مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  هم آموز

انتشار نتایج دکتری بدون کنکور 97 دانشگاه شهید چمران اهواز

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
م
م

بقیه رشته چی شده

احمد
احمد

تبریک البته خانمها همیشه مقدم وجلوتر بوده اند آفرین به پشتکارشون.

یاسمن
یاسمن

تبریک

احمد آ
احمد آ

تبریک ب همه قبول شدگان
ماشالا تعداد پذیرفته شدگان خانم دوبرابر آقایونه!آقایون ب خودمون بیام همه خانم دکتر شدن!!!!!!!!