دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری مدیریت و کنترل بیابان ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ۶:۱۸:۲۱۲۸ آبان, ۱۴۰۰|سوالات دکتری 1401, مديريت و كنترل بيابان|

سوالات آزمون دکتری مدیریت و کنترل بیابان سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش پی [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری علوم و مهندسی مرتع ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ۶:۱۷:۴۶۲۸ آبان, ۱۴۰۰|سوالات دکتری 1401, علوم مرتع ، مرتع داری|

سوالات آزمون دکتری علوم و مهندسی مرتع سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش پی [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری علوم و مهندسی شیلات – صید و بهره‌برداری آبزیان ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ۶:۱۵:۵۸۲۸ آبان, ۱۴۰۰|سوالات دکتری 1401, صید و بهره‌برداری آبزیان|

سوالات آزمون دکتری علوم و مهندسی شیلات - صید و بهره‌برداری آبزیان سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری فراوری محصولات شیلاتی ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ۶:۱۵:۳۲۲۸ آبان, ۱۴۰۰|سوالات دکتری 1401, فرآوری محصولات شیلاتی|

سوالات آزمون دکتری فراوری محصولات شیلاتی سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش پی اچ [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری تکثیر و پرورش آبزیان ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ۶:۱۵:۰۶۲۸ آبان, ۱۴۰۰|تکثیر و پرورش آبزیان, سوالات دکتری 1401|

سوالات آزمون دکتری تکثیر و پرورش آبزیان سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش پی [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری عمران و بهره‌برداری جنگل ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ۶:۱۴:۰۰۲۸ آبان, ۱۴۰۰|سوالات دکتری 1401, عمران و بهره برداری جنگل|

سوالات آزمون دکتری عمران و بهره‌برداری جنگل سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش پی [...]