براساس تصمیمات وزارت علوم، ظرفیت دانشگاه ها در مقطع  دکتری در سال 97، 11 هزار و 60 نفر در نظر گرفته شده است.

کانال تلگرام دکتری

به گزارش ایسنا، شریعتی نیاسر با اشاره به تصمیمات وزارت علوم در خصوص ظرفیت دانشگاه ها گفت: بر این اساس برای مقطع دکتری سال 97 تعداد 11 هزار  و 60 نفر برای دوره کارشناسی ارشد، 189 هزار نفر برای دوره‌ کارشناسی 413 هزار و 844 نفر ، دوره کاردانی 60 هزار و 350 نفر و در دوره‌های فنی و حرفه‌ای 35 هزار و 942 هزار نفر ظرفیت در نظر گرفته شده است.