نتایج پذیرش دکتری استعدادهای درخشان سال تحصیلی 97-98 دانشگاه فردوسی مشهد اعلام شد.

به گزارش پی اچ دی تست، اسامی پذیرفته شدگان دکتری بدون کنکور سال 97 دانشگاه فردوسی مشهد از لینک ذیل قابل دریافت است:

مشاهده نتایج دکتری بدون آزمون سال 97 دانشگاه فردوسی مشهد

بنا بر اعلام این دانشگاه، ضروری است پذیرفته شدگان گرامی، مشخصات فردی، اطلاعات آموزشی دوره کارشناسی و کد رشته و عنوان رشته انتخابی ارشد خود را در جدول زیر کنترل و در صورت وجود هر گونه اشکال، سریعاً به دفتر استعدادهای درخشان از طریق تماس تلفنی (تلفن: 05138802427) یا از طریق ایمیل talent2@um.ac.ir  با موضوع “اشکال در ثبت اطلاعات دکتری بدون آزمون نام و نام خانوادگی” اطلاع داده شود. ضمناً در رشته‎های زیر، داوطلب حائز شرایط وجود نداشته است:

    دامپزشکی – پاتولوژی دامپزشکی
    دامپزشکی – جراحی دامپزشکی
    دامپزشکی – مامایی و بیماریهای تولید مثل دام
    دامپزشکی –بیماری‎های داخلی دام‎های بزرگ
    زبان ادبیات عربی – گرایش زبان و ادبیات عربی
    زبان و ادبیات انگلیسی – گرایش آموزش زبان انگلیسی
    زبان و ادبیات فارسی – گرایش ادبیات حماسی
    زبان و ادبیات فارسی – گرایش ادبیات عرفانی
    زبان و ادبیات فارسی – گرایش زبان و ادبیات فارسی
    حسابداری – گرایش حسابداری
    مهندسی برق – گرایش قدرت
    مهندسی برق – گرایش مخابرات سیستم
    مهندسی عمران- گرایش محیط زیست
    علوم خاک – گرایش مدیریت منابع خاک- فیزیک و حفاظت خاک
    الهیات و معارف اسلامی – ادیان و عرفان
    الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی
    جغرافیا- گرایش ژئومرفولوژی
    حقوق – حقوق خصوصی
    حقوق – حقوق جزا و جرم شناسی
    مدرسی معارف اسلامی – گرایش مبانی نظری اسلام
    مدرسی معارف اسلامی – گرایش قرآن و متون اسلامی
    ریاضی محض – گرایش هندسه (توپولوژی)
    ریاضی محض – گرایش جبر
    ریاضی محض – گرایش آنالیز
    آمار – گرایش آمار
    رفتار حرکتی – گرایش یادگیری حرکتی
    گیاه پزشکی – گرایش حشره شناسی کشاورزی
    گیاه پزشکی – گرایش بیماری شناسی گیاهی

نتایج اولیه سایر رشته‎ها پس از ارسال اسامی از گروه‎های آموزشی در همین قسمت اعلام خواهد شد. جهت پیگیری اعلام نتایج در رشته‎هایی که اسامی آن‎ها اعلام نشده است به گروه‎های آموزشی ذی ربط مراجعه نمایید و از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎس و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﺑﺎ دﻓﺘﺮ استعدادهای درخشان جداً ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

مطالب مرتبط

پذیرش دکتری بدون آزمون 98 دانشگاه تربیت مدرس... دانشگاه تربیت مدرس در نظر دارد نسبت به پذیرش برگزیدگان علمی واجد شرایط به صورت بدون آزمون در دوره دکتری تخصصی سال 1398 اقدام نماید. به گزارش پی اچ دی...
 فراخوان پذیرش بدون آزمون دکتری 98 دانشگاه الزهرا... دانشگاه الزهرا از بین دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد در 14 رشته برای سال تحصیلی 98-99 به صورت بدون آزمون دانشجوی دکتری می پذیرد. به گزارش پی اچ دی ...
فراخوان پذیرش دکتری بدون آزمون 98 دانشگاه هنر اصفهان... دانشگاه هنر اصفهان از میان دانشجویان واجد شرایط، برای سال تحصیلی 98-99 به صورت بدون آزمون دانشجوی دکتری می پذیرد. به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه هنر ...
پذیرش دکتری بدون آزمون 98 دانشگاه مازندران... جزئیات پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره دکتری تخصصی نیمسال اول سال تحصیلی 98-99 در دانشگاه مازندران اعلام شد. به گزارش پی اچ دی تست، دانشگا...
انتشار آگهی پذیرش دکتری بدون آزمون 98 دانشگاه صنعتی شریف... دانشگاه صنعتی شریف در نظر دارد از میان دانش آموختگان ممتاز دوره کارشناسی ارشد دانشگاه های کشور، تعدادی دانشجو در مقطع دکتری به صورت بدون آزمون پذیرش ن...