مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  هم آموز

انتشار کلید سؤالات آزمون دکتری 97

کلید سؤالات آزمون دکتری تخصصی سراسری و آزاد سال 1397 از سوی سازمان سنجش منتشر شد.

جهت دریافت آخرین اخبار اعلام نتایج و مصاحبه دکتری به شدت توصیه میکنیم به عضویت کانال دکتری پی اچ دی تست درآیید… کلیک کنید…

به گزارش پی اچ دی تست، کلید سؤالات هریک از کد رشته‌های امتحانی آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی «Ph.D» نیمه‌ متمرکز سال ۱۳۹۷ بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی اینترنتی www.sanjesh.org قرار گرفته است. داوطلبان عزیز می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش و وارد کردن کد رشته امتحانی خود، نسبت به دریافت کلید سوالات دکتری ۹۷ اقدام نمایند.

گفتنی است مهلت اعتراض به کلید و سوالات ازمون دکتری ۹۷، از ۹ تا ۱۵ اسفند ماه جاری اعلام شده است. داوطلبان در صورت تمایل می توانند حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ با مراجعه به سیستم پاسخگویی اینترنتی به نشانی request.sanjesh.org و تکمیل فرم اعتراض به کلید سوالات آزمون دکتری سال ۱۳۹۷ اقدام نمایید.
لازم به ذکر است نظرات داوطلبان فقط از طریق اینترنت دریافت خواهد شد و به موارد ارسالی از طریق دیگر رسیدگی نخواهد شد.

گفتنی است بنا بر اعلام سازمان سنجش، کلید اولیه غیر قابل استناد است و پس از دریافت نظرات داوطلبان و صاحب نظران، کلید نهایی سوالات تهیه و بر اساس آن کارنامه داوطلبان استخراج خواهد شد.

داوطلبان عزیز می توانند جهت تبادل اطلاعات درخصوص کلید آزمون دکتری 97 در رشته های مختلف امتحانی، به صفحات زیر مراجعه نمایند.

 

دانلود سوالات زبان عمومی دکتری ۹۷:

دانلود سؤالات زبان عمومی گروه علوم انسانی کنکور دکتری ۹۷

دانلود سؤالات زبان عمومی گروه علوم پایه آزمون دکتری ۹۷

دانلود سؤالات زبان عمومی گروه فنی و مهندسی کنکور دکتری ۹۷

دانلود سؤالات زبان عمومی گروه کشاورزی و منابع طبیعی آزمون دکتری ۱۳۹۷

دانلود سؤالات زبان عمومی گروه هنر کنکور دکتری ۹۷

دانلود سؤالات زبان عمومی گروه زبان آزمون دکتری ۹۷

دانلود سؤالات زبان عمومی گروه دامپزشکی آزمون دکتری ۹۷

 

دانلود سوالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری ۹۷:

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی آزمون دکتری ۹۷

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه علوم پایه کنکور دکتری ۹۷

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه فنی و مهندسی کنکور دکتری ۱۳۹۷

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه کشاورزی و منابع طبیعی آزمون دکتری ۹۷

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه هنر آزمون دکتری ۹۷

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه زبان کنکور دکتری ۱۳۹۷

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه دامپزشکی کنکور دکتری ۹۷

 

دانلود سؤالات کنکور دکتری ۱۳۹۷ گروه آزمایشی علوم انسانی:

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته زبان و ادبیات فارسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته جغرافیای سیاسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته ژئومورفولوژی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته آب‌وهواشناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته زبان و ادبیات عرب
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته علوم اقتصادی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته اقتصاد نفت و گاز
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته تربیت بدنی – مدیریت ورزشی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته تربیت بدنی – آسیب‌شناسی ورزشی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته تربیت بدنی – رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته تربیت بدنی – بیومکانیک ورزشی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته تاریخ – تاریخ اسلام
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته تاریخ – تاریخ ایران بعد از اسلام
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته علوم اجتماعی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته جمعیت‌شناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مددکاری اجتماعی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته علوم قرآن و حدیث
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته ادیان و عرفان
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته فلسفه و کلام
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته فقه شافعی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته فلسفه
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته فلسفه منطق
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته فلسفه علم
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته فلسفه تعلیم و تربیت
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته برنامه‌ریزی درسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مدیریت آموزشی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته روان‌شناسی تربیتی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته تکنولوژی آموزشی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته آموزش عالی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مشاوره
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته سنجش و اندازه‌گیری
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته روان‌شناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته حقوق عمومی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته حقوق بین‌الملل عمومی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته حقوق خصوصی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته حقوق نفت و گاز
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مدیریت بازرگانی و راهبردی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مدیریت دولتی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مدیریت صنعتی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مدیریت رسانه و اطلاعات
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مدیریت یشگیری از جرم، جرم‌یابی و ایمنی ترافیک
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مدیریت فناوری اطلاعات
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته کارآفرینی، آینده‌پژوهی و مدیریت تکنولوژی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته گردشگری
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مالی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته حسابداری
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته علوم ارتباطات
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته باستان‌شناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته محیط‌ زیست
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مطالعات زنان
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مدرسی معارف اسلامی

 

دانلود سؤالات کنکور دکتری ۹۷ – ۹۸ گروه آزمایشی علوم پایه:

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته زمین‌شناسی – فسیل‌شناسی و چینه‌شناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته زمین‌شناسی نفت
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته زمین‌شناسی – سنگ‌شناسی رسوبی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته زمین‌شناسی – آب‌های زیرزمینی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته زمین‌شناسی مهندسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته زمین‌شناسی زیست‌محیطی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته زمین‌شناسی پترولوژی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته زمین‌شناسی اقتصادی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته زمین‌شناسی تکتونیک
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته شیمی – شیمی فیزیک
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته شیمی – شیمی آلی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته شیمی – شیمی تجزیه
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته شیمی – شیمی معدنی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته شیمی کاربردی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته شیمی – شیمی پلیمر
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته فیتوشیمی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته هواشناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته زیست‌شناسی گیاهی – فیزیولوژی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته زیست‌شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم‌شناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته زیست‌شناسی گیاهی – سلولی و تکوینی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته زیست‌شناسی جانوری – فیزیولوژی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته زیست‌شناسی جانوری – بیوسیستماتیک
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته زیست‌شناسی جانوری – سلولی و تکوینی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته زیست‌شناسی سلولی و ملکولی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته بیوشیمی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته ژنتیک ملکولی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته میکروبیولوژی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته بیوفیزیک
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته زیست‌فناوری میکروبی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته آمار
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته ریاضی محض
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته ریاضی کاربردی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته فیزیک دریا
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته زیست‌شناسی دریا
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته علوم و فناوری نانو – نانوفیزیک
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته فیزیک
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته فتونیک
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته ژئوفیزیک – لرزه‌‌شناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته ژئوفیزیک – زلزله شناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته ژئوفیزیک – الکترومغناطیس
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته ژئوفیزیک – گرانی‌سنجی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته علوم و فناوری نانو – نانوشیمی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته ریززیست‌فناوری
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته بیوانفورماتیک
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته علوم کامپیوتر
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته علوم شناختی

 

دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری ۹۷ گروه آزمایشی فنی و مهندسی:

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی برق – الکترونیک
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی برق – مخابرات
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی برق ـ قدرت
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی برق ـ کنترل
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی عمران ـ سازه
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی عمران ـ زلزله
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی عمران ـ ژئوتکنیک
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی عمران ـ مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی عمران ـ راه و ترابری
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی عمران ـ سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی عمران ـ مدیریت منابع آب
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی عمران ـ حمل‌ و نقل
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی عمران ـ مدیریت ساخت
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی عمران ـ محیط‌زیست
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی نقشه‌برداری ـ ژئودزی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی نقشه‌برداری ـ فتوگرامتری
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی نقشه‌برداری ـ سنجش از دور
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی نقشه‌برداری ـ سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی مکانیک ـ ساخت و تولید
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی مکانیک ـ مکانیک جامدات
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی مکانیک ـ دینامیک، کنترل و ارتعاشات
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی مکانیک ـ تبدیل انرژی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی دریا
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی هوا فضا ـ آئرودینامیک
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی هوا فضا ـ جلوبرندگی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی هوافضا ـ سازه‌های هوایی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی هوافضا ـ دینامیک پرواز و کنترل
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی معدن ـ اکتشاف
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی معدن ـ استخراج
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی معدن ـ فرآوری مواد معدنی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی معدن ـ مکانیک سنگ
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی پلیمر ـ پلیمر
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی پلیمر ـ رنگ
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی محیط‌زیست ـ منابع آب
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی محیط‌زیست ـ آب و فاضلاب
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی محیط‌زیست ـ مواد زائد جامد
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی محیط‌زیست ـ آلودگی هوا
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی پزشکی ـ بیوالکتریک
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی پزشکی ـ بیومکانیک
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی پزشکی ـ بیومتریال
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی صنایع
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی نفت ـ اکتشاف
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی نفت
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی کامپیوتر ـ نرم‌افزار و الگوریتم
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی کامپیوتر ـ معماری سیستم‌های کامپیوتری
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی کامپیوتر ـ هوش مصنوعی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی کامپیوتر ـ شبکه و رایانش
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی فناوری اطلاعات
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی مواد و متالورژی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی شیمی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی شیمی ـ بیوتکنولوژی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته فناوری نانو ـ نانومواد
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته فناوری نانو ـ نانوالکتریک
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی هسته‌ای ـ کاربرد پرتوها
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی هسته‌ای ـ راکتور
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی هسته‌ای ـ پرتوپزشکی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی هسته‌ای ـ گداخت
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی نساجی ـ تکنولوژی نساجی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی نساجی ـ شیمی نساجی و علوم الیاف
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی سیستم‌های انرژی

 

دانلود سوالات دکتری ۹۷ گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی:

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته علوم و مهندسی محیط زیست
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته علوم و مهندسی باغبانی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ چوب و فرآورده‌های سلولزی – ﺑﻴﻮﻟﻮژی و آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮب و ﻓﺮآورده‌ﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﺰی – ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ‌ﻫﺎی ﻟﻴﮕﻨﻮﺳﻠﻮﻟﺰی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مهندﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮب و ﻓﺮآورده‌ﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﺰی – صنایع سلولزی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مدیریت حاصل‌خیزی و زیست‌فناوری خاک
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مدیریت منابع خاک
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته علوم دامی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته علوم و مهندسی آب – سازه‌های آبی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته علوم و مهندسی آب – منابع آب
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته علوم و مهندسی آب – هواشناسی کشاورزی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته ژنتیک و به‌‌نژادی گیاهی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته آﮔﺮوﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته آﮔﺮوﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی – بذر
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته آﮔﺮوﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی – علوم علف‌های هرز
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته بیوتکنولوژی کشاورزی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته اگرواکولوژی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته ترویج و آموزش کشاورزی پایدار
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته توسعه کشاورزی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته حشره‌شناسی کشاورزی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته بیماری‌شناسی گیاهی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته علوم و مهندسی جنگل – مدیریت جنگل‌
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته علوم و مهندسی جنگل – عمران و بهره‌برداری جنگل
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته علوم و مهندسی جنگل – علوم زیستی جنگل
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته علوم و مهندسی شیلات- تکثیر و پرورش آبزیان
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته علوم و مهندسی شیلات- فراوری محصولات شیلاتی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته علوم و مهندسی شیلات – صید و بهره‌برداری آبزیان
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته علوم و مهندسی مرتع
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مدیریت و کنترل
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته علوم و مهندسی آبخیز

 

دانلود دفترچه سؤالات کنکور دکتری ۹۷ – ۹۸ گروه آزمایشی هنر:

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مدیریت پروژه و ساخت
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته معماری
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته شهرسازی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته پژوهش هنر
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مرمت آثار و اشیای تاریخی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته تئاتر

 

دانلود سوالات دکتری ۹۷ گروه آزمایشی دامپزشکی:

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته جراحی دامپزشکی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته مامایی و بیماری‌های تولیدمثل دام
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته بیماری‌های داخلی دام‌های کوچک
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته رادیولوژی دامپزشکی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته پاتولوژی دامپزشکی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته بهداشت و بیماری‌های پرندگان
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته بیوشیمی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته بهداشت و بیماری‌های آبزیان
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته بهداشت مواد غذایی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته بهداشت خوراک دام
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته اپیدمیولوژی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته انگل‌شناسی دامپزشکی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته باکتری‌شناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته ویروس‌شناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته قارچ‌شناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته ایمنی‌شناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته بیوتکنولوژی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته فناوری تولیدمثل در دامپزشکی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته سم‌شناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته فارماکولوژی دامپزشکی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته فیزیولوژی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته آناتومی و جنین‌شناسی مقایسه‌ای
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته بافت‌شناسی مقایسه‌ای
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته بی‌هوشی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۹۷ – ۹۸ گروه آزمایشی زبان:

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته آموزش زبان فرانسه
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته ادبیات فرانسه
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته آموزش زبان روسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته آموزش زبان آلمانی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته آموزش زبان انگلیسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته زبان و ادبیات انگلیسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته ترجمه
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته زبان‌شناسی
دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۷ رشته فرهنگ و زبان‌های باستانی

 

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
حقوق جزا
حقوق جزا

بله به خصوص آیین دادرسی کیفری حدود دو سه تا اشکال داره مثلا سوال ۳۴ گزبنه چهار یعنی شاکی درصورت ملائت درسته نه گزینه ۲ یعنی قوه قضاییه براساس متن مصرح قانون.دو سه تا سوال اینجوری هست تو این درس. حالا این که تا چه حد این کلید اولیه قابل استناده معلوم نیست!

معدن استخراج
معدن استخراج

سلام دوستان
مهندسی معدن استخراج
تخصصی۶۲ و زبان ۱۰ و استعدادتحصیلی ۵ درصد زدم بنظرتون رتبه چند میشم
کسی هست کارنامه معدن پارسال رو داشته باشه
تو رو خدا کمک کنین

حسن
حسن

دوستان فنی مهندسی، نظرتون درباره سوال ۱۱۰ استعداد تحصلیلی فنی مهندسی چیه؟؟؟؟واضحه که جواب گزینه دوم یعنی رادیکال سه به علاوه یک هست اما سنجش گزینه یک را اعلام کرده……دوستانی که موافقند به سیستم اطلاع رسانی سازمان سنجش بروند و اعتراض به کلید داشته باشند تا حداقل درستش کنند چون هر عقل سلیمی گزینه دو را در میاره و گزینه یک جز محالاته البته با محاسبات من…

حمیدنیا
حمیدنیا

رشته تاریخ رتبه چند میشه ۵۸ تخصصی زبان ۷استعداد ۱۴

علی جزا وجرم شناسی
علی جزا وجرم شناسی

دانشگاه ازاد و شبانه به مصاحبه دعوت خواهید شد ولی روزانه بعید میدونم الا بقیه خراب کرده باشند .

علی جزا وجرم شناسی
علی جزا وجرم شناسی

دوست عزیز اگه مثل پارسال باشه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ رتبه شما ولی به نظرم رتبه شما بهتر بشه فکر کنم سوالای امسال سختر بود به همین خاطر

علی جزا وجرم شناسی
علی جزا وجرم شناسی

سلام چندین جواب اشتباه صد درصد خصوصا در درس آیین دادرسی کیفری و جزاعمومی سوالات ۳۷ و ۵۰ . نظر دوستان جزایی چیه ؟

مراد
مراد

عزیزان برای اعتراض به پاسخ صحیح گزینه ها باید دلیل مستند طبق بند و صفحه کتاب اورد یا همینجوری بصورت شفاهی کافیه.

حقوق جزا
حقوق جزا

سلام دوستان
یکی از بچه های جزا لطفا اگه میدونه بگه من حدود رتبه ام چند میشه؟

زراعت
زراعت

سلام بچه های عزیز و گل گلاب
انشالله هر کشلورزی جواب منو بده به همه ارزوهاش برسه
به نطرتون با بیست و پنج درصد اختصاصی و
۵۰درصد استغداد رتبم چند میشه
زراعتیهای عزیز

نا امید
نا امید

مابین ۳۰۰ و ۴۰۰۰

پایخ به ناامید
پایخ به ناامید

حالن خوبه ناامید
من پارسال محیط زیست دادم تخصصی بیست و پنج
استعداد ۴۶زدم شدم صد و سی
زراعت که فک کنم شرکت کننده هاش بیشتره

حقوق جزا
حقوق جزا

سلام دوستان
لطفا راهنمایی کنین با این درصدا حدودا چه رتبه ای میارم؟
تخصصی حقوق جزا ۴۹
استعداد ۱۰
زبان ۲۲

حسین تنبل
حسین تنبل

شماتخصصی رو خوب زدید ۴۹درصدتخصصی جزا ازمون امسال خیلی خوبه

حقوق جزا
حقوق جزا

مرسی حسین جان. یعنی به رتبه زیر ۳۰ میتونم امیدوار بشم؟

حسین تنبل
حسین تنبل

دررشته حقوق جزا اکثردوستان معتقدن سوالات امسال سختترازپارسال بوده پس زیادنگران نباشید بابت اینکه امسال درصداتون پایینتره چون برای اکثریت صدق میکنه

حسین تنبل
حسین تنبل

دوستان جزا چقدر بی حالید لطفا پاسخ بدید چنانچه جواب یاجوابهایی اشتباه هست باهمفکری به سازمان سنجش اعلام کنیم

حقوق جزا
حقوق جزا

با سلام
منم معتقدم سوالای تخصصی خیلی سخت بودن. به ویژه جزای اختصاصی و عمومی. درصدم شده ۴۹ نمیدونم اصلا چه رتبه ای میارم!!

پلیانی
پلیانی

سلام دوستان . بنظرتون با ۱۹ درصد تخصصی و ۲۶ درصد زبان در رشته آموزش زبان انگلیسی شانس قبولی در آزاد هست؟سهمیه ایثارگری هم دارم.فقط دو ماه خوندم اونم از کتاب های کنکوری استفاده کردم و کتابهای اصلی و نخونده بودم.

روان شناسی عمومی
روان شناسی عمومی

دوستان روان شناسی من به سوالات دفترچه تخصصی D به این کلیدها اعتراض زدم. لطفا هرکسی که موافق و هم نظره اعتراض بزنه که بررسی کنن. ممنون
۸-۱۰-۳۰-۵۸

فيزيولوژي ورزشي
فيزيولوژي ورزشي

سوال ۵٢ گزینه ٢ صحیح میباشد، با استناد به سوال ۵۵ همین آزمون که طبق کلید گزینه ١ صحیح میباشد کلسیم سیتوپلاسمی یا سیتوزولی باعث فعال شدن پیروات دهیدروژناز فسفاتاز و در نتیجه فعال شدن پیروات دهیدروژناز میشود.

دکتری ترویج وکشاورزی
دکتری ترویج وکشاورزی

من رزومه خوبی دارم.فقط ۳۰درصد تخصصی و۱۵استعداد زدم بنظرتون اوضاعم چطوره؟؟؟؟کشاورزی ها وترویج ها کجایید نظر بدید لطفا..

پارتی قبول
پارتی قبول

زیر ۲۰ قطعا

محمد
محمد

سلام دوستان نحوه محاسبه درصد تخصصی و عمومی به شکلیه؟

محسن/عمران سازه هيدروليك
محسن/عمران سازه هيدروليك

تعداد درست ها منهای ( تعداد غلط ها تقسیم بر سه) جواب یه عدد هست که به تعداد کل سؤالا تقسیم میکنی و یه عدد زیر یک به دست میاد اون عدد رو ضرب در ١٠٠ کن میشه درصد

محمد
محمد

ممنون مهندس عزیز

حسین تنبل
حسین تنبل

دوستان جزاوجرمشناسی ایا کلید و جواب سوالات کاملا صحیح بوده ؟ یامواردی وجود داره که کلید سوالات غلط باشه؟

علی
علی

سلام دوستان فقه و مبانی . من پارسال با ۳۱ درصد تخصص و ۱۰ درصد استعداد رتبه ۱۰۰ شدم همه جا دعوت شدم فقط هزینه کردم اخرشم هیچ جا قبول نشدم البت روزانه امسال که ۲۵ تخصص زدم و ۱۰ استعداد نا امیدترم

مديريت دولتي
مديريت دولتي

سلام دوستان
در مورد رشته مدیریت دولتی ب نظرتون سوالا چجور بود؟
درصدای من پایین بود فک می کردم بالاتر بزنم
تخصصی ٣۵
استعداد ٢٠
چجوریه ب نظرتون؟

جواد
جواد

سلام
با ۵۱ درصد اختصاصی، ۵۲ درصد استعداد و زبان صفر، زتبه باکتری شناسی دامپزشکی چند میشه؟

دکتری ترویج وکشاورزی
دکتری ترویج وکشاورزی

سلام ازبچه های ترویج یا کشاورزی کسی نیست؟من تخصصی ۳۰و استعداد۱۵ زدم بنظرتون قبول میشم.اوضاع بقیه چطوره؟

phd97
phd97

مهندس دفترچه ک فک نکنم گیرت بیاد. باید دوباره حل کنی. معمولا به همون جواب میرسه. البته من جای تو بودم میچسبیدم به رزومم دیگه فکرشم نمیکردم.

روانشناسی تربیتی
روانشناسی تربیتی

دوستان روانشناسی تربیتی درصدهاتون را بنویسید

روانشناسی تربیتی 2
روانشناسی تربیتی 2

خوب خودتون هم بگید.
من قبلا گفتم

تربیتی
تربیتی

سلام.به نظرتون کلید سوال ۶۳ اشتباه نیست؟ به نظر من جواب ۱۲ میشه. اگه اشتباه زدن بریم اعتراض بدیم

اسد
اسد

با سلام خدمت دوستان. من رشنه مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضلاب است . به خدا هر چی نگاه میکنم احساسم اینه کلید سوالات خیلی مشکل داشته و جواب خیلی از سوالات غلط بوده. خواهشا دوستان هم رشته اظهارنظر بفرمایند

شیدا
شیدا

سلام. کسی شیلات نیست؟ گرایش تکثیر

aras
aras

بنده هم داوطلب امسال تکثیر بودم

دکتری شیلات
دکتری شیلات

سلام امیدوام موفق بشید، شما درصدهاتونو محاسبه کردین راضی بودین؟ منم تکثیر هستم

حسین
حسین

دوستان اگه کسی باشه جواب بده خیلی ممنون میشم خیلی حیاتیه برام. مرسی

حسین
حسین

سلام دوستان من ریاضی محض شرکت کردم ۱۴ تخصصی زدم و ۶۰۶ هم استعداد به نظرتون رتبه ام چن میشه؟

هندسه
هندسه

سلام سال گذشته رتبه ۱۷۰ تخصصی ۱۷ درصد استعداد ۱۸ و زبان سفید زده بود سوال ۱ تو کلید اشتباهه گزینه صحیح گزینه۳ هستش طبق تمرین ۶۵ از فصل۴ کتاب آنالیز اپوستل صفحه ۱۵۱ در صورت بسته بودن برد تابع یکنوا، تابع یکنوا باید پیوسته باشد از طرفی توابع یکنوا ناپیوستگی نوع دوم ندارند و تابعی هم که خاصیت مثدار میانی داشته باشه ماپیوستگی نوع اول نداره و چون هرتابع اولیه دارای خاصیت مقدار میانی هست لذا گزینه های ۲و ۴ هم منجر به پیوستگی تابع میشوند پس تنها گزینه ۳ میماند که چون برای پیوستگی در یک نقطه مقدار… ادامه نظر»

M
M

نظر منم اینه که سؤال یک ریاضی محض گزینه سه میشه.

نینا
نینا

دوستان میانگین درصدهای همه رشته ها امسال پایینه! درسته؟؟

علوم دامی
علوم دامی

علوم دامی هیچکی نیست درصداشو بگه؟

نیلوفر
نیلوفر

بچه های شیمی الی سوال ۵ و ۸ و ۹ و ۴۲ اشتباهه کلید ..هر کس موافقه در سایت سازمان سنجش اعلام کنه

organic....
organic....

عزیزم سوال ۵و۹ طبق کتاب وری درسته ولی سوال ۳ و ۴۲ طبق کتاب کری اشتباهه.شما ۸ رو کدوم گزینه زدین?

نیلوفر
نیلوفر

گزینه ۱٫٫یعنی جواب ساختار شبیه همون گزینه که توی کلید هست ولی به نظرم اول باید اون یکی نیتروژن حمله میکرد..چون نیتروژن پیرولی درگیر رزونانس با حلقس و قدرت کمتری دارد..نظر استادم هم همین بود..شما سوال سه چه گزینه ای رو زدیذ؟؟

نیلوفر
نیلوفر

عزیزم میشه درصداتونو بگید من خودم ۴۰ درصد تخصصی زدم و ۱۶ درصد استعداد….واقعا امیدی به قبولی ندارم

organic....
organic....

من سوال ۸ رو گزینه ۱ زدم و سوال ۳ رو گزینه چهار زدم.منم ۴۰ تخصصی و ۲۸ استعداد و ۲ زبان

organic....
organic....

نگران نباش عزیزم حتما رتبه مجازی برا روزانه میاری

روانشناسی تربیتی
روانشناسی تربیتی

لطفا درصداتون بگید

مژگان
مژگان

اگر منظورتون منم ،گفتم درصدامو

مژگان
مژگان

با سلام بنظرتون با این درصدا توی رشته ی جغرافی و برنامه ریزی شهری امیدی به قبولی روزانه فردوسی داشته باشم؟
ارشد هم فردوسی خوندم
اختصاصی ۳۲ درصد که البته فک میکردم بلاتر زدم اما کلید خیلی مشکل داشت
زبان ۲۵ درصد و استعداد ۱۸

برنامه ریزی شهری
برنامه ریزی شهری

من هم رشته شمام.پارسال تخصصی ۴۵ زدم استعداد ۳۰ درصد.زبان صفر.هفتادودوشدم.روزانه هیچ جا معرفی نشدم

سعید
سعید

سلام فرودوسی نمیدونم ولی دانشگاه های دیگه احتمال زیاد با توج به سخت بودن سوالات

نیلوفر
نیلوفر

دوستان من خواهش میکنم اعتراضات رو به سازمان سنجش گزارش کنید تا ترتیب اثر بدن..خواهش میکنم ..با ناله کردن در اینحا کاری درست نمیشه…

حمید معماری
حمید معماری

دوستانی که آزمون معماری دادن روی لینک زیر کلیک کنند:

https://phdtest.ir/1394/05/منابع-ضرایب-دروس-دکتری-معماری-۹۵-۹۶

عمران منابع آب
عمران منابع آب

بچه های مدیریت منابع آب عمران چی کارکردند؟
من درصدهام در زیرنشوم. ایشالا که سر جله درست زده باشم.
تخصصی:۳۳ استعداد:۱۸ زبان:۰

محمد
محمد

سلام. با ۸۵ درصد تخصصی و ۵۵ درصد زبان امیدی برا قبولی دارم؟

برق قدرت
برق قدرت

شما اگه رتبه ۱ نیاری، رتبه ۲ حتما میاری

مرمر
مرمر

شما اگه امید نداشته باشی پس کی امید داشته باشه؟؟؟؟!!!!!!!

سپهری
سپهری

دیگه با این درصدا سوال اره که بپرسین امید داشته باشم یا نه؟؟؟ واقعا امید ندارین؟

زمینی
زمینی

جناب محمد به نظر شما من سال دیگه سه تا ۹۰ بزنم امیدی هست؟تورو خدا جواب بدین خیلی نگرانم!ببخشید رشته شما چی بود؟

ایدین
ایدین

من تخصصیو رو ۹۰ درصد به بالا حساب کردم ولی کلیدا مطمینم غلطه ولی چاره ای نیست الان ۷۳درصد زدم نمیدونم رتبم چند میشه بنظرتون چند میشه زبان ۳۳ و استعداد ۱۸ ،سوالا درحد امتحان برد بود

مرتضی
مرتضی

منظورم اینه چند درصد زدم؟

روانشناسی بالینی
روانشناسی بالینی

سلام..
میشه مجموع دروس تخصصی شما: ۱۴%

مرتضی
مرتضی

دوستان دروس تخصصی که ۱۲ تا درست‌‌زدم‌و ۱۷ تا علط از مجموع ۴۵ سوال ضریبش‌چند میشه؟

محسن
محسن

١۴ درصد

اکتشاف نفت
اکتشاف نفت

با سلام. دوستان کسی اکتشاف نفت بوده؟ امتحان چطور بود؟ درصدا چند شده؟

اقلیم
اقلیم

سلام وقت بخیر ،ازدوستان رشته اقلیم کسی هست ؟سطح سوالهای اقلیم چطور بود؟

ساره بیوشیمی
ساره بیوشیمی

از دوستان بیوشیمی کسی نبود؟!

دریا
دریا

من بیوشیمی هستم.سوالا خیلی سخت بود همش آنزیم و بیوفیزیک بود همش.

ساره بیوشیمی
ساره بیوشیمی

اره بیشتر سوالا سخت بود. سوالای اسونم داشت. البته من خیلی بی دقتی کردم و کم زدم.استعداد و زبان هم سخت بودن و زمانش کم.
تخصصی ۳۰ استعداد ۴۰ زبان ۲۰
با این درصدا بنظرتون چه رتبه ای میارم؟

دریا
دریا

بیا همون قسمت زیست سلولی اونجا حرف بزنیم.اینجا پیام ها زیاده?

K
K

ازمون امسال سخت تر بود

سپهری
سپهری

سلام دوستان، کسی از بچه های علوم پایه یا فنی مهندسی هست که استعداد و زبانش دفترچه C بوده باشه و جوابایی که داده رو یادداشت کرده باشه. میخام استعداد رو باش چک کنم. کلید سازمان شنجش مربوط به دفترچه کد A هست.

الکترونیک
الکترونیک

سلام منم همین مشکل رو دارم دفترچه تخصصی و زبان c بودم اگه گیر آوردید لطفا اطلاع بدید موفق باشید

سپهری
سپهری

من که گیر نیوردم اما بعضی تستایی که زدم رو یادمه که چه عبارتی بوده و تطبیقش دادم با کلید سنجش، اما بعضیا رو هم نه، اگه نوشتین جواباتو بزارین اینجا تا ببینم چیزی یادم هست یا نه، البته اگه مشترک داشته باشن

محمد
محمد

سلام دوستان با تخصصی ۵۵ درصد – استعداد ۱۰ درصد و زبان ۴۰ درصد به نظر شما با تعداد کل سئوال ۸۰ رتبه ام چند میشه؟

حمید معماری
حمید معماری

بستگی به رشته ی تحصیلیتون داره

.به رویاخانم
.به رویاخانم

اگرجواب روبرابنده نوشتیدبایدبگم خدمت تون که مدنظرمن شمانیستید،اون یکی صفحه بتاریخ ۸ اسفندوبانام معماری که درصدهاشون رونوشته اندیکی ازدوستان براشون ازرشته معماری پاسخ داده اندمن براایشون نوشتم که حساب وکتاب سنجش فرق داره باحساب کردن های ما واگرقبول شدیدمرحله ۱ روتواوشهرهایی که متناسب بارتبه تون معرفی میشیداصل کارمصاحبه هستش که ۵۰ درصدمیانگین نمره تون رواون نمره مصاحبه می تونه جبران بکنه.موفق وپیروزباشید.

رويابه روانشناسي
رويابه روانشناسي

سلام من با اون درصدها که گفتم خدمتتون رتبم ١٧٠٠شد البته این رو بگم ده شهر دور بودم که فقط ۵تا رو رفتم و با اختلاف بسیار کم مردود شدم شاید رزومه بهتری داشتم حتما قبول میشدم موفق باشید

حسین تنبل
حسین تنبل

باسلام دوستان جزا وجرمشناسی به نظرشما امسال ازمون سختتر از پارسال بود؟درصورت امکان درصدها رو بگید

قاضی
قاضی

بله سختتر بود

حسین تنبل
حسین تنبل

باسلام دوستان جزا وجرمشناسی به نظرشما امسال ازمون سختتر از پارسال بود؟

Sara
Sara

سلام
ببخشید برای درصد کل دروس باهم حساب میشن یا هر درس جداگانه و درنهایت یک درصد کلی اعلام‌ میشه؟ برای بدست اوردن درصد این روش ((تعداد سوالات درست ×۳)منهای تعداد سوالات اشتباه)/کل سوالات ×۳ درسته؟
ممنون میشم جواب بدین

درصد دوستان ادبیات
درصد دوستان ادبیات

سلام به دوستان ادبیات فارسی.
لطفا درصدهاتون رو بگین ببینیم میانگین کشوری چطور بوده امسال. به نظرم به شدت میانگین درصد نسبت به سالهای قبل اومده پایین.
من خودم تخصصی ۲۸ درصد، استعداد ۲۶ و زبان صفر. لطفا بگین درصداتونو که ببینم چطوریه اوضاع.

دانشجو۹۷
دانشجو۹۷

با سلام
سوال ۱۱۵ استعداد تحصیلی پروه فنی به نظرم گزینه ۲ درست هست حتی با یک مثال هم می توان به این گزینه رسید.
لطفا اعتراض را به سازمان سنجش اعلام کنید. تشکر.

دانشجو۹۷
دانشجو۹۷

با سلام
جواب سازمان سنجش درست است.

مریم
مریم

بچه ها ۴۳ تا درست /۲۰ غلط/۹۰ سوال
چند درصد زدم؟؟؟؟؟تروخدا بگید

حامد
حامد

سلام.
میشه: ۴۰٫۳ درصد

مريم
مريم

۴۰,۳۷

M-H-K
M-H-K

۴۰٫۳۷

محمد
محمد

سلام دوستان عزیز.
من دکتری قفه و مبانی شرکت کردم.ادبیات عرب رو۵۷درصد زدم.اصول رو۵۵درصد و فقه رو ۳۱درصد زدم.زبان هیچی نزدم و استعداد تحصلی ۱۶درصد.
میتونم امید داشته باشم؟؟؟؟؟؟؟
ممنونم از راهنمایی شما دوستان عزیز

علی
علی

شما با این درصدا زیر ۱۰ هستید

محمد
محمد

ممنون
جدی؟؟ولی نمیدونم چرا احساس خوبی ندارم

علی
علی

اگه این درصداتون باشه بقطع. کلیدا مشکل نداشتن؟

محمد
محمد

چه سوالاتی رو فک میکنید اشتباه هس؟؟؟

حسینی
حسینی

سلام منم درصدام مث شماس فکر کنم امسال آسون بوده منم حس خوبی ندارم .شما سال گذشته هم شرکت کردین؟

محمد
محمد

نه امسال دفه اول بوده که شرکت کردم

حامد
حامد

منم تقریبا درصدام مثه شماس.مهم اینه که کدوم دانشگاه مدرک فوق رو گرفتین و کدوم دانشگاه میخواین پذیرش بشین

خسته
خسته

دوستان رشته مشاوره
برای ثبت درخواست اعتراض دو سوال ۲۹ و ۴۲
بصورت زیر درخواست دادم. شما هم اگه ممکنه همین متنو بفرستید تا به یاری خدا در صورت درست بودن اصلاح بشن
سوال ۲۹ کتاب گلدارد ص ۱۲۸ پاسخ سوال “مقدمه” میشه که اصلا در بین گزینه ها نیست خداروشکر
نوشته مقدمه مهمترین و اولین فن در ارتباط مراجع و مشاور هست مه تاثیرات ماندگاری میزاره
سوال ۴۲ کتاب گلدارد ص ۱۶۶ روش مهم برخورد با فرد سوگوار “خودافشایی” میشه

لطفا دوستان حتما بفرستید. حتما رسیدگی میکنن

z
z

ﺻﻔﺤﻪ ۱۲۶ ﻛﻪ ﻭاﺿﺢﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﺪاﺭﻙ اﻭﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺴﺖ و ﺩﺭﻧﻤﻮﺩاﺭ ﺻﻔﺤﻪ ۱۲۷ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺻﻪ..ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻮاﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺩاﺭﻩ ﺳﻮاﻟﻲ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﺻﻓﺎﺕ ﻣﺮﻛﺰﻱ….و ﺳﻮاﻝ ﺳﻮﮒ ﻫﻢ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮﮒ ﻛﺘﺎﺏ ﮔﻠﺪاﺭﺩ ﺻﻔﺤﻪ ۱۷۱ ﺭﻭ ﺑﺨﻮﻧﻴﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻴﺸﻴﺪ ﺩﺭﺳﺘﻪ

تربیت بدنی بیومکانیک ورزشی
تربیت بدنی بیومکانیک ورزشی

سوالات ۸_۱۹_۲۰کاملا پاسخ هایش غلط است. بر اساس تمامی رفرنس های سنجش و اندازه گیری.

پ
پ

سوال هشت فقط غلطه.نوزده و بیست را اگر با دقت توجه کنی درسته جوابش که من هم فکر کنم اشتباه زدم. فقط جواب سوال هشت سنجش غلطه

تربیت بدنی بیومکانیک ورزشی
تربیت بدنی بیومکانیک ورزشی

فرمول ضریب تمیز و دشواری و نمونه سوالات مشتره ارشد را نگاه کنین .جواب ۱ج و ۲۰ را بلعکس حل شده است.

م
م

فقط سوال ۸دوگزینه ای هست هم سه درسته و هم یک کتاب راهیان دکتری هردورو اورده

marjan
marjan

من ۵۶تا زدم ٢۴تاش غلطه میشه بگید درصدم چند میشه؟

M-H-K
M-H-K

اگه ۸۰ تست باشه میشه ۶۰ درصد

M-H-K
M-H-K

ببخشید میشه ۳۰ درصد. من فکر کردم ۵۶ درست زدین

M-H-K
M-H-K

سلام دوستان
به نظرتون با این درصدها تو صنایع غذایی چه رتبه ای میشه آورد:
تخصصی ۳۰٫۵
استعداد ۳۰
زبان سفید

گل رز
گل رز

صنایع غذایی رانشگاه ارشدتون کجا بوده؟؟

M-H-K
M-H-K

ارومیه

گل رز
گل رز

فک کنم مجاز بشید برای مصاحبه

M-H-K
M-H-K

شما شرکت کردین؟

سپهری
سپهری

کسی از بچه های علوم پایه یا فنی مهندسی هست که استعداد و زبانش دفترچه C بوده باشه و جوابایی که داده رو یادداشت کرده باشه. میخام استعداد رو باش چک کنم. کلید سازمان شنجش مربوط به دفترچه کد A هست.

سپهری
سپهری

ریاضی کاربردیا چند درصد زدین؟

روانشناسي
روانشناسي

رویا خانم که روانشناسی بودید پارسال رتبه تون چند شد؟؟

رويا
رويا

در ضمن فقط ملاک قبولی نیست رزومه و مصاحبه هم بعد قبولی حرف اول رو میزنه

رويا
رويا

خانم یا اقای محترم که میفرمایید نظر ندین من تجربیات خودم رو گفتم و مطمانن هم همینطوره و نام رشته رو گفتم و کسی رو نا امید نکردم فقط خواستن بدونن واقعیات رو در مورد رشته خودم و رتبه ها گفتم حالا شما میخواهید قبول نکنید بحثی جدا داره موفق باشید

علوم سیاسی1
علوم سیاسی1

سلام دوستان
علوم سیاسی کسی هست؟من چک کردم درصدامو…باورکردنی نیست…انگار من کودن بودم …من نخونده بهتر از این بودم…بعدشم حداقل مطمئنم ۲۰تاسوالو درست جواب دادم…چون عین متن کتاب بود…اونوقت همشون غلطن طبق کلید…نظر شماها چیه؟من الان تو شوکم

فرشید
فرشید

دقیقا مث من چا ماه بکوب خوندم سوال اومده مانند کتاب زدم حالا که کلید اومده جواب ی چیز دیگس خیلی غلط در اومد پارسل شانسی شرکت کردم خیلی بهتر بود سه روزه تو شوکم.

فرشید
فرشید

من به مرز جنون رسیدم واقعا خوندم به خوندن نیست ولی من سوالا و کلید سوالا نمی خونه

سحر نیکزاد
سحر نیکزاد

دوستان این کلید اولیه چقدر تغییر میکنه ؟

Elham
Elham

کلید سوالاتو از کجا میشه دانلود کرد، هرچه میزنم پیداش نمیکنم، خود سوالات دانلود میشن!

استاد دانشگاه، تربيت بدني
استاد دانشگاه، تربيت بدني

در گرایش فیزیولوژی ورزشی:
سوال ۵۴ و ٧۵ اشتباه میباشد و هیچکدام از گزینه ها صحیح نیست.
در کلید سوالات سوال ٨ گزینه یک صحیح میباشد، سوال ٢٣ گزینه یک صحیح میباشد، سوال ۵٢ گزینه دو صحیح میباشد، سوال ۵٨ گزینه یک صحیح میباشد، سوال ۶٩ گزینه چهار صحیح میباشد.، کلید بقیه سوالات صحیح میباشد.

.
.

برخی دوستان همینطوری ترازمیگندبرااون یکی ازدوستان،این کاررونکنیدبنده مثل برخی ازدوستان سابقه مصاحبه دارم.بحث اصلی بعدقبولی تون ان شاالله نمره مصاحبه هستش ،پس لطفاناامیدنکنیدکسانی که درصدهاشون رومیگنداینجا.بله قبول دارم سراسری هم کم برمی داره وهم سخت میگیرندمصاحبه رووبحث دانشجویان خوددانشگاه و…سایرمسائل هم روش…ضمیمه میکنم .امااینکه میگیدبااین درصدهادانشگاه آزادقبول میشیداونهم ازجای دور…به یکی ازشرکت کننده ها…این اصلا درست نیست.چون اصل کارکه نمره مصاحبه هستش تعیین کننده هست.بعنوان مثال دررشته مابامیانگین ۱۴ ،میانگین آزمون تستی ومصاحبه می تونستی ازیکی ازشهرهای بزرگ منهای تهران قبول بشی.البته آزادرومیگم.امسال هم که دوباره مال آزادروتغییرمیدندشیوه مصاحبه رو،پس عزیزان بعدانتخاب شهردرمرحله بعدقبولی اطمینان داشته باشندکه اگرمصاحبه خوب داده… ادامه نظر»

معصومه مدیریت دولتی
معصومه مدیریت دولتی

تخصصی ۳۳
استعداد ۳۴
زبان ۱۵

رويا
رويا

سلام ببینید من پارسال ٢٧/۵بودم با زبان منفی و استعداد ۶/۶دعوت شدم ده شهر رو اما مردود شدم باید رزومه خوبی داشته باشین چون فقط این نیست شما تو مصاحبه خیلی عالی باشین تا٢٠بدن بهتون با معدل خوب اما رزومه عالی نباشه تاثیری نداره ودر صورت قبولی شهرهای دور این اطلاعات پارسال من البته در روانشناسی ایشالا وضعیت رشته شما خوب باشه برای ما که خیلی بد موفق باشید

فرهاد-قدرت
فرهاد-قدرت

دوستان برقی من پاسخ سوال آپمپ مدار رو که قبلا همینجا گذاشته بودم کاملترش کردم و ثابت کردم سوال غلط هست. چون به ۳ معادله ۲ مجهولی میرسه که جوابی نداره و طراح یکی از این معادلاتو که با توجه به خواص آپمپ و مربوط به ولتاژ دو سر مقاومت ۱ اهمی هست رو در نظر نگرفته برای همین به جواب ۲- رسیده. لطفا این راه حل منو ببینید و نظرتونو بگید و اگه قبول دارید سوال غلط هست اعتراض بنویسید برا سنجش. تعداد اعتراضات بالا باشه احتمال پیگیری از طرف سنجش بیشتر میشه. ممنون.
https://phdtest.ir/wp-content/uploads/2018/02/Q18.jpg

alireza
alireza

موافقم.چند جواب مختلف داره.

برق / قدرت
برق / قدرت

شما بررسی و ماشین و مدار هر کدوم چند تا زدین؟؟

...
...

دوستان خواهشا جواب بدین من امسال بیشتر از پارسال خوندم ولی متاسفانه سوالات اینقدر سخت بود که خیلی اشتباه زدم حقوق جزا هستم تخصصی ۲۳درصد زبان و استعداد صفر امیدی به دعوت به مصاحبه هست ؟؟؟

Joe
Joe

بقیه مثل شما … از کجا نمره تراز قبولی بدونند تا بتوانند جواب شما را بدن دوست عزیز !!!

قاضی
قاضی

اگر طبق پارسال باشه بالای ۴۵ بزنید ازاد و شبانه و روزانه و پردیس دعوت میشید. زیر ۴۵ ازاد شهرستان دعوت میشید فقط و شبانه شهرستان.

amir- برق کنترل
amir- برق کنترل

با سلام
به نظرم دو الی ۳ سوال از درس کنترل خطی, گزینه درست نداشت. دوستان چه نظری دارند؟

مالی
مالی

بچه‌های مالی چرا اینقدر کم هستن اینجا
من فکر میکنم پنج تا از سوالا اشتباه دارن تو کلید
بیاین تبادل نظر کنیم

mahta
mahta

سلام. کدوم سوال ها؟؟؟؟

مالی
مالی

طبق دفترچه E
سوال ۱۴ گزینه ۳صحیحه
سوال ۳۲ گزینه ۲صحیحه
سوال ۴۸ گزینه ۳ صحیحه‌البته به نظر من
سوال ۵۶ به نظر من گزینه ۴است
لطفا اگر کسی سوال دیگه ای هم به نظرش اومده که اشتباهه مطرح کنه اعتراض کنیم به نفع‌همگیمونه
دوستان مالی اگر میشه از عملکرد‌خودتون یا بقیه دوستان که مطلع هستین بگین من از فکرش واقعا ناراحتم سردرگمیم

جلال
جلال

سوالات ۱۱ و۴۴ نانوشیمی اشتباه اند در سوال ۱۱ دوگانه ۱ و۳ تکراری هستند وتوسوال ۴۴ جواب صحیح گزینه ۳ صحیح است.درضمن کلید سوالات استعداد تحصیلی اشتباهه

کیمیا
کیمیا

کو کادر سبز

تربیت بدنی بیومکانیک ورزشی
تربیت بدنی بیومکانیک ورزشی

کمیا جان سوالات ۸ و ۱۹ و ۲۰ گروه تربیت بدنی باهم مشترک است.هر سه غلط است. تست پله هاروارد برای استقامت قلب و عروقی. فرمول ضریب دشواری گروه قوی بعلاوه گروه ضعیف تقسیم بر تعداد دو گروه و سپس ضربدر ۱۰۰ و ضریب تمیز گروه قوی منهای گروه ضعیف تقسیم بر تعداد یک گروه و سپس ضربدر ۱۰۰. مصحح برعکس حل کرده. در بیومکانیک نیز چندین اشتباه وجود دارد.متاسفم که صلاحیت علمی ما را اینجور افراد می سنجند

کیمیا
کیمیا

سلام بچه های مدیریت ورزشی لطفا کلید و با سوالات چک کنن چند جا اشتباه بود منبعشو پیدا نمیکنم لطفا بزارید تا اعتراض کنیم

برق / قدرت
برق / قدرت

دوستان قدرتی درصد هایی که زدین را لطف میکنید؟
سطح سوالات بررسی سیستم قدرت چظور بوده؟؟

شیمی فیزیک
شیمی فیزیک

پی اچ دی تو کانال یه خبر گذاشته که قرار شیوه مصاحبه تغییر کنه ولی متنی نداره وتو سایتش هم نیس .چه وضعیه اون از سوال های کنکور که واقعا هدف طراح رو نفهمیدیم حالا هم مسیولین خواب جدید دیدن برای مصاحبه .بابا دست از سر این جوونا بردارید خدارو خوش نمیاد لطفا یکی صدای مارو به گوش سنجش برسونه ‌

پرنیان
پرنیان

سلام..دوستان شیمی آلی به نظرتون کلید اشتباه نیست؟؟به طور مثال سوالات ۵ و ۸ و ۹ به وضوح اشتباهه کلید..میشه لطفا درصداتون رو بگید

organic chem
organic chem

سلام دوست عزیز
من تخصصی ۳۵/۵۶
استعداد ۲۷/۷۸
زبان ۲/۲

organic chem
organic chem

شما درصداتون چطوره?

Ww
Ww

۴۵ درصد تخصصی و ۲۸ درصد استعداد

فقه ومبانی حقوق
فقه ومبانی حقوق

من فقه ومبانی هستم دقیقا پنج شیش سوال کلیدشون اشتباهه مخصوصا فقه ولی چکار میشه کرد به نظرتون فکر نکنم بشه تغییر بدیم

علی
علی

لطف کنید کلیدای اشتباه را بگید با دلیل .وقتی چند نفر باشیم جواب میگیریم

حسینی
حسینی

سلام لطفا شما هم سوالاتی که از نظر شما جوابش اشتباه هست بگین

علی
علی

من سال قبل اعتراض زدم حلش کردن

حسینی
حسینی

سلام منم فکر میکنم همین طور چند تا سوال فقه جوابش اشتباه شما بگین سوالات چند منم ببینم همون سوالات اگر یکی باشه نظراتمان قطعا اشتباه بوده

ریحانه
ریحانه

سلام.بچه ها رشته کامپیوترم.
تخصصی ۲۰
استعداد ۱۱
زبان -۳
به نظرتون مجاز میشم؟

میترا
میترا

گرایشتون چیه؟ منم رشته ام کامپیوتره. پارسال با میانگین کل دروس ۱۵ درصد بیشتر از شما ۱۰۰ شد رتبه ام.

ریحانه
ریحانه

دوستان کامپیوتری کسی نیست؟

علی
علی

سلام خواهشا بچه های فقه و مبانی حقوق بیان توی بخش الهیات درباره کلیدای اشتباه نظر بدهند

حسینی
حسینی

بخش فقه و حقوق کجاس

مصطفی
مصطفی

سلام دوستان
تخصصی ۲۰
استعداد ۱۰
زبان منفی ۶

برق قدرت امیدی برای قبولی دارم؟؟

برق / قدرت
برق / قدرت

۲۰ خوبه ..مجاز به مصاحبه میشی
پارسال که سطح سوالات راحتتر بوده دوستم با تخصصی ۱۲ رتبش ۶۵۰ شد.
امسال سوالات خیلی سخت بودن…خصوصا بررسی
شما مدار و ماشین و بررسی از هر کدوم چند تا زدین؟

مصطفی
مصطفی

مهندس من تازه برج ۱۰سربازیم تموم شده بود نشستم و فقط نمونه سوالات بررسی را زدم و ماشینا که ماشینا از ۱۰تا سوال هر ۱۰تا را زدم که ۷تاش درست بود و سه تا غلط یعنی ماشینا۶۰درصد زدم بررسی از ۸تا سوال ۴تا زدم سه تا درست یکی غلط که میشه ۳۳درصد و با توجه به وقت کم و این که سربازی خیلی فشار به من آورد با۴۰ روز با میانگین گیری تخصصی را ۲۰ و استعداد را ۳الی۱۰ و زبان را منفی ۸زدم و مدار و ریاضی را نزدم
به نظرتون میتونم برای گیلان شانسب داشته باشم

اكبر
اكبر

سلام دوستان مهندسی (به خصوص مواد و متالورژی، چجوری میشه رتبه مون رو تقریبی حدس زد. ۴۴ درصد تخصصی و مجموع عمومی۱۶درصد، لطفاً راهنمایی فرمایید

حمید
حمید

سلام دوستان
امیدوارم از نتیجه رضایت داشته باشید
در مورد سوال گوی های یکسان استعداد تحصیلی فکر کنم پاسخ رادیکال ۳ به اضافه یک باشه ولی جواب زده رادیکال ۲ به علاوه یک، نظر شما چیه؟

.....
.....

کاملا موافقم

محمد
محمد

سلام.دوستان آیا با تخصصی ۴۵٪ عمومی۵٪ امیدی به قبولی در مهندسی نفت هست؟

افسون
افسون

فیزیولوژی جانوری کسی هست??

فیزیولوژی جانوری
فیزیولوژی جانوری

سلام درصدهای شما چطوره؟
امسال سوالات کمی سخت بود.

سعید
سعید

دوستان مدیریت آی تی، به نظرتون با این درصدا رتبم چند میشه: تخصصی: ۳۴، استعداد: ۵۷، زبان: ۳۲

علی ای ایها الساقی
علی ای ایها الساقی

۲ تا ۸

منیره
منیره

سلام دوست عزیز اگر موافق باشین یک سری تست ها رو اعتراض بزنیم ۱۴ عمومی آمار و ۲۹ تئوری مدیریت و ۶۶ مدیریت دانش و ۵۴ سیستم های اطلاعاتی

سونیا
سونیا

عرض سلام. اعتراض به چه دلیل؟ البته من هم موافقم که کلید با اموخت ها متفاوت بودولی ایا مثمر ثمر میشه

سلام
سلام

دوستان عزیزم
روانشناسی امتحان دادم
استعداد۳۳
زبان ۴۸
تخصصی ۳۲
امیدی به روزانه هست برای من بی پول؟

مخابرات. عسکری
مخابرات. عسکری

سلام. برخی مهندسین تعجب آور دنبال کد دفترچه میگردند و میگن کد دفترچه ما فلان نبوده و این نیست. برادر یا خواهر عزیزم اصلا اهمیتی نداره کد دفترچه شما چی بوده.
مهم اینه:»»»»»»»»»»
کلیدی که منتشر شده توسط سنجش پاسخ دفترچه سوالیه که سنجش روی سایتش گذاشته. شما دفترچه رو نگاه کن ببین کدومشو زدی و از رو کلید ببین جواب درست کدومه.م توجه منظورم که میشید. خخخخ. این کلید مال این دفترچه است. به همین راحتی

زهره
زهره

واقعااااا شگفت انگیزه. و اینی که شما فرمودین شگفت آور تر نحوه محاسبه درصد رو پرسیدنه.خداواندااااااا

کاربر سایت
کاربر سایت

واقعااااا.خخخخخخخ

phd97
phd97

مهندس رشته شما محاسباتیه و معمولا ۱۰ یا ۲۰ سوالی ک حل کردی جوابش توی ذهنت مونده ولی رشته های علوم پایه تقریبا بیشتر سوالات رو جواب میدن و حتی بعضیا شانسی جواب میدن و کلید رو دستشون مینویسن. من خودم برق قدرتم، بهتره از دید اونا به قضیه نگاه کنی….

الکترونیک
الکترونیک

مهندس بزرگوار من چند تا تست شک داشتم زدم فقط جوابها رو دارم بخاطر همین اون دوستمون میخواد اگه کمکی میاونی بفرما

مائده
مائده

سلام چطوری محاسبه میشه؟
میشه کسی فرمولشو بگه ؟
چند تا صحیح چند تا غلط از بین می بره

مهمان
مهمان

سلام دوست عزیز
نحوه محاسبه درصدهاتون اینطوریه که :
تعداد پاسخ صحیح ضربدر۳ منهای تعداد پاسخ های غلط حالا عددی که به دست میاد باید تقسیم بر تعداد کل سوالات اون درس ضربدر ۳ بشه
امیدوارم متوجه شده باشید.

کارافرینی
کارافرینی

دوستان کارافرینی درصدهاشونو توی پاسخ اضافه کنند.
من:
تخصصی ۲۸
استعداد ۳۰
زبان سفید

ویدا
ویدا

سلام دوستان ادبیاتی آخه این چه وضعشه من تخصصی ۳۲ درصد هوش ۱۸ درصد زدم باوجود اینکه زیادم خونده بودم. بنظرم کلید بعضی سوالا اشتباهه. مثلا همون سوال ۲۴ که ۴ میشه یا ۷۳ که دو میشع.سوال ۸۰ ۵۶٫ و خیلیای دیگه. شما نظرتون چیه؟ اعتراض فایده ای داره؟ واقعا کلیدا رو اصلاح میکنن؟

پارسا
پارسا

با سلام خدمت دوستان به نظرتان با درصد تخصصی ۳۶ زبان ۱ و استعداد۲۶ میشه به سازه بندرعباس روزانه امیدداشت؟

پیمان جم
پیمان جم

کلید سوالات استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی علوم انسانی تطابق ندارد.
فکر می کنم دو نوع کلید دارد و کلید دفترچه A روی سایت سازمان سنجش قرار گرفته است، در حالی که دفترچه ای که بنده پر کردم ۴۰۱B بوده و باید کلید مختص به خود داشته باشد. به همین خاطر کلید تطبیق پیدا نکرد.
دوستان اگر اطلاعاتی در این زمینه دارند راهنمایی بفرمایند. با سپاس

کنکوری
کنکوری

کادر سبز پایین صفحه سایت

کنکوری
کنکوری

دوستان اگر میخواهید به طور اختصاصی با هم رشته ای های خودتان صحبت کنید در این کادر سلز پایین صفحه سایت رشته مورد نظر را انتخاب کنید

فرزانه
فرزانه

کلید سوالات تخصصی ادبیات اشتباهه مثلا سوال ۲۴ جواب درست دقیقا طبق گفته فروزان فر میشه چهار ولی زده شماره سه که دورترین جواب ممکنه!! همینطور توی نثر هم من جواب هامو با متن خود کتاب چک کردم درست بوده اما کدی که برای سوال آورده شده جواب غلط رو نشون میده به عنوان پاسخ درست، یعنی در تصحیح نهایی برگه ها با همین کلید واژه ها سنجیده میشن؟!!

ادبیات 97
ادبیات 97

کاملا درسته دوست عزیز! منم با شما موافقم…

حامد
حامد

بله موافقم باهاتون. این سوال و سوال ۵۶