مجله علمی پژوهش در حقوق، فقه، فلسفه و الهیات

 

 

مجله علمی پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

مجله علمی پژوهش در حقوق، فقه، فلسفه و الهیات به عنوان یکی از مجـلات علمی پژوهش در حقوق و علوم انسانی ایران در سال 1394 متناسب با نیازها و اقتضای زمان، فعالیت خود را آغاز کرد.

هدف این مجله انعکاس دستاوردهای علمـی پژوهشگران سراسر کشور می باشد.

این مجله امید دارد با فعالیت خود و با دریافت مقالات و انتشار منظم بصورت ماهانه، دستاوردهای علمی  محققان کشور را به نحو شایسته ای در اختیار علاقه مندان به موضوع پژوهش قرار دهد و در پایگاه های ملی کشور نمایه نماید.

پژوهشگران ارجمند لطفا جهت دریافت اکسپت کد مقاله و پیگیری نسخه چاپ شده مقاله خود، کد مقاله همراه با اکسپت به آدرس ایمیل دبیرخانه ارسال گردد.

مجله علمی پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی به عنوان یکی از مجـلات علمی پژوهش در حقوق و علوم انسانی ایران در سال 1394 متناسب با نیازها و اقتضای زمان، فعالیت خود را آغاز کرد.

هدف این مجله انعکاس دستاوردهای علمـی پژوهشگران سراسر کشور می باشد.

این مجله امید دارد با فعالیت خود و با دریافت مقالات و انتشار منظم بصورت ماهانه، دستاوردهای علمی  محققان کشور را به نحو شایسته ای در اختیار علاقه مندان به موضوع پژوهش قرار دهد و در پایگاه های ملی کشور نمایه نماید.

پژوهشگران ارجمند لطفا جهت دریافت اکسپت کد مقاله و پیگیری نسخه چاپ شده مقاله خود، کد مقاله همراه با اکسپت به آدرس ایمیل دبیرخانه ارسال گردد.

jrse.ir

jhss.ir

محور مقالات مجله

کلیه محورهای علوم انسانی

محور مقالات مجله

کلیه محورهای علوم انسانی

صاحب امتیاز

انجمن علمی پژوهش در فقه و حقوق اسلامی

صاحب امتیاز

انجمن علمی پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

دارای داوری زود هنگام

چاپ زودهنگام

دارای امتیاز برای پژوهشگران، دانشجویان واساتید

مدت زمان داوری ۱۰ روز

 

تلفن تماس: 28424177-021

تلفن همراه : 09032794269

ایمیل دبیرخانه : internaljournals@gmail.com