فرصت انتشار مقاله در مجلات علمی

دارای داوری زودهنگام و چاپ زودهنگام

مدت زمان داوری ده روزه

 

مجله علمی پژوهش در مدیریت و مطالعات اجتماعی

 

مجله علمی پژوهش در روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی

jmss.ir

jisc.ir

مجله علمی پژوهش در مدیریت و مطالعات اجتماعی به عنوان یکی از مجـلات علمی پژوهش در مدیریت و مطالعات اجتماعی ایران در سال 1394 متناسب با نیازها و اقتضای زمان، فعالیت خود را آغاز کرد

هدف این مجله انعکاس دستاوردهای علمـی پژوهشگران سراسر کشور می باشد.

این مجله امید دارد با فعالیت خود و با دریافت مقالات و انتشار منظم بصورت ماهانه، دستاوردهای علمی محققان کشور را به نحو شایسته ای در اختیار علاقه مندان به موضوع پژوهش قرار دهد و در پایگاه های ملی کشور نمایه نماید

وضعیت نمایه سازی مقالات پذیرش شده، از طریق سایت های مذکور قابل استعلام خواهد بود

ضمن اطلاع رسانی نسخه 1الی 2 مجله چاپی بوده است از این پس به طور آنلاین نمایه خواهد شد

مجله علمی پژوهش در روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی به عنوان یکی از مجـلات علمی پژوهش در روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی و انسانی ایران در سال 1394 متناسب با نیازها و اقتضای زمان، فعالیت خود را آغاز کرد

هدف این مجله انعکاس دستاوردهای علمـی پژوهشگران سراسر کشور می باشد

این مجله امید دارد با فعالیت خود و با دریافت مقالات و انتشار منظم بصورت ماهانه، دستاوردهای علمی  محققان کشور را به نحو شایسته ای در اختیار علاقه مندان به موضوع پژوهش قرار دهد و در پایگاه های ملی کشور نمایه نماید

وضعیت نمایه سازی مقالات پذیرش شده، از طریق سایت های مذکور قابل استعلام خواهد بود

ضمن اطلاع رسانی نسخه 1 الی 2چاپی بوده است ازاین پس به طور آنلاین نمایه می شود

ورود به سایت نشریهورود به سایت نشریه

محورهای مجله

مدیریت

کارآفرینی

حسابداری

مالی

اقتصادی

موضوعات نشریه

روانشناسی

علوم تربیتی

علوم اجتماعی

 و سایر زمینه های مرتبط


ثبت نام و ارسال مقالهثبت نام و ارسال مقاله
 

تلفن تماس

02128424177

ایمیل دبیرخانه

 internaljournals@gmail.com