رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم گفت: خوشبختانه اعتبارات وام ویژه دانشجویان دکتری در حال حاضر به دو برابر افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، دکتر مجتبی صدیقی به تشریح و تبیین اقدامات انجام شده در حوزه سازمان امور دانشجویانطی یک سال گذشته اشاره کرد و گفت: تأمین امکانات رفاهی مناسب برای دانشجویان با هدف احترام به کرامت انسانی دانشجو، افزایش اعتبارات وام دانشجویان و وام ویژه دکتری، کمک به اجرای احداث خوابگاه‌های دانشجویی با پرداخت یارانه سود بانکی از طریق بخش خصوصی و اعمال سیاست‌های تشویقی و تنبیهی در بازپرداخت‌ها از جمله اقدامات انجام شده توسط سازمان امور دانشجویان طی یک سال گذشته بوده است.

وی با اشاره به تغییرات صورت گرفته در وام‌های دانشجویی طی سال‌های اخیر، افزود: وام‌های روزانه دانشجویان ۲۳ درصد و اعتبار هزینه شده برای وام‌های ویژه دکتری دو برابر افزایش و اعتبار وام‌های شهریه دانشجویان ۵ درصد کاهش نسبت به سال مشابه داشته‌اند.