هزینه ثبت نام آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد از سوی سازمان سنجش اعلام شد.

کانال تلگرام دکتری

به گزارش پی اچ دی تست، بر اساس مصوبه هیأت وزیران، هزینه ثبت نام شرکت در آزمون دکتری داخل و اعزام به خارج سال تحصیلی 98-99 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی معادل  750هزار ریال می باشد که نسبت به سال گذشته 150هزار ریال افزایش یافته است.

گفتنی است در هنگام ثبت نام آزمون دکتری 98 ، هزینه به صورت علی الحساب از داوطلبان اخذ شده بود که علت آن عدم وصول مصوبه هیات محترم وزیران درخصوص میزان هزینه ثبت نام آزمون دکتری سال 1398 اعلام شده بود.

هزینه ثبت نام دکتری 98