//محرومیت یک ساله پذیرفته شدگان روزانه دکتری 97 از آزمون دکتری

مدرسان شریف

محرومیت یک ساله پذیرفته شدگان روزانه دکتری 97 از آزمون دکتری

پذیرفته شدگان نهایی دوره روزانه آزمون دکتری 97، امکان ثبت نام و شرکت در آزمون دکتری 98 را ندارند.

به گزارش پی اچ دی تست، بنا بر اعلام سازمان سنجش، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻼت تکمیلی ﻣﻮرخ 1395/10/18 ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎیی دوره ﻫﺎی روزاﻧـﻪ در آزﻣﻮن دﻛﺘﺮی ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺳﺎل 1397، حتی در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﻳﺎ اﻧﺼﺮاف قطعی از رﺷﺘﻪ ﻗﺒﻮلی، ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣـﻮن دﻛﺘﺮی تخصصی (Ph.D) ﺳﺎل 1398 ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.  

محرومیت یک ساله پذیرفته شدگان روزانه دکتری 97 از آزمون دکتری
به این مطلب امتیاز دهید.
۱۳۹۷-۹-۸ ۱۷:۱۳:۴۳ +۰۳:۳۰۷ آذر, ۱۳۹۷|دکتری سراسری|۳ نظرات

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
فاطمه
فاطمه

من سال ۹۶ دکتر هم روزانه قبول شدم و هم استعداد درخشان ک با استعداد درخشان ثبت نام کردم دانشگاه. بازم.نمیتونم.
یرشته دیگ دکتری شرکت کنم؟

مهسا
مهسا

سلام.دانشگاه آزاد چی؟کسی ک آزاد قبول شده و رفته نمیتونه الان ثبت نام کنه؟

مهسا
مهسا

سلام
بله مشکلی نیست. فقط پذیرفته شدگان نهایی دوره روزانه یک سال از شرکت در آزمون محروم هستند.