برنامه زمان بندی برگزاری آزمون MSRT پاییز و زمستان سال 1397 اعلام شد.

به گزارش پی اچ دی تست، برنامه زمان بندی برگزاری آزمون MSRT نیمه دوم سال 1397 به شرح جدول زیر است:

 

ردیف

روز و تاریخ برگزاری ازمون

تاریخ شروع ثبت‌نام

تاریخ پایان ثبت‌نام

تاریخ اعلام نتایج

شهرهای برگزاری آزمون

1

جمعه 20 مهر 1397 (صبح)

یکشنبه 24/06/1397 از ساعت 10 صبح

شنبه 31/06/1397 ساعت 16

پنج‌شنبه 26/07/1397 از ساعت 10 صبح

تهران، اهواز، اصفهان، اراک، اردبیل، بابلسر، بیرجند، تبریز، خرم آباد، رشت، زاهدان، سنندج، شیراز، کرمانشاه، کرمان، قم، قزوین، مشهد، همدان، یزد، گرگان، کاشان

2

جمعه 25 آبان 1397 (صبح)

یکشنبه 29/07/1397 از ساعت 10 صبح

شنبه 05/08/1397 ساعت 16

پنج‌شنبه 01/09/1397 از ساعت 10 صبح

اعلام می‎شود

3

جمعه 30 آذر 1397 (صبح)

دوشنبه 05/09/1397 از ساعت 10 صبح

شنبه 10/09/1397 ساعت 16

پنج‌شنبه 05/10/1397 از ساعت 10 صبح

اعلام می‎شود

4

جمعه 28 دی 1397 (صبح)

یکشنبه 08/10/1397 از ساعت 10 صبح

شنبه 15/10/1397 ساعت 16

پنج‌شنبه 04/11/1397 از ساعت 10 صبح

اعلا م می‎شود

5

جمعه 26 بهمن 1397 (صبح)

یکشنبه 07/11/1397 از ساعت 10 صبح

شنبه 13/11/1397 ساعت 16

پنج‌شنبه 02/12/1397 از ساعت 10 صبح

اعلام می‎شود

6

جمعه 17 اسفند 1397 (صبح)

یکشنبه 07/11/1397 از ساعت 10 صبح

شنبه 13/11/1397 ساعت 16

پنج‌شنبه 23/12/1397 از ساعت 10 صبح

اعلام می‎شود