آزمون دکتری 99 در 62 رشته امتحانی گروه آزمایشی علوم انسانی، 46 رشته امتحانی گروه آزمایشی علوم پایه، 60 رشته امتحانی گروه آزمایشی فنی-مهندسی، 35 رشته امتحانی گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی، 7 رشته امتحانی گروه آزمایشی هنر، 26 رشته امتحانی گروه آزمایشی دامپزشکی و 9 رشته امتحانی گروه آزمایشی زبان برگزار می‌شود.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

داوطلبان هر یک از رشته‌های امتحانی لازم است با توجه به سرفصل‌های اعلام‌شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، نسبت به مطالعه منابع آزمون دکتری 99 مرتبط با سرفصل‌ها اقدام نمایند.

قابل توجه است که داوطلبان رشته‌هایی که تحت عنوان یک مجموعه در دفترچه ثبت نام دکتری 99 شناخته می‌شوند، لازم است به همه سؤالات آزمون دکتری آن مجموعه پاسخ دهند. به عنوان مثال داوطلبان آزمون دکتری جامعه‌شناسی، رفاه اجتماعی، سیاست‌گذاری فرهنگی، دانش اجتماعی مسلمین و مردم‌شناسی مطابق دفترچه یک مجموعه هستند و داوطلبان همه این رشته‌ها باید به همه سؤالات رشته علوم اجتماعی در آزمون دکتری 99 پاسخ دهند.

در ادامه فهرست سرفصل‌های آزمون دکتری 99 سراسری و آزاد ارائه شده است. برای مشاهده عناوین دروس امتحانی هر یک از رشته‌های آزمون دکتری 99 بر روی لینک رشته کلیک نمایید.

 

سرفصل‌های آزمون دکتری رشته‌های گروه علوم انسانی

سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته زبان و ادبیات فارسیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته جغرافیای سیاسیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستاییسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته ژئومورفولوژیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته آب و هواشناسی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیاییسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته زبان و ادبیات عربسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته علوم اقتصادی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مدیریت ورزشیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته فیزیولوژی ورزشیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته آسیب‌شناسی ورزشی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته بیومکانیک ورزشیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته تاریخ اسلام
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته تاریخ ایران بعد از اسلام سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته تاریخ ایران قبل از اسلامسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته علوم اجتماعی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته جمعیت‌شناسیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مددکاری اجتماعیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته علوم قرآن و حدیث
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته فقه و مبانی حقوق اسلامیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته ادیان و عرفانسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته فلسفه و کلام اسلامیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته فقه شافعیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته فلسفه
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته فلسفه منطقسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته فلسفه علمسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته فلسفه تعلیم و تربیت
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته برنامه‌ریزی درسیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مدیریت آموزشیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته روان‌شناسی تربیتی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته تکنولوژی آموزشیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته آموزش عالیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مشاورهسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته سنجش و اندازه‌گیریسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته روان‌شناسی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته حقوق عمومیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته حقوق بین ‌الملل عمومیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته حقوق خصوصیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته حقوق نفت و گاز
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته علوم سیاسی و روابط بین‌المللسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مدیریت راهبردی و بازرگانیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مدیریت دولتی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مدیریت صنعتیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مدیریت رسانه و اطلاعاتسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مدیریت پیشگیری از جرم، جرم‌یابی و ایمنی ترافیک
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مدیریت فناوری اطلاعاتسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گازسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته کارآفرینی، آینده‌پژوهی و مدیریت تکنولوژی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته گردشگریسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مالیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته حسابداری
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته علوم ارتباطاتسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته باستان‌شناسیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته محیط‌زیست
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مطالعات زنانسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مدرسی معارف اسلامی 

 

سرفصل‌های آزمون دکتری رشته‌های گروه علوم پایه

سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته زمین‌شناسی، فسیل‌شناسی و چینه‌شناسی

سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته زمین‌شناسی نفتسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته زمین‌شناسی سنگ‌شناسی رسوبی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته زمین‌شناسی آب‌های زیرزمینیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته زمین‌شناسی مهندسیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته زمین‌شناسی زیست‌محیطی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته زمین‌شناسی پترولوژیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته زمین‌شناسی اقتصادیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته زمین‌شناسی تکتونیک
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته شیمی فیزیکسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته شیمی آلیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته شیمی تجزیه
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته شیمی معدنیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته شیمی کاربردیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته شیمی پلیمر
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته فیتوشیمیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته هواشناسیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته زیست‌شناسی گیاهی – فیزیولوژی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته زیست‌شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم‌شناسیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته زیست‌شناسی گیاهی – سلولی و تکوینیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته زیست‌شناسی جانوری – فیزیولوژی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته زیست‌شناسی جانوری – بیوسیستماتیکسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته زیست‌شناسی جانوری – سلولی و تکوینیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته زیست‌شناسی سلولی و مولکولی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته بیوشیمیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته ژنتیک مولکولیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته میکروبیولوژی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته بیوفیزیکسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته زیست فناوری میکروبیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته آمار
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته ریاضی محضسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته ریاضی کاربردیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته فیزیک دریا
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته زیست‌شناسی دریاسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته علوم و فناوری نانو – نانوفیزیکسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته فیزیک
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته فوتونیکسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته ژئوفیزیک – لرزه‌شناسیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته ژئوفیزیک – زلزله‌شناسی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته ژئوفیزیک – الکترومغناطیسسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته ژئوفیزیک – گرانی‌سنجیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته علوم و فناوری نانو- نانوشیمی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته ریززیست فناوریسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته بیوانفورماتیکسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته علوم کامپیوتر
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته علوم شناختی  

 

سرفصل‌های آزمون دکتری رشته‌های گروه فنی مهندسی

سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی برق – الکترونیکسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی برق – مخابراتسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی برق – قدرت
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی برق – کنترلسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی عمران – سازهسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی عمران – زلزله
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی عمران – ژئوتکنیکسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی عمران – آب و سازه‎های هیدرولیکی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی عمران – راه و ترابری
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی عمران – سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی عمران – مدیریت منابع آبسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی عمران – حمل و نقل
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی عمران – مدیریت ساختسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی عمران – محیط‌زیستسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی نقشه‌برداری – ژئودزی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی نقشه‌برداری – فتوگرامتریسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی نقشه‌برداری – سنجش از دورسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی نقشه‌برداری – سیستم اطلاعات مکانی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی مکانیک – ساخت و تولیدسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی مکانیک – مکانیک جامداتسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی مکانیک – دینامیک، کنترل و ارتعاشات
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی مکانیک – تبدیل انرژیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی دریاسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی هوافضا – آیرودینامیک
 سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی هوافضا – جلوبرندگیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی هوافضا – سازه‌های هواییسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل
 سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی معدن – اکتشافسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی معدن – استخراجسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی معدن – مکانیک سنگسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی پلیمر – پلیمرسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی پلیمر – رنگ
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی محیط‌‌زیست – منابع آبسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی محیط‌زیست – آب و فاضلابسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی محیط‌زیست – مواد زائد جامد
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی محیط‌زیست – آلودگی هواسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی پزشکی – بیوالکتریکسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی پزشکی – بیومکانیک
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی پزشکی – بیومتریالسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی صنایعسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی نفت – اکتشاف
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی نفتسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی کامپیوتر – نرم‌افزار و الگوریتمسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم‌های کامپیوتری
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی کامپیوتر – شبکه و رایانشسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی فناوری اطلاعات
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی مواد و متالورژیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی شیمیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته فناوری نانو- نانوموادسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته فناوری نانو- نانوالکترونیکسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی هسته‌ای – کاربرد پرتوها
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی هسته‌ای – راکتورسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی هسته‌ای – پرتو پزشکیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی هسته‌ای – گداخت
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی نساجی – شیمی نساجی و علوم الیافسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی سیستم‌های انرژی

 

سرفصل‌های آزمون دکتری رشته‌های گروه کشاورزی و منابع طبیعی

سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته علوم و مهندسی محیط‌زیستسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی مکانیک بیوسیستمسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته علوم و مهندسی باغبانیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته علوم و مهندسی صنایع غذاییسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته اقتصاد کشاورزی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی – بیولوژی و آناتومیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی – کامپوزیت‌های لیگنوسلولزیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی – صنایع سلولزی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مدیریت حاصل‌خیزی و زیست‌فناوری خاکسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مدیریت منابع خاکسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته علوم دامی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته علوم و مهندسی آب – سازه‌های آبیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته علوم و مهندسی آب – منابع آب
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته علوم و مهندسی آب – هواشناسی کشاورزیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته ژنتیک و به‌نژادی گیاهیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته آگروتکنولوژی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته آگروتکنولوژی – بذرسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته آگروتکنولوژی – علوم علف‌های هرزسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته بیوتکنولوژی کشاورزی 
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته آگرواکولوژیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته ترویج و آموزش کشاورزی پایدارسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته توسعه کشاورزی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته حشره‌شناسی کشاورزیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته بیماری‌شناسی گیاهیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته علوم و مهندسی جنگل – مدیریت جنگل
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته علوم و مهندسی جنگل – عمران و بهره‌برداری جنگلسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته علوم و مهندسی جنگل – علوم زیستی جنگلسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته علوم و مهندسی شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته علوم و مهندسی شیلات – فراوری محصولات شیلاتیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته علوم و مهندسی شیلات – صید و بهره‌برداری آبزیانسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته علوم و مهندسی مرتع
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مدیریت و کنترل بیابانسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته علوم و مهندسی آبخیز 

 

سرفصل‌های آزمون دکتری رشته‌های گروه هنر

سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مدیریت پروژه و ساختسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته معماریسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته شهرسازی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته پژوهش هنرسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مرمت اشیای فرهنگی و تاریخیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته تئاتر
  

 

سرفصل‌های آزمون دکتری رشته‌های گروه دامپزشکی

سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته جراحی دامپزشکیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مامائی و بیماری‌های تولیدمثل دامسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته بیماری‌های داخلی دام‌های کوچک
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته رادیولوژی دامپزشکیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی 
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته پاتولوژی دامپزشکیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته بهداشت و بیماری‌های پرندگانسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته بیوشیمی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته بهداشت و بیماری‌های آّبزیان سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته بهداشت مواد غذاییسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته بهداشت خوراک دام
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته اپیدمیولوژیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته انگل‌شناسی دامپزشکیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته باکتری‌شناسی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته ویروس‌شناسیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته قارچ‌شناسیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته ایمنی‌شناسی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته بیوتکنولوژیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته فناوری تولیدمثل در دامپزشکیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته سم‌شناسی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته فارماکولوژی دامپزشکیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته فیزیولوژیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته آناتومی و جنین‌شناسی مقایسه‌ای
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته بافت‌شناسی مقایسه‌ایسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته بیهوشی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی 

 

سرفصل‌های آزمون دکتری رشته‌های گروه زبان

سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته آموزش زبان فرانسهسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته ادبیات فرانسهسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته آموزش زبان روسی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته آموزش زبان آلمانیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته آموزش زبان انگلیسیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته زبان و ادبیات انگلیسی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته ترجمهسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته زبان‌شناسیسرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته فرهنگ و زبان ‌های باستانی

 

مطالب مفید برای داوطلبان آزمون دکتری 99

اینستاگرام آزمون دکتری