دانشگاه قرآن و حدیث در مقطع دکتری تخصصی برای سال تحصیلی ۹۷-۹۸ از میان طلاب واجد شرایط، دانشجو می‌ پذیرد.

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه قرآن و حدیث بر اساس مجوز رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با نظارت سازمان سنجش آموزش کشور، از بین برادران و خواهران طلبۀ واجد شرایط از طریق آزمون اختصاصی و مصاحبۀ علمی برای تحصیل در مقطع دکتری رشته های مندرج در جدول برای سال تحصیلی ۹۷-۹۸ دانشجو می پذیرد.

نام رشته محل

محل اجرا

علوم قرآن و حدیث

قم

کلام امامیه

قم

علوم و معارف نهج البلاغه

قم

مدرسی معارف گرایش اخلاق اسلامی

قم

مدرسی معارف گرایش قرآن و متون اسلامی

شعبه تهران

*ظرفیت پذیرش دانشگاه برای سال تحصیلی 98 ـ 97 از طریق دو آزمون اختصاصی و سراسری، در هرکد رشته محل مجموعاً 7 نفر است.

ضوابط ثبت نام:

1- هر داوطلب صرفاً مجاز به انتخاب یک کد رشته محل است.

2- طول مدت تحصیل در مقطع دکتری با احتساب رساله، چهارسال (هشت نیمسال) است.

3- پذیرفته شدگان نهایی، موظف به رعایت کامل تمامی ضوابط وزارت و دستورالعمل های داخلی دانشگاه در طول تحصیل هستند.

4- پذیرفته شدگان نهایی نمیتوانند همزمان با تحصیل در این دانشگاه در دیگر مراکز آموزش عالی اشتغال به تحصیل داشته باشند.

شرایط عمومی پذیرش دانشجو در تمام رشته ها:

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛

تبصره: شرکت طالب خارجی در آزمون بلامانع است، ولی پذیرش آنان منوط به طی کلیه مراحل قانونِی مربوط است.

2- اعتقاد و التزام به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی آن؛

3- دارابودن یکی از مدارک زیر:

  • مدرک سطح 3 مورد تأیید مرکز مدیریت حوزه علمیه؛
  • مدرک سطح 1 یا 2 مورد تأیید مرکز مدیریت حوزه علمیه به همراه مدرک کارشناسی ارشد مرتبط (مجموعه الهیات و معارف اسلامی) و معتبر از دیگر مراکز
    آموزش عالی؛

تبصره: شاغلین به تحصیل (در سطح سه یا دوره کارشناسی ارشد)، در صورت فراغت از تحصیل تا تاریخ 1397/06/31 میتوانند در این آزمون شرکت کنند.

4- نداشتن سوءپیشینه به تشخیص مراجع ذیصالح؛

5- نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل از نظر مقررات نظام وظیفه عمومی (برای برادران)؛

تذکر1: پذیرفته شدگان نهایی، ملزم به ارائه تعهد کتبی مبنی بر تحصیل تمام وقت در مقطع دکتری خواهند بود.

تذکر2: دانشگاه قرآن و حدیث، غیرانتفاعی است؛ از این رو پذیرفته شدگان ملزم به پرداخت هزینه تحصیل دانشجویان ورودی 1397 (با تخفیف ویژه برای طلاب)، مصوب هیأت أمنای دانشگاه و دیگر هزینه های جانبی خواهند بود.

تذکر3: پذیرفته شدگان طبق مقررات و در صورت تخصیص اعتبار صندوق رفاه دانشجویِی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از وام تحصیلی برخوردار خواهند بود.

شرایط پذیرش دانشجو در رشته های مدرسی معارف اسلامی (علاوه بر بند 5 و تذکرات 1 تا 3 شرایط عمومی تمام رشته ها):

پذیرش دانشجو در رشته مدرسی معارف اسلامی، از میان طلاب و فضلای حوزه علمیه مورد تأیید حوزه های علمیه قم و خراسان با شرایط عمومی و اختصاصی زیر
صورت میگیرد.

شرایط عمومی:

1- التزام عملی به دین اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی

2- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران

3- نداشتن سوءپیشینه به تشخیص مراجع ذیصالح

4- داشتن سلامت جسمانی متناسب با رشته مدرسی معارف اسلامی

5- قبولی در مصاحبه عمومی مدرسی معارف اسلامی (احراز این شرط پس از برگزاری آزمون خواهد بود.)

6- داشتن حداکثر چهل سال سن (مدت خدمت سربازی به سقف سنی افزوده میشود.)

تبصره بند 6: اعضای رسمی هیأت علمی گروه های معارف اسلامی و استادان حق التدریس گروه های معارف اسالمی، به شرط داشتن گواهینامه تدریس از معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی (مشروط به این که در 2 نیمسال گذشته تدریس داشته باشند.) از شرط سنی مستثنی میباشند.

شرایط اختصاصی:

(داشتن یکی از شرایط ذیل کافی است)

1- دارای دانشنامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی

2- دارای مدرک سطح سه حوزه علمیه (به همراه نمره پایان نامه)

3- دارای گواهی خبرگان بدون مدرک (مرتبه مربی) مورد تأیید مراجع ذیصالح

4- مربیان رسمی گروه معارف اسلامی (اعضای هیأت علمی رسمی گروه معارف اسلامی در مرتبه مربی) با تأیید معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی

5- حوزویان دارای گواهی اتمام کفایتین (اتمام پایه ده) همراه با مدرک کارشناسی ارشد مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همخوان با گرایش پنجگانه دروس معارف اسلامی به تشخیص گروه آموزشی مربوط.

تذکر مهم: داوطلبانی که در رشته مدرسی دعوت به مصاحبه میشوند، الزم است نسبت به تکمیل فرم مشخصات فردی در سایت (www.Asatid.org) و ارسال
مدارک درخواستی به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری مدظله العالی در دانشگاه ها (معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی) اقدام نمایند و پس از احراز شرایط بالا، مجاز به ثبت نام در دانشگاه پذیرنده خواهند بود.

مدارک لازم برای ثبت نام در آزمون:

1- یک قطعه عکس 4*3 تمام رخ مربوط به سال جاری؛

2- کارت بانکی عضو شبکه شتاب با مشخصات (رمز دوم، کد CVV2 و تاریخ انقضاء) جهت پرداخت اینترنتی هزینه ثبتنام به مبلغ 1/700/000 ریال؛

3- اصل گواهی و تأییدیه از بالاترین مقام مسئول، مبنی بر این که عضو هیأت علمی رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. (ویژه متقاضیان استفاده از سهمیه مربیان رسمی)

سهمیۀ مربیان رسمی: بر اساس قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب مورخ 1389/01/29 مجلس شورای اسلامی، ده درصد (10 %) سهمیه مازاد بر ظرفیت (حداقل یک نفر) برای مربیان قطعی و یا رسمی آزمایشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شرط کسب حداقل هشتاد درصد (80 %) نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد اختصاص مییابد.

4- اصل مدرک معتبر دال بر ایثارگری؛ (ویژه متقاضیان استفاده از سهمیه ایثارگران انقالب اسلامی)

سهمیۀ رزمندگان و ایثارگران: با توجه به تصویب قانون جامع خدمات رسانی به رزمندگان و ایثارگران و اصلاحیه آن، گزینش داوطلبان بر اساس این قانون صورت میگیرد. بنابراین:

1- بیست و پنج درصد (25 %) ظرفیت هرکدرشته محل به «همسران و فرزندان شهدا، مفقود الاثر»، «آزادگان و همسر و فرزندان آنان»، «جانبازان 25 % و بالاتر و همسر و فرزندان آنان» اختصاص دارد (سهمیه ایثارگران 25 % ظرفیت).

2- پنج درصد (5 %) ظرفیت هرکدرشته محل به «جانبازان زیر 25% و همسر و فرزندان آنان» و »همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه
در جبهه» اختصاص دارد(سهمیه ایثارگران 5 % ظرفیت). براساس قوانین مذکور حد نصاب نمره ایثارگران (اعم از ظرفیت 25 درصدی یا 5 درصدی) 70 % نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد در هرکدرشته محل و حد نصاب رزمندگان 80 % نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد در هر کدرشته محل میباشد.

نحوه ثبت نام و مدارک لازم برای ثبت نام اینترنتی:

ثبت نام صرفاً به شیوه اینترنتی، از طریق سامانه ثبت نام مندرج در پایگاه اینترنتی دانشگاه به نشانی www.qhu.ac.ir از تاریخ 1396/12/14 تا تاریخ 1397/01/31 انجام میشود.

1- اسکن عکس؛ (با فرمت JPG و حجم حداکثر 150 کیلو بایت)

2-اسکن حکم کارگزینی هیأت علمی رسمی؛ (ویژه متقاضیان استفاده از سهمیه مربیان رسمی)

3- اسکن مدرک معتبر دال بر ایثارگری؛ (ویژه متقاضیان استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران)

زمان، نحوه توزیع کارت و محل برگزاری آزمون:

1- آزمون ورودی در دو نوبت صبح و عصر روز جمعه 1397/04/22 برگزار میگردد.

2- کارت ورود به آزمون دو روز قبل از برگزاری آزمون از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه قابل دریافت است.

3- آزمون در شهر قم و در محل ساختمان مرکزی دانشگاه قرآن و حدیث برگزار خواهد شد.

نشانی محل برگزاری آزمون: قم، بلوار پانزده خرداد، بعد از چهارراه نوبهار، خیابان شهید نظری ثابت، بعد از شهرک جهاد، مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، ساختمان دانشگاه قرآن و حدیث

زمان اعلام نتایج نهایی آزمون:

ثبت نام قطعی منوط به موفقیت داوطلب در آزمون کتبی، کسب حدنصاب قبولی و امتیازات لازم آموزشی، پژوهشی و مصاحبه ورودی مطابق با مقررات و دستورالعمل های مربوط به پذیرش دانشجو در مقطع دکتری و طی مراحل گزینش عمومی در هیأت مرکزی گزینش دانشجوی سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود. زمان اعلام نتایج اولیه (آزمون کتبی)، ایام برگزاری مصاحبه ورودی و نتایج نهایی متعاقبًا اعلام خواهد شد.

مطالب مرتبط

پذیرش دکتری بدون آزمون 98 دانشگاه تربیت مدرس... دانشگاه تربیت مدرس در نظر دارد نسبت به پذیرش برگزیدگان علمی واجد شرایط به صورت بدون آزمون در دوره دکتری تخصصی سال 1398 اقدام نماید. به گزارش پی اچ دی...
 فراخوان پذیرش بدون آزمون دکتری 98 دانشگاه الزهرا... دانشگاه الزهرا از بین دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد در 14 رشته برای سال تحصیلی 98-99 به صورت بدون آزمون دانشجوی دکتری می پذیرد. به گزارش پی اچ دی ...
فراخوان پذیرش دکتری بدون آزمون 98 دانشگاه هنر اصفهان... دانشگاه هنر اصفهان از میان دانشجویان واجد شرایط، برای سال تحصیلی 98-99 به صورت بدون آزمون دانشجوی دکتری می پذیرد. به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه هنر ...
پذیرش دکتری بدون آزمون 98 دانشگاه مازندران... جزئیات پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره دکتری تخصصی نیمسال اول سال تحصیلی 98-99 در دانشگاه مازندران اعلام شد. به گزارش پی اچ دی تست، دانشگا...
انتشار آگهی پذیرش دکتری بدون آزمون 98 دانشگاه صنعتی شریف... دانشگاه صنعتی شریف در نظر دارد از میان دانش آموختگان ممتاز دوره کارشناسی ارشد دانشگاه های کشور، تعدادی دانشجو در مقطع دکتری به صورت بدون آزمون پذیرش ن...