پذیرش دکتری بدون آزمون ۹۶ دانشگاه منابع طبیعی ساری

///پذیرش دکتری بدون آزمون ۹۶ دانشگاه منابع طبیعی ساری

مدرسان شریف

پذیرش دکتری بدون آزمون ۹۶ دانشگاه منابع طبیعی ساری

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در نظر دارد برای سال ۱۳۹۶ مطابق آیین‌نامه پذیرش دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان، دانشجو پذیرش نماید.

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به منظور فراهم نمودن زمینه جذب برگزیدگان علمی ومستعد فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ها در راستای اجرای آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان در دوره تحصیلی دکتری مصوب جلسه مورخ ۹۳/۳/۲۷ شورای هدایت استعداد درخشان وزارت و آئین نامه شماره ۲۱/۶۷۲۷۲ مورخ ۹۳/۴/۱۸ وزارت علوم, تحقیقات وفناوری و با عنایت به اصلاحیه شماره ۲۱/۲۳۷۲۰۰ مورخ ۹۳/۱۲/۱۶ آئین نامه فوق در رشته های ذیل نسبت به پذیرش برگزیدگان علمی واجد شرایط در دوره های دکتری تخصصی به شرح زیر اقدام می کند.

رشته های دارای پذیرش دکتری بدون آزمون ۹۶ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

شرایط پذیرش:

 1. داشتن میانگین کل حداقل ۱۶ در دوره کارشناسی ومیانگین حداقل ۱۷ بدون احتساب نمره پایان نامه در دوره کارشناسی ارشد.
 2. بیش از دو سال از تاریخ دانش آموختگی متقاضی نگذشته باشد (تا زمان انتشار اطلاعیه این دانشگاه)
 3. کسب حداقل ۶۰ امتیاز از فعالیت‌های آموزشی, پژوهشی ومصاحبه الزامی می باشد.
 4. مقاله علمی پژوهشی مستخرج از پایان نامه چاپ شده در مجلات معتبر بین المللی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که نام دانشجو به عنوان مؤلف اول در مقاله ذکر شده باشد (کسب حداقل ۷ امتیاز از مستندات این بخش الزامی است).
 تبصره: احراز شرایط عمومی و ضوابط اختصاصی شرط لازم برای بررسی درخواست پذیرش داوطلبان می باشد و کسب حداقل ۷ امتیاز از مستندات مربوطه الزامی است و چنانچه داوطلبی در صورت راه یابی به مرحله مصاحبه علمی وفق نظر کمیته مصاحبه کننده موفق به کسب حداقل امتیاز نشود از فهرست داوطلبان واجد شرایط حذف خواهد شد.

دقت:

 1. کلیه دانشجویان پذیرفته شده باید قبل از امتحان جامع دوره دکتری دارای گواهی قبولی در یکی از آزمون های زبان مورد قبول دانشگاه  باشند.
 2. چنانچه متقاضی دارای نمره قبولی از آزمونهای جدول فوق با دو سال اعتبار (تا زمان ثبت نام) باشد می تواند گواهی مربوطه را ارائه نماید.
 3. در شرایط مساوی اولویت با دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری است.
مدارک مورد نیاز:
 1. درخواست کتبی متقاضی
 2. گواهی قبولی زبان انگلیسی (در صورت گذراندن)
 3. تصویر گواهی کارشناسی و کارشناسی ارشد یک برگ و ریزنمرات تائید شده
 4. یک نسخه از تصویرتمام صفحات مقالات چاپ شده درمجلات و کنفرانس ها
 5. تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی یک برگ
 6. تصویر صفحه نتیجه ارزشیابی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد یک برگ
 7. تصویر چکیده پایان نامه
 8. عکس۳*۴ جدید
 9. تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت یا دفترچه آماده به خدمت معتبر برای داوطلبان مرد یک برگ
 10. اصل و تصویر رسید بانکی به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال (یک میلیون ریال) که بایستی به حساب شماره ۹۶۸۰۸۳۲۶۰ نزد بانک تجارت شعبه بلوار خزر ساری کد شعبه ۹۶۸۰  به نام سایر درآمدهای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری واریز شود.
تبصره:
دانشجویان نیمسال آخر دوره کارشناسی ارشد باید گواهی اشتغال به تحصیل و تائید اتمام دوره مذبور تا پایان شهریور ۹۶ را ضمیمه نمایند همچنین ارسال ریز نمرات واحد های گذرانده (کارنامه) ضرورت دارد.

نکته­ مهم:

 1. هر داوطلب مجاز است فقط در یک گرایش در کدرشته های روزانه مرتبط با رشته تحصیلی خود شرکت نماید. در صورت پذیرش نهایی، تغییر گرایش امکان پذیر نمی باشد. پذیرش قطعی پذیرفته شدگان منوط به تائید صلاحیت عمومی انان توسط مراجع ذی صلاح و تائید نهایی سازمان سنجش و آموزش کشور می باشد و در صورت عدم تایید در هر مرحله از تحصیل دانشگاه هیچ مسئولیتی نخواهدداشت.
 2. چنانچه در هر مرحله از ثبت نام، برگزاری مصاحبه، وتحصیل مشخص گردد که داوطلب واجد شرایط آئین نامه شماره ۲۱/۶۷۲۷۲ مورخ ۹۳/۴/۱۸ نبوده است و یا در مدارک ارائه شده خدشه ای وجود داشته باشد از شرکت در مصاحبه یا ادامه تحصیل در هر مرحله ای که باشد جلوگیری به عمل آمده و مطابق مقررات باوی رفتار خواهد شد.
نکات مهم در مراحل ثبت نام الکترونیک:
 1. درخصوص مقالات چاپ شده در مجلات و کنفرانس ها آپلود صفحه اول و دوم کفایت می کند. بدیهی است نسخه کامل مقالات در روز مصاحبه بایستی ارائه شوند.
 2. در مورد مقالات پذیرش قطعی شده آپلود نسخه اسکن شده پذیرش ضروری است.
 3. اخذ کد رهگیری و چاپ صفحه مربوطه و نگهداری آن تا زمان بررسی مدارک و اعلام نتایج.
 4. اصل مستندات ارسال (آپلود) شده را بایستی متقاضیان پس از دعوت به مصاحبه در روز مصاحبه به همراه داشته باشند. بنابر این در حفظ و نگهداری نسخه اصلی کلیه مدارک دقت لازم بعمل آید.
 5. آخرین مهلت درخواست مجوز ثبت نام الکترونیکی تا پایان وقت اداری روز شنبه ۳۰ اردیبهشت  ۹۶ می باشد.
 6. آخرین مهلت تکمیل ثبت نام الکترونیکی و آپلود مستندات پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۱۰ خرداد ۹۶ می باشد.
 7. تاریخ های فوق قابل تمدید نیست.
۱۳۹۶-۲-۳۱ ۰۸:۵۶:۵۴ +۰۴:۳۰۳۰ اردیبهشت, ۱۳۹۶|دکتری استعداد درخشان|بدون ديدگاه

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar