صفحه اصلی/انجمن دکتری 99

انجمن آزمون دکتری مجموعه علوم مرتع، آبخیز و بیابان

۱۳۹۸/۶/۱۶ ۸:۱۸:۴۰۱ مرداد, ۱۳۹۴|آبخیزداری, انجمن دکتری 99, بیابان زدایی, علوم مرتع ، مرتع داری|

مطابق دفترچه آزمون دکتری 99، رشته علوم و مهندسی مرتع در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می‌باشد. جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری [...]

انجمن آزمون دکتری مجموعه گیاه‌پزشکی

۱۳۹۸/۶/۱۶ ۷:۵۲:۲۱۱ مرداد, ۱۳۹۴|انجمن دکتری 99, بیماری شناسی گیاهی, حشره شناسی کشاورزی|

مطابق دفترچه آزمون دکتری 99، رشته حشره‌شناسی کشاورزی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می‌باشد. جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری حشره‌شناسی کشاورزی [...]

انجمن آزمون دکتری مجموعه زراعت و اصلاح نباتات

۱۳۹۸/۶/۱۶ ۷:۴۱:۲۳۱ مرداد, ۱۳۹۴|انجمن دکتری 99, زراعت - اصلاح نباتات|

مطابق دفترچه آزمون دکتری 99، رشته ژنتیک و به‌نژادی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می‌باشد. جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری ژنتیک [...]