عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه وزارت علوم درباره موضوع تکمیل ظرفیت ها دچار اشتباه شد.

محمد قمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، درباره دستور اخیر وزارت علوم مبنی بر عدم اجازه به دانشگاه ها برای تکمیل ظرفیت اظهار داشت: متاسفانه وزارت علوم در این خصوص دچار اشتباه شد و بر روی صندلی های خالی دانشگاه ها حساب دقیقی نکردند.

وی افزود: باید از ظرفیت دانشگاه ها و صندلی های خالی آنها استفاده بهینه کرد تا از خروج دانشجویان از کشور و همچنین ترک تحصیل آن ها جلوگیری شود.

قمی تصریح کرد: متاسفانه برخی ها معتقدند که این حجم عظیم از دانشجویان پس از فارغ التحصیلی نیاز به شغل دارند و کشور در حال پاسخ گوی این حجم از متقاضیان شغل نیست؛ اما این اعتقاد درست نیست، حتی اگر شغل مناسب برای این افراد نباشد باید به تحصیل ادامه دهند و سواد کافی را داشته باشند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: وجود افراد بدون شغل با سواد خیلی بهتر از افراد بی سواد بدون شغل است.

وی در پایان تاکید کرد: وزارت علوم باید نظارت بیشتری را بر روی جذب دانشجویان به دانشگاه داشته باشد و دانشجویان باید بر اساس ضوابط جذب دانشگاه شوند؛ مجلس و وزارت علوم باید بر دانشگاه های غیر انتقاعی، دولتی و آزاد نظارت بیشتری داشته باشد.