صفحه اصلی/انجمن دکتری 99

انجمن آزمون دکتری مجموعه اقتصاد، توسعه و آموزش کشاورزی

۱۳۹۸/۶/۱۶ ۷:۲۵:۲۵۱ مرداد, ۱۳۹۴|اقتصاد کشاورزی, انجمن دکتری 99, ترویج آموزش کشاورزی و توسعه روستایی|

مطابق دفترچه آزمون دکتری 99، رشته اقتصاد کشاورزی در مقطع دکتری دارای پذیرش در 4 گرایش به شرح زیر است: 1) سیاست و توسعه کشاورزی [...]

انجمن آزمون دکتری مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی

۱۳۹۸/۶/۱۶ ۷:۱۵:۰۵۱ مرداد, ۱۳۹۴|انجمن دکتری 99, مکانیزاسیون کشاورزی, مکانیک ماشین های کشاورزی|

مطابق دفترچه آزمون دکتری 99، رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم در مقطع دکتری دارای پذیرش در 3 گرایش به شرح زیر است: 1) طراحی ماشین‌های کشاورزی [...]

انجمن آزمون دکتری مجموعه فرهنگ و زبان‌های باستانی

۱۳۹۸/۶/۱۶ ۶:۲۸:۲۵۱ مرداد, ۱۳۹۴|انجمن دکتری 99, فرهنگ و زبان های باستانی|

مطابق دفترچه آزمون دکتری 99، رشته فرهنگ و زبان­های باستانی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می باشد. جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون [...]

انجمن آزمون دکتری مجموعه زبان انگلیسی

۱۳۹۸/۶/۱۶ ۵:۴۹:۳۳۱ مرداد, ۱۳۹۴|آموزش زبان انگلیسی, انجمن دکتری 99, ترجمه, زبان و ادبیات انگلیسی|

مطابق دفترچه آزمون دکتری 99، رشته آموزش زبان انگلیسی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می باشد. جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری [...]