مدرسان شریف اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت، اقتصاد
و حسابداری کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، تکنولوژی و
مهندسی پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات استاد پرچ کتابخانه فرهنگ

تعیین زمان مصاحبه دیگر رشته های دکتری پژوهش محور ۹۳

معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی  جدول زمانی مصاحبه جاماندگان دکتری پژوهش محور ۹۳ را به روز رسانی کرد .

به گزارش پی اچ دی تست ، مرکز آزمون دانشگاه آزاد اعلام کرد : داوطلبانی که به هر دلیل در زمان اعلام شده موفق به حضور در جلسه مصاحبه دوره دکتری پژوهش محور نشده اند می توانند مطابق جدول ذیل برای شرکت در مصاحبه مطابق شرایط اعلام شده مراجعه نمایند.

آدرس محل مصاحبه: تهران،انتهای بزرگراه شهید ستاری،میدان دانشگاه،بلوار شهدای حصارک،سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی – ساختمان فرهیختگان(هتل)- طبقه نهم

کد رشته عنوان رشته تاریخ مصاحبه زمان حضور در محل مصاحبه
۱۰۵۰۳ بهداشت مواد غذایی ۹۴/۰۳/۲۷ ۱۴:۳۰
۱۰۵۲۴ بهداشت آبزیان ۹۴/۰۴/۰۲ ۱۶:۰۰
۲۰۱۰۱ زبان وادبیات فارسی ۹۴/۰۵/۰۹ ۱۱:۰۰
۲۰۲۰۵ زبان و ادبیات عرب ۹۴/۰۵/۰۶ ۱۴:۰۰
۲۰۳۱۱ زبان وادبیات انگلیسی ۹۴/۰۴/۳۱ ۱۱:۰۰
۲۰۳۱۲ آموزش زبان انگلیسی ۹۴/۰۵/۰۷ ۱۶:۰۰
۲۰۳۹۰ زبانشناسی همگانی ۹۴/۰۵/۰۸ ۱۰:۳۰
۲۰۴۰۱ الهیات و معارف اسلامی – ادیان و عرفان ۹۴/۰۵/۰۷ ۱۴:۰۰
۲۰۴۰۲ الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی ۹۴/۰۵/۰۶ ۱۴:۰۰
۲۰۴۰۵ الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث ۹۴/۰۵/۰۸ ۱۴:۰۰
۲۰۴۰۷ الهیات و معارف اسلامی – فقه ومبانی حقوق اسلامی ۹۴/۰۵/۱۲ ۸:۰۰
۲۰۴۰۹ الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و کلام اسلامی ۹۴/۰۵/۱۵ ۱۴:۰۰
۲۰۴۲۴ کلام ۹۴/۰۵/۰۶ ۱۰:۳۰
۲۰۴۲۵ عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی (س) ۹۴/۰۵/۱۲ ۱۰:۳۰
۲۰۴۲۹ علوم قرآن و حدیث ۹۴/۰۵/۰۸ ۱۴:۰۰
۲۰۴۵۶ فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی (ره) تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۰۵۱۶ علوم ارتباطات ۹۴/۰۵/۰۱ ۸:۰۰
۲۰۵۳۴ جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه ۹۴/۰۵/۰۷ ۱۱:۰۰
۲۰۵۳۵ جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی فرهنگی ۹۴/۰۵/۰۵ ۱۱:۰۰
۲۰۵۳۶ جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی گروه های اجتماعی ۹۴/۰۵/۰۴ ۱۴:۰۰
۲۰۵۳۷ جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی سیاسی ۹۴/۰۵/۰۸ ۱۱:۰۰
۲۰۵۳۸ جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران ۹۴/۰۵/۰۷ ۱۱:۰۰
۲۰۵۴۱ جامعه شناسی ورزش ۹۴/۰۵/۰۳ ۱۴:۰۰
۲۰۶۰۳ برنامه ریزی درسی ۹۴/۰۵/۲۴ ۱۴:۰۰
۲۰۶۲۸ فلسفه تعلیم و تربیت ۹۴/۰۵/۱۳ ۸:۰۰
۲۰۷۰۲ روانشناسی تربیتی ۹۴/۰۵/۱۵ ۱۴:۰۰
۲۰۷۰۵ روانشناسی عمومی ۹۴/۰۵/۱۶ ۱۴:۰۰
۲۰۷۰۹ روانشناسی سلامت ۹۴/۰۵/۱۴ ۸:۰۰
۲۰۷۱۲ روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ۹۴/۰۵/۱۱ ۱۰:۰۰
۲۰۸۰۷ حقوق خصوصی ۹۴/۰۴/۱۹ ۱۵:۰۰
۲۰۸۰۸ حقوق عمومی ۹۴/۰۴/۱۷ ۹:۰۰
۲۰۸۱۰ روابط بین الملل ۹۴/۰۵/۱۰ ۱۶:۰۰
۲۰۸۱۵ حقوق بین الملل عمومی ۹۴/۰۴/۱۶ ۱۲:۰۰
۲۰۸۱۸ حقوق کیفری و جرم شناسی ۹۴/۰۴/۱۹ ۱۵:۰۰
۲۰۸۳۰ علوم سیاسی – جامعه شناسی سیاسی ۹۴/۰۵/۰۶ ۸:۳۰
۲۰۸۳۱ علوم سیاسی – اندیشه های سیاسی ۹۴/۰۵/۰۶ ۱۰:۳۰
۲۰۸۳۲ علوم سیاسی – مسائل ایران ۹۴/۰۵/۰۶ ۱۶:۰۰
۲۰۸۳۳ علوم سیاسی – سیاستگذاری عمومی ۹۴/۰۵/۰۷ ۱۴:۰۰
۲۰۹۱۴ علوم اقتصادی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۱۰۰۲ فلسفه ۹۴/۰۵/۱۲ ۱۱:۰۰
۲۱۱۰۲ باستان شناسی ۹۴/۰۳/۲۴ ۱۴:۳۰
۲۱۱۰۳ تاریخ ۹۴/۰۳/۲۶ ۸:۳۰
۲۱۱۱۵ تاریخ – تاریخ ایران بعد از اسلام ۹۴/۰۳/۲۸ ۱۴:۳۰
۲۱۱۱۹ تاریخ -تاریخ اسلام ۹۴/۰۳/۳۱ ۱۴:۳۰
۲۱۱۲۵ تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام ۹۴/۰۳/۲۶ ۱۴:۳۰
۲۱۱۷۸ کارآفرینی – بخش عمومی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۱۱۷۹ کارآفرینی – سازمانی ۹۴/۰۴/۱۳ ۱۱:۰۰
۲۱۱۹۱ کارآفرینی – کسب و کار ۹۴/۰۴/۱۴ ۱۱:۰۰
۲۱۱۹۳ کارآفرینی – فناوری ۹۴/۰۴/۱۵ ۱۱:۰۰
۲۱۱۹۴ کارآفرینی – توسعه ۹۴/۰۴/۲۱ ۸:۰۰
۲۱۱۹۵ کارآفرینی – آموزش عالی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۱۲۱۰ مدیریت دولتی ۹۴/۰۴/۳۰ ۸:۰۰
۲۱۲۱۱ مدیریت صنعتی ۹۴/۰۴/۲۰ ۸:۰۰
۲۱۲۱۲ مدیریت آموزشی ۹۴/۰۵/۱۱ ۸:۰۰
۲۱۲۱۴ مدیریت محیط زیست – مدیریت محیط زیست ۹۴/۰۵/۰۷ ۸:۳۰
۲۱۲۱۶ مدیریت دولتی – مدیریت منابع انسانی ۹۴/۰۵/۱۷ ۱۶:۰۰
۲۱۲۲۱ مدیریت آموزش عالی ۹۴/۰۴/۳۱ ۱۴:۰۰
۲۱۲۲۲ مدیریت – مدیریت رسانه ای ۹۴/۰۵/۰۶ ۱۰:۰۰
۲۱۲۲۳ مدیریت تکنولوژی ۹۴/۰۴/۲۴ ۱۲:۰۰
۲۱۲۲۴ مدیریت فن آوری اطلاعات ۹۴/۰۴/۰۳ ۱۲:۰۰
۲۱۲۲۵ مدیریت محیط زیست-اقتصاد محیط زیست ۹۴/۰۵/۰۳ ۱۶:۰۰
۲۱۲۲۶ مدیریت محیط زیست-حقوق محیط زیست ۹۴/۰۵/۰۴ ۱۶:۰۰
۲۱۲۴۲ مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی ۹۴/۰۵/۰۷ ۱۵:۰۰
۲۱۲۴۷ مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی ۹۴/۰۴/۱۰ ۷:۳۰
۲۱۲۵۳ مدیریت – مدیریت مالی ۹۴/۰۵/۲۱ ۱۴:۰۰
۲۱۲۸۷ مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی ۹۴/۰۵/۰۷ ۱۴:۰۰
۲۱۲۸۸ مدیریت دولتی-رفتارسازمانی ۹۴/۰۵/۰۵ ۸:۰۰
۲۱۲۸۹ مدیریت دولتی-مدیریت تطبیقی و توسعه ۹۴/۰۵/۲۱ ۱۴:۰۰
۲۱۳۰۱ حسابداری ۹۴/۰۵/۱۱ ۱۶:۰۰
۲۱۴۱۰ تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشی ۹۴/۰۵/۱۹ ۱۱:۰۰
۲۱۴۲۳ فیزیولوژی ورزشی ۹۴/۰۵/۱۸ ۱۱:۰۰
۲۱۴۲۴ رفتار حرکتی ۹۴/۰۵/۱۸ ۸:۰۰
۲۱۴۵۰ فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس ۹۴/۰۵/۱۵ ۱۱:۰۰
۲۱۴۵۱ فیزیولوژی ورزشی – بیوشیمی و متابولیسم ورزشی ۹۴/۰۵/۱۵ ۱۴:۰۰
۲۱۵۰۱ جغرافیاوبرنامه ریزی شهری ۹۴/۰۵/۱۵ ۸:۰۰
۲۱۵۰۶ جغرافیای سیاسی ۹۴/۰۴/۳۰ ۸:۰۰
۲۱۵۱۸ جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ۹۴/۰۵/۱۵ ۱۱:۰۰
۲۱۵۴۱ آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی) ۹۴/۰۵/۰۶ ۸:۰۰
۲۱۶۰۲ مشاوره ۹۴/۰۵/۰۵ ۱۰:۰۰
۲۱۷۱۷ علم اطلاعات و دانش شناسی ۹۴/۰۵/۲۶ ۱۱:۰۰
۳۰۱۱۲ ریاضی – جبر ۹۴/۰۵/۱۵ ۱۱:۰۰
۳۰۱۱۳ ریاضی – آنالیز ۹۴/۰۵/۱۵ ۱۱:۰۰
۳۰۱۲۰ ریاضی کاربردی ۹۴/۰۵/۱۴ ۱۶:۰۰
۳۰۲۰۱ فیزیک ۹۴/۰۵/۱۱ ۱۴:۰۰
۳۰۲۰۸ ژئوفیزیک – الکترومغناطیس ۹۴/۰۴/۳۱ ۱۴:۰۰
۳۰۲۱۱ ژئوفیزیک – زلزله شناسی ۹۴/۰۴/۳۰ ۱۴:۰۰
۳۰۳۱۸ شیمی گرایش شیمی کاربردی ۹۴/۰۳/۲۵ ۱۴:۰۰
۳۰۳۱۹ شیمی گرایش شیمی تجزیه ۹۴/۰۳/۲۶ ۱۴:۰۰
۳۰۳۲۰ شیمی گرایش شیمی معدنی ۹۴/۰۳/۲۶ ۱۴:۰۰
۳۰۳۲۱ شیمی گرایش شیمی فیزیک ۹۴/۰۳/۲۵ ۱۴:۰۰
۳۰۳۲۲ شیمی گرایش شیمی آلی ۹۴/۰۳/۲۷ ۱۴:۰۰
۳۰۴۰۵ زمین شناسی – زمین شناسی اقتصادی ۹۴/۰۴/۳۱ ۱۱:۰۰
۳۰۴۰۸ زمین شناسی – تکتونیک ۹۴/۰۴/۳۱ ۸:۰۰
۳۰۴۱۶ زمین شناسی-فسیل شناسی و چینه شناسی ۹۴/۰۴/۳۰ ۸:۰۰
۳۰۴۱۷ زمین شناسی – سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی ۹۴/۰۵/۰۱ ۸:۰۰
۳۰۵۱۲ بیوفیزیک ۹۴/۰۴/۲۹ ۱۱:۰۰
۳۰۵۱۹ زیست شناسی – فیزیولوژی جانوری ۹۴/۰۳/۲۸ ۱۴:۰۰
۳۰۵۲۵ زیست شناسی- ژنتیک مولکولی ۹۴/۰۳/۲۶ ۱۴:۰۰
۳۰۵۲۸ بیوشیمی ۹۴/۰۴/۲۴ ۸:۰۰
۳۰۵۳۱ زیست شناسی دریا- بوم شناسی دریا ۹۴/۰۵/۰۵ ۱۱:۰۰
۳۰۵۳۲ زیست شناسی دریا – جانوران دریا ۹۴/۰۵/۰۶ ۱۱:۰۰
۳۰۵۳۵ زیست شناسی- سیستماتیک گیاهی ۹۴/۰۳/۲۸ ۱۴:۰۰
۳۰۵۳۶ زیست شناسی – سلولی و تکوینی گیاهی ۹۴/۰۳/۲۸ ۱۴:۰۰
۳۰۵۴۴ علوم جانوری- تکوینی ۹۴/۰۴/۰۲ ۱۴:۰۰
۳۰۵۴۵ زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی ۹۴/۰۴/۰۳ ۱۴:۰۰
۳۰۵۴۶ زیست شناسی – سلولی و مولکولی ۹۴/۰۳/۲۷ ۱۴:۰۰
۳۰۵۴۸ زیست شناسی – میکروبیولوژی ۹۴/۰۴/۲۱ ۱۳:۰۰
۳۰۷۰۲ هواشناسی ۹۴/۰۵/۱۱ ۹:۰۰
۳۰۸۰۱ آمار ۹۴/۰۴/۰۴ ۸:۰۰
۴۰۱۰۱ مهندسی برق- الکترونیک ۹۴/۰۵/۱۷ ۱۴:۰۰
۴۰۱۲۳ مهندسی برق ـ قدرت تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۴۰۱۴۴ مهندسی برق- کنترل و سیستم تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۴۰۱۴۵ مهندسی برق – مخابرات ۹۴/۰۵/۱۷ ۱۴:۰۰
۴۰۲۰۱ مهندسی شیمی ۹۴/۰۴/۲۴ ۸:۳۰
۴۰۲۲۲ مهندسی پلیمر – مهندسی پلیمر ۹۴/۰۵/۱۰ ۱۰:۰۰
۴۰۲۲۷ مهندسی محیط زیست ۹۴/۰۴/۰۴ ۸:۳۰
۴۰۳۱۱ مهندسی صنایع-برنامه ریزی ومدیریت تولید تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۴۰۳۱۲ مهندسی صنایع-اتوماسیون تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۴۰۳۱۳ مهندسی صنایع-تحقیق درعملیات ومهندسی سیستم ۹۴/۰۵/۱۴ ۱۶:۰۰
۴۰۳۸۹ مهندسی عمران – مدیریت ساخت تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۴۰۳۹۲ مهندسی عمران – مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۴۰۳۹۷ مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت منابع آب تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۴۰۴۲۶ مهندسی عمران – مهندسی زلزله تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۴۰۴۴۴ مهندسی عمران- ژئوتکنیک تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۴۰۴۷۱ مهندسی عمران – سازه تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۴۰۵۱۰ مهندسی معدن تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۴۰۶۰۲ مهندسی مکانیک -طراحی جامدات تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۴۰۶۶۴ مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۴۰۷۳۳ مهندسی متالورژی و مواد تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۴۰۸۰۳ مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۴۰۸۱۸ مهندسی نساجی- شیمی نساجی ۹۴/۰۵/۰۶ ۱۴:۰۰
۴۱۰۱۵ مهندسی کامپیوتر-سیستم های نرم افزاری تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۴۱۰۲۰ مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۴۱۰۲۱ مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۴۱۱۰۶ مهندسی هوافضا ۹۴/۰۵/۱۸ ۱۱:۰۰
۴۱۲۰۱ مهندسی هسته ای – مهندسی انرژی هسته ای ۹۴/۰۴/۱۳ ۱۴:۰۰
۴۱۲۰۳ مهندسی هسته ای – مهندسی پرتوپزشکی ۹۴/۰۴/۱۰ ۱۴:۰۰
۴۱۳۰۶ مهندسی سیستمهای انرژی ۹۴/۰۴/۰۷ ۱۴:۰۰
۵۰۱۱۲ مهندسی کشاورزی – علوم طیور ۹۴/۰۴/۲۳ ۱۶:۰۰
۵۰۲۰۵ اقتصاد کشاورزی ۹۴/۰۵/۰۷ ۱۱:۰۰
۵۰۲۰۶ ترویج و آموزش کشاورزی ۹۴/۰۵/۱۲ ۱۱:۰۰
۵۰۲۰۷ اصلاح نباتات ۹۴/۰۵/۱۰ ۸:۰۰
۵۰۲۰۸ زراعت ۹۴/۰۴/۰۸ ۱۱:۰۰
۵۰۲۰۹ حشره شناسی کشاورزی ۹۴/۰۵/۰۱ ۱۴:۰۰
۵۰۲۱۴ توسعه کشاورزی ۹۴/۰۵/۰۷ ۱۴:۰۰
۵۰۲۱۷ خاکشناسی-شیمی و حاصلخیزی خاک ۹۴/۰۴/۳۰ ۱۴:۰۰
۵۰۲۱۸ خاکشناسی-پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک ۹۴/۰۴/۲۹ ۱۱:۰۰
۵۰۲۱۹ خاکشناسی-فیزیک و حفاظت خاک ۹۴/۰۴/۳۱ ۱۶:۰۰
۵۰۲۲۰ علوم باغبانی-گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای ۹۴/۰۵/۱۴ ۱۴:۰۰
۵۰۲۲۱ علوم باغبانی – میوه کاری ۹۴/۰۵/۱۳ ۱۴:۰۰
۵۰۲۲۲ علوم باغبانی- سبزی کاری ۹۴/۰۵/۱۴ ۱۴:۰۰
۵۰۲۲۳ علوم باغبانی – گیاهان زینتی ۹۴/۰۵/۱۲ ۱۱:۰۰
۵۰۲۲۷ سازه های آبی ۹۴/۰۵/۰۷ ۱۴:۰۰
۵۰۲۳۱ علوم جنگل ۹۴/۰۵/۱۴ ۱۴:۰۰
۵۰۲۳۴ علوم و صنایع چوب ۹۴/۰۵/۰۴ ۱۴:۰۰
۵۰۲۳۵ علوم و صنایع غذایی ۹۴/۰۴/۲۹ ۱۲:۰۰
۵۰۲۳۶ علوم و مهندسی آبخیزداری ۹۴/۰۵/۰۸ ۱۴:۰۰
۵۰۲۵۳ اقتصاد کشاورزی – اقتصاد منابع طبیعی ۹۴/۰۴/۳۱ ۱۴:۰۰
۵۰۳۰۴ آبیاری و زه کشی ۹۴/۰۵/۰۴ ۱۴:۰۰
۵۰۳۱۰ مکانیک ماشینهای کشاورزی ۹۴/۰۵/۰۷ ۱۶:۰۰
۵۰۳۱۳ مکانیزاسیون کشاورزی ۹۴/۰۵/۰۸ ۱۶:۰۰
۵۰۳۳۰ تکثیر و پرورش آبزیان ۹۴/۰۵/۱۳ ۱۱:۰۰
۵۰۳۳۴ مهندسی منابع آب ۹۴/۰۵/۰۶ ۱۱:۰۰
۵۰۳۳۵ تغذیه دام ۹۴/۰۵/۱۵ ۱۴:۰۰
۵۰۳۳۶ اصلاح نژاد دام ۹۴/۰۴/۱۴ ۱۴:۰۰
۵۰۴۰۹ علوم و صنایع غذایی – تکنولوژی مواد غذایی ۹۴/۰۴/۳۰ ۸:۰۰
۵۰۵۱۷ علوم مرتع ۹۴/۰۵/۰۴ ۱۴:۰۰
۵۰۵۸۷ محیط زیست – آلودگی محیط زیست ۹۴/۰۴/۳۱ ۱۴:۰۰
۵۰۵۸۸ محیط زیست – تنوع زیستی ۹۴/۰۴/۰۹ ۱۵:۰۰
۵۰۵۸۹ محیط زیست – آمایش محیط زیست ۹۴/۰۴/۰۸ ۱۶:۰۰
۵۰۶۰۷ بیماری شناسی گیاهی ۹۴/۰۵/۰۶ ۱۱:۰۰
۶۰۱۴۶ فلسفه هنر ۹۴/۰۵/۰۷ ۱۰:۰۰
۶۰۲۰۶ معماری ۹۴/۰۴/۰۹ ۸:۰۰
۶۰۲۱۴ شهرسازی ۹۴/۰۳/۲۷ ۸:۰۰
عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۲۷۷)

 1. سارا می‌گه:

  سلام
  کسی میدونه بچه هایی که لیسانس و فوق لیسانسشون غیر مرتبط هستو قبول نمیکنن؟ من دعوت به مصاحبه شدم ولی غیر مرتبطم

 2. مدیریت دولتی ق می‌گه:

  رهای عزیز،دکتر الناز،
  کجایید؟!!!
  به صفحه جدید بیایی لطفا
  رها جان روز شماری کنید.در این نامیدی همو تنها نذاریم.
  همه بهم ریخته ایم.بیایید در موردش صحبت کنیم

 3. قبول می‌گه:

  دوستان خوبم میدونم خیلی سخته که ببینیم قبول نشدیم ولی زندگی همینه باید کنار اومد .من بار چهارم که دارم مصاحبه میدم و نمره پایان نامم١٧.دیگه نمیدونم چه اتفاقی میفته ولی به زندگی بخندیدن و نگران نباشید که فرصت زیاده و بپذیرید که ممکنه نشه.

 4. قبول می‌گه:

  این موضوع پایان نامه و ریزش احتمالی خیلی بهم مربوطه و نگران کنندس!!!مگه از روز اول اعلام نکردند که از بین ١٠٠٠٠نفر ٣۵٠٠نفر واجد شرایط شدن.پس چرا الان دارن نمره پایان نامه رو پر رنگ میکنن!!این موضوع باید پیگیری بشه

 5. محمد قدیمی می‌گه:

  سلام، رها ودکتر الناز کجان نظرشونو بدونیم

 6. محمد می‌گه:

  اگه شرط نمره پایان نامه ملاک بود همون اول باید جزو شرایط اولیه ثبت نام میزاشتن نه الان که ۱۰ ماه گذشته من قراداد اموزشی بستم این ظلم در حق کسانی با شرایط مشابه من می باشد

 7. مسعود می‌گه:

  به نظر می رسد آخرین شرایط را اعلام کردن:
  از بین کسانی که نمره پایان نامه بالای ۱۸ و معدل ارشد بالای ۱۷ برای غیر علوم انسانی و ۱۸ برای علوم انسانی دارند پذیرش می کنند !
  این یعنی آنهایی که نمره پایان نامه زیر ۱۸ دارند، خداحافظ!
  تا این جا و با این فیلتر تعدادی که کم هم نیستن حذف میشوند!
  میمانه بقیه، که از بین آنها کسانی که بالا ترین امتیاز را کسب کردن و بر حسب رشته محل و ظرفیتی که قرار است درنظر بگیرن! پذیرش صورت می گیرد!

 8. توانا می‌گه:

  وای وای که باز اعلام نتایج به تعویق افتاد….دوستان عزیزبه نظرمن تااعلام نهایی نمی شه هیچی پیش بینی کرد فقط ازخدامی خوام همه ی کسانی که چندین ماه که منتظرندخوشحالشون کنه .

 9. کامپیوتر- می‌گه:

  اعلام کردند که ظرفیت پذیرش ۲۸۰۰نفره،ولی احتمالا فقط ۱۵۰۰نفر شرایط لازم را دارن،
  شرط پایان نامه را هم اضافه کردن.
  به نظر درست میاد،۳۵۰۰نفر شرکت کننده اولیه که غیبت هم زیاد بود،و در بعضی رشته ها مثل رشته من که ۱۱۵ نفر شرکت کننده بوده باید عده زیادی حذف بشن.
  طبیعتا با غایبین و مردودین رشته های پر متقاضی، بقیه دوستان حتما قبول هستن.

 10. علیرضا می‌گه:

  اگر خدا بخواد أنشالله همه ما قبول میشیم اینجور که اعلام کردن فک کنم موافقت اکثر مجوز هارو گرفتن که این خبر و دادن من به فال نیک میگیرم به امید قبولى همه دوستان

 11. مدیریت دولتی ق می‌گه:

  دوستان عزیز نظراتتون و بگین،واقعا تحلیل شما چیه؟!!!

 12. مدیریت دولتی ق می‌گه:

  اعلام کردند که ظرفیت پذیرش ۲۸۰۰نفره،ولی احتمالا فقط ۱۵۰۰نفر شرایط لازم را دارن،
  شرط پایان نامه را هم اضافه کردن.
  به نظر درست میاد،۳۵۰۰نفر شرکت کننده اولیه که غیبت هم زیاد بود،و در بعضی رشته ها مثل رشته من که ۷۰نفر شرکت کننده بوده و سه واحد دانشگاهی پذیرش داره،مسلما باید عده زیادی حذف بشن.
  طبیعتا با غایبین و مردودین رشته های پر متقاضی، بقیه دوستان حتما قبول هستن.

 13. بهرام می‌گه:

  در ابتدا معدل کل را با ریز نمرات چک کردند و بعد اگه استاد راهنما تشریف داشت برای مصاحبه میرفتید در جلسه مصاحبه ابتدا رزومه علمی و بعد در مورد طرح پیشنهادی سوالاتی پرسیده میشد و من با اطمینان کامل و قاطع عرض میکنم کلیه دوستانی که با استاد راهنما در مصاحبه شرکت داشته اند قبول قبول قبول هستند زیرا تعداد شرکت کننده در مصاحبه دکترای پژوهشی خیلی کم بود و این یعنی قبولی صد در صد همه دوستان موفق و موید باشتد

 14. بهرام می‌گه:

  با سلام من ۹۴/۵/۶ ساعت ۱۷ مصاحبه دکترای پژوهش محور در ساختمان فرهیختگان سازمان مرکزی در رشته علوم سیاسی داشتم در این گرایش برای دکترای پژوهشی دو نفر اماده بودند و یکی از مصاحبه کنندگان استاد بزرگ و گرانقدر جناب دکتر ازغندی بود و همانجا قبولی یا قبول نشدن را به ما می گفتند اگه کسی رزومه علمی قوی داشت واقعا سوالات تخصصی را ادامه نمی دادند و با نشان دادن علاقمندی به پذیرش روحیه ای مضاعف به مصاحبه شونده میدادند و نکته اینجاست در این مصاحبه حتما استاد راهنما همراه و پشتوانه شماست و کلی از نمره مصاحبه به ایشان تعلق میگیره به امید قبولی همه دوستان

  • علی می‌گه:

   سلام.پس به سلامتی شما قبول شدید؟ نمره پایان نامه شما بالای ۱۸ بود؟ اینو سوال میکردند یا نه؟چون قبلا این شرط رو اعلام نکرده بودن! گرایش شما چی بود؟کدوم دانشگاه ازاد رو انتخاب کردید؟ممنون از جوابهاتون

 15. لیلا می‌گه:

  نتایج مصاحبه های دوره دکتری تخصصی پژوهشی در نیمه دوم شهریور ماه اعلام خواهد شد. همچنین حداکثر ظرفیت پذیرش در این دوره دو هزارو ۸۰۰ نفر است که این تعداد در سقف پذیرش دانشگاه قرار دارد

 16. محمد می‌گه:

  یعنی چی اخه مگه زمان ثبت نام شرط نمره پایان نامه بوده
  یک سال سر کار بودم الکی

 17. سولماز می‌گه:

  باسلام به همگی. دوستان من پایان نامه ام ۱۷/۷۵ شده . خیلی ناراحتم یعنی دیگه قطع امید کنم قبول نیستم؟؟؟ وااااااییییییییییی خداااااااااااااا

  • علی می‌گه:

   سلام.اگه دقت کنید دکتر علوی گفته کسانی به مصاحبه دعوت شدند که شرط معدل و پایان نامه داشتند و اون رو ۱۸ اعلام کرده است.وقتی شما به مصاحبه دعوت شدید یعنی شرط رو داشتید!وگرنه دعوت نمیشدید.امکان داره شما با تبصره ای که وجود داشت ( تحصیل در دانشگاه های مادر) دعوت شده باشید که اونم جزو شرایط بود.پس نگران نباشید انشالله قبول هستید

 18. سامان ویسی می‌گه:

  رفقا حمله به سوی خبر جدید سایت
  http://phdtest.ir/1394/05/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-94-95/
  همه قبولی صد درصد. چون تمامی شرایط رو داشتیم. ۷۶۰ نفر دیگه هم جا دارند رفقا آآآآ. تبریک میگم به همه

 19. کامپیوتر- می‌گه:

  اگه اشتباه نکنم
  ۳۵۰۰-۱۵۰۰=۲۰۰۰

  کلا ۲۰۰۰ نفر میخان برای پژوهش محور گزینش کنن .

  بعبارتی از کل ظرفیت ۲۸۰۰ نفر ۸۰۰ نفر کم کردن و کل ظرفیت به ۲۰۰۰ نفر کاهش و قطعی شده است. احتمالا شرط فیلتر این بزرگواران نمره پایان نامه پایین ۱۸ بوده است.

 20. توانا می‌گه:

  بچه ها یعنی واقعا ٢٨٠٠نفربرای مصاحبه اومده بودن که١۵٠٠نفربخواد انتخاب بشه این یعنی انتظارچندماه بیهوده بوده ؟؟؟من که دیگه به هیچ خبری اطمینان ندارم نه اون همه اطمینان برای جذب همه نه کمترازنصف !!!دیگه واقعا که دیگه نمی کشم انقدرسردرد گرفتم که چشمان دیگه هیچ جارو نمی بینه …بچه ها کمک به دلداری خیلی نیازدارم ….یکی منو قانع کنه وضعیت چه طوره ؟؟…..

  • علی می‌گه:

   سلام. ببینید ۳۵۰۰ نفر به مصاحبه دعوت شدند. عده ای شرکت کردند و عده ای نیامدند. از بین این ۳۵۰۰ نفر اسم ۲۸۰۰ نفر اعلام می شود که قبول شده اند. خودشون میگن با توجه به سختگیری هایی که داریم ( احتمالا میزان شهریه ، هر استاد راهنما فقط ۲ دانشجو ، معرفی کارفرما و …) حدس میزنیم ۱۵۰۰ نفر بتوانند جذب بشوند. پس اسم ۲۸۰۰ نفر اعلام میشه و در این شک نکنید و بنظر میرسه با توجه به تعداد غایبین اکثر اونهایی که در مصاحبه بودند اسمشون اعلام بشود انشالله.

 21. علی می‌گه:

  سلام به همه ی دوستان
  خبر را دیدید؟
  ((نتیجه دکتری تخصصی دانشگاه آزاد نیمه دوم شهریور ماه اعلام می شود.

  معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد گفت: ظرفیت پذیرش ما در دکتری تخصصی اندازه سال گذشته یعنی حدود ۱۲ هزار نفر است. دانشگاه آزاد در سال ۹۳ برای اولین بار فراخوان دکترای پژوهش محور اعلام کرد و ثبت نام آن آذر ۹۳ انجام شد. براساس شرط معدل این ثبت نام صورت گرفت معدل بالای ۱۸ در گروه علوم انسانی و معدل بالای ۱۷ در سایر گروه ها و دارا بودن نمره پایان نامه بالای ۱۸ از شروط دعوت به مصاحبه دکترای پژوهش محور دانشگاه آزاد بود.

  علوی فاضل ادامه داد: از مجموع ۱۷۹ رشته دکتری پژوهش محور نیز مصاحبه ۱۶۹ رشته پایان یافته و مابقی آن نیز تا پایان مرداد انجام می شود. نتایج دکتری تخصصی پژوهش محور دانشگاه آزاد نیز نیمه دوم شهریور ماه اعلام می شود.

  وی ظرفیت دوره دکتری پژوهش محور دانشگاه آزاد را ۲۸۰۰ نفر اعلام کرد و افزود: با توجه به سختگیری هایی که در این راستا وجود دارد تصور ما این است که بیشتر از یک هزار و ۵۰۰ نفر نتوانند در این دوره جذب شوند.))
  در شرایط اولیه ثبت نام دارا بودن نمره پایان نامه بالای ۱۸ شرط نبود! همچنین با توجه به نکته سختگیری ها ظاهرا ۱۵۰۰ نفر جذب خواهند شد . یعنی از تعداد ۳۵۰۰ نفر که به مصاحبه دعوت شدند کمتر از نصف!!!

 22. منطقی می‌گه:

  اعلام نتایج نهایی دکتری آزاد ۹۴ در نیمه دوم شهریور ماه

  نتیجه نهایی آزمون دکترای تخصصی دانشگاه آزادازسوی معاونت سنجش وپذیرش این دانشگاه درنیمه دوم شهریورماه اعلام می‌شود.

  به گزارش خبرگزاری فارس، آزمون دکترای تخصصی دانشگاه آزاد دهم بهمن ماه سال ۹۳ با حضور بیش از ۱۱۱ هزار نفر و در ۲۱۵ رشته گرایش برگزار شد و اسامی چند برابر ظرفیت این دوره‌ها برای شرکت در مصاحبه ۲۳ خردادماه اعلام شد و نتیجه نهایی این آزمون نیز نیمه دوم شهریور ماه اعلام می شود.از ۲۱۵ رشته امتحانی تاکنون زمان‌بندی مصاحبه برای ۲۰۹ رشته اعلام شده و مصاحبه ۱۳۷ رشته هم به پایان رسیده است.

  مصاحبه تمام رشته‌ها تا پایان مرداده ماه به پایان می‌رسد و نتیجه نهایی نیمه دوم شهریورماه اعلام می‌شود.

  وضعیت پذیرش دانشجو در این دوره‌ها حدود ۱۲ هزار نفر است.

  همچنین پذیرش دکترای تخصصی پژوهش‌محور که از سال ۹۳ با مجوز وزارت علوم در دانشگاه آزاد آغاز شد نیز امسال انجام می‌شود.

  پذیرش دکترای پژوهش‌محور با شرط معدل بالای ۱۸ در علوم انسانی و بالای ۱۷ در سایر گروه‌ها و پایان‌نامه بالای ۱۸ انجام می‌شود.

  از مجموع ۱۷۹ رشته در دوره‌های پژوهش محور تا امروز مصاحبه ۱۶۹ رشته به پایان رسیده است.

  ظرفیت پذیرش دکترای پژوهش‌محور دانشگاه آزاد ۲۸۰۰ نفر است که این تعداد در قالب ظرفیت ۱۲ هزار نفری دکترای این دانشگاه قرار دارد.
  http://phdtest.ir/1394/05/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-94-95/

 23. علیرضا می‌گه:

  مصاحبه تمام رشته‌ها تا پایان مرداده ماه به پایان می‌رسد و نتیجه نهایی نیمه دوم شهریورماه اعلام می‌شود.

  وضعیت پذیرش دانشجو در این دوره‌ها حدود ۱۲ هزار نفر است.

  همچنین پذیرش دکترای تخصصی پژوهش‌محور که از سال ۹۳ با مجوز وزارت علوم در دانشگاه آزاد آغاز شد نیز امسال انجام می‌شود.

  پذیرش دکترای پژوهش‌محور با شرط معدل بالای ۱۸ در علوم انسانی و بالای ۱۷ در سایر گروه‌ها و پایان‌نامه بالای ۱۸ انجام می‌شود.

  از مجموع ۱۷۹ رشته در دوره‌های پژوهش محور تا امروز مصاحبه ۱۶۹ رشته به پایان رسیده است.

  ظرفیت پذیرش دکترای پژوهش‌محور دانشگاه آزاد ۲۸۰۰ نفر است که این تعداد در قالب ظرفیت ۱۲ هزار نفری دکترای این دانشگاه قرار دارد.

 24. علیرضا می‌گه:

  سلام مطلب جدیدو حتماً بخونین
  رشته به پایان رسیده است.

  ظرفیت پذیرش دکترای پژوهش‌محور دانشگاه آزاد ۲۸۰۰ نفر است که این تعداد در قالب ظرفیت ۱۲ هزار نفری دکترای این دانشگاه قرار دارد.

  سایر مطالب در این زمینه:

 25. توانا می‌گه:

  رهاجون ازشما متشکریم ،امیدوارم که باقبولی مزدصبروتحملمان راببینیم…

 26. مدیریت دولتی ق می‌گه:

  رها جان ،بسیار سپاسگزارم که با صبر و حوصله روز شماری میکنی و نور امید در دلمان ایجاد میشه.هممون قبولیم،من مطمینم،این روز شماری برای دیدن قبولیه نه اعلام نتایج:-)

 27. توانا می‌گه:

  ممنون رها جون روزشمارتون چندساعت جلوتراومده ای کاش زودتر موعداعلام نتایج می رسید وهمه دوستان دراین صفحه شادیشان رابه اشتراک می گذاشتن .به امیدخدا موفقیت نزدیک است خیلی خوشحالم که روزشمارتون از٧۵به نیمه رسیده ،باتوکل به خدا پیروزی نزدیک است …

 28. رهاروز شمار تا نیمه شهریور می‌گه:

  سلام
  چهارشنبه ۷مرداد و ۳۸ روز تا نیمه شهریور ماه باقیمانده به امید بهروزی و موفقیت همه عزیزان

 29. آرمان می‌گه:

  سلام بر همه علمدوستان منتظر
  دو دل هستم که مصاحبه برم یا نه
  این انتظار واقعا من رو افسرده کرده و انگیزه ها رو سلب کرده

 30. ساناز قبلی می‌گه:

  سلام دوستان گلم.همه خسته نباشید.امیدوارم همه قبول بشیم.

  • امیر می‌گه:

   درود بر شما,, قبولی در دکترای پژوهش محور آرزوی همه دوستان شرکت کننده میباشد,,, انشاءالله که همه عزیزان به آرزویشان میرسن,,,, شما چه رشته ای بودین؟

 31. فرناز می‌گه:

  سلام بچه ها
  انشاالله همممون قبولیم ٬ می دونم که همه روزهای سختی رو می گذرونیم من این ۴۰ روز باقی مونده را نذر بسم الله الرحمن الرحیم گرفتم٬ شما هم اگه تونستید بگیرید از روز اول صد تا بسم الله الرحمن الرحیم٬ روز دوم ۲۰۰ تا ٬دیگه روز آخر ۴۰۰۰ تا می شه به امید اینکه اولا هممون قبول شیم و ثانیا دیگه نیمه ی شهریور جواب ها را بدند
  انشاالله

 32. قبول می‌گه:

  برای همه دوستان ارزو قبولی میکنم ولی اینقد به همه فشار اومده که اگه بگن امسال بشینید برا کنکور خودتونو اماده کنید فکر نکنم کسی انرژیشو داشته باشه.واقعا انتظار دارم این قشر از تحصیلکردهارو به حال خودشون رها نکنن

 33. مدیریت دولتی ق می‌گه:

  دوستان خوبم،باز هم یک روز جدید شروع شد و باز هم ما یک روز به دکتر شدنمان نزدیکتر میشویم.
  بیایید همه با هم فقط و فقط لحظه ای را تجسم کنیم که صفحه اسامی قبول شدگان پژوهش محور ۹۳ را باز میکنیم و اسم خودمون را میبینیم.
  به خانواده مژده میدیم،از خوشحالی در خودمان نمیگنجیم،
  و بعد میاییم اینجا و میگیم دوستان من قبول شدم.
  فقط و فقط همین را تجسم کنیم تا اعلام نتایج.مطمین باشید که همین اتفاق میفتد.
  به امید قبولی،موفقیت نزدیک است.

 34. رهاروز شمار تا نیمه شهریور می‌گه:

  سلام
  سه شنبه ۶مرداد ماه و تا نیمه شهریور ۳۹ روز باقیمانده است
  به امید موفقیت همه دوستان

 35. توانا می‌گه:

  سلام به همه .دکترالنازعزیزم ان شالله که درواحدهای اصفهان پذیرفته شوید چراکه تحصیل درنتاطدورازخانواده بسیارسخت وطاقت فرسااست باتمام وجوددعامی کنیم که اصفهان قبول شوید . همه ی ماحتمابامشکل شهریه مواجه هستیم چون هزینه ی کمی نیست ولی باتوکل به خدا وتلاش وپشتکار ازپس ان برخواهیم امد…. راستی درست حدس زدید رشته ی من زبان وادبیات فارسی است .وفکرکنم غیرازمن کسی ازدوستان رشته ادبیات فارسی نیست …!!!ان شالله که خداوندبا صابرین است .

 36. رها می‌گه:

  سلام به همه دوستان
  یادش بخیر اقای مهردادprهم میگفتند که این دکتری پژوهش محور ۹۳خاص است و دیگه تکرار نمیشه حالا که مدیریت ….ق هم همین را تایید میکنه خیلی عالی شد راستی زیارت قبول

 37. مدیریت دولتی ق می‌گه:

  سلام دوستان خوبم.
  از وقتی که رفتم زیارت امام رضا و برگشتم،خیلی خیلی دلم روشنه.
  احساس میکنم که حتما قبولیم .
  چند روز پیش استاد راهنما خودم رو دیدم،خیلی با اطمینان میگفت که در جریانه پژوهش محور هست و لینک های موثقی داره که اطمینان دادن اکثر پژوهش محور ها قبولن،طرح و تز دکتری،حمایت صنعتی و مالی،استاد راهنما،دانشجوی برتر،….همه چیز مهیا است دلیلی نیست که پذیرش نشوید.در ضمن به من اصرار داشتن کار روی طرح را شروع کنم …. تا این حد اطمینان دادن به من با وجود اینکه در رشته من متقاضی بسیار زیاد بود،ولی خاطر نشان کردن که اکثریت قبولن.
  دوستان خوبم ،بیایید تنها کاری که در این مدت از دستمان بر میاید را انجام دهیم و اون هم انرژی مثبته دادنه.
  من که واقعا مطمینم قبولیم .پس آقایون و خانمهای باهوش و ممتاز ،پیشاپیش دکتر شدنتان را تبریک میگم.
  موفقیت نزدیک است.

  • دکترالناز می‌گه:

   سلام برهمه دوستانه خوبم ومدیریت دولتی ق عزیزم خوشحالم که این همه امیدواری اینم از برکته امام رضاع هستش خداراهزار مرتبه شکر که استاد راهنماتون بهتون گتن که پروژه را شروع کنید خیلی خوشحالم که خووشحال هستید
   بعضی اوقات که ناامیدی یابهتر بگم صبرمون تموم میشه دیگه انگار دنیا به اخر رسیده ولی چاره ای جز صبرنداریم این ۴۰ روز هم با خوب وبدش تموم میشه فقط الهی خوب تموم بشه
   رهاجانم اصلا نگران نباش باور کن تمومه این مشکلات که اشاره کردید من هم یک جورهای دیگری دارم هر ترم دغدغه اینکه بهم کلاس ندندوبیکاربشم خیلی ناراحتم میکنه چون رشته من یک دانشجوی دکتری پیداشده واگر خدای ناکرده قبول نشدم احتماله اینکه بیکاربشم خیلی زیاده به این قبولی خیلی نیاز دارم از طرفی هزینه راندارم به هزاران در دارم میزنم که۴ میلیون وام بگیرم لااقل اگه قبول شدم دستم خالی نباشه مابقیش راهم خداجور میکنه ازااینکه امید بهم دادید که به جای زاهدان اصهان قبول بشم فوق العادس چون استاد راهنمام اصفهان هستن من اگه خوراسگان یا نجف اباد اصفهان قبول بشم خیلی خوب میشه البته این دو دانشگاه هم تو رشته من هنوز مجوز نگرفته درحالی که نجف اباد یک دانشگاهه بین المللیه توکل بخدا فقط دعام کنید
   امیرخان ازتون ممنونم ان شالله خبره قبولی شماراهم بشنوم

 38. رها می‌گه:

  سلام
  مسیر زندگی به سنگلاخ رسیده انتظار قبولی دکتری گلو گیر شده از آن طرف در محل کار هم با اینکه دولت بخشنامه کرده هر کس ازمون قبول شده باید تبدیل وضعیت بشه اما اداره ما قانون را انجام نمیده و ما را به مرحله جنون رسانده چه کنیم از این همه سختی

  • خانم دکتر اگر گفتند با آزمون پس اگه پژوهش محور قبول بشید قبول نخواهند کرد چون آزمونی در کار نبود. انشا… مشکلت حل بشه

   • دکترالناز می‌گه:

    سلام علوم سیاسی مسایل ایران من منظورتون را متوجه نشدم؛درساله ۹۳ دررشته من؛دانشگاه زاهدان دانشجو دکتری گرفت درآموزش محور؛الان هم دارند درس میخونند درهمین ساله۹۳پژوهش محور دانشگاه زاهدان راهم اعلام کردکه پذیرش دکتری داره ومن این واحد راانتخاب کردم ولی درساله۹۴ دانشگاه زاهدان دراموزش محور دانشجو نگرفته البته خودم دردفترچه ندیدم ازیکی ازدوستان شنیدم
    من نگرانیم اینه چون زاهدان مجوز نگرفته خدای ناکرده قبول نشم اون موقع دکترالناز نابود میشه من خیلی ناراحتم

    • رها می‌گه:

     یک اشتباه اتفاق افتاده منظور من از ازمون ازمون استخدامی بود که من قبول شدم ولی اداره ما نمی خواد بخشنامه تبدیل وضعیت را اجرا کند به دکتری ربطی نداشت

   • دکترالناز می‌گه:

    علوم سیاسی مسایل ایران اشتباه کردم
    ببخشید

   • رها می‌گه:

    منظورم ازمون استخدامی بود من ازمون استخدامی قبول شدم باید از قراردادی به پیمانی تبدیل وضعیت شغلی بشم این موضوع به دانشگاه ودکتری مربوط نیست

 39. توانا می‌گه:

  خانم دکترازشما ممنونم که ازمطالب من استقبال می کنید این باعث خوشحالی من است ….امیدوارم که همه به ارزویمان برسیم …دوستان عزیز حدس می زنید رشته ی من چیه ؟؟؟؟

  • دکترالناز می‌گه:

   سلام خواهش میکنم توانای عزیزم،والا از شعرهای جذابی که کامنت میگذارید حدس میزنم ادبیات باشید سوالتون جذاب بود؟!!!تاحالا به این مورد فکر نکرده بودم که رشتتون چی باشه؟!!!!حالا رشته شما چی جیه؟!!!سوال اصفهانی پرسیدم
   وازهمه دوستانه خوبم التماسدعا حسابی دارم ممنونم

  • دکترالناز می‌گه:

   هرموقع بانام خانم دکتر خطابم میکنید قند تودل آب میشه یک حسه قشنگیه باورکنید نمیدونم دراینده ایا واقعا دکتر میشم به این ارزوم میرسم یانه ؟!!!دوستانه خوبم من دلم میخواد واقعا به این آرزوی دکترشدن برسم برای خداکاری نداره قبولی ما؛خدا اگه بخواد هم قبولمون میکنه وهم هزینه اش راجور میکنه؛۴۰ روز دیگه به این موقع ها نتایج اعلام شده
   میدونید بیشترین هیجانه واسترس همون روزه اعلام نتایجه جدا باچه قدرتی سایت را باز کنیم ؟!!!داخله کادرچی نوشته قبولی یا…..شاید این حرفم خنده دارباشه بعضی اوقات فکر میکنم اگه قبول شدم اون لحظه که نتایج رامیبینم چه عکس العملی داشته باشم گریه کنم بخندم…!!!چکارکنم؟!!!البته برعکسشم فکرمیکنم
   روزها دارند یکی یکی میرند باخوب وبدش میگذره من اخرین امیدم همین دکتری پژوهش محوره دوستانه خوبم ازتون خواهش میکنم سرنمازهاتون منم دعاکنید تا قبول بشم وچون زاهدان رازدم برام مشکلی پیش نیاد منظورم بحثه مجوزهاس
   ازهمتون ممنونم ویاعلی

   • رها می‌گه:

    خانم دکتر ان شا الله اصفهان قبول شید این مسیر طولانی هم نباشه

    • دکترالناز می‌گه:

     رهاجان الهی خدا اززبانتون بشنوه وقبول بشم مکانش برامن اصلا مهم نیست فقط قبول بشم همین ممنونم برام دعا کن منم امیدوارم که مشکلاتتون حل بشه ان شالله

   • امیر می‌گه:

    خانم دکتر الناز اصلآ نگران این مسئله نباشید که زاهدن مجوز نگرفته, همینکه استاد راهنمای شما شرایط پذیرش دانشجوی دکترا داشته و شما در مصاحبه شرکت کردین کفایت میکنه,, شک به دل راه ندین که حتمآ قبول میشین وبعد از اعلام نتایج رسمآ عنوان خانم دکتر را کسب میکنین که دور از دسترس و انتظار نیست به امید حق

    • دکترالناز می‌گه:

     سلام امیرجان ازتون ممنونم منم ازخدا میخوام شما وهمه دوستانه خوبم قبول بشند وجدا دکتری راببینیم وناامید نشویم
     خدا خودت مارادریاب
     دقت کردید بعضی اوقات که خیلی دلتنگ میشیم حتی به خداهم میگیم توراخدا!!!!!من دقیقا چنین حالتی پیداکردم

 40. دکترالناز می‌گه:

  سلام به همه دوستانه خوبم،این ۱۱رشته ان شالله روزه مصاحبه شون به زودی اعلام میشه وتااخرمرداد مصاحبه ها تمام میشه وان شالله شهریور ماه نتایج اعلام میشه؛فقط نمیدونم اوایل یا اواسط یا اواخر شهریور اعلام میشه؟!!!ان شالله خبره قبولی تک تک دوستان راببینم وخوشحال بشم
  واما جواب سوال علوم سیاسی مسایله ایران رشته بنده فقه ومبانی حقوق اسلامی است وازاستانه اصفهان هستم وواحده انتخابی را زاهدان زدم فکر میکردم که راهه دور بزنم قبول میشم درحالی که این دانشگاه دررشته من مجوز هنوز نگرفته ودرکامنتهای قبل اشاره کردم که دردفترجه انتخاب شهر دانشگاه ازاد اموزش محور دانشگاه زاهدان درساله۹۴ حذف شده بخاطر همین نگرانی من بیشتر شده وازخدامیخوام هیچ امیدی ناامید نشه ونتیجه این همه صبر انشالله خبره قبولیمون باشه علوم سیاسی مسایل ایران عزیزم من واقعا براتون ارزوی سعادت وعاقبت بخیری را برای شما ارزومندم خوشحالم که این سایت هست تا با درد ودل کردن وکمی حرف زدن کمی از این استرسها ونگرانی ها کاسته میشه الحمدلله وخداراهزاران مرتبه شکر.
  اقامهردادهم ان شالله اواخرمرداد به جمعمون میاند ان شالله
  توانای عزیزم ازمطلبی که گذاشتید سپاسگزارم استفاده کردم وممنونم
  از همگی دوستان التماس دعا دارم

 41. رها می‌گه:

  سلام
  دوشنبه ۵ مرداد و ۴۰ روز تا نیمه شهریور باقیمانده است امید وارم نیمه شهریور نتایج اعلام شود خیلی نگران هستم دوباره۶ ماه اعلام نتایج را به تاخیر بیاندازند

  • دکترالناز می‌گه:

   سلام رهاجانم اصلا نگران نباشید خاطرتون جمع باشه که همه رشته ها تامردادماه مصاحبه تموم میشه ونتایج شهریور اعلام میشه
   رهاجانم من خیلی دلم روشنه که قبول میشید وعجیب دلم میگه شما مهردادجان مدیریت دولتی ق عزیز توانای خوبم وعلوم سیاسی مسایل ایران گلم وسارای عزیزم وعلیرضا وaliجان محمدقدیمی و….خیلی ازعزیزان که اسمشون الان مدنظرم نیست حتما قبول میشید باورکنید هیچ موقع حسم بهم دروغ نمیگه ولی نسبت به خودم دودل هستم نمیدونم قبول میشم یانمیشم توکل بخدا
   التماسدعا ویاعلی

 42. رامین شکیبا می‌گه:

  همه رشته ها اعلام شد
  تا آخر شهریور

 43. توانا می‌گه:

  باغبان گرچندروزی صحبت گل بایدش …برجفای خارهجران صبربلبل بایدش ای دل اندربندزلفش ازپریشانی منال …مرغ زیرک گربدام افتد تحمل بایدش تکیه برتقوی ودانش درطریقت کافری ست ..راهروگرصدهنرداردتوکل بایدش .. عزیزان توکل همه ی ما به خداوندروزی رسان ودست گیر…

 44. توانا می‌گه:

  روزهادرگذرندوعمرمامی گذرد .بیش ازاین رانیست دیگرانتظاربی امان . درپی هرتندری قلبم به ان سو می رود.بی قرار وناشکیب این سو وان سو می دود.نقطه ی امیدی ازدور،سوسو می زند.همچونوری پرفروزازدورسوسو می زند.کاش روزکامیابی ازره می رسید .روز شادی وشادکامی ازره می رسید ……..بله دوستان غصه دیروزوفکرفردا انسان راازلذت حال دورمی کنه .درصورتی که فقط وفقط بایدحال راغنیمت شمرد.پس فقط بایدصبرکنیم … باغبان گرچندروزی صحبت گل باشدش ..برجفای خارهجران صبربلبل بایدش

 45. رویا می‌گه:

  بچه ها کسی از متأخرین شهرسازی اینجا حضور نداره که اطلاع داشته باشه چند نَفَر برای مصاحبه متأخرین رفتن؟
  وقتی یاد اون روزی می افتم که نتایج بیاد و باید اسممو چک کنم ترس و دلهره بر وجودم أحاطه میشه ..
  امیدوارم و از خداوند میخواهم همه ما منتظران نتایج قبول شویم..امین

 46. دکترالناز می‌گه:

  سلام برهمه دوستانه خوبم ودکتران پژوهش محور؛علوم سیاسی مسایل ایران عزیزم بله ان شالله هردورا قبول بشوید وبهترین ها را براتون ارزو دارم
  بعضی اوقات پیشه خودم فکرمیکنم این دکترالنازواقعا دکتر الناز میشه یا فقط نامم مجازیه؟!!!!!روزهای خیلی سختی را میگذرونیم وازخدامیخوام فقط قبول بشیم ونتیجه این همه صبرکردن فقط قبولیمون باشه وناامید نشیم رهاجان ازصحبتهاتون استفاده کردم ومطالبی که گذاشتید جالب بودند ممنونم
  وانگار ازمدیریت دولتی عزیز خبری نیست!!!!پس کجایید؟

 47. سامان ویسی می‌گه:

  بچه ها زمان مصاحبه ما هنوز اعلام نشده است با توجه به اینکه تا ۲۹مرداد پر است و ۲۲ رشته باقی مانده.بنظرتون مصاحبه ها تاکی ادامه دارد؟؟تا اواسط شهریور؟نتایج مهرماه اعلام میشه؟؟؟

 48. علیرضا می‌گه:

  این ۴٠ روز هم میاد و میره هر چى به نیمه دوم شهریور نزدیک تر میشیم براى ما سخت تر میشه زمان هم کند تر میگذره فقط از خدا میخوام یه عنایتى به ما داشته باشه خدایى سختى کشیدیم

 49. میلاد می‌گه:

  سلام.دقت کردین روز شمار ما از ۷۵ به نزدیکی های ۴۰ رسیده…..با آرزوی موفقیت برای همه دوستان……

  • ali می‌گه:

   چشم به هم زدنی عمر مون هم تموم میشه فقط قدر سلامتیتون رو بدونید با این استرسها آدم داغون میشه و پیر .
   این همه سال و جوونیمون داره میره و در اینده ارزوی برگشت به این دوران و ..
   همش در حسرت ارزوها ولی دریغ از لذت بردن در زمان حال .
   خوش باشید و لذت ببرید از زندگیتون در کنار خانواده .
   به امید موفقیت همه دوستان

 50. رها می‌گه:

  سلام به همه دوستان
  امروز عصر در جلسه ای شرکت کردم که سخنران یک خانم دکتر از انگلستان بود ایشان معتقد بود ایران ۲٫۵سال وقت دارد که شرایط و سطح لازم را برای روبرو شدن با تکنولوژی که به سمت ایران با حجم زیاد وارد میشه را در خود ایجاد کند ایشان گفتند ایران باید بدونه در این دریای تکنولوژی چه خواسته ای دارد و باید اعتماد به نفس خود را تقویت کند و همراه با اینکه راه یادگیری و فراگیری علم وتکنولوژی را باز نگه داشته ولی مقهور غربی ها نشود تا بتواند در طول ده سال تغییرات وپیشرفت چشمگیری داشته باشد برای من جالب این بود که ایشان معتقد بودند اگر ایران خوب عمل کند پیشرفت وصف نشدنی خواهد داشت
  ایشان در خصوص تکنولوژی اسکن سه بعدی و پیرینت سه بعدی که در ایران توسط جوانان ایرانی بومی شده صحبت کردند و فیلمهایی را نشان دادند که قطعات یک هواپیما و هلی کوپتر توسط پرینتر سه بعدی ایجاد شد این تکنیک میتونه در اینده نزدیک برای ایران کارهای بزرگی را انجام دهد اسکن و دانش cfdو پیرینت سه بعدی قطعات استراتژیک را برای ما ایجاد خواهد کرد در پایان ما که به امید خدا دانشجوی دکتری پژوهش محور هستیم میتوانیم نقش بسزایی در پیشرفت کشور عزیزمان در سالهای اتی داشته باشیم ان شا الله

 51. رهاروز شمار تا نیمه شهریور می‌گه:

  سلام
  یکشنبه ۴مرداد و ۴۱روز تا نیمه شهریور باقیمانده است به امید موفقیت

 52. توانا می‌گه:

  با سلام .امیدوارم همه ی دوستان پژوهش محور طبق گفته ی دوست عزیزمان باقبولی مزد صبرشان رابگیرند .چیزی که واضح است این است که پژوهش محور٩٣دیگه تکرار نخواهدشد (به قول دوست عزیزوغایبمان اقا مهرداد ). با دو دوتا چهارتای سرانگشتی می شه حدس زد که دانشگاه ازاد کسری دانشجوی اموزش محور را با پژوهش محورجبران کنه .ولی تااعلام نتایج نهایی ازبلاتکلیفی خلاص نمی شیم .ان شالله که درروزهای باقی مانده تقدیری میمون برای همه ی ما رقم بخوردبه صورتی که گذرزمان راکمترمتوجه باشیم . خدایا چنان کن سرانجام کار. توخشنودباشی وما رستگار ….

 53. دکترالناز می‌گه:

  سلام برهمه دوستانه خوبم،امیدوارم که حالتون خوب باشه،رهاجان زیارتتون قبول باشه وان شالله همیشه به زیارت باشید وبابت روز شماری قشنگت مجدداتشکر میکنم
  توانای عزیزم باحرتون موافقم که فرمودید ازلحاظ روحی روزهای سختی را میگذرونیم ولی چاره ای جز صبرنداریم
  علوم سیاسی مسایل ایران بابته خبره خوبت ممنونم ولی اینکه گفتید پژوهش محور توایران هنوزتکلیفش مشخص نیست باحرفتون موافق نیستم چون مسیولینی که این دکتری راایجادکردند همه مسایل ان راسنجیده اند من خیلی ازاستادان را میشناسم که واقعا دوستدارن که دوباره ثبتنام دکتری پژوهش محوراعلام بشه وثبتنام کنند شاید اول کارپژوهش محورسخته ولی اینده درخشانی داره دکتری بایدپژوهش محوری باشه تاآموزش محور؛ماکه چندین ساله این درسهاروخوندیم الان موقع پروژه وکاره نه درس خوندن!!!!ان شالله متوجه منظورم شده باشید.وان شالله هردورا قبول بشید وهرکدام که دوستدارید انتخاب کرده وثبتنام کنید
  سارای عزیزم ازاینکه فرمودید که همدیگه راببینیم کاملا موافقم خوشحال میشم که باهمگی شماهااشنا بشم وباعث افتخاره منه
  ازمدیریت دولتی ق عزیزم انگارخبری نیست؟!!!!!پس کجایید؟!!!
  التماسدعاوبه امیدموفقیت همگیمون

  • خانم دکتر من نگفتم. در جلسه مصاحبه گفتند من خودم علاقه به پژوهش محور دارم هر چند سخته ولی دوست دارم. حالا نتایج بیاد ببینیم چی میشه هر دو قبول شیم حق انتخاب داریم. انشا… همه دوستان قبول شن. دعا کنید مشکل مجوزها حل بشه

 54. سلام دوستان من صبح امروز مصاحبه دکترا آموزش محور داشتم یکی از اساتید از اساتید مصاحبه دکترا پژوهش محور بود زمان ورود به اتاق بنده را شناخت و بعد از احترام عنوان کرد که پژوهش محور قبولید چون دانشگاه اکثر و بعبارتی همه شرکت کنندگان پژوهش محور سال ۱۳۹۳ را قبول اعلام خواهد کرد ولی آموزش محور قبول شدی آموزش محور ثبت نام کن چون هنوز ساز و کار پژوهش محور در ایران مشخص نشده و آینده آن مشخص نیست. انشا.. همگی قبولید. این هم خبر خوش

 55. علی می‌گه:

  سلام به همه ی دوستان
  تیرماه هم به پایان رسید و قول اجرا نشد که گفته بود نتایج تیرماه اعلام میشه! چقدر خوب بود وقتی نتایج عقب میوفته یه مسوول بیاد بگه نتایج فلان موقع اعلام میشه. این یعنی احترام و احترام مطمینا دوطرفه خواهد بود و جامعه رو به سمت خوبی پیش میبره. همچنان امیدواریم

  • کامپیوتر- می‌گه:

   علی آقا جان
   بنده هم اکیدا با نظر شما موافقم.

  • ali می‌گه:

   خداییش لایک داشت

  • ali می‌گه:

   واقعا دوستان تهرانی کوتاهی میکنن یه چند ساعت وقت گذاشتن برای پیگیری و حد اقل اینکه مسئولین بدونن چقدر ادم بلاتکلیف و منتظر وجود دارند ،کار سختی نیست ولی متاسفانه….
   مقصر خودمون هستیم که هیچ فشاری نمیاریم حداقل مطبوعات و … هم میتونن پیگیر شن دوستانی که ارتباطات قوی دارند لطفا پیگیری بفرمایید خیلی دیگه ما رو … فرض نکنن

   • رها می‌گه:

    علی آقا سلام
    اگر از شرایط معاونت سنجش اطلاع داشتید از تهرانیها ایراد نمیگرفتید کارمندان سازمان مرکزی نمیتونن با معاونت سنجش یا همون مرکز ازمون سابق ارتباط بگیرند چه برسد به ما که داوطلب هستیم اون مرکز ایزوله است و اجازه ورود وخروج به ما را نمی دهند تنها راه ارتباطی تلفن۴۷۴۳است که شما هم از شهرستان با کد ۰۲۱وبعد گرفتن ۴۷۴۳میتونید ارتباط بگیرید واعتراض کنید

   • دکترالناز می‌گه:

    سلام aliخان،من خودم واقعاپیگیرهستم ازهرطریقی که شمافکر کنید من پیگیری کردم ودسته اخر به نتیجه ای نرسیدم جزاینکه صبر کنیم تامصاحبه ها تموم بشه؛حالا که مسیولین خودشونو زدن به بی خیالی ماهم همین کاررا انجام میدیم از طریقه ۴۷۴۳ازطریق شماره های دیگه،ایمیل….پیگیر شدم وباهمکاری خیلی ازدوستان ازجمله اقامهردادولی به نتیجه ای جزصبرکردن دست پیدا نکردیم
    من هنوز به ایمیل دادن ادامه میدم تا ان شالله نتیجه کاملی به دست بیاورم
    ونکته ای که هست من به شماره۴۷۴۳ اعتماد ندارم چون متوجه شدم ازخودشون حرف میزنند فقط خبره موثق باید ازطریق سایته ازمون نت اعلام بشه همین.

  • رامین شکیبا می‌گه:

   میشه بفرمایید کدوم مسئول گفته بود تیر ماه؟ کدام منبع؟

  • دکترالناز می‌گه:

   سلام علی خان با حرفتون موافقم ولی چاره ای نیست بایدصبرکنیم تا شهریور ان شالله خبره قبولیمون اعلام بشه

 56. میلاد می‌گه:

  و خدایی که در این نزدیکیست . . . . .

 57. رحمان میکروبیولوژی می‌گه:

  سلام دوستان خوبم
  آرزویم شنیدن خبرهای خوب واسه همه شماهاست.
  با نظر دوستمون سارا برای دیدن همدیگه بعد اعلام نتایج موافقم.

 58. قبول می‌گه:

  از استاد راهنماهاتون بخواین که دانشجو جدید قبول نکنن که حق شما ضایع نشه

 59. سارا می‌گه:

  انشاالله همه قبول بشیم.
  من برای همه دعا می کنم.
  بیاین یه روز بعد اعلام نتایج قرار بزاریم و همه همدیگرو ببینیم.

 60. رهاروز شمار تا نیمه شهریور می‌گه:

  سلام
  شنبه ۳مرداد و ۴۲ روز تا نیمه شهریور باقیمانده است به امید موفقیت وبهروزی همه دوستان عزیز

 61. رها می‌گه:

  امروز رفتیم فشم برای نماز دنبال یک مسجد بودیم که تابلو یک امام زاده مارا برد به روستای رودک که تا یک مسیر ماشین رفت و مابقی را پیاده رفتیم یک روستا در بلندی و کوچه های باریک وشیب شدید خلاصه رفتیم زیارت امام زاده محمد باقر فرزند امام موسی کاظم(ع)
  من هر بار که یک امام زاده را برای اولین بار زیارت کردم حتما حاجتم را گرفتم حالم خیلی خوبه و از خدا برای شما حال خوب طلب میکنم

 62. رها می‌گه:

  سلام به همه دوستان
  از اینکه کامنت گذاشتید ممنونم هر وقت امدید یک نیم خط هم که شده بنویسید همیشه موفق و سربلند باشید

 63. رویا می‌گه:

  سلام دوستان عزیز
  من هر زمان که متن های شما رو میخونم نور امید در وجودم هویدا میشه….
  باشد که همگی مان در کنکور دکتری پژوهش محور ٩٣ قبول بشیم…آمین

 64. آرمان تکثیر و پرورش آبزیان می‌گه:

  من دوازدهم میرم مصاحبه
  سعی میکنم سوال کنم

 65. آرمان تکثیر و پرورش آبزیان می‌گه:

  دوستانی که مصاحبه میرن از زمان اعلام نتایج پژوهش محور سوال کنند. شاید بخواهند زودتر اعلامکنند

 66. آرمان تکثیر و پرورش آبزیان می‌گه:

  سلام
  صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمندی
  بر اثر صبر نوبت ظفر آید

 67. رها می‌گه:

  سلام
  به نظر میرسه خیلی از دوستان فقط میان توی این صفحه مطالب رو میخونن و میرن بیایین هر وقت اومدیم توی این صفحه حتما یک نیم خط بنویسیم

 68. رهاروز شمار تا نیمه شهریور می‌گه:

  سلام و عرض ادب
  امروز جمعه ۲مرداد و ۴۳روز تا نیمه شهریور باقیمانده است به امید موفقیت همه دوستان دوستان اهل دل و اهل نماز شب این بنده کمترین را از دعای خیرتون محروم نکنید یا علی

 69. نیازمند دکتری می‌گه:

  من هر روز به امید این صفحه بیدار میشم که کامنت های شما رو بخونم و جون بگیرم ممنونم

  • دکترالناز می‌گه:

   سلام نیازمنددکتری عزیز باورکن من هم همین حس رادارم وهرروزچندین بار به این سایت سرمیزنم وباخواندن مطالب جون میگیرم وخوشحال میشم به امید روزهای پرازموفقیت وپیروزی واسه همگی ما انشالله

 70. ساناز قبلی می‌گه:

  ممنون مدیریت دولتی عزیز

 71. توانا می‌گه:

  واقعاازنظرروحی همه داریم بهای سنگینی می پردازیم .خیلی ازاین ثانیه دیگه قابل جبران نیست .لحظه لحظه داریم به سرنوشتمون نزدیک ترمی شیم ،خیلی هامون این پژوهش محوراخرین راه حل اینده مون خدا کنه همه عاقبت به خیر بشیم . ای خدا این وصل راهجران نکن …سرخوشان عشق رانالان نکن …

 72. علی می‌گه:

  فکر کنم این اعلام نتایج طولانی ترین اعلام نتایج در تاریخ ایران باشه چون تقریبا تا اعلام بشه میشه یکسال!خدا به دادمون برسه.باور کنید ضربه بسیار بدی از بدقولی دانشگاه آزاد متحمل شدم…

 73. رها می‌گه:

  سلام
  زمان گرانقیمت است اما نمی توانم از ان استفاده زیادی ببرم چرا که دلبسته دکتری هستم و تا این دکتری محقق نشه زندگی روی شیرینش را به من نشون نمیده البته با این استرس و نگرانی که در این ۱۰ماه کشیدم دیگه هیچ چیز خوشحالم نمیکنه الان رفته بودم بانک تا از وام و بازپرداختش و سپرده و سود بانکی سوال کنم که اگر به امید خدا قبول شدم بتونم هزینه های دکتری را تامین کنم وای این سه چهار سال دکتری شرایط سختی از نظر مالی خواهم داشت اما خدا کنه تبدیل وضعیت بشم حقوقم افزایش پیدا کنه اونوقت میتونم هزینه ها را مدیریت کنم یا مهربانترین مهربانان همه ما را کمک کن که به کمکت محتاجیم

درج نظر