دانشگاه یزد در سال تحصیلی 98-99 در 31 رشته/گرایش به صورت بدون آزمون دانشجوی دکتری می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

به گزارش پی اچ دی تست، رشته های تحصیلی دکتری دانشگاه یزد در سال تحصیلی 98-99 برای پذیرش بدون آزمون و با استفاده از سهمیه های استعداد درخشان به شرح جدول زیر است: 

ردیف رشته تحصیلی گرایش ردیف رشته تحصیلی گرایش
1 آمار   17 مهندسی برق مخابرات میدان و موج
2 جامعه شناسی جامعه شناسی اقتصادی
و توسعه
18 مهندسی برق مخابرات سیستم
3 ریاضی آنالیز 19 مهندسی برق قدرت
4 زبان و ادبیات فارسی   20 مهندسی صنایع
 
5 شیمی شیمی آلی 21 مهندسی عمران سازه
6 شیمی شیمی تجزیه 22 مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی
7 علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل 23 مهندسی کامپیوتر نرم افزار
8 علوم و مهندسی آبخیز حفاظت آب و خاک 24 مهندسی معدن مکانیک سنگ
9 فیزیک ذرات بنیادی و نظریه
میدان ها
25 مهندسی معدن اکتشاف مواد معدنی
10 فیزیک فیزیک هسته ای 26 مهندسی معدن فراوری مواد معدنی
11 فیزیک فیزیک ماده چگال 27 مهندسی معدن استخراج مواد معدنی
12 مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 28 مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
13 مدیریت صنعتی تولید و عملیات 29 مهندسی مکانیک طراحی کاربردی شاخه تخصصی
دینامیک،کنترل و ارتعاشات
14 مدیریت و کنترل بیابان   30 مهندسی مواد و
متالورژی
 
15 معماری معماری 31 مهندسی نساجی تکنولوژی نساجی
16 مهندسی عمران راه و ترابری