پارسه
وکیلی
نوگام
کیهان روان
مدرسان شریف
موسسه آموزشی نگاره
عالم زاده
وکیلی
نوگام
دوره نگاره
عالم زاده

دانلود سوالات دکتری

دانلود سوالات دکتری + کلید (رایگان)

مطالعه سوالات دکتری سال‌های گذشته به شما در انتخاب منابع مناسب جهت شرکت در آزمون کمک می‌کند. همچنین، علاوه بر منابع اصلی آزمون دکتری در هر رشته، امکان تکرار سوالات آزمون‌های دکتری سال‌های گذشته در کنکور وجود دارد. بنابراین، بررسی تست‌های سال‌های قبل موضوع مهمی است که لازم است مدنظر داوطلبان باشد.

دانلود دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته کنکور دکتری

زبان عمومی دکتری

استعداد تحصیلی

در آزمون دکتری، سوالات در دو دفترچه مجزا در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد؛ 1- دفترچه سوالات عمومی که شامل سوالات زبان عمومی و استعداد تحصیلی است؛ 2- دفترچه سوالات اختصاصی که شامل سوالات تخصصی مرتبط با هر رشته امتحانی است.

در جلسه آزمون، در ابتدا دفترچه سوالات اختصاصی توزیع می‌شود و پس از اتمام مهلت پاسخگویی به این سوالات، دفترچه سوالات عمومی توزیع می‌شود.

در این صفحه می‌توانید دفترچه سوالات و کلیدهای آزمون دکتری تخصصی سال‌های گذشته را به صورت کاملا رایگان دریافت نمایید.

دفترچه سوالات و کلید زبان عمومی آزمون دکتری

سؤالات زبان آزمون دکتری ۱۴۰۲سؤالات زبان آزمون دکتری ۱۴۰۱سؤالات زبان آزمون دکتری ۱۴۰۰
سؤالات زبان آزمون دکتری ۹۹سؤالات زبان آزمون دکتری ۹۸سؤالات زبان آزمون دکتری ۹۷
سؤالات زبان آزمون دکتری ۹۶سؤالات زبان آزمون دکتری ۹۵سؤالات زبان آزمون دکتری ۹۴
سؤالات زبان آزمون دکتری ۹۳سؤالات زبان آزمون دکتری ۹۲سؤالات زبان آزمون دکتری ۹۱
سؤالات زبان آزمون دکتری ۹۰  

 

دفترچه سوالات و کلید استعداد تحصیلی آزمون دکتری

سؤالات استعداد تحصیلی دکتری ۱۴۰۲سؤالات استعداد تحصیلی دکتری ۱۴۰۱سؤالات استعداد تحصیلی دکتری ۱۴۰۰
سؤالات استعداد تحصیلی دکتری ۹۹سؤالات استعداد تحصیلی دکتری ۹۸سؤالات استعداد تحصیلی دکتری ۹۷
سؤالات استعداد تحصیلی دکتری ۹۶سؤالات استعداد تحصیلی دکتری ۹۵سؤالات استعداد تحصیلی دکتری ۹۴
سؤالات استعداد تحصیلی دکتری ۹۳سؤالات استعداد تحصیلی دکتری ۹۲سؤالات استعداد تحصیلی دکتری ۹۱
سؤالات استعداد تحصیلی دکتری ۹۰  

 

سؤالات و کلید آزمون دکتری‌ گروه علوم انسانی

سؤالات آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسیسؤالات آزمون دکتری جغرافیای سیاسیسؤالات آزمون دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
سؤالات آزمون دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستاییسؤالات آزمون دکتری ژئومورفولوژیسؤالات آزمون دکتری آب و هواشناسی
سؤالات آزمون دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیاییسؤالات آزمون دکتری زبان و ادبیات عربسؤالات آزمون دکتری علوم اقتصادی
سؤالات آزمون دکتری مدیریت ورزشیسؤالات آزمون دکتری فیزیولوژی ورزشیسؤالات آزمون دکتری آسیب‌شناسی ورزشی
سؤالات آزمون دکتری رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشیسؤالات آزمون دکتری بیومکانیک ورزشیسؤالات آزمون دکتری تاریخ اسلام
سؤالات آزمون دکتری تاریخ ایران بعد از اسلامسؤالات آزمون دکتری تاریخ ایران قبل از اسلامسؤالات آزمون دکتری علوم اجتماعی
سؤالات آزمون دکتری جمعیت‌شناسیسؤالات آزمون دکتری مددکاری اجتماعیسؤالات آزمون دکتری علوم قرآن و حدیث
سؤالات آزمون دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامیسؤالات آزمون دکتری ادیان و عرفانسؤالات آزمون دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی
سؤالات آزمون دکتری فلسفه و کلام اسلامیسؤالات آزمون دکتری فقه شافعیسؤالات آزمون دکتری فلسفه
سؤالات آزمون دکتری فلسفه منطق
سؤالات آزمون دکتری فلسفه علمسؤالات آزمون دکتری فلسفه تعلیم و تربیت
سؤالات آزمون دکتری برنامه‌ریزی درسیسؤالات آزمون دکتری مدیریت آموزشیسؤالات آزمون دکتری روان‌شناسی تربیتی
سؤالات آزمون دکتری تکنولوژی آموزشیسؤالات آزمون دکتری آموزش عالیسؤالات آزمون دکتری روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی
سؤالات آزمون دکتری برنامه‌ریزی آموزشیسؤالات آزمون دکتری مشاورهسؤالات آزمون دکتری سنجش و اندازه‌گیری
سؤالات آزمون دکتری روان‌شناسیسؤالات آزمون دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسیسؤالات آزمون دکتری حقوق عمومی
سؤالات آزمون دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسیسؤالات آزمون دکتری حقوق بین‌الملل عمومیسؤالات آزمون دکتری حقوق خصوصی
سؤالات آزمون دکتری حقوق نفت و گازسؤالات آزمون دکتری علوم سیاسی و روابط بین‌المللسؤالات آزمون دکتری مطالعات جهان
سؤالات آزمون دکتری مدیریت راهبردی و بازرگانیسؤالات آزمون دکتری مدیریت دولتیسؤالات آزمون دکتری مدیریت صنعتی
سؤالات آزمون دکتری مدیریت رسانه و اطلاعاتسؤالات آزمون دکتری مدیریت پیشگیری از جرم، جرم‌یابی و ایمنی ترافیکسؤالات آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات
سؤالات آزمون دکتری مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گازسؤالات آزمون دکتری کارآفرینی، آینده‌پژوهی و مدیریت تکنولوژیسؤالات آزمون دکتری گردشگری
سؤالات آزمون دکتری مالیسؤالات آزمون دکتری حسابداریسؤالات آزمون دکتری علوم ارتباطات
سؤالات آزمون دکتری باستان‌شناسیسؤالات آزمون دکتری محیط ‌زیستسؤالات آزمون دکتری مطالعات زنان
سؤالات آزمون دکتری مدرسی معارف اسلامی  

 

سؤالات و کلید آزمون دکتری‌ گروه علوم پایه

سؤالات آزمون دکتری زمین‌شناسی، فسیل‌شناسی و چینه‌شناسیسؤالات آزمون دکتری زمین‌شناسی نفتسؤالات آزمون دکتری زمین‌شناسی سنگ‌شناسی رسوبی
سؤالات آزمون دکتری زمین‌شناسی آب‌های زیرزمینیسؤالات آزمون دکتری زمین‌شناسی مهندسیسؤالات آزمون دکتری زمین‌شناسی زیست‌محیطی
سؤالات آزمون دکتری زمین‌شناسی پترولوژیسؤالات آزمون دکتری زمین‌شناسی اقتصادیسؤالات آزمون دکتری زمین‌شناسی تکتونیک
سؤالات آزمون دکتری شیمی فیزیکسؤالات آزمون دکتری شیمی آلیسؤالات آزمون دکتری شیمی تجزیه
سؤالات آزمون دکتری شیمی معدنیسؤالات آزمون دکتری شیمی کاربردیسؤالات آزمون دکتری شیمی پلیمر
سؤالات آزمون دکتری شیمی داروییسؤالات آزمون دکتری فیتوشیمیسوالات آزمون دکتری الکتروشیمی
سؤالات آزمون دکتری هواشناسیسؤالات آزمون دکتری زیست‌شناسی گیاهی – فیزیولوژیسؤالات آزمون دکتری زیست‌شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم‌شناسی
سؤالات آزمون دکتری زیست‌شناسی گیاهی – سلولی و تکوینیسؤالات آزمون دکتری زیست‌شناسی جانوری – فیزیولوژیسؤالات آزمون دکتری زیست‌شناسی جانوری – بیوسیستماتیک
سؤالات آزمون دکتری زیست‌شناسی جانوری – سلولی و تکوینیسؤالات آزمون دکتری زیست‌شناسی سلولی و مولکولیسؤالات آزمون دکتری بیوشیمی
سؤالات آزمون دکتری ژنتیک مولکولیسؤالات آزمون دکتری میکروبیولوژیسؤالات آزمون دکتری بیوفیزیک
سؤالات آزمون دکتری زیست‌فناوری میکروبیسؤالات آزمون دکتری آمارسؤالات آزمون دکتری ریاضی محض
سؤالات آزمون دکتری ریاضی کاربردیسؤالات آزمون دکتری فیزیک دریاسؤالات آزمون دکتری زیست‌شناسی دریا
سؤالات آزمون دکتری نانوفیزیکسؤالات آزمون دکتری فیزیکسؤالات آزمون دکتری فوتونیک
سؤالات آزمون دکتری ژئوفیزیک – لرزه‌شناسیسؤالات آزمون دکتری ژئوفیزیک – زلزله‌شناسیسؤالات آزمون دکتری ژئوفیزیک – الکترومغناطیس
سؤالات آزمون دکتری ژئوفیزیک – گرانی‌سنجیسؤالات آزمون دکتری نانوشیمیسؤالات آزمون دکتری ریززیست فناوری
سؤالات آزمون دکتری بیوانفورماتیکسؤالات آزمون دکتری علوم کامپیوترسؤالات آزمون دکتری علوم شناختی

 

سؤالات و پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری‌ گروه فنی مهندسی

سؤالات آزمون دکتری مهندسی برق – الکترونیکسؤالات آزمون دکتری مهندسی برق – مخابراتسؤالات آزمون دکتری مهندسی برق – قدرت
سؤالات آزمون دکتری مهندسی برق – کنترلسؤالات آزمون دکتری مهندسی برق – هوش و رباتیکسؤالات آزمون دکتری مهندسی عمران – سازه
سؤالات آزمون دکتری مهندسی عمران – زلزلهسؤالات آزمون دکتری مهندسی عمران – ژئوتکنیکسؤالات آزمون دکتری مهندسی عمران – آب و سازه ‎های هیدرولیکی
سؤالات آزمون دکتری مهندسی عمران – راه و ترابریسؤالات آزمون دکتری مهندسی عمران – سواحل، بنادر و سازه‌های دریاییسؤالات آزمون دکتری مهندسی عمران – مدیریت منابع آب
سؤالات آزمون دکتری مهندسی عمران – حمل و نقلسؤالات آزمون دکتری مهندسی عمران – مدیریت ساختسؤالات آزمون دکتری مهندسی عمران – محیط‌زیست
سؤالات آزمون دکتری مهندسی نقشه‌برداری – ژئودزیسؤالات آزمون دکتری مهندسی نقشه‌برداری – فتوگرامتریسؤالات آزمون دکتری مهندسی نقشه‌برداری – سنجش از دور
سؤالات آزمون دکتری مهندسی نقشه‌برداری – سیستم اطلاعات مکانیسؤالات آزمون دکتری مهندسی مکانیک – ساخت و تولیدسؤالات آزمون دکتری مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی
سؤالات آزمون دکتری مهندسی مکانیک – دینامیک، کنترل و ارتعاشاتسؤالات آزمون دکتری مهندسی مکانیک – تبدیل انرژیسؤالات آزمون دکتری مهندسی مکانیک – مهندس پزشکی (بیومکانیک)
سؤالات آزمون دکتری مهندسی راه‌آهن – ماشین‌های ریلیسؤالات آزمون دکتری مهندسی دریاسؤالات آزمون دکتری مهندسی هوافضا – آیرودینامیک
سؤالات آزمون دکتری مهندسی هوافضا – جلوبرندگیسؤالات آزمون دکتری مهندسی هوافضا – سازه‌های هواییسؤالات آزمون دکتری مهندسی هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل
سؤالات آزمون دکتری مهندسی معدن – اکتشافسؤالات آزمون دکتری مهندسی معدن – استخراجسؤالات آزمون دکتری مهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی
سؤالات آزمون دکتری مهندسی معدن – مکانیک سنگسؤالات آزمون دکتری مهندسی پلیمر – پلیمرسؤالات آزمون دکتری مهندسی پلیمر – رنگ
سؤالات آزمون دکتری مهندسی محیط‌‌زیست – منابع آبسؤالات آزمون دکتری مهندسی محیط‌زیست – آب و فاضلابسؤالات آزمون دکتری مهندسی محیط‌زیست – مواد زائد جامد
سؤالات آزمون دکتری مهندسی محیط‌زیست – آلودگی هواسؤالات آزمون دکتری مهندسی پزشکی – بیوالکتریکسؤالات آزمون دکتری مهندسی پزشکی – بیومکانیک
سؤالات آزمون دکتری مهندسی پزشکی – بیومتریالسؤالات آزمون دکتری مهندسی صنایعسؤالات آزمون دکتری مهندسی نفت – اکتشاف
سؤالات آزمون دکتری مهندسی نفتسؤالات آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر – نرم‌افزار و الگوریتمسؤالات آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم‌های کامپیوتری
سؤالات آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعیسؤالات آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر – شبکه و رایانشسؤالات آزمون دکتری مهندسی فناوری اطلاعات
سؤالات آزمون دکتری مهندسی مواد و متالورژیسؤالات آزمون دکتری مهندسی شیمیسؤالات آزمون دکتری مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی
سؤالات آزمون دکتری نانوموادسؤالات آزمون دکتری نانوالکترونیکسؤالات آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای – کاربرد پرتوها
سؤالات آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای – راکتورسؤالات آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای – پرتو پزشکیسؤالات آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای – گداخت
سؤالات آزمون دکتری مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجیسؤالات آزمون دکتری مهندسی نساجی – شیمی نساجی و علوم الیافسؤالات آزمون دکتری مهندسی سیستم‌های انرژی

 

سؤالات و پاسخنامه آزمون دکتری‌ گروه کشاورزی و منابع طبیعی

سؤالات آزمون دکتری علوم و مهندسی محیط‌زیستسؤالات آزمون دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستمسؤالات آزمون دکتری مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
سؤالات آزمون دکتری علوم و مهندسی باغبانیسؤالات آزمون دکتری علوم و مهندسی صنایع غذاییسؤالات آزمون دکتری اقتصاد کشاورزی
سؤالات آزمون دکتری مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی – حفاظت و اصلاحسؤالات آزمون دکتری مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی – کامپوزیت‌های لیگنوسلولزیسؤالات آزمون دکتری مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی – صنایع سلولزی
سؤالات آزمون دکتری مدیریت حاصل‌خیزی و زیست‌فناوری خاکسؤالات آزمون دکتری مدیریت منابع خاکسؤالات آزمون دکتری علوم دامی
سؤالات آزمون دکتری علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشیسؤالات آزمون دکتری علوم و مهندسی آب – سازه‌های آبیسؤالات آزمون دکتری علوم و مهندسی آب – منابع آب
سؤالات آزمون دکتری علوم و مهندسی آب – هواشناسی کشاورزیسؤالات آزمون دکتری ژنتیک و به‌نژادی گیاهیسؤالات آزمون دکتری آگروتکنولوژی
سؤالات آزمون دکتری آگروتکنولوژی – بذرسؤالات آزمون دکتری آگروتکنولوژی – علوم علف‌های هرزسؤالات آزمون دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی
سؤالات آزمون دکتری آگرواکولوژیسؤالات آزمون دکتری ترویج و آموزش کشاورزی پایدارسؤالات آزمون دکتری توسعه کشاورزی
سؤالات آزمون دکتری حشره‌شناسی کشاورزیسؤالات آزمون دکتری بیماری‌شناسی گیاهیسؤالات آزمون دکتری مدیریت جنگل
سؤالات آزمون دکتری عمران و بهره‌برداری جنگلسؤالات آزمون دکتری علوم زیستی جنگلسؤالات آزمون دکتری علوم و مهندسی شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان
سؤالات آزمون دکتری علوم و مهندسی شیلات – فراوری محصولات شیلاتیسؤالات آزمون دکتری علوم و مهندسی شیلات – صید و بهره‌برداری آبزیانسؤالات آزمون دکتری علوم و مهندسی مرتع
سؤالات آزمون دکتری مدیریت و کنترل بیابانسؤالات آزمون دکتری علوم و مهندسی آبخیزسؤالات آزمون دکتری کشاورزی هسته‌ای
سؤالات آزمون دکتری علوم طیور
  

 

سؤالات و کلید آزمون دکتری‌ گروه هنر

سؤالات آزمون دکتری مدیریت پروژه و ساختسؤالات آزمون دکتری معماریسؤالات آزمون دکتری شهرسازی
سؤالات آزمون دکتری پژوهش هنرسؤالات آزمون دکتری مرمت اشیای فرهنگی و تاریخیسؤالات آزمون دکتری مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی
سؤالات آزمون دکتری تئاتردانلود سوالات آزمون دکتری طراحی صنعتی 

 

سؤالات و پاسخنامه آزمون دکتری‌ گروه دامپزشکی

سؤالات آزمون دکتری جراحی دامپزشکیسؤالات آزمون دکتری مامائی و بیماری‌های تولیدمثل دامسؤالات آزمون دکتری بیماری‌های داخلی دام‌های کوچک
سؤالات آزمون دکتری بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگسؤالات آزمون دکتری رادیولوژی دامپزشکیسؤالات آزمون دکتری کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
سؤالات آزمون دکتری پاتولوژی دامپزشکیسؤالات آزمون دکتری بهداشت و بیماری‌های پرندگانسؤالات آزمون دکتری بیوشیمی
سؤالات آزمون دکتری بهداشت و بیماری‌های آبزیانسؤالات آزمون دکتری بهداشت مواد غذاییسؤالات آزمون دکتری بهداشت خوراک دام
سؤالات آزمون دکتری اپیدمیولوژیسؤالات آزمون دکتری انگل‌شناسی دامپزشکیسؤالات آزمون دکتری باکتری‌شناسی
سؤالات آزمون دکتری ویروس‌شناسیسؤالات آزمون دکتری قارچ‌شناسیسؤالات آزمون دکتری ایمنی‌شناسی
سؤالات آزمون دکتری بیوتکنولوژیسؤالات آزمون دکتری فناوری تولیدمثل در دامپزشکیسؤالات آزمون دکتری سم‌شناسی
سؤالات آزمون دکتری فارماکولوژی دامپزشکیسؤالات آزمون دکتری فیزیولوژیسؤالات آزمون دکتری آناتومی و جنین‌شناسی مقایسه‌ای
سؤالات آزمون دکتری بافت‌شناسی مقایسه‌ایسؤالات آزمون دکتری بیهوشی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی 

 

سؤالات و پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری‌ گروه زبان

سؤالات آزمون دکتری آموزش زبان فرانسهسؤالات آزمون دکتری ادبیات فرانسهسؤالات آزمون دکتری آموزش زبان روسی
سؤالات آزمون دکتری آموزش زبان آلمانیسؤالات آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسیسؤالات آزمون دکتری زبان و ادبیات انگلیسی
سؤالات آزمون دکتری ترجمهسؤالات آزمون دکتری زبان‌شناسیسؤالات آزمون دکتری فرهنگ و زبان ‌های باستانی

 

دانلود سوالات زبان کنکور دکتری + کلید

سوالات زبان کنکور دکتری به صورت عمومی مطرح می‌شود؛ بنابراین، در کنکور دکتری سوالات زبان تخصصی پرسیده نخواهد شد.

در سال‌های اخیر، سوالات زبان دکترا در دو دسته کلی مطرح می‌شود:

1- سؤالات زبان عمومی گروه علوم انسانی، هنر، کشاورزی و دامپزشکی

2- سؤالات زبان عمومی گروه فنی-مهندسی و علوم پایه.

دانلود سوالات زبان عمومی دکتری

دفترچه سوالات زبان آزمون دکتری ۱۴۰۳

دفترچه سوالات زبان آزمون دکتری ۱۴۰۲

دفترچه سوالات زبان آزمون دکتری ۱۴۰۱

سوالات زبان آزمون دکتری ۱۴۰۰

سوالات زبان آزمون دکتری ۹۹

سوالات زبان آزمون دکتری ۹۸

سوالات زبان آزمون دکتری ۹۷

سوالات زبان آزمون دکتری ۹۶

سوالات زبان آزمون دکتری ۹۵

سوالات زبان آزمون دکتری ۹۴

سوالات زبان آزمون دکتری ۹۳

سوالات زبان آزمون دکتری ۹۲

سوالات زبان آزمون دکتری ۹۱

سوالات زبان آزمون دکتری ۹۰

دانلود سوالات استعداد تحصیلی کنکور دکتری + کلید

سوالات بخش استعداد تحصیلی در کنکور دکتری برای هر یک از گروه‌های آزمایشی به صورت مجزا مطرح می‌شود. بنابراین، با توجه به گروه آزمایشی که رشته امتحانی شما زیرمجموعه آن است، می‌توانید سوالات سال‌های گذشته را از طریق فهرست زیر دریافت نمایید.

Main Titles Gmat

سوالات استعداد تحصیلی دکتری ۱۴۰۳

سوالات استعداد تحصیلی دکتری ۱۴۰۲

سوالات استعداد تحصیلی دکتری ۱۴۰۱

سوالات استعداد تحصیلی دکتری ۱۴۰۰

سوالات استعداد تحصیلی دکتری ۹۹

سوالات استعداد تحصیلی دکتری ۹۸

سوالات استعداد تحصیلی دکتری ۹۷

سوالات استعداد تحصیلی دکتری ۹۶

سوالات استعداد تحصیلی دکتری ۹۵

سوالات استعداد تحصیلی دکتری ۹۴

سوالات استعداد تحصیلی دکتری ۹۳

سوالات استعداد تحصیلی دکتری ۹۲

سوالات استعداد تحصیلی دکتری ۹۱

سوالات استعداد تحصیلی دکتری ۹۰

دانلود سوالات تخصصی کنکور دکتری + کلید

داوطلبان هر یک از رشته‌های امتحانی لازم است علاوه بر سوالات عمومی، به سوالات تخصصی رشته خود را نیز پاسخ دهند. تعداد سوالات و مدت زمان پاسخگویی در رشته‌های مختلف ممکن است متفاوت باشد.

1.ensani (2)

سوالات آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی

سوالات آزمون دکتری جغرافیای سیاسی

سوالات آزمون دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

سوالات آزمون دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

سوالات آزمون دکتری ژئومورفولوژی

سوالات آزمون دکتری آب و هواشناسی

سؤالات آزمون دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

سؤالات آزمون دکتری زبان و ادبیات عربی

سؤالات آزمون دکتری علوم اقتصادی

سؤالات آزمون دکتری مدیریت ورزشی

سؤالات آزمون دکتری فیزیولوژی ورزشی

سؤالات آزمون دکتری آسیب‌شناسی ورزشی

سؤالات آزمون دکتری رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی

سؤالات آزمون دکتری بیومکانیک ورزشی

سؤالات آزمون دکتری تاریخ اسلام

سؤالات آزمون دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام

سؤالات آزمون دکتری تاریخ ایران قبل از اسلام

سؤالات آزمون دکتری علوم اجتماعی

سؤالات آزمون دکتری جمعیت‌شناسی

سؤالات آزمون دکتری مددکاری اجتماعی

سؤالات آزمون دکتری علوم قرآن و حدیث

سؤالات آزمون دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

سؤالات آزمون دکتری ادیان و عرفان

سؤالات آزمون دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی

سؤالات آزمون دکتری فلسفه و کلام اسلامی

سؤالات آزمون دکتری فقه شافعی

سؤالات آزمون دکتری فلسفه

سؤالات آزمون دکتری فلسفه منطق

سؤالات آزمون دکتری فلسفه علم

سؤالات آزمون دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

سؤالات آزمون دکتری برنامه‌ریزی درسی

سؤالات آزمون دکتری مدیریت آموزشی

سؤالات آزمون دکتری روان‌شناسی تربیتی

سؤالات آزمون دکتری تکنولوژی آموزشی

سؤالات آزمون دکتری آموزش عالی

سؤالات آزمون دکتری روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی

سؤالات آزمون دکتری برنامه‌ریزی آموزشی

سؤالات آزمون دکتری مشاوره

سؤالات آزمون دکتری سنجش و اندازه‌گیری

سؤالات آزمون دکتری روان‌شناسی

سؤالات آزمون دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی

سؤالات آزمون دکتری حقوق عمومی

سؤالات آزمون دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی

سؤالات آزمون دکتری حقوق بین‌الملل عمومی

سؤالات آزمون دکتری حقوق خصوصی

سؤالات آزمون دکتری حقوق نفت و گاز

سؤالات آزمون دکتری علوم سیاسی و روابط بین‌الملل

سؤالات آزمون دکتری مطالعات جهان

سؤالات آزمون دکتری مدیریت راهبردی و بازرگانی

سؤالات آزمون دکتری مدیریت دولتی

سؤالات آزمون دکتری مدیریت صنعتی

سؤالات آزمون دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات

سؤالات آزمون دکتری مدیریت پیشگیری از جرم، جرم‌یابی و ایمنی ترافیک

سؤالات آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات

سؤالات آزمون دکتری مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

سؤالات آزمون دکتری کارآفرینی، آینده‌پژوهی و مدیریت تکنولوژی

سؤالات آزمون دکتری گردشگری

سؤالات آزمون دکتری مالی

سؤالات آزمون دکتری حسابداری

سؤالات آزمون دکتری علوم ارتباطات

سؤالات آزمون دکتری باستان‌شناسی

سؤالات آزمون دکتری محیط‌زیست

سؤالات آزمون دکتری مطالعات زنان

سؤالات آزمون دکتری معارف اسلامی

2. paye

سؤالات آزمون دکتری زمین‌شناسی، فسیل‌شناسی و چینه‌شناسی

سؤالات آزمون دکتری زمین‌شناسی نفت

سؤالات آزمون دکتری زمین‌شناسی سنگ‌شناسی رسوبی

سؤالات آزمون دکتری زمین‌شناسی آب‌های زیرزمینی

سؤالات آزمون دکتری زمین‌شناسی مهندسی

سؤالات آزمون دکتری زمین‌شناسی زیست‌محیطی

سؤالات آزمون دکتری زمین‌شناسی پترولوژی

سؤالات آزمون دکتری زمین‌شناسی اقتصادی

سؤالات آزمون دکتری زمین‌شناسی تکتونیک

سؤالات آزمون دکتری شیمی فیزیک

سؤالات آزمون دکتری شیمی آلی

سؤالات آزمون دکتری شیمی تجزیه

سؤالات آزمون دکتری شیمی معدنی

سؤالات آزمون دکتری شیمی کاربردی

سؤالات آزمون دکتری شیمی پلیمر

سؤالات آزمون دکتری شیمی دارویی

سؤالات آزمون دکتری فیتوشیمی

سؤالات آزمون دکتری الکتروشیمی

سؤالات آزمون دکتری هواشناسی

سؤالات آزمون دکتری زیست‌شناسی گیاهی – فیزیولوژی

سؤالات آزمون دکتری زیست‌شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم‌شناسی

سؤالات آزمون دکتری زیست‌شناسی گیاهی – سلولی و تکوینی

سؤالات آزمون دکتری زیست‌شناسی جانوری – فیزیولوژی

سؤالات آزمون دکتری زیست‌شناسی جانوری – بیوسیستماتیک

سؤالات آزمون دکتری زیست‌شناسی جانوری – سلولی و تکوینی

سؤالات آزمون دکتری زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

سؤالات آزمون دکتری بیوشیمی

سؤالات آزمون دکتری ژنتیک مولکولی

سؤالات آزمون دکتری میکروبیولوژی

سؤالات آزمون دکتری بیوفیزیک

سؤالات آزمون دکتری زیست‌فناوری میکروبی

سؤالات آزمون دکتری آمار

سؤالات آزمون دکتری ریاضی محض

سؤالات آزمون دکتری ریاضی کاربردی

سؤالات آزمون دکتری فیزیک دریا

سؤالات آزمون دکتری زیست‌شناسی دریا

سؤالات آزمون دکتری نانوفیزیک

سؤالات آزمون دکتری فیزیک

سؤالات آزمون دکتری فوتونیک

سؤالات آزمون دکتری ژئوفیزیک – لرزه‌شناسی

سؤالات آزمون دکتری ژئوفیزیک – زلزله‌شناسی

سؤالات آزمون دکتری ژئوفیزیک – الکترومغناطیس

سؤالات آزمون دکتری ژئوفیزیک – گرانی‌سنجی

سؤالات آزمون دکتری نانوشیمی

سؤالات آزمون دکتری ریززیست فناوری

سؤالات آزمون دکتری بیوانفورماتیک

سؤالات آزمون دکتری علوم کامپیوتر

سؤالات آزمون دکتری علوم شناختی

3. fani

 

سؤالات آزمون دکتری مهندسی برق – الکترونیک

سؤالات آزمون دکتری مهندسی برق – مخابرات

سؤالات آزمون دکتری مهندسی برق – قدرت

سؤالات آزمون دکتری مهندسی برق – کنترل

سؤالات آزمون دکتری برق – هوش و روباتیک

سؤالات آزمون دکتری مهندسی عمران – سازه

سؤالات آزمون دکتری مهندسی عمران – زلزله

سؤالات آزمون دکتری مهندسی عمران – ژئوتکنیک

سؤالات آزمون دکتری مهندسی عمران – آب و سازه ‎های هیدرولیکی

سؤالات آزمون دکتری مهندسی عمران – راه و ترابری

سؤالات آزمون دکتری مهندسی عمران – سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی

سؤالات آزمون دکتری مهندسی عمران – مدیریت منابع آب

سؤالات آزمون دکتری مهندسی عمران – حمل و نقل

سؤالات آزمون دکتری مهندسی عمران – مدیریت ساخت

سؤالات آزمون دکتری مهندسی عمران – محیط‌زیست

سؤالات آزمون دکتری مهندسی نقشه‌برداری – ژئودزی

سؤالات آزمون دکتری مهندسی نقشه‌برداری – فتوگرامتری

سؤالات آزمون دکتری مهندسی نقشه‌برداری – سنجش از دور

سؤالات آزمون دکتری مهندسی نقشه‌برداری – سیستم اطلاعات مکانی