///پذیرش دکتری بدون آزمون 1397 دانشگاه سیستان و بلوچستان

مدرسان شریف

استاد وکیلی

پذیرش دکتری بدون آزمون 1397 دانشگاه سیستان و بلوچستان

اطلاعیه پذیرش دانشجوی دکتری با استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال 97 منتشر شد.

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه سیستان و بلوچستان  در نظر دارد براساس آیین نامه شماره ۲۱/۶۷۲۷۲ مورخ ۹۳/۴/۱۸ و اصلاحیه شماره ۲۱/۲۳۷۲۰۰ مورخ ۹۳/۱۲/۱۶ و آیین نامه شماره 2/299574 مورخ 96/12/16 دانشجوی دکتری بدون شرکت در آزمون ورودی پذیرش نماید.

مشاهده فهرست رشته‌های دارای پذیرش دکتری بدون آزمون 97 دانشگاه سیستان و بلوچستان

ضوابط کلی:

 • معدل کل یا معدل کل همترازشده مقطع کارشناسی متقاضی، حداقل شانزده باشد. در مواردی که معدل کل مقطع کارشناسی متقاضی، کمتر از ۱۶ باشد، معیار محاسبه همترازی آخرین اطلاعات موجود در پرتال سازمان سنجش می‌باشد. چنان‌چه اطلاعات مربوط به رشته‌گرایش یا دانشگاه محل تحصیل متقاضلی در پرتال سازمان سنجش موجود نباشد، نزدیک‌ترین  ضرایب همترازی به رشته‌گرایش متقاضی یا دانشگاه محل تحصیل وی، ملاک عمل وی خواهد بود. شورای استعدادهای درخشان دانشگاه در این خصوص اقدام خواهد کرد.
 • معدل کل یا معدل کل همتراز شده مقطع کارشناسی ارشد متقاضی، بدون احتساب نمره پایان‌نامه، حداقل ۱۷ باشد. در مواردی که معدل کل مقطع کارشناسی ارشد متقاضی بدون احتساب نمره پایان‌نامه، کمتر از ۱۷ باشد، معیار محاسبه همترازی آخرین اطلاعات موجود در پرتال سازمان سنجش می‌باشد. چنان‌چه اطلاعات مربوط به رشته‌گرایش یا دانشگاه محل تحصیل متقاضلی در پرتال سازمان سنجش موجود نباشد، نزدیک‌ترین  ضرایب همترازی به رشته‌گرایش متقاضی یا دانشگاه محل تحصیل وی، ملاک عمل خواهد بود. شورای استعدادهای درخشان دانشگاه در این خصوص اقدام خواهد کرد.
 • بیش از دو سال از تاریخ دانش‌اموختگی متقاضی نگذشته باشد.
 • متقاضی صرفاً دانش‌اموخته یا دانشجوی نیمسال چهارم کارشناسی ارشد دوره‌های روزانه یا نوبت دوم دانشگاه‌های دولتی سراسر کشور باشد.
 • دانشجویان نیمسال چهارم مشروط بر این که اولاً تمام واحدهای دوره (غیر از پایان‌نامه) را تا تاریخ مصاحبه گذرانده باشند و ثانیاً استاد راهنمای وی کتباً تأیید کند که تا تاریخ 1397/06/31 فارغ‌التحصیل می‌گردد و ثالثاً سایر شرایط علمی مندرج در قانون را داشته باشند، می‌توانند متقاضی پذیرش بدون آزمون بوده و پرونده ارسال کنند.
 • کسب حدنصاب لازم از آزمون زبان انگلیسی در جلسه مصاحبه الزامی نیست. ولی پذیرفته‌ شده متعهد می‌گردد که قبل از آزمون جامع دوره دکتری، حد نصاب مطرح در قانون را اخذ و به دانشگاه اعلام کند.
 • به مستندات علمی تا روز مصاحبه امتیاز تعلق می‌گیرد.
 • کسب حداقل ۷ امتیاز وتویی مربوط به ردیف ۱ جدول ۱ آیین‌نامه و حداقل ۶۰ امتیاز از کل ردیف های جداول ۱، ۲ و ۳ آیین‌نامه الزامی است.
 • ملبغ پانصدهزار ریال بابت بررسی مدارک دریافت می‌شود. این وجه به هیچ عنوان مسترد نمی‌گردد. دانشجویان نیمسال چهارم استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد و دانش آموختگان رتبه اول کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان از واریز این وجه معاف هستند.
 • پذیرفته‌شده نهایی به صورت مشروط ثبت‌نام شده و مشغول تحصیل می‌گردد.
 • ثبت‌نام قطعی از پذیرفته‌شده نهایی منوط به تأیید صلاحیت علمی توسط سازمان سنجش و شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم و صلاحیت عمومی توسط گزینش دانشجو است.
 • پذیرفته‌شدگان نهایی تابع کلیه ضوابط و مقررات آموزشی و پژوهشی جاری دانشگاه سیستان و بلوچستان بوده و هیچ تفاوتی با سایر دانشجویان دوره دکتری ندارند.
 •  دانشجوی دوره دکتری در دانشگاه سیستان و بلوچستان به صورت تمام‌ وقت است و نمی‌تواند در یک سال اول تحصیل، درخواست مرخصی تحصیلی نماید.
 • تغییر رشته و گرایش و انتقال در مقطع دکتری ممنوع است.
 • پذیرفته‌شده نهایی در صورت انصراف از ادامه تحصیل، از شرکت در کنکور سراسری دکتری سال بعد و همچنین پذیرش بدون ازمون در سایر دانشگاه‌های کشور محروم می‌شود.
 • هر متقاضی فقط می‌تواند در یک رشته‌گرایش متقاضی پذیرش بدون آزمون داشته باشد.
 • امتیازدهی بر اساس جداول مندرج در اطلاعیه صورت می‌گیرد.
 • به تشخیص گروه‌های آموزشی دانشگاه و پس از انجام مصاحبه، ممکن است هیچ متقاضی واجد شرایط تشخیص داده نشود. بنابراین دعوت به مصاحبه هیچ حقی برای دعوت‌شده ایجاد نمی‌کند.
 • هر وقت و در هر شرایطی که خلاف یا پنهان‌کاری در مدارک ارائه شده متقاضی مشاهده شود، از دانشگاه اخراج شده و مطابق مقررات باید پاسخگوی مطالبات دانشگاه و سایر مراجع ذی‌صلاح باشد.
 • مشکل نظام وظیفه متقاضیان مرد بر عهده خودشان است.

مدارک لازم جهت ارسال به دفتر استعداد درخشان دانشگاه جهت دریافت معرفی نامه حضور در جلسه مصاحبه:

 • مدرکی رسمی که بیانگر معدل کارشناسی شما باشد.
 • مدرکی رسمی که بیانگر، معدل کارشناسی ارشد (بدون احتساب پایان نامه) و تاریخ دانش آموختگی شما باشد.
 • ارسال کپی تمامی صفحات شناسنامه و کپی پشت و رو از کارت ملی الزامی است.
 • تکمیل و امضای فرم درخواست پذیرش
 • یک قطعه عکس ۳*۴ پشت نویسی شده
 • دارندگان معدل کارشناسی کمتر از 14 و کارشناسی ارشد کمتر از 15 به هیچ وجه مدرک نفرستند.
 • مهلت ارسال مدارک تا تاریخ 1397/03/31 می باشد.

مدارک لازم جهت ارائه در جلسه مصاحبه:

لطفا مدارک زیر و هر مستند علمی دیگری که در اختیار دارید را در جلسه مصاحبه به همراه داشته باشید و شخصا ارائه دهید. مدارکی که قبلا برایمان فرستاده اید در دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه باقی می ماند و به کمیته مصاحبه کننده ارجاع نمی شود.

 • اصل فیش واریزی به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ (پانصد هزار) ریال به حساب ۲۱۷۷۳۶۲۶۰۴۰۰۴ و شناسه 00115100000000090 بانک ملی بابت پذیرش دکتری بدون آزمون سال 97. این مبلغ تحت هیچ شرایطی برگشت داده نمی شود.
 • ریزنمرات کارشناسی (درصورتی که پرینت رسمی دانشگاه را در اختیار ندارید، کافی است از سیستم گلستان پرینت غیررسمی گرفته و تمام صفحات آن را شخصا امضا کرده و ارسال کنید) و مدرکی رسمی که بیانگر طول سنوات تحصیل و معدل کارشناسی شما باشد.
 • ریزنمرات کارشناسی ارشد (درصورتی که پرینت رسمی دانشگاه را در اختیار ندارید، کافی است از سیستم گلستان پرینت غیررسمی گرفته و تمام صفحات آن را شخصا امضا کرده و ارسال کنید) و مدرکی رسمی که بیانگر طول سنوات تحصیل و معدل کارشناسی ارشد (بدون احتساب پایان نامه) و تاریخ دانش آموختگی باشد.
 • کپی تمام صفحات مقالات چاپ شده یا پذیرفته شده برای چاپ
 • نامه رسمی مبنی بر پذیرش قطعی چاپ از مجله موردنظر، صرفا برای مقالاتی که هنوز چاپ نشده اند.
 • کپی کامل سایر مدارک و مستندات پژوهشی انجام شده و خاتمه یافته ( در صورت وجود)
 • کپی گواهی زبان آزمون های معتبر (در صورت وجود)
 • کپی سوابق تدریس (در صورت وجود)
 • توصیه نامه از استاد راهنمای کارشناسی ارشد
 • اصل پایان نامه کارشناسی ارشد برای دانش آموختگان
 • مستنداتی که بیانگر موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجویان نیمسال چهارم کارشناسی ارشد باشد.
 • کپی صفحه اول (عنوان فارسی) صورتجلسه دفاع (صفحه امضا)، چکیده فارسی، چکیده انگلیسی و صفحه آخر (عنوان لاتین) پایان نامه کارشناسی ارشد
 • یک توصیه نامه از یکی از اساتید دوره کارشناسی ارشد (ترجیحا با مرتبه دانشیاری یا استادی)
 • کپی کارنامه کنکور دکتری 97 (ارسال این مدرک الزامی نیست ولی در پذیرش شما اثر مثبت دارد)
 • در صورتی که دانش آموخته کارشناسی یا کارشناسی ارشد رتبه اول تا سوم هستید، بهتر است گواهی رتبه ارائه کنید.

نحوه ارسال مدارک:

کلیه مدارک و مستندات را در یک پاکت گذاشته و فقط از طریق پست پیشتاز به آدرس زاهدان – بلوار دانشگاه – بلوار بهارستان – دانشگاه سیستان و بلوچستان – حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی – دفتر استعدادهای درخشان – کدپستی 9816745639 ارسال کنید.

لازم به توضیح است مدارکی که بعد از تاریخ 97/03/31 به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه سیستان و بلوچستان تحویل شود مورد بررسی قرار نمی گیرد.

پذیرش دکتری بدون آزمون 1397 دانشگاه سیستان و بلوچستان
به این مطلب امتیاز دهید.
۱۳۹۷-۲-۳۱ ۰۰:۲۷:۲۶ +۰۴:۳۰۵ خرداد, ۱۳۹۷|دکتری استعداد درخشان|بدون ديدگاه

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar