پارسه
گروه آموزشی وکیلی
تجربیات مصاحبه دکتری ۱۴۰۳
زمان مصاحبه دکتری آزاد ۱۴۰۳
همپا
موسسه آموزشی نگاره
عالم زاده
گروه آموزشی وکیلی
دوره نگاره
عالم زاده

سرفصل های آزمون دکتری ۱۴۰۲

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

آزمون دکتری ۱۴۰۲ در هفت گروه آزمایشی همانند سال‌های گذشته برگزار می‌شود. اما تغییراتی جزئی در سرفصل‌های برخی رشته‌های امتحانی ایجاد شده که ندانستن آن می‌تواند منجر به اشتباه در انتخاب منابع و عدم قبولی شما شود.

داوطلبان هر یک از رشته‌های امتحانی لازم است با توجه به سرفصل‌های اعلام‌شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، نسبت به مطالعه منابع آزمون دکتری ۱۴۰۲ مرتبط با سرفصل‌ها اقدام نمایند.

قابل توجه است که داوطلبان رشته‌هایی که تحت عنوان یک مجموعه در دفترچه ثبت نام دکتری ۱۴۰۲ شناخته می‌شوند، لازم است به همه سؤالات آزمون دکتری آن مجموعه پاسخ دهند.

در ادامه فهرست سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ سراسری و آزاد ارائه شده است. برای مشاهده عناوین دروس امتحانی هر یک از رشته‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ بر روی لینک رشته کلیک نمایید.

سرفصل‌های آزمون دکتری رشته‌های گروه علوم انسانی

سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته زبان و ادبیات فارسیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته جغرافیای سیاسیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستاییسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته ژئومورفولوژیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته آب و هواشناسی
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیاییسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته زبان و ادبیات عربسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته علوم اقتصادی
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مدیریت ورزشیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته فیزیولوژی ورزشیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته آسیب‌شناسی ورزشی
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته بیومکانیک ورزشیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته تاریخ اسلام
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته تاریخ ایران بعد از اسلام سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته تاریخ ایران قبل از اسلامسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته علوم اجتماعی
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته جمعیت‌شناسیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مددکاری اجتماعیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته علوم قرآن و حدیث
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته فقه و مبانی حقوق اسلامیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته ادیان و عرفانسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته فلسفه و کلام اسلامیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته فقه شافعیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته فلسفه
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته فلسفه منطقسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته فلسفه علمسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته فلسفه تعلیم و تربیت
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته برنامه‌ریزی درسیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مدیریت آموزشیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته روان‌شناسی تربیتی
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته تکنولوژی آموزشیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته آموزش عالیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مشاورهسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته سنجش و اندازه‌گیریسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته روان‌شناسی
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته حقوق عمومیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته حقوق بین ‌الملل عمومیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته حقوق خصوصیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته حقوق نفت و گاز
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته علوم سیاسی و روابط بین‌المللسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مدیریت راهبردی و بازرگانیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مدیریت دولتی
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مدیریت صنعتیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مدیریت رسانه و اطلاعاتسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مدیریت پیشگیری از جرم، جرم‌یابی و ایمنی ترافیک
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مدیریت فناوری اطلاعاتسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گازسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته کارآفرینی، آینده‌پژوهی و مدیریت تکنولوژی
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته گردشگریسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مالیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته حسابداری
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته علوم ارتباطاتسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته باستان‌شناسیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته محیط‌زیست
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مطالعات زنانسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مدرسی معارف اسلامی 

 

سرفصل‌های آزمون دکتری رشته‌های گروه علوم پایه

سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته زمین‌شناسی، فسیل‌شناسی و چینه‌شناسی

سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته زمین‌شناسی نفتسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته زمین‌شناسی سنگ‌شناسی رسوبی
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته زمین‌شناسی آب‌های زیرزمینیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته زمین‌شناسی مهندسیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته زمین‌شناسی زیست‌محیطی
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته زمین‌شناسی پترولوژیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته زمین‌شناسی اقتصادیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته زمین‌شناسی تکتونیک
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته شیمی فیزیکسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته شیمی آلیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته شیمی تجزیه
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته شیمی معدنیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته شیمی کاربردیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته شیمی پلیمر
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته فیتوشیمیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته هواشناسیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته زیست‌شناسی گیاهی – فیزیولوژی
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته زیست‌شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم‌شناسیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته زیست‌شناسی گیاهی – سلولی و تکوینیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته زیست‌شناسی جانوری – فیزیولوژی
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته زیست‌شناسی جانوری – بیوسیستماتیکسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته زیست‌شناسی جانوری – سلولی و تکوینیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته زیست‌شناسی سلولی و مولکولی
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته بیوشیمیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته ژنتیک مولکولیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته میکروبیولوژی
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته بیوفیزیکسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته زیست فناوری میکروبیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته آمار
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته ریاضی محضسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته ریاضی کاربردیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته فیزیک دریا
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته زیست‌شناسی دریاسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته علوم و فناوری نانو – نانوفیزیکسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته فیزیک
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته فوتونیکسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته ژئوفیزیک – لرزه‌شناسیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته ژئوفیزیک – زلزله‌شناسی
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته ژئوفیزیک – الکترومغناطیسسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته ژئوفیزیک – گرانی‌سنجیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته علوم و فناوری نانو- نانوشیمی
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته ریززیست فناوریسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته بیوانفورماتیکسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته علوم کامپیوتر
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته علوم شناختی  

 

سرفصل‌های آزمون دکتری رشته‌های گروه فنی مهندسی

سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی برق – الکترونیکسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی برق – مخابراتسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی برق – قدرت
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی برق – کنترلسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی عمران – سازهسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی عمران – زلزله
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی عمران – ژئوتکنیکسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی عمران – آب و سازه‎های هیدرولیکی سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی عمران – راه و ترابری
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی عمران – سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی عمران – مدیریت منابع آبسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی عمران – حمل و نقل
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی عمران – مدیریت ساختسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی عمران – محیط‌زیستسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی نقشه‌برداری – ژئودزی
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی نقشه‌برداری – فتوگرامتریسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی نقشه‌برداری – سنجش از دورسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی نقشه‌برداری – سیستم اطلاعات مکانی
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی مکانیک – ساخت و تولیدسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی مکانیک – مکانیک جامداتسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی مکانیک – دینامیک، کنترل و ارتعاشات
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی مکانیک – تبدیل انرژیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی دریاسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی هوافضا – آیرودینامیک
 سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی هوافضا – جلوبرندگیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی هوافضا – سازه‌های هواییسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل
 سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی معدن – اکتشافسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی معدن – استخراجسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی معدن – مکانیک سنگسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی پلیمر – پلیمرسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی پلیمر – رنگ
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی محیط‌‌زیست – منابع آبسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی محیط‌زیست – آب و فاضلابسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی محیط‌زیست – مواد زائد جامد
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی محیط‌زیست – آلودگی هواسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی پزشکی – بیوالکتریکسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی پزشکی – بیومکانیک
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی پزشکی – بیومتریالسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی صنایعسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی نفت – اکتشاف
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی نفتسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی کامپیوتر – نرم‌افزار و الگوریتمسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم‌های کامپیوتری
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی کامپیوتر – شبکه و رایانشسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی فناوری اطلاعات
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی مواد و متالورژیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی شیمیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته فناوری نانو- نانوموادسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته فناوری نانو- نانوالکترونیکسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی هسته‌ای – کاربرد پرتوها
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی هسته‌ای – راکتورسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی هسته‌ای – پرتو پزشکیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی هسته‌ای – گداخت
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی نساجی – شیمی نساجی و علوم الیافسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی سیستم‌های انرژی

 

سرفصل‌های آزمون دکتری رشته‌های گروه کشاورزی و منابع طبیعی

سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته علوم و مهندسی محیط‌زیستسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی مکانیک بیوسیستمسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته علوم و مهندسی باغبانیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته علوم و مهندسی صنایع غذاییسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته اقتصاد کشاورزی
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی – بیولوژی و آناتومیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی – کامپوزیت‌های لیگنوسلولزیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی – صنایع سلولزی
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مدیریت حاصل‌خیزی و زیست‌فناوری خاکسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مدیریت منابع خاکسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته علوم دامی
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته علوم و مهندسی آب – سازه‌های آبیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته علوم و مهندسی آب – منابع آب
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته علوم و مهندسی آب – هواشناسی کشاورزیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته ژنتیک و به‌نژادی گیاهیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته آگروتکنولوژی
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته آگروتکنولوژی – بذرسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته آگروتکنولوژی – علوم علف‌های هرزسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته بیوتکنولوژی کشاورزی 
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته آگرواکولوژیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته ترویج و آموزش کشاورزی پایدارسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته توسعه کشاورزی
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته حشره‌شناسی کشاورزیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته بیماری‌شناسی گیاهیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته علوم و مهندسی جنگل – مدیریت جنگل
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته علوم و مهندسی جنگل – عمران و بهره‌برداری جنگلسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته علوم و مهندسی جنگل – علوم زیستی جنگلسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته علوم و مهندسی شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته علوم و مهندسی شیلات – فراوری محصولات شیلاتیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته علوم و مهندسی شیلات – صید و بهره‌برداری آبزیانسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته علوم و مهندسی مرتع
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مدیریت و کنترل بیابانسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته علوم و مهندسی آبخیز 

 

سرفصل‌های آزمون دکتری رشته‌های گروه هنر

سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مدیریت پروژه و ساختسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته معماریسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته شهرسازی
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته پژوهش هنرسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مرمت اشیای فرهنگی و تاریخیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته تئاتر
  

 

سرفصل‌های آزمون دکتری رشته‌های گروه دامپزشکی

سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته جراحی دامپزشکیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته مامائی و بیماری‌های تولیدمثل دامسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته بیماری‌های داخلی دام‌های کوچک
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته رادیولوژی دامپزشکیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی 
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته پاتولوژی دامپزشکیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته بهداشت و بیماری‌های پرندگانسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته بیوشیمی
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته بهداشت و بیماری‌های آّبزیان سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته بهداشت مواد غذاییسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته بهداشت خوراک دام
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته اپیدمیولوژیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته انگل‌شناسی دامپزشکیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته باکتری‌شناسی
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته ویروس‌شناسیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته قارچ‌شناسیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته ایمنی‌شناسی
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته بیوتکنولوژیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته فناوری تولیدمثل در دامپزشکیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته سم‌شناسی
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته فارماکولوژی دامپزشکیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته فیزیولوژیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته آناتومی و جنین‌شناسی مقایسه‌ای
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته بافت‌شناسی مقایسه‌ایسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته بیهوشی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی 

 

سرفصل‌های آزمون دکتری رشته‌های گروه زبان

سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته آموزش زبان فرانسهسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته ادبیات فرانسهسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته آموزش زبان روسی
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته آموزش زبان آلمانیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته آموزش زبان انگلیسیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته زبان و ادبیات انگلیسی
سرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته ترجمهسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته زبان‌شناسیسرفصل‌های آزمون دکتری ۱۴۰۲ رشته فرهنگ و زبان ‌های باستانی

 

مطالب مفید برای داوطلبان آزمون دکتری ۱۴۰۲

ثبت‌نام
باخبرم کن!

1 دیدگاه
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
امیر
مرداد ۲۷, ۱۳۹۸ ۱۱:۵۵ ب٫ظ

ممنون از اطلاعات جامعتون.