/, مجموعه مهندسی برق/انجمن آزمون دکتری مجموعه مهندسی برق

مدرسان شریف

انجمن آزمون دکتری مجموعه مهندسی برق

انجمن آزمون دکتری مهندسی برق - الکترونیک

رشته ها و گرایش های دکتری مهندسی برق - الکترونیک

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته مهندسی برق – الکترونیک در مقطع دکتری دارای پذیرش در 2 گرایش به شرح زیر است:

1) الکترونیک

2) جنگ الکترونیک (منحصراً در دانشگاه جامع امام حسین)

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری مهندسی برق – الکترونیک در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مهندسی برق - الکترونیک

داوطلبان آزمون دکتری رشته مهندسی برق – الکترونیک لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته مهندسی برق – الکترونیک در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری مهندسی برق - الکترونیک

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته مهندسی برق – الکترونیک نیازی به داشتن مدرک کارشناسی ارشد با رشته مرتبط نیست. فارغ‌‌التحصیلان کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجاز به ثبت‌نام در کنکور دکتری این رشته هستند. جزئیات را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

 

منابع آزمون دکتری مهندسی برق - الکترونیک

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مهندسی برق – الکترونیک به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته مهندسی برق – الکترونیک اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری مهندسی برق – الکترونیک که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی برق - الکترونیک

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری مهندسی برق – الکترونیک سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی برق – الکترونیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی برق – الکترونیک

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 95 مجموعه مهندسی برق

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته برق الکترونیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته برق الکترونیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته برق الکترونیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته برق الکترونیک

انجمن آزمون دکتری مهندسی برق - مخابرات

رشته ها و گرایش های دکتری مهندسی برق - مخابرات

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته مهندسی برق – مخابرات در مقطع دکتری دارای پذیرش در 3 گرایش به شرح زیر است:

1) مخابرات میدان و موج

2) مخابرات سیستم

3) جنگ الکترونیک (منحصراً در دانشگاه جامع امام حسین)

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری مهندسی برق – مخابرات در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مهندسی برق - مخابرات

داوطلبان آزمون دکتری رشته مهندسی برق – مخابرات لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته مهندسی برق – مخابرات در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری مهندسی برق - مخابرات

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته مهندسی برق – مخابرات نیازی به داشتن مدرک کارشناسی ارشد با رشته مرتبط نیست. فارغ‌‌التحصیلان کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجاز به ثبت‌نام در کنکور دکتری این رشته هستند. جزئیات را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

 

منابع آزمون دکتری مهندسی برق - مخابرات

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مهندسی برق – مخابرات به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته مهندسی برق – مخابرات اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری مهندسی برق – مخابرات که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی برق - مخابرات

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری مهندسی برق – مخابرات سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی برق – مخابرات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی برق – مخابرات (مخابرات میدان و موج – مخابرات سیستم)

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 95 مجموعه مهندسی برق

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته برق مخابرات (میدان)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته برق مخابرات (میدان)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته برق مخابرات (میدان)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته برق مخابرات (سیستم)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته برق مخابرات (سیستم)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته برق مخابرات (سیستم)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته برق مخابرات (سیستم)

انجمن آزمون دکتری مهندسی برق - قدرت

رشته ها و گرایش های دکتری مهندسی برق - قدرت

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته مهندسی برق – قدرت در مقطع دکتری دارای پذیرش در 2 گرایش به شرح زیر است:

1) قدرت

2) جنگ الکترونیک (منحصراً در دانشگاه جامع امام حسین)

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری مهندسی برق – قدرت در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مهندسی برق - قدرت

داوطلبان آزمون دکتری رشته مهندسی برق – قدرت لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته مهندسی برق – قدرت در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری مهندسی برق - قدرت

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته مهندسی برق – قدرت نیازی به داشتن مدرک کارشناسی ارشد با رشته مرتبط نیست. فارغ‌‌التحصیلان کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجاز به ثبت‌نام در کنکور دکتری این رشته هستند. جزئیات را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

 

منابع آزمون دکتری مهندسی برق - قدرت

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مهندسی برق – قدرت به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته مهندسی برق – قدرت اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری مهندسی برق – قدرت که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی برق - قدرت

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری مهندسی برق – قدرت سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی برق ـ قدرت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی برق – قدرت

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 95 مجموعه مهندسی برق

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته برق – قدرت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته برق – قدرت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته برق – قدرت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته برق – قدرت

انجمن آزمون دکتری مهندسی برق - کنترل

رشته ها و گرایش های دکتری مهندسی برق - کنترل

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته مهندسی برق – کنترل در مقطع دکتری دارای پذیرش در 2 گرایش به شرح زیر است:

1) کنترل

2) کنترل و علائم

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری مهندسی برق – کنترل در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مهندسی برق - کنترل

داوطلبان آزمون دکتری رشته مهندسی برق – کنترل لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته مهندسی برق – کنترل در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری مهندسی برق - کنترل

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته مهندسی برق – کنترل نیازی به داشتن مدرک کارشناسی ارشد با رشته مرتبط نیست. فارغ‌‌التحصیلان کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجاز به ثبت‌نام در کنکور دکتری این رشته هستند. جزئیات را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری مهندسی برق – کنترل

 

منابع آزمون دکتری مهندسی برق - کنترل

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مهندسی برق – کنترل به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته مهندسی برق – کنترل اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری مهندسی برق – کنترل که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی برق - کنترل

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری مهندسی برق – کنترل سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی برق ـ کنترل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی برق – کنترل

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 95 مجموعه مهندسی برق

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته برق – کنترل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته برق – کنترل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته برق – کنترل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته برق – کنترل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته برق – هوش و روباتیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته برق – زمینه هوش ماشین و روباتیک

انجمن آزمون دکتری مجموعه مهندسی برق
به این مطلب امتیاز دهید.
۱۳۹۷-۱۰-۲۳ ۲۳:۱۷:۴۱ +۰۳:۳۰۱ مرداد, ۱۳۹۴|انجمن دکتری 98, مجموعه مهندسی برق|۴,۳۵۷ نظرات

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
فهیمه
فهیمه

سلام دوستان. فرق دکتری نانوفناوری- نانو الکترونیک با دکتری الکترونیک گرایش ادوات چیه

hasti
hasti

سلام دوستان
برای الکترومغناطیس و مدار چه منابعی رو پیشنهاد میکنید؟
و اینکه من چاپ قدیم کتاب ریاضی مهندسی و سیگنال راهیان ارشد رو دارم (که برای کنکور ارشد از روشون خونده بودم) به نظرتون ارزش داره چاپ جدید ابن کتاب ها رو تهیه کنم؟
ممنون میشم راهنماییم کنید

Reza
Reza

سلام الکترومغناطیس را نمیدونم. اما ریاضی مهندسی و مدار فقط مدرسان احتمالا دعام خواهید کرد

مخابرات
مخابرات

بچه ها من برای داوطلبین سال آینده حتماً به این انجمن سر میزنم هر چند وقت یکبار
اگه یه وقت سوالی داشتید اینجا بنویسید میام جواب میدم
چون این سایت خیلی بهم کمک کرد و میخوام دِین خودمو ادا کنم
انشالا همتون موفق باشید

مریم
مریم

سلام ممنونم
من می خواستم در مورد کتاب ها بهم بگید که کتاب مورد سیگنال چه کتابی بخونم ؟ مدار چه کتابی بخونم ؟
و

مخابرات
مخابرات

سلام عزیزم من کتاب حل مسائل ریاضی مهندسی بدون نیاز به محاسبه (یا خودکار- یه همچین چیزی) و کتاب مدار 1 و 2 و سیگنالها و سیستم مدرسان شریف رو تهیه کردم همچنین کتاب استعداد تحصیلی مدرسان شریف فقط کتاب تست البته کلن یکسال رو تست زدم خدمتت عرض کنم ریاضی برای حل سوالای ریاضی فوق العاده بود من تووو عمرم تست ریاضی در کنکور جواب نداده بودم ولی امسال به واسطه اون کتاب 5تا سوال ریاضی رو درست زدم استعداد تحصیلیش هم واقعن بینظیر بود اونقد سوالات رو دقیق و دسته بندی شده نوشتن که راحت یاد میگیری و… ادامه نظر»

برق الکترونیک
برق الکترونیک

دوستان کسانی که قبول شدن بگن انتخاب واحد کردند یا نه؟ معمولا چند روز در هفته کلاس میذارن و چند واحد؟

مخابرات
مخابرات

من مخابراتم علوم تحقیقات
ترم اول دو روز در هفته
ترم دوم یک روز در هفته

مریم
مریم

سلام دوستان
بگید که کجا قبول شدید چه دانشگاهی چه روزمه ای و چه گرایشی

سعید 97
سعید 97

سلام دوستان
کسی با این شماره ۰۲۶۳۶۱۸۲۳۷۳ زنگ زده؟ من که زنگ میزنم یا اشغال یا کسی گوشی رو بر نمیداره .در مورد تغییر اولویت انتخاب رشته صحبت کردید؟

برق
برق

منم تماس میگیرم جواب نمیدن

zari
zari

سلام. من هم چندین بار تلفن زدم و کسی جواب نمیده. کسی نمیدونه چطور میشه الویتها را تغییر داد؟

برق
برق

سلام دوستان
میخام اولویت هامو تغییر بدم چطوری باید باسنجش ارتباط بگیرم.لطفا منو راهنمایی کنید

کنکور دکتری۹۷
کنکور دکتری۹۷

سلام
با شماره ۰۲۶۳۶۱۸۲۳۷۳ تماس بگیرید.

برق
برق

تشکر از توجه و راهنمایی

zari
zari

سلام
این شماره که جواب نمیده

دانشحو
دانشحو

سلام
با شماره ۰۲۶۳۶۱۸۲۳۷۳ تماس بگیرید.

برق
برق

تشکر از توجه و راهنمایی

maryam
maryam

سلام
از دوستان کنترل کسی دانشگاه تفرش ثبت نام کرده؟
بانک ملی شهر ما میگه شماره شبایی که دانشگاه برای واریز پول داده وجود نداره؟

phd97
phd97

سلام دوستان گرامی
فرم صلاحیت عمومی رو کی پر کرده؟ تا چه تاریخی فرصت داریم؟
لینکشو در سایت سنجش نمی بینم کدوم قسمت باید رفت؟
اگر کسی فرم رو داره قرار بده ممنون میشم

فلسفه ت ت 2405
فلسفه ت ت 2405

تو صفحه ای که نتایج انتخاب رشته ات هست، لینکش هست

شادی
شادی

بچه ها با رتبه 200 و دانشگاه درجه 2 امیدی به قبولی در دانشگاه شهید بهشتی هست؟

mosi
mosi

سلام دوستان
در مصاحبه در رشته قدرت از چه دروسی سوال پرسیده میشه منظوم دروس تخصصیه ؟؟؟
آیا امکان داره از درس دینامیک سیستم قدرت و رله و حفاظت سوال بپرسند

رضا
رضا

کلا پنج دقیقه از خودت و پایان نامه میپرسند. البته دانشگاه های درجه یک اینطوریه باقی رو نمیدونم.

قدرت علی خ
قدرت علی خ

سلام خدمت دوستان
می خواستم بدونم اوناییکه شهرستانن. نمیتونن که 5 روز زودتر بیان تهران بخاطر تحویل مدارک به دانشگاه شهید بهشتی. چکار باید بکنن؟ دانشکده برق اطلاعیه زده تا تاریخ 8 خرداد باید مدارک فیزیکی تحویل داده بشن

d
d

سلام
user و pasw برای ثبت نام مصاحبه صنعتی اصفهان را در سایت گلستان، چی باید وارد کنیم؟
اگه از دوستان کسی ثبت نام کرده لطفا راهنمایی کنید.

مخابرات
مخابرات

کاربری: u18+ شماره داوطلبی
رمزعبور: کد ملی

aaaa
aaaa

کاربری: u18+شماره داوطلبی
رمزعبور:کدملی

برق
برق

سلام
برای مصاحبه دانشگاه شاهد دعوت شدم اما هیچ شناختی از این دانشگاه ندارم اگه کسی اطلاعی داره ممنون میشم راهنمایی کنه

مخابرات سیستم
مخابرات سیستم

بچه ها با تراز 1160 و رتبه 600 (آخرین رتبه مجاز 1200بود) که بیشتر شهرها جز تهران رو روزانه دعوت به مصاحبه شدم، امید داشته باشم آزاد تهران قبول شم؟
چون نمیتونم خارج از تهران درس بخونم مصاحبه روزانه ها نمیرم

به Telecom
به Telecom

با سلام
لطفا راهنمایی نمائید برخی از دانشگاه ها توصیه نامه نخواستن آیا به نظر شما واقعا مهم نبست من از دانشجوهای همون دانشگاه پرسیدم گفتن مهم نیست حال میخواست از نظر شما توصیه ببریم یا نه. و اینکه شنیدم میگین در برخی موارد اساتید مصاحبه کننده از استاد راهنما وضعیت دانشجوها را پیگیری میکنه واقعا درسته و دوم اینکه نبردنش تاثیر منفی نداره. با تشکر

Telecom
Telecom

توصیه نامه از استاد راهنما حتما داشته باشید. کپی ازش بگیرید هر جا رفتید بدید بهشون. بله اکثرا زنگ میزنن به استاد راهنما و امارتونو میگیرن یا میگن به استاد راهنمات بگو ایمیل بزنه به ما. هر جا یه جور عمل میکنن. بعضی هام نه زنگ میزنن نه توصیه میخوان. ولی شما همراتون باشه

مخابرات
مخابرات

سلام بچه ها
من با تراز ١٢٠٠ مخابرات روزانه و شبانه سمنان و شبانه شاهد مجاز شدم
خیلى مذهبى نیستم اما با چادر سر کردن مشکلی ندارم
به نظرتون شاهد قبول میشم برای مصاحبه برم ؟
فکر میکنید شانسى برای قبولی آزاد داخل تهران دارم؟
رزومه نسبتاً خوبی دارم برای مصاحبه هیچ مشکلى ندارم

ieee
ieee

سلام من خدا را شکر رشت گیلان انتخاب اولمم بود قبول شدم بچه ها شما چه کردید

Telecom
Telecom

یادش بخیر این سایت. کلی خاطره دارم باش.
من الان دانشجو دکتری مخابرات سیستم روزانه هستم. لیسانس و فوقم ازاد بوده. رزومم نسبتا خوب بود. تقریبا اکثر دانشگاه ها رفتم برا مصاحبه پارسال. پردازش تصویر کار کردم و میکنم. دوستان اگه سوالی دارید زیر همین بپرسید تا جواب بدم. زکات علم نشر اونه. به امید موفقیت همه شماها.

احمد
احمد

سلام. من شنیدم بعد از مصاحبه ها سنجش یه زمانی مشخص میکنه برای جابجایی اولویت ها. این درسته؟؟؟ ممنون

Telecom
Telecom

بله. من خودم چند بار عوض کردم ترتیب رو

مخابرات
مخابرات

سلام چقد خوب موفق باشی
میشه درباره مصاحبه آزاد یه توضیح کوتاه بدى
خیلی پارتی بازی میکنن؟؟ برای کسیکه شاغل هستش خیلی سختگیر هستن ؟؟ ازمون علمی هم میگیرن ؟؟؟؟

Telecom
Telecom

توی دانشگاه ازاد با یه رزومه معمولی همه قبولید. نگران ازاد نباشید. توی سراسری نگید سرکار میرم چون اگه بفهمند رد خواهید شد. شاهد رو به هیچ وجه توصیه نمیکنم برید مصاحبه. تاکید میکنم به هیچ وجه. علتشو نمیتونم اینجا بگم.

مخابرات
مخابرات

خیلی ممنونم بابت توضیحاتت
با این حساب اگه بخوام فقط مصاحبه آزاد رو شرکت کنم که دیگه نیاز به تکمیل فرم صلاحیت سازمان سنجش ندارم ؟

Telecom
Telecom

نه نیازی ندارید دیگه. صلاحیت برای دانشگاه سراسری است.

حسین
حسین

ببخشید دانشگاه صعتی شیراز رفتید مصاحبش چطور بود؟

Telecom
Telecom

بله رفتم. راحت میشه اونجا قبول شد. یه مقاله درست و حسابی داشته باشید حله. بیشتر روی دانشگاه تحصیل قبلیتون تمرکز میکنن. اگه جای نسبتا خوبی باشید نگرانی نداره. دوستم از ازاد نجف ابادم قبول شد اونجا. از خلیج فارسم گرفتن دانشجو. در کل گلابی است

Bargh
Bargh

سلام به نظرت با ارشد دانشگاه ازاد یاسوج معدل۱۸و رتبه خوب دکتری جایی شبانه قبول میشمیم؟

مخابرات
مخابرات

سلام
چندتا دانشگاه میشه برای مصاحبه رفت؟

ieee
ieee

هرN تا که مجاز شدید

احمد
احمد

سلام دوستان. اگه کسی چنتا دانشگاه و بره برای مصاحبه و مثلا 3 تا دانشگاه و قبول بشه. اون وقت تو کارنامه نهایی هر سه تا دانشگاه و میزنن قبولی و حق انتخاب داره؟؟؟ یا چطوریه این قضیه؟؟؟

ieee
ieee

سلام
نه بر حسب الویت بندی که در انتخاب رشته داشته اید اون انتخابی که قبول شدینا میرید اونم فقط یک دانشگاه

ieee
ieee

سلام
فردا ساعت 14 نتایج اعلام میشه

11
11

نتایج کی اعلام میشه پس ؟

مخابرات
مخابرات

تو سایت سنجش زده هفته اول خرداد

ieee
ieee

سلام هفته اول خرداد نمییاد بلکه اواخر اردیبهشت میاد یعنی امکان داره ماکزیموم تا 31 اردیبهشت بیاد در سایت سنجشم نوشته

امین
امین

سلام خواستم بدونم انتخاب رشته دانشگاه آزاد کی شروع میشه پس…

میثم
میثم

با تراز 2800 امیدی به شبانه خواجه نصیر تو برق قدرت است؟

میثم
میثم

با رتبه 213 و تراز 2700 جایی میتونم قبول شم؟

میثم
میثم

ببخشسد تراز 2800

مونا فقط سازه
مونا فقط سازه

روزانه درجه 2
شبانه درجه 2و3
پردیس همه جا
آزاد کاملا

میثم
میثم

ممنون

النا
النا

سلام
تراز سال گذشته برق قدرت دانشگاه زنجان در دوره روزانه چند بوده؟
کسی اطلاعی داره؟

prominent
prominent

سلام
تراز 2591

منصور
منصور

دوستان سلام
رتبه ۳۴۵ قدرت کجاها روزانه و شبانه دعوت به مصاحبه میشه؟ کسی میدونه از بچه های پارسال؟شبانه تهران رو میارم؟ خواهش میکنم جواب بدید؟

prominent
prominent

سلام
شبانه تهران 2892 ترازشه

ارغوان
ارغوان

سلام… به همه دوستانی که رتبه خوب کسب کردن تبریک میگم و امیدوارم اونایی که نتیجه دلخواه نگرفتن سال بعد بهترین رتبه رو بیارن … من یه سوال از دوستانی که مدار رو درصد بالا زدن دارم … میشه بگید مدار از روی چی خوندین یا اگه کلاس رفتین کدوم کلاس یا جزوه کدوم استاد از همه بهتره؟ … راستش من رزومه ام خوبه ارشد هم صنعتی اصفهان بودم اما مدارم اصلا خوب نیست تو کنکور ارشد 25 درصد زدم الانم برای کنکور دکتری خیلی نگران مدارم… میشه راهنماییم کنید؟

prominent
prominent

سلام بنده در کنکور دکتری درس ماشین را 70/07 زدم
کتاب مدرسان خیلی خوبه
و بر عکس بنده دوست بنده درس مدار را نزدیک 60 الی 70 زد و اونم کتاب مدرسان را خوند
مدرسان کلیه کتاب هاش در زمینه قدرت عالیه

رضا
رضا

مدار کتاب کارو زرگر رو بخونید.

میثم
میثم

دوستان با رتبه 213 و تراز 2800 به روزانه خواجه نصیر دعوت به مصاحبه میشم؟

prominent
prominent

خیر تراز این دانشگاه 4475 بود سال پیش

سیروان
سیروان

معلومنیست. تراز امسال با پارسال متفاوته

امیر
امیر

سلام تراز رو چطور محاسبه میکنند؟
نمره کل ۴۹۷

prominent
prominent

تراز همون نمره کله
نحوه محاسبه
میانگین کل درصدهای تخصصی و عمومی را بر میانگین کلی عمومی و تخصصی نفر اول که امسال بین 57تا 58 درصد هست کنید جواب حاصله را در عدد 8000 تقسیم کنین

prominent
prominent

میانگین را تقسیم میانگین نفر اول

برق قدرت
برق قدرت

حد نصاب اعلامی توسط دانشگاه کجا میشه پیدا کرد؟

مونا
مونا

تو کارنامه بعدیمون میاد. قبل اون اعلام نمیکنن.

مخابرات سیستم
مخابرات سیستم

سلام دوستان لطفا جواب بدین
با رتبه ۲۸۷_و تراز ۲۱۳۸سهمیه آزاد امیدی یه دانشگاه شهبد چمران هست رزومم ضعیفه

الکترومیک
الکترومیک

با سلام با رتبه 420 امیدی به قبولی روزانه هست
لطفا جواب بدهید

منصور اش
منصور اش

دوستان سلام
رتبه ۳۴۵ قدرت کجاها روزانه و شبانه دعوت به مصاحبه میشه؟ کسی میدونه از بچه های پارسال؟

قدرت
قدرت

تخصصی 38
استعداد 15
رتبه 71
تراز 3771
اگه بخام فقط صنعتی شیرازربرم…چند درصد احتمال داره قبولشم؟

مونا
مونا

احتمالش خیلی خیلی زیاده

prominent
prominent

سلام
الان اکسپت موقت گواهینامه مقاله ایتالیا در دومین کنفرانس منابع انرژی به دستم رسید گواهی موقت را ببرم مصاحبه قبول میکنن؟؟

محمد
محمد

ببخشید دوستان اطلاعی در مورد دانشگاه شهید رجایی دارید ؟منظور از ویژه فرهنگیان یعنی چه یعنی بین فرهنگیان فقط رقابت در پذیرش هست؟

prominent
prominent

بله

محمد
محمد

مگه چندتا فرهنگی مثلا رشته برق شرکت کرده چطور میشه آموزش و بدست آورد از طرفی محدود تراز اعلام میکنند؟چطور سهمیه ای هست؟

prominent
prominent

در واقع در کارنامه ای که به شما دادن نوشتن سهمطه آزاد ولی برخی ها که جز مدرسین بودند نوشتن مربی این اطلاعات را سنجش میگیره و فقط این پذیرش را منوط به کسایی میدونه که مربی هستند نه ما

محمد
محمد

ببخشید شما میدونی تا چه رتبه و ترازی دانشجو
میگیر؟

سمیه
سمیه

سلام وقتتون بخیر
من با رتبه ۷۹۹ و تراز ۱۲۰۷ برق و الکترونیک به نظرتون امیدی هست صنعتی شیراز قبول بشم؟؟؟؟

prominent
prominent

باتوجه به تراز سال قبل شما در دانشگاه شبانه بیرجند قبولید

قدرت
قدرت

از کجا تراز قبولی پارسال رو آوردبد؟

قدرت علی خ
قدرت علی خ

سلام
دوستان قدرتی که از پارسال تجربه دارن. واسه مصاحبه رو چ درسایی از ارشد تسلط داشته باشیم؟

...
...

سلام دوستان، دانشگاه یزد یه نفر قدرت میگیره، کسی اطلاع داره کدوم گرایش قدرت مدنظرشون هست؟

منصور اش
منصور اش

با سلام
من معدلم رو در کارنامه حدود نیم نمره کمتر درج شده. آیا معدل درج شده در کارنامه در رتبه و تراز تاثیری داشته است؟
من ۳۴۵ قدرت هستم. آیا در یکی از دانشگاههای تهران دعوت به مصاحبه میشوم؟
شبانه دانشگاه تهران و خواجه نصیر تا چه رتبه ای دعوت میشه

داوطلب الکترونیک
داوطلب الکترونیک

سلام. از طریق سیستم پاسخگویی سازمان سنجش راجع به معدلتون سوال کنید حتما راهنماییتون میکنند.
دعوت به مصاحبه باتوجه به ترازه و هرسال متفاوته. به خاطر همین نمیشه قطعی نظر داد.

رضا
رضا

با توجه به شرایط سال های قبل تهران شانسی ندارید. ولی خوب سال به سال عوض میشه.

پیام
پیام

سلام خسته نباشید ببخشید یه سوال دارم خیلی برام مهم تو گرایش قدرت تعداد سهمیه 25 درصدیای مجاز چقدر؟؟اینو یکی جواب بده ممنون

mosi
mosi

سلام
کل ظرفیت پذیرش روزانه قدرت 226 نفره و اگر توجه کرده باشید در قسمت کارنامه قید شده کل افراد مجاز 2034 نفره که اگر 2034 را بر عدد 9 تقسیم نماییم میشود همون 226 نفر این یعنی 9 برابر ظرفیت اعلام کردند که به نظر من آخرش بازم همون 3 برابر ظرفیت را میگیرند

davood
davood

سلام
آیا کسی اطلاع داره که چه تعداد مصاحبه مجاز هستیم شرکت کنیم؟ منظورم این که تعداد دعوت به مصاحبه سقف داره؟

مخابرات
مخابرات

سلام.سوال خوبیه. منم خیلی دنبال جواب این سوال هستم.سالهای قبل به نظرم 5 تا انتخاب اول رو دعوت به مصاحبه میشد ولی امسال من دفترچه رو زیرورو کردم هیچی نبود. بنظر میرسه محدودیتی نداره

برق قدرت
برق قدرت

تخصصی ۳۸.۸
استعداد ۱۶.۶
زبان ۲
رتبه ۶۲ قدرت
کجا امید داشته باشم؟

مونا
مونا

قطعا اکثر دانشگاههای تهران دعوت به مصاحبه میشین. ترازتون چند شد؟

برق قدرت
برق قدرت

ترازم ۳۹۳۴
فردوسی چطور دانشگاهیه؟
رتبه شما چند شده؟

مونا
مونا

فردوسی مشهد جزو تاپهاست تو ایران. خودتون میتونین رزومه اساتیدم ببینین. ترازیم که پارسال داده بودن بنسبت پایین بود دقیقش یادم نیس ولی من با تراز 2500 دعوت شده بودم که بخاطرشرایطم نرفتم..

منصور اش
منصور اش

با سلام
من معدلم رو در کارنامه حدود نیم نمره کمتر درج شده. آیا معدل درج شده در کارنامه در رتبه و تراز تاثیری داشته است؟
من ۳۴۵ قدرت هستم. آیا در یکی از دانشگاههای تهران دعوت به مصاحبه میشوم؟
شبانه دانشگاه تهران و خواجه نصیر تا چه رتبه ای دعوت میشه؟

mosi
mosi

در رشته برق قدرت در روزانه
با توجه به سه برابر ظرفیت که اعلام میکنن ما فرض میکنیم تا 2/2 دو و دو دهم دعوت به محاصبه کنن که من مینیمم ترین حالت را گرفتم این یعنی تا رتبه 500 امیدوار باشند بقیه فکر نکنم شانسی برای روزانه داشته باشند و از رتبه های 500 تا 650 هم شبانه امید داشته باشند
این استدلال بنده است شاید هم غلط باشد

مونا
مونا

بچه های قدرت که زیر 100 شدین ترازتونو میشه بگین؟

mosi
mosi

ببخشید شبانه 46

mosi
mosi

سلام
ظرفیت روزانه قدرت 227
شباهد46 نفر

دکتری
دکتری

سپاس

احمدرضا
احمدرضا

سلام. یه سوالی داشتم حداکثر رتبه دعوت به مصاحبه دکتری الکترونیک روزانه فردوسی مشهد چنده؟

قدرت
قدرت

قدرت
تخصصی 30
زبان منفی 4
استعداد منفی 1
رتبه 250
به نظرتون کجا دعوت به مصاحبه میشم؟

مخابرات سیستم
مخابرات سیستم

با سلام
با رتبه ۲۸۷و تراز 2138 شهید چمران اهواز دعوت میشم

عرفان
عرفان

با تراز 4000 و رتبه 75..تهران روزانه میارم؟؟؟؟

محمد
محمد

برق ،الکترونیک

محمد
محمد

با سلام
تخصصی 34
زبان 55
استعداد 23
رتبه 17
تهران یا شریف؟

کنترل
کنترل

گرایشتون چیه ؟؟

احمد، الکترونیک
احمد، الکترونیک

با سلام.
با رتبه 1500 که آخرین رتبه مجاز روزانه الکترونیک 1521 است. آیا امکان دعوت به مصاحبه روزانه زاهدان و یا بیرجند است یا خیر؟

mosi
mosi

اگر بخوام رک بگم
فکر کنم فقط پردیس قبول شید
ان شاالله سال بعد بهتر بتونید نتیجه بگیرید

محمدرضا،قدرت
محمدرضا،قدرت

سلام بچه عا ، امیدارم همه به خواسته هاشون برسن ، به نظرتون با رتبه ۱۳۴ و تراز ۳۱۸۰ کجاها میتونم قبول شم؟ تراز امسال واقعا پایین اومده ، پارسال همین رتبه ترازش ۳۸۰۰ میومد، به نظرتون دانشگاه ها هم تراز پذیرش رو پایین میارن با این وضعیت ؟؟

داوطلب الکترونیک
داوطلب الکترونیک

سلام. اینکه ترازها پایین اومده به خاطر بالاتر رفتن سطح سوالاته. و برای همه ی رتبه ها اتفاق افتاده. به نظر من منطقیش اینه که دانشگاه ها ترازشون رو پایین تر اعلام کنند.

الکترووونیک
الکترووونیک

باسلام
رشته الکترونیک با رتبه 325 وتراز 2356 امیدی به قبولی در روزانه شهرستان هارو دارم؟

داوطلب الکترونیک
داوطلب الکترونیک

سلام. اگر مثل سال گذشته باشه برای مصاحبه دعوت میشید.

mosi
mosi

100 درصد

M
M

اینم از شانس ما
تخصصی قدرت 20
عمومی 15
رتبه 450
تراز 2000
حیف شد…

مخابرات سیستم
مخابرات سیستم

من طی بررسی که انجام دادم دانشگاههایی مثل تبریز و سهند تا قبل از سال ۹۶ خودشون آزمون ارزیابی مجزا داشتند که اواخر خرداد یا اوایل تیر برگزار میشد و شامل دروس ارشد مثل فرآیند مخابرات پیشرفته و .. بود. ولی سال قبل هیچکدوم آزمون برگزار نکردن مثلا دانشگاه تبریز فقط گفته سر جلسه مصاحبه از درس مدار سوال میپرسه دانشگاه سهندم که کلا بیخیال ارزیابی کتبی شده
حالا برای امسال تکلیف چیه؟ آزمون هست نیست؟از کجا میشه فهمید؟

قدرت97
قدرت97

سلام
دوستان کسی میدونه چرا امسال تراز های قدرت پایین اومده من با رتبه 110 ترازم شده 3200 ؟ پارسال با این رتبه میشد 3800.
الان جدا تکلیف چیه؟ کف تراز رو میارن پایین؟

برق_الکترونیک
برق_الکترونیک

عزیزم تراز به درصدایی که زدین مربوطه نه به رتبه..
رتبتون کمتر شد شاید چون تعداد شرکت کننده ها نسبت به پارسال کمتره…

رضا
رضا

نه اتفاقا تعداد شرکت کننده ها بیشتر بود ولی خوب سطح سوالا سخت تر بودش.

منصور اش
منصور اش

سلام و تبریک
متوسط تخصصی شما چقدره؟

ساناز
ساناز

سلام کسیمیدونه با تراز 1888 برق قدرت امیدی به قبولی دانشگاههای سطح دو هست یا نه؟مثلا دانشگاه رازی.بوعلی یا کردستان
ممنون میشم جواب بدین

منصور اش
منصور اش

سلام
حداقل تراز واسه شبانه دانشگاه تهران و امیرکبیر در قدرت چقدره؟

mosi
mosi

بچه ها شانسی واسه قبولی دارم روزانه گیلان یا نه ممنون

محيا
محيا

سلام
رشته الکترونیک
رتبه 126 تراز 3369
اخرین رتبه مجاز روزانه 1521
فقط یک مقاله کنفرانس داخلی دارم
امیدی به قبولی داشته باشم؟
چاپ کتاب از پایان نامم تأثیر داره ؟

مخابرات سیستم
مخابرات سیستم

سلام وعرض ادب
بنده گرایش مخابرات سیستمم درصدام به قرار زیر است آیا امیدی به روزانه هست؟
تخصصی ۱۹
زبان ۰
استعداد ۷
رتبه سهمیه آزاد ۲۸۷
تراز۲۱۳۸

مخابراتی
مخابراتی

بله بعضی از دانشگاههای دولتی مثل بیرجند رو میتونید قبول بشید.

امیر
امیر

سلام. بچه ها برای بورسیه اعزام به خارج قدرت چه ترازی میخواد؟

power
power

متاسفانه :
تخصصی : ۱۰
استعداد : ۷
زبان : ۳
تراز : ۱۱۰۰
رتبه : ۱۰۲۱
روزانه دعوت میشم؟!!
رزومه : خیلی خوب

رضا
رضا

بعیده روزانه جایی دعوت بشید.

الکترون
الکترون

تخصصی 37
زبان 6
استعداد 9
رتبه 50 از 1790 نفر
الکترونیک

داوطلب الکترونیک
داوطلب الکترونیک

سلام. تبریک میگم‌. ترازتون چند شده؟
اولین باره که کنکور میدید؟

الکترون
الکترون

بله اولین بار
تراز 4500

منصور اش
منصور اش

سلام
با رتبه 345 و تراز 2285 و یک الزویر 2018 به یکی از دانشگاههای تهران معرفی میشم؟

مخابرات
مخابرات

سلام شما گرایشتون چی هست؟

زهره
زهره

الکترونیک
رتبه ۱۸۰
تراز ۳۰۰۰

مونا
مونا

بچه های قدرت میشه ترازو رتبتونو ذکر کنین؟

منصور اش
منصور اش

سلام دوستان
پارسال تا چه رتبه ای به دانشگاههای تهران معرفی شده؟

کنتری
کنتری

بچه ها تعداد حاضرین سر جلسه قدرت و الکترونیک و مخابراتو کنترل چقدر بوده امسال

مخابرات
مخابرات

مخابرات ۱۲۰۴

دکتری
دکتری

قدرت:
مینگین تخصصی 30
میانگین عمومی 10
رتبه 150

مونا
مونا

بچه های قدرت رتبه و ترازها تونو میشه بگین؟

منصور اش
منصور اش

سلام دوستان
رتبه ۳۴۵ قدرت با یک IS I جایی قبول میشه؟

mosi
mosi

سلام بچع ها
تخصصی 21
زبان 2
استعداد سفید
رتبه 479
تراز 1935
به نظرتون قبول پ
میشم جایی
مثلا روزانه شهرستانها را
تازه از سر سربازی اومدم و فقط 45 روز خوندم
خیلی ناراحتم که رتبه خوبی نیاوردم و خیلی خوشحالم که لا اقل مجاز شدم
به نظرتون امیدی واسه قبولی دارم

میثم
میثم

دوستان رتبه من در مهندسی برق قدرت شده 213 امید به جایی است؟

ee
ee

954کجا قبول میشم ؟

sss
sss

کجا ها قبول میشم ؟
494

mosi
mosi

بچه ها چه کردید

1 16 17 18