کنفرانس ملی علوم مهندسی

مزایای شرکت در همایش

 امکان داوری زودهنگام مقالات

امکان شرکت در کنفرانس به دو صورت حضوری و غیرحضوری

امکان ارسال زودتر از موعد گواهی مقالات ازطریق پست

هزینه های بسیار مناسب جهت شرکت در همایش

Tell: 02128421801

Telegram: @hamayeshadmin

Website: http://nesc.ir

Email: info@nesc.ir

معرفی نشریات داخلی

کسب نمره در مصاحبه دکترا، کسب امتیاز در ارتقاء هیئت علمی

و بهبود رزومه علمی و شغلی، کسب نمره دفاع از پایان نامه

مدت زمان داوری: 2 هفته / مدت زمان چاپ: 2 هفته / با حداقل هزینه ممکن  / امکان داوری زودهنگام وجود دارد