برنامه زمان‌ بندی برگزاری آزمون زبان انگلیسی تولیمو در سال 1397 اعلام شد.

کانال تلگرام دکتری

به گزارش پی اچ دی تست، تقویم زمانی برگزاری آزمون TOLIMO در سال 97 به شرح جدول زیر است:

جدول آزمون‌های زبان تولیمو سال 1397

ردیف دوره

زمان برگزاری

حـوزه هـای بـرگـزاری

تاریخ برگزاری

1 127 اردیبهشت تهـران،مشهد،اصفهان،شیراز،تبریز،رشت،کرمانشاه،گرگان و بندرعباس 97/02/20
2 128 تیر تهـران 97/04/21
3 129 مرداد تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، کرمان، رشت، کرمانشاه، یزد، زنجان، گرگان، زاهدان و بیرجند 97/05/25
4 130 شهریور تهران 97/06/22
5 131 مهر تهـران،مشهد،اصفهان،شیراز،تبریز،کرمان، رشت، کرمانشاه،یزد،زنجان، گرگان، بیرجند، کیش،چابهار و بندرعباس 96/07/26
6 132 آبان تهران 96/08/24
7 133 آذر تهـران،مشهد،اصفهان،شیراز،تبریز،کرمان،رشت،کرمانشاه،یزد،زنجان،گرگان،کیش، بندرعباس، زاهدان و بیرجند 97/09/29
8 134 دی تهران 97/10/27
9 135 بهمن تهـران مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، کرمان، رشت،، کرمانشاه، یزد، زنجان، گرگان، کیش، بندرعباس، زاهدان و چابهار 97/11/25
10 136 اسفند تهران 97/12/23

بد نیستمیتونست بهتر باشهقابل قبولهخوبعالی (شما اولین نفری هستید که امتیاز میدهید)
Loading...