صفحه اصلی/انجمن دکتری 99

انجمن آزمون دکتری مجموعه مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی

۱۳۹۸/۶/۱۶ ۹:۴۹:۴۷۱ مرداد, ۱۳۹۴|انجمن دکتری 99, مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی|

مطابق دفترچه آزمون دکتری 99، رشته مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می‌باشد. جهت مشاهده ظرفیت [...]

انجمن آزمون دکتری مجموعه مرمت آثار و اشیای تاریخی

۱۳۹۸/۶/۱۶ ۹:۴۸:۴۰۱ مرداد, ۱۳۹۴|انجمن دکتری 99, مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی|

مطابق دفترچه آزمون دکتری 99، رشته مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می باشد. جهت مشاهده ظرفیت پذیرش [...]