مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  هم آموز

آیین نامه آزمون ورودی دکتری تخصصی سال 1395

متن آیین نامه نحوه برگزاری آزمون ورودی مقطع  دکتری تخصصی  سال 1395 ابلاغ شده به دانشگاه ها بر روی سایت قرار گرفت.

به گزارش پی اچ دی تست، در آیین نامه آزمون ورودی مقطع  دکتری تخصصی (Ph.D) سال 1395 که به دانشگاه ها ابلاغ شده است ضمن تعیین اعضای شورای برنامه ریزی و نظارت بر پذیرش دانشجو در مقطع دکتری، وظایف بخش های مختلف مشارکت کننده در سنجش و پذیرش دانشجویان دکتری مشخص شده است.

در این آیین نامه آمده است:

مقدمه:
در راستای اهداف و سیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور بهبود شیوه سنجش و پذیرش علمی داوطلبان آزمون های دوره دکتری (Ph.D) و ارتقای کیفیت دانشجویان ورودی دکتری، این آیین نامه جهت اجرا از سال تحصیلی 96-95 ابلاغ می شود.

ماده 1- تعاریف:
در این آیین نامه تعاریف زیر به منظور رعایت اختصار مورد استفاده قرار می گیرد.
وزارت: وزارت علوم تحقیقات و فناوری
سازمان: سازمان سنجش آموزش کشور
شورا: شورای برنامه ریزی و نظارت بر پذیرش دانشجو در مقطع دکتری
مؤسسه: تمامی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی تابع وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری که دارای مجوز پذیرش دوره دکتری از شورای گسترش آموزش عالی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشند.
داوطلب: متقاضی پذیرش در دوره دکتری که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مورد تأیید وزارت علوم تحقیقات و فناوری می باشد.
رشته امتحانی: مجموعه رشته های متناسب بدون توجه به گرایش ها و زمینه ها

ماده 2- اهداف و سیاست ها:

الف- تفکیک فرآیند سنجش علمی از فرآیند پذیرش دانشجو

ب- اعتباربخشی به آزمون های استاندارد در پذیرش نوبت های مختلف

ج- حرکت به سمت استقلال مؤسسه در پذیرش دانشجو

د- ایجاد وحدت رویه و ایجاد هماهنگی بین مؤسسه و وزارت در پذیرش دانشجو

هـ- اختیار گروه های آموزشی مؤسسه و اساتید در پذیرش دانشجویان مستعد

و- ایجاد امکان شرکت داوطلب در آزمون های استاندارد متعدد

ز- توجه جدی به سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی داوطلب در پذیرش

ح- ملحوظ داشتن کلیه ضوابط و مقررات قانونی در سنجش و پذیرش دانشجو

ماده 3- شورا:
به منظور سیاست گذاری، برنامه ریزی تعیین ضوابط هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجویان دکتری شورا با ترکیب ذیل تشکیل می شود.

الف- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس شورا)

ب- معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور (دبیر شورا)

ج- معاون آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

د- معاون پژوهشی و فناوری

هـ- دو نفر از رؤسای مؤسسه ها با انتخاب وزیر

و- مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی

تبصره 1: مدت عضویت بند (هـ) به مدت 3 سال می باشد.

ماده 4- وظایف شورا:

الف- تعیین حد نصاب سنجش علمی (مربوط به هر آزمون یا کل) در صورت نیاز.

ب- هزینه های برگزاری آزمون توسط سازمان طبق مصوبه هیئت وزیران و هزینه های مربوط به پذیرش دانشجو توسط مؤسسه طبق مصوبه هیئت امناء از داوطلب اخذ می شود.

ج- تعداد دفعات برگزاری آزمون و میزان اعتبار زمانی کارنامه مربوط به سنجش علمی داوطلب

د- عناوین رشته امتحانی و مواد آزمون هر رشته امتحانی

هـ- ضرایب و مواد آزمون هر رشته امتحانی در سنجش علمی

ماده 5- سنجش علمی:
سازمان، سنجش علمی داوطلب را در قالب آزمون استاندارد (همتراز) با جزئیات ذیل برگزار می نماید.

الف- آزمون زبان عمومی

ب- آزمون استعداد تحصیلی

ج- آزمون استاندارد همتراز در هر رشته امتحانی

تبصره 2: زبان عمومی با توجه به نیاز داوطلب شامل زبان انگلیسی، زبان فارسی، زبان عربی، زبان آلمانی و زبان روسی می باشد.
تبصره 3: استعداد تحصیلی براساس استعداد، توانایی ها و مهارت های ویژه گروه آموزشی است.
تبصره 4: آزمون استاندارد همتراز براساس دروس پایه و اصلی رشته امتحانی برگزار می شود.

ماده 6- وظایف سازمان ، مؤسسه در سنجش و پذیرش دانشجو
وظایف سازمان، مؤسسه در سنجش علمی و پذیرش دانشجو با توجه به این آیین نامه و مصوبات شورا به قرار ذیل است:

6-1- وظایف سازمان:

الف- ثبت نام از داوطلبان

ب- سنجش علمی داوطلبان

ج- تهیه کارنامه به تفکیک نمرات در بخش های مختلف آزمون و نمره کل تراز و اعلام به داوطلبان و مؤسسه های متقاضی

د- آزمون های سازمان باید استاندارد، همتراز و دارای اعتبارسنجی لازم باشد.

هـ-  در اختیار قرار دادن اطلاعات آماری لازم از قبیل: میانگین، انحراف استاندارد، ماکزیمم، مینیمم و نقاط 10 درصد، 20 درصد و … بالاتر و نمرات تمامی شرکت کنندگان برای تعیین حدنصاب (نقطه برش) به مؤسسه

و- شفاف سازی موارد خاص، رفع ابهام و درج کتبی هرگونه شرایط و ضوابط که در انتخاب رشته متقاضیان تأثیرگذار می باشد (تدوین دفترچه راهنمای انتخاب رشته).

6-2- وظایف مؤسسه:

الف- اعلام حدنصاب لازم (نقطه برش) براساس نتایج سنجش علمی به منظور فراخوان داوطلب برای طی فرآیندهای پذیرش دانشجو به صورت عمومی

ب- بررسی سوابق علمی، آموزشی، پژوهشی و مصاحبه تخصصی و در صورت نیاز انجام آزمون تخصصی

ج- تعیین نمره نهایی هر داوطلب براساس ترکیبی از مؤلفه های سنجش علمی و پذیرش براساس شیوه نامه

د- تعیین پذیرفته شدگان نهایی براساس نمره نهایی داوطلب، طرفین هر رشته با رعایت مصوبات قانونی مربوط به سهمیه ها

هـ- پذیرش توسط مؤسسه صورت گرفته و ضمن اعلام نتایج به داوطلبان جهت تأیید به سازمان ارسال می شود.

و- کلیه پذیرفته شدگان می بایست حدنصاب عمومی اعلام شده توسط مؤسسه را دارا باشند و مؤسسه نمی تواند داوطلبانی که کمتر از حدنصاب نمره باشند پذیرش نماید.

تبصره 5: مهلت ارسال نتایج پذیرفته شدگان از طرف مؤسسه جهت تأیید سازمان برای نیمسال اول، حداکثر تا پایان مرداد ماه و برای نیمسال دوم، پایان دی ماه همان سال می باشد.

ماده 7- سایر شرایط:

الف- کلیه قوانین، مقررات و سهمیه های مصوب مراجع قانونی (مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی) در تمامی مراحل می بایست توسط سازمان و مؤسسه رعایت شود.

ب- پذیرش دانشجو در همه دوره های آموزشی اعم از روزانه، نوبت دوم، پردیس دانشگاهی، به ویژه طلاب (حوزوی) و …. در مقطع دکتری صرفاً از طریق این آیین نامه صورت می گیرد.

ج- پذیرش نهایی داوطلب در مؤسسه منوط به تأیید سازمان است.

د- نظارت بر تمامی مراحل و هرگونه تفسیر درخصوص این آیین نامه برعهده شورا می باشد.

این آیین نامه در 7 ماده و 5 تبصره در تاریخ 1394/2/1 به تصویب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسید و برای پذیرش دانشجوی دکتری از سال تحصیلی 96 – 95 اجرا می شود.

 دانلود آیین نامه آزمون ورودی دکتری 95

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
ماهان
ماهان

با سلام، ايا درامدي بر ادبيات و اصول روش ترجمه جزء منابع ازمون دكتري دانشجويان رشته اموزش زبان انكليسي هست يا نه صرفا دانشجويان رشته ادبيات و مترجمي بايد به سوالاتش باسخ بدن يا خير لطفا راهنمايي كنيد. در ضمن همانطور كه دوستان اشاره كردند باز كذاشتن دست دانشكاهها عرصه را بر دانشجوياني كه از ان دانشكاهها فارغ التحصيل نشده اند تنك تر ميكند با تشكر

فائزه السادات
فائزه السادات

سلام.زیاد استرس به خودتون وارد نکنین پیر میشین ! تفریحی بخونین تفریحی مقاله بنویسین! مثلا بعیده یکی مث من که از 84 تا 88 کارشناسی دانشگاه یزد رو با معدل 14 و خرده ای تمام کردم 3 سال هم بدون پر و پارتی مرتب مشغول کنکور ارشد دادن بودم بعد از سه سال که قبول شدم 50 تای دیگه هم فقط تو دانشکده خودم هم ورودیم بودن و نهایتا با معدل 16 و خرده ای ارشد گرفتم و برای گرفتن پذیرش مقالم از یک فصلنامه دانشگاه آزاد! حتی استاد راهنمام هم در یاری من خلوص نداره! اگه میخواستن من دکتر… ادامه نظر»

صدف
صدف

باسلام خدمت شما اقا طاها
دانشگاه لرستان منظورم بود نه کردستان. ممنون از پاسختون…

nobody
nobody

من یه سوال داشتم کنکور که 2 بار در سال برگزار میشه پذیرش دانشگاه ها هم 2 بار در ساله؟ یعنی هم پذیرش در مهر هست هم در بهمن؟ اگه اینجوریه ظرفیت پذیرش چطور میشه؟

زمینی
زمینی

سلام
خواهشا تبصره 4 که بالا نوشته شده رو بخونید تبصره ۴: آزمون استاندارد همتراز براساس دروس پایه و اصلی رشته امتحانی برگزار می شود.

دروس اصلی هم جزءآزمون هستش؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

س
س

دروس برای امتحان سنجش اعلام شده، که پایین این صفحه هم هر رشته صفحه جدا داره و نوشته شده. برای مصاحبه هر دانشگاه اعلام میکنه که چی کار میکنه

صدف
صدف

باسلام
من در کنکور دکتری 94 برای مصاحبه به دانشگاه لرستان در رشته کشاورزی رفتم ولی در نتایج نهایی آخرین رتبه قبولی 6 بود و رتبه من 7. آیا من در تکمیا ظرفیت میتونم در بیام. اگه میدونین لطفاً جواب بدین. با تشکر فراوان

طاها
طاها

سلام صدف خانم
منم وضعیتم دقیقاً مث شماست اما در یه رشته مهندسی و دانشگاه کردستان
فعلاً که خبری از تکمیل ظرفیت نشده
اگه تکمیل ظرفیت داشته باشیم با توجه به اینکه خیلی زمان توسط سازمان سنجش هدر رفته منم امیدوارم دیگه مصاحبه نباشه و همون دانشگاهها نفرات ذخیره رو بردارن
البته فقط یه حدسه و قبل از این حدس امیدوارم تکمیل ظرفیت داشته باشن

معصومه
معصومه

سلام
ی سوال داشتم اینکه میگن رشته های مرتبط با مثلا رشته ی مهندسی پلیمر،من باید از کجا بفهمم که این رشته های مرتبط چی هستن؟
و آیا من که فارغ التحصیل ارشد شیمی آلی هستم حق شرکت در دکتری مهندسی پلیمر رو دارم یا ن؟
ممنون میشم اگه منو راهنمایی کنین

س
س

توی دفترچه ای که اول اعلام کردن که منابع رو هم زده بودن، رشته ها که امسال دکترا میگیرن رو نوشته بود و اینکه هر رشته از چه رشته هایی میتونن توش شرکت کنن

س
س

پایین همین صفحه که نوشته انجمن های تخصصی آزمون دکتری رشتتون رو پیدا کنید و لینکشو باز کنید، هم مواد امتحانی نوشته شده و هم رشته های مجاز به شرکت

طاها
طاها

سلام
کسی خبر جدیدی از تکمیل ظرفیت نداره؟

دانشجو
دانشجو

خدا به دادمون برسه.

الهیات
الهیات

تو مواد امتحانی رشته الهیات ، منظور از « کلیات علوم اسلامی » !!! چیست؟

نانو
نانو

برو سمت راست همین صفحه منوی سمت راست رو ببین توقسمت مطالب برگزیده گزینه آخر انجمن های تخصصی آزمون دکتری رو باز کن از اونجا رشته تونو باز کنین این سوال رو اونجا جواب میدن دوستان
موفق باشین

کنکوری نانو
کنکوری نانو

سلام
اولین باره که یه نفر با اسم نانو تو این وب سایت دیدم…
شما کنکوری هستین یا دانشجوی دکتری نانو؟
میخواستم در این زمینه منو یکم راهنمایی کنید.ممنون میشم.

مريم
مريم

اين شامل دانشگاه آزاد هم ميشه؟

مهسا
مهسا

سلام
خیر، آزمون دانشگاه آزاد مستقل هستش.

!!!
!!!

زبانتون خوبه مدرک تحویل بدین امتیازشو بگیرین دیگه این حرفا چیه؟!!

!!!
!!!

دوستان زبان که برای خودش امتیاز جداگانه داره اگه تخصصیتون ضعیفه سعی کنید اونارو قوی کنید این بهونه ها چیه میارین ؟!!

محمد تقوی
محمد تقوی

سلام. ضریب درس زبان باید افزایش یابد.

دانشجوی دکتری
دانشجوی دکتری

امیدوارم ازمون دکتری به شدت مفهومی شود ضریب زبان هم به شدت افزایش یابد.

hes
hes

دکتر ضریب زبان به شدت افزایش یابد. افزایش بی مهابای ضریب زبان تو دو سال اول و نگذاشتن نمره منفی برای آن باعث شده بود افرادی به دکترا بیایند که مفاهیم رشته تخصصی خود را بلد نیستند که اساتید رو شوکه کرد و حالا دانشجویانی دارند که حتی مطالب مقاله هم ندارند که شروع به نوشتن اون با انگلیسی خوبشون کنند. زبان باید حدنصاب باشه. نه نقطه رقابت شاید تو رشته های انسانی افزایش زبان خوب باشه اما تو رشته های فنی و پایه که درصدهای تخصصی به شدت پایینه افزایش ضریب زبان ظلم به متخصصین عالی تو ائن رشته… ادامه نظر»

مهدیه
مهدیه

سلام ببخشید دوستان در مورد تراز متوجه نمیشم میشه بگین تراز چطوری حساب میکنن و چه فرقی با رتبه داره? ببخشید اگر سوالم پیش پا افتادست

مهسا
مهسا

دوست خوبم
تراز در حقیقت نمره ای هستش که شما کسب کردین. بعد نمره یا همون ترازها کنار هم قرار میگیرن و رتبه افراد مشخص میشه. مثل تفاوت معدل و رتبه در کلاس!

س
س

امتحانی که سنجش برگذار میکنه به شما یک تراز میده، بعد هر دانشگاه حد تراز خودشو اعلام میکنه و شما باید بالاتر از اون تراز رو بیارید تا بتونید در مصاحبه اون دانشگاه شرکت کنید.
بعد از اون دیگه بستگی به دانشگاه داره که امتحان و مصاحبه بگیره یا فقط مصاحبه، دانشگاه شما رو پذیرش میکنه و نمره هایی که توی مصاحبه گرفتین میره سنجش، اونا هم بررسی میکنن و پذیرش نهایی میشین

دکترا95
دکترا95

دوستان اگه لطف کنید پاسخگو این سوالات باشید و راهنمایی ام کنید ممنون میشم.
1)آیا هر دانشگاه آزمون بعد از آزمون سازمان سنجش برگزار میکند؟
2)آیا روال امتیاز دهی بر مبنای 70 به 30 سال های پیش هست؟

س
س

سلام، بعد از آزمون عمومی سنجش ، دست خود دانشگاه یا حتی گروه مربوطه است که فقط مصاحبه بگیره یا امتحان هم بگیره.

در امتحان عمومی شما رتبه کسب نمیکنید تراز کسب میکنید و با حدنصاب اعلام شده دانشگاها، به دانشگاه معرفی میشید و بعد از اون همه چیز دست دانشگاه، دیگه رتبه ای وجود نداره که 30% به اون مربوط بشه، در نهایت نتایج رو دانشگاها به سنجش اعلام میکنن و اونا بررسی میکنن که نمره ای که توی مصاحبه وادن درسته و قبولی دانشجو رو نهایی میکنن

95
95

سپاسگزار از اطلاعاتتون.فقط اطلاعیه قبلی که تو سایت از زبان ریس سازمان سنجش بود مبتنی بر این که دانشگاه ها حق بر گذاری ازون اختصاصی ندارند چیست؟که در نحوه ی محاسبات امتیازات اموزشی و پژوهشی در کنکور 95 در همین سایت امده چیست؟

دکتر
دکتر

یعنی باید حتما از طریق امتحان سنجش اقدام کنند و باید از فیلتر سازمان سنجش عبور کنند

متین
متین

سلام. آقا من یه سوال از مسولین وزارت علوم دارم.زمانی ما اومدیم کارشناسی خوندیم و این دانشگاه ما آزاد تبریز بود رشته حسابداری. اساتید نمره نمیدادند اصلا این دانشگاه زمان ما همتراز بود با دانشگاههای تهران الانم به لطف اساتید بزرگواری از اونا هم ترازش به نظرم بالاتره. حلا ما که واسه نمره نخوندیم با اونی که تو یه واحد شهرستانی خونده و نمره دادند بهش چی میشه؟فرق بین خوب و بد از لحاظ علمی کجا مشخص میشه.

ریرا
ریرا

استعداد تحصیلی براساس استعداد، توانایی ها و مهارت های ویژه گروه آموزشی؟ یعنی چه؟ یعنی انشالله سنجش استعدادهر گروه آموزشی بر اساس دروس و موضوعات مربوط به همان گروه تعیین میشه؟ مثلا در رشته ادبیات دیگه خبری از سوالات ریاضی و آمار و هندسه نیست؟

مهسا
مهسا

سلام
خیر، طبق گذشته هستش. هر سال سؤالات بخش های درک مطلب مخصوصا با توجه به گروه امتحانی مطرح میشه.

ص
ص

کجا نوشته نمرات کارشناسی هم ملاکه؟

طاها
طاها

تو آیین نامه امتیازات مصاحبه هست جانم

مخالفم
مخالفم

با سلام به نظرمن کار برای کسایی که بخوان از دانشگاه سطح پایین تر به بالاتربرن خیلی مشکل میشه خصوصا وقتی دانشگاهی که فارغ التحصیل شده مقطع دکتری نداشته باشه در حالی که داوطلب پرتلاشی هست و با رتبه تک رقمی یا 2 رقمی دعوت به دانشگاه مربوطه میشه وبعد اینکه اساتید دانشگاه مربوطه که میخوان آ زمون کتپی و مصاحبه از داوطلب بگیرن از کجا بعضی از اساتید بینی و بین الله عمل کرده باشن و عدالت رعایت شده باشه اون جوری که میشه مثل زمانی که دکتری جامع نشده بود که تصادفا اتفاقا کسایی قبول میشدن که یکی… ادامه نظر»

محمد-برق كنترل
محمد-برق كنترل

احسنت

بنده حقير هم 35 بودم نشستم كلي درس خواندم بي سهميه
رفتم مدرس-صنعتي اصفهان-شيراز-عباسپور
هركدام يكجوري رد كردند

دوباره خواندم 53 شدم(استعداد را كم زدم)
ايندفعه در دانشگاه كاشان سوم شدم دو نفر ميخواست و در شيراز كه 6 نفر ميخواست 0 دادند و در شاهرود هم كه 10 نفر ميخواست 0 دادند و در فردوسي البته از 14 به 7 رسيدم كه 2 نفر ميخواست

حق و ناحقي وجود دارد

با شرايط جديد بد از بدتر ميشود
دانشگاهها خوب موروثي شده زحمات محرومان هدر ميرود و استعدادهايشان

امیر
امیر

من شما را راحت کنم خودم دکترا هستم اینکار موجب میشه ک هیچ دانشجوی ازاد و پیام نور نمیتوانن وارد دولتی شن همین وقتی مصاحبه بگی ازاد پیام نور میگ اصلا درس نخوندی کدوم استاد بهت اصلا درس دادهمیاندازن ..خوب حالا قرار نیست همه دکتر بشن(بخاطر خودم نگفتم)هر وقت جلوی سل آسای تحصیلات تکمیلی رو بگیرن وظرفیت رو نصف کم کنن اونوقت اقدام کنین ب تحصیلات و امید به کار زندگی و کیفیت اموزشی ن ک الان

مینا
مینا

یکی به من جواب بده چرا هیچ کس به حرف دل ما گوش نمی کنه و کاری رو که می خوانو اجرا می کنن؟ متاسفم به حالمون. اینم شد عدالت؟ ما خواستار حفظ 50-50 درصدی هستیم و چرا کسی نمی شنوه حرف ما رو ؟

نازلی
نازلی

بالاخره کار خودشونو کردن متاسفم

طاها
طاها

اینکه بدتر از پارسال شد. چرا بین بد و بدتر اینا میان بدتر رو انتخاب میکنن. یکی پول داره میاد پول میده n تا مقاله براش میسازند. یکی هم که تو آزمون تراز خوبی داره و بی پوله عملا حذف میشه. چون هر چقدر هم تلاش کنه نمیتونه به اندازه ی اون اولی مقاله بده. بعدشم یعنی چی که نمرات کارشناسی رو لحاظ میکنن؟ شاید یه نفر باشه که اصلا تغییر رشته داده باشه و نمرات کارشناسیش هیچ ربطی نداشته باشه. ضمن اینکه دوره ی کارشناسی اصلا ملاک خوبی برای سنجش علمی کسی نیست. بعدشم اینکه این همه زحمت میکشیم… ادامه نظر»

...
...

بچه ها اگر نمرمون به حدنصاب چندین دانشگاه برسه به چندجا حداکثر میتونیم برای مصاحبه مراجعه کنیم؟

مهسا
مهسا

باید منتظر اعلام سازمان سنجش باشیم. عدد ثباتی نیست. ولی احتمالا بین 3 تا 5 رشته محل.

...
...

خداروشکر
امیدوارم تو تکمیل ظرفیت بشم
اما اگه هم نشم خدارو شکر که شد 0-100 بنفع دانشگاه.. کاملا منطقی هست

محبوبه
محبوبه

من نفهمیدم چی شد؟یعنی یک ازمون میگیرن بعد مجاز و غیرمجازی نداره هر کی یک نمره داره حالا این نمره اش به هر دانشگاهی خورد میره اونجا مصاحبه؟

فرشاد
فرشاد

بله

فرشاد به مخالف استقلال دانشگاهها
فرشاد به مخالف استقلال دانشگاهها

مخالف استقلال دانشگاهها کجایی؟؟؟
نیستی؟؟

فرهاد
فرهاد

بچه ها آزمون دکترای امسال شد دقیقاً مثل آزمون دکترایی که سال۸۹ گرفتن.با این تفاوت که اون سال رتبه درکار بود ولی امسال تراز داوطلب اعلام میشه.
سال ۸۹ هم دانشگاهها اول یک برگه می دادن و ۳ تا۵ تا سوال مفهومی میدادن و بعد از آزمون با هر فرد ۵ دقیقه مصاحبه می کردن.من خودم اون سال قبول شدم ولی چون شرایط کاری برایم فراهم شد رفتم شاغل شدم وامسال دوباره قصد دارم شرکت کنم.
خیلی این آیین نامه خوبه.جای هیچ نگرانی نیست چون من یک بار تجربه ازمون دکترای شبیه این ایین نامه را داشته ام

سالار
سالار

رتبه 1 جی ای اس امسال شبانه قیول شده. رتبه 6 اقتصاد را حتی بابلسر هم قبول نکردن- رتبه یک تکنولوژی آموزشی همه جا رد شده.رتیه 4 جامعه شناسی هم اتاق خودم بود هیچ جا قبول نشد.نباید استقلال بیفته دست دانشگاه ها به هیچ وجه. ولی متاسفانه این اتفاق افتاد و تقریبا همه بدبخت شدیم. مبخواید قبول یکنید یا نه به خودتون ربط داره. ایران فقط باید آزمون باشه ولاغیر . چون همه ما دنبال آشنا هستیم و فقط فیلتر آزمون میتونه یه شانسی به ما بده که متاسفانه اونا هم دارن ازمون میگیرن. یعنی تنها قدرت و سلاح ما… ادامه نظر»

فرجاد
فرجاد

رشته امتحانی: مجموعه رشته های متناسب بدون توجه به گرایش ها و زمینه ها
یعنی مثل پارسال؟ اطلاعیه جدول رشته ها ملاک نیست؟

مهسا
مهسا

خیر، دقیقا یعنی طبق جدول رشته ها که اعلام شده.
سال گذشته که گرایش ها و زمینه ها در موارد بسیاری جدا بود از هم.

آزمون؟
آزمون؟

باسلام نفهمیدیم جند در صد شرکت کنندگان معرفی می شوند به دانشگاه ها.
حد نصاب قبولی آزمون عمومی چنداست .

س
س

هر دانشگاه یا حتی رشته حد نصاب خودش رو اعلام میکنه، عمومی نیست

سوال
سوال

من برای سال دیگه می خوام یعنی احتمال نداره سال دیگه بشه 50-50

سارا
سارا

آیا در اهداف یه معادله نامساوی وجود دارد؟

حرکت به سمت استقلال مؤسسه در پذیرش دانشجو و اختیار گروه های آموزشی مؤسسه و اساتید در پذیرش دانشجویان مستعد ≠ ملحوظ داشتن کلیه ضوابط و مقررات قانونی در سنجش و پذیرش دانشجو

یا من اشتباه فکر میکنم؟

مخالف
مخالف

حداقل ازمون کتبی رو بردارید تو رو خدا

طناز
طناز

پس اون قضیه 50-50 چی شد؟میشه توضیح بدین؟

!!!
!!!

شد صفر-صد به نفع دانشگاه ها 🙂

سالار
سالار

اگه صفر یه صد یاشه پس چرا آزمون میگیرن؟ نه بابا اینجوری هم نیست اگه قرار باشه ازمون تاثیری نداشته باشه خو هرکسی از هر جایی میاد مصاحبه. بنابراین کماکان این آزمون فیلتر محسوب می شود.

زینب 2
زینب 2

اون توی مجلس بودِ وزارت علوم زیر بار اون نرفت. و نمیره. همون 0 . 100 شد

طناز
طناز

به سلامتیییی.