معاون آموزشی وزارت علوم گفت: سالانه 20هزار نفر فارغ‌ التحصیل دکتری را تحویل جامعه می‌ دهیم، در حالی که سالانه نهایتاً 5000 نفر از آنها جذب می‌ شوند.

کانال تلگرام دکتری

به گزارش ایسنا، دکتر «مجتبی شریعتی نیاسر» اظهار کرد: تمام مدارک دانشگاهی در تمام زیرمجموعه‌های آموزشی در همه‌ مقاطع تحصیلی از از یک درجه اعتبار برخوردارند و هیچ دستگاهی مجاز نیست بگوید من مدرک فلان دانشگاه را به رسمیت نمی‌شناسم، اما دستگاه‌ها این اختیار را دارند که بگویند فارغ‌التحصیل فلان دانشگاه را ضعیف می‌پندارم.

معاون آموزشی وزارت علوم با انتقاد از گسترش بی‌رویه مراکز آموزش عالی از سال های 82 و 83، گفت: در وزارت علوم موضوع ساماندهی این مراکز را در دستور کار قرار داریم.

شریعتی درباره ضرورت ساماندهی موسسات آموزش عالی گفت: امروز حدود 100 هزار دانشجوی دانشجوی دکتری در کشور داریم و سالانه 20 هزار نفر فارغ‌التحصیل دکتری را تحویل جامعه می‌دهیم و اکثریت این افراد هم به خاطر عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ها دکتری گرفته‌اند که سالانه نهایتا 5 هزار نفر از آنها جذب و بقیه سربار دولت می‌شوند.

معاون آموزشی وزارت علوم تصریح کرد: متاسفانه تعداد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در ایران 80 میلیونی بیش از کشور 1.5 میلیاردی چین است و از طرف دیگر نیز در کشور بیش از فارغ‌التحصیل دکتری و مهندس به کاردان و نیروی مهارتی نیاز داریم.

شریعتی گفت: از سال آینده شرایطی وضع خواهد شد که دانشگاه‌های واجد آن شرایط می‌توانند دانشجوی دکتری بگیرند.