مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری نگاره

رشته های دکتری پردیس دانشگاه شیراز

به گزارش پی اچ دی تست، پردیس دانشگاه شیراز در رشته های زیر در مقطع دکتری دانشجو میپذیرد.

توجه:
بعد از اعلام نتايج كنكور سراسري در شهريور ماه رشته هايي كه ظرفيت آنها تكميل نگردد تاريخ آزمون يا مصاحبه و ظرفيت آنها متعاقباً اعلام خواهد شد.

مشخصات رشته هاي  دكتري علوم انساني جهت سال تحصيلي 93-92

 • رشته تاريخ
  • گرايش : ايران بعد از اسلام
   • تاريخ آزمون شفاهي (مصاحبه):
   • ظرفيت :
   • منابع آزمون :  كليات تاريخ ايران بعد از اسلام
   • رشته هاي مرتبط: تاريخ – باستان شناسي- جامعه شناسي- علوم سياسي- ايران شناسي – روابط بين الملل- ادبيات فارسي
 • رشته تاريخ
  • گرايش : تاريخ اسلام
   • تاريخ آزمون شفاهي (مصاحبه):
   • ظرفيت :
   • منابع آزمون :
   • رشته هاي مرتبط: تاريخ – باستان شناسي- جامعه شناسي- علوم سياسي- ايران شناسي – روابط بين الملل- ادبيات فارسي
 • رشته زبان و ادبيات فارسي
  • گرايش : ادبيات غنايي
   • تاريخ آزمون كتبي:
   • تاريخ آزمون شفاهي (مصاحبه): متعاقباً اعلام خواهد شد.
   • ظرفيت :  نفر
   • منابع آزمون :  نظم – نثر – كليات – عربي
   • رشته هاي مرتبط: زبان وادبيات فارسي – زبانشناسي – فرهنگ و زبانهاي باستاني
 • رشته زبان و ادبيات فارسي
  • گرايش : ادبيات عرفاني
   • تاريخ آزمون كتبي:
   • تاريخ آزمون شفاهي (مصاحبه): متعاقباً اعلام خواهد شد.
   • ظرفيت :  نفر
   • منابع آزمون :  نظم – نثر – كليات – عربي
   • رشته هاي مرتبط: زبان وادبيات فارسي – زبانشناسي – فرهنگ و زبانهاي باستاني
 • رشته زبانهاي خارجي
  • گرايش :  آموزش زبان انگليسي
   • تاريخ آزمون كتبي:
   • تاريخ آزمون شفاهي (مصاحبه):
   • ظرفيت :  نفر
   • منابع آزمون :  روش تدريس مهارتها و تئوريهاي تدريس- آزمون سازي- روش تحقيق- تهيه و تدوين مطالب درسي
   • رشته هاي مرتبط: آموزش زبان انگليسي- مترجمي زبان انگليسي- ادبيات انگليسي
 • رشته زبانهاي خارجي
  • گرايش : ادبيات انگليسي
   • تاريخ آزمون كتبي:
   • تاريخ آزمون شفاهي (مصاحبه):
   • ظرفيت :  نفر
   • منابع آزمون :  نقد ادبي- نمايشنامه- رمان – شعر
   • رشته هاي مرتبط: ادبيات انگليسي

   

مشخصات رشته هاي  دكتري گروه مهندسي جهت سال تحصيلي  93-92

 • رشته مهندسی مواد
  • گرايش : —–
   • تاريخ آزمون شفاهي (مصاحبه):
   • ظرفيت :  نفر
   • منابع آزمون : خواص مواد-خواص مكانيكي-ترموديناميك-آناليز.
   • رشته هاي مرتبط: گرایش های مختلف مهندسی مواد.
 • رشته مهندسی كامپيوتر
  • گرايش :هوش مصنوعي
   • تاریخ آزمون کتبی:
   • تاریخ آزمون شفاهی (مصاحبه) :
   • ظرفیت:  نفر
   • منابع آزمون: دروس كارشناسي(آمار احتمال مهندسي-برنامه نويسيc-زبان انگليسي4 هوش مصنوعي)_دروس ارشد(دو درس از درس هاي اصلي شامل:شناسايي آمار الگو-ياد گيري ماشين پردازش تكاملي-شبكه هاي عصبي-سيستمهاي فاز)-(يك در اختياري شامل:سيستماي خبره-پردازش تصوير-پردازش سيكنال ديجيتال
   • رشته هاي مرتبط:تمامي گرايش هاي كامپيوتر،IT،علوم كامپيوتر،برق و مهندسي پزشكي
 • رشته مهندسی كامپيوتر
  • گرايش :نرم افزار
   • تاریخ آزمون کتبی:
   • تاریخ آزمون شفاهی (مصاحبه) :
   • ظرفیت:  نفر
   • منابع آزمون: دروس كارشناسي(ساختمان داده ها وطراحي الگوريتم-برنامه نويسيc-زبان انگليسي)_دروس ارشد(دو درس از درس هاي ارشد شامل:پردازش موازي-پايگاه داده پيشرفته-سيستم عامل پيشرفته-مهندسي نرم افزار پيشرفته)
   • رشته هاي مرتبط: گرايش هاي كامپيوتر،IT،علوم كامپيوتر
 • رشته مهندسی برق
  • گرايش : قدرت
   • تاریخ آزمون کتبی:
   • تاریخ آزمون شفاهی (مصاحبه) :
   • ظرفیت: نفر
   • منابع آزمون:زبان تخصصي-بررسي2-تئوري جامع ماشينهاي الكتريكي
   • رشته های مرتبط:  كارشناسي ارشد برق -قدرت
 • رشته مهندسی برق
  • گرايش : كنترل
   • تاریخ آزمون کتبی:
   • تاریخ آزمون شفاهی (مصاحبه) :
   • ظرفیت:  نفر
   • منابع آزمون:زبان تخصصي-كنترل خطي و مدرن-كنترل چند متغييره
   • رشته های مرتبط:  كارشناسي ارشد برق- كنترل- كنترل ابزار دقيق و اتوماسيون صنعتي

مشخصات رشته هاي  دكتري گروه اقتصاد و علوم اجتماعي جهت سال تحصيلي 93-92

 • رشته علوم اقتصادي
  • گرايش :  ———
   • تاريخ آزمون كتبي:
   • تاريخ آزمون شفاهي (مصاحبه):
   • ظرفيت :
   • منابع آزمون :  اقتصاد خرد- اقتصاد كلان – اقتصاد سنجي – زبان تخصصي( در سطح كارشنا سي ارشد)
   • رشته هاي مرتبط: :  علوم اقتصادي ( كليه گرايشها)
 • رشته جامعه شناسي
  • گرايش :  تغييرات اجتماعي
   • تاريخ مصاحبه:
   • ظرفيت :
   • منابع آزمون :  روش هاي تحقيق – نظريات جامعه شناسي- حوزه هاي جامعه شناسي- زبان تخصصي
   • رشته هاي مرتبط: :جامعه شناسي- مردم شناسي- جمعيت شناسي- مددكاري اجتماعي- مطالعات فرهنگي – ارتباطات- مطالعات زنان- مطالعات جوانان- پژوهشگري- توسعه روستايي- برنامه ريزي روستايي
 • رشته علم اطلاعات و دانش شناسي
  • گرايش :
   • تاريخ مصاحبه:
   • ظرفيت :
   • منابع آزمون :
   • رشته هاي مرتبط:
 • رشته حسابداري
  • گرايش :
   • تاريخ مصاحبه:
   • ظرفيت :
   • منابع آزمون :
   • رشته هاي مرتبط:

مشخصات رشته هاي  دكتري علوم تربيتي جهت سال تحصيلي 93-92

 • رشته برنامه ريزي درسي 
  • گرايش :  ———
   • تاريخ آزمون شفاهي (مصاحبه):
   • ظرفيت :  نفر
   • منابع آزمون : برنامه ريزي درسي- فلسفه تعليم و تربيت- روانشناسي تربيتي- آمار و روش تحقيق- متون زبان تخصصي
   • رشته هاي مرتبط: :  كليه رشته هاي علوم تربيتي و روانشناسي تربيتي
 • رشته مديريت آموزشي 
  • گرايش :  ———
   • تاريخ آزمون شفاهي (مصاحبه):
   • ظرفيت :  نفر
   • منابع آزمون :
   • رشته هاي مرتبط: :  كليه رشته هاي علوم تربيتي و روانشناسي تربيتي
 • رشته تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت 
  • گرايش :  ———
   • تاريخ آزمون شفاهي (مصاحبه):
   • ظرفيت :  نفر
   • منابع آزمون : روش تحقيق كمي و كيفي- زبان انگليسي تخصصي- مكاتب فلسفي تعليم و تربيت- سير آراء تربيتي در غرب و شرق- فلسفه تعليم و تربيت اسلامي
   • رشته هاي مرتبط: :  كليه رشته هاي علوم انسان
 • رشته روانشناسي 
  • گرايش :  روانشناسي تربيتي
   • تاريخ آزمون شفاهي (مصاحبه):
   • ظرفيت :  نفر
   • منابع آزمون :  1- آمار استنباطي ( دكتر سرمد) 2- تحليل داده هاي چند متغييري در پژوهش رفتاري ( دكتر هومن) 3- روشهاي تحقيق كمي و كيفي (بورگ و گال) 4- روش تحقيق در تعليم و تربيت(اري، جكوبز و رضويه)5- روان شناسي رشد (لورا برك) 6- نظريه ها در روانشناسي  رشد (نيكچهره محسني) 7- مقدمه اي بر نظريه هاي يادگيري (هرگنهان و اولسون) 8- الگوهاي تدريس (بروس جويس)
   • مصاحبه آموزشي بر اساس سوابق آموزشي، پژوهشي و نگرش علمي دانشجو و مطابق با فرمهاي مصوب در دانشگاه ويژه دانشجويان دولتي انجام مي گردد.
   • رشته هاي مرتبط: :  روانشناسي تربيتي، روانشناسي باليني، روانشناسي عمومي، روانشناسي خانواده،روانشناسي رشد، روانشناسي مشاوره، روانشناسي استثنايي، روانشناسي صنعتي

مشخصات رشته های دكتراي كشاورزي جهت سال تحصيلي 93-92

 • رشته زراعت
  • گرایش :
   • تاریخ آزمون كتبی:
   • تاریخ آزمون شفاهی (مصاحبه) :
   • ظرفیت :  نفر
   • منابع آزمون :
   • كارشناسی ارشدهای مرتبط:
 • رشته اصلاح نباتات
  • گرایش :
   • تاریخ آزمون كتبی:
   • تاریخ آزمون شفاهی (مصاحبه) :
   • ظرفیت :  نفر
   • منابع آزمون :
   • كارشناسی ارشدهای مرتبط:

 رشته علوم باغبانی

 • گرایش : براساس پایان نامه به صورت گرایش های میوه کاری و گیاهان زینتی
  • تاریخ آزمون كتبی:
  • تاریخ آزمون شفاهی (مصاحبه) :
  • ظرفیت :  نفر
  • منابع آزمون : دروس مشترک شامل : 1)مبانی بیوتکنولوژی و کشت بافت گیاهی. 2) اصلاح گیاهان باغبانی. 3) تنظیم کننده های رشد گیاهی. دروس اختصاصی: الف_ میوه کاری شامل: 1)میوه کاری و 2) فیزیولوژی درختان میوه. ب_ گیاهان زینتی شامل: 1) گلکاری و 2) مدیریت گلخانه
  • كارشناسی ارشدهای مرتبط: علوم باغبانی
 • رشته مكانيك ماشين هاي كشاورزي
  • گرایش :
   • تاریخ آزمون كتبی:
   • تاریخ آزمون شفاهی (مصاحبه) :
   • ظرفیت :  نفر
   • منابع آزمون :
   • كارشناسی ارشدهای مرتبط:

مشخصات رشته هاي  دكتري تخصصي دانشكده دامپزشكي جهت سال تحصيلي 93-92

 • رشته آناتومي و جنين شناسي مقايسه اي (ph.D)
  • گرايش : ——–
   • تاريخ آزمون شفاهی (مصاحبه علمی):
   • ظرفيت :
   • منابع آزمون :  آناتومي- بافت شناسي- جنين شناسي
   • رشته هاي مرتبط: :  فارغ التحصيل دكتراي عمومي دامپزشكي، پزشكي،   يا كارشناسي هاي ارشدزيست شناسي گرايشهاي جانوري – كارشناسي ارشد فيزيولوژي- كارشناسي ارشد بافت شناسي – كارشناسي ارشد آناتومي.
 • رشته كلينكال پاتولوژي
  • گرايش : ——–
   • تاريخ آزمون شفاهی (مصاحبه علمی):
   • ظرفيت :
   • منابع آزمون :
   • رشته هاي مرتبط: :

 • رشته جراحي دامپزشكي (رزيدنسي)
  • گرايش : ——–
   • تاريخ آزمون شفاهی (مصاحبه علمی):
   • ظرفيت :
   • منابع آزمون :  اصول جراحي – اصول هوشبري- جراحي دام كوچك- جراحي دام بزرگ – راديولوژي- بيماريهاي اندامهاي حركتي- متن انگليسي جراحي
   • رشته هاي مرتبط: :  فارغ التحصيل دكتراي عمومي دامپزشكي.
 • رشته بهداشت و بيماريهاي طيور(رزيدنسي)
  • گرايش : ——–
   • تاريخ آزمون شفاهی (مصاحبه علمی):
   • ظرفيت :
   • منابع آزمون :  بيماريهاي پرندگان – مديريت بهداشتي شامل دروس پرورش، تغذيه و بهداشت پرندگان، ساختار بدني و بافتي پرندگان، ايمونولوژي پرندگان.
   • رشته هاي مرتبط: :  فارغ التحصيل دكتراي عمومي دامپزشكي.
 • رشته بيماريهاي داخلي دامهاي كوچك(رزيدنسي)
  • گرايش : ——–
   • تاريخ آزمون:
   • ظرفيت :
   • منابع آزمون :
   • رشته هاي مرتبط: :  فارغ التحصيل دكتراي عمومي دامپزشكي.
 • رشته بهداشت مواد غذايي (.ph.D)
  • گرايش : ——–
   • تاريخ آزمون کتبی:
   • ظرفيت :
   • منابع آزمون :  دروس تخصصي:بهداشت و بازرسي گوشت -بهداشت و صنايع شير- ميكروب شناسي مواد غذايي-شيمي مواد غذايي- بهداشت صنايع گوشت و ماهي
   • دروس وابسته: اپيدميولوژي – بيماريهاي مشترك انسان و حيوان- آمار حياتي- زبان تخصصي- انگل شناسي ، آسيب شناسي، ويروس شناسي، باكتري شناسي، قارچ شناسي، ايمني شناسي، فيزيولوژي و بيوشيمي مرتبط با بهداشت مواد غذايي
   • رشته هاي مرتبط: :  فارغ التحصيل دكتراي عمومي دامپزشكي، كارشناسي ارشد صنايع غذايي.
 • رشته بيماريهاي داخلي دامهاي بزرگ ( رزيدنسي)
  • گرايش : ——–
   • تاريخ آزمون:
   • ظرفيت :
   • منابع آزمون :  بيماريهاي داخلي دامهاي بزرگ- متابوليك- اصول معاينه دام- كمبود هاي تغذيه اي دام- مسموميت دام
   • رشته هاي مرتبط: :  فارغ التحصيل دكتراي عمومي دامپزشكي.
 • رشته فيزيولوژي
  • گرايش : ——–
   • تاريخ آزمون:
   • ظرفيت :
   • منابع آزمون :
   • رشته هاي مرتبط:
 • رشته فارماكولوژي (.ph.D)
  • گرايش : ——–
   • تاريخ آزمون شفاهي(مصاحبه علمي):
   • ظرفيت :
   • منابع آزمون : فارماكولوژي- فيزيولوژي و بيوشيمي
   • رشته هاي مرتبط: فارغ التحصيلان علوم زيست شامل فارماكولوژي- فيزيولوژي- زيست شناسي – جانور شناسي و شيمي + دكتراي حرفه اي  گروه پزشكي
 • رشته باكتري شناسي
  • گرايش : ——–
   • تاريخ آزمون:
   • ظرفيت :
   • منابع آزمون :
   • رشته هاي مرتبط:
 • رشته بهداشت آبزيان
  • گرايش : ——–
   • تاريخ آزمون:
   • ظرفيت :
   • منابع آزمون :
   • رشته هاي مرتبط:
 • رشته پاتولوژي دامپزشكي
  • گرايش : ——–
   • تاريخ آزمون:
   • ظرفيت :
   • منابع آزمون :
   • رشته هاي مرتبط:
 • رشته بيوتكنولوژي
  • گرايش : ——–
   • تاريخ آزمون:
   • ظرفيت :
   • منابع آزمون :
   • رشته هاي مرتبط:

   

جهت مشاهده شرایط پذیرش دکتری پردیس دانشگاه شیراز کلیک نمائید

جهت مشاهده شهریه دکتری پردیس دانشگاه شیراز کلیک نمائید

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
 1. بانوی ایرانی گفت:

  سلام شهریه گرایش علوم تربیتیدر دانشگاه دولتی چندهستش!!؟؟؟
  خواهش میکنم جواب بدید

 2. اسيا گفت:

  با سلام رشته من الهيات گرايش تاريخ و تمدن ملل اسلامي است آيا مي توانم در گروه تاريخ اسلام شركت نمايم؟

 3. شهرزاد گفت:

  رشته شیمی چرا ندارید؟

 4. مجتبی مرادپور گفت:

  با سلام
  رشته من حسابداری است و ثبت نام و واریز وجه انجام دادم اما فقط رشته اقتصاد بالا آمد در حالیکه در رشته های معرفی شده حسابداری وجود داشت. لطفا راهنمایی فرمایید.

 5. سارا گفت:

  سلام کسی می دونه چرا نمی شه روانشناسی تربیتی رو ثبت نام کرد؟ در ثبت نام جزو رشته ها نیست!!!!!!!!!!!!!!!

 6. سارا گفت:

  سلام من رشته مشاوره ام .توی چه رشته هایی میتونم ادامه بدم اخه بعضی منابع رو ننوشتین

 7. مهسا گفت:

  رشته فیزیک ندارین

 8. سیف گفت:

  ای کاش بین این همه رشته گرایش گیاهان دارویی هم بود

 9. زهرا گفت:

  آیا واقعا بدون اینکه کنکور شرکت کرده باشم میتون دکترا بخونم

 10. arezoo گفت:

  پس رشته مديريت صنعتي چي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 11. نیما گفت:

  پس رشته های شیمی چی؟

 12. صبا گفت:

  من نمیدونم اگه قراره خود دانشگاه آزمون برگزار کنه دیگه چه کاریه که سازمان سنجش آزمون میگیره؟ یه دفعه خود دانشگاه ها آزمون بگیرن واسه همه ظرفیت هاشون بعد هم مصاحبه و ….
  چرا اینقد ملت رو گیج می کنن؟
  همه اش باید فکر آزمون و استرس خوندن درس و …
  بابا یه انسان تا کی باید همه اش استرس درس و امتحان و کنوری خوندن داشته باشه؟ تا کی؟ پس کی باید این وقتشو بجای این کارها بذاره رو تحقیق و یادگیری بدون استرس و فشااااار!
  تا کی واقعا؟
  از 7سالگی همه زندگی ما امتحان و کنکوره! تا کیییییییییی؟ 🙁

 13. mahdi گفت:

  رشته حسابداری اطلاعاتی نداره

 14. amir گفت:

  در برخی از رشته ها تمامی فیلدها شامل گرایش، تاریخ آزمون،ظرفیت، منابع آزمون و رشته های مرتبط؛ مطلبی درج نشده است. بر همین اساس نمیدانم میتوانم در آن رشته متقاضی باشم یا خیر.
  رشته من مدیریت هست و میخواهم در رشته علم اطلاعات و دانش شناسی قبت نام کنم. آیا واجد شرایط هستم؟؟؟؟

 15. زارع گفت:

  لطفا یامدیرسایت یا دوستان داوطلب .اگر از زمان امتحان یا زمان دقیق مصاحبه یا منابع آزمون اطلاع دارند اطلاع رسانی نمایندباتشکر