مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  هم آموز

مجله علمی پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

 


 
مجله علمی پژوهش درعلوم انسانی و مطالعات اجتماعی

نشریه ای جامع با رویکردی پژوهشی و علمی است که درمحورهای زیر اقدام به ارزیابی و پذیرش مقالات به صورت فصلنامه می نماید. لذا بدین وسیله از کلیه اندیشمندان، صاحب نظران وپژوهشگران محترم اعم ازاساتید، دانشجویان وعلاقه مندان دعوت به عمل می آوریم مقالات خود را ازطریق سامانه مجله ثبت نام و نسبت به ارسال مقالات کامل علمی، مروری، کوتاه پژوهشی ویادداشت فنی درزمینه محورهای مجله ارسال نمایند

 

صاحب امتیاز

انجمن علمی پژوهش درعلوم انسانی

و مطالعات اجتماعی

 

 
 
 

 

راه های ارتباطی

jhss.ir آدرس سایت

شماره تلفن

09032794269

ایمیل مجله

info@jhss.ir

 

 
 
 
Share to Facebook
 
Share to Facebook
   
Share to Twitter
 
Share to Twitter
   
Forward email
 
Forward email
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar