/, مجموعه فلسفه/انجمن آزمون دکتری مجموعه فلسفه

مدرسان شریف

انجمن آزمون دکتری مجموعه فلسفه

انجمن آزمون دکتری فلسفه

رشته ها و گرایش های دکتری فلسفه

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته فلسفه در مقطع دکتری دارای پذیرش در 13 گرایش به شرح زیر است:

  1. فلسفه
  • فلسفه معاصر
  • فلسفه عصر جدید
  • فلسفه یونان و قرون وسطی

2) فلسفه تحلیلی

۳) فلسفه دین

۴) فلسفه اخلاق

۵) فلسفه اخلاق تطبیقی

۶) فلسفه تطبیقی

۷) فلسفه حقوق

۸) فلسفه هنر

۹) حکمت هنرهای دینی

۱۰) فلسفه علوم اجتماعی

۱۱) فلسفه اقتصاد اسلامی

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری فلسفه در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری فلسفه

داوطلبان آزمون دکتری رشته فلسفه لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته فلسفه در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری فلسفه

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته فلسفه لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری فلسفه را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری فلسفه

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری فلسفه به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته فلسفه اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری فلسفه که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری فلسفه

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری فلسفه سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته فلسفه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته فلسفه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه فلسفه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته فلسفه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته فلسفه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته فلسفه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته فلسفه

انجمن آزمون دکتری فلسفه منطق

رشته ها و گرایش های دکتری فلسفه منطق

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته فلسفه منطق در مقطع دکتری دارای پذیرش در 2 گرایش به شرح زیر است:

1) فلسفه منطق

۲) منطق با رویکرد فلسفی

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری فلسفه منطق در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری فلسفه منطق

داوطلبان آزمون دکتری رشته فلسفه منطق لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته فلسفه منطق در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری فلسفه منطق

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته فلسفه منطق لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری فلسفه منطق را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری فلسفه منطق

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری فلسفه منطق به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته فلسفه منطق اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری فلسفه منطق که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری فلسفه منطق

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری فلسفه منطق سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته فلسفه منطق

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته فلسفه منطق

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه فلسفه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته فلسفه منطق

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته فلسفه منطق

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته فلسفه منطق

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته فلسفه منطق

انجمن آزمون دکتری فلسفه علم

رشته ها و گرایش های دکتری فلسفه علم

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته فلسفه علم در مقطع دکتری دارای پذیرش در 3 گرایش به شرح زیر است:

1) فلسفه علم و فناوری

۲) فلسفه فیزیک

۳) فلسفه علم

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری فلسفه علم در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری فلسفه علم

داوطلبان آزمون دکتری رشته فلسفه علم لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته فلسفه علم در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری فلسفه علم

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته فلسفه علم لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری فلسفه علم را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری فلسفه علم

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری فلسفه علم به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته فلسفه علم اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری فلسفه علم که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری فلسفه علم

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری فلسفه علم سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته فلسفه علم

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته فلسفه علم

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه فلسفه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته فلسفه علم

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته فلسفه علم

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته فلسفه علم

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته فلسفه علم

۱۳۹۷-۱۰-۲۳ ۲۳:۳۲:۱۴ +۰۳:۳۰۱ مرداد, ۱۳۹۴|انجمن دکتری 98, مجموعه فلسفه|۳,۲۶۹ نظرات

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
اماتور
اماتور

دوستان فلسفی سلام من مطالعه کننده اماتور فلسفه هستم.‌ ابهامات اساسی داشتم که البته به بحث کنکور و مصاحبه مربوط نمیشه. بسیار ممنون میشم دوستان حاضر که احتمالا همگی تحصیل اکادمیک فلسفه داشتن راهنمایی کنن. اگر دقت کنید اینها شایسته این هستند که ابهامات هر دانشجو و استاد فلسفه هم باشن و اونها پاسخی بر اینها داشته باشن، وگرنه پرسش “چرا فلسفه مطالعه میکنم” پاسخی پیدا نمیکنه مگر پاسخهایی مثل تفنن محض یا ارضای ناصحیح میل زیباشناسی افراد. ببینید ما انواع فلسفه ها از فیلسوفان مختلف داریم: فلسفه افلاطون و فلسفه دکارت و فلسفه هیوم و فلسفه کانت و فلسفه… ادامه نظر»

اماتور
اماتور

ابهام جا مونده:

و اگر هیچ فلسفه ای هرگز باطل شدنی نیست ایا نمیشه استنباط کرد که بنابراین، همه فلسفه ها صحیح هستند و ناسازگاری عمده ای بین اونها وجود نداره، و هر کدومشون اطلاعات کم و بیش صحیحی میدن؟ (اگر اینطور باشه، میشه توجیه کرد که مثلا چرا هنوز در دوره کارشناسی فلسفه، تقریبا خلاصه تمام فلسفه ها و فلاسفه در دروس متعدد این دوره مورد مطالعه و بررسی قرار میگیره، و چرا هنوز هم متخصص و شارح افلاطون داریم و نیز سایر فلاسفه، و هنوز هم همه فلسفه ها زنده اند)

سید
سید

سلام. اینها که شما در مورد فلسفه گفتید در علوم دیگری مثل فیزیک هم مصداق داره. مگر فیزیک نیوتنی با آمدن فیزیک انیشتنی باطل نشد اما مگر فیزیک نیوتنی کنار گذاشته شد؟! مگه اساتیدی که فیزیک نیوتن رو تدریس می کنند و به آن تسلط دارند اون رو درست هم می دونن؟! بنابراین این ابهاماتی که شما مطرح کردید اختصاصی به فلسفه نداره. اما اینکه فرمودید همه فلسفه ها می تونن درست باشند چطور همچین چیزی ممکنه؟! چطور میشه بین کسانی که هستی را مساوی با ماده می دونند و کسانی که علاوه بر آن به عالم مجردات و روح… ادامه نظر»

اماتور
اماتور

سلام اقای سید جمله بندی مناسبی برای بیان منظورم به کار نبردم و به این صورت تصحیح میکنم که: اگر هیچ فلسفه ای هرگز باطل شدنی نیست نمیشه استنباط کرد که هر کدوم از فلسفه ها رو (اما نه بقیه رو که با اون معارص منطقین) میشه اتخاذ کرد و ملتزم ذهنی و روحی اون شد و هیچ کدوم به شکل اساسی قابل طرد همیشگی نیستن؟ مطلبی هم که در مورد عدم امکان جمع همزمان دو گزاره انحصار مادی و عدم انحصار اوردید همینو تایید میکنه، به این معنی که ایا نمیشه گفت هیچ یک از این دو گزاره هرگز… ادامه نظر»

اماتور
اماتور

تا موقعی که این ابهامات اولیه و اصلی برطرف نشن و پاسخ مناسبی پیدا نکنن، حاصل تحصیلات اکادمیک در فلسفه، حتی تا مقطع دکتری، یا تبدیل شدن به شارح یک فلسفه یا فیلسوف، بدون التزام روحی و فکری به اون و تمایل به دفاع از اون و رد فلسفه های معارضش خواهد بود، یا صرفا توانایی فهم و شرح تاریخ فلسفه یا همون فلسفه های معارض و جمع نشدنی به نحو همزمان، که در این صورت هم، امکان التزام روحی و فکری به همه اونها از اساس غیر ممکن خواهد شد.

اماتور
اماتور

و اگر قرار باشه اشتغال ذهنی و روحی به فلسفه، نهایتا منجر به تبدیل شدن به مثلا شارح ویتگنشتاین، بدون اعتقاد و التزام به اون و توانایی دفاع از اون و قصد و التزام وجودی و عملی به دفاع از اون و رد باقی فلسفه های معارض، بشه، این اشتغالو چطور میشه توجیه کرد؟

اماتور
اماتور

و مثلا به عنوان یه مثال تاریخ اخیر کشورمون، تقابل و جبهه گیری دوگانه در دهه های اخیر، بین فلسفه پوپر و فلسفه هایدگر رو در نظر بگیریم. این دو فلسفه هنوز هم در اکادمیهای کشور ما و سایر جاها تدریس میشن و بعید نیست حتی متخصصان و شارحان خاص اونها هم موجود باشن.‌ از یک طرف، جبهه گیری افراد در این فلسفه ها در چند دهه اخیر کشور نشون میده این دو فلسفه سازگار نیستند و لذا هر دو نمیتونن استوار و صادق باشن.‌ از طرفی، تداوم تدریس اونها نشون میده هیچ کدوم به شکل اساسی قابل طرد و… ادامه نظر»

اماتور
اماتور

این بخش تعارض پوپر و هایدگر هم نیازمند توضیحی بهتره: منظورم اینه که ایا معلوم نمیشه که همیشه میتوان پوپری بود بدون امکان طرد اساسی و یکباره اون توسط افراد و جلوگیری از ظهور دوباره اون در مواد قابل تحقیق فلسفی؟ همچنین ایا نتیجه نمیشه که همیشه میشه ملتزم فکری و دفاعی هایدگر شد بدون امکان رد مبنایی و همیشگی هایدگر (البته نه همزمان با التزام به پوپر)؟

و همین امر در مورد دو فلسفه معارض هیومی و کانتی هم برقراره؟

کلامی
کلامی

سلام به همگی
بچه ها در بهترین حالت تا رتبه ۱۵۰یا۲۰۰برای مصاحبه روزانه دعوت میشن که در بین اونها با توجه به امتیاز روز مصاحبه و رزومه پژوهشی مخصوصا مقآله علمی پژوهشی و شناخت کافی از دانشجو و… تو مرحله دوم هم قبول میشن.
سال های گذشته اصفهان و علامه آزمون کتبی داشتن ولی فارابی نداشت. متن تخصصی انگلیسی و عربی هم تو روز مصاحبه میپرسن هم نحوه خوندن هم ترجمه و تحلیلتون. بازم اگه چیزی به ذهنم رسید یا سوالی بود در خدمت دوستان هستم.
موفق و پیروز باشید.

رام
رام

عزیز چرا اطلاعات غلط میدی؟ اصفهان کجا آزمون کتبی داشت.

کلامی
کلامی

بزرگوار کنکور۹۵ واسه مجموعه فلسفه غرب آزمون کتبی داشت و کنکور ۹۶ واسه مجموعه فلسفه و کلام اسلامی. هر دو بار هم آزمون کتبی دادم

معترض
معترض

عرض سلام خدمت دوستان
می خواستم بپرسم آیا الان امکان اعتراض به کلید (فلسفه و کلام) وجود داره؟ با توجه به اینکه دو تا از سوالا، کلید اولیه درست بود اما در کلید نهایی تغییر کرده؛ و مطمئنا با توجه به متن شواهد و تجرید، کلید اولیه دقیقا با منابع مطابقت داره، نه کلید نهایی، لطفا دوستان کمک کنید

؟؟؟فففففف
؟؟؟فففففف

بنظر تون یه مقاله علمی ترویجی چاپ شده و یه علمی پژوهشی پذیرش شده و دوتا مقاله همایشی رزومه ی بدردبخوری میتونه باشه؟

ساغر
ساغر

به نظر من مصاحبه فقط به سلیقه استاد بستگی داره.اگر دانشجوی همون دانشگاه باشین، مقالات در راستای علائق اساتید باشه، رتبه فقط یک عدد خواهد شد. پارسال دوست بنده بدون رزومه با رتبه ۶۶ قبول شد و جالبتر ازون اینکه همکلاسیش با رتبه ۲۰۰ روزانه پذیرفته شد.
ببخشید منظور از متن تخصصی مصاحبه دانشگاه اصفهان و فارابی متن انگلیسی هست؟یا کلا سوالات تخصصی مصاحبه؟ آزمون کتبی هم برگزار شذ یا خیر؟ و چقدر زبان مهم بود در مصاحبه؟ممنونم که پاسخگو هستین.

؟؟؟فففففف
؟؟؟فففففف

خواهش میکنم دوست عزیز. بله منظورم متن انگلیسی بود. خیر دانشگاههای مذکور امتحان کتبی برگزار نکردند. زبان خیلی براشون اهمیت داره. بعد از اینکه متن رو خوندید از شما استباط مفهوم متن را میخوان و از خلال همون صحبتهاتون دوباره سوالای تخصصی هم میپرسن. باید مراقب بود که چیزی نگیم ک بعد اگه ازمون سوال کردن توش بمونیم. تا حدی که گاهی اوقات دانشگاه علامه بعضی از کامات تخصصی رو هم شندیم که ریشه یابی شو میپرسن. چه جالب. بله تا حدی با صحبتهاتون موافقم

اسلامی
اسلامی

بچه هایی که کد رشته فلسفه امتحان دادند امسال نمیتونن فلسفه اسلامی برن مصاحبه کل کد رشته های فلسفه اسلامی رفتن زیر گروه فلسفه و کلام

الیور
الیور

جدی؟ منبع این خیر موثقه؟ از کجا؟

اسلامی
اسلامی

دوسال قبل هم همین بلا سر ما اومد. تمام اسلامی ها رو برده بودن گرایش کلام.. امسال که از اول معلوم بود چون کد رشته فلسه و کلام برای اولین بار بود که جداگانه براش سوال طرح شد . و اگه بالای همین صفحه نگاه کنین زیر مجموعه کد فلسفه هیچ کدام از گرایش های اسلامی نیست ..دوسال قبل هم وقتی ما اعتراض کردیم همینو بهمون گفتن که زیر مجموعه فلسفه از گرایش های فلسفه اسلامی نامی برده نشده و خود شما باید متوجه می شدید.. حالا پنج شنبه که دفترچه بیاد معلوم میشه

لیلا
لیلا

سلام
بله دقیقا
بنده با علم به این مساله مجموعه فلسفه رو انتخاب کردم…

به نظر میاد فلسفه اسلامی باید تغییرات اساسی به خودش ببینه….. (با این اوضاع)

چراکه پویایی گذشته رو از دست داده و آقایون منتقلش کردن به مباحث کلامی!!!!
البته کلام و فلسفه اسلامی نقاط مشترکی دارند ولی …. جای سواله؟

؟؟؟فففففف
؟؟؟فففففف

سلام دوستان لفطا بفرماید که با رتبه 82 و نمره کل3835 امکان داره ، گروه مجموعه فلسف
. ایا امکان داره دانشگاههای تهران دعوت به مصاحبه بشم؟ پارسال رتبه 113 داشتم اما نمره کلم از امسال بیشتر بود یعنی 4031 بود. ایا کسی اطلاع داره نمره کل بر چه اساسی است؟

ساغر
ساغر

سلام و روزخوش.
شما با رتبه پارسال مصاحبه دادین. ممنون میشم اگر پارسال مصاحبه رفتین توضیح بدین و اینکه چه رزومه ای داشتین؟
سپاس دوست عزیز.

؟؟؟فففففف
؟؟؟فففففف

سلام. بله پارسال مصاحبه همه جا دعوت شدم و چندجا رو برای کسب تجربه رفتم .اما پارسال متاسفانه هیچ رزومه ای نداشتم.

جواد
جواد

سلام
می‌شه لطف کنید بفرمایید سال گذشته کجا برای مصاحبه تشریف بردید و بفرمایید چه سوال‌هایی مطرح شد و نحوه‌ی گزینش چگونه بود؟

؟؟؟فففففف
؟؟؟فففففف

اصفهان رفتم و اخلاق قم و همچنین دین و غرب فارابی. متن تخصصی غرب فارابی و اصفهان از کانت بود. فلسفه اسلامی هم ملا صدرا. اما فلسفه دین متن تخصصی دکارت .اخلاق هم متون اخلاقی. سوالات بیشتر حول کانت و ملاصدرا میچرخید. و بیشتر از پایان نامه سوال میکردن. منصفانه ترین دانشگاهی که سوال کردند و امتیاز دادن فارابی بود

ساغر
ساغر

ممنون ازینکه پاسخ دادین. انشالله امسال موفق باشین .

؟؟؟فففففف
؟؟؟فففففف

ممنون. همچنین شما

الیور
الیور

سلام. منم رتبه ام نزدیک به شماست ولی احساس می کنم اگه بخوام قبول بشم فقط به فلسفه های مضاف و فلسفه و کلام اسلامی امید هست. یعنی شما پارسال فلسفه محض هم جایی دعوت شدین به مصاحبه؟ ایا فلسفه محض شهرهایی مثل قزوین یا اصفهان یا تبریز رو با رتبه هفتاد تا هشتاد تیک بزنیم؟ سوخت نمی شه فرصتامون؟ یا نه فقط فلسفه کلام و مضافا رو بزنیم عاقلانه تره؟ دوستان دیگر هم راهنمایی کنن لطفا

؟؟؟فففففف
؟؟؟فففففف

من پارسال فلسفه غرب رو اصفهان. قزوین تبریز دانشگاه فارابی. روزانه دعوت شدم . فلسفه اخلاق و فلسفه دین هم هم فارابی و هم پژوهشگاه و شبانه دانشگاه تهران دعوت شدم برا مصاحبه. میشه لطفا رتبه دقیق و نمره کل و در صداتون رو بفرمایید.

الیور
الیور

هفتاد و پنج
درصدا
زبان 60
هوش23
تخصصی 25

؟؟؟فففففف
؟؟؟فففففف

سپاس. اگه میشه نمره کل رو بفرمایید.

مثلا با اینه من درصدام با رتبه 42 زیاد اختلاف نداره اما نمره کلم خیلی با هاشون اختلاف داره.

الیور
الیور

3880 نمره کلم

؟؟؟فففففف
؟؟؟فففففف

سپاس از اینکه نمره کلتون را فرمودید.

فهیمی
فهیمی

ممنون ازآقای کلامی..خواهش میکنم دانشجویان دکتری ی راهنمایی کنن ممنون میشیم امسال اخرین فرد مجازدردوره روزانه رتبه 459آورده همه این تعداددعوت به مصاحبه مین ازبین 752نفرکل شرکت کننده ها

کلامی
کلامی

سلام به همگی ان شاءالله همه دوستانی که زحمت کشیدن به نتیجه دلخواهشون رسیده باشن. ببینین بچه ها جواب همه سوالاتتون رو با نگاه دقیق به کارنامتون میفهمین. در مورد هر یک از مجموعه های فلسفه یا کلام یه نگاه بندازین به رتبه تون و تعداد داوطلب حاضر در جلسه و رتبه آخرین فرد مجاز در دوره. مثلا یکی از دوستان گفتن رتبه ۳۴ این رتبه از بین چند نفر داوطلب بوده که معمولا نهصد تا هزار و دویست شاید باشه خودتون دقیق تر اعلام کنید. آخرین رتبه مجاز روزانه دویست یا دویست و پنجاه میتونه باشه بازم میگم من… ادامه نظر»

مصطفی
مصطفی

سلام تو این دو ماه تا مصاحبه امکان جور کردن مدرک زبان هست؟ مثلا ازمون تولیمو،به نظرتون فایده ای داره،اگه اهل اطلاع راهنمایی کنن ممنون میشم

فهیمی
فهیمی

سلام وقتتون بخیر..میخواستم بپرسم تا چه ترازی برای دانشگاه روزانه دعوت به مصاحبه میشیم ؟لطفاهرکس اطلاع داره ممنون میشم بگه

ساغر
ساغر

سلام و عصر بخیر. من فلسفه شرکت کردم. از رتبم راضی نیستم. دوستانی که اطلاع دارند بفرمایید که چه رتبه هایی روزانه قبول شدند. ممنون.

لیلا
لیلا

با سلام و خسته نباشید خدمت دوستان لطفا دوستانی که سال های گذشته مصاحبه شرکت کرده اند راهنمایی بفرمایند: رتبه های پایین تا چه اندازه امید به قبولی داشته باشند؟ با توجه به زحمت راه و هزینه مصاحبه بخصوص برای شهرستانی ها. دوم اینکه دانشگاه هایی که آزمون اختصاصی برگزار می کنند، رتبه کسب شده در آن آزمون در رتبه کسب شده در آزمون سراسری تاثیری دارد؟ یا اینکه صرفا برای عزیزانی که رتبه بالا کسب کرده اند توصیه می شود؟ در آخر لطفا اگر اطلاعاتی از نوبت دوم و میزان شهریه ها به صورت تقریبی دارید بفرمایید. در هر… ادامه نظر»

لیلا
لیلا

خانم ساغر غصه نخورید ……

ولی من باتوجه به عدم مطالعه م از رتبه م راضی هستم. متاسفانه غرب و خوب نزدم. چون تخصصم اسلامی هست.

امیدوارم موفق باشید اگر هم نشد

ان شاالله سال آینده …..

ساغر
ساغر

ممنونم عزیزم‌. متاسفانه اتفاقیست که افتاده. بنده هم تخصصم اسلامی هست. شش سال از فارغ التحصیل شدنم میگذره و اولین باره دکترا شرکت کردم. ولی وقت گذاشتم و مطالعه کردم. اتفاقا از تخصصی راضی ام. زبان سفید دادم و استعداد درصد متوسطی زدم.

ساغر
ساغر

زبان و استعداد رتبم بالا برده. امیدم به رزومه هست. دوتا مقاله علمی پژوهشی دارم و مدرک زبان.
امیدوارم همه دوستان بلاخص لیلا جان موفق باشن.

لیلا
لیلا

سلام

سپاسگزارم ساغر جان …….

سید
سید

سلام تبریک. دقیقا کدام رشته اید. فلسفه، فلسفه علم یا …؟

محمد
محمد

تخصصی 34/44
استعداد 53/33
زبان 15/56

رتبه 34
نمره 4784

لیلا
لیلا

تبریک میگم

با آرزوی موفقیت

دانشجوی دکتری فلسفه
دانشجوی دکتری فلسفه

عرض سلام خدمت دوستان خصوصا دوستان سال گذشته جناب اسلامی و خانم کلامی و … من هم پارسال این موقع به این پیج می اومدم و تا حدودی حال شما رو درک می کنم. اینکه میگم تا حدودی به این دلیله که اولا من دکتری رو هدف نمی دیدم و ثانیا توکلم به خدا بود و قبول شدن یا نشدن رو خیر الهی می دیدم. با اینکه بخاطر برگزاری غلط کنکور در گرایش من، چند سال پشت کنکور بودم و اصلا به مصاحبه نمیرسیدم. برای همه تون بهترین ها رو آرزو دارم و امیدوارم همون رشته و دانشگاهی که شایسته… ادامه نظر»

عماد
عماد

سلام ببخشید از بین گرایش های ارشد فلسفه، فلسفه و حکمت اسلامی و فلسفه و کلام کدوم‌یک میتونن واسه ی کسی که میخواد هم روی اسلامی تبحر داشته باشه هم غرب مفیدتره؟کدومش بهترن؟

دانشجوی دکتری فلسفه
دانشجوی دکتری فلسفه

فرقی نمی کنه. فقط بستگی به خود شما دارد که چقدر اهل مطالعه باشید. اما شاید بشه گفت دانشگاه و اساتیدش به جهت میزان مطالعه در غرب و اهمیت دادن به اون میتونن برای شما زمینه ساز باشن. نهایتا به خود شخص شما بستگی داره.

رام
رام

سوال ۲۵ جوابش قطعا میشه پدیدار گرایی. پاسخنامه علطه باید اعتراض کرد.

ماهان
ماهان

خیر. پاسخ نامه درست است و جواب همون اصالت تصور میشه

رام
رام

با مجموع ۱۴۰ امیدی هست؟ یعنی ۳۳ تخصصی و زبان و استعداد منفی

اسلامی
اسلامی

همه دعوت میشن به مصاحبه. تا رتبه دویست برا روزانه .یعنی به احتمال زیاد تا تراز ۱۲۰ برا روزانه و بقیه هم برا شبانه

؟؟؟فففففف
؟؟؟فففففف

با این درصدا چطوری این مجموع رو بدست اوردید؟

ریرا
ریرا

سوال ۱۳ اوج بی انصافی بود

مریم
مریم

سلام,دوستان کسی به پاسخ نامه ی منتشرشده اعتراضی نداره؟!

الیور
الیور

من سیوالات زبان رو دقیق چک کردم. به چند مورد از پاسخها شدیدا مشکوکم. حالا واقعا بر اساس همین پاسخ نامه تصحیح می شن؟ یا کلید اصلی تری وجود داره که ممکنه تفاوت کنه؟

سعید
سعید

سوال آخر زبان خیلی بیخود بود. به نظرم اصلا ربطی به فهم زبان نداشت.
سوال ۱۶۰

سعید
سعید

۱٫ سوال ۲۵: شعار «وجود داشتن ادراک شدن است» با تعلیمات کدام مکتب بیشترین سازگاری را دارد؟ ۱٫ اصالت پدیدار ۲٫ اصالت تصور توی پاسخ نامه نوشته اصالت تصور، در حالی که شعار«وجود داشتن ادراک شدن است» (esse est percipi) در اصل شعار اصالت پدیدار یا پدیدار گرایی (phenomenalism) است (بارکلی) و با واسطۀ اون و در درجۀ دوم به اصالت تصور(idealism) هم نسبت داده میشه. توضیح این که، ایدئالیسم فقط یک گونه نیست، بلکه ایدئالیسم استعلایی، ایدئالیسم مطلق و ایدئالیسم آمپریستی همگی از گونه های اون هستن و در همه شون وجود داشن به معنای ادراک شدن نیست. مثلا… ادامه نظر»

؟/
؟/

بچه هایی که مجموعشون ۱۸۰ بشه مطمن باشن رتبشون زیر پنجاه میشه و بقیه هم همه مجاز میشن برای روزانه . من پارسال با تخصصی ۴۴ و عمومی پنجاه رتبه سی شدم مطمنا امسال با تخصصی سی و عمومی پنجاه میشه رتبه زیر پنجاه آورد

دکتری فلسفه ۹۷
دکتری فلسفه ۹۷

میشه بگید مجموع رو چطوری حساب میکنین؟

اسلامی
اسلامی

تخصصی رو در چهار ضرب کن و با درصدهای زبان واستعداد جمع کن .مثلا تخصصی سی درصد بشه میشه۱۲۰ اگه زبان سی و استعداد بیست زده باشه در کل میشه ۱۷۰

ساغر
ساغر

سلام دوستان وقت بخیر. آزمون سختی بود.
درصدهای من،
تخصصی۳۰
استعداد۵۰
زبان نزدم

دکتری فلسفه ۹۷
دکتری فلسفه ۹۷

سلام. فلسفه اسلامی برای من که فلسفه غربم خیلی خیلی سخت بود و درصد تخصصی رو پایین آورد. لطفا دوستان بگن با این درصدها به نظرشون چه رتبه ای میشه؟
تخصصی ٣٢%
زبان ۶۶%
استعداد ٢٢%

هلیا
هلیا

احتمال خیلی زیاد زیر ۴۰ میشه رتبتون

الیور
الیور

دوستان با این درصدهای کنکور فلسفه ۹۷ امیدی هست؟ رتبه ای مجاز مترتب خواهد شد؟ زبان ۵۵ و استعداد ۲۷ و تخصصی ۲۳ درصد؟

هلیا
هلیا

به نظرم چنانچه مصاحبتون عالی بشه قطعا امید هست

فلسفه
فلسفه

سلام به همه دوستان
من تقریبا سی و پنج درصد تخصصی زدم.خیلی سخت بود. واقعا امسال تلاش کردم بااینکه شیش سال پیش فارغ التحصیل شدم ولی سعی کردک منابعی که معرفی شده بود مطالعه کنم.
آزمون امسال در مقایسه با پارسال خیلی خیلی متفاوت بود.بعد ازینکه منابع رو خوندم سوالات پارسال تست زدم. ۸۶درصد درست بود امسال خیلی دور از انتظار بود به نظرم همه باید اعتراض کنیم.

دکتری فلسفه ۹۷
دکتری فلسفه ۹۷

با توجه به سختی سوالات تخصصی برای همه خیلی نومید نباشید. عمومی هاتونم مهمه که چقدر زدید.

........
........

سلام
کلید اولیه منتشر شد.
من که خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم بد دادم .
بقیه دوستان لطفا بیاید وضعیتتون رو بگید. من از پارسال خیلی بدتر شدم

محمد
محمد

سلام به بچه های فلسفه
من ارشد تاریخ و تمدن اسلامی خوندم که یکی از گرایشهای الهیاته.
برای دکترای فلسفه منابعی که باید خوند چیه؟والا من خیلی سال پیش چند به فلسفه علاقه داشتم و تا حدودی هم مطالعه داشتم.
همه جلدهای تاریخ فلسفه کاپلستون رو باید خوند؟به غیر از اون چیه؟چون خود کاپلستون که خیلی کتاب سنگینی بود یادمه.
بعد گرایشهای دکترا کدوم یکی محبوب تره و کلا چی به چیه؟

لیلا
لیلا

سلام جناب محمد

ابتدا باید عرض کنم خدمتتون کسی با خوندن صرفا کاپلستون فیلسوف نمیشه. کاپلستون بیش از اینکه خود فلسفه باشه تاریخ اندیشه هاست. به نظر بنده باید از صفر شروع کنید. شما با چه پشتوانه ای می خواهید دکتری فلسفه شرکت کنید؟
عجباااااااا
با این همه چون تاریخ خوندین شاید و فقط شاید بتونید فلسفه تاریخ بخونید گرچه به نظر بنده این گرایش هم نیاز به پیشینه قوی فلسفی داره.
در آخر عرض کنم خدمتتون خیلی ها فلسفه دوست دارند اما کمتر کسی از عهده اش برمیاد. حالا فکر کنید کسی تاریخ خونده و بخواد وارد فلسفه آن هم مقطع دکتری شه؟؟!!

محمد
محمد

سلام
والا گاهی گدار سری میزنم به فرومهای علوم انسانی و رشته های دیگه رو هم بررسی میکنم.
ما تاریخی ها هم اگه کسی بخواد وارد حریممون بشه ناراحت میشیم که بعضی ها فقط به خاطر جذابیت تاریخ فکر میکنن راحت میتونن تاریخ بخونن.
ببخشید که مصدع اوقات شدم خانم فیلسوف:D

لیلا
لیلا

سلام مجدد جناب محمد

منظورم این نبود که شما نمیتونید کلا فلسفه بخونید بلکه مرادم این بود که باید تلاش بیشتری داشته باشید و حداقل از کارشناسی ارشد شروع کنید. ملک شخصی بنده نیست که از ورود کسی به آن ناراحت شم.
ذهنیت شما از فلسفه، کاپلستون هست درحالی که بیش از این هاست. و نکته بعدی اینکه صرفا قبولی در دکتری ملاک نیست من دوستانی داشتم که از رشته های نامرتبط وارد فلسفه شدند و اتفاقا پذیرفته شدند ولی میانه راه یا بعضا همان ابتدای راه …….درماندند. البته با تلاش هرچیزی امکان پذیر است.
با آرزوی موفقیت برای شما جناب مورخ …

logic
logic

خیلی از افرادی که فلسفه خوندن امسال آمادگی نداشتند.هر کسی دوست داره می تونه شرکت کنه.مهم اینه که با آمادگی بیادخیلی از فیلسوفان بزرگ از رشته های دیگه اومدند.مثل ریاضی، مهندسی و …
اتفاقا من نظرم اینه که همه بیان فلسفه ، فقط بعد از امتحان درصدهارو بنویسید با رشته تحصیلی و دانشگاه محل اخذ فوق لیسانس.

مهدی مهندسی مکانیک
مهدی مهندسی مکانیک

جناب محمد عرض ادب و احترام اینکه با تلاش و پشتکار میشه به نتیجه دلخواه رسید البته با توجه به توان و استعداد حدودی درسته. ولی یکی از سوالات شما کدام گرایش محبوب تره چندان نشانی از علاقه نداره. اگر علاقه و استعداد و پشتکار باشه و هدف به درستی تعریف شده باشه با موفقیت ببشتری همراه خواهد بود. من خودم خب دانشجوی دکترای مکانیک بودم و شغلم مرتبط به مهندسی بود ولی با توجه به شوقی که از نوجوانی به پرسیدن داشتم همیشه علاقه مند به مطالعه فلسفه بودم چه آکادمیک چه عمومی.خب کلاسهای آزاد رفتم.کتابهای زیادی خوندم و… ادامه نظر»

لیلا
لیلا

سلام بر شما

علی رغم اینکه بنده اصلا امسال آمادگی شرکت در آزمون را نداشتم به دلیل مشکلات ناخواسته ای که پیشامد کرد اما به نظر بنده هم سوالات چندان واضح نبود. واقعا منبع سوالات مشخص نبود. جز چندین سوال. چه غرب چه اسلامی.میزان زمان اختصاص یافته برای دفترچه عمومی اصلا منطقی نبود. با این همه چون بنده هدفی برای قبولی نداشتم چندان متضرر نمیشم اما واقعا افرادی که زمان گذاشتن و امید داشتند …؟؟؟ در آخر براشون آرزوی موفقیت دارم.

فلسفه
فلسفه

چقدرررر سخت بود آزمون امسال. چقدر نامنظم بود سوالات. واقعا تو شوکم.

فهیمی
فهیمی

باشماموافقم هم دروس تخصصی سخت بود وهم مدت زمان پاسخگویی درس زبان واستعداد باتوجه به سخت بودن سوالات کم بود

نگین
نگین

سلام وقت تون بخیر دوستان.
چ امتحان پر ابهام و سختی بود سوالات تخصصی به حدی سخت بود که من دیگه انگیزه مو برای استعداد و زبان از دست دادم.
بقیه چطور بود بنطرتون سوالات تخصصی؟

فهیمی
فهیمی

بله هم سخت بود وهم چینش سوالات نامناسب بود سوالات فلسفه غرب توهیچکدوم ازمنابع نبود فقط با تکیه به جزوها میتونستیم جواب بدیم

؟؟؟فففففف
؟؟؟فففففف

چه جالب که همه همین نظر را داریم. من بشخصه خیلی ضرر کردم. فقط امیدوارم خدا خودش جواب زحماتمو بده

؟؟؟فففففف
؟؟؟فففففف

سلام خدمت دوستان عزیز
ایا سابقه تدریس واقعا امتیاز بالایی تو مصاحبه داره یا خیر؟ بنظرتون اساتید بیشتر به تعداد مقالات و روحیه پژوهشی افراد نگاه میکنن یا شیوه جواب دادن تو مصاحبه؟

دانشجوی دکتری فلسفه
دانشجوی دکتری فلسفه

عرض سلام خدمت دوستان خصوصا دوستان سال گذشته جناب اسلامی و خانم کلامی و … من هم پارسال این موقع به این پیج می اومدم و تا حدودی حال شما رو درک می کنم. اینکه میگم تا حدودی به این دلیله که اولا من دکتری رو هدف نمی دیدم و ثانیا توکلم به خدا بود و قبول شدن یا نشدن رو خیر الهی می دیدم. با اینکه بخاطر برگزاری غلط کنکور در گرایش من، چند سال پشت کنکور بودم و اصلا به مصاحبه نمیرسیدم. برای همه تون بهترین ها رو آرزو دارم و امیدوارم همون رشته و دانشگاهی که شایسته… ادامه نظر»

.....
.....

سلام دوستان. میشه بهم کمک کنید. کلاس یادگیری متن خوانی عربی در تهران میشناسید؟

انتخاب سخت
انتخاب سخت

سلام به دانشگاه بسازیم
رشته فلسفه پزشکی در دفترچه وزارت بهداشت هست
و تنها افرادی که داروسازی و دندان پزشکی و پزشکی عمومی خوندن میتوانند این رشته را انتخاب کنند ! بنظر من این یه اشتباه هست که یک پزشک وارد بحث فلسفی بشه بلکه باید یکی که فلسفه میدونه وارد این حیطه بشه…

محمد
محمد

سلام دوستان خسته نباشید یه سوال دارم. با توجه به این که پارسال سوالات بخش منطق همه از منطق جدید بود به نظرتون امسال هم همین طوره؟ یا باید منطق قدیم هم بخونیم؟

دانشجوی دکتری فلسفه
دانشجوی دکتری فلسفه

بنظر من منطق نخون و اصلا سفید بذار سوالات منطق رو.

کلامی
کلامی

سلام به همه همگی اولا پوزش که به دلیل مشغله درسی زیاد وقت نمیکنم مثل قبلا بیام سایت پی اچ دی و انجمن خودمون دوستای عزیزی که سوالاتی پرسیده بودن: سولماز سلام خواهر خوبم درصدهای خودم رو که بالای همون پست گذاشته بودم تخصصی ۳۱ و استعداد۲۳ با رتبه ۲۵ و ۳ مقاله علمی پژوهشی داخلی درصدهای دوستم تخصصی ۴۸ استعداد۱۷ و زبان ۴۹ با رتبه ۱ و ۲ مقاله علمی پژوهشی داخلی دانشگاه خوبیه منتها تعداد اساتید کمه و گاها اساتید مدعو میارن من خودم تنها بخاطر بعد مسافت اینجارو قبل از فردوسی مشهد انتخاب کرده بودم و در… ادامه نظر»

دانشگاه بسازيم (با تحصيلات رايگان)
دانشگاه بسازيم (با تحصيلات رايگان)

سلام و از طرف جمع دوستان تشکر خانم کلامی

نگین
نگین

سلام ممنونم از راهنمایی ها تون

محمد.مهدی
محمد.مهدی

سلام دوستان من برای دکتری کنکور فلسفه ثبت نام کردم خواستم بدونم سوالات فلسفه اسلامی هم امسال مثل سالهای گذشته در کنکور هست یا نه ؟ اگر بله لطفا چند منبع به من معرفی کنید برای فلسفه اسلامی چون هیییچ آشنایی با فلسفه اسلامی ندارم…

طاهر
طاهر

سلام
به نظر من صرفا خواندن دقیق ۴ جلد بدایه الحکه علامه طباطبایی آن هم صرفا ترجمه و شرحش می تواند کافی باشد.

دانشگاه بسازيم
دانشگاه بسازيم

دوستان آمار کد رشته های فلسفه، و کلام به تفکیک را چقدر برآورد می کنید؟ پارسال که مشترک بودیم ١٢.٢ نفر در آزمون ثبت نام کردند. با توجه به اینکه اکثریت با ارشد فلسفه و کلام اسلامی است، آیا برآورد می کنید گروه کلام تعداد بیشتری ثبت نام کرده باشند؟ یا اینکه گرایش بیشتر به فلسفه و غرب و مضاف ها است؟

مصطفی
مصطفی

سلام دوستان
نهایه برای آزمون مهمتره یا بدایه

دانشگاه بسازيم
دانشگاه بسازيم

سلام، به نظر من متساوی الطرفین است!
آزمون ٩٣ را مرور می کردم، چندین تست از بدایه آمده، مثلا: تست ٩١، ٩٣، ٩۴، ١٠١، ١٠٣، ١٠۵، ١٠٧، ١٠٩ آزمون ٩٣ در بداهت وجود و علت و معلول و عدم و ادراکات جزئی و ماده اولی و برهان وسط و طرف ابن سینا و حدوث دهری میرداماد و…
بسیاری هم مشترکند، نتیجتا اگر شما به بدایه تسلط داشته باشید، همان تست ها را در نهایه هم مشاهده می کنید.

نگین
نگین

سلام.
نهایه جامع تر و کامل تر و اکثر سوالا رو میشه با تسلط به نهایه جواب داد.

نگین
نگین

سلام وقت تون بخیر.
کسی از بسته سنجش امیرکبیر استفاده کرده؟کاربرد داره خوبه که خریداری بشه.
لطفا راهنمایی کنید ممنونم

اسلامی
اسلامی

من چهار سال امتحان دادم و سه سالش رتبه ام زبر پنجاه شده و توی این سال ها فقط کاپلستون برای غر ب و نهایه برای اسلامی خوندم و به سوالات منطق نگاه هم نکردم. تنها همین منابعی که چند کامنت پایبنتر هست رو بخونین شک نکنین بهترین رتبه رو میارین.البته خلاصه برداری باید بکنین

سولماز
سولماز

این سوال منم هست.اگه کسی تجربه ای داره در موردش ممنون میشم راهنمایی کنه؟

انتخاب سخت
انتخاب سخت

ممنون دوستان از نظراتتون الان که مشغول خوندن درسهایی مرتبط با پزشکی هستم و از طرفی هم قبلا فلسفه خوندم میبینم که خیلی چیزا در پزشکی به فلسفه مربوط میشه و از طرفی میبینم که یک رشته به اسم رشته فلسفه پزشکی عنوان هست و تنها افرادی که میتونن تو این رشته شرکت کنن کسانی هستند که پزشک عمومی یا داروساز یا دندان پزشک می باشند و حالا میخوام بدونم این افراد رشته پزشکی چقد تخصص فلسفی دارن که واسشون یه رشته جداگانه به اسم فلسفه پزشکی گذاشته شده…. یه جورایی پزشکی رو واسه فلسفه اش میخوام بخونم (یکی از… ادامه نظر»

دانشگاه بسازيم
دانشگاه بسازيم

سلام دوست من، ممکنه بگین کد رشته فلسفه پزشکی! چند است؟ تو دفترچه چنین رشته ای نیست! آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منظورتان است؟
چه رشته خوبی می تونه باشه، به شما برای انتخاب هر چند سختتان تبریک می گم. فلسفه مادر همه علوم است.

دانشگاه و دانشمند بسازيم
دانشگاه و دانشمند بسازيم

شاید بتوان با خوب تست زدن، یک پزشک خوب که جان و تن آدم ها به دست اوست، شد،
یا یک مهندس خوب، که سامان محیط و اسباب زندگی مردم با اوست،
اما قطعا نمی توان ‘یک فیلسوف خوب’ شد، که ساخت فکر و ذهن پزشک و مهندس خوب بر عهده اوست!

دانشگاه بسازيم
دانشگاه بسازيم

رشته گرایش های جدول بالا تغییر کرده:
فلسفه غرب؛ حذف.
گرایش های فلسفه معاصر، فلسفه عصر جدید، فلسفه یونان و قرون وسطی؛ اضافه به فلسفه.
رشته آمار با تمامی گرایش ها اضافه به رشته های مجاز به شرکت در آزمون.

دانشگاه بسازيم
دانشگاه بسازيم

یا به عبارتی:
١. فلسفه با گرایش پست مدرن، و پست پست مدرنیسم.
٢. فلسفه مدرن، و مدرنیسم.
٣. فلسفه کلاسیک.
حال سوال این است که جایگاه حکمت شرق در این تقسیم بندی کجاست؟!

؟
؟

سلام جناب کلامی . خواستم بپرسم که توی چه کتابی میتونم اطلاعاتی در باره قاضی عبدالجبار پیدا کنم .ممنون

دانشگاه بسازيم
دانشگاه بسازيم

سلام، من تا خانم کلامی بیان میتونم راهنماییتان کنم؟

؟
؟

بله .ممنون میشم

دانشگاه بسازيم
دانشگاه بسازيم

دایره المعارف طهور
نرم افزار مشکات الأنوار، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

لیلا
لیلا

برای نگین

سلام نگین جان. درحال حاضر شاید روان ترین ترجمه همان شیروانی باشه. شما اگر نهایه را خوندید قطعا یادتون نرفته فقط نیاز به مرور مطالب دارید.
تست زیاد کار کنید. تست های سال های گذشته و کتاب های تست زنی البته من خودم فرصت این کار و ندارم.
در هر حال تلاش کنید. نگران نباشید.
مشغله های کار و موارد دیگه اجازه نمیده تمرکز داشته باشیم. مشغله هاتون و کم کنید.
موفق باشی…

نگین
نگین

سلام بانو.
متاسفانه من چون هیچ علاقه ایی به نهایه ندارم و البته قطعا از روی بیسوادی و جهل اما خوندنش هم برام سخته.
من کارشناسی فلسفه و حکمت اسلام بودم و ۶ ترم ما نهایه ۴جلدی رو خوندیم من از بس از نهایه زده شدم تغییر گرایش دادم الانم سه سال متوالی که دارم شرکت میکنم متاسفانه تست های اسلامی رو بد میزنم و درنتیجه رتبه ام پایین میاد.
ممنونم از راهنمایی ها تون دوست عزیز.
موفق باشید و کامروا

انتخاب سخت
انتخاب سخت

سلام دوستان من یه تصمیم گرفتم اینم اینکه فعلا دکتری فلسفه نخونم! با توجه به توانایی هایی که دارم و شرایطم که الان اوکی شده رشته پزشکی رو بهم پیشنهاد دادن… البته الان ارشد فلسفه دارم … اگ کسی نظری داره واسم بنویسه واقعا الان گیچه گیچم

علی
علی

بیا فلسفه بخون و از زندگی ِلذت ببر…

لیلا
لیلا

سلام
جناب بستگی به خود شما داره و انگیزه و هدف شما
قطعا اگر دنبال شغل مناسب و شرایط خوب برای زندگی(از نظر مادی) و موارد دیگر هستید شاید پزشکی مناسب شما باشه.
اما اگر مسائل مالی و شغل و … برای شما چندان اهمیت نداره و به دنبال حقیقت هستید و به امور ماوراء علاقه دارید. فلسفه را ادامه بدید.
باید دید جامعه به کدام یک از این دو بیش از پیش، نیاز داره …

اینطور که شما نوشتید «من یک تصمیمی گرفتم» میشه برداشت کرد بیشتر متمایل به پزشکی هستید. در هر حال انتخاب با شماست.
یاحق

لیلا
لیلا

سلام دوستان فیلسوف

لطفا در زمینه نحوه مطالعه زبان انگلیسی بنده رو راهنمایی بفرمایید. صرفا دامنه لغات خود را گسترش بدیم کافیه؟ کتاب خاصی در زمینه هست که کمک کنه به ما؟ گرامر کار کنیم؟
آموزش زبان نصرت مفید است؟

به شدت نیازمند یاری سبز شما هستم ……
سپاسگزارم

iii
iii

سلام عزیزم کتاب لانگمن قسمت گرامر(۶۰مهارت) و درک مطلب (۱۳ مهارت) بخونید…. کتاب استاد تقی زاده هم واسه استارت اولیه خوبه !

علی
علی

لیلا خانم اصلا گرامر نخون چون وقت نیست گرامر بزنی … شما لغت بخون اگه برسی ده تا تست لغت رو بزنی و یه ردینگ هم بزنی شاهکار کردی… دنبال گرامر نرو چون خیلی سختن و منفی میشی… تمرکز بزار رو ۳۰ تست استعداد و ۱۰ تست لغت زبان و ۵ تست یکی از ریدینگها … معمولا ریدینگ دوم کنکورها راحت تره… عمومی ها ۹۰ دقیقه وقت داره و نمیرسی به همه

لیلا
لیلا

سلام دوستان
ممنونم از راهنمایی شما دوستان؛ علی آقا و آقا یا خانم!!!
تلاش خودمو میکنم.
سپاس

محمد
محمد

سلام، و وقت بخیر
من ارشد ادبیات محض هستم از دانشگاه شیراز، برای دکتری می تونم در آزمون فلسفه شرکت کنم؟
یا الزاما باید مدرک ارشد هم در زمینه فلسفه باشه؟
چه شهرهایی گرایش فلسقفه اخلاق دارند؟
ممنون

حیدر
حیدر

سلام
فلسفه اخلاق در مقطع ارشد و دکتری دانشگاه قم دارد.دانشگاه زنجان هم فقط مقطع ارشد دارد.
سابقا دانشگاه ادیان و مذاهب هم میگرفت ولی امسال نگرفته. البته اونم فقط مقطع ارشد داشت.

محمد
محمد

با توجه به اینکه مدرک ارشد من ادبیات هست ممانعتی نداره برای ادامه تحصیل در رشته فلسفه در مقطع دکتری؟
من سبق بر این از دبیرستان مطالعه ازاد پیرامن فلسفه داشتم، به نظرتون چقدرر زمان و انرژی نیاز هت برای موفق شدن در کنکور؟

هلیا
هلیا

سلام. تا جایی که من میدونم اگه ارشدتون ادبیات باشه نمی تونین دکتری فلسفه شرکت کنید

محمد
محمد

ممنون از پاسخگویی شما
ارادت

نگین
نگین

سلام
دوستان لطفا یه بار دیگه منابع رو کامل بزارید من نمیتونم منابع رو تو صفحات پیش پیدا کنم هر کی اومده به نظر نداشته و رفته.لطفا منابع رو مجددا بزارید.
ممنونم

لیلا
لیلا

سلام خانم نگین… این منابع به نقل از جناب علی گفته شده. چون بنده فلسفه اسلامی میخونم در زمینه فلسفه اسلامی به نظرم کتاب های آقای یثربی چندان راهگشا نیست و اگر متن اصلی را بخونید خیلی بهتر است. و در زمینه تاریخ فلسفه اسلامی به نظرم تاریخ فلسفه م.م.شریف هم خوبه. اما منابع غربی را اطلاع ندارم. به نظر میاد ایشون منابع غربی رو به درستی اطلاع رسانی کرده باشن. هرچند بعید میدونم در این زمان محدود موفق به خوندن همه این منابع بشیم. موفق باشید. فلسفه غرب ۱. تاریخ فلسفه کاپلستون جلد یک ۲. تاریخ فلسفه کاپلستون جلد… ادامه نظر»

نگین
نگین

سلام بانو ممنونم از پاسخگویی شما.
منابع اصلی فلسفه اسلامی منظورتون نهایه است؟
راستش من قبلا خیلی از منابع رو دیدم و تا حدودی مطالعه کردم اما نتیجه کنکور سال های پیش به بدترین وجه ممکن بوده.

لیلا
لیلا

سلام نگین جان

خواهش میکنم ….

نهایه اگر خونده بشه متن اصلی به همراه ترجمه های روان خوب هست. اما منظورم فقط نهایه نبود. ببینید شما سعی کنید مباحث مهم را بخونید.
مثلا مباحث مربوط به وجود، اقسام فاعل، قدم و حدوث ، بحث نفس و بخش هایی از خداشناسی و بخصوص مباحث اختلافی میان فلاسفه اسلامی را حتما مطالعه کنید.
منابع اصلی مثل شواهد، حکمت اشراق و اشارات ابن سینا و نهایه.
یاحق و موفق باشید

نگین
نگین

سلام ممنون لیلا بانو.
یعنی بجز ترجمه شیروانی میشه ترجمه های دیگه رو خوند؟من کاملا نهایه رو تو دانشگاه همه جلداش تدریس شده اما الان انگار همش یادم رفته.
من تقریبا اکثر منابع رو قبلا خوندم اما متاسفانه حین کنکور به بدترین وجه ممکن به سوالا جواب میدم و رتبه های نجومی دارم

هلیا
هلیا

به علی
سلام علی آقا، ممنون که سراغی از ما پشت کنکوری ها گرفتین. ایشالا که با وجود سختی درسها حالتون خوب باشه.قابل حدس بود که اساتید علامه خیلی سختگیر باشن. امیدوارم اوضاع درسیتون خیلی بهتر بشه و حتما میشه. منم خودمو درگیر کار کردم و زیاد درگیر کنکور نیستم فعلا یه مقاله برای داوری فرستادم و امیدوارم پذیرش بشه درس هم چندان نمیخونم گذاشتم برای دو ماه آخر. براتون آرزوی موفقیت میکنم.

علی
علی

ایشالا امسال حتما قبولید….

هنر
هنر

سلام … من ارشدم هنر بوده. سالهیا پیش که ازاد و دولتی جدا بود فسلفه هنر زیر گروه هنر بود. اما از پارسال شده جز فسلفه … به نظرتون من میتونم شرکت کنم با ارشد هنر؟ تیو دفترچه گرایشهایی که میتونن شرکت کنن رو زده ولی رشته ی من نیست.

علی
علی

سلام بر دوستان…
هلیا خانم خوبی ؟ چه خبر؟ درس می خونید؟

علی
علی

من که خیلی وضعم خرابه… کلاسها رو مرتب میرم ولی خیلی عقبم… امیدوارم دیگه شما امسال حتما قبول شید..و خبرهای خوبی ازتون بشنویم… این دوستان به نظرم نگران کنکور نباشند و بیشتر مصاحبه رو به فکر باشند…

iii
iii

دوستان واسه مدرک زبان میتونید ازمون msrtشرکت کنید، تولیمو هم من شنیدم خوبه، سعی کنید مدرک زبان با نمره بالا بگیرید توی مصاحبه تاثیر گذار هس

ایمان
ایمان

باسلام. از مطالب و اطلاعات خوبتون خیلی استفاده کردم. واقعا خیر ببینید. کسی اینجا هست از درصدهای رتبه های یک رقمی کنکور ۹۶ خبر داشته باشه؟
یه کارنامه ای ازشون به ما بدین یه کم استرس بگیریم درسخون شیم 😀 .
راستی کنکور ۹۶ بخش فلسفه تحلیلی داشت. منبعش چی بود؟ قبلا همچین چیزی نداشتیم گویا

علی
علی

فلسفه تحلیلی اروم استرول ترجمه فاطمی کفایت میکنه

سولماز
سولماز

یه سوال دیگه: جزوات خلاصه ای که بعضی موسسات تبلیغ میکنن چقدر کمک کننده س؟ کسی استفاده کرده تا حالا؟

اسلامی
اسلامی

من جزوه قبلا با قیمت بالا خریدم و تقریبا افتضاح بودن. فقط کتاب های اصلی رو بخونین.هرکی نه جلد کاپلستون رو بخونه با سه جلد نهایه بهترین رتبه رو میاره . برای رتبه زیر ده مجموع تخصصی وزبان و استعداد باید بیشتر از ۲۵۰ بشه .یعنی کسی که تخصصی پنجاه درصد بزنه و زبان سی درصد و استعداد هم سی درصد احتمالا زیاد بتونه رتبه زیر بیست بیاره ودر خوشبینانه ترین حالت زیر ده بشه

سولماز
سولماز

سلام. من نهایه رو تاحالا نخوندم اما بدایه رو چرا. یعنی شما میگید نهایه، فلسفه اسلامی ازمون رو پوشش میده به تنهایی؟ بدایه نخونم؟ برای رتبه خیلی خوب میگم

اسلامی
اسلامی

نه فرقی ندلره بدایه یا نهلیه .البته اگه نهایه میخوندین بهتر بود ولی الان دیگه وقت زیادی نموتده همون بدایه رو مسلط بشین کافیه

سولماز
سولماز

سلام. من میخوام کنکور ۹۷فلسفه شرکت کنم. هدفم رتبه زیر ۱۰هس. پارسال بدون مطالعه ۹۰شدم. میخوام بدونم با خوندن این منابع پیشنهادی علی اقا میتونم همچین رتبه ای بیارم؟ بعد اینکه زبانم الان خوبه و تا زمان مصاحبه میتونم مدرک زبان هم بگیرم ولی فقط تا الان دوتا مقاله همایشی دارم. پژوهشی برای قبولی دانشگاهای تهران ضروریه؟

علی
علی

اون منابع کفایت می کنن…

لیلا
لیلا

سلام به دوستان عزیز
از دوستانی که در زمینه فلسفه غرب تخصص دارند تقاضا دارم منابع مهم را به ما معرفی کنند. بخصوص برای زبان انگلیسی؟ لطفا بفرمایید چه کتابی مطالع کنیم که زودتر به نتیجه برسیم. با توجه به وقت کمی که هست. لطفا از تجربیات خود ما را بی نصیب نفرمایید. یاحق

حبیب
حبیب

سلام.زبان کلا عمومی میاد ۳۰ سوال .۸ تا گرامر که گرامر ۶۰ صفحه با تستهای ارشد و دکترا ۵ سال گذشته کافیه و -۱۲سوال لغت میاد که کتاب مرجع لغت استاد نیک پور تموم لغات ارشد و دکترا و آزمونهای msrt و بقیه زبان ها را دارد و ۱۰ تا سوال درک مطلب میاد با استفاده از ۱۳ مهارت و تکنیک جوابدهی به درک مطلب در کتاب استاد خیرالهی جلد مشکی بزرگ برای کنکور دکترا جواب داده میشه.البته ۳۰ درصد زبان بزنید عالیه. یعنی ۹سوال درست جواب بدهید.موفق باشید.

مهتاب
مهتاب

با سلام و احترام

پاسخنامه آزمونها رو از کجا میتونیم تهیه کنیم؟

با تشکر

simin
simin

سلام, به دوستان بزرگوار محبت مبکنید راهنمایی بفرمایید,بنده میخوام از کارشناسی فلسفه بخونم, به نظرتون دانشگاه تهران رو انتخاب کنم یا بهشتی رو؟( به فرض داشتن رتبه مناسب)،خیلی متشکرم..

امیر علی
امیر علی

سلام و عرض ادب خدمت دوستان فلسفه لطفاً منابع اصلی و مهم رشته فلسفه بفرستید و معرفی نمایید از طرفی من کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی دارم منتها میخام وارد حوزه فلسفه غرب بشم راهنمایی کنید

mazi
mazi

سلام دوستان من کنکور ۹۶ فلسفه رفتم یک ماه بیشتر نخوندم رتبه ۲۲۵ اوردم بعد فقط واسه مصاحبه دانشگاهای روزانه رفتم که قبول نشدم و این طبیعیه! روزمه هم دوتا مقاله همایشی دارم مدرک زبان هم ندارم…. امسال میخوام از الان بخونم و غرب شرکت کنم دانشگاه مورد نظرم تبریز هست! تبریز زندگی میکنم و در جلسات انجمن فلسفه تبریز شرکت میکنم حتی کلاسهایی ک موضوعاتشون مربوط به ازمون دکترا هست شرکت میکنم… فقط مشکلی ک دارم اینه که منابع غربی ک دارم کاپلستون نیست الزاما باید کاپلستون بخونیم؟؟؟ منطق چطور فق جدیدش رو بخونیم؟؟ یا قدیم هم بخونیم؟ ممنون… ادامه نظر»

علی
علی

منابع رو به کرات تو صفحات قبل گذاشتم…. خوب کاپلستون ها رو بخر…. حداقل ج یک و چهار و پنج و هفت رو باید بخونی…. بعیده بدون اینا شانسی داشته باشی

mazi
mazi

مرسی از پاسختون علی اقا این چندتا رو میخرم! منایع رو هم دیدم متشکرررررررم 🙂

طاهر
طاهر

به سمیه خانم و دیگر دوستان:
پیرو اطلاعیه سوم سازمان سنجش رشته فلسفه دانشگاه تهران از لیست انتخاب ها حذف شد.

سمیه
سمیه

تشکر میکنم. خوب شد خبر دادید. دلم آروم شد

طاهر
طاهر

من برنامه ریزیم بهم خورد. بخاطر مصاحبه دانشگاه تهران دفترچه خدمت پست نکردم و ازمون msrt ثبت نام کردم. همش به هم ریخت.

کلامی
کلامی

سلام به شما
واقعا اصلاحیه سوم دفترچه تکمیل ظرفیت کار نا به جایی بود اما واسه شما و هرکس دیگه ای که واسه این کد رشته محل برنامه ریزی کرده بود میگم برادر خوبم خواهر عزیزم گاهی وقتا یه چیزی قسمت ماس و این که چه چیزی قسمت بشه از حکمت خداس ان شاءالله هر چیزی که به صلاحتونه پیش بیاد و هر جایی که دوست دارید و صلاح شما در اونجاس قبول بشین. راستش کلمه دفترچه و سربازی رو دیدم یکم دلم گرفت زنده باشی داداش خدا خودش همه سربازامونو حفظ کنه.
در پناه خدا…

سولماز
سولماز

من اون پایین چندتا سوال ازتون پرسیدم. میشه ببینید و جواب بدید؟ سپاس بیکران

نگین صداقت
نگین صداقت

سلام و روز بخیر.
دوستان عزیز میشه لطف بفرمایید دقیقا باید چه کتاب هایی رو از فلسفه بخونیم (فلسفه غرب)
من دوسال دارم کنکور دکتری شرکت میکنم اما اصلا رتبه ام قابل قبول نیست.
لطفا برای منابع زبان هم راهنمایی بفرمایید ممنونم از شما

علی
علی

به فرشته نجات

خانم فرشته من سوال شما رو از مدیر گروه پرسیدم که گفتن سال بعد فلسفه تطبیقی و فلسفه دین حتما می گیرن… از بین منطق و فلسفه هنر هم یکی از این رشته ها رو بر میدارن‌…. یعنی سه رشته میگیره فلسفه تطبیقی، فلسفه دین و از بین منطق و فلسفه هنر یکشو دانشجو می گیرن….

این دوستانی که در مورد رتبه پرسیدن اینجا همه دوستانی که قبول شدن در غرب رتبه زیر ۳۰ هستن… ولی تو اسلامی رتبه بالای ۸۰ هم قبول شده

فرشته نجات
فرشته نجات

سلام تشکر علی آقا، این اطلاعات خیلی تو برنامه ریزی به من کمک میکنه، همیشه خوش خبر باشی

سمیه
سمیه

مگه غرب ۳۵ نفر نمیخواست؟ خیلی ها هم که رتبشون بین ۱ تا ۳۰ بوده اصلاً غرب شرکت نکردن. این حرف شما به نظرم درست نمیاد. ضمنا افرادی رو هم داریم مثل هلیا خانوم و آقا طاهر و خیلی های دیگه که رتبشون زیر ۳۰ بوده و قبول نشدن. خیلی ها هم رتبشون بالای ۲۰۰ بوده و قبول شدن. مثلاً یکی همینجا گفت رتبه ۲۰۲ قبول شده ولی رتبه ۱۰ قبول نشده.

طاهر
طاهر

من به چشم خودم تو مصاحبه دانشگاه تبریز فردی رو دیدم که می گفت رتبه ش ۱۵۰ هستش ولی با اعتماد به نفس فوق العاده بالا و بدون کوچکترین استرس بود. من پیش خودم فکر میکردم ایشون با چه امیدی اومدن با این رتبه!

علی
علی

سمیه خانم من دانشکاه علامه رو گفتم… منظورم این بود دوستانی که فلسفه غرب علامه قبول شدن و پنج نفر هستن رتبه هاشون زیر سی هست اما دوستانی که در فلسفه اسلامی علامه قبول شدن رتبه هاشون بالای ۸۰ هم بینشون هست…

به علی
به علی

علی آقا چه تکالیفی به شما میدن؟

علی
علی

این ترم چهار درس داریم که هر چهار تا مقاله پژوهشی میخان با اکسپت…. هر هفته هم چند تا مقاله میدن بخونیم گزارش بدیم…. کلا خیلی زیاده… فک نمی کردم ایقد سخت بکیرن

سمیه
سمیه

اخرین رتبه پذیرش دانشگاه تهرا فلسفه امسال چند بود؟ با رتبه بالای صد اگر بریم احتمال قبولی هست؟

اسلامی
اسلامی

سلام سمیه خانم.شما احتمال زیاد مشکل مصاحبه دارین.اگه ارشد غرب دارین حتما برین مصاحبه دانشگاه تهران.برای عربی هم بهتون توصیه میکنم متن عربی شواهد رو از اینترنت دانلود کنین و متن ها رو در گوگل ترانسلیت کپی پیست کنین و بعد گزینه تلفظ رو بزنین تا گوگل برای شما متن رو بخونه .شاید خیلی دقیق نباشه ولی قطعا برای مصاحبه کافیه.اگه هم ارشد اسلامی هستین که هیچی .چون من توی این چند سال ندیدم حتی دانشگاه های درجه دوم برای غرب از اسلامی ها قبول کنن

سمیه
سمیه

ممنونم. ولی وقتی شرکت میکنم که پنجاه به اضافه یک، شانس داشته باشم. که ندارم

؟؟؟فففففف
؟؟؟فففففف

سلام سمیه خانم، جسارتا میتونم رتبتون رو بدونم؟

مصطفی
مصطفی

نظر دوستان درمورد دانشگاه امام صادق چیه؟ به لحاظ اعتبار و جایگاه

سمیه
سمیه

محیطش دقیقا مثل حوزه علمیه است. در خارج از کشور اصلا اعتبار نداره ولی در داخل معتبره اما در حوزه خاص خودش.

مصطفی
مصطفی

سلام منظورتون از حوزه خاص خودش چیه؟

سمیه
سمیه

اگر در این دانشگاه تحصیل کنی و تمایل به داشتن مسئولیت در ارگانها هم داشته باشی زود جذب میشی

سمیه
سمیه

تهران براش رتبه مهمه علی آقا؟ اگر مهم بود پس چرا رتبه ۳ قبول نشده؟

طاهر به سمیه
طاهر به سمیه

سلام؛ تصور میکنم من اولین باره که اینجا با شما وارد گفتگو می شوم. از آنجا که خودم هم جزو بازماندگان از قبولی امسال بودم خواستم باهاتون حرف بزنم. سمیه خانم من رتبه م ۲۱ شده و بدون رزومه اعم از مقاله و مدرک زبان در مصاحبه ها شرکت کردم و عامل ناکامی ام را هم همین امر می دانم. می خواستم ببینم از جهت رزومه وضعیت شما چگونه بود تا شکم در باب علت عدم قبولیم تبدیل به یقین بشود. همچنین در باب دانشگاه مفید هم چه از باب محتوایی و چه از باب بحث شهریه و چه از… ادامه نظر»

سمیه
سمیه

سلام. من قبول نشدم. رزومم بد نبود. دوتا مقاله پژوهشی داشتم ولی مدرک زبان نداشتم. ضمناً آموزش محورم، البته سوادم در غرب خوبه. نمیدونم شایدم دلیل عدم قبولیم این بوده که آموزش محور بودم. رتبم دورقمی بود ولی خوب نبود. نمیدونم شاید امسال شرکت نکنم چون احساس خطر میکنم. دانشگاه تهرانم (تکمیل ظرفیت) شرکت نمیکنم چون میدونم قبولم نمیکنن. دیگه نمیتونم خیلی پول خرج کنم. خسته شدم از بی عدالتی. چرا آموزش محور میگیرن وقتی که خودشون هم قبولش ندارن. البته شایدم من دارم اشتباه میکنم. عربیم هم افتضاحه. روز مصاحبه گفتم عربی بلد نیستم بهم خندیدن، مسخرم کردن… بی… ادامه نظر»

فرشته نجات
فرشته نجات

سلام سمیه جان، علت را تماما در خودت جستجو نکن! من عربی را با تلفظ صحیح و لهجه عربی فصیح خواندم، که چند نفر از داوران بجز یکی با حرکت سر تایید و تحسین کردند، اما آن یک نفر سوال تحلیلی عربی پرسید که من نتوانم جواب دهم، و مثل مورد شما مسخره ام کرد، در صورتی که در همین حد هم داوطلب دیگری تسلط نداشت. داورها هم انسان اند و ضعف های شخصیتی دارند، تمسخر هیچ انسانی شایسته و روا نیست. اما این برخوردهای ناروا نباید مانع ذهنی شما در ادامه تحصیل باشد. همه ما از اینکه مورد قضاوت… ادامه نظر»

سمیه
سمیه

رتبه های بالای صد هم که مجاز شدن اجازه دارن شرکت کنن؟ آزمون کتبی هم داره؟ مصاحبش سخت تر از بقیه دانشگاهاست؟

اسلامی
اسلامی

دانشگاه امام صادق همیشه تکمیل ظرفیت میاد چون کسی در مصاحبه های تیر ماه نمیره برای مصاحبه این دانشگاه .برای آزمون معارفی که داره کسی رغبت نمیکنه خودشو به دردسر بیاندازه.یه آزمون پردسر که از شش تا عنوان سوالات تشریحی از ساعت هشت صبح تا شش عصر که از فقه و اصول وتفسیر وعربی و .. سوال میاد و اگه ازمون رو نمره نیاری نمیتونی بری مصاحبه

مصطفی
مصطفی

دانشگاه امام صادق ۴تا ظرفیت داره نظر دوستان در موردش چیه؟ سوال دیگه این که کسی اطلاع داره مصاحبه کننده های دانشگاه تهران کیان؟

کلامی
کلامی

سلام به شما
به نظر دو تا از بهترین دانشگاهها یعنی دانشگاه تهران و دانشگاه امام صادق اعلام ظرفیت کردن در مورد دانشگاه امام صادق بر طبق روال قبلا احتمالا یک آزمون عقیدتی هم برگزار بشه. به هر حال اگه هرکدوم از این دانشگاهها پذیرفته بشین جای شکر داره.
ان شاءالله شما و بقیه دوستان هم موفق باشید.

علی
علی

بچه ها دو نفر دانشگاه تهران…. تکمیل طرفیت… جناب طاهر و هلیا و فرشته خانم به هیج وجه این فرصت رو از دست ندید… تو این مدت بشینید عربی کار کنید و متن اشارات می پرسن…حتما برید… الان همه رتبه های بالا و اونها که روزمه داشتن قبول شدن…الان نوبت شماست مخصوصا طاهر و هلیا که رتبه های خوبی دارن… به هیج وجه ناامید نباشید… دقیقا یادمه شبی که می رفتم مصاحبه علامه حتی یک درصد برا خودم شانس قائل نبودم و همش می گفتم چقد الکی امدم تا اینجا! ولی بعد از مصاحبه تقریبا مطمئن بودم که قبول میشم…… ادامه نظر»

فرشته نجات
فرشته نجات

دوستان سلام
من از قبل امیدی به تکمیل ظرفیت نداشتم چون از دانشگاه مورد نظرم خبر داشتم که تکمیل ظرفیت ندارن و کلاس ها هم شروع شده،
اما این ۲ نفر روزانه دانشگاه تهران غافلگیری / سورپرایز جالبی بود!!!
حتی ۱% هم احتمال قبولی خودم را پیش بینی نمی کنم، پس ثبت نام هم نمی کنم، نوبت را به دوستانی مثل هلیا خانم واگذار میکنم، انشاء الله

طاهر
طاهر

سلام دوست عزیز

منم در مورد این دو نفر دانشگاه تهران کاملا غافلگیر/سورپرایز شدم. من بعیده ثبت نام کنم. شایدم کردم نمیدونم.
فقط اینو بگم اومدن یا نیومدن شما هیچ فرصتی رو از چنگ امثال من یا هلیا خانم در نمیاره . پس با خیال راحت اگه دوس دارین ثبت نام کنین و فداکاری نکنین.

دوستدار فلسفه
دوستدار فلسفه

سلام دوستان فیلسوف

بنده قصد دارم امسال به جدّ برای رتبه بالا بخونم. ارشد فلسفه اسلامی هستم. اگر گروه فلسفه شرکت کنم باید در زمینه غرب اطلاعات خوبی داشته باشم . لطفا کسانی که غرب میخونن راهنمایی بفرمایند…
ممنون میشم

اسلامی
اسلامی

بنده ارشد اسلامی دارم و سه ساله با رتبه زیر پنجاه توی مصاحبه رد میشم. تجربه بنده بهتون میگه اگه به زبان تسلط دابین و یکی دو تا مقاله خوب دارین شانس قبولیتون توی غرب برای دانشگاهای درجه دوم خیلی زیاده .من خودم مقاله و مدرک زبان ندارم و مطمنم اگه اینا رو داشتم الان داشتم ترمای اخرمو میگذروندم

فرشته نجات
فرشته نجات

سلام، شما باید اطلاعات دقیق از دانشگاه مورد نظرتان داشته باشید که آیا ارشد فلسفه اسلامی برای غرب می پذیرد یا نه؟!
معمولا دانشگاه ها از قبل اعلام نمی کنند تا تعداد بیشتری برای مصاحبه شرکت کنند، من این نکته را نمی دانستم و روز مصاحبه مشخص شد که ۲ داوطلب قوی تر را کنار گذاشتند، چون ارشد غیر فلسفه غرب بودند، و داوطلب ضعیف تر اما هم رشته را پذیرفتند

دوستدار فلسفه
دوستدار فلسفه

سلام دوستان

ممنون از راهنماییتون . از تجربه شما استفاده میکنم. با این اوصاف باید به تطبیقی فکر کنم. در درجه اول دانشگاه های تهران مدنظرم است. گرچه راه سختی در پیش خواهم داشت. دیگربار از شما عزیزان سپاسگزارم.

سپنتا
سپنتا

دوستان. فلسفه هم انجمن داره گویا

http://forum.phdtest.ir/fa/index.php?Page=content_definition&Mode=EDIT&UID=42339

سپنتا
سپنتا

دو تا مقاله پژوهشی برای رزومه کافیه یا مدرک زبانم میخاد؟

اسلامی
اسلامی

هرچی مدرگ داشته باشی کمه.یه سوال این مقالات رو کدوم نشریه بفرستیم که امکان چاپش بالاتر باشه؟

فرشته نجات
فرشته نجات

مدرک زبان ضریب تاثیر مثبت بالایی دارد که شرط لازم مصاحبه نیست اما کافی ست که آنرا نداشته باشید! تاثیر منفی خواهد داشت.
فرصت زیاد است و هر ماه ۲ یا تعداد بیشتر آزمون زبان برگزار می شود، پس خود را آماده کنید

متوکل
متوکل

سلام به فرشته نجات.شما در قسمت ریاضی از یک بورسیه به نام خانم میرزاخانی صحبت کردین.من میخام برای بورسیه اقدام کنم اما نمیدونم چطوری.میشه راهنمایی کنین منو؟

فرشته نجات
فرشته نجات

Persia Ed Foundation اهداء کننده این scholarship به بانوان در رشته های ریاضیات و تکنولوژی مقطع دکتری است.
یادتان باشد: توفیق ما در گرو موفقیت شماست…!

متوکل
متوکل

ممنون.ولی باز میشه بیشتر راهنمایی کنین.من تو سایتش رفتم ولی چیزی نفهمیدم.بعد اینکه باید رزومه خیلی خوبی داشته باشیم برای بورسیه یا نه؟

فرشته نجات / فلسفه
فرشته نجات / فلسفه

سلام، به صفحه پذیرش دکتری خارج از کشور مراجعه کنید، پاسخ گذاشتم
عنوان را گوگل کنید، سایت اطلاعات لازم را درج کرده، من هم در همین حد اطلاع دارم که در اختیار گذاشتم، سوالات بیشتر را از طریق email درج شده در سایت بپرسید

حلما
حلما

سلام و روز بخیر
دوستان فلسفه تطبیقی دانشگاه قم خوبه یا فارابی؟ من واقعا موندم!
قم روزانه بودم ثبتنام کردم ولی اصلا جو دانشگاه خوب نیس ناراحتم فکر میکنم اگه فارابی میرفتم با وجود شبانه بودن بهتر بود
نظر شما چیه؟
اصن الان بعد ثبتنام امکان تغییر هس؟

علی
علی

دیگه امکان تغییر نیس… من هم مصاحبه رفتم فارابی… وقتی جو دانشکاه رو دیدم دیگه مصاحبه ندادم و برگشتم… با خودم گفتم اگر قبول نشم بهتر از اینه که بیام اینجا… همون لحظه برکشتم…

هلیا
هلیا

خیلی خیلی ممنون علی آقا…لطف کردین جواب دادین من زبانم نسبتا خوبه و توی مصاحبه ها متن خوب خوندم و ترجمه کردم اما تو امتحانmsrt نمره ی ۴۵ آوردم چون کندم و وقت کم میارم نمیدونم چیکار کنم

علی
علی

به نظرم هلیا خانم تولیمو راحت تره‌…..چون تولیمو بالای ۴۲۵ نمره میدن درحالی گه msrt باید بالای ۵۰ بگیری…. ۴۳۰ و ۴۴۰ میشه راحت اورد تو تولیمو …. تولیمو رایتینگ هم داره ولی نمره رایتینگش حساب نمیشه و جداگانه اس… بعدش تست های گرامر تولیمو و msrt اکثرا تکراری ان… اگر تست های گرامر آزمون های قبل رو کار کنی به راحتی گرامر بالا میزنی… اگر msrt امتحان دادی وقتت رو رو لسینیگ نزار تا امتحان شروع شد برو دنبال ریدینگ ها… اول اونا رو بزن بعد بیا گرامر … اخرش برو سراغ لسینینگ و همه رو یه گزینه بزن… ادامه نظر»

هلیا
هلیا

سپاس فراوان علی آقا…برای امسال توصیه های شمارو درباره ی زبان و رزومه سعی می کنم اجرا کنم. براتون آرزوی سلامتی و موفقیت هر چه بیشتر دارم

هلیا
هلیا

سلام علی آقا، خوش بحالتون ایشالا که موفق باشین…رویای من دکتری خوندن تو غرب علامه بود اما نشد. می تونم بپرسم علامه به شما تو مصاحبه چند داده بودن؟ یه سوال دیگه هم اینکه به نظرتون چاپ دو سه تا مقاله ی علمی ترویجی چقدر می تونه جای مقاله ی علمی پژوهشی رو بگیره؟ خیلی ممنون میشم اگه جواب بدین

علی
علی

سلام بر هلیا خانم

خوب هستی سلامتی… ؟
ایشالا امسال دیگه حتما قبولی… شما مشکل کنکور و مصاحبه نداری فقط مشکل مقاله داری که باید تو این فرصت طولانی برطرفش کنی…. مقاله علمی ترویجی هم امتیاز داره ولی به نظر من اکر یه دونه مقاله علمی پژوهشی و یه مدرک زبان داشته باشی دیگه مشکل روزمه هم نداری… شما امسال حتما رتبیه زیر پنج میاری…و ایشالا سال بعد حتما می بینیمت… اصلا ناراحت نباش … شما حالا جوونی و خیلی جا داری و به ارزوهات میرسی…

علی
علی

من حدود ۲۹ گرفته بودم و در مجموع اول شده بودم

علی
علی

سلام بر خانم فرشته و کلامی

کلاس های ما دو رور رفتم و همه امده بودن.. کلاس ها که خوبه کلا خیلی سفت و سخت می کیرن و هنوز هیچی نشده کلی تکلیف بهمون دادن…

سال بعد قراره فلسفه تطبیقی بگیرن و فلسفه هنر هم شاید بگیرن… ولی سال دیگه قطعا فلسفه غرب نمی گیرن… خانم فرشته هر اطلاعاتی می خواستی دقیق بگو من حتما دقیق می پرسم اطلاع میدم…

فرشته نجات
فرشته نجات

سلام علی آقا و سپاس،
دقیقا رشته های قطعی پذیرش ۹۷ علامه را می خواهم.
اینکه فلسفه غرب پذیرش ندارند کمک خیلی خوبی به من در انتخاب دانشگاه می کند، چون من آزمون را برای پذیرش فقط در یک دانشگاه برنامه ریزی می کنم.
“خدا یکی؛ کد رشته محل هم فقط یکی”! این شعار من در آزمون های هر سال است.

کلامی
کلامی

سلام به شما اقای دکتر؟
ان شاءالله همیشه خوب باشه و راضی باشین ولی انصافآ با تکلیفای زیاد هم اصابمون خورد میشه اصلن به هیچ کاری نمیرسم 🙁

کلامی
کلامی

سلام به دوستان خوبم ظاهرا تاریخ کنکور ۹۷ چهار اسفند تعیین شده دوستانی که دنبال رتبه های زیر ۳۰هستن بهتره مطالعه رو شروع کنن تقریبا ۵ماه مونده. من چون گرایش اسلامی بودم واسه دوستانی که مصاحبه گرایش اسلامی میرن پیشنهاداتی مطرح میکنم. اول اینکه در همین حین خوندن کنکور از اصل منابع عربی استفاده کنن مثلا کتاب نهایه الحکمه و شواهدالربوبیه و شرح اشارات و حکمت اشراق رو علاوه بر شرح و ترجمه اصل متن عربی هم مطالعه بفرمایند تا در متن خوانی هم روان بشن کتاب های عربی ما فاقد اعرابه درسته از اوایل کار سختیه ولی کم کم… ادامه نظر»

علی
علی

جناب کلامی خوبی سلامتی؟ رفتی کلاس؟ چطوره ؟ خوبه؟ راضی هستی؟

کلامی
کلامی

سلام علی آقا 🙂
مرسی شما خوبین؟
کلاس ها که فعلا تق و لقه ولی من چون خوابگاه هستم میرم دیگه. در کل بد نیس ولی با اونچه من از دکترا تو ذهنم ساخته بودم متفاوته.
شما چطور؟ گرایش غرب علامه بنظر قوی هستن

فرشته نجات
فرشته نجات

سلام خانم کلامی گرامی، با روش آموزش عربی آقای دکتر ذکیانی، رییس دانشکده الهیات علامه آشنایی دارید؟ برای کسانی که دسترسی به دانشگاه و کلاس ندارند می تواند مفید باشد؟
من از نرم افزارهای قرآنی برای تلفظ صحیح استفاده می کردم، خیلی موثر بود، به من اعتماد به نفس خوبی در مصاحبه داد، و به راحتی توانستم متن را بخوانم و ترجمه کنم.
نرم افزار رزتا استون هم کارایی خوبی در مکالمات روزمره دارد، اما تحلیل عربی امری نیست که بدون آموزش حل شود!
آیا کد ۲۱۳۶ فلسفه هم مصاحبه عربی دارد؟
موفق باشید و دیگران را هم موفق بدارید

علی
علی

سلام بر فرشته نجات

عربی دانشگاه به دانشگاست… بعضی ها تو مصاحبه ها می پرسن بعضی ها هم نمی پرسن… دانشکاه علامه و بهشتی عربی نداشت… ولی قزوین وتبریز عربی بود که اسون بود و از بدایه و نهایه بود و خیلی سخت نبود… شما همون متن نهایه و بدایه رو با عربی بخونی هم به درد کنکور میخوره و هم مصاحبه… یه کتاب هست آموزش عربی آذرتاش آذرتوش … این کتاب برا مطالعه عربی خوبه اگه خواستی بیشتر بخونی…ولی فک نکنم نیاز باشه ولی به هر حال کمک می کنه… دیگه به وقت خودت بستگی داره چقدر برسی عربی بخونی..

،

علی
علی

البته برا کد ۲۱۳۶ گفتم اینا رو…

فرشته نجات
فرشته نجات

سلام بر علی علّامه !
شکراً و سپاسا ،
فرصت داشتی از دانشگاه برای ما بگو، سایت علامه لینک گروه فلسفه نداره، یا من پیدا نکردم، برنامه شان برای آزمون ۹۷ چیه؟ چه رشته هایی پذیرش دارن؟ و این جور خبرها…

کلامی
کلامی

سلام فرشته خانم عزیز
خوبی شما؟
در مورد آموزش عربی دکتر ذکیانی اطلاعی ندارم. متن خوانی رو من خودم با نهایه شروع کردم تقریبا آسون بود واسه کتاب های سنگین تر مثل شواهد درس گفتارها خوبن. اصلا میتونید ساعاتی از مطالعه تون رو به گوش دادن درسگفتارها اختصاص بدین در مورد فلسفه اسلامی و شواهد هم متن رو میخونن و هم ترجمه و شرح و توضیح بنظرم عالیه درس گفتار های آقای جوادی آملی و استاد حشمت پور بنظرم مناسب هستن. در حوزه فلسفه غرب هم که آقای دکتر علی واردتر هستن راهنمایی مون میفرمایند.
موفق باشید

فرشته نجات
فرشته نجات

سلام و سپاس خانم دکتر کلامی
راهنمایی خوبی داشتید، چون یادگیری از راه شنوایی ضریب تاثیر و ماندگاری بالاتری نسبت به بینایی دارد، البته روش فراگیری از شخص به شخصی دیگر متفاوت است

فرشته نجات
فرشته نجات

یک معنای فلسفه، «عشق به دانایی» است؛
این معنا کجای «آزمون فلسفه» قرار دارد؟!

فرشته نجات
فرشته نجات

منبع معتبر انگلیسی به انگلیسی:
The Routledge Dictionary of PHILOSOPHY, Michael Proudfoot and A.R.Lacey, Fourth Edition, London: 2010

فرشته نجات
فرشته نجات

سلام دوست ما، من برای انگلیسی به فارسی از فهرست اصطلاحات آخر کتاب ها استفاده می کنم.
این هم یک منبع مفید برای انگلیسی به انگلیسی:
واژه های اصلی فلسفی؛ از فرهنگ های معتبر فلسفی، آقای دکتر مهدی اخوان.
این واژه نامه بر اساس دیکشنری آکسفورد، کمبریج، راتلج، بلک ول، و با فهرست موضوعی تنظیم شده است.
موفق باشید، و دیگران را موفق بدارید

کامران
کامران

سپاسگزارم

کامران
کامران

با سلام خدمت دوستان، می خواستم بک دیکشنری انگلیسی به فارسی معتبر در حوزه فلسفه به من معرفی کنید، با سپاس

فرشته نجات
فرشته نجات

سلام دوست ما، من برای انگلیسی به فارسی از فهرست اصطلاحات آخر کتاب ها استفاده می کنم.
این هم یک منبع مفید برای انگلیسی به انگلیسی:
واژه های اصلی فلسفی؛ از فرهنگ های معتبر فلسفی، آقای دکتر مهدی اخوان.
این واژه نامه بر اساس دیکشنری آکسفورد، کمبریج، راتلج، بلک ول، و با فهرست موضوعی تنظیم شده است.
موفق باشید، و دیگران را موفق بدارید

فرشته نجات
فرشته نجات

فرهنگ اصطلاحات فلسفه و علوم اجتماعی، انگلیسی – فارسی، ماری بریجانیان، ویراسته بهاء الدین خرمشاهی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران: ۱۳۷۳٫
فرهنگ لغات فلسفه غیر تخصصی است، چرا که با سایر لغات در حوزه های مختلف مثل روان شناسی، مدیریت، جامعه شناسی و… تجمیع شده، و این برای خواننده فلسفه خسته کننده است، اما این مساله را می توان با استفاده از فهرست موضوعی حل کرد.

فرشته نجات
فرشته نجات

دوستان سلام، این صفحه را مطالعه کنید! برای من این سوال مطرح است که آیا ممکنه برای ما هم این خطا رخ داده باشه؟!
در اینکه ضریب خطا چه در عامل نیروی انسانی و چه در عملیات پردازش سایت های دانشگاه ها و سازمان سنجش بالا است شکی نیست.
موردی هم من در رشته خودمان برخورد کردم که خودش نمی داند چگونه قبول اعلام شده!
“حذف تصادفی حدنصاب پذیرش دکتری ۹۶ دانشگاه ارومیه” / سمت راست صفحه

هلیا
هلیا

بله منم خبر مربوط به اشتباه دانشگاه ارومیه رو خوندم والا من که به سنجش درخواست دادم دوباره نمرات مصاحبم چک بشه چون واقعا برام ممکن نبود برم از دانشگاه های غیر شهر خودم حضوری بپرسم اما هنوز جوابی ندادن حتی تو کارنامه ی نهاییم معدل کارشناسیم اشتباه بود در حالی که من معدلمو درست وارد کرده بودم و توی کارنامه های اولیه و انتخاب رشته معدلم درست بود و این موضوع هم باعث شد بیشتر به احتمال خطای انسانی در درج نمرات و امتیازات شک کنم

کورش
کورش

دوستان به دفترچه انتخاب رشته دکتری ۹۶ مراجعه کنید. اونجا در مورد حدنصاب نوشته. نکته ی به این مهمی رو فقط همونجا به صورت کوتاه و مختصر آورده. ولی جا داشت که راجع به مسئله ی به این مهمی بیشتر گفته بشه. به این میگن مغالطه ی … (اسمش رو شما بگید) پذیرش نهایی داوطلبان: گزینش نهایی در هر یک از کدرشته محلهای آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۶از بین داوطلبانی که واجد شرایط ذیل باشند: ۱- براساس اعلام نتایج اولیه مجاز به انتخاب رشته شده باشند. ۲- نسـبت بـه انتخـاب کدرشـته محـلهـای تحصـیلی در زمـان مقـرر اقـدام نماینـد. ۳-… ادامه نظر»

اسلامی
اسلامی

با سلام به کلامی عزیز گه امکان داره در باره رشته کلام اطلاعاتی در صفحه بگذارین.مثلا در باره درصد های رتبه های تک رقمی و درصدهای خودتون و اخرین رتبه مجاز برای مصاحبه روزانه و از این اطلاعات.مرسی

کلامی
کلامی

سلام به شما اولا پوزش بخاطر دیر جواب دادن چون این هفته درگیر کارای ثبتنام و بعدش مسافرت بودم وقت نکردم به این پیج سر بزنم و اما در مورد مجموعه کلام که امسال تعداد شرکت کنندگآن ۶۸۲نفر آخرین رتبه مجاز ۶۷۰ آخرین رتبه مجاز روزانه ۲۷۰ بود بنده هم رتبه م ۲۵بود تخصصی ۳۱/۱۱ و استعداد ۲۳/۳۳ درصد. رتبه اول کنکور همکلاسی بنده هستن در رشته حکمت متعالیه دانشگاه خوارزمی اگر بتونم باهاشون ارتباط بگیرم و در مورد رتبه و‌ … بپرسم حتما درصدها و ترازشون رو اینجا میزارم. نکته مهم اینکه طبق روال سال های گذشته برای ما… ادامه نظر»

اسلامی
اسلامی

ممنون که جواب دادین.موفق باشید

سولماز
سولماز

سلام. با ارزوی موفقیت برای شما. میشه درصدای خودتون و اون دوستتون که رتبه یک بود رو بگید؟ رزومه ایشون چطور بود؟

سولماز
سولماز

میتونم بپرسم چقد الان از دانشگاه خوارزمی و دپارتمانش راضی هستین؟ بدون تعارف بگید خواهشا. وضعیت همکلاسیاتون و استادا از جهت علمی چطوره؟ کلا انتظارتونو برآورده میکنه از دکترا؟

نمره
نمره

دوستان نمره مصاحبه رو چطور میدن؟ باید همه اساتید دانشجو رو تایید کنندتا قبول شه یا اینکه ممکنه استادی نمره نده و خوشش نیاد ولی اساتید دیگه نمره بدن ودانشجو قبول شه؟ تو اون اتاق چه اتفاقی می افته؟ همه هماهنگ باید باشن؟

کلامی
کلامی

سلام به شما برای رشته های علوم انسانی معمولا همه اساتید مصاحبه کننده نمراتی برای فرد در نظر میگیرن و در نهایت میانگین این نمره ها با امتیاز کسب شده در قسمت رزومه و سابقه پژوهشی و آموزشی به عنوان امتیاز مصاحبه فرد اعمال میشه ولی در بیشتر رشته های علوم پایه و … همینکه یک استاد با دانشجو مچ بشه و در یک حوزه مشترک باشن طوری که فقط همون استاد دانشجو رو قبول کنه و… بعدا دانشجو موظف میشه که رساله رو با همون استاد برداره البته این قانون در همه رشته های علوم انسانی و همه دانشگاهها… ادامه نظر»

سمیه
سمیه

سلام دوستان.
ببینید اگر در این بازه اعتراض، به سنجش در بخش پاسخگویی اعتراض کنیم به این حد نصاب شاید بلاخره تاثیری در تصمیم گیری هاشون داشته باشه. خصوصا اونها که رزومه خوبی داشتن اما با وجود رزومه خوب به حداقل نمره حد نصاب نرسیدن، حتما اعتراض کنن. ببین با اعتراضمون شاید امسال رو تغییر ندیم اما احتمال تاثیر گذاریمون بر سال آینده وجود داره.

فرشته نجات/استحاله به فرشته خشم
فرشته نجات/استحاله به فرشته خشم

سلام، کاملا موافقم، با اینکه رزومه خوبی در حد ‘انسان کامل’ که خواسته بودند نداشتم!

فلسفه اسلامی
فلسفه اسلامی

ممنون علی آقا
خیلی لطف کردید
ان شالله موفق باشین

دکتری 97
دکتری 97

به کلامی بزرگوار ..واقعا ممنونممممم از گذاشتن دوباره منابع ….ان شالله موق باشید و دعاگوتون هستم…بازم ممنونم..دوستان خواهش میکنم اینجا سر بزنید توی این دوره بتونیم کمک کنیم همدیگر رو…

کلامی
کلامی

سلام به شما
خواهش میکنم لطف دارید
من که هروقت بتونم به این سایت و بالاخص پیج فلسفه و الهیات سر میزنم چون چندسالی هست که با محیط اینجا مانوسم و بچه های این پیج هم از دوستان گرانقدرم هستند و خواهند بود.
از مسئولان سایت هم کمال تشکر و امتنان دارم که در رسالت اخبار پی اچ دی کمال دقت و ظرافت رو رعایت میکنند.
با آرزوی سلامتی و بهروزی برای همگی 🙂

فرشته نجات / استحاله به فرشته خشم
فرشته نجات / استحاله به فرشته خشم

*دوستان فلسفه هنر هوشیار باشید و آگاهانه انتخاب کنید *
مظلوم ترین گرایش فلسفه هنره، مثل همه جا که برای فرهنگ و هنر وقت نیست و بودجه نیست!
در جواب حذف این گرایش از آزمون ٩۶ آنهم بعد از ثبت نام و کلی خواندن و مقاله نوشتن عده ای دانشجو، سنجش گفت دانشگاه آپلود نکرده، دانشگاه گفت منتظر اطلاعیه سنجش باشید…!
٩٧ دوباره تو دفترچه آمده

محمد
محمد

ببخشید من متوجه نشدم. یعنی امسال رشته فلسفه هنر پدیرش نداشته و لی تو دفترجه ثبت نام این رشته بوده؟یعنی ممکنه مثلا امسال هم چنین اتفاقی بیفته؟

هلیا
هلیا

بله دقیقا

سپنتا
سپنتا

دوستان دقت کنید که در اون صفحه سازمان سنجش که کلامی عزیز لینکش رو گذاشته هیچ صحبتی از حدنصاب نشده ولی اعمال میشه و این یعنی بی قانونی محض

سپنتا
سپنتا

واقعا خنده داره. فلسفه اسلامی خودش جدا شده رفته زیر شاخه کلام اما بچه های فلسفه غرب باید اسلامی رو در حد کارشناس و ارشد بخونن.

فرشته نجات / استحاله به فرشته خشم
فرشته نجات / استحاله به فرشته خشم

دقیقاََ ! و دانشگاه ها هم مشخص نیست کدام فلسفه غرب می خواهند و کدام فلسفه اسلامی!!!
مصاحبه گروه فلسفه ٢١٣۶ باز هم ترجمه و تحلیل عربی داره؟!

علی(به جناب فلسفه اسلامی)
علی(به جناب فلسفه اسلامی)

سلام بر جناب فلسفه اسلامی…

بعله من حضوری پرسیدم و اکر گواهی موقت با دکر معدل باشه کفایت میکنه و نیازی به اون فرم نیست… برنامه درسی رو هم زدن بولتن… راستی شما فلسفه اسلامی قبول شدین یا فلسفه غرب؟

علی(به جناب فلسفه اسلامی)
علی(به جناب فلسفه اسلامی)

من شنبه دوباره میرم اکر نکته جدیدی بود اطلاع میدم حتما… شما هم هر نکته ای بود لطفا اطلاع بدید… با تشکر

فلسفه اسلامی
فلسفه اسلامی

ممنونم از شما لطف می کنید… چشم منم نکته جدید دیدم اطلاع میدم
من فلسفه اسلامی قبول شدم. مصاحبه غربش رو شرکت نکردم.

فلسفه اسلامی
فلسفه اسلامی

علی آقا من پیدا نمی کنم برنامه درسی رو… میشه لینکش رو بذارید.
ضمنا من میرم تو صفحه، چاپ اطلاعات رو می زنم نوشته شما مجاز به دریافت کد رهگیری نیستید در صورتیکه وقتی می زنم روی اطلاعات شناسنامه و … میگه شما کد رهگیری گرفتید و نمی تونید اطلاعات رو تغییر بدین.
این دیگه چه سیستمیه! برای شما هم همینطوره؟
البته به نظرم همون پرینت که گرفتیم کفایت می کنه. توش کد رهگیری هست.

علی(به جناب فلسفه اسلامی)
علی(به جناب فلسفه اسلامی)

تو سایت نزدن…. تو بولتن دانشکده گفتم زدن….احتمالا همون سیزدهم انتخاب واحد کنید … الان دنبال چیزی نگرد تو سایت

علی(به جناب فلسفه اسلامی)
علی(به جناب فلسفه اسلامی)

مشکل من هم دیروز همین بود که از شما سوال کردم… مال من هم همینجوریه…دقیقا مثل مال شما…همش می نویسه قادر به گرفتن کد رهگیری نیستی! ولی کد رهگیری و شماره گرفتم مثل مال شما… فک نمی کنم مشکلی باشه… فقط یه بار اون کد رهگیری و شماره امد بالا که زود پرینت گرفتم بعدش دیگه کلا شده همین یه جمله شما قادر به دریافت کد رهگیری نیستی! فک کنم فقط یه بار کد رهگیری میده بعدش دیگه میره…
فک نمی کنم مشکلی باشه مال من هم همینجوری بود

فلسفه اسلامی
فلسفه اسلامی

درسته… من متاسفانه پرینت نگرفتم. پی دیی اف گرفتم که سفید شده… پرینتش رو باید ببریم؟

علی(به جناب فلسفه اسلامی)
علی(به جناب فلسفه اسلامی)

همون pdf با گوشی ازش عکس بکیر ، ببر پرینت بکیرید…فک کنم ایجوری میشه… باید پرینت باشه … توی اون مراحل ثبت نام نوشته

فلسفه اسلامی
فلسفه اسلامی

علی آقا توی فرم مربوط به مدارک ثبت نام، نوشته فرم صلاحیت عمومی سازمان سنجش رو هم بیارید. ولی پرینت اطلاعات که ثبت کردیم رو ننوشته. گرچه بهتره ببریم.
فقط بند یازده نوشته فرم کارت دانشجویی، منظورش همین پرینت اطلاعات هست؟

مسعود
مسعود

اون پرینت اینترنتی رو حتما بیار چون من دیدم که تو سایتی که ثبت نام کردیم گفته بیارید…
فرم صلاحیت هم که میخواد….
منظور از فرم کارت دانشجویی، همون مشخصات فردی… فقط ده هزار تومن به حساب بریز بابت صدور کارت دانشجویی و فیش اش همرات باشه… شماره حساب که همونجاست…
فقط چند قطعه عکس اضافه هم بیار چون نیاز میشه… از هر چیزی هم که همراته یه فتوکپی بیشتر بگیر اگه نیاز شد دنبال فتوکپی نریم…

علی(به جناب فلسفه اسلامی)
علی(به جناب فلسفه اسلامی)

علی هستم … کامنت بالا گذاشتم…

علی(به جناب فلسفه اسلامی)
علی(به جناب فلسفه اسلامی)

دردرس ترم اول فلسفه اسلامی :

فلسفه ابن سینا… دکتر طاهری … یکشنبه ساعت ۱تا ۳

فلسفه ملاصدرا (۱)…. خانم اکبر زاده…. یکشنبه ۱۰ تا ۱۲

فلسفه ملاصدرا (۲)….عبدالله نصری … شنبه ۱ تا ۳

روش تحقیق….. دکتر بهنیافر….. شنبه ۱۰ تا ۱۲

هر کدام ۲ واحدن جمعا هشت واحده

شروع کلاسها ۲۵ شهریوره…. کسی نبود که ازش در مورد انتخاب واحد سوال کنم ولی فک کنم همون سیزدهمه…

گفتم بهتون اطلاع بدم اگه برنامه ریزی ای داری انجام بدی

سپنتا
سپنتا

ممنونم کلامی

دکتری 97
دکتری 97

ممنونم بابت دفترچه…دوستان بقیه منابع رو بگید واقعا ممنونم

دکتری 97
دکتری 97

من هم پیدا نکردم کلامی عزیز خواهش میکنم لینکدفترچه رو بذارید…ممنونم

دکتری 97
دکتری 97

دوستان بقیه منابع میشه بگید؟حکمت اشراق همش رو باید خوند؟

کلامی
کلامی

بزرگوار اگر منابع مجموعه فلسفه رو میخواین که علی آقا در کامنت های قبلی کاملا جامع عنوان نمودن و اگر منابع مجموعه فلسفه و کلام رو میخواین من قبلا در پیج انجمن الهیات واسه بعضی دوستان نوشته بودم که برای سهولت در استفاده اینجا هم کپی میکنم: عربی: مبادی جلد ۴ شرتونی ترجمه و شرح حسینی۲جلد- برای قواعد ترجمه کتاب فن ترجمه دکتر معروف پیشنهاد میکنم فلسفه: شواهدالربوبیه با تکیه بر مشهد اول-نهایه الحکمه ترجمه و شرح شیروانی۳جلد-حکمت اشراق شرح و سنجش یزدان پناه۲جلد-نمط ۴و۵و۶و۷ اشارات و تنبیهات با ترجمه و شرح احمد بهشتی هرکدام در یک جلد کلام قدیم:… ادامه نظر»

دکتری 97
دکتری 97

به کلامی بزرگوار
خودتون کدوم دانشگاه خوندین؟الان کجا قبول شدین؟عربی خوندی شما؟ازمجموعه غرب شرکت کردید؟برا ادبیات عرب چه چیزهایی رو پیشنهاد میکنید؟بازم ممنونم از راهنمایی هاتون

کلامی
کلامی

سلام به شما
ببخشید کامنت شما رو چون اول صفحه نزاشته بودین پیشتر دقت نکرده بودم و ندیده بودم.
من مقاطع قبلی رازی بودم الانم خوارزمی قبول شدم. سال گذشته مجموعه غرب شرکت کردم اما امسال مجموعه کلام برای کنکور و سوالات خود عربی و قواعد صرف و نحو و ترجمه کتاب مبادی العربیه رشید شرتونی جلد چهارم با ترجمه و شرح حسینی در ۲جلد و برای قواعد ترجمه کتاب فن ترجمه دکتر معروف اما برای مصاحبه متن عربی نهایه الحکمه،شواهدالربوبیه،اشارات و تنبیهات،حکمت الاشراق و کشف المراد لازمه چون ممکنه ازین کتابها سوال بشه ولی باز تکیه بر شواهدالربوبیه هست.
موفق باشید

سپنتا
سپنتا

کلامی عزیز من شرمنده ام اما دفترچه دکتری سراسری ۹۷ رو پیدا نکردم میشه لینکش رو بذاری؟ قربون دستت

کلامی
کلامی

خواهش میکنم این لینکشه فقط آگه ثبت بشه خوبه 🙂

http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=13&id=5070

اسلامی
اسلامی

به کلامی
امسال فلسفه اسلامی رفته زیر گروه کلام .خواستم بپرسم سوالات کلام از کدام کتاب طرح میشن.چون یکی دو تا از سوالات مثه نظرات کلامی افراد خاص مثه نظام و بقبه در کتاب کشف المراد نبودند

سپنتا
سپنتا

منظورتان از امسال همین آزمونی است که رار است در اسفند برگزار شود؟ یعنی اسلامی از غرب جدا شد؟

کلامی
کلامی

سلام
بله قرار شده ظرفیت های فلسفه اسلامی زیر مجموعه فلسفه و کلام اعلام بشه.

سپنتا
سپنتا

ببخشید دوست عزیز شما از کجا میدونی؟

کلامی
کلامی

دوستان تو مصاحبه از اساتید دانشگاه شیراز نقل کردن البته یه نگاهی به دفترچه کنکور ۹۷ بندازید اونجا واضحتر می بینید.

کلامی
کلامی

سلام به شما
من فقط کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد ترجمه و شرح علامه شعرانی و عقل و اعتقاد دینی مایکل پترسون و دیگران رو خوندم و اون دوسه تا سوال که تو کشف المراد نیست با توجه به استنباط خودم جواب دادم ولی میتونین کتاب المواقف عضدالدین ایجی و شوارق الالهام لاهیجی رو مطالعه بفرمایید.

فرشته نجات / استحاله به فرشته خشم
فرشته نجات / استحاله به فرشته خشم

سلام دوستان، دانشگاهی تازه امروز گفته ما از اول فقط فلسفه غرب ها را می خواستیم! آیا نباید از اول در دفترچه انتخاب رشته اعلام می کردند که عده ای اصلا این دانشگاه را انتخاب نکنند؟! این عدم شفاف سازی چه توجیهی جز نفع اقتصادی در مصاحبه ها دارد؟!
مجاز شدن ٨٠٠ نفر برای انتخاب رشته چه توجیهی دارد؟!

سپنتا
سپنتا

سلام فرشته خانوم.

ای بابا کدوم دانشگاه؟

هر دم از این باغ بری می رسد
نغزتر از نغزتری می رسد

فرشته نجات/ استحاله به فرشته خشم
فرشته نجات/ استحاله به فرشته خشم

سلام، ترجیح می دهم اسم دانشگاه را اینجا ننویسم، اما کلا دانشگاه ها رویه شفاف و مشخصی در پذیرش ندارند!