پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی
چهارمین کنفرانس علوم مهندسی

 

مزایای شرکت در همایش 

امکان داوری زودهنگام مقالات

امکان شرکت در کنفرانس به دو صورت حضوری و غیرحضوری

امکان ارسال زودتر از موعد گواهی مقالات ازطریق پست

هزینه های بسیار مناسب جهت شرکت در همایش

 


 
برای ورود به سایت علوم انسانی کلیک کنید
ارسال مقاله به همایش مهندسی   ارسال مقاله به همایش علوم انسانی