صفحه اصلی/انجمن دکتری 1400

انجمن آزمون دکتری مجموعه علوم و مهندسی صنایع غذایی

۱۴۰۰/۱/۱۲ ۱۲:۱۸:۴۴۱ مرداد, ۱۳۹۴|انجمن دکتری 1400, علوم و صنایع غذایی|

انجمن دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی به بحث و تبادل نظر داوطلبان آزمون دکترا این رشته اختصاص یافته است. گرایش‌های دکتری علوم و مهندسی [...]

انجمن آزمون دکتری مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی

۱۴۰۰/۱/۱۲ ۱۱:۵۴:۰۸۱ مرداد, ۱۳۹۴|انجمن دکتری 1400, مکانیزاسیون کشاورزی, مکانیک ماشین های کشاورزی|

انجمن دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی به بحث و تبادل نظر داوطلبان آزمون دکترا این رشته اختصاص یافته است. گرایش‌های دکتری مهندسی مکانیک [...]

انجمن آزمون دکتری مجموعه فرهنگ و زبان‌های باستانی

۱۴۰۰/۱/۱۲ ۱۱:۰۹:۲۸۱ مرداد, ۱۳۹۴|انجمن دکتری 1400, فرهنگ و زبان های باستانی|

انجمن دکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی به بحث و تبادل نظر داوطلبان آزمون دکترا این رشته اختصاص یافته است. گرایش‌های دکتری فرهنگ و زبان ‌های [...]

انجمن آزمون دکتری مجموعه زبان انگلیسی

۱۴۰۰/۱/۱۲ ۱۱:۰۷:۱۵۱ مرداد, ۱۳۹۴|آموزش زبان انگلیسی, انجمن دکتری 1400, ترجمه, زبان و ادبیات انگلیسی|

انجمن دکتری زبان انگلیسی به بحث و تبادل نظر داوطلبان آزمون دکترا این رشته اختصاص یافته است. گرایش‌های دکتری آموزش زبان انگلیسی مطابق دفترچه آزمون [...]

انجمن آزمون دکتری مجموعه مهندسی سیستم‌های انرژی

۱۴۰۰/۱/۱۲ ۱۰:۵۷:۵۰۱ مرداد, ۱۳۹۴|انجمن دکتری 1400, مهندسی سیستم های انرژی|

انجمن دکتری مهندسی سیستم‌های انرژی به بحث و تبادل نظر داوطلبان آزمون دکترا این رشته اختصاص یافته است. گرایش‌های دکتری مهندسی سیستم‌های انرژی مطابق دفترچه [...]