//انتشار کلید سؤالات آزمون دکتری 97

مدرسان شریف

استاد وکیلی

انتشار کلید سؤالات آزمون دکتری 97

کلید سؤالات آزمون دکتری تخصصی سراسری و آزاد سال 1397 از سوی سازمان سنجش منتشر شد.

جهت دریافت آخرین اخبار اعلام نتایج و مصاحبه دکتری به شدت توصیه میکنیم به عضویت کانال دکتری پی اچ دی تست درآیید… کلیک کنید…

به گزارش پی اچ دی تست، کلید سؤالات هریک از کد رشته‌های امتحانی آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی «Ph.D» نیمه‌ متمرکز سال ۱۳۹۷ بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی اینترنتی www.sanjesh.org قرار گرفته است. داوطلبان عزیز می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش و وارد کردن کد رشته امتحانی خود، نسبت به دریافت کلید سوالات دکتری ۹۷ اقدام نمایند.

گفتنی است مهلت اعتراض به کلید و سوالات ازمون دکتری ۹۷، از ۹ تا ۱۵ اسفند ماه جاری اعلام شده است. داوطلبان در صورت تمایل می توانند حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ با مراجعه به سیستم پاسخگویی اینترنتی به نشانی request.sanjesh.org و تکمیل فرم اعتراض به کلید سوالات آزمون دکتری سال ۱۳۹۷ اقدام نمایید.
لازم به ذکر است نظرات داوطلبان فقط از طریق اینترنت دریافت خواهد شد و به موارد ارسالی از طریق دیگر رسیدگی نخواهد شد.

گفتنی است بنا بر اعلام سازمان سنجش، کلید اولیه غیر قابل استناد است و پس از دریافت نظرات داوطلبان و صاحب نظران، کلید نهایی سوالات تهیه و بر اساس آن کارنامه داوطلبان استخراج خواهد شد.

داوطلبان عزیز می توانند جهت تبادل اطلاعات درخصوص کلید آزمون دکتری 97 در رشته های مختلف امتحانی، به صفحات زیر مراجعه نمایند.

 

دانلود سوالات زبان عمومی دکتری ۹۷:

دانلود سؤالات زبان عمومی گروه علوم انسانی کنکور دکتری ۹۷

دانلود سؤالات زبان عمومی گروه علوم پایه آزمون دکتری ۹۷

دانلود سؤالات زبان عمومی گروه فنی و مهندسی کنکور دکتری ۹۷

دانلود سؤالات زبان عمومی گروه کشاورزی و منابع طبیعی آزمون دکتری ۱۳۹۷

دانلود سؤالات زبان عمومی گروه هنر کنکور دکتری ۹۷

دانلود سؤالات زبان عمومی گروه زبان آزمون دکتری ۹۷

دانلود سؤالات زبان عمومی گروه دامپزشکی آزمون دکتری ۹۷

 

دانلود سوالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری ۹۷:

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی آزمون دکتری ۹۷

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه علوم پایه کنکور دکتری ۹۷

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه فنی و مهندسی کنکور دکتری ۱۳۹۷

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه کشاورزی و منابع طبیعی آزمون دکتری ۹۷

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه هنر آزمون دکتری ۹۷

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه زبان کنکور دکتری ۱۳۹۷

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه دامپزشکی کنکور دکتری ۹۷

 

دانلود سؤالات کنکور دکتری ۱۳۹۷ گروه آزمایشی علوم انسانی:

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته زبان و ادبیات فارسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته جغرافیای سیاسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته ژئومورفولوژی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته آب‌وهواشناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته زبان و ادبیات عرب
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته علوم اقتصادی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته اقتصاد نفت و گاز
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته تربیت بدنی – مدیریت ورزشی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته تربیت بدنی – آسیب‌شناسی ورزشی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته تربیت بدنی – رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته تربیت بدنی – بیومکانیک ورزشی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته تاریخ – تاریخ اسلام
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته تاریخ – تاریخ ایران بعد از اسلام
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته علوم اجتماعی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته جمعیت‌شناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مددکاری اجتماعی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته علوم قرآن و حدیث
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته ادیان و عرفان
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته فلسفه و کلام
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته فقه شافعی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته فلسفه
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته فلسفه منطق
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته فلسفه علم
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته فلسفه تعلیم و تربیت
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته برنامه‌ریزی درسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مدیریت آموزشی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته روان‌شناسی تربیتی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته تکنولوژی آموزشی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته آموزش عالی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مشاوره
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته سنجش و اندازه‌گیری
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته روان‌شناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته حقوق عمومی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته حقوق بین‌الملل عمومی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته حقوق خصوصی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته حقوق نفت و گاز
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مدیریت بازرگانی و راهبردی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مدیریت دولتی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مدیریت صنعتی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مدیریت رسانه و اطلاعات
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مدیریت یشگیری از جرم، جرم‌یابی و ایمنی ترافیک
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مدیریت فناوری اطلاعات
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته کارآفرینی، آینده‌پژوهی و مدیریت تکنولوژی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته گردشگری
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مالی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته حسابداری
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته علوم ارتباطات
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته باستان‌شناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته محیط‌ زیست
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مطالعات زنان
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مدرسی معارف اسلامی

 

دانلود سؤالات کنکور دکتری ۹۷ – ۹۸ گروه آزمایشی علوم پایه:

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته زمین‌شناسی – فسیل‌شناسی و چینه‌شناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته زمین‌شناسی نفت
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته زمین‌شناسی – سنگ‌شناسی رسوبی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته زمین‌شناسی – آب‌های زیرزمینی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته زمین‌شناسی مهندسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته زمین‌شناسی زیست‌محیطی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته زمین‌شناسی پترولوژی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته زمین‌شناسی اقتصادی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته زمین‌شناسی تکتونیک
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته شیمی – شیمی فیزیک
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته شیمی – شیمی آلی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته شیمی – شیمی تجزیه
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته شیمی – شیمی معدنی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته شیمی کاربردی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته شیمی – شیمی پلیمر
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته فیتوشیمی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته هواشناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته زیست‌شناسی گیاهی – فیزیولوژی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته زیست‌شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم‌شناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته زیست‌شناسی گیاهی – سلولی و تکوینی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته زیست‌شناسی جانوری – فیزیولوژی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته زیست‌شناسی جانوری – بیوسیستماتیک
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته زیست‌شناسی جانوری – سلولی و تکوینی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته زیست‌شناسی سلولی و ملکولی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته بیوشیمی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته ژنتیک ملکولی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته میکروبیولوژی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته بیوفیزیک
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته زیست‌فناوری میکروبی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته آمار
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته ریاضی محض
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته ریاضی کاربردی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته فیزیک دریا
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته زیست‌شناسی دریا
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته علوم و فناوری نانو – نانوفیزیک
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته فیزیک
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته فتونیک
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته ژئوفیزیک – لرزه‌‌شناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته ژئوفیزیک – زلزله شناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته ژئوفیزیک – الکترومغناطیس
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته ژئوفیزیک – گرانی‌سنجی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته علوم و فناوری نانو – نانوشیمی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته ریززیست‌فناوری
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته بیوانفورماتیک
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته علوم کامپیوتر
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته علوم شناختی

 

دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری ۹۷ گروه آزمایشی فنی و مهندسی:

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی برق – الکترونیک
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی برق – مخابرات
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی برق ـ قدرت
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی برق ـ کنترل
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی عمران ـ سازه
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی عمران ـ زلزله
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی عمران ـ ژئوتکنیک
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی عمران ـ مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی عمران ـ راه و ترابری
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی عمران ـ سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی عمران ـ مدیریت منابع آب
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی عمران ـ حمل‌ و نقل
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی عمران ـ مدیریت ساخت
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی عمران ـ محیط‌زیست
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی نقشه‌برداری ـ ژئودزی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی نقشه‌برداری ـ فتوگرامتری
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی نقشه‌برداری ـ سنجش از دور
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی نقشه‌برداری ـ سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی مکانیک ـ ساخت و تولید
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی مکانیک ـ مکانیک جامدات
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی مکانیک ـ دینامیک، کنترل و ارتعاشات
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی مکانیک ـ تبدیل انرژی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی دریا
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی هوا فضا ـ آئرودینامیک
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی هوا فضا ـ جلوبرندگی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی هوافضا ـ سازه‌های هوایی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی هوافضا ـ دینامیک پرواز و کنترل
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی معدن ـ اکتشاف
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی معدن ـ استخراج
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی معدن ـ فرآوری مواد معدنی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی معدن ـ مکانیک سنگ
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی پلیمر ـ پلیمر
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی پلیمر ـ رنگ
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی محیط‌زیست ـ منابع آب
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی محیط‌زیست ـ آب و فاضلاب
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی محیط‌زیست ـ مواد زائد جامد
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی محیط‌زیست ـ آلودگی هوا
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی پزشکی ـ بیوالکتریک
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی پزشکی ـ بیومکانیک
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی پزشکی ـ بیومتریال
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی صنایع
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی نفت ـ اکتشاف
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی نفت
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی کامپیوتر ـ نرم‌افزار و الگوریتم
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی کامپیوتر ـ معماری سیستم‌های کامپیوتری
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی کامپیوتر ـ هوش مصنوعی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی کامپیوتر ـ شبکه و رایانش
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی فناوری اطلاعات
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی مواد و متالورژی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی شیمی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی شیمی ـ بیوتکنولوژی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته فناوری نانو ـ نانومواد
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته فناوری نانو ـ نانوالکتریک
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی هسته‌ای ـ کاربرد پرتوها
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی هسته‌ای ـ راکتور
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی هسته‌ای ـ پرتوپزشکی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی هسته‌ای ـ گداخت
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی نساجی ـ تکنولوژی نساجی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی نساجی ـ شیمی نساجی و علوم الیاف
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی سیستم‌های انرژی

 

دانلود سوالات دکتری ۹۷ گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی:

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته علوم و مهندسی محیط زیست
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته علوم و مهندسی باغبانی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ چوب و فرآورده‌های سلولزی – ﺑﻴﻮﻟﻮژی و آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮب و ﻓﺮآورده‌ﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﺰی – ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ‌ﻫﺎی ﻟﻴﮕﻨﻮﺳﻠﻮﻟﺰی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮب و ﻓﺮآورده‌ﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﺰی – صنایع سلولزی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مدیریت حاصل‌خیزی و زیست‌فناوری خاک
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مدیریت منابع خاک
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته علوم دامی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته علوم و مهندسی آب – سازه‌های آبی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته علوم و مهندسی آب – منابع آب
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته علوم و مهندسی آب – هواشناسی کشاورزی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته ژنتیک و به‌‌نژادی گیاهی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته آﮔﺮوﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته آﮔﺮوﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی – بذر
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته آﮔﺮوﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی – علوم علف‌های هرز
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته بیوتکنولوژی کشاورزی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته اگرواکولوژی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته ترویج و آموزش کشاورزی پایدار
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته توسعه کشاورزی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته حشره‌شناسی کشاورزی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته بیماری‌شناسی گیاهی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته علوم و مهندسی جنگل – مدیریت جنگل‌
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته علوم و مهندسی جنگل – عمران و بهره‌برداری جنگل
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته علوم و مهندسی جنگل – علوم زیستی جنگل
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته علوم و مهندسی شیلات- تکثیر و پرورش آبزیان
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته علوم و مهندسی شیلات- فراوری محصولات شیلاتی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته علوم و مهندسی شیلات – صید و بهره‌برداری آبزیان
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته علوم و مهندسی مرتع
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مدیریت و کنترل
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته علوم و مهندسی آبخیز

 

دانلود دفترچه سؤالات کنکور دکتری ۹۷ – ۹۸ گروه آزمایشی هنر:

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مدیریت پروژه و ساخت
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته معماری
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته شهرسازی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته پژوهش هنر
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مرمت آثار و اشیای تاریخی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته تئاتر

 

دانلود سوالات دکتری ۹۷ گروه آزمایشی دامپزشکی:

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته جراحی دامپزشکی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مامایی و بیماری‌های تولیدمثل دام
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته بیماری‌های داخلی دام‌های کوچک
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته رادیولوژی دامپزشکی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته پاتولوژی دامپزشکی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته بهداشت و بیماری‌های پرندگان
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته بیوشیمی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته بهداشت و بیماری‌های آبزیان
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته بهداشت مواد غذایی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته بهداشت خوراک دام
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته اپیدمیولوژی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته انگل‌شناسی دامپزشکی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته باکتری‌شناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته ویروس‌شناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته قارچ‌شناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته ایمنی‌شناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته بیوتکنولوژی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته فناوری تولیدمثل در دامپزشکی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته سم‌شناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته فارماکولوژی دامپزشکی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته فیزیولوژی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته آناتومی و جنین‌شناسی مقایسه‌ای
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته بافت‌شناسی مقایسه‌ای
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته بی‌هوشی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۹۷ – ۹۸ گروه آزمایشی زبان:

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته آموزش زبان فرانسه
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته ادبیات فرانسه
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته آموزش زبان روسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته آموزش زبان آلمانی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته آموزش زبان انگلیسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته زبان و ادبیات انگلیسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته ترجمه
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته زبان‌شناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته فرهنگ و زبان‌های باستانی

 

انتشار کلید سؤالات آزمون دکتری 97
به این مطلب امتیاز دهید.
۱۳۹۷-۴-۲۶ ۲۳:۱۹:۳۲ +۰۴:۳۰۱۵ اسفند, ۱۳۹۶|دکتری سراسری|۵۹۵ نظرات

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
دامپزشکی جراحی
دامپزشکی جراحی

کلید اولیه دارای ۱۰ پاسخ اشتباه هست.امیدوارم به اعتراضات رسیدگی بشه.

دامپزشکی جراحی
دامپزشکی جراحی

در بخش سوالات تخصصی

جزا
جزا

یک نفر از دوستانی که سال گذشته در دانشگاه سراسری دکتری جزا پذیرفته شده لطف می کنه منابع مصاحبه دکتری جزا سراسری رو معرفی کنه؟

احسان
احسان

به نظرتون من با ۶۹ درصد تخصصی و۲۰ درصد استعداد و زبان سفید تو رشته جزا رتبم چند میشه؟؟؟

سعید
سعید

نفر اول

احسان
احسان

سلام. آقای سیاوش دو سه تا سوالات جزا کلیدش مشکل داشت ولی دیگه نه دراین حد!!!

سیاوش
سیاوش

دوستان جزایی واقعا با نظر شما دوستان سوالات با کلید تو قسمت کیفری و جزا چقدر تفاوت دارد به نظر من خیلی من پارسال با کمی تلاش ۶۴ شدم

گروه قرآنی
گروه قرآنی

سلام به بچه های غیرفعال قرآنی تخصصی چند زدید ۲۰ درصد زدم رتبه میارم؟ممنون

س.ج
س.ج

بستگی به باقی رقبا دارد

یونس
یونس

دوستان از سوالات مدیریت فناوری اعتراض کنید

سیاوش
سیاوش

سلام دوستان لطف بفرمائید در مورد سوالات جزا حتما اعتراض بزارید که مثمر الثمر واقع گردد من میدونم که قطعا سوالات اشتباه هستن

سیاوش
سیاوش

متاسفانه جایی هستم دوست بزرگوار مثال سوال ۹ متون فقه واقعا در تعجبم که در مورد ریبه گفته ترس در صورتی بهترین گزینه سابقه ارتکاب میشه

سیاوش
سیاوش

سوال ۹ _۳۳_۳۷_۳۸_۴۵_۵۱_۶۱_۶۵_۷۲_۷۴ سوالات جزا یکسر از آنها جوابشون یکسری سوالاتشان مشکل دارن در جزا

اعتراض به کلید سوالات حقوق جزا
اعتراض به کلید سوالات حقوق جزا

سپاسگزارم از عنایت جنابعالی،
لطف مینمایید مختصری از دلایل اشتباه بودن هرسوال یا جواب را بنویسید،
باتوضیحات سوال۶۴ که فرمودید درباره کارمند، موافق هستم و حتما اعتراضم را درج میکنم،
امروز آخرین مهلت اعتراض هست.

سیاوش
سیاوش

یکی از سوالات اشتباه جزا در مورد کارمندی که پول زیادی به حسابش واریز ولی با اصرار و تکرار اون را پس نمیده به نظر مرتکب استفاده نامشروع و با استفاده از تبصره ۳ ماده ۳ ق ت م ما ا ک قابل مجازات میباشد

اعتراض به کلید سوالات حقوق جزا
اعتراض به کلید سوالات حقوق جزا

خیلی ممنونم

سیاوش
سیاوش

سوالات جزا چندتای غلط و چندتای هم پاسخ آنها غلط هستش نزدیک به ۱۲ سوال مشکل داره

اعتراض به کلید سوالات حقوق جزا
اعتراض به کلید سوالات حقوق جزا

سلام،لطف میفرمایید همینجا باذکر شماره سوال و دلایل بفرستید،
ممنونم

اعتراض به کلید سوالات حقوق جزا
اعتراض به کلید سوالات حقوق جزا

سلام دوستان،
بزرگوارانی که در رشته حقوق جزا امتحان دادند لطفا اگر به کلید دروس تخصصی اعتراض کردند موارد و شماره سوال رو همینجا بفرستند ماهم اعتراض نماییم.
باتشکر

حقوق جزا جرم
حقوق جزا جرم

همه بچه ها سوال ۵۰ گزینه اشتباه اعلام کرده چون نیمه ازادی فقط در حبس هست و گفنه کدام مورد نمیشه پس میشه اون گزینه حبس و شلاق

سیاوش
سیاوش

سلام دوست بزرگوار دلیلش این نمیشه چون گزینه ای که اعلام نموده به نوعی یاد رفته درجه ۵ نیز شامل نیمه آزادی میشه

جزا
جزا

عزیز من چه ربطی داره اخه من میگم در قانون گفته حبس ولی این گزینه گفته بود حبس و شلاق تعزیری پس جواب که گفته بود شامل کدام گزینه نمیشه میشد این

سیاوش
سیاوش

دوست عزیز ایرادی نداره شلاق در کنار حبس باشه منظور طراح سوال به نظر درجه مجازات بوده ولی جواب تو کلید اشتباه هستش

روانشناسی تربیتی 2
روانشناسی تربیتی 2

سلام دوستان روانشناسی درصدهاتون چطور بود
با تخصصی ۲۵
استعداد ۳۰
زبان ۷
امیدی به قبولی شبانه یا آزاد هست؟؟؟
لطفا جواب بدید

ناصر
ناصر

واسه رشته هایی مثل روانشناسی و مشاوره و مدیریت ها باید تخصصی نزدیک ۵۰ بزنی یا اینکه استعدادها یا زبان رو بالای ۵۰ بزنی تا روزانه و شبانه شانس داشته باشی. با این درصدها باید امیدت به پردیس ها و آزاد البته شهرستان ها باشه.

روانشناسی تربیتی 2
روانشناسی تربیتی 2

منم به خاطر شرلیط کاریم شهرستان میخوام.

مستی
مستی

نه دوست عزیز
من با تخصصی۴۳
استعداد ۴۸
و زبان ۱۸
سال ۹۵ رتبه ۴۱ شدم و الان مشغول به تحصیل دوره روزانه یکی از دانشگاه های تهران هستم روانشناسی عمومی

از مشهد
از مشهد

مگه فیلم هندیه؟؟؟؟بالا ۵۰ک تک رقمی میاری

سعید مویدصفاری
سعید مویدصفاری

بسم الله الرحمن الرحیم سلام و عرض ادب ایراد مربوط به کلید سوال ۱۱۷ از دفترچه ی A (استعداد تحصیلی) از آزمون دکتری سال ۱۳۹۷ تقدیم می گردد. در صورت مفروض و اصلی سوال که باید برای تمامی سوالات ۱۱۶ الی ۱۱۹ مورد توجه قرار گیرد (خود ۱۱۹ هم مورد نظر می باشد)، بیان شده است که نام هر فردی کمتر نوشته شود، برنده ی بازی خواهد شد و در صورت سوال ۱۱۷ (که باید با فرض کلی جمع شود) آمده است که لذا مفروض است که نام احسان باید کمتر از همه نوشته شود. برای برنده شدن احسان (کمتر… ادامه نظر»

سعید
سعید

ایراد مربوط به کلید سوال ۱۱۷ از دفترچه ی A (استعداد تحصیلی) از آزمون دکتری سال ۱۳۹۷ تقدیم می گردد. در صورت مفروض و اصلی سوال که باید برای تمامی سوالات ۱۱۶ الی ۱۱۹ مورد توجه قرار گیرد (خود ۱۱۹ هم مورد نظر می باشد)، بیان شده است که نام هر فردی کمتر نوشته شود، برنده ی بازی خواهد شد و در صورت سوال ۱۱۷ (که باید با فرض کلی جمع شود) آمده است که لذا مفروض است که نام احسان باید کمتر از همه نوشته شود. برای برنده شدن احسان (کمتر نوشته شدن نام او) لازم است که او… ادامه نظر»

سعید
سعید

دوست عزیز شما اگه چنین تحلیلی رو سر جلسه کنکور انجام داده باشی، به سوالات دیگه نرسیدی کلا. بنابراین استعداد تحصیلی صفر بزنی یا ۳ درصد، تاثیری نداره. خیلی سخت نگیر.

مدیریت دولتی
مدیریت دولتی

سلام دوستان
در مورد رشته مدیریت دولتی ب نظرتون سوالا چجور بود؟
درصدای من
تخصصی ٣۵
استعداد ٢٠
چه رتبه ای میارم؟

شیمی آلی
شیمی آلی

سلام
امسال پذیرش رو پایین اوردن و برای اینکه کمتر کسی بتونه بره دکتری سوالات رو مبهم و کلید سوالات رو اشتباه زدن.
الان ده درصد پذیرش دارند برای مصاحبه هم که میری دانشگاها دانشجوهای خودشون رو بر میدارند این انصاف نیست

یا حق
یا حق

بله دقیقا حتی یک سال هم خونده باشی نمیتونستی پاسخ صحیح پیدا کنی ، قطعا کنکور رو مستقیم حذف نمیکن برای بازدهی مالی ، یک عده هم که میرن ازمون متاسفانه بیخوده امسال هم دانشگاه ها دانشجویان خودشون میگیرن

صنایع غذایی
صنایع غذایی

سلام .
بچهای صنایع غذایی از امتحان راضی بودین ؟ من که اصلا راضی نبودم . با اینکه خیلی خوندم و آماده بودم ولی وقتی درصد گرفتم متوجه شدم که خراب کردم . اصلا نمیدونم روزانه قبول میشم یا نه ؟ تخصصی : ۳۹ و استعداد ۱۰ و زبان هم ۱۰ درصد زدم . یعنی امیدی به روزانه هست ؟

آرزو
آرزو

سلام و عرض ادب.سازمان سنجش امکان داره کلید سوالات گروهای دیگر رو بجز Eکه الان گذاشته بزاره سازمان.لطفا اگه اطلاع دارید بفرمایید

سپهری
سپهری

کاش بزارن چون همه محتاج این کلید شدن

شیمی آلی
شیمی آلی

سلام
کسی اعتراض زده
من وارد فرم اعتراض میشم و اعتراضم در مورد جواب اشتباه است ولی در قسمت نوع مشکل فرم تنها در مورد نوع سوال گزینه گذاشته و تا اون زو نزنیم نمیتونیم اعتراض بزنیم, ولی من که با جواب مشکل دارم نه سوال, چیکار کنم؛ ‌؟

زراعت
زراعت

یکی بیاد به من روحیه بده
فقط روحیه کاذب نباشه دویتای خوب
تخصصی ۲۵
استعدا ۵۰
امیدی هست؟
نیست؟؟؟؟؟

مجید
مجید

به رشته ت هم بستگی داره اما تو خیلی از رشته ها بله امید هست

احمد
احمد

سلام
بچه های حسابداری کجایید خبری ازتون نیست؟

محمد حسابداری
محمد حسابداری

بنظرم سخت بوده کسی دل و دماغ نداره بیاد اینجا. من حس میکنم کلید سوالات حسابرسی اشتباه هست نظر شما چیه؟ من با وجود صحیح بودن همین کلید تخصصی ۳۶ زدم ولی اگر کلید اصلاح بشه تخصصی میشم ۴۵٫ استعداد هم فیکس ۳۰ زدم و زبان ۳٫۳۳٫ دوستان دیگه هم بیاین درصدهارو بگید ببینیم چیکار کردید تا رتبه ها بیاد

فقه ومبانی حقوق
فقه ومبانی حقوق

رتبه ات یک میشه

محمد
محمد

ممنون.ولی خیلی خوشبین هستین شماانشالله حرفتون محقق شه

فقه ومبانی حقوق
فقه ومبانی حقوق

خوشبین نیستم با اون سوالات اینجور درصدا قطعا یک میشی هرکسیو دیدم میناله

محمد
محمد

ممنون
من خبر نداشتم از وضعیت بقیه. انشالله همه موفق باشن تو این مسیر.
خداخیرتون بده از پاسخ دادن ب سوالم. ممنونم ازتون

مجید
مجید

چه خوبه که نگاه مثبت دارین
آفرین بر شما

محمد
محمد

سلام خدمت عزیزان.
کسانی که دکترای فقه و مبانی شرکت کردن میتونن بگن رتبه من چن میشه؟!امید هس ب قبولی؟
ادبیات ۵۷
اصول ۵۵
فقه ۳۰
استعداد ۱۶

محمد حسابداری
محمد حسابداری

بنظرم سوالات درس حسابرسی کلیدشون اکثرا اشتباهه موافقید؟ چون بعضی سوالات تکراری هم بودن و سالهای قبل گزینه درست گزینه دیگه ای بوده. من طبق جزوه عالی خانی زدم

صادق
صادق

سلام خوبی کلا عالی خانی خودش هم تو گروه جواب ها رو اشتباه گفت خخخخخ

محمد حسابداری
محمد حسابداری

سلام. کدوم گروه؟ عالی خانی را جوابهاشو دیدم با کلید سازمان فرق داره

سپهری
سپهری

دوستان نظرتون در مورد سوال ۱۱۳ استعداد علوم پایه و مهندسی که در مورد کشاورزی بود چیه؟ به نظر من باید منابع کشاورزی را منطقه بندی کنند(یعنی گزینه ۱ دفترچه A) اما سنجش گزینه ای دیگر را اعلام کرده

برق قدرت
برق قدرت

سوال ۱۱۳ استعداد فنی که شیرآب و چکیدن قطره اس

سپهری
سپهری

گویا استعداد علوم پایه و فنی فرق داره. چون روی دفترچه نوشته شده؛علوم پایه؛

مجید
مجید

بله استعداد همه گروهها با هم فرق دارن.

سپهری
سپهری

سلام دوستان عزیز، کسی از بچه های علوم پایه یا فنی مهندسی هست که استعداد و زبانش دفترچه C بوده باشه و جوابایی که داده رو یادداشت کرده باشه. میخام استعداد رو باش چک کنم. کلید سازمان شنجش مربوط به دفترچه کد A هست.

دکتری ترویج وکشاورزی
دکتری ترویج وکشاورزی

بچه های کشاورزی بنظرتون با ۳۰درصد تخصصی و ۱۵استعداد. امید به قبولی روزانه هست؟رزومه م خوبه

پیمان
پیمان

سلام
من منابع طبیعی هستم
ولی فک کنم تو کشاورزی با این درصدا حتما مصاحبه دعوت خواهی شد رتبه اتون احتمالا ۳۵-۴۵ باشد

عليرضا
عليرضا

به محمد سؤالات استعداد مشکلی نداره؟

علی جزا وجرم شناسی
علی جزا وجرم شناسی

جواب چندین سوال جزا اختصاصی و عمومی و فقه اشتباه هست .

علی جزا وجرم شناسی
علی جزا وجرم شناسی

سلام دوستان حتما به روی سوالاتی که اعتراض دارید اعتراض بگذارید . جالبا از ما داوطلبا حفظی میخان با وقت کم بعد خودشون با قانون وکتاب جوااشتباه میدهند

علوم سیاسی1
علوم سیاسی1

والا من هنوز باورم نشده که این کلیدارو سنجش اعلام کرده..انگار اصلا دلبخواهی بوده…منکه حتی موردی دیدم که گزینه ها اسم بود درست زدم طبق کتاب.اونوقت تو کلید یه چیز دیگه بود…نظرتون راجع به کلیدا چیه؟به نظرمن که اصلا دور از ذهن بودن…یامن خنگ بودم

محسن
محسن

با سلام کسی رشته علوم سیاسی و روابط نیست کلید اعلام شده سوال دو، سی و هشت و نه و سی پاسخ انها اشتباه است لطفا اگه کسی هست پاسخ دهد سوالات تخصصی منظورم است

برق قدرت
برق قدرت

سلام
جواب سوال ۱۵۶ زبان فنی و مهندسی اشتباهه و گزینه ۲ درسته. دوستانیکه سوال جواب ندادن و یا غلط جواب دادن حتما اعتراض کنن

علوم
علوم

علوم کامپیوتر ذاریم؟

نفت
نفت

سلام. دوستان نفتی خصوصا اکتشافی کسی هست بگه چکارکرده؟امتحان و درصداش چطور بوده؟

M
M

کلید نهایی با کارنامه اعلام میشه?

مهسا
مهسا

سلام
بله در هنگام انتشار کارنامه، کلید نهایی و نیز گزینه های درج شده توسط شما در پاسخنامه هم منتشر میشه.