آزمون دکتری 99 در 62 رشته امتحانی گروه آزمایشی علوم انسانی، 46 رشته امتحانی گروه آزمایشی علوم پایه، 60 رشته امتحانی گروه آزمایشی فنی-مهندسی، 35 رشته امتحانی گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی، 7 رشته امتحانی گروه آزمایشی هنر، 26 رشته امتحانی گروه آزمایشی دامپزشکی و 9 رشته امتحانی گروه آزمایشی زبان برگزار می‌شود.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

داوطلبان هر یک از رشته‌های امتحانی لازم است با توجه به سرفصل‌های اعلام‌شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، نسبت به مطالعه منابع آزمون دکتری 99 مرتبط با سرفصل‌ها اقدام نمایند.

قابل توجه است که داوطلبان رشته‌هایی که تحت عنوان یک مجموعه در دفترچه ثبت نام دکتری 99 شناخته می‌شوند، لازم است به همه سؤالات آزمون دکتری آن مجموعه پاسخ دهند. به عنوان مثال داوطلبان آزمون دکتری جامعه‌شناسی، رفاه اجتماعی، سیاست‌گذاری فرهنگی، دانش اجتماعی مسلمین و مردم‌شناسی مطابق دفترچه یک مجموعه هستند و داوطلبان همه این رشته‌ها باید به همه سؤالات رشته علوم اجتماعی در آزمون دکتری 99 پاسخ دهند.

در ادامه فهرست سرفصل‌های آزمون دکتری 99 سراسری و آزاد ارائه شده است. برای مشاهده عناوین دروس امتحانی هر یک از رشته‌های آزمون دکتری 99 بر روی لینک رشته کلیک نمایید.

 

سرفصل‌های آزمون دکتری رشته‌های گروه علوم انسانی

سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته زبان و ادبیات فارسی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته جغرافیای سیاسی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته ژئومورفولوژی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته آب و هواشناسی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته زبان و ادبیات عرب سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته علوم اقتصادی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مدیریت ورزشی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته فیزیولوژی ورزشی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته آسیب‌شناسی ورزشی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته بیومکانیک ورزشی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته تاریخ اسلام
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته تاریخ ایران بعد از اسلام  سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته تاریخ ایران قبل از اسلام سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته علوم اجتماعی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته جمعیت‌شناسی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مددکاری اجتماعی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته علوم قرآن و حدیث
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته ادیان و عرفان سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته فلسفه و کلام اسلامی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته فقه شافعی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته فلسفه
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته فلسفه منطق سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته فلسفه علم سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته فلسفه تعلیم و تربیت
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته برنامه‌ریزی درسی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مدیریت آموزشی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته روان‌شناسی تربیتی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته تکنولوژی آموزشی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته آموزش عالی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مشاوره سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته سنجش و اندازه‌گیری سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته روان‌شناسی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته حقوق عمومی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته حقوق بین ‌الملل عمومی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته حقوق خصوصی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته حقوق نفت و گاز
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته علوم سیاسی و روابط بین‌الملل سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مدیریت راهبردی و بازرگانی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مدیریت دولتی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مدیریت صنعتی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مدیریت رسانه و اطلاعات سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مدیریت پیشگیری از جرم، جرم‌یابی و ایمنی ترافیک
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مدیریت فناوری اطلاعات سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته کارآفرینی، آینده‌پژوهی و مدیریت تکنولوژی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته گردشگری سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مالی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته حسابداری
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته علوم ارتباطات سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته باستان‌شناسی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته محیط‌زیست
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مطالعات زنان سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مدرسی معارف اسلامی  

 

سرفصل‌های آزمون دکتری رشته‌های گروه علوم پایه

سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته زمین‌شناسی، فسیل‌شناسی و چینه‌شناسی

سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته زمین‌شناسی نفت سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته زمین‌شناسی سنگ‌شناسی رسوبی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته زمین‌شناسی آب‌های زیرزمینی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته زمین‌شناسی مهندسی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته زمین‌شناسی زیست‌محیطی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته زمین‌شناسی پترولوژی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته زمین‌شناسی اقتصادی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته زمین‌شناسی تکتونیک
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته شیمی فیزیک سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته شیمی آلی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته شیمی تجزیه
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته شیمی معدنی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته شیمی کاربردی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته شیمی پلیمر
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته فیتوشیمی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته هواشناسی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته زیست‌شناسی گیاهی – فیزیولوژی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته زیست‌شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم‌شناسی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته زیست‌شناسی گیاهی – سلولی و تکوینی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته زیست‌شناسی جانوری – فیزیولوژی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته زیست‌شناسی جانوری – بیوسیستماتیک سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته زیست‌شناسی جانوری – سلولی و تکوینی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته زیست‌شناسی سلولی و مولکولی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته بیوشیمی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته ژنتیک مولکولی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته میکروبیولوژی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته بیوفیزیک سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته زیست فناوری میکروبی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته آمار
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته ریاضی محض سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته ریاضی کاربردی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته فیزیک دریا
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته زیست‌شناسی دریا سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته علوم و فناوری نانو – نانوفیزیک سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته فیزیک
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته فوتونیک سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته ژئوفیزیک – لرزه‌شناسی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته ژئوفیزیک – زلزله‌شناسی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته ژئوفیزیک – الکترومغناطیس سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته ژئوفیزیک – گرانی‌سنجی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته علوم و فناوری نانو- نانوشیمی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته ریززیست فناوری سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته بیوانفورماتیک سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته علوم کامپیوتر
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته علوم شناختی    

 

سرفصل‌های آزمون دکتری رشته‌های گروه فنی مهندسی

سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی برق – الکترونیک سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی برق – مخابرات سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی برق – قدرت
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی برق – کنترل سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی عمران – سازه سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی عمران – زلزله
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی عمران – ژئوتکنیک سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی عمران – آب و سازه‎های هیدرولیکی  سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی عمران – راه و ترابری
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی عمران – سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی  سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی عمران – مدیریت منابع آب سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی عمران – حمل و نقل
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی عمران – مدیریت ساخت سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی عمران – محیط‌زیست سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی نقشه‌برداری – ژئودزی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی نقشه‌برداری – فتوگرامتری سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی نقشه‌برداری – سنجش از دور سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی نقشه‌برداری – سیستم اطلاعات مکانی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی مکانیک – ساخت و تولید سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی مکانیک – مکانیک جامدات سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی مکانیک – دینامیک، کنترل و ارتعاشات
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی دریا سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی هوافضا – آیرودینامیک
 سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی هوافضا – جلوبرندگی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی هوافضا – سازه‌های هوایی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل
 سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی معدن – اکتشاف سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی معدن – استخراج سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی معدن – مکانیک سنگ سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی پلیمر – پلیمر سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی پلیمر – رنگ
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی محیط‌‌زیست – منابع آب سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی محیط‌زیست – آب و فاضلاب سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی محیط‌زیست – مواد زائد جامد
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی محیط‌زیست – آلودگی هوا سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی پزشکی – بیوالکتریک سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی پزشکی – بیومکانیک
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی پزشکی – بیومتریال سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی صنایع سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی نفت – اکتشاف
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی نفت سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی کامپیوتر – نرم‌افزار و الگوریتم سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم‌های کامپیوتری
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی کامپیوتر – شبکه و رایانش سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی فناوری اطلاعات
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی مواد و متالورژی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی شیمی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته فناوری نانو- نانومواد سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته فناوری نانو- نانوالکترونیک سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی هسته‌ای – کاربرد پرتوها
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی هسته‌ای – راکتور سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی هسته‌ای – پرتو پزشکی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی هسته‌ای – گداخت
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی نساجی – شیمی نساجی و علوم الیاف سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی سیستم‌های انرژی

 

سرفصل‌های آزمون دکتری رشته‌های گروه کشاورزی و منابع طبیعی

سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته علوم و مهندسی محیط‌زیست سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته علوم و مهندسی باغبانی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته اقتصاد کشاورزی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی – بیولوژی و آناتومی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی – کامپوزیت‌های لیگنوسلولزی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی – صنایع سلولزی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مدیریت حاصل‌خیزی و زیست‌فناوری خاک سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مدیریت منابع خاک سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته علوم دامی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته علوم و مهندسی آب – سازه‌های آبی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته علوم و مهندسی آب – منابع آب
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته علوم و مهندسی آب – هواشناسی کشاورزی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته ژنتیک و به‌نژادی گیاهی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته آگروتکنولوژی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته آگروتکنولوژی – بذر سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته آگروتکنولوژی – علوم علف‌های هرز سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته بیوتکنولوژی کشاورزی 
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته آگرواکولوژی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته ترویج و آموزش کشاورزی پایدار سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته توسعه کشاورزی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته حشره‌شناسی کشاورزی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته بیماری‌شناسی گیاهی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته علوم و مهندسی جنگل – مدیریت جنگل
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته علوم و مهندسی جنگل – عمران و بهره‌برداری جنگل سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته علوم و مهندسی جنگل – علوم زیستی جنگل سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته علوم و مهندسی شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته علوم و مهندسی شیلات – فراوری محصولات شیلاتی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته علوم و مهندسی شیلات – صید و بهره‌برداری آبزیان سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته علوم و مهندسی مرتع
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مدیریت و کنترل بیابان سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته علوم و مهندسی آبخیز  

 

سرفصل‌های آزمون دکتری رشته‌های گروه هنر

سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مدیریت پروژه و ساخت سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته معماری سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته شهرسازی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته پژوهش هنر سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته تئاتر
   

 

سرفصل‌های آزمون دکتری رشته‌های گروه دامپزشکی

سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته جراحی دامپزشکی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته مامائی و بیماری‌های تولیدمثل دام سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته بیماری‌های داخلی دام‌های کوچک
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته رادیولوژی دامپزشکی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی 
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته پاتولوژی دامپزشکی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته بهداشت و بیماری‌های پرندگان سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته بیوشیمی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته بهداشت و بیماری‌های آّبزیان  سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته بهداشت مواد غذایی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته بهداشت خوراک دام
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته اپیدمیولوژی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته انگل‌شناسی دامپزشکی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته باکتری‌شناسی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته ویروس‌شناسی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته قارچ‌شناسی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته ایمنی‌شناسی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته بیوتکنولوژی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته فناوری تولیدمثل در دامپزشکی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته سم‌شناسی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته فارماکولوژی دامپزشکی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته فیزیولوژی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته آناتومی و جنین‌شناسی مقایسه‌ای
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته بافت‌شناسی مقایسه‌ای سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته بیهوشی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی  

 

سرفصل‌های آزمون دکتری رشته‌های گروه زبان

سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته آموزش زبان فرانسه سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته ادبیات فرانسه سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته آموزش زبان روسی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته آموزش زبان آلمانی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته آموزش زبان انگلیسی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته زبان و ادبیات انگلیسی
سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته ترجمه سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته زبان‌شناسی سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته فرهنگ و زبان ‌های باستانی

 

مطالب مفید برای داوطلبان آزمون دکتری 99

اینستاگرام آزمون دکتری