کارت شرکت در آزمون زبان انگلیسی وزارت علوم MSRT اسفند 1394 هم اکنون از طریق سامانه این آزمون در دسترس داوطلبان است.

کانال تلگرام دکتری

به گزارش پی اچ دی تست، لازم است داوطلبان محترم کارت ورود به آزمون را در تاریخ و ساعت تعیین شده از سامانه دریافت نمایند، در غیر این صور ت به هیچ عنوان نمی توانند وارد محل برگزاری آزمون شوند و در روز برگزاری آزمون کارت برای داوطلبی صادر نخواهد شد. ضمناً دریافت کارت آزمون از ساعت 7 صبح روز دوشنبه 94/12/17 لغایت ساعت ظهر 12 روز پنجشنبه 94/12/20 قابل دریافت است.

گفتنی است آزمون 20 اسفند ماه 94 ساعت 15 برگزار خواهد شد.