دانلود سوالات دکتری

دانلود دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته کنکور دکتری

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

زبان عمومی دکتری

استعداد تحصیلی

 

دانلود رایگان سؤالات آزمون دکتری

دانلود سوالات زبان عمومی دکتری

دانلود سؤالات زبان عمومی دکتری 98 – گروه علوم انسانی

دانلود سؤالات زبان عمومی دکتری 98 – گروه علوم پایه

دانلود سؤالات زبان عمومی دکتری 98 – گروه فنی و مهندسی

دانلود سؤالات زبان عمومی دکتری 98 – گروه کشاورزی و منابع طبیعی

دانلود سؤالات زبان عمومی دکتری 98 – گروه هنر

دانلود سؤالات زبان عمومی دکتری 98 – گروه زبان

دانلود سؤالات زبان عمومی دکتری 98 – گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات زبان فرانسه و آلمانی عمومی دکتری 98

 

دانلود سؤالات زبان عمومی گروه علوم انسانی کنکور دکتری 97

دانلود سؤالات زبان عمومی گروه علوم پایه آزمون دکتری 97

دانلود سؤالات زبان عمومی گروه فنی و مهندسی کنکور دکتری 97

دانلود سؤالات زبان عمومی گروه کشاورزی و منابع طبیعی آزمون دکتری 1397

دانلود سؤالات زبان عمومی گروه هنر کنکور دکتری 97

دانلود سؤالات زبان عمومی گروه زبان آزمون دکتری 97

دانلود سؤالات زبان عمومی گروه دامپزشکی آزمون دکتری 97

 

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری 96 گروه علوم انسانی

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری 1396 گروه علوم پایه

سؤالات زبان عمومی گروه فنی و مهندسی آزمون دکتری 96

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری 96 گروه کشاورزی و منابع طبیعی

سؤالات زبان عمومی کنکور دکتری 96 گروه آزمایشی هنر

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری 96 گروه دامپزشکی

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری گروه آزمایشی زبان 1396

 

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری 95 گروه علوم انسانی

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری 95 گروه علوم پایه

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری 1395 گروه فنی- مهندسی

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری 95 گروه کشاورزی و منابع طبیعی

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری 95 گروه هنر

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری 95 گروه دامپزشکی

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری گروه آزمایشی زبان 1395

 

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری نیمه متمرکز 94 گروه علوم انسانی

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری نیمه متمرکز 94 گروه -مهندسی

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری نیمه متمرکز 94 گروه علوم پایه

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری نیمه متمرکز 94 گروه کشاورزی و منابع طبیعی

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری نیمه متمرکز 94 گروه هنر

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری 94 گروه دامپزشکی

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری نیمه متمرکز 94 گروه آزمایشی زبان – کدرشته 2801 و 2811

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری نیمه متمرکز 94 گروه آزمایشی زبان – کدرشته های 280۷ تا 2810

 

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری 93 گروه علوم انسانی

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری 93 گروه 1 علوم پایه

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری 93 گروه 2 علوم پایه

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری 93 گروه ۳ علوم پایه

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری 93 گروه ۴ علوم پایه

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری 93 گروه فنی-مهندسی

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری 93 گروه کشاورزی و منابع طبیعی

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری 93 گروه هنر

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری 93 گروه 1 علوم پزشکی

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری 93 گروه 2 علوم پزشکی

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری 93 گروه دامپزشکی

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری 93 گروه زبان

 

دانلود سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری 1392

دانلود سؤالات زبان انگلیسی (عمومی) خاص کنکور دکتری 1392

 

دانلود سؤالات تست زبان انگلیسی عمومی کنکور دکتری 1391

دانلود سؤالات تست زبان انگلیسی (عمومی) خاص کنکور دکتری 1391

 

دانلود سؤالات زبان عمومی کنکور دکتری 1390

 

Main Titles Gmat

دانلود سوالات استعداد تحصیلی دکتری 98

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی دکتری 98 – گروه علوم انسانی

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی دکتری 98 – گروه علوم پایه

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی دکتری 98 – گروه فنی و مهندسی

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی دکتری 98 – گروه کشاورزی و منابع طبیعی

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی دکتری 98 – گروه هنر

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی دکتری 98 – گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی دکتری 98 – گروه زبان

 

دانلود سوالات استعداد تحصیلی دکتری 97

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی آزمون دکتری 97

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه علوم پایه کنکور دکتری 97

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه فنی و مهندسی کنکور دکتری 1397

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه کشاورزی و منابع طبیعی آزمون دکتری 97

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه هنر آزمون دکتری 97

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه دامپزشکی کنکور دکتری 97

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه زبان کنکور دکتری 1397

 

دانلود سوالات استعداد تحصیلی دکتری 96

سؤالات استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی آزمون دکتری 96

سؤالات استعداد تحصیلی گروه علوم پایه کنکور دکتری 1396

سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری 96 گروه فنی و مهندسی

سؤالات استعداد تحصیلی گروه کشاورزی آزمون دکتری 96

سؤالات استعداد تحصیلی کنکور دکتری 1396 گروه هنر

سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری 96 گروه آزمایشی دامپزشکی

سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری 96 گروه زبان

 

سوالات استعداد تحصیلی دکتری 95

سؤالات استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی دکتری 95

سؤالات استعداد تحصیلی گروه علوم پایه دکتری 95

سؤالات استعداد تحصیلی گروه فنی- مهندسی دکتری 1395

سؤالات استعداد تحصیلی گروه کشاورزی دکتری 1395

سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری 95 گروه هنر

سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری گروه دامپزشکی 95

سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری 95 گروه آزمایشی زبان

 

سوالات و پاسخنامه استعداد تحصیلی دکتری 94

سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری نیمه متمرکز 94 گروه علوم انسانی

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری نیمه متمرکز 94 گروه علوم پایه

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری نیمه متمرکز 94 گروه فنی-مهندسی

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری نیمه متمرکز 94 گروه کشاورزی و منابع طبیعی

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری نیمه متمرکز 94 گروه هنر

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری نیمه متمرکز 94 گروه دامپزشکی

دانلود سوالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری نیمه متمرکز 94 گروه آزمایشی زبان – کدرشته 2801 و 2811

دانلود سوالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری نیمه متمرکز 94 گروه آزمایشی زبان – کدرشته های 280۷ تا 2810

 

دفترچه سوالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری 93

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی دکتری 1393

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه فنی-مهندسی دکتری 1393

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه 1 علوم پایه دکتری 1393

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه 2 علوم پایه دکتری 1393

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه ۳ علوم پایه دکتری 1393

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه ۴ علوم پایه دکتری 1393

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه کشاورزی دکتری 1393

سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری 93 گروه هنر

سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری 93 گروه 1 علوم پزشکی

سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری 93 گروه 2 علوم پزشکی

سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری 93 گروه دامپزشکی

سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری 93 گروه زبان

 

دانلود سوالات استعداد تحصیلی کنکور دکتری 92

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی 1392

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم پایه 1392

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه فنی-مهندسی 1392

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه کشاورزی 1392

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه تربیت بدنی 1392

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه هنر 1392

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه پزشکی 1392

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه دامپزشکی 1392

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه زبان 1392

 

دانلود سوالات استعداد تحصیلی دکتری 91 - 92

دانلود پاسخنامه گروه های فنی-مهندسی، علوم پایه و انسانی 1391

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی 1391

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم پایه 1391

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه فنی-مهندسی 1391

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه کشاورزی 1391

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه دامپزشکی 1391

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه پزشکی 1391

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه تربیت بدنی 1391

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه هنر 1391

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه زبان 1391

 

سوالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری 90

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی 1390

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم پایه 1390

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه فنی-مهندسی 1390

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه کشاورزی 1390

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه دامپزشکی 1390

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه پزشکی 1390

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه تربیت بدنی 1390

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه هنر 1390

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه زبان 1390

 

دانلود رایگان سوالات و پاسخنامه های آزمون دکتری

1.ensani (2)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 98 زبان و ادبیات فارسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته زبان و ادبیات فارسی

دانلود سؤالات رشته زبان و ادبیات فارسی آزمون دکتری 96

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه زبان و ادبیات فارسی

دانلود سؤالات رشته زبان و ادبیات فارسی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات تست رشته زبان و ادبیات فارسی آزمون دکتری 93

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته زبان و ادبیات فارسی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 98 جغرافیای سیاسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته جغرافیای سیاسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته جغرافیای سیاسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه علوم جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم جغرافیایی (جغرافیای سیاسی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم جغرافیایی (جغرافیای سیاسی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم جغرافیایی (جغرافیای سیاسی)

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 98 جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه علوم جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی شهری)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی شهری)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی شهری)

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 98 جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه علوم جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی روستایی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی روستایی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی روستایی)

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 98 ژئومورفولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته ژئومورفولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته ژئومورفولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه علوم جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم جغرافیایی (ژئومورفولوژی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم جغرافیایی (ژئومورفولوژی)

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم جغرافیایی (ژئومورفولوژی)

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 98 آب و هواشناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته آب‌وهواشناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته آب و هواشناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه علوم جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته آب و هواشناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته آب و هواشناسی (اقلیم شناسی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 98 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه علوم جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 98 زبان و ادبیات عرب

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته زبان و ادبیات عرب

دانلود سؤالات تست رشته زبان و ادبیات عرب آزمون دکتری 1396

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1395 مجموعه زبان و ادبیات عرب

دانلود سؤالات تست رشته زبان و ادبیات عرب آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1393 رشته زبان و ادبیات عرب

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 98 علوم اقتصادی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم اقتصادی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته علوم اقتصادی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه علوم اقتصادی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم اقتصادی (اقتصاد)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم اقتصادی (اقتصاد)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم اقتصادی (اقتصاد)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته علوم اقتصادی (اقتصاد)

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 98 علوم اقتصادی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته اقتصاد نفت و گاز

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته اقتصاد نفت و گاز

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه علوم اقتصادی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته اقتصاد نفت و گاز

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته اقتصاد نفت و گاز

دانلود سؤالات کنکور دکتری 92 رشته اقتصاد نفت و گاز

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 98 مدیریت ورزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته تربیت بدنی – مدیریت ورزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته تربیت بدنی – مدیریت ورزشی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 95 مجموعه تربیت بدنی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته تربیت بدنی – مدیریت ورزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مدیریت ورزشی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 98 فیزیولوژی ورزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 95 مجموعه تربیت بدنی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته فیزیولوژی ورزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته فیزیولوژی ورزشی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 98 آسیب‌شناسی ورزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته تربیت بدنی – آسیب‌شناسی ورزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته تربیت بدنی – آسیب شناسی ورزشی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 95 مجموعه تربیت بدنی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته تربیت بدنی – آسیب شناسی ورزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته رشد و تکامل و یادگیری حرکتی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 98 رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته تربیت بدنی – رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته تربیت بدنی – رفتار حرکتی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 95 مجموعه تربیت بدنی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته تربیت بدنی – رفتار حرکتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته رفتار حرکتی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 98 بیومکانیک ورزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته تربیت بدنی – بیومکانیک ورزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته تربیت بدنی – بیومکانیک ورزشی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 95 مجموعه تربیت بدنی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته تربیت بدنی – بیومکانیک ورزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته بیومکانیک ورزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته بیومکانیک ورزشی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 98 تاریخ اسلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته تاریخ – تاریخ اسلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته تاریخ – تاریخ اسلام

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 95 مجموعه علوم تاریخی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته تاریخ اسلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته تاریخ اسلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته تاریخ اسلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته تاریخ اسلام

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 98 تاریخ ایران بعد از اسلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته تاریخ – تاریخ ایران بعد از اسلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته تاریخ – تاریخ ایران دوره اسلام

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 95 مجموعه علوم تاریخی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته تاریخ ایران بعد از اسلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته تاریخ ایران بعد از اسلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته تاریخ ایران بعد از اسلام

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 98 تاریخ ایران قبل از اسلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 95 مجموعه علوم تاریخی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته تاریخ ایران قبل از اسلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته تاریخ ایران قبل از اسلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته تاریخ ایران قبل از اسلام

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 98 علوم اجتماعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم اجتماعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته علوم اجتماعی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه علوم اجتماعی و مددکاری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم اجتماعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم اجتماعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم اجتماعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته علوم اجتماعی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 98 جمعیت‌شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته جمعیت‌شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته جمعیت شناسی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه علوم اجتماعی و مددکاری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم اجتماعی (جمعیت شناسی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم اجتماعی (جمعیت شناسی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم اجتماعی (جمعیت شناسی)

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 98 مددکاری اجتماعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مددکاری اجتماعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مددکاری اجتماعی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه علوم اجتماعی و مددکاری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مددکاری اجتماعی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 98 علوم قرآن و حدیث

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم قرآن و حدیث

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 98 فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته الهیات – فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته الهیات – فقه و مبانی حقوق

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته الهیات – فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانلود سؤالات کنکور دکتری 92 رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته الهیات – فقه و مبانی حقوق

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 98 ادیان و عرفان

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته ادیان و عرفان

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته الهیات – ادیان و عرفان

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 98 تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته الهیات – تصوف و عرفان اسلامی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته الهیات – تصوف و عرفان اسلامی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 98 فلسفه و کلام اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته فلسفه و کلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته الهیات – کلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته فلسفه و کلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته فلسفه و کلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته کلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته کلام

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 98 فقه شافعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته فقه شافعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته فقه شافعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته فقه شافعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته فقه شافعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته فقه شافعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته فقه شافعی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 98 فلسفه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته فلسفه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته فلسفه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه فلسفه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته فلسفه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته فلسفه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته فلسفه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته فلسفه

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 98 فلسفه منطق

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته فلسفه منطق

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته فلسفه منطق

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه فلسفه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته فلسفه منطق

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته فلسفه منطق

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته فلسفه منطق

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته فلسفه منطق

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 98 فلسفه علم

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته فلسفه علم

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته فلسفه علم

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه فلسفه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته فلسفه علم

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته فلسفه علم

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته فلسفه علم

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته فلسفه علم

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 98 فلسفه تعلیم و تربیت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته فلسفه تعلیم و تربیت

دانلود سوالات آزمون دکتری 96 رشته فلسفه تعلیم و تربیت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه علوم تربیتی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1394 رشته فلسفه تعلیم و تربیت

دانلود سوالات آزمون دکتری 1393 رشته فلسفه تعلیم و تربیت

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته فلسفه تعلیم و تربیت

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 98 برنامه‌ریزی درسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته برنامه‌ریزی درسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته برنامه ریزی درسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه علوم تربیتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته برنامه ریزی درسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته برنامه ریزی درسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته برنامه ریزی درسی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته برنامه ریزی درسی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 98 مدیریت آموزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مدیریت آموزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مدیریت آموزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه علوم تربیتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مدیریت آموزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مدیریت آموزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مدیریت آموزشی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 98 روان‌شناسی تربیتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته روان‌شناسی تربیتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته روان شناسی تربیتی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه روان‌شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته روانشناسی تربیتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته روانشناسی تربیتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته روانشناسی تربیتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته روانشناسی تربیتی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 98 تکنولوژی آموزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته تکنولوژی آموزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته تکنولوژی آموزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه علوم تربیتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته تکنولوژی آموزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته تکنولوژی آموزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته تکنولوژی آموزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته تکنولوژی آموزشی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 98 آموزش عالی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته آموزش عالی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته آموزش عالی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه علوم تربیتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته آموزش عالی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته آموزش عالی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته آموزش عالی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 98 روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه روان‌شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته برنامه ریزی آموزشی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 98 مشاوره

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مشاوره

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مشاوره

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 95 مجموعه مشاوره

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مشاوره

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مشاوره

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مشاوره

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 98 سنجش و اندازه‌گیری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته سنجش و اندازه‌گیری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته سنجش و اندازه گیری

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه روان‌شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته سنجش و اندازه گیری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته سنجش و اندازه گیری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته سنجش و اندازه گیری

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 98 روان‌شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته روان‌شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته روان شناسی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه روان‌شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته روانشناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته روانشناسی

دانلود سؤالات کنکور دکتری 92 رشته روانشناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته روانشناسی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 98 علم اطلاعات و دانش‌شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته علم و اطلاعات دانش شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه علم اطلاعات و دانش‌شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علم و اطلاعات دانش شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته علم و اطلاعات دانش شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته علم و اطلاعات دانش شناسی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 98 حقوق عمومی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته حقوق عمومی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته حقوق عمومی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه حقوق

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته حقوق عمومی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته حقوق عمومی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته حقوق عمومی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته حقوق عمومی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 98 حقوق جزا و جرم‌شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته حقوق جزا و جرم شناسی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه حقوق

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته حقوق جزا و جرم شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته حقوق جزا و جرم شناسی، فقه و حقوق جزا

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته حقوق جزا

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته حقوق جزا

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 98 حقوق بین‌الملل عمومی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته حقوق بین‌الملل عمومی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته حقوق بین الملل عمومی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه حقوق

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته حقوق بین الملل عمومی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته حقوق بین الملل عمومی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته حقوق بین الملل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته حقوق بین الملل

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 98 حقوق خصوصی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته حقوق خصوصی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته حقوق خصوصی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه حقوق

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته حقوق خصوصی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته حقوق خصوصی، فقه و حقوق خصوصی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته حقوق خصوصی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 91 رشته حقوق خصوصی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 98 حقوق نفت و گاز

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته حقوق نفت و گاز

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته حقوق نفت و گاز

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه حقوق

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته حقوق نفت و گاز

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته حقوق نفت و گاز

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته حقوق نفت و گاز

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 98 مجموعه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم سیاسی و رواب