی و تفسیر متون اروپایی بود .. یعنی من اشتباه دیدم

1 2 3 14