//انتشار اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص برنامه زمانی مصاحبه تکمیل ظرفیت دکتری 94

مدرسان شریف

انتشار اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص برنامه زمانی مصاحبه تکمیل ظرفیت دکتری 94

سازمان سنجش جدول برنامه زمانی دعوت به  مصاحبه  معرفی شدگان تکمیل ظرفیت آزمون دوره دکتری تخصصی 94 را اعلام کرد .

به گزارش پی اچ دی تست، اطلاعیه  سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص اعلام فهرست اسامي معرفي‌شدگان چندبرابر ظرفيت، برنامه زماني مراجعه به  مصاحبه و بررسي مدارك مرحله تكميل ظرفيت آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» نيمه متمركز سال 1394 منتشر شد.

متن این اطلاعیه به شرح ذیل می باشد: 

بدين وسيله به اطلاع داوطلباني كه كدرشته محل‌هاي انتخابي خود را براي شركت در مرحله تكميل ظرفيت آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D»  نيمه‌متمركز سال 1394 در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان  ثبت نموده‌اند، مي‌رساند فهرست اسامي معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت براي شركت در مرحله مصاحبه آزمون مذكور به همراه كارنامه مربوط بر روي پايگاه اطلاع رساني مذكور قرار دارد. لذا آن ‌دسته از داوطلباني كه در يك و يا چند كدرشته محل تحصيلي (حداكثر 5 كدرشته‌محل) از رشته امتحاني ذيربط در رديف معرفي‌‌شدگان چند برابر ظرفيت براي شركت در مصاحبه قرار گرفته‌اند، لازم است با توجه به نكات زير و مطابق برنامه زماني مشخص شده (در ذيل اين اطلاعيه) مربوط به هر كدرشته محل و همچنين جداول مندرج در پايگاه اطلاع رساني مربوط به موسسه ذيربط، با همراه داشتن مدارك اعلام شده براي شركت در مصاحبه و ساير مراحل پذيرش به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مربوط مراجعه نمايند. بديهي است عدم مراجعه براي شركت در مراحل فوق، به منزله انصراف داوطلب از پذيرش در كدرشته‌محل يا كدرشته‌محلهاي انتخابي مربوط تلقي مي‌گردد، ضمناً توجه داوطلبان را به موارد ذيل معطوف مي‌دارد:

 (1) – داوطلبانی که براساس کارنامه منتشره در پايگاه اطلاع رساني این سازمان به عنوان معرفی شده یک یا چند کدرشته محل از رشته امتحانی مربوط مشخص شده‌اند، لازم است قبل از مراجعه به محل مصاحبه، به پايگاه اطلاع رساني دانشگاه ذیربط مراجعه و نسبت به كسب اطلاعات بيشتر و پرداخت مبلغ تعیین شده در پايگاه اطلاع رساني دانشگاه برای شرکت در مرحله بررسی سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی (مصاحبه) اقدام نمایند و اصل فیش واریز شده را به همراه مدارک مورد نیاز به همراه داشته و آنرا هنگام شرکت در مصاحبه به مسئول ذیربط تحویل دهند.

ضمناً هزینه مربوط به این مرحله توسط هیات امناء هر دانشگاه تعیین و در سایت دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد.

(2)- معرفی‌شدگان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برای اطلاع بیشتر از شرایط و ضوابط، روز و ساعت مراجعه و همچنین شماره حساب دانشگاههای مربوط لازم است به پايگاه اطلاع رسانی موسسات مراجعه نمایند.

(3)- به هنگام گزينش نهايي در هر كدرشته محل اعلام شده براي داوطلب در اين اطلاعيه، داوطلباني شركت داده خواهند شد كه نمره مصاحبه آنان توسط موسسه ذيربط به سازمان اعلام گردد و داوطلباني كه نمره‌اي براي مصاحبه آنان اعلام نشود از پذيرش در كدرشته آن موسسه حذف خواهند شد.

(4)- بديهي است پس از انقضاي مهلت مقرر براي شركت در مرحله بررسی سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی (مصاحبه)، بررسي مدارك و يا هر روش ديگر مطابق آئين‌نامه مربوط، هيچ‌گونه تقاضايي قابل پذيرش نمي‌باشد. لذا به داوطلبان اكيداً توصيه مي‌شود كه در مهلت مقرر تعيين شده با به همراه داشتن مدارک و مستندات لازم به دانشگاه مربوط مراجعه نمايند. بدیهی است به مراجعات و یا ارائه مدارک پس از تاریخ مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

(5)- آن‌دسته از داوطلباني كه در مرحله بررسی سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی (مصاحبه) شركت و پس از گزينش نهايي در رديف پذيرفته‌شدگان نهايي مرحله تكميل ظرفيت دوره دكتري سال 1394 (اعم از دوره¬هاي روزانه، نوبت دوم (شبانه)، پيام نور، غيرانتفاعي و يا پرديس خودگردان) قرار گيرند، مجاز به شركت در آزمون دكتري سال 1395 نخواهند بود.

(6)- به اطلاع كليه داوطلبان شركت كننده در مرحله بررسی سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی (مصاحبه) مي‌رساند كه پس از اعلام نتايج نهايي، كارنامه تفصيلي مرحله تكميل ظرفيت آزمون دكتري سال 1394 در نيمه دوم بهمن‌ماه سال جاري بر روي پايگاه اطلاع رساني اين سازمان قرار خواهد گرفت، بديهي است داوطلبان گرامي چنانچه در خصوص نتايج آزمون هرگونه سوالي داشته باشند پس از دريافت كارنامه تفصيلي مي‌توانند منحصراً از طريق سيستم پاسخگويي الكترونيكي با سازمان مكاتبه نمايند و به مراجعات حضوري و مكاتباتي كه قبل از انتشار كارنامه تفضيلي و به طرق ديگر واصل شود پاسخ داده نخواهد شد.

(7)- كليه داوطلباني كه اسامي آنها در رديف معرفي‌شدگان براي انجام مصاحبه در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در اين مرحله قرار گرفته، مي‌بايست از تاريخ 94/10/17 لغايت 94/10/26 به منظور تكميل فرم بررسي صلاحيت عمومي به پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان مراجعه نموده و ضمن پرداخت مبلغ 250.000(دويست و پنجاه هزار) ريال بصورت اينترنتي، فرم بررسي صلاحيت عمومي را تكميل و كد پيگيري دريافت دارند. بديهي است داوطلباني كه نسبت به تكميل فرم بررسي صلاحيت‌هاي عمومي اقدام ننمايند از گزينش نهايي حذف خواهند شد.

تبصره- داوطلباني كه قبلاً در رديف معرفي‌شدگان براي انجام مصاحبه در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي قرار گرفته بودند و در ارديبهشت ماه امسال (سال 1394) نسبت به تكميل فرم بررسي صلاحيت عمومي اقدام نموده‌اند، در اين مرحله نيازي به پرداخت وجه و تكميل فرم ندارند.

(8)- كارنامه اعلام نتايج گزينش اين مرحله از آزمون همزمان با اين اطلاعيه بر روي پايگاه اطلاع رساني اطلاع رساني اين سازمان قرار دارد كه داوطلبان مي‌توانند نسبت به پرينت و يا مشاهده آن اقدام نمايند.

(9)- وضعيت علمي داوطلبان در كارنامه در كدرشته محلهاي معرفي‌شده (حداكثر در 5 كدرشته) و كدرشته‌محلهاي قبل از آن مشخص شده است و آن دسته از داوطلباني كه در كمتر از 5 كدرشته محل معرفي شده‌اند و يا اصلاً در رديف معرفي‌شدگان قرار نگرفته‌اند وضعيت علمي آنها در كارنامه دركليه كدرشته‌محل‌هاي انتخابي منعكس گرديده است.

تذكرات مهم: 

1- نظر به اي نكه برخي از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي علاوه بر مدارك لازم براي مصاحبه و همچنين در خصوص ساعت و زمان حضور در مصاحبه اطلاع‌رساني لازم را در پايگاه اطلاع رساني  خود مشخص مي‌نمايند، لذا به داوطلبان گرامي تأكيد مي‌شود كه حتماً به پايگاه اطلاع رساني موسسه‌اي كه قرار است در مصاحبه آن شركت نمايند به منظور اطلاع از تاريخ، زمان و مدارك مورد نياز براي شركت در مصاحبه مراجعه كنند.

2- به اطلاع داوطلبان شركت كننده در رشته امتحاني مدرسی معارف اسلامی (كدرشته 2151) كه با توجه به كارنامه نتيجه انتخاب رشته براي شركت در مرحله مصاحبه به يك يا چند كدرشته محل مربوط به گرايش مدرسي معارف اسلامي معرفي‌ گرديده‌اند، مي‌رساند؛ از آنجاكه شرط ورود داوطلبان متقاضي در كدرشته امتحاني مذكور به دانشگاه، علاوه بر كسب نمره علمي لازم، احراز شرايط عمومي رشته مدرسي معارف اسلامي و نتيجه مصاحبه‌اي كه توسط معاونت محترم آموزشي و پژوهشي استادان و دروس معارف اسلامي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها انجام خواهد شد، مي‌باشد، لذا اين‌دسته از داوطلبان لازم است علاوه بر دارا بودن شرایط فوق و همچنين شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام و شركت در آزمون مذکور (دفترچه شماره 1)، حداكثر تا 7 روز پس از اعلام نتايج اوليه، براي طي مراحل پذيرش به پايگاه اطلاع رساني معاونت امور دفاتر، اساتيد و مبلغان (به نشاني: www.asatid.org) مراجعه و ضمن ثبت‌نام در اين سامانه، منتظر اعلام زمان مصاحبه از سوي معاونت مذكور باشند. بديهي است عدم ثبت‌نام در اين سامانه به منزله انصراف از تحصيل در اين رشته تلقي مي‌گردد. در پايان لازم به ذكر است كه در گزينش نهايي وضعيت علمي داوطلباني كه مبادرت به ثبت نام در سامانه مذكور ننموده و يا نتيجه مراحل مصاحبه آنان از سوي معاونت فوق‌الذكر به صورت منفي به اين سازمان اعلام گردد، مورد بررسي قرار نخواهد گرفت.

3- چنانچه داوطلبان درخصوص كارنامه نتايج انتخاب رشته سوالاتي داشته باشند مي توانند حداكثر تا تاريخ 94/10/27 منحصراً از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي در پايگاه اطلاع رساني اين سازمان تقاضاي خود را ارسال نمايند. به تقاضاهايي كه به نحو ديگري و يا بعد از تاريخ فوق ارسال گردد، پاسخ داده نخواهد شد.

 دريافت جدول برنامه زماني مصاحبه معرفي شدگان مرحله تكميل ظرفيت ازمون دكتري سال 1394 

انتشار اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص برنامه زمانی مصاحبه تکمیل ظرفیت دکتری 94
به این مطلب امتیاز دهید.
۱۳۹۴-۱۰-۲۵ ۲۳:۴۵:۰۲ +۰۳:۳۰۱۸ دی, ۱۳۹۴|دکتری سراسری|۶۰ نظرات

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
masoomeh
masoomeh

سلام بچه ها کسی می دونه نتایج نهایی کی می یاد؟

س.م
س.م

احتمالا حدود 15 بهمن بیاد.

masoomeh
masoomeh

خیلی ممنونم از شما. ولی پس چرا این همه دیر؟

روانشناسی 1
روانشناسی 1

چرا 15 بهمن؟؟؟؟ چرا انقد دیر؟

س.م
س.م

تا 4 بهمن که مصاحبه ها ادامه داره. هر چیزی باشه بعدش خواهد بود. تا دانشگاه ها به سنجش اعلام کنند و سنجش جمع بندی کنه فکر کنم همون حدود بشه.

پترو
پترو

اعلام نتایج مصاحبه ها چه موقع هستش؟ از چه طریقی پذیرفته شدگان نهایی اعلام می شوند؟

کنکوری
کنکوری

سلام بر همگی به خصوص خانم عزیز و بزرگوار س.م که واقعا خیلی این مدت زحمت کشیدن، واقعا ازشون ممنونم،

س.م
س.م

سلام
ممنون از لطفتون 🙂
امیدوارم زمان اعلام نتایج، دل همه دوستان پیگیر راضی باشه.

ندا
ندا

بچه ها به نظرتون پردیس بهتره یا ازاد؟

کنکوری
کنکوری

سلام
دوستان اگه مصاحبه علامه پردیس نرفته باشیم میذارن الان بریم؟

احسان (پترو)
احسان (پترو)

زمان اعلام نتیج تکمیل ظرفیت چه موقه هستش؟

بچه ها دانشگاه شاهد تراز خاصی می خواد؟
بچه ها دانشگاه شاهد تراز خاصی می خواد؟

بچه ها دانشگاه شاهد تراز خاصی می خواد؟

Mary
Mary

سلام دوستان… اینجا کسی آماری هست بخواد بره پیام نور تهران؟؟؟

محمود
محمود

با سلام

من يك جا رفتم مصاحبه 1 نفر مي خواست فقط خودم براي مصاحبه اومده بودم بهم گفتن چند روز در هفته مي توني بياي من گفتم يك يا 2 روز حداكثر به نظرتون ردم مي كنند.

sara
sara

علامه نرفته باشیم باز وقت می دن یعنی برا مصاحبه

س.م
س.م

سلام
چه رشته ای هستید؟
من دیروز علامه بودم.

sara
sara

زبان

س.م
س.م

علامه خیلی سریع نمره ها رو رد می کنه. اگر کسی مراجعه نکرده باشه یا اینکه از کسانی که رفته اند خوششون نیومده باشه احتمال داره باهاتون مصاحبه کنند.
یک سر بزنید ضرر نداره.

مهدیه
مهدیه

سلام افرین
مصاحبه پیام نور اومده که تو لیست سنجش۱،۲،۳،۴بهمن هست اما هنوزساعت و مکان نزدن
یه سوال این مبلغ به چه حسابی باید بریزیم

آفرین
آفرین

سلام
بچه ها کسی میدونه مصاحبه پیام نور تهران کی برگذار میشه؟

زز
زز

سلام بچه ها. دانشگاه خوارزمي هنوز اطلاعيه نزده در رابطه با زمان و مكان مصاحبه در حالي كه خود سازمان سنجش فردا رو إعلام كرده براي مصاحبه. با توجه به اينكه شهرستاني هستم، به نظر شنا چكار كنم؟؟

من
من

سلام
زنگ بزنید دانشگاه ازشون بپرسید

مریم
مریم

سلام برو سایت خوارزمی زده فکرکنم پنج شنبه است

مدیریت ورزشی یک
مدیریت ورزشی یک

با سلام به دوستان مدیریت ورزشی
دوستان عزیز دانشگاه کردستان در مورد زمان مصاحبه و مدارک و فیش مصاحبه هیچ اطلاعیه ای صادر نکرده؟اگه کسی خبر داره ما را هم با خبر کنه.
با تشکر

مديريت ورزشي
مديريت ورزشي

دانشگاه امل هم اطلاعيه نزده

دکتری - 94
دکتری - 94

اطلاعیه دانشگاه شمال کليه داوطلبان معرفي شده جهت حضور در مصاحبه بايد تصوير ( اسکن ) مدارکي که در ذيل ذکر مي گردد برای رشته مدیریت ورزشی- مدیریت راهبردی در سازمانها و رویدادهای ورزشی حداکثر تا تاريخ 1394/10/27 را از طریق پست الکترونيک hafezmozafari@yahoo.com به دفتر تحصيلات تکميلي ارسال نمايند. لازم به ذکر است ارائه اصل مدارک فردی و مستندات آموزشی و پژوهشی توسط داوطلبين در روز مصاحبه جهت پذيرش الزامی است . توجه: تاریخ مصاحبه دوره دکتری رشته مدیریت ورزشی – مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی، 29 دی 1394 (سه شنبه) مدارک مورد نياز: 1- شیوه نامه مصاحبه داوطلبان… ادامه نظر»

دکتری - 94
دکتری - 94

سلام
طبق اطلاعیه دانشگاه کردستان مصاحبه رشته مدیریت ورزشی گرایش بازاریابی و فیزیولوژی ورزشی گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی تاریخ چهارشنبه 23 دی برگزار خواهد شد.

کرمانی
کرمانی

اصلاحیه سازمان سنجش: سازمان سنجش اشتباه قبلی خود را درباره تاریخ دانش آموختگی دانشجویان سال آخر ارشد اصلاح کرد. این سازمان که در اطلاعیه چند روز پیش محدودیت (94/06/31) را برای تاریخ دانش آموختگی دانشجویان سال آخر نوشته بود آن را به شکل زیر اصلاح نمود: مدارك مورد نياز كه مي‌بايست معرفي‌شدگان براي انجام مراحل مصاحبه همراه خود داشته باشند. 1- اصل مدرك كارشناسي ارشد (فوق ليسانس) یا کارنامه ریز نمرات. تبصره – معرفي‌‌شدگاني كه دانشجوي سال آخر دوره كارشناسي‌ارشد و يا دكتري حرفه‌اي بوده و حداكثر تا تاريخ 94/11/30 فارغ‌التحصيل مي‌شوند (اصل گواهي تأييد شده توسط دانشگاه يا مؤسسه… ادامه نظر»

محسن
محسن

سلام و عرض ادب ببخشید خود سازمان سنجش مگر نگفته بود تا اخر بهمن ماه آخر کدام درست است شهریور یا بهمن لطفا یکی جواب بدهد . ممنونم

کرمانی
کرمانی

من فکر می کنم اطلاعیه اولیه درست بوده. اطلاعیه بعدی و همچنین اطلاعیه دانشگاه علامه کپی پیست شده از اطلاعیه مصاحبه های مرحله اول در اردیبهشت امسال.
نگاه به جمله بندی هم نشان میده که تاریخ همان پایان بهمن درسته.

سجاد
سجاد

سلا اگه دوستانی هستند که شاهدانالیز میخونن لطفا درمورد سطحش توضیح بدن

سید حسین
سید حسین

من داشگاه شاهد تماس گرفتم مسئول دفتر تحصیلات تکمیلی گفت:
تا ۲ ساعت دیگه اطلاعیه می زنیم
مصاحبه این دانشگاه افتاده برای هفته بعد

فناوری
فناوری

سلام
من هم با پردیس علامه تماس گرفتم گفتند تا یک ساعت دیگر مجدد خبر گرفته شود

س.م
س.م

من زنگ زدم علامه گفتند تاریخ های سنجش درسته برای اطلاع از ساعت سایت رو چک کنید.
مصاحبه در دانشکده ها برگزار میشه.

فناوری
فناوری

ممنون و سپاس

فناوری
فناوری

با سلام
اگر امکان داره آدرس دقیق علامه از پایانه آزادی؟
(کوتاه ترین مسیر)
با تشکر

کرمانی
کرمانی

آدرس پردیس علامه:
تهران، خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، میدان شهید عباسپور، خیابان نظامی گنجوی، نبش کوچه هفت پیکر،

کوتاه ترین مسیر. رفتن با سواری های شخصی است و پیاده شدن در تقاطع خیابان ولی عصر با همت است. بعد از آن باید با سواری یا اتوبوس کمی پایین (پله هشتم خیابان ولیعصر) بیایید. حوالی سفات بلغارستانه…

می توانید مستقیما از آزادی به میدان ونک بروید و از آنجا دوباره پایین بیایید

کرمانی
کرمانی

گویا مصاحبه ها در پردیس انجام نمی شود و در پردیس اصلی آن واقع در دهکده المپیک است

*8
*8

سلام دوست عزیز مصاحبه دانشگاه علامه د رداساختمان مرکزی دانشگاه واقع در دهکده المپیک برگزار میشه که راحترین مسیر از پایا نه آزادی اینه که از اونجا با اتوبوس یا تاکسی خودتو برسونی به مترو صادقیه( که اصالا تا میدان آزادی فاصله نداره) از اونجا هم سوار اتوبوس های صادقیه- دهکده المپیک بشیه و اخرین استگاه دهکده المپیک پیاده بشی یا درست رویه به روری دانشگاهه میشه. اگه هممیخواهی زودتر برسی به دانشگاه ازمترو صادقیه سوار تاکسی های دهکده شو که راحت و بدون دردسر اخرین کورس پیاده شو. با تاکسی راحتری .
موفق و تندرست باشید.
موفق و تندرست باشی

فناوری
فناوری

ممنون و سپاس فراوان

س.م
س.م

علامه اطلاعیه اش رو گذاشته.

گلی
گلی

سلام
بچه ها من پیام نور تهران دعوت ب مصاحبه شدم. موندم چیکار کنم… یکی منو راهنمایی کنه.. بنظرتون پیام نور ارزش داره؟

به ترانه رياضي
به ترانه رياضي

دانشگاه شاهد تماس گرفتم قراره تا دو ساعت ديگه اطلاع رساني كنن ….

ترانه،ریاضی محض
ترانه،ریاضی محض

سلام ممنون،اما هنوز فقط یه اطلاعیه زدن و هیچ چیز نگفتن توش

به زینب
به زینب

زینب خانوم دانشگاه مفید یکی از بهترین دانشگاههای غیر انتفاعیه.من هم فلسفه اسلامی اونجا قبول شدم ولی به دلیل دوری راه و اینکه دو تا بچه 5و10 ساله دارم نمی تونم برم!هر سال همینه!هرجایی غیر از شیراز قبول میشم مجبور میشم قیدشو بزنم.

زینب
زینب

ممنون

زینب
زینب

من یونی مفید قم دعوت به مصاحبه شدم
کسی میدونه چجور دانشگاهیه؟؟
رشته اقتصاد

بیتا
بیتا

فقط میخوام یه خبری بده دانشگاه,خدایا یعنی فردا پس فردا خبری اعلام میشه؟مثلا بگن بهمن,اسفند نتایج تکمیل میاد,فقط یه چیزی بگن,خدایا ما چیکار کنیم,چطوری اینهمه استرس و حال بدو به گوش مسیولان برسونیم,دیدم که در بیست و سی اخبار کم اهمیت تر از این پیگیری میشه,کاش یه کاری کنیم

ترانه،ریاضی محض
ترانه،ریاضی محض

سلام به همگی،
من به مصاحبه دانشگاه شاهد دعوت شدم،تاریخ مصاحبه زده 20 دی خیلی زوده فقط فردا رو برای تکمیل مدارکم وقت دارم،روی پورتال دانشگاه هم چیزی مبنی بر مصاحبه و مسائل مربوطه نیست،واقعا سنجش شوکه کرده همه رو،یعنی این تاریخها قطعیه؟

ریاضی
ریاضی

سلام دوست عزیز.من هم کاربردی دعوت شدم.ولی اگه مصاحبه یک شنبه باشه نمیتونم بیام.شما از اساتید شاهد اطلاع دارین که چطورن؟

کامیار سلیم......
کامیار سلیم......

نتایج تکمیل ظرفیت شهریور و مهرماه دانشگاه آزاد در هاله ای از ابهام قرار دارد

مریم
مریم

سلام دوستان. کسی تجربه ای در مورد مصاحبه در دانشگاه مدنی تبریز داره؟ ممنون میشم کمکم کنید.

ترانه،ریاضی محض
ترانه،ریاضی محض

چه رشته ای هستین؟ من دانشجوی اونجا بودم، رشته ام ریاضیه

فیزیکی
فیزیکی

سلام.من فیزیک دعوت شدم. میخواستم بدونم چه جور دانشگاهیه؟

ترانه،ریاضی محض
ترانه،ریاضی محض

گروه فیزیکش بد نیست،من به هم اتاقی داشتم که فیزیک میخوند با اقای دکتر رضایی گویا از بقیه قویتره،ولی در مجموع میون گروه علوم پایه اش ریاضیش از همه قویتره

برق
برق

واسه ما خاطره شد تکمیل ظرفیت

عمران سازه
عمران سازه

من برای پردیس دعوت شدم درحال حاضر در دانشگاه آزاد مشغولم ،مانده ام رو محصاحبه با تاریخ امتحان این ترم داخل دارد.پشیمان شدیم

سعید
سعید

چرا در حق یکی دیگه که اگه در تکمیل ظرفیت واسه مصاحبه قبول میشد، می رفت اجحاف کردی…آقای دکتر!!!

عمران سازه
عمران سازه

حق کسی پایمال نمی شود ، فرض کنید دو نفر به مصاحبه دعوت شده اند یکی غیبت کند.دیگری اگر پذیرفته شود حق شخص ثالثی پایمال نشده است.حق خودش بوده است مگر اینکه بحث پارتی در میان باشد.در هر حال ظرفیت خالی نمی ماند.

رضا
رضا

خوشم مياد دانشگاه دولتي ظرف مدت ٢هفته تكميل ظرفيتهاش ميگيره ولي هنوز تكليف تكميل ظرفيتهاي دانشگاه آزاد معلوم نيست واقعا جاي تاسف داره.