///انتشار اطلاعیه پذیرش دکتری استعداد درخشان 97 دانشگاه یاسوج

مدرسان شریف

استاد وکیلی

انتشار اطلاعیه پذیرش دکتری استعداد درخشان 97 دانشگاه یاسوج

جزئیات پذیرش دکتری بدون آزمون با استفاده از سهمیه استعداد درخشان دانشگاه یاسوج در سال تحصیلی 97-98 منتشر شد.

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه یاسوج در راستای اجرای آیین نامه شماره 67272/21 مورخ 18/04/93 و اصلاحیه شماره 23730/21 مورخ 16/11/93 و مکاتبه 25/2/ 95 به شماره نامه (34360/21/2) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر از میان دانشجویان یا فارغ التحصیلان ممتاز کارشناسی ارشد دانشگاه یاسوج و سایر دانشگاههای معتبر و برطبق موارد مندرج در این اطلاعیه در قالب ظرفیت، برای سال تحصیلی 98-97 در مقطع دکتری رشته های لیست پیوست بدون آزمون کتبی پذیرش می نماید.لازم به ذکر است مصاحبه داوطلبین پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری همزمان با مصاحبه داوطلبین با آزمون طبق جدول زمان بندی پیوست صورت می پذبرد.

1- شرایط عمومی

دارا بودن صلاحیت عمومی جهت ادامه تحصیل

2- شرایط اختصاصی:

ماده 1: دانشگاه اختیار دارد حداکثر معادل بیست درصد از ظرفیت پذیرش با آزمون شیوه آموزشی-پژوهشی دوره روزانه دکتری خود در هر کد رشته محل تحصیل را از بین دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد داخل و مورد تأیید وزارت (یا دانشجویان دوره کارشناسی ارشد داخل که تا پایان شهریور ماه سال درخواست پذیرش، دانش آموخته شوند) را به صورت مازاد بر ظرفیت، با رعایت شرایط زیر، پذیرش کند:

1-1: بیش از دو سال از تاریخ دانش آموختگی متقاضی نگذشته باشد.

1-2: کسب حداقل 60 امتیاز از فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و مصاحبه مطابق جدول ارزشیابی پیوست.

1-3: داشتن میانگین کل 16 و بالاتر در دوره کارشناسی و میانگین کل 17 و بالاتر ( بدون احتساب نمره پایان نامه) در دوره کارشناسی ارشد (یا میانگین همتراز شده هر یک از دوره های مذکور طبق دستورالعمل مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه)

تبصره 1: شرط داشتن میانگین کل نمرات در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد برای دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاههای صنعتی و جامع مستقر در مراکز استانها به ترتیب 15 و 16 می باشد.

تبصره 2: دانشگاه پیام نور، آزاد اسلامی، غیر دولتی-غیرانتفاعی و پردیس های بین الملل(خودگردان) مجاز به استفادهاز این آیین نامه برای پذیرش استعدادهای درخشان در دوره دکتری نیستند.

تبصره 3: پذیرش دانش آموختگان حائز شرایط این آیین نامه بدون پرداخت شهریه تحصیلی است.

1-4: کسب حداقل نمره 50 از آزمون زبان(MCHEیا معادل آن در سایر آزمونها) قبل از آزمون جامع دکتری(مطابق با آیین نامه دوره دکتری مصوب وزارت)

1-5: نحوه امتیازدهی به داوطلبان در هر یک از ردیف های جداول ارزشیابی، طبق دستورالعمل مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه خواهد بود، که به پیوست این اطلاعیه قرار دارد.

ماده 2:لازم به ذکر است که اسامی پذیرفته شدگان همراه با جدول تکمیل شده ارزشیابی برای هریک از داوطلبان، برای تأیید صلاحیت عمومی به سازمان سنجش ارسال می شود و قطعی شدن ثبت نام منوط به تأیید سازمان مذکور است.

تبصره2: لازم به ذکر است که دانشگاه یاسوج در خصوص پذیرش قطعی دانشجویان دکتری با توجه به ظرفیت ها و محدودیت های رشته و گرایش های دوره دکتری خود تصمیم گیری خواهد کرد و هیچ گونه الزامی به پذیرش دانشجوی دکتری از این طریق در تمام رشته گرایشهای دوره دکتری خود ندارد.

ماده 3: پذیرش افراد مشمول این آیین نامه، در همان رشته تحصیلی یا رشته های تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد متقاضی، به تشخیص گروه آموزشی و تایید شورای آموزشی دانشگاه امکان پذیر است.

ماده 4: تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده بر اساس این آیین نامه، مجاز نیست.

تذکر بسیار مهم: از آنجا که احراز شرط 1-2 بعد از انجام مصاحبه امکان پذیر است و با توجه به جداول ارزشیابی (فرم شماره –2 نحوه امتیاز دهی پیوست)، دانشجویانی می توانند در مصاحبه شرکت نمایند که حداقل 30 امتیاز از مجموع امتیاز های بخش های پژوهشی (جدول 1 فرم شماره 2 پیوست) و آموزشی (جدول 2 فرم شماره 2 پیوست) کسب نمایند. لذا با توجه به نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی و آموزشی که به پیوست این اطلاعیه آمده است، تنها داوطلبانی که این حداقل امتیاز را کسب می نمایند مدارک جهت شرکت در مصاحبه ارسال نمایند.

 

دانشجویان یا فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد واجد شرایط دانشگاه یاسوج و سایر دانشگاههای معتبر سراسر کشور می توانند مدارک مشروحه زیر را حداکثر تا تاریخ 97/03/30، با پست پیشتاز به آدرس زیر ارسال نمایند. متقاضیان حتما در روی پاکت عبارت درخواست پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری  رشته……..سال.1397″  را ذکر کنند.

آدرس : یاسوج – خیابان دانشجو –– ساختمان آموزش دانشگاه یاسوج- مدیریت تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان

توجه توجه : با توجه به عدم وجود زمان کافی برای ارسال مدارک برای رشته های 1- توسعه کشاورزی (زمان مصاحبه 97/03/05)  2- علوم سیاسی – جامعه شناسی سیاسی( زمان مصاحبه 97/03/08) 3- فقه و مبانی حقوق اسلامی( زمان مصاحبه97/03/09)، داوطلبین مربوط به این رشته ها نیازی به ارسال مدارک ندارند و فقط یکسری کپی از مدارک ذکر شده در زیر را جهت تحویل به کمیته مصاحبه همراه داشته باشند.

مدارک ارسالی لازم:

 • پایان نامه (دانشجو باید در زمان مصاحبه به همراه داشته باشد)
 • فرم استفاده ازتسهیلات ادامه تحصیل ممتاز ین کارشناسی ارشد دانشگاه یاسوج
 • فرم شماره 1 تکمیل شده(فرم مشخصات فردی، آموزشی و پژوهشی) به همراه تمام مستندات آموزشی و پژوهشی ارایه شده در آن بر اساس جداول موجود
 • لوح تقدیر در زمینه های مختلف علمی – پژوهشی
 • عضویت در بنیاد نخبگان، استعدادهای درخشان و …..(در صورت وجود)
 • اصل و کپی کارت ملی، صفحه اول و دوم شناسنامه
 • اصل و کپی مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد
 • کارنامه مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد( تأیید شده))
 • دو قطعه عکس 4×3 پشت نویسی شده
 • اصل و کپی کارت پایان خدمت برای متقاضیان ( درصورت اتمام خدمت سربازی)
 • فیش واریزی به مبلغ400000ریال به شماره حساب7875940264بنام درآمد اختصاصی دانشگاه ساسوج نزدبانک تجارت
 • یک عدد پوشه فنردار که کلیه مدارک بجز پایان نامه در آن قرار داده شود. (دانشجو باید در زمان مصاحبه به همراه داشته باشد)

تذکر:

موارد 2، 3 و فرم گزارش معرف علمی مورد نیاز در فرم شماره 1 در صفحه فراخوان اطلاعیه قابل دریافت به صورت فایل word  می باشد.

تبصره:برای دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی ارشد به جای مدرک کارشناسی ارشد، ارائه فرم تأیید شده تعداد واحدهای گذرانده و معدل توسط دانشگاه محل تحصیل کارشناسی ارشد(فرم استفاده از تسهیلات ادامه تحصیل ممتازین که پیوست اطلاعیه می باشد) الزامی است.

ج* مصاحبه از دروس پایه، تخصصی گرایش و پایان نامه صورت می گیرد.

جدول زمانی مصاحبه علمی-عمومی(مرحله دوم ارزیابی تخصصی) دکتری 1397

ردیفرشته – گرایشتاریخ مصاحبهزمان پذیرشزمان شروع مصاحبهمحل مصاحبه
1اگروتکنولوژی در دو گرایش فیزیولوژی و اکولوژی گیاهان زراعی20/4/97

21/4/97

9 – 8 صبح9 صبحدانشکده کشاورزی
2توسعه کشاورزی5/3/979 – 8 صبح9 صبحدانشکده کشاورزی
3مهندسی شیمی5/4/97

 

9 – 8 صبح9 صبحدانشکده فنی مهندسی
4مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی زمینه مکانیک جامدات27/4/97

 

9 – 8 صبح9 صبحدانشکده فنی مهندسی
5مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی زمینه کنترل و ارتعاشات27/4/97

 

9 – 8 صبح9 صبحدانشکده فنی مهندسی
6فیزیک23/4/96

24/4/97

9 – 8 صبح9 صبحدانشکده علوم پایه
7ریاضی محض – جبر20/3/97

21/3/97

9 – 8 صبح9 صبحدانشکده علوم پایه
8ریاضی محض – آنالیز20/3/97

21/3/97

9 – 8 صبح9 صبحدانشکده علوم پایه
9شیمی – شیمی فیزیک20/4/97

21/4/97

9 – 8 صبح9 صبحدانشکده علوم پایه
10شیمی – شیمی آلی20/4/97

21/4/97

9 – 8 صبح9 صبحدانشکده علوم پایه
11شیمی – شیمی تجزیه20/4/97

21/4/97

9 – 8 صبح9 صبحدانشکده علوم پایه
12شیمی – شیمی معدنی20/4/979 – 8 صبح9 صبحدانشکده علوم پایه
13زبان و ادبیات فارسی20/4/96

 

9 – 8 صبح9 صبحدانشکده علوم انسانی
14علوم سیاسی – جامعه شناسی سیاسی8/3/979 – 8 صبح9 صبحدانشکده علوم انسانی
15فقه و مبانی حقوق اسلامی9/3/979 – 8 صبح9 صبحدانشکده علوم انسانی
16جامعه شناسی در دو 1-گرایش اقتصادی و توسعه 2-  مسایل ایران2/4/979 – 8 صبح9 صبحدانشکده علوم انسانی

 

انتشار اطلاعیه پذیرش دکتری استعداد درخشان 97 دانشگاه یاسوج
به این مطلب امتیاز دهید.
۱۳۹۷-۳-۸ ۱۹:۵۶:۲۹ +۰۴:۳۰۹ خرداد, ۱۳۹۷|دکتری استعداد درخشان|بدون ديدگاه

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar