مجله مطالعات پژوهشی در حقوق و علوم قضایی

مجله مطالعات پژوهشی در حقوق و علوم قضایی به صورت منظم و ماهیانه منتشر می گردد.

هدف این مجـله انعکاس دستاوردهای علمـی اساتید، دانشجویان و پژوهشگران سراسر کشور در زمینه های مختلف حقوق، علوم قضایی و علوم کیفری می باشد. مجله مطالعات پژوهشی در حقوق و علوم قضایی از مقالات پژوهشی، ترویجی و مروری استقبال نموده و آنها را مورد بررسی جهت چاپ قرار می دهد.

 

 

مناسب برای چاپ مقالات دانشجویان، اساتید، معلمان و پژوهشگران ارجمند

دارای امتیاز در مصاحبه دکتری

و دفاع کارشناسی ارشد و ارتقای هیئت علمی

و رتبه بندی فرهنگیان و تقویت رزومه تحصیلی و شغلی

 

 

پژوهشگران گرامی می توانند مقالات پژوهشی، ترویجی و مروری خود را در تمامی رشته ها و زمینه های مرتبط با حقوق، علوم قضایی و علوم کیفری به دبیرخانه *مجله مطالعات پژوهشی در حقوق و علوم قضایی* ارسال نمایند. 

 

ایمیل:

journal.atrin@gmail.com

تلفن تماس :

02538833779

تلفن همراه :

09127596743

تماس از طریق تلگرام: @dabirr1