مدرسان شریف اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی  پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات کتابخانه فرهنگ

منابع آزمون دکتری برق – کنترل

مطالعه کتاب ها و منابع زیر از سوی دوستان شما به داوطلبان آزمون دکتری سراسری مجموعه دکتری برق – کنترل پیشنهاد شده است. شما نیز می توانید نظرات خود را در این زمینه مطرح نمایید.

 

فهرست منابع پیشنهادی

مواد امتحانی

برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

زبان انگلیسی

برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

استعداد تحصیلی

مجموعه دروس در سطح کارشناسی: 

سیستم‌های کنترل خطی:

کنترل خطی، اوگاتا، ترجمه دکتر جبه‌دار و دکتر خاکی صدیق

سیستم¬های کنترل خطی دکتر خاکی صدیق

مهندسی کنترل، بنجامین کو، ترجمه دکتر علی کافی (انتشارات دانشگاه صنعتی شریف)

مجموعه دروس در سطح کارشناسی ارشد: 

سیستم‌های کنترل چند متغیره:

 تحلیل  و طراحی سیستم های کنترل چند متغیره، دکتر علی خاکی صدیق

Multivariable Feedback Control, S. Skogestad, I. Postlethwaite, Wiley,2005.

Linear Robust Control, M. Green, D J N Limebeer, Prentice-Hall, 1995.

Multivariable Control System Design Techniques, G. F. Bryant, L. F.Yeung, Wiley 1996.

6- Linear Control System Analysis and Design, J J Dazzo, C H Houpis,McGraw-Hill, 1988.

7- Multivariable System Theory and Design, R V Patel, N Munro,Pergammon Press, 1982.

Multivariable Feedback Design, J M Maciejowski, Wesley,1989.

Quantitative Feedback Theory, C H Houpis, S J Rausmussen, Marcel Dekkker, 1999.

Control Configuration Selection in Multivariable Plants, A. Khaki-Sedigh,B. Moaveni, Springer, To be published 2009.

کنترل مدرن:

«اصول کنترل مدرن»، دکتر علی خاکی صدیق (انتشارات دانشگاه تهران)

 «مقدمه ای بر کنترل مدرن»، دکتر حمید رضا تقی راد

«جبر خطی»، سیمور لیپشوتز، ترجمه حمید تولایی و بیژن شمس

 ”Modern Control Engineering”, Katsuhiko. Ogata, Prentice Hall, Fourth Edition, 2002.

“Advanced Liner Algebra”, Stevonromen, Springer, 1992.

“Robust Nonlinear Control Design”, R.A Freeman, P.V.Kokotovic, Birkhauser, 1996.

“Controllability and State – Feedback”, J.M.Maciejowski, Module 3F2:

Systems and Control, Lecture Notes 4, Engineering Department, Cambridge university, February 2008.

“Balanced Realization”, Emilio Frazzoli, Dynamic systems and control, Aeronautics and Astronautics Department, Massachusetts Institute of Technology, April 2011.

“Control system theory and Design”, Tamer Basar, Sean P. Meyn, William R. Perkins, Lecture Notes, University of Illinois at Urbana – Champion, August 2009.

 ”Lectures on Dynamic system and Control”, Mohammad Dahleh, George  Verghes, Department of Electrical Engineering and Computer Sience, Massachusetts Institute of Technology, MIT Open Course Ware

“Minimal State – space Realization in Liner System Theory: An Over view”, B.De schutter, Control system Engineering, Faculty of Information Technology and systems, Delft University of Technology, September 2000.

«کنترل پیشرفته ۱»، علی غفاری، جزوه درسی دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 «کنترل مدرن»، هومن سجادیان، جزوه درسی گروه کنترل، دانشکده برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

«جبرخطی»، عارف شاه منصوریان، گروه کنترل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

«تکالیف کنترل مدرن»، حمیدرضا تقی¬راد، گروه کنترل، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

«تشریح کامل مسائل مهندسی کنترل»، ساسان سیف‌الله پور (انتشارات علمیران)

عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

درج نظر