مصاحبه های آزمون اختصاصی دکتری پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران در سال تحصیلی 97-98 از امروز چهارشنبه 11 مهرماه آغاز می شود.

کانال تلگرام دکتری

به گزارش پی اچ دی تست، جزئیات برگزاری مصاحبه های آزمون اختصاصی دکتری 97 پردیس کیش دانشگاه تهران منتشر زمان و مصاحبه دکتری 97 - 98 پردیس کیش دانشگاه تهرانشد. مصاحبه های در روزهای چهارشنبه تا جمعه، 11 تا 13 مهر ماه برگزار خواهد شد.

زمان و مکان مصاحبه دکتری تخصصی 97 پردیس بین المللی کیش

 مدارک مورد نیاز مصاحبه داوطلبان آزمون اختصاصی دکتری 97 پردیس کیش دانشگاه تهران