مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری

افزایش فرصت مطالعاتی دوره دکتری دانشگاه تهران

رئیس دانشگاه تهران از افزایش فرصت مطالعاتی دانشگاه تهران خبر داد و گفت: سال آینده ۴۰۰ نفر از دانشجویان دوره دکتری به فرصت مطالعاتی اعزام می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود نیلی احمدآبادی در هشتمین نشست سراسری معاونان بین‌المللی دانشگاه‌ها گفت: بین‌المللی شدن دانشگاه‌ها، فضای رقابتی را ایجاد می‌کند که نتیجه آن، ارتقای کیفیت دانشگاه است.

وی ادامه داد: مگر می‌شود بدون تعامل بین‌المللی، به آخرین یافته‌های علمی دست یافت.

رئیس دانشگاه تهران افزود: بین‌المللی شدن دانشگاه‌ها، بخش ذاتی دانشگاه است، بنابراین تعریف، هر فعالیتی در دانشگاه باید در تراز بین‌المللی باشد. یکی از ابعاد بین‌المللی که باید بپذیریم، خُرده فرهنگ‌ها هستند. بین‌المللی‌سازی شدن دانشگاه‌ها نباید منجر به از بین رفتن زبان و خرده‌فرهنگ‌ها شود، بلکه باید آنها تقویت شوند.

نیلی احمدآبادی یادآور شد: به دلیل آنکه سال‌ها به بخش بین‌المللی کمتر توجه شده بود و بیشتر دانشجویان در قالب بورس تحصیلی، به کشورهای دیگر اعزام شده بودند، دانشگاه‌ ما یاد گرفته است خود را به شیوه محلی ارائه دهد؛ به طوری که شاهدیم تمام تابلوهای دانشگاه‌ها به زبان فارسی است؛ حتی سامانه آموزشی ما قابل تبدیل شدن به زبان دیگر نیست. به همین دلیل امروز که می‌خواهیم با دانشگاه‌های خارجی کار کنیم، با مشکل مواجه می‌شویم، البته قدم‌های خوبی در این زمینه برداشته شده است.

وی افزود: دانشگاه‌های ما از ظرفیت‌های خوبی برخوردارند. البته متأسفانه در سطح ملی، ابعاد بین‌المللی‌سازی آموزش عالی به خوبی شناخته نشده است؛ یک نگرانی و حساسیت وجود دارد که باید کاهش یابد چون دانشگاه‌های ما متوجه تمام این حساسیت‌ها هستند و چارچوب‌های خط قرمز نظام را رعایت می‌کنند ولی این حساسیت‌ها در عمل برای دانشگاه‌ها مشکل ایجاد می‌کند. البته وزارت امور خارجه همکاری خوبی داشته ولی نیازمند جهش بیشتر در دستورالعمل‌ها و توسعه آموزش بین‌المللی است.

وی در ادامه به تقویت پردیس‌های بین‌المللی دانشگاه تهران، ارائه فرصت به دانشجویان ممتاز غیرایرانی اشاره کرد و گفت: در سال جاری ۲۰۰ دانشجوی دانشگاه تهران برای دوره دکتری به خارج از کشور اعزام شدند و سال آینده اعزام دانشجویان به فرصت‌ مطالعاتی افزایش خواهد یافت و قرار است ۴۰۰ نفر اعزام شوند.

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
 1. موید گفت:

  ایراد مربوط به کلید سوال ۱۱۷ و ۱۱۸ از دفترچه ی A (استعداد تحصیلی) از آزمون دکتری سال ۱۳۹۷ تقدیم می گردد.
  ایراد مربوط به کلید سوال ۱۱۷:
  در صورت مفروض و اصلی سوال که باید برای تمامی سوالات ۱۱۶ الی ۱۱۹ مورد توجه قرار گیرد (خود ۱۱۹ هم مورد نظر می باشد)، بیان شده است که نام هر فردی کمتر نوشته شود، برنده ی بازی خواهد شد و در صورت سوال ۱۱۷ (که باید با فرض کلی جمع شود) آمده است که لذا مفروض است که نام احسان باید کمتر از همه نوشته شود.
  برای برنده شدن احسان (کمتر نوشته شدن نام او) لازم است که او نام بهروز را روی برگه ی خود ننوشته باشد زیرا طبق یکی دیگر از فروض اصلی سوال که برای سوال ۱۱۷ هم باید مورد استفاده قرار گیرد، هر فردی که نام بهروز را روی برگه ی خود بنویسد، بهروز نیز نام او را روی برگه ی خود می نویسد و بالعکس یعنی اگر بهروز نام فردی را روی برگه ی خود بنویسد، او نیز نام بهروز را روی برگه ی خود می نویسد لذا اگر احسان نام بهروز را بنویسد و یا بالعکس، ممکن خواهد شد که بهروز در کنار نام احسان، نام دریا را بنویسد (زیرا طبق یکی دیگر از فروض اصلی سوال هیچکدام نمی توانند نام خود را در برگه ی خویش مورد استفاده قرار دهند) و اگر احسان نیز در کنار نام بهروز، نام دریا را مورد استفاده قرار دهد، سارا ناچار خواهد شد نام احسان و دریا را استفاده کند زیرا اگر نام بهروز را استفاده کند لازم می شود که بهروز هم نام سارا را بنویسد و جاهای خالی برگه ی بهروز پر شده و چنین امکانی وجود نداردو بدین ترتیب برنده ی بازی خود سارا خواهد شد. لذا این مثال نقض، اطمینان خواهد داد که بهروز نام احسان را و احسان نام بهروز را استفاده نکرده اند و الا نمی توان با قطعیت صحبت از برنده شدن احسان نمود.
  با عنایت به آنچه مبنی بر عدم امکان استفاده ی احسان و بهروز از نام یکدیگر، ذکر گردید و با توجه مجدد بر عدم امکان استفاده از نام خود فرد در برگه ی او، احسان و بهروز، هر دو، مجبور خواهند بود که دو جای خالی خود را با نام سارا و دریا پر کنند. دریا و سارا هم که نامشان در برگه ی بهروز آمده مجبور خواهند شد که یکی از دو جای خالی برگه ی خود را به نام بهروز اختصاص دهند. در ای حالت به صورت قدر متیقن، نام بهروز دو بار(در برگه های سارا و دریا) و نام سارا دو بار(در برگه های احسان و بهروز) و نام دریا نیز دو بار(در برگه های احسان و بهروز) مورد استفاده قرار گرفته است. حال اگر دریا در کنار نام بهروز از نام احسان استفاده کند و سارا در کنار نام بهروز، نام دریا را بنویسد، احسان با یکبار نوشته شدن نامش، باز کمترین تعداد استفاده از نام خود را خواهد داشت و برنده میشود تا فروض اصلی و جزئی سوال رعایت شده باشد. در این حالت اما نام سارا روی هر سه برگ نخواهد بود (برگه ی دریا). مورد ذکر شده مثال نقضی می باشد برای تشخیص غلط بودن کلید منتشر شده توسط سایت رسمی سازمان سنجش آموزش کشور که گزینه ی دوم را مبنی بر ، معرفی نموده است.
  ایراد مربوط به کلید سوال ۱۱۸:
  در صورت مفروض و اصلی سوال که باید برای تمامی سوالات ۱۱۶ الی ۱۱۹ مورد توجه قرار گیرد (خود ۱۱۹ هم مورد نظر می باشد)، بیان شده است: هر فردی که نام بهروز را روی برگه ی خود بنویسد، بهروز نیز نام او را روی برگه ی خود می نویسد و بالعکس یعنی اگر بهروز نام فردی را روی برگه ی خود بنویسد، او نیز نام بهروز را روی برگه ی خود می نویسد لذا اگر دریا نام احسان و بهروز را روی برگه ی خود بنویسد به طور قطع بهروز نیز نام دریا را روی برگه ی خود نوشته است. به علاوه از آنجا که مفروض است هر فرد فقط می تواند دو نام بنویسد و نمیتواند نام خود را مورد استفاده قرار دهد، در این حالت بهروز می تواند برای نام دوم در برگه ی خود از اسامی سارا یا احسان استفاده نماید که اگر نام احسان را انتخواب کند، احسان نیز ضرورتا نام اورا باید بنویسد اما ممکن است بهروز نام سارا را انتخواب نماید. به علاوه هیچ دلیلی وجود ندارد که سارا نام اشخاص بخصوصی را مورد استفاده قرار دهد. بله اگر مطمئن بودیم که بهروز نام احسان را به عنوان نام دوم بر میگزیند، می شد دو نام برگه ی سارا را با قطعیت مشخص نمود اما به هیچ وجه نمی توان نام دوم برگه ی بهروز را از داده ها بدست آورد بنابراین واضح است که نمی توان هر دو نام هیچ کدام از برگه ها را با قطعیت عنوان نمود لذا پاسخ صحیح، گزینه ی اول یعنی می باشد ولذا کلید شماره ی ۳ یا هر گزینه ی دیگری غلط می باشد.
  مستدعی است که در سایت رسمی سازمان سنجش از طریق ورود به قسمت سیستم پاسخگویی، اعلام کلید اشتباه برای این سوال را بنمایید زیرا شنیده و بعضا دیده شده که حجم اعتراضات از اهمیت زیادی برخوردار است.
  از متخصصین فن نیز استدعا دارم در همین قسمت اعلام نظر بفرمایند تا باعث قوت قلب دیگر دوستان جهت رجوع به سیستم پاسخگویی سایت سازمان سنجش شوند.
  سوال:
  -با توجه به اطلاعات زیر، به سوالات ۱۱۶ تا ۱۱۹ پاسخ دهید
  بین چهار خواهر و برادر به نام های احسان، بهروز، سارا و دریا یک بازی به صورت زیر انجام شده است.
  هرکدام از آنها روی برگه ای نام دونفر از سه نفر دیگر (دو نام متفاوت) را نوشته است و برگه ی خود را تحویل داده است. نهایتا با شمارش کل اسامی نوشته شده روی برگه ها، کسی که نامش کمتر نوشته شده بود، برنده بازی شد. از اسامی نوشته شده روی برگه ها اطلاعات زیر در دست است:
  -سارا یا نام دریا را ننوشته است یا اگر نوشته، نام احسان را هم نوشته است.
  -اگر کسی نام بهروز را روی برگه ی خود نوشته باشد، بهروز نیز نام او را روی برگه ی خود نوشته است و بر عکس، هر کس که بهروز نام او را در برگه ی خود نوشته است، او نیز نام بهروز را در برگه ی خود نوشته است.
  -فقط بر روی دو برگه از چهار برگه، اسامی کاملا مشابهی نوشته شده است.
  ۱۱۷: اگر احسان برنده بازی شده باشد، کدام مورد در خصوص سارا صحیح است؟
  ۱)او نام دریا را روی برگه ی خود نوشته است.
  ۲)سه نفر، نام او را روی برگه های خود نوشته اند.
  ۳)فقط احسان نام او را روی برگه ی خود نوشته است.
  ۴)نام وی به همراه نام احسان، روی یک برگه نوشته شده است.

 2. موید گفت:

  بسم الله الرحمن الرحیم
  سلام و عرض ادب،
  ایراد مربوط به کلید سوال ۱۱۸ آزمون دکتری ۱۳۹۷ (استعداد) تقدیم میگردد:
  در صورت مفروض و اصلی سوال که باید برای تمامی سوالات ۱۱۶ الی ۱۱۹ مورد توجه قرار گیرد (خود ۱۱۹ هم مورد نظر می باشد)، بیان شده است: هر فردی که نام بهروز را روی برگه ی خود بنویسد، بهروز نیز نام او را روی برگه ی خود می نویسد و بالعکس یعنی اگر بهروز نام فردی را روی برگه ی خود بنویسد، او نیز نام بهروز را روی برگه ی خود می نویسد لذا اگر دریا نام احسان و بهروز را روی برگه ی خود بنویسد به طور قطع بهروز نیز نام دریا را روی برگه ی خود نوشته است. به علاوه از آنجا که مفروض است هر فرد فقط می تواند دو نام بنویسد و نمیتواند نام خود را مورد استفاده قرار دهد، در این حالت بهروز می تواند برای نام دوم در برگه ی خود از اسامی سارا یا احسان استفاده نماید که اگر نام احسان را انتخواب کند، احسان نیز ضرورتا نام اورا باید بنویسد اما ممکن است بهروز نام سارا را انتخواب نماید. به علاوه هیچ دلیلی وجود ندارد که سارا نام اشخاص بخصوصی را مورد استفاده قرار دهد. بله اگر مطمئن بودیم که بهروز نام احسان را به عنوان نام دوم بر میگزیند، می شد دو نام برگه ی سارا را با قطعیت مشخص نمود اما به هیچ وجه نمی توان نام دوم برگه ی بهروز را از داده ها بدست آورد بنابراین واضح است که نمی توان هر دو نام هیچ کدام از برگه ها را با قطعیت عنوان نمود لذا پاسخ صحیح، گزینه ی اول یعنی می باشد ولذا کلید شماره ی ۳ یا هر گزینه ی دیگری غلط می باشد.