مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  هم آموز

مجله علمی پژوهش در علوم انسانی و تحقیقات میان رشته ای

   

آیا تصاویر را نمی بینید؟
اینجا کلیک کنید…


فراخوان ارسال مقاله

 

نشریه ای جامع با رویکردی پژوهشی و علمی است که درمحورهای زیر اقدام به ارزیابی و پذیرش مقالات به صورت فصلنامه می نماید. لذا بدین وسیله از کلیه اندیشمندان، صاحب نظران وپژوهشگران محترم اعم ازاساتید، دانشجویان وعلاقه مندان دعوت به عمل می آوریم مقالات خود را ازطریق سامانه مجله ثبت نام و نسبت به ارسال مقالات کامل علمی، مروری، کوتاه پژوهشی ویادداشت فنی درزمینه محورهای مجله ارسال نمایند.

 

محورهای مجله

 

 
 

الهیات و معارف اسلامی
الگوهای ایرانی اسلامی
علوم اقتصادی و توسعه
زبان شناسی و آموزش
جغرافیا و برنامه ریزی
زبان و ادبیات فارسی
علوم قرآن و حدیث
آموزش و پرورش
مشاور و راهنمایی
علوم حسابداری
علوم روانشناسی
علوم اجتماعی
تاریخ و تمدن
علوم مدیریت
علوم رفتاری
علوم سیاسی
فقه و حقوق
علوم تربیتی
انسان و هنر
و سایر رشته های مرتبط دراین زمینه…

 
ورود به سایت مجله
ثبت نام در سایت مجله

راه ارتباطی مجله

تلفن تماس:

09032794269

تلفن همراه:

09032794269

ایمیل دبیرخانه:

info@jisc.ir

 
 
 
 

 

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar