مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری مشاوره انتخاب رشته دکتری 97

فراخوان پذیرش دکتری بدون آزمون 95 پژوهشکده علوم شناختی

پژوهشکـده علوم شناختـی و مغـز دانشـگاه شهیـد بهشتی برای سال تحصیلـی 95 – 96 دانشجوی دکتـری بدون آزمـون می پذیرد.

به گزارش پی اچ دی تست، پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی از بين دانش آموختگان و دانشجويان ممتاز دوره كارشناسي ارشد، بر اساس دستورالعمل اجرايي “پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي دكتري” وزارت علوم، تحقيقات و فناوري فقط در نيمسال اول سال تحصيلي 96-95 دانشجو مي پذيرد.

تاريخ هاي مهم:

آخرین مهلت ثبت نام اینترنتی:  95/3/22

زمان تقريبي اعلام نتايج اوليه توسط دانشگاه: تير 95

اعلام نتايج توسط سازمان سنجش آموزش كشور: شهريور 95

شرايط لازم:

1- دانشجويان يا دانش آموختگان دوره كارشناسي ارشد داخل در صورتي كه واجد شرايط زير باشند مي توانند تقاضاي خود را براي پذيرش در دوره دكتري بدون آزمون در مهلت مقرر به اداره جذب و هدايت استعدادهاي درخشان دانشگاه شهيد بهشتي ارسال نمايند.

1-1- داشتن ميانگين كل 16 پس از اعمال ضريب همترازي مربوط به دانشگاه محل تحصيل و رشته تحصيلي در در دوره كارشناسي (ضريب همترازي صرفا در دوره كارشناسي اعمال ميشود) و ميانگين كل 17 در دوره كارشناسي ارشد بدون احتساب نمره پايان نامه، مشروط بر دفاع از پايان نامه حداقل با درجه بسيار خوب.

2-1- اكتساب حداقل 60 امتياز از مجموع مواد مندرج در جداول ارزشيابي داوطلبان دكتري بدون آزمون؛

3-1- اتمام تحصيلات دوره كارشناسي ارشد حداكثر تا تاريخ 95/6/31؛

2- متقاضي مي بايست دوره كارشناسي ارشد خود را از يكي از دانشگاه هاي گروه “الف” وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (به شرح زير) دانش آموخته شده باشد:

– دانشگاه هاي شهيد بهشتي، اصفهان، الزهرا (س)، تبريز، تربيت مدرس، تربيت معلم تهران (خوارزمي)، تهران، شيراز، صنعتي اصفهان، صنعتي اميركبير، صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، صنعتي شريف، علامه طباطبايي، علم و صنعت ايران، فردوسي مشهد، هنر تهران (كرج). براي متقاضيان رشته معماري علاوه بر فهرست فوق تقاضاي دانشجويان دانشگاه يزد و هنر اصفهان قابل بررسي است.

3- متقاضي بايد دوره كارشناسي ارشد را حداكثر طي 5 نيمسال به پايان رسانده باشد.

4- داوطلبان فقط مي توانند در يك رشته مرتبط با رشته تحصيلي كارشناسي ارشد درخواست خود را ارائه نمايند.

5- متقاضي بايد در ز مان ارائه درخواست حداكثر 30 سال سن داشته باشد.

6- متقاضي نبايد در زمان ارائه درخواست دانشجوي مقطع دكتري در ساير مؤسسات و دانشگاه ها باشد.

توجه: جهت اطلاع كامل از شرايط لازم، به داوطلبان توصيه مي شود دستورالعمل اجرايي دانشگاه (موجود بر روي تارنماي اداره جذب و هدايت استعدادهاي درخشان) را به دقت مطالعه نمايند.

نحوه ثبت نام:

به آدرس https:golestan.sbu.ac.ir مراجعه و سپس روي آيكن “متقاضي پذيرش دانش آموختگان ممتاز” كليك نماييد.

شناسه كاربري و گذر واژه خود را در سامانه تعريف نموده و پس از به خاطرسپاري از سامانه خارج شويد.

مجدداً به آدرس https:golestan.sbu.ac.ir مراجعه و با شناسه كاربري و گذر واژه خود (تعريف شده در مرحله قبل) به سامانه وارد شويد.

در بخش “آزمون” —> “دانشگاه شهيد بهشتي” —-> “پذيرش داوطلب در آزمون” وارد شويد و به تكميل اطلاعات لازم بپردازيد.

لازم است كاربرگ هايي را كه از اين پورتال با فرمت WORD دريافت نموده ايد، پس از تكميل به فرمت PDF تبديل نماييد (اگر كاربرگ ها را به صورت دستي و با خط خوانا تكميل كرده ايد، آنها را اسكن نموده و به فرمتPDF تبديل نمایید). سپس ساير مدارك لازم را با وضوح اسكن نموده و آنها را در فرمت PDF و با حجم كمتر از 250 كيلو بايت براي هر فايل، در سامانه بارگذاري نماييد.

لازم است كد رهگيري را براي پيگيري هاي بعدي به دقت نگهداري و يادداشت نماييد.

مدارك الكترونيكي لازم براي ثبت نام اينترنتي (مدارك به فرمت PDF .تبديل شده و بارگذاري مي شوند):

1- يك قطعه عكس الكترونيكي به فرمت JPG

2- تصويرصفحه اول شناسنامه با شماره سريال به انضمام تصوير كارت ملي

3- گواهي اتمام پايان نامه كارشناسي ارشد با درجه حداقل بسيار خوب

4- ريزنمرات دوره كارشناسي به فرمت PDF به صورت يك فايل يكپارچه

5- ريزنمرات دوره كارشناسي ارشد به فرمت PDF به صورت يك فايل يكپارچه

6- تكميل كاربرگ شماره 4 توسط متقاضي

7- گواهي زبان مورد قبول، مطابق دستورالعمل اجرايي دانشگاه (اين امكان فراهم شده تا در صورت تاييد علمي، داوطلب حداكثر تا شـهريور 95، مدرك زبان خود را ارائه نمايد، در غير اين صورت پذيرش اوليه دانشجو لغو خواهد شد)؛

8- مشخصات تفصيلي از فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي (CV) در قالب كاربرگ شماره 9

9- پرداخت وجه ثبت نام 1000000 ريال، كه لازم است صرفاً به صورت الكترونيكي از طريق سامانه جامع دانشگاهي واريز گردد.

(توجه: پرداخت وجه ثبت نام از طريق سامانه Banking-e موجود بر روي صفحه اصلي دانشگاه به هيچ وجه قابل قبول نيست.)

مدارك فيزيكي براي روز مصاحبه (اين مدارك به صورت فيزيكي به هيأت محترم داوران تحويل داده مي شوند):

1- كليه مدارك مربوط به سوابق و فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي (مقالات، گواهي اتمام طرح هاي پژوهشـي، ريـز نمـرات، افتخـارات، …) مـرتبط بـا بندهاي دستورالعمل اجرايي

2- كاربرگ درخواست پذيرش در دوره دكتري بدون آزمون در قالب كاربرگ شماره 4

3- حداقل دو عدد توصيه نامه كه يكي از آنها بايستي توسط استاد راهنماي دوره كارشناسي ارشد متقاضي تكميل شود (در قالب كاربرگ شماره 8 كـه به هيأت محترم داوران تحويل داده ميشود)

تذكرات مهم:

– پذيرفته شدگان علمي كه هنوز دانش آموخته نشده اند، بايستي در زمان ثبت نام، گواهي اتمام پايان نامه با درجه حـداقل بسـيار خـوب را ارائـه كنند. در صورت عدم ارائه گواهي هاي مربوط، پذيرش اوليه آنها لغو خواهد شد؛

– متقاضيان واجد شرايط، در زمان مقرر، جهت مصاحبه علمي دعوت خواهند شد و مراتـب از طريـق پورتـال اداره جـذب و هـدايت اسـتعدادهاي درخشان و سايت دانشكده/پژوهشكده ها اطلاع رساني خواهد گرديد؛

– مدارك متقاضياني كه در مهلت مقرر ثبت نام اينترنتي نكرده باشند تحت هيچ عنوان بررسي نخواهد شد؛

– ارائه درخواست و دارا بودن شرايط به هيچ عنوان به منزله پذيرش قطعي نيست، بنابراين به داوطلبان توصيه مي شود مراحل و پـيش نيازهـاي آزمون عادي ورود به دوره دكتري را نيز رعايت نمايند؛

– پذيرش نهايي متقاضيان منوط به تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (سازمان سنجش آموزش كشور) خواهد بود؛

وجه پرداختي بابت بررسي پرونده بوده و در صورت عدم پذيرش، به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد؛

– موارد مرتبط با نظام وظيفه متقاضياني كه مورد پذيرش قرار مي گيرند بايد تا قبل از انجام ثبت نام توسط متقاضي مرتفع شود؛

دانشجويان شاغل به تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد بايستي حداكثر تا پايان شهريورماه 95 دانش آموخته شوند، در غير اين صورت پذيرش اوليه آنها كان لم يكن خواهد گرديد.

توجه:

اسامي دعوت شدگان به مصاحبه و پذيرفته شدگان علمي پس از بررسي در موعد مقرر، از طريق تارنماي دانشگاه اعلام خواهد شد و لذا خواهشمند است از هر گونه تماس و مراجعه غیرضروری به مدیریت استعدادهای درخشان خودداری نمایید.

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
 1. مینا گفت:

  شماره این پژوهشکده رو کسی داره؟

 2. مینا گفت:

  سلام
  من پردیس دانشگاه تهرانم.به نظرتون اقدام کنم؟

 3. f.b گفت:

  دانشگاه هایی که در مقطع ارشد علوم شناختی دارن شامل دانشگاه های شهیدمدنی اذربایجان، سمنان، کردستان و فردوسی مشهد هست.که برا درخواست دکتری بدون ازمون فقط دانشجوهای فردوسی میتونن شرکت کنن.به نظرم باید یه فکری برا استثنا کردن این رشته از اینکه فقط دانشجوهای دانشگاهای رده اول میتونن درخواست بدن بشه.

 4. حقوق جزا گفت:

  دانشگاه شهید بهشتی حقوق جزا، لیست قبل از مصاحبه رو با بعد از مصاحبه چک میکنی متوجه می شی که ۳ نفر بعد از مصاحبه به لیست اضافه شدن .لطفا اطلاع رسانی کنید تا حقی از کسی ضایع نشه. برید قسمت اطلاعیه اعلام اسامی دانشگاه شهید بهشتی و ببینید که لیست ۳۳ نفره شده، در حالیکه اسامی دعوت به مصاحبه ها ۳۰ نفر بود؟
  من فقط دوست دارم عدالت برقرار بشه نه اینکه بعد از گرفتن مصاحبه بدون هیچ اعلامی ۳ نفر اضافه بشه…