انتشار برنامه زمانی مصاحبه دکتری ۹۶ دانشگاه پیام نور

//انتشار برنامه زمانی مصاحبه دکتری ۹۶ دانشگاه پیام نور

مدرسان شریف

انتشار برنامه زمانی مصاحبه دکتری ۹۶ دانشگاه پیام نور

برنامه زمان‌بندی، مدارک موردنیاز و شرایط شرکت در مصاحبه علمی آزمون دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور در سال ۹۶ اعلام شد.

به گزارش پی اچ دی تست، شرایط و ضوابط برگزاری مصاحبه دکتری ۱۳۹۶ دانشگاه پیام نور به شرح ذیل است:

سنجش و پذیرش دانشجو برای ورود به دوره دکتری تخصصی (آموزشی – پژوهشی)  بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد.

 • آزمون متمرکز (۵۰ درصد)
 • سوابق آموزشی ، پژوهشی و فناوری (۲۰ درصد)
 • مصاحبه علمی و سنجش عملی (۳۰ درصد)

حدنصاب دانشگاه:

داوطلبان حاضر در جلسه آزمون که برای آنها کارنامه مرحله اول (سنجش علمی) توسط سازمان سنجش آموزش کشور صادر شده است در صورت داشتن حدنصاب این دانشگاه می توانند مطابق تاریخهای مندرج درجدول شماره ۲ و با مطالعه اطلاعیه های بعدی درج شده در پرتال اختصاصی دانشگاه پیام نور  به نشانی (www.pnu.ac.ir) مراجعه نموده و از چگونگی شرکت در  جلسات  ارزیابی تخصصی ( مصاحبه علمی) این دانشگاه اطلاع حاصل نمایند.

توجه: داوطلبانی می توانند جهت ارزیابی تخصصی در هر کد رشته محل در دانشگاه شرکت نمایند حدنصاب اعلام شده این دانشگاه را احراز نموده باشد.

آدرس و شماره تلفن محل برگزاری جلسات ارزیابی تخصصی (مصاحبه علمی ) مراکز مجری در جدول شماره ۳ درج شده است.

جدول شماره ۱- شهریه دوره دکتری دانشگاه پیام نور

شهریه دانشگاه پیام نور در مقطع دکتری برای سال تحصیلی ۹۷-۹۶

نام دانشگاه گروه آزموشی شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلی شهریه متغیر برای هر واحد درسی جبرانی  شهریه دروس متغیر به ازای یک واحد درسی  شهریه هر واحد رساله
عمومی پایه (نظری) اصلی و تخصصی (نظری)
پیام نور علوم انسانی ۲۲/۵۷۸/۱۲۴ ۱٫۴۹۲٫۰۰۰ ۱٫۴۹۲٫۰۰۰ ۱٫۴۹۲٫۰۰۰ ۵٫۷۳۳٫۰۰۰ ۵٫۷۳۳٫۰۰۰
علوم پایه و مهندسی صنایع ۲۲/۵۷۸/۱۲۴ ۱٫۴۹۲٫۰۰۰ ۱٫۴۹۲٫۰۰۰ ۱٫۴۹۲٫۰۰۰ ۷/۶۱۰/۰۰۰ ۵٫۷۳۳٫۰۰۰

تذکر: شهریه متغیر هر واحد رساله در صورتیکه نیاز به تحقیق میدانی، عملیاتی و آزمایشگاه یی داشته باشد با تشخیص کمیته علمی رشته مربوطه تا میزان ۲ برابر قابل افزایش می باشد.

 

جدول شماره ۲- برنامه زمانبندی جلسات ارزیابی تخصصی دانشگاه پیام نور

ردیف کد رشته محل نام رشته – گرایش محل برگزاری تاریخ برگزاری
۱ ۱۵۶۱  جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران مرکزتحصیلات تکمیلی ۹۶/۳/۱۱
۲ ۲۳۴۵ اخلاق اسلامی  مرکز قم ۹۶/۳/۱۱
۳ ۲۳۴۶ تاریخ و تمدن اسلامی  مرکز قم ۹۶/۳/۱۱
۴ ۲۳۴۷ قرآن و متون اسلامی  مرکز قم ۹۶/۳/۱۱
۵ ۲۸۰۴ امار مرکز تهران شرق ۹۶/۳/۱۸
۶ ۵۳۸۵ اموزش زبان انگلیسی مرکزمطالعات زبان و فرهنگ ایران دانشگاه پیام نور ۹۶/۳/۱۸
۷ ۲۳۰۵ آموزش محیط زیست مرکز تهران جنوب ۹۶/۴/۲
۸ ۲۷۴۵ بیوشیمی مرکز اصفهان ۹۶/۳/۱۱
۹ ۲۷۴۶ بیوشیمی مرکز تهران شرق ۹۶/۳/۱۸
۱۰ ۱۴۸۷ تاریخ اسلام مرکز قشم ۹۶/۳/۱۱
۱۱ ۱۵۱۶ تاریخ ایران بعدازاسلام مرکزتحصیلات تکمیلی ۹۶/۳/۲۰
۱۲ ۱۱۴۰ جغرافیا برنامه ریزی روستایی مرکزتحصیلات تکمیلی ۹۶/۳/۱۱
۱۳ ۱۱۲۷ جغرافیاوبرنامه ریزی شهری مرکزتحصیلات تکمیلی ۹۶/۳/۱۱
۱۴ ۱۹۴۷ حقوق بین الملل عمومی مرکزتحصیلات تکمیلی ۹۶/۳/۲۱
۱۵ ۱۹۸۱ حقوق خصوصی مرکزتحصیلات تکمیلی ۹۶/۳/۲۱
۱۶ ۱۸۶۶ روان شناسی عمومی مرکزتحصیلات تکمیلی ۹۶/۳/۲۲
۱۷ ۲۹۶۵ ریاضی-آنالیز مرکز شیراز ۹۶/۳/۲۵
۱۸ ۲۹۶۴ ریاضی محض – آنالیز مرکزمطالعات زبان و فرهنگ ایران دانشگاه پیام نور ۹۶/۳/۱۸
۱۹ ۲۹۶۳ ریاضی محض- آنالیز مرکز تبریز ۹۶/۴/۱
۲۰ ۳۰۴۹ ریاضی کاربردی مرکزمطالعات زبان و فرهنگ ایران دانشگاه پیام نور ۹۶/۳/۱۸
۲۱ ۳۰۵۰ ریاضی کاربردی مرکز مشهد ۹۶/۳/۱۱
۲۲ ۲۹۶۶ ریاضی محض- هندسه توپولوژی مرکزمطالعات زبان و فرهنگ ایران دانشگاه پیام نور ۹۶/۳/۱۸
۲۳ ۲۹۶۲ ریاضی محض جبر مرکزمطالعات زبان و فرهنگ ایران دانشگاه پیام نور ۹۶/۳/۱۸
۲۴ ۵۴۲۴ زبان شناسی مرکزتحصیلات تکمیلی ۹۶/۳/۲۰
۲۵ ۱۰۹۱ زبان و ادبیات فارسی مرکزتحصیلات تکمیلی ۹۶/۳/۱۱
۲۶ ۱۰۹۴ زبان وادبیات فارسی – ادبیات  غنایی مرکزمطالعات زبان و فرهنگ ایران دانشگاه پیام نور ۹۶/۳/۱۸
۲۷ ۱۰۹۲ زبان وادبیات فارسی – ادبیات حماسی مرکزمطالعات زبان و فرهنگ ایران دانشگاه پیام نور ۹۶/۳/۱۸
۲۸ ۱۰۹۳ زبان وادبیات فارسی – ادبیات عرفانی مرکزمطالعات زبان و فرهنگ ایران دانشگاه پیام نور ۹۶/۳/۱۸
۲۹ ۲۵۱۸ شیمی آلی  مرکز بوشهر ۹۶/۳/۱۷
۳۰ ۲۵۲۱ شیمی آلی مرکز زنجان ۹۶/۳/۲۰
۳۱ ۲۵۱۷ شیمی الی مرکز تبریز ۹۶/۴/۱
۳۲ ۲۵۱۹ شیمی الی مرکز  تهران شرق ۹۶/۳/۱۸
۳۳ ۲۵۲۰ شیمی الی مرکز مشهد ۹۶/۳/۱۱
۳۴ ۲۵۸۷ شیمی تجزیه مرکز مشهد ۹۶/۳/۱۱
۳۵ ۲۵۸۸ شیمی تجزیه مرکز شیراز ۹۶/۳/۲۵
۳۶ ۲۵۸۹ شیمی تجزیه مرکز کرمان ۹۶/۳/۱۳
۳۷ ۲۴۵۴ شیمی فیزیک مرکز اصفهان ۹۶/۳/۱۳
۳۸ ۲۴۵۵ شیمی فیزیک مرکز مشهد ۹۶/۳/۱۱
۳۹ ۲۴۵۶ شیمی فیزیک مرکز اردکان ۹۶/۳/۱۶
۴۰ ۲۶۴۱ شیمی معدنی مرکز مشهد ۹۶/۳/۱۱
۴۱ ۱۸۸۷ علم اطلاعات ودانش شناسی- بازیابی اطلاعات و دانش مرکز مشهد ۹۶/۳/۱۸
۴۲ ۱۸۸۸ علم اطلاعات ودانش شناسی – مدیریت اطلاعات و دانش مرکز مشهد ۹۶/۳/۱۸
۴۳ ۱۳۱۷ علوم اقتصادی-  بخش عمومی مرکزتحصیلات تکمیلی ۹۶/۳/۲۲
۴۴ ۱۳۱۶ علوم اقتصادی- اقتصاد اسلامی مرکزتحصیلات تکمیلی ۹۶/۳/۲۲
۴۵ ۱۳۱۵ علوم اقتصادی- اقتصاد پولی مرکزتحصیلات تکمیلی ۹۶/۳/۲۲
۴۶ ۱۳۱۸ علوم اقتصادی- بین المللی مرکزتحصیلات تکمیلی ۹۶/۳/۲۲
۴۷ ۱۳۱۴ علوم اقتصادی – اقتصاد سنجی مرکزتحصیلات تکمیلی ۹۶/۳/۲۲
۴۸ ۱۵۹۵ علوم قران وحدیث  مرکز تهران جنوب ۹۶/۳/۱۹
۴۹ ۱۵۹۴ علوم ومعارف نهج البلاغه مرکز تهران جنوب ۹۶/۳/۱۹
۵۰ ۱۶۱۸ فقه ومبانی حقوق اسلامی مرکز تهران جنوب ۹۶/۴/۲
۵۱ ۱۷۲۰ فلسفه تعلیم وتربیت مرکز تهران جنوب ۹۶/۴/۲
۵۲ ۳۲۲۳ فیزیک مرکز تهران شرق ۹۶/۳/۱۸
۵۳ ۳۲۲۵ فیزیک مرکزتحصیلات تکمیلی ۹۶/۳/۲۲
۵۴ ۳۲۲۴ فیزیک مرکز شیراز ۹۶/۳/۲۵
۵۵ ۳۲۲۶ فیزیک مرکز مشهد ۹۶/۳/۱۱
۵۶ ۲۶۸۷ فیزیولوژی گیاهی  مرکز تهران شرق ۹۶/۳/۱۸
۵۷ ۱۶۹۶ الهیات -فلسفه وکلام اسلامی مرکز تهران جنوب ۹۶/۳/۱۹
۵۸ ۱۶۹۵ کلام(فلسفه دین ) مرکز تحصیلات تکمیلی ۹۶/۳/۲۰
۵۹ ۲۳۴۴ مبانی نظری اسلام مرکز تهران جنوب ۹۶/۴/۲
۶۰ ۱۳۷۲ مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش مرکزتحصیلات تکمیلی ۹۶/۳/۲۲
۶۱ ۱۳۷۱  مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی مرکزتحصیلات تکمیلی ۹۶/۳/۲۲
۶۲ ۲۰۸۱ مدیریت بازرگانی –  رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی مرکزتحصیلات تکمیلی ۹۶/۳/۱۸
۶۳ ۲۰۷۹ مدیریت بازرگانی – بازاریابی مرکزتحصیلات تکمیلی ۹۶/۳/۱۸
۶۴ ۲۰۸۰ مدیریت بازرگانی – سیاست گذاری بازرگانی مرکزتحصیلات تکمیلی ۹۶/۳/۱۸
۶۵ ۲۱۳۴ مدیریت دولتی-رفتارسازمانی مرکزتحصیلات تکمیلی ۹۶/۳/۱۸
۶۶ ۲۱۳۵ مدیریت دولتی –  منابع انسانی مرکزتحصیلات تکمیلی ۹۶/۳/۱۸
۶۷ ۴۶۲۵ مهندسی اقتصاد کشاورزی * سیاست وتوسعه کشاورزی  مرکز تهران شرق ۹۶/۳/۱۸
۶۸ ۳۷۱۲ مهندسی عمران- راه وترابری مرکز  تهران شمال ۹۶/۳/۱۸
۶۹ ۴۱۶۶ مهندسی صنایع مرکزمطالعات زبان و فرهنگ ایران دانشگاه پیام نور ۹۶/۳/۱۸
۷۰ ۵۵۳۰ برنامه ریزی آموزش از دور مرکزتحصیلات تکمیلی ۹۶/۳/۱۱

جدول شماره ۳- آدرس و شماره تلفن  محل برگزاری جلسات ارزیابی تخصصی (مصاحبه علمی) مراکز مجری دوره دکتری دانشگاه پیام نور

ردیف محل برگزاری آدرس محل برگزاری تلفن فکس
۱ دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان اصفهان – میدان جمهوری  – خیابان خرم خیابان شهیدان شرقی  ستاد دانشگاه پیام نور استان اصفهان ۰۳۱۳۳۳۷۰۰۰۹- ۳۱۳۳۳۸۱۶۴۰
۲

دانشگاه پیام نور مرکز

تحصیلات تکمیلی

تهران – فرمانیه – دیباجی شمالی– خیابان شهید حاج محمود نوریان کوچه شهناز – کوچه صفا – مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور ۲۲۸۲۶۵۶۴-۲۱ ۲۲۸۰۸۴۹۴-۲۱
۳ دانشگاه پیام نور مرکزمشهد مشهد- بلوار وکیل آباد – معلم ۷۱ – دانشگاه پیام نور مرکز مشهد ۵۱۱۸۶۸۳۹۰۰

داخلی ۵۱۲- ۶۱۸

۵۱۱۸۶۸۳۰۰۱

داخلی ۵۱۱

۴ دانشگاه پیام نور مرکز

تحصیلات تکمیلی – تهران جنوب

تهران – خیابان انقلاب – خیابان استاد نجات الهی -تقاطع سپند – دانشگاه پیام نور ۲۱۸۸۹۴۰۰۹۳-۲۱۸۸۹۴۱۸۵۸ ۲۱۸۸۹۱۶۵۵۵
۵ دانشگاه پیام نور مرکز قم قم – انتهای ۷۵ متری عمار یاسر – بلوار تعاون –
دانشگاه پیانم نور استان قم – ساختمان تحصیلات تکمیلی
۲۵۳۷۱۷۹۱۶۰ ۲۵۳۷۱۷۹۱۶۰
۶ دانشگاه پیام نور مرکز اردکان اردکان – بلوار آیت اله خاتمی – دانشگاه پیام نور مرکز اردکان

 

۰۳۵۳۲۲۲۸۱۱۰- ۰۳۵۳۲۲۲۰۰۱۱ داخلی ۱۰۷
۷ دانشگاه پیام نور مرکز تبریز تبریز- خیابان آزادی – ابتدای ضلع غربی روگذر ابوریحان – خیابان شاهد  نبش کوی بهارستان – دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی ۴۱۳۴۷۸۰۰۲۷
۸ دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر بوشهر – بلوار شهید چمران – خیابان غدیر ۷۷۳۳۵۴۳۲۰۶ ۷۷۳۳۵۵۷۷۸۲
۹

دانشگاه پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی – تهران شرق

تهران – حکیمیه – بلوار بابا ئیان – خیابان  ۱۵ متری  شیرازی  دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق ۲۱۷۷۳۱۱۲۸۶-۲۱۷۷۳۱۲۷۱۶
۱۰ دانشگاه پیام نور مرکز زنجان زنجان – میدان رسل – خیابان امامت – دانشگاه پیام نور مرکز زنجان ۲۴۳۳۴۷۱۲ ۲۴۳۳۴۴۳۸۹۵
۱۱ دانشگاه پیام نور مرکز شیراز شیراز – شهرک گلستان – خیابان  دانشگاه پیام نور- دانشگاه پیام نور مرکز شیراز ۷۱۳۶۲۲۲۲۴۴
۱۲ دانشگاه پیام نور مرکز کرمان کرمان – بزرگراه امام خمینی (ره) – میدان پژوهش – دانشگاه پیام نور کرمان ۳۴۳۳۳۵۳۶۱۴
۱۳ دانشگاه پیام نور مرکز

بین الملل قشم

قشم – کیلومتر ۳ بزرگراه قشم – درگهان  ، نرسیده به میدان علم و صنعت – دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل قشم ۸  -۷۶۳۵۳۴۴۱۸۱ ۷۶۳۵۳۴۴۰۸۹
۱۴ مرکز مطالعات  زبان و فرهنگ ایران دانشگاه پیام نور تهران – خیابان پاسداران – سه راه اقدسیه – تنگستان چهارم – پلاک ۷ ۲۲۸۲۶۵۶۴-۲۱ ۲۲۸۰۸۴۹۴-۲۱
۱۵ دانشگاه پیام نور مرکز

تحصیلات تکمیلی – تهران شمال

تهران –انتهای اتوبان  امام علی اتوبان ارتش- بلوار شهیدمژدی(اوشان) میدان شهید  پیروز شفیعی – خیابان یاران  انتهای یاران دوم ۲۱۸۴۲۳۴۳۰۱-۲۱۲۲۴۸۴۸۳۷ ۲۱۲۲۴۸۴۸۳۴

۳- شرایط عمومی داوطلبان:

 • احراز تمامی شرایط اعلامی در دفترچه شماره (۱) و (۲) آزمون نیمه متمرکز دکتری سازمان سنجش آموزش کشور (سال ۱۳۹۶)

۴- شرایط اختصاصی دانشگاه:

 • احراز امتیاز لازم و قابل قبول در ارزیابی و مصاحبه علمی
 • توانایی پرداخت شهریه دوره مطابق با مصوبات هیات امناء دانشگاه

۵-نحوه شرکت و پذیرش در ارزیابی تخصصی و مصاحبه علمی:

  سنجش بر اساس سوابق علمی داوطلبان و پذیرش از طریق برگزاری مصاحبه علمی و نمره آزمون خواهد بود. بنابراین لازم است داوطلبان با مراجعه به پایگاه اینترنتی دانشگاه پیام نور به نشانی www.pnu.ac.ir  از تاریخ و چگونگی ثبت نام اطلاع حاصل نمایند.

۶- مدارک مورد نیاز جهت شرکت در ارزیابی: 

 • اصل و تصویر مدارک شناسایی (شناسنامه،کارت ملی)
 • اصل و تصویر مدارک تحصیلی اعم از کارشناسی و کارشناسی ارشد با قید معدل (دارندگان مدارک کارشناسی نا­پیوسته ملزم به ارائه اصل و تصویر مدرک کاردانی و کارشناسی با قید معدل یا ریزنمرات دارای معدل می باشند)

تبصره : در صورتیکه مدارک تحصیلی فاقد معدل می باشد ارائه اصل ریز نمرات با مهر محل تحصیل یا گواهی جهت تائید معدل الزامی است درغیر اینصورت امتیاز مدرک تحصیلی قابل محاسبه نمی باشد.

 • اصل و تصویر کارت پایان خدمت ویژه برادران
 • تصویر کارنامه اعلام نتایج انتخاب رشته
 • اصل و تصویر مدارک ایثارگری (جانبازان،آزادگان و خانواده معظم شهدا)
 • اصل و تصویر حکم کارگزینی (مخصوص استفاده از سهمیه مربیان) استفاده از سهمیه مربیان صرفا مختص اعضاء محترم علمی رسمی آزمایشی قطعی می باشد.
 • ۲ قطعه عکس ۴×۳ پشت نویسی شده
 • اصل مدارک پژوهشی اعم از پایان نامه کارشناسی ارشد، مقاله و کتاب چاپ شده به همراه تصویر جلد و صفحه مربوط به شناسنامه مقاله یا کتاب.

تبصره: داوطلبان توجه داشته باشند ضروری است قبل از مراجعه برای مصاحبه، تصویری از صفحات  شناسنامه آثار پژوهشی  خود که اطلاعات نویسنده، عنوان اثر و محل ثبت اثر در آن قید شده است را تهیه و به همراه داشته باشند.

 • اصل گواهی استمرار همکاری (مخصوص استفاده از سهمیه مربیان)
 • اصل و تصویر مدارک مربوط به آزمونهای زبان انگلیسی ( با اعتبار حداقل ۲ سال) مانند:

(IELTS), ( MSRT), (ETPNU), (MCHE),( IELTS Equivalent), (TOEFLE PAPER),(،OLIMO), (TOEFLE IBT),(،OEFLE Computer)

 • اصل فیش واریزی هزینه مصاحبه به مبلغ ۸۰۰/۰۰۰ هزار ریال به شماره حساب ۲۱۷۸۶۰۹۰۰۱۰۰۷  بانک ملی شعبه بنفشه (قابل واریز در کلیه شعب) بنام دانشگاه پیام نور.

۷- غیبت و انصراف

مصاحبه علمی، بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری برای هر داوطلب صرفاً یک بار انجام می شود. عدم مراجعه داوطلب در بازه زمانی تعیین شده به منزله انصراف وی تلقی شده است و برگزاری مجدد ، برای داوطلبی که شرکت نکرده است امکان پذیر نخواهد بود.

 • توجه: در روز مصاحبه همراه داشتن اصل و تصویر کلیه مدارک مورد اشاره در متن اطلاعیه الزامی بوده و ارائه هیچ مدرکی  پس از تاریخ مقرر امکان پذیر نخواهد بود.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
۱۳۹۶-۳-۲ ۱۷:۴۱:۲۹ +۰۴:۳۰۲ خرداد, ۱۳۹۶|دکتری سراسری|۵۹ نظرات

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
مهین
مهین

سلام کسی از پیام نور بهش زنگ نزدن بگن قبوله ?رشته ریاضی منظورمه ، تورا خدا یکی جواب بده، از استرس مردم

تیریون
تیریون

پیام نور تا ۱۴ مرداد تعطیل است
در ضمن جوابها توسط سازمان سنجش منتشر میشه نیمه اول شهریور

مرتضی
مرتضی

سلام
مطمئنید ک شهریور نتیجه رو اعلام میکنن؟؟؟

مطهری
مطهری

آدرس محل مصاحبه تهران

ساعت مصاحبه
ساعت مصاحبه

سلام ساعت مصاحبه رو از کجا باید بفهمیم؟

برای مرکز تحصیلات تکمیلی تهران جنوب؟

تیریون
تیریون

دوستان با سلام

من روز پنجشنبه گذشته برای مصاحبه دکترای مدیریت بازرگانی به مرکز تحصیلات تکمیلی تهران رفتم، متاسفانه بسیار شلوغ بود و مصاحبه بنده حدودا ۵ دقیقه طول کشید و اصلا به من فرصت ارائه کارها و حتی توصیه نامه هایم داده نشد فقط چند سوال و بعد هم تمام، لطفا اگر کسی از این مصاحبه نکته ای دارد بیان کند، آیا مصاحبه دیگران هم به همین نحو بود یا فرصت کافی برای ارائه داده شد و آیا روشی هست تا از نتیجه مصاحبه مطلع بشویم؟

با تشکر

عباس
عباس

سلام زمان مصاحبه دکتری فلسفه درچه ساعتی مبارک باشد

Mahsa
Mahsa

سلام دوستان فوری لطفا جواب بدید
توی دانشگاه پیام نور چنتا گرایش دعوت ب مصاحبه بشیم اونوقت فیش واریزی یک دونه کافیه یا برا هر گرایشی یک فیش ۸۰۰۰۰۰ ریالی باید واریز کنیم تلفن هم که اصلا جواب نمیدند

عارفه
عارفه

واسه هر کدوم یه فیش لازمه

ممنون از سوگل عزیز

Mahsa
Mahsa

مرسی عزیزم

حسين
حسين

سپاس از اطلاعات مفید

سوگل
سوگل

به عارفه:
شماره حسابی که در بالای صفحه درج شده ، درست است به همین حساب واریز کنین و فیش واریزی را برای روز مصاحبه ضمیمه بقیه مدارک کنین.
موفق باشید.

عارفه
عارفه

سلام
من موفق به واریز ۸۰ هزار ت دانشگاه پیام نور نشدم
شماره حساب اشتباس یا ایراد از طرف منه؟
میشه راهنمایی ام کنین.

تیریون
تیریون

سلام

دوستان بنظرتون MSRT=71 و TOLIMO=517 چقدر امتیاز دارد توی مصاحبه پیام نور؟
اگر IELTS=7 باشد ولی تاریخ گذشته باشد اثر می دهند؟

ویدا
ویدا

دوستان سلام کسی در مورد دانشگاه پیام نور و اینکه در کل پیام نور بهتره یا آزاد اطلاعاتی داره اگر دارین لطف می کنید به من بگین

روستایی96.96
روستایی96.96

سلام
دوستان از کجا باید تو مصاحبه پیام نور ثبت نام کنیم؟؟
همه دانشگاه های دیگه فیلدی برا ثبت نام و بارگذاری مدارک گذاشتن. اینجا هیچی معلوم نیست

متقاضی2
متقاضی2

من هم نمی دانم پیام نور ، پردیس ها و آزاد کدام بهتره لطفاً جواب بدهید خیلی براینان مهم است. ممنون

داوطلب
داوطلب

سلام من هم تجربه فوق لیسانس پیام نور و هم فوق لیسانس روزانه علم و صنعت را دارم، اگر می خواهید با مدرک دکترا دنبال کار یا تدریس بروید به هیچ وجه سمت پیام نور نروید دانشگاه آزاد بسیار بهتر است و در بسیاری از رشته ها می توانید در همان دانشگاه آزاد تدریس کنید البته پردیسها هم در اینصورت امکان استخدام بهتری را برای شما فراهم می کنند که البته این بستگی به استخدام کنندگان و رقیبان شما هم دارد، در ضمن درس خواندن در پیام نور بسیار بسیار بسیار سخت تر از دانشگاه آزاد و پردیسها هست و… ادامه نظر»

hana
hana

دوستان نوجه داشته باشند که برای استخدام در دانشگاه های دولتی و حتی خود پیام نور افرادی که مدرک دانشگاه آزاد دارند تبدیل وضعیت از قردادی به پیمانی نمی شوند این مشکلی بود که چند تا از همکارای بنده داشتند ئ مجبور شدند بخاطر اینکه کارشون را از دست ندن مجددا مدرک از یک دانشگاه دولتی شبانه یا پیام نور بگیرن تا وزارت علوم بهشون مجوز تبدیل وضعیت بده به این نکته خیلی دقت کنین اول شبانه بعد پیام نور بعد پردیس و بعد آزاد حتی دوستم مدرک دکتری پردیس داشت تو مصاحبه جذب هیات علمی ایشون را رد کردند… ادامه نظر»

متقاضی2
متقاضی2

هانای عزیز ممنون از پاسختان، یکی دو ساعت پیش مصاحبه پردیس شهید بهشتی داشتم که ظاهراً نفر اول مصاحبه شدم . مصاحبه پیام نورم فردا پنجشنبه است و اولویت اول انتخاب دانشگاهم ، ابتدا مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور( تهران)است که به خاطر نصف بودن شهریه اش نسبت به پردیس شهید بهشتی اولویت اول زدم .فکر میکنید با توجه به تفاوت ۳۱ میلیون تومانی شهریه دو دانشگاه ، تصمیم درستی اتخاذ کردم لطفاً پاسخ دهید. با آرزوی موفقیت برایتان

تیریون
تیریون

با سلام

ممنون می شوم اگر تجربه مصاحبه پنجشنبه تون رو با ما در میان بگذارید و البته رشته تون را، با تشکر

تیریون
تیریون

با سلام

دوستان کسی از نحوه مصاحبه پیام نور بخصوص مدیریت بازرگانی خبر دارد؟

با تشکر

خدابخش
خدابخش

ببخشید از کجا متوجه شویم که جزو مصاحبه شونده ها هستیم؟ آیا هر کسی مجاز به انتخاب رشته بوده میتواند درمصاحبه شرکت کند؟

تیریون
تیریون

به کارنامه تون توی سایت سنجش مراجعه کنید

محبوب
محبوب

سلام
ببخشید بچه های یه ۳۳هزارتومان باید توسایت سنجش بدیم و و یه ۸۰ هزارتومان پیام نور؟ مدرک زبان الزامی هست؟ لطفاً اگه اطلاع دارید جواب بدید. تشکر

ليلا
ليلا

الزامی نیست ولی اگه داشته باشی امتیاز داره

همشهری
همشهری

هزیینه اش حدود ۵۰ میلیون در میاد- پیرت می کنن تا مدرک بدن- استاداش هم سواد آنچنانی ندارن-شبانه دولتی خیلی خیلی خیلی بهتره

ریاضی-عددی
ریاضی-عددی

سلام .ببخشید ساعت مصاحبه رو از کجا بدونیم؟
بعد مصاحبش سخته به نظرتون؟؟؟؟؟؟؟؟

تیریون
تیریون

سلام

گویا باید منتظر اطلاعیه دومشون بود

فروغ
فروغ

سلام دوستان. پیام نور تاریخ خا رو اعلام کرده ولی چیزی در مورد زمان و ساعت مصاحبه چیزی نگفته. از کجا میشه فهمید،

rj22
rj22

والا پیام نور خیلی سخته نه استاد داره نه کتاب مشخص پیر آدمو در میارن تا یه درس پاس بشه.حتی استاد خودت سوال طرح نمیکنه که کتابت حذفیات داشته باشه یه بانک سوال همه اساتید سوالارو میدن اونجا رندوم ازشون سوال میاد.هزینش خیلی کمتر از آزاد اما خیلی سختتره

زیست
زیست

سلام دوستان. به نظر شما سطح مصاحبه پیام نور و قبولی در پیام نور راحته یا سخت؟

ليلا
ليلا

سلام دوستان تو را خدا جواب بدید
آیا برای پیام نور هم باید ثبت نام کنیم یا مدارک آپلود کنیم یا نیازی نیست؟

لیلی
لیلی

سلام چرا مصاحبه وسط ماه رمضونه .

لوک بدشانس(حقوق جزا)
لوک بدشانس(حقوق جزا)

در قسمت نتیجه عدد ۵ اعلام شده ….و در ذیل کارنانه در توضیح نوشته عدد ۵ فاقد حد نصاب دانشگاه است
دوستان یعنی دعوت به مصاحبه نشدم؟؟؟!!!!

ليلا
ليلا

متاسفانه شما دعوت نشدید

داوطلب
داوطلب

سلام. چرا پیام نور هیچ رشته هنری نداره؟!!!

لوک بدشانس(حقوق جزا)
لوک بدشانس(حقوق جزا)

اخر این ماه دانشگاه ازاد اعلام میکنه
پاسخ به رها

سیما
سیما

تازه اول ماهه چرا انقد دیر اعلام میکنن ؟؟؟؟

رها
رها

سلام دوستان
نتایج آزاد چه تاریخی اعلام میشه؟

Kimia
Kimia

نیمه دوم خرداد

برنامه ریزی محیط زیست
برنامه ریزی محیط زیست

سلام دوستان.برای رشته ما تو اصلاعیه سازمان سنجش زده مصاحبه پیام نور هیجده خرداد ماهه ولی تواطلاعیه خود دانشگاه پیام نور زده دوم تیر ماه. من الان بر اساس کدوم اطلاعیه برم برای مصاحبه؟ کسی این مشکل رو داره؟

ليلا
ليلا

ملاک تاریخی است که دانشگاه اعلام کرده همان دوم تیر ماه

برنامه ریزی محیط زیست
برنامه ریزی محیط زیست

مرسی دوست عزیز.

علی
علی

سلام شما از کجا اطلاعیه خود دانشگاهو دیدین؟لطف میکنی لینکشو بذاری

برنامه ریزی محیط زیست
برنامه ریزی محیط زیست

تو سایت دانشگاه پیام نور. تو همون صفخه اولش اخبار رو تو دو تا ستون نوشتن.ستون سمت چپ یه اطلاعیه شماره یک هست که تاریخش دو خرداد ماهه. تو اون اطلاعیه هم تاریخ رو نوشته هم شزایط و مدارک رو.

علی
علی

ممنونم

محمد
محمد

دوستان عزیز سلام

ماهم خودمون رو برای این تارخ(۲تیر) آماده کرده بودیم میگن برگزار شده.کسی از دوستان تعداد شرکت کننئه ها و آسان و یاسخت بودن پذیرش رو میدونه؟
شنیدیم چند برابر دعوت به مصاحبه شدند.

انسیه اسمعیلی
انسیه اسمعیلی

سلام.آیاوام هم داده میشه؟من شنیدم برای هرترم وام میدن.آیاصحت داره؟

سارا
سارا

خوب بادتوجه به گفته های دوستان پس این که نشد پیام نور
…….

اقتصاد
اقتصاد

کلاساش اخر هفته است یا وسط هفته؟

تیریون
تیریون

سلام

کلاسها هر روز و زمانی ممکن است باشد و شرکت در کلاسها اجباری است

ناصر
ناصر

حضور در کلاس اختیاریه یا اجباری؟ اصلا کلاس داره؟ کسی خبر داره؟

مجید
مجید

حضور در کلاس لازمه … چه روزهایی در هفته اجباریه …؟؟؟

تیریون
تیریون

صد در صد اجباری و ممکن است وسط هفته باشند

مجید
مجید

با سلام ….. کسی از شهریه پیام نور بطور دقیقتر خبر داره …. این جدول کامل مشخص نکرده …. چند ترمه و هر ترم چقدر و در کل چقدر میشه ؟

تیریون
تیریون

هشت ترم، ۱۸ واحد درسی و ۱۸ واحد پروژه برای غلوم انسانی تقریبا ۴۰ ملیون در میاد

سارا
سارا

سلام.کل هزینه ای دکتری پیام نور در سال گذشته ۲۵میلیون بود ک امسال هم گفته شده شهریه ها اضافه نخواهد شد.

تیریون
تیریون

سلام

مطابق جدولی که روی سایت خودشون گذاشتند ۴۰ ملیون در می آید، البته پارسال هم تقریبا همین بوده گویا