حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی (کد 2435)

۱۳۹۸-۱-۲۴ ۲۱:۳۸:۰۰ +۰۴:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|بیوتکنولوژی کشاورزی, حدنصاب تراز مصاحبه دکتری|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]