دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری مدیریت و کنترل بیابان ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ۲۳:۵۰:۲۳۲۸ آبان, ۱۴۰۰|سوالات دکتری 1401, مديريت و كنترل بيابان|

سوالات آزمون دکتری مدیریت و کنترل بیابان سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش منتشر شد. به گزارش پی اچ دی تست، [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری علوم و مهندسی مرتع ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ۲۳:۵۰:۳۲۲۸ آبان, ۱۴۰۰|سوالات دکتری 1401, علوم مرتع ، مرتع داری|

سوالات آزمون دکتری علوم و مهندسی مرتع سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش منتشر شد. به گزارش پی اچ دی تست، [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری علوم و مهندسی شیلات – صید و بهره‌برداری آبزیان ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ۲۳:۵۰:۵۲۲۸ آبان, ۱۴۰۰|سوالات دکتری 1401, صید و بهره‌برداری آبزیان|

سوالات آزمون دکتری علوم و مهندسی شیلات - صید و بهره‌برداری آبزیان سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش منتشر شد. به [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری فراوری محصولات شیلاتی ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ۲۳:۵۱:۰۰۲۸ آبان, ۱۴۰۰|سوالات دکتری 1401, فرآوری محصولات شیلاتی|

سوالات آزمون دکتری فراوری محصولات شیلاتی سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش منتشر شد. به گزارش پی اچ دی تست، آزمون [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری تکثیر و پرورش آبزیان ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ۲۳:۵۲:۰۷۲۸ آبان, ۱۴۰۰|تکثیر و پرورش آبزیان, سوالات دکتری 1401|

سوالات آزمون دکتری تکثیر و پرورش آبزیان سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش منتشر شد. به گزارش پی اچ دی تست، [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری عمران و بهره‌برداری جنگل ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ۲۳:۵۲:۳۱۲۸ آبان, ۱۴۰۰|سوالات دکتری 1401, عمران و بهره برداری جنگل|

سوالات آزمون دکتری عمران و بهره‌برداری جنگل سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش منتشر شد. به گزارش پی اچ دی تست، [...]