پارسه
گروه آموزشی وکیلی
تجربیات مصاحبه دکتری ۱۴۰۳
زمان مصاحبه دکتری آزاد ۱۴۰۳
همپا
موسسه آموزشی نگاره
عالم زاده
گروه آموزشی وکیلی
دوره نگاره
عالم زاده

تغییرات مهم کنکور دکتری ۱۴۰۳ نسبت به سال‌های گذشته

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

تجمیع برخی رشته / گرایش ها در قالب مجموعه‌های امتحانی و حذف و اضافه شدن بعضی رشته / گرایش‌ها ازجمله تغییرات مهم آزمون دکتری ۱۴۰۳ است.

به گزارش پی اچ دی تست، در سال‌های اخیر تغییرات زیادی در زمان و نحوه برگزاری آزمون دکتری لحاظ نمی‌شد و عموما به تغییرات اندکی ازجمله تغییرات جزیی در سرفصل‌های امتحانی یا رشته های مجاز به شرکت در کنکور دکتری برخی رشته‌ها محدود می‌شد. اما در سال ۱۴۰۳ تغییرات مهمی در نحوه برگزاری کنکور صورت گرفته است.

نخستین تغییر مربوط به زمان برگزاری آزمون است. در حالی که در سال‌های اخیر کنکور دکتری صبح‌ها برگزار شده، زمان برگزاری کنکور دکتری ۱۴۰۳ عصر چهارم اسفندماه اعلام شده است. دیگر تغییر مهمی که در این آزمون رخ داده، تجمیع رشته / گرایش‌ها در قالب مجموعه‌های امتحانی است که موجب تغییراتی ازجمله رشته های مجاز به شرکت در آزمون برخی رشته / گرایش ها شده است.

رشته / گرایش‌ها تجمیع‌شده در یک مجموعه امتحانی در کنکور دکتری ۱۴۰۳ 

با انتشار دفترچه سرفصل‌ها و رشته /گرایش‌های آزمون دکتری ۱۴۰۳، مشخص شد سازمان سنجش تغییرات مهمی در کنکور سال جاری لحاظ کرده است. بدین صورت که برخی رشته / گرایش‌های در قالب یک مجموعه امتحانی تجمیع شده‌اند. البته این تجمیع اغلب به معنای تغییر سرفصل‌های امتحانی و منابع آزمون دکتری نیست، اما این موضوع چند بعد مهم دارد:

۱- با توجه به تجمیع رشته / گرایش‌های مختلف، فهرست رشته های مجاز به شرکت در آن رشته / گرایش‌ها عمومل تجمیع شده و بنابراین، تغییراتی در رشته های مجاز به شرکت در کنکور آنها رخ داده است.

۲- داوطلبان شرکت‌کننده در یک مجموعه امتحانی در صورت مجاز شدن به انتخاب رشته / گرایش‌های مختلف آن مجموعه، امکان انتخاب رشته گسترده‌تری خواهند داشت.

قابل توجه است که سازمان سنجش در اغلب رشته‌ها تغییری در منابع آزمون ایجاد نکرده و داوطلبان لازم است بر اساس دفترچه رشته های و سرفصل های کنکور دکتری ۱۴۰۳، تنها سرفصل‌هایی که برای رشته مدنظرشان تیک خورده را مطالعه کنند.

در جدول زیر رشته /گرایش‌های دفترچه دکتری ۱۴۰۲ که در دفترچه آزمون دکتری ۱۴۰۳ تجمیع شده اند آمده است:

گروه آزمایشی

رشته‌ها مطابق دفترچه ۱۴۰۲

تجمیع در مجموعه در دفترچه ۱۴۰۳

علوم انسانی

جغرافیای سیاسی (۲۱۰۳)

علوم جغرافیایی (۲۱۰۳)

جغرافیا و برنامه ریزی شهری و آمایش سرزمین (۲۱۰۴)

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی (۲۱۰۵)

ژئومورفولوژی (۲۱۰۶)

آب و هواشناسی (۲۱۰۷)

علوم ورزشی – مدیریت ورزشی (۲۱۱۵)

علوم ورزشی (۲۱۱۵)

علوم ورزشی – فیزیولوژی ورزشی (۲۱۱۶)

علوم ورزشی – آسیب شناسی ورزشی (۲۱۱۷)

علوم ورزشی – رفتارحرکتی و روانشناسی ورزشی (۲۱۱۸)

علوم ورزشی – بیومکانیک ورزشی (۲۱۱۹)

تاریخ – تاریخ اسلام (۲۱۲۱)

تاریخ (۲۱۲۱)

تاریخ – تاریخ ایران بعد از اسلام (۲۱۲۲)

تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام (۲۱۲۳)

علوم اجتماعی (۲۱۲۵)

علوم اجتماعی (۲۱۲۵)

جمعیت شناسی (۲۱۲۶)

علوم قرآن و حدیث (۲۱۲۹)

الهیات و معارف اسلامی (۲۱۲۹)

فقه و مبانی حقوق اسلامی (۲۱۳۰)

ادیان و عرفان (۲۱۳۱)

تاریخ و تمدن ملل اسلامی (۲۱۳۲)

فلسفه و کلام اسلامی (۲۱۳۳)

فقه شافعی (۲۱۳۴)

فلسفه (۲۱۳۶)

فلسفه (۲۱۳۶)

فلسفه منطق (۲۱۳۷)

فلسفه علم (۲۱۳۸)

فلسفه تعلیم و تربیت (۲۱۴۱)

علوم تربیتی (۲۱۴۱)

برنامه ریزی درسی (۲۱۴۲)
مدیریت آموزشی (۲۱۴۳)
تکنولوژی آموزشی (۲۱۴۵)

آموزش عالی (۲۱۴۶)

روانشناسی تربیتی (۲۱۴۴)

روان شناسی ۱ (۲۱۴۴)

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (۲۱۴۷)

مشاوره (۲۱۴۸)

حقوق عمومی (۲۱۵۴)

حقوق (۲۱۵۴)

حقوق جزا و جرم شناسی (۲۱۵۵)

حقوق بین الملل عمومی (۲۱۵۶)

حقوق خصوصی (۲۱۵۷)

حقوق نفت و گاز (۲۱۵۸)

مدیریت بازرگانی و راهبردی (۲۱۶۲)

مدیریت (۲۱۶۲)

مدیریت دولتی (۲۱۶۳)

مدیریت صنعتی (۲۱۶۴)

مدیریت رسانه و اطلاعات (۲۱۶۵)

مدیریت فناوری اطلاعات (۲۱۶۷)

کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی (۲۱۶۹)

مالی (۲۱۷۱)

علوم پایه

زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی (۲۲۰۱)

علوم زمین ۱ (۲۲۰۱)

زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی (۲۲۰۳)

زمین شناسی آب های زیرزمینی (۲۲۰۴)

زمین شناسی پترولوژی (۲۲۰۸)

زمین شناسی تکتونیک (۲۲۱۰)

زمین شناسی نفت (۲۲۰۲)

علوم زمین ۲ (۲۲۰۲)

زمین شناسی مهندسی (۲۲۰۵)

زمین شناسی اقتصادی (۲۲۰۹)

شیمی – شیمی فیزیک (۲۲۱۱)

شیمی ۱ (۲۲۱۱)

شیمی – شیمی تجزیه (۲۲۱۳)

شیمی کاربردی (۲۲۱۵)

نانوشیمی (۲۲۴۴)

شیمی – شیمی آلی (۲۲۱۲)

شیمی ۲ (۲۲۱۲)

شیمی – شیمی معدنی (۲۲۱۴)

شیمی – شیمی پلیمر (۲۲۱۶)

شیمی – شیمی دارویی (۲۲۱۷)

فیتوشیمی (۲۲۱۸)

زیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی (۲۲۲۰)

زیست شناسی گیاهی (۲۲۲۰)

زیست شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم شناسی (۲۲۲۱)

زیست شناسی گیاهی – سلولی و تکوینی (۲۲۲۲)

زیست شناسی جانوری – فیزیولوژی (۲۲۲۳)

زیست شناسی جانوری و دریا (۲۲۲۳)

زیست شناسی جانوری – بیوسیستماتیک (۲۲۲۴)

زیست شناسی جانوری – سلولی و تکوینی (۲۲۲۵)

زیست شناسی دریا (۲۲۳۶)

زیست شناسی سلولی و مولکولی (۲۲۲۶)

زیست شناسی سلولی و مولکولی (۲۲۲۶)

بیوشیمی (۲۲۲۷)

ژنتیک مولکولی (۲۲۲۸)

میکروبیولوژی (۲۲۲۹)

بیوفیزیک (۲۲۳۰)

زیست فناوری میکروبی (۲۲۳۱)

ریززیست فناوری (۲۲۴۵)

فیزیک دریا (۲۲۳۵)

فیزیک (۲۲۳۸)

نانوفیزیک (۲۲۳۷)

فیزیک (۲۲۳۸)

فوتونیک (۲۲۳۹)

ژئوفیزیک – لرزه شناسی (۲۲۴۰)

ژئوفیزیک (۲۲۴۰)

ژئوفیزیک – زلزله شناسی (۲۲۴۱)

ژئوفیزیک – گرانی سنجی (۲۲۴۳)

بیوانفورماتیک (۲۲۴۶)

علوم کامپیوتر و بیوانفورماتیک (۲۲۴۷)

علوم کامپیوتر (۲۲۴۷)

فنی و مهندسی

مهندسی برق – الکترونیک (۲۳۰۱)

مهندسی برق (۲۳۰۱)

مهندسی برق – مخابرات (۲۳۰۲)

مهندسی برق – قدرت (۲۳۰۴)

مهندسی برق – کنترل (۲۳۰۵)

مهندسی عمران – سازه (۲۳۰۷)

مهندسی عمران (۲۳۰۷)

مهندسی عمران – زلزله (۲۳۰۸)

مهندسی عمران – ژئوتکنیک (۲۳۰۹)

مهندسی عمران – مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی (۲۳۱۰)

مهندسی عمران – راه و ترابری (۲۳۱۱)

مهندسی عمران – مهندسی سواحل، بنادر و سازههای دریایی (۲۳۱۲)

مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت منابع آب (۲۳۱۳)

مهندسی عمران – حمل و نقل (۲۳۱۴)

مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت (۲۳۱۵)

مهندسی عمران – مهندسی محیطزیست (۲۳۱۶)

مهندسی دریا (۲۳۳۰)

مهندسی نقشه برداری – ژئودزی (۲۳۱۷)

مهندسی نقشه برداری (۲۳۱۷)

مهندسی نقشه برداری – فتوگرامتری (۲۳۱۸)

مهندسی نقشه برداری – سنجش از دور (۲۳۱۹)

مهندسی نقشه برداری – سیستم اطلاعات مکانی (۲۳۲۰)

مهندسی مکانیک – ساخت و تولید (۲۳۲۱)

مهندسی مکانیک ۱ (۲۳۲۱)

مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی (۲۳۲۲)

مهندسی مکانیک – دینامیک، کنترل و ارتعاشات (۲۳۲۳)

مهندسی مکانیک ۲ (۲۳۲۳)

مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی (۲۳۲۴)

مهندسی سیستم های انرژی (۲۳۷۲)

مهندسی هوافضا – آیرودینامیک (۲۳۳۱)

مهندسی هوافضا (۲۳۳۱)

مهندسی هوافضا – جلوبرندگی (۲۳۳۲)

مهندسی هوافضا – سازه های هوایی (۲۳۳۳)

مهندسی هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل (۲۳۳۴)

مهندسی معدن – اکتشاف مواد معدنی (۲۳۳۵)

مهندسی معدن (۲۳۳۵)

مهندسی معدن – استخراج مواد معدنی (۲۳۳۶)

مهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی (۲۳۳۷)

مهندسی معدن – مکانیک سنگ (۲۳۳۸)

مهندسی محیط زیست – منابع آب (۲۳۴۳)

مهندسی محیط زیست (۲۳۴۳)

مهندسی محیط زیست – آب و فاضلاب (۲۳۴۴)

مهندسی محیط زیست – مواد زائد جامد (۲۳۴۵)

مهندسی محیط زیست – آلودگی هوا (۲۳۴۶)

مهندسی پزشکی – بیوالکتریک (۲۳۴۷)

مهندسی پزشکی (۲۳۴۷)

مهندسی پزشکی – بیومکانیک (۲۳۴۸)

مهندسی پزشکی – بیومتریال (۲۳۴۹)

مهندسی نفت – اکتشاف نفت (۲۳۵۱)

مهندسی نفت (۲۳۵۱)

مهندسی نفت (۲۳۵۲)

مهندسی کامپیوتر – نرم افزار و الگوریتم (۲۳۵۴)

مهندسی کامپیوتر (۲۳۵۴)

مهندسی کامپیوتر – معماری (۲۳۵۵)

مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی (۲۳۵۶)

مهندسی کامپیوتر – شبکه و رایانش (۲۳۵۷)

مهندسی شیمی (۲۳۶۰)

مهندسی شیمی (۲۳۶۰)

مهندسی شیمی –  بیوتکنولوژی (۲۳۶۲)

فناوری نانو – نانومواد (۲۳۶۳)

فناوری نانو (۲۳۶۳)

فناوری نانو – نانوالکترونیک (۲۳۶۴)

مهندسی هسته ای – کاربرد پرتوها (۲۳۶۵)

مهندسی هسته ای (۲۳۶۵)

مهندسی هسته ای – راکتور (۲۳۶۶)

مهندسی هسته ای – پرتو پزشکی (۲۳۶۷)

مهندسی هسته ای – گداخت (۲۳۶۹)

مهندسی نساجی – تکنولوژی (۲۳۷۰)

مهندسی نساجی (۲۳۷۰)

مهندسی نساجی – شیمی و علوم الیاف (۲۳۷۱)

کشاورزی و منابع طبیعی

مهندسی مکانیک بیوسیستم (۲۴۰۴)

مهندسی مکانیک و مکانیزاسیون کشاورزی (۲۴۰۴)

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی (۲۴۰۵)

مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی – کامپوزیت های لیگنوسلولزی (۲۴۱۸)

 

مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی (۲۴۱۷)

مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی – صنایع سلولزی (۲۴۱۹)

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک (۲۴۲۰)

مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک (۲۴۲۰)

مدیریت منابع خاک (۲۴۲۱)

علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشی (۲۴۲۷)

علوم و مهندسی آب (۲۴۲۷)

علوم و مهندسی آب – سازه های آبی (۲۴۲۸)

علوم و مهندسی آب – منابع آب (۲۴۲۹)

علوم و مهندسی آب – هواشناسی کشاورزی (۲۴۳۰)

ژنتیک و به نژادی گیاهی (۲۴۳۱)

ژنتیک و به نژادی گیاهی و بیوتکنولوژی کشاورزی (۲۴۳۱)

بیوتکنولوژی کشاورزی (۲۴۳۵)

آگروتکنولوژی (۲۴۳۲)

آگروتکنولوژی و آگرواکولوژی (۲۴۳۲)

آگروتکنولوژی – علوم و تکنولوژی بذر (۲۴۳۳)

آگروتکنولوژی – علوم علف های هرز (۲۴۳۴)

آگرواکولوژی (۲۴۳۶)

ترویج و آموزش کشاورزی پایدار (۲۴۳۷)

ترویج، آموزش و توسعه کشاورزی (۲۴۳۷)

توسعه کشاورزی (۲۴۳۸)

علوم و مهندسی جنگل – مدیریت جنگل (۲۴۴۱)

علوم و مهندسی جنگل (۲۴۴۱)

علوم و مهندسی جنگل – عمران و بهره برداری جنگل (۲۴۴۲)

علوم و مهندسی جنگل – علوم زیستی جنگل (۲۴۴۳)

علوم و مهندسی شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان (۲۲۴۴)

علوم و مهندسی شیلات (۲۲۴۴)

علوم و مهندسی شیلات – فراوری محصولات شیلاتی (۲۴۴۵)

علوم و مهندسی شیلات – صید و بهره برداری آبزیان (۲۴۴۷)

علوم و مهندسی مرتع (۲۴۴۸)

علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری (۲۴۴۸)

علوم و مهندسی آبخیز (۲۴۵۰)

هنر

معماری (۲۵۰۲)

معماری (۲۵۰۲)

معماری منظر (۲۵۰۹)

مرمت – مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی (۲۵۰۵)

مرمت (۲۵۰۵)

مرمت – مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی (۲۵۰۶)

دامپزشکی

بیماری های داخلی دام های کوچک (۲۷۰۳)

بیماری های داخلی دام های کوچک و بزرگ (۲۷۰۳)

بیماری های داخلی دام های بزرگ (۲۷۰۴)

بهداشت و بیماری های پرندگان (۲۷۰۸)

بهداشت و بیماری های پرندگان و آبزیان (۲۷۰۸)

بهداشت و بیماری های آبزیان (۲۷۱۰)

انگل شناسی دامپزشکی (۲۷۱۴)

میکروبیولوژی دامپزشکی (۲۷۱۴)

باکتری شناسی (۲۷۱۵)

ویروس شناسی (۲۷۱۶)

قارچ شناسی (۲۷۱۷)

آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای (۲۷۲۴)

آناتومی و بافت شناسی مقایسه ای (۲۷۲۴)

بافت شناسی مقایسه ای (۲۷۲۵)

زبان

آموزش زبان فرانسه (۲۸۰۱)

آموزش زبان و ادبیات فرانسه (۲۸۰۱)

ادبیات فرانسه (۲۸۰۲)

آموزش زبان انگلیسی (۲۸۰۵)

آموزش زبان و ادبیات انگلیسی (۲۸۰۵)

زبان و ادبیات انگلیسی (۲۸۰۶)

ترجمه (۲۸۰۷)

تغییرات رخ‌داده در برخی رشته / گرایش‌ها

علاوه بر تجمیع رشته/ گرایش‌ها در قالب مجموعه‌های امتحانی، برخی رشته / گرایش ها نیز در آزمون دکتری ۱۴۰۳ حذف شده یا به دفترچه ۱۴۰۳ اضافه شده‌اند. همچنین در برخی موارد جابجایی‌هایی رخ داده و یا عنوان مجموعه امتحانی تغییر کرده است که در جدول زیر قابل مشاهده است:

گروه آزمایشی

مجموعه امتحانی

رشته

گرایش

تغییر

علوم انسانی

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

آموزش زبان فارسی

حذف شده

علوم اقتصادی

علوم اقتصادی

اقتصاد بیمه

حذف شده

اقتصاد ریاضی

حذف شده

اقتصاد نهادگرا

حذف شده

اقتصاد ایران

حذف شده

علوم اجتماعی

جامعه شناسی

جامعه شناسی گروه های اجتماعی

حذف شده

علوم شناختی – روان شناسی

شناخت اجتماعی

حذف شده

فقه و مبانی حقوق اسلامی

مذاهب فقهی

حذف شده

ادیان و عرفان

ادیان غیر ابراهیمی

ادیان ایرانی

حذف شده

الهیات و معارف اسلامی

ادیان و عرفان

تصوف در جهان معاصر

اضافه شده

فقه مقارن و مبانی حقوق اسلامی

اضافه شده

مطالعات نظری تمدن

اضافه شده

فلسفه و کلام اسلامی

کلام

فلسفه دین و مسائل جدید کلامی

حذف شده

کلام تطبیقی

حذف شده

یهود و مسیحیت

حذف شده

ادیان غیرابراهیمی

حذف شده

فلسفه

فلسفه

فلسفه معاصر

حذف شده

فلسفه عصر جدید

حذف شده

فلسفه یونان و قرون وسطی

حذف شده

فلسفه

 

عنوان رشته به فلسفه محض تغییر کرده است.

فلسفه تحلیلی

حذف شده

فلسفه اخلاق تطبیقی

حذف شده

فلسفه علوم اجتماعی

حذف شده

فلسفه علم و فناوری فلسفه علم

اضافه شده

آموزش عالی

آموزش عالی

برنامه ریزی درسی در آموزش عالی

حذف شده

فناوری اطلاع رسانی در آموزش عالی

حذف شده

روانشناسی

علوم شناختی – روانشناسی

شناخت اجتماعی

حذف شده

علوم سیاسی و روابط بین الملل

غرب شناسی انتقادی

اضافه شده

مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی

استراتژی صنعتی

حذف شده

مدیریت رسانه و اطلاعات

مدیریت اطلاعات

حذف شده

کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی

مدیریت تکنولوژی

عنوان رشته به مدیریت فناوری تغییر کرده است و گرایش‌های آن حذف شده است.

مالی

مالی

مالی بین المللی

حذف شده

حقوق مالی

حذف شده

مدیریت پیشگیری از جرم، جرم یابی و ایمنی ترافیک

 

 

عنوان مجموعه به مجموعه رشته های دانشگاه علوم انتظامی امین تغییر کرده است.

مدیریت مرز

اضافه شده

مدیریت ایمنی ترافیک

حذف شده

علوم پایه

علوم زمین

علوم زمین

زمین شناسی زیست محیطی

اضافه شده

زیست شناسی گیاهی سیستماتیک و بوم شناسی

زیست شناسی گیاهی – بوم شناسی

حذف شده

زیست شناسی سلولی و مولکولی

فناوری سلول های بنیادی و بازسازی بافت

اضافه شده

ریززیست فناوری

 

 

مجموعه ریززیست فناوری به عنوان مجموعه مستقل حذف شده و به عنوان گرایش ذیل رشته زیست فناوری درج شده است.

ریاضی

ریاضی

زیربرنامه منطق ریاضی

حذف شده

زیربرنامه ریاضیات تصادفی

حذف شده

زیربرنامه کد

حذف شده

فیزیک دریا

فیزیک دریا

اقیانوس شناسی فیزیک توصیفی

حذف شده

ساحلی

حذف شده

هواشناسی دریا

حذف شده

فیزیک

فیزیک

پلاسما پزشکی

حذف شده

ژئوفیزیک – ژئوالکتریک و الکترومغناطیس

 

 

حذف شده

فنی و مهندسی

مهندسی برق – الکترونیک

مهندسی برق

جنگ الکترونیک

گرایش‌های جنگ الکترونیک حذف شده و رشته جنگ الکترونیک بدون گرایش اضافه شده است.

مهندسی برق – مخابرات

مهندسی برق

جنگ الکترونیک

مهندسی برق  قدرت

مهندسی برق

جنگ الکترونیک

مهندسی برق – مخابرات

مهندسی برق

مخابرات

حذف شده

علوم شناختی – علوم اعصاب

شناختی

مغز و شناخت

حذف شده

مهندسی برق – قدرت

مهندسی انرژی های تجدیدپذیر

حذف شده

مهندسی برق – کنترل

علوم شناختی – مدل سازی شناختی

حذف شده

مهندسی صنایع

مهندسی صنایع

سیستم های مالی

حذف شده

سیستم های سلامت

حذف شده

سیستم های اطلاعاتی

حذف شده

مدیریت پروژه

حذف شده

مهندسی نفت

مهندسی نفت

بهره برداری

حذف شده

حفاری

حذف شده

مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی

علوم شناختی – مدل سازی شناختی

حذف شده

علوم شناختی – علوم اعصاب شناختی

مغز و شناخت

حذف شده

کشاورزی و منابع طبیعی

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

بازیافت و مدیریت پسماند

حذف شده

مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی – بیولوژی و آناتومی

 

 

حذف شده

مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی

مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی

حفاظت و اصلاح

اضافه شده

مدیریت صنایع چوب و فرآورده های سلولزی

اضافه شده

علوم و مهندسی مرتع

احیای اکوسیستم

حذف شده

هنر

شهرسازی

طراحی شهری

حذف شده

دامپزشکی

پاتولوژی دامپزشکی

آسیب شناسی دامپزشکی

اضافه شده

ثبت‌نام
باخبرم کن!

72 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
Chemist
اسفند ۷, ۱۴۰۲ ۲:۱۳ ب٫ظ

امروزه فقط آدمای بیسواد سرکار میرن و باسوادا همه بیکارن و افسرده.
به قول حافظ
فلک به مردم نادان دهد زمام مراد
تو اهل دانش و فضلی همین گناهت بس

محمد
اسفند ۵, ۱۴۰۲ ۹:۵۲ ق٫ظ

برا حقوق همه گرایش ها سوالاتش اومده بود ۳۲۰ سوال ۵۶ صفحه چرا هرسال کارو پیچیده تر میکنند؟؟

امین
اسفند ۴, ۱۴۰۲ ۱۰:۴۳ ب٫ظ

این چه مسخره بازی بود در دفترچه کنکور دکتری همه سوالات گرایش ها بود گیج شدیم نتونستیم جواب بدیم

بهار
اسفند ۴, ۱۴۰۲ ۷:۴۳ ب٫ظ

چرا داخل دفترچه اشاره نکرده بودن که سوالات کنکور امسال با پارسال و سال های پیش متفاوته. واقعا که جای تاسف داره، سازمان سنجش بلده ششصد و خورده ای برای ثبت نام در آزمون بگیره ولی بلد نیست که پیام بده و بگه امسال سوالات کنکور تغییر کرده و دروس بیشتری را شامل میشه. واقعا که متاسفم

exir
آبان ۲۹, ۱۴۰۲ ۰:۲۷ ق٫ظ

دوستان عزیز اگر نظری غیر از این دارید لطفا بگید ممنون می شم. چون در دفترچه اشاره کاملی به این موضوع نشده.

exir
آبان ۲۹, ۱۴۰۲ ۰:۲۲ ق٫ظ

و دیگه اینکه هدف از این تجمیع سنجش توانایی شما در دسته تجمیع شده است. چون دسته تجمیع شده مجموعه ای از ملزومات و سرفصل های مشابه و مرتبط اون رشته است که داوطلب باید به همش مسلط باشه. و گرنه که قبلا گرایش ها مجزا بود و نیازی به این کار تجمیع نبود. هدف به نظر سنجش تسلط بر موضوعات مرتبط است.

exir
آبان ۲۹, ۱۴۰۲ ۰:۱۶ ق٫ظ

و ضمنا اینکه تعداد به نظر می رسه تعداد سوالات گروههای تجمیعی به اندازه تعداد گرایش های تجمیع شده کاهش پیدا می کنه مثلا اگر قبلا در هر گرایش شیمی ۴۵ سوال تخصصی بوده الان متناسب با ۵ گرایش تجمیع شده کاهش پیدا می کنه و ممکنه به ۹ سوال در هر گرایش برسه که جمعا ۴۵ سوال خواهد شد. بنابراین باید به تمام سرفصل های هر گروه تجمیعی مسلط باشید و پاسخ به سوالات گرایش خودتان لازم ولی کافی نیست مگر در تراز کلی باقی شرکت کنندگان هم پاسخ کمتری داده باشند.

exir
آبان ۲۹, ۱۴۰۲ ۰:۰۹ ق٫ظ

با سلام در پاسخ به جناب وکیل عزیز بنده فکر می کنم منظور از تجمیع یعنی شما باید به تمام سرفصل های دسته تجمیعی مسلط بوده و به سوالات آن پاسخ بدید و بعد این دانشگاه است که ورود شما را در آن گرایش مورد نظر شما بررسی و تأیید می کنه. مثلا قبلا در شیمی۲ که ۵ گرایش مجزا بود از اول در هر گرایشی جدا ازمون می دادید ولی الان باید از ابتدا هر ۵ گرایش این دسته رو با هم ازمون بدید و بعد بر اساس نمره هر گرایش دانشگاه انتخابتون می کنه.

رجبی
بهمن ۳۰, ۱۴۰۲ ۱۰:۰۶ ق٫ظ
پاسخ به  exir

با سلام . تجمیع به این معنی نیست که دانشجو به تمام سر فصل ها مسلط باشد اولا منابع هر گرایش مشخص می باشد فرق ازمون امسال با ادوار گذشته این هست که ، دانشجو امکان تست زنی در چند گرایش را دارد بعنوان مثال ما علوم زمین ۱( تکتونیک ) هستم در صورت تمایل می توانم تست های رشته : ۱-فسیل شناسی و چینه شناسی ۲- رسوب شناسی ۳- آب های زیر زمینی ۴- پترولوژی را بزنم و در نهایت در صورت کسب نمره قبولی در یکی از گرایش های فوق ادامه تحصیل دهید موفق باشید

محمدرضا وکیل
آبان ۲۵, ۱۴۰۲ ۱۱:۴۲ ق٫ظ

سلام. این راهنمایی رو برای دوستانی که میخوان در رشته حقوق آزمون بدن میذارم. دفترچه تجمیع شده اما هر چندتا درسی که مربوط به کد گرایش خودتون هست شماره مخصوص داره که در دفترچه و پاسخنامه باید صرفا به همون ها پاسخ بدید. مثلا کسی که میخواد حقوق خصوصی امتحان بده باید دروس شماره ۴(شامل فقه معاملات و مدنی و تجارت) و دروس شماره های آخر مربوط به زبان و استعداد رو پاسخ بده البته میتونه بقیه سوالات رو هم پاسخ بده و شانسش رو برای گرایش های دیگه امتحان کنه اما چون هر کدام از اون درس هایی که عرض کردن ۳۰ سوال و مجموعا ۹۰ سوال تخصصی داره طبیعتا کسی که واقعا برای کنکور درس خونده به هیچ عنوان فرصت نداره برای گرایش های دیگه رو هم جواب بده و همون سوالات گرایش خودش رو جواب بده هنر کرده.

علی
آذر ۵, ۱۴۰۲ ۱۲:۰۰ ب٫ظ

خیلی ممنون داداش ❤️

شهاب
شهریور ۶, ۱۴۰۲ ۳:۵۱ ب٫ظ

باسلام واحترام منظور از طرح تجمیع چیست ؟ لطفا راهنمایی بفرمایید

عابر
مرداد ۱۳, ۱۴۰۲ ۱۰:۵۹ ب٫ظ

با عرض سلام. راستش سالهاست که ارزش دانش و دانشجو و دانشگاه داره سال به سال کمتر میشه.‌ الان سالهاست که قبول شدن توی کارشناسی ارشد و دکتری خیلی راحت شده و ظرفیت‌ها بسیار زیاد شدن. کارشناسی ارشد دولتی که همه قبول میشن، دکتری دولتی هم میشه با یکی دوماه زحمت قبول شد و هیچ افتخار و غروری نداره. دانشگاه آزاد که اصلا به زور دکتری بهت میدن. الان یه کسایی ارشد و دکترای دولتی دارن که اگر تا یک و خورده ای دهه قبل بود، دیپلم هم نمیتونستند بگیرن. البته نتیجه اش این میشه که یک دیپلمه ی اون زمون با سوادتر از مثلا لیسانس الان بود و کارش هم بیشتر از دکترای الان بود و محترم تر از دکترای فعلی بود. دانشجویان فعلی اکثرا لیاقت دانشجو بودن را ندارند و انگار از استاد طلبکار هستند ، البته استادان فعلی هم اکثرشان بیسواد هستند و لیاقت نام استاد را ندارند. یکی ممکن بوده بتونه توی شغل آزاد بسیار پیشرفت کنه، و برای کشورش و مردمش بسیار مفید باشه ولی خودشو طلف دانشگاه میکنه. در عوض کسی که میتونسته توی دانش برای خودش و کشورش مفید باشه، افسرده و طلف میشه. تهش هم تقریبا اکثرمون ضرر میکنیم.. کنکور دهه شصتیها و قبلش بسیار وحشتناکتر از کنکور دکترای دولتی فعلی بودند، ولی دهه هفتادیها باور نمیکنند. دهه هشتادیها که پیشکش

مهدی
مرداد ۱۴, ۱۴۰۲ ۴:۲۶ ق٫ظ
پاسخ به  عابر

داداش اینهمه به عالم و آدم انگ بیسوادی چسبوندی بعد هنوز نمیدونی تَلَف درسته نه طلف‌؟! :))))

عابر
مرداد ۱۴, ۱۴۰۲ ۱:۰۲ ب٫ظ
پاسخ به  مهدی

راستش میخواستم مطمئن بشم هیچکس پیدا میشه که متن طولانی بنده را چندین دفعه، و اونم با دقت بخونه یا نه. خوشبختانه جوابش مشخص شد. خخخخ. جای تشکر داره.. ضمنا تخصص بنده ریاضی هست و ادعایی در املا ندارم. سعی کن کوته فکر نباشی و خودت درست و رسمی نوشتن را یاد بگیری تا در یک جمله کوتاه ده تا چندتا اشتباه نداشته باشی. و کمی درک مطلب داشته باشی تا مفهوم یک متن طولانی را در یکی دو کلمه خلاصه نکنی. ضمنا وقتی میگم بی سواد زیاد شده ، منظورم نسبت به باسوادهای واقعی هست، نه نسبت به امثال بعضیها. خخ. بازهم تشکر میکنم که این متن بنده را بارها میخونی.

مهدی
آبان ۲۳, ۱۴۰۲ ۹:۵۰ ب٫ظ
پاسخ به  عابر

شما که ریاضی خوندی. وقتی به اون بنده خدا میگی سعی کن کوته فکر نباشی یعنی کوته فکر هستی. یعنی بدون هیچ فرضیه ای و در ادامه بدون هیچ فرآینو اثباتی حکم رو صادر کردی، و چه حکمی بدتر از توهین اون هم بدون استدلال منطقی. راستی جناب از استدلال استقرایی استفاده کردی یا بازگشتی یا استنتاجی؟ ببین من یه مهندس عمرانم از دانشگاه تهران ارشد دارم ولی ریاضی تورم میخورم. در ضمن خود ۷۰ یی هستم. مرز بین دهه ۷۰ و ۶۰. سال ها تدریس کردم و کل زندکیم آموزشی بوده و با بچه ها مدام سر کار داشتم. یکی باید مثل من بهت بفهمونه که داری اشتباه میکنی. سیاست اشتباه وزارت علوم و سایر سازمان های مشابه رو به پای بچه های با استعداد و لایق این مرز و بوم نذار. من طی دو دهه تجربه با اطمینان کامل میگن که شرایط رشته محل های خوب همچنان روز به روز سخت تر شده و این تویی که باید روتو کم کنی، در ضمن املا هم خیلی مهمه. تو هنوز تو انتقال بدیهیات موندی بعد میگی من تو املا ادعایی ندارم تو ریاضی دارم. همون سیستم نادرست علمی کشور باعث شد که بیشتر نوابغ روانه مهندسی و پزشکی بشن که همچون بیسوادایی مثل تو روونه علوم پایه بشن. به همه توهین نمیکنم. خوشبختانه هنوز که هنوز خیلی ها به خاطر علاقشون ریاضی محض و رشته فیزیک و شیمی هم میرن و موفق هستن. خلاصه حواستو جمع کن، بدون چی داری میکی. بچه های این مرز و بوم روز به… ادامه نظر»

زینب
آذر ۱۲, ۱۴۰۲ ۳:۳۱ ق٫ظ
پاسخ به  مهدی

احسنت

Chemist
اسفند ۷, ۱۴۰۲ ۱:۵۷ ب٫ظ
پاسخ به  مهدی

لایک داری

Mahtab
مرداد ۱۴, ۱۴۰۲ ۱۲:۳۴ ب٫ظ
پاسخ به  عابر

بابا علامه، بابا استاد تمام، بابا باسواد، بابا دهه شصتی بابا با لیاقت و … اینطور که شما با عصبانیت حرف میزنی معلومه کنکور کارشناسی دادی و قبول نشدی. البته دیپلمه بودن اشکالی نداره کنکور برد و باخت داره تازه منم قبول نشدم. امیدوارم با این حرفایی که زدی سبک شده باشی
موفق باشی

عابر
مرداد ۱۴, ۱۴۰۲ ۲:۴۴ ب٫ظ
پاسخ به  Mahtab

یه کم درک مطلب که طوری نمیشه. یعنی شما بعد از خوندن این متن به این نتیجه رسیدی!! به نظرت اگر نمیتونستم قبول بشم میگفتم راحته!! جدی در همین حد فهمیدی. بنده یک بار کارشناسی ارشد امتحان دادم و بکبار هم دکتری. جفتش هم دفعه اول قبول شدم، توی دانشگاههای قبولیم از جمله دانشگاههای دولتی و روزانه امیرکبیر تهران و شهید بهشتی و خوارزمی، که زمان کنکور ارشدم به تربیت معلم معروف بود و تمام گزینه های دیگه را قبول شدم. اکر منم مثل شماها بیسواد بودم که باید از اوضاع فعلی خوشحال میشدم نه که بیام جوش جوش بزنم. یعنی یک موضوع به این سادگی را درک نکردی؟؟ بیخود نیست که از امثال بنده متنفر هستید. شماها دقیقا همونهایی هستید که گفتم از استاد طلبکار هستند.. خخخ. فعلا اوضاع به نفع توست، چون راحت همه قبول میشن.

بیوتکنو
مرداد ۱۴, ۱۴۰۲ ۴:۳۶ ب٫ظ
پاسخ به  عابر

سخت قبول خان باسواد منم یک دهه شصتی هستم اونم از نوع ۶۰ شما برعکس من فقط از تحصیل فقط مدرکش رو بلد بودی به سختی بگیری و به سختی هم داری باز ادامه میدی و هنوزم عقبی چون هنوز یک عابر هستی!!!

عابر
مرداد ۱۴, ۱۴۰۲ ۹:۳۶ ب٫ظ
پاسخ به  بیوتکنو

فهم و شعور و هوش یک دهه شصتی کوچکترین تفاوتی با فهم و شعور و هوش دیگر دهه ها ندارد. نمونه ی خیلی ساده اش خودت هستی که متوجه یک متن ساده و منظور ساده ی بنده نشدی. و حتی متوجه نشدی که از یک اسم نمیتوان چیزی در مورد شخصیت طرف فهمید، بخصوص وقتی آی کیوی بسیار پایینی هم داشته باشی. خخخ. والا نظر ندی سنگینتر هستی. برداشتت از نظرم خیلی جالب بود. ضمنا باید متوجه میشدی که بنده گفتم مدرک گرفتن کوچکترین افتخاری نداره، و هرکی لب تر کنه میتونه دکترا بگیره. ولی بهرحال از اینکه وقت گذاشتی و پیام طولانی بنده را خواندی و جواب هم دادی، جای تشکر داره.

Mahtab
مرداد ۱۵, ۱۴۰۲ ۰:۰۲ ق٫ظ
پاسخ به  بیوتکنو

بله منم با شما موافقم
منم اشتباه کردم جوابشو دادم

ما بی خبرانیم....
مرداد ۱۴, ۱۴۰۲ ۹:۳۶ ب٫ظ
پاسخ به  عابر

دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ….

عابر
مرداد ۱۶, ۱۴۰۲ ۷:۵۲ ب٫ظ

کل دنیا را نمیدانم ولی حداقل دنیای خیلی از ماها که هیچ است و به صورت غم انگیزی به پایان خواهد رسید..

علی
مرداد ۱۶, ۱۴۰۲ ۱۱:۳۱ ب٫ظ
پاسخ به  عابر

یکبار دیگه نظرات خودت و جواب دوستان رو بخون. شما هدف از زندگی خودتو نمیدونی امیدوارم از این سردرگمی خارج بشی و به آرامش برسی ولی لطفا آیه یاس نخون، اینجا محل تبادل اطلاعاته برای کمک بهم
موفق باشی…

عابر
مرداد ۱۹, ۱۴۰۲ ۰:۵۵ ق٫ظ
پاسخ به  علی

از کی تا حالا اینکه یکی به همه بگه با کمترین تلاش، اونم توی دو سه ماه، میتونند دانشگاه دولتی و روزانه، اونم یکی از دانشگاههای مورد علاقشون قبول بشن، آیه یاس حساب میشه؟؟ مگه روحیه دادن از این هم بهتر داریم.. خوشحال باشین که همتون قبول هستید، فقط بعد از فارغ التحصیلی طبیعتا نباید انتظار داشته باشید که تک تکتون به کار و حقوقی که در شأن یک پی اچ دی هست برسید. روزگار، طعم واقعیت را بهتون خواهد چشاند، متاسفانه.‌

علی
مرداد ۱۹, ۱۴۰۲ ۱۱:۰۲ ق٫ظ
پاسخ به  عابر

دلت پره ها. تو برای پول درس میخونی؟!!!یعنی منتظری دکتری بخونی بعد یکی استخدامت کنه تا درشانت بهت حقوق بده؟!!! درضمن هنر اونه که در شرایط نامساعد بهترین باشی، آرررررررره

علی
مرداد ۱۹, ۱۴۰۲ ۱۱:۱۲ ق٫ظ
پاسخ به  عابر

درضمن باید طی دوره کارشناسی و ارشد کلی تلاش کرده باشی تا قدر باشی و باسواد تا اصلا” نیاز نداشته باشی برای آزمون دکتری کلی تست و کتاب و منبع بخونی، درثانی اگر باسواد باشی جریان علم خودبخود گلچینت میکنه، شما نگران نباش دوست عزیز

عابر
مرداد ۲۲, ۱۴۰۲ ۷:۵۷ ب٫ظ
پاسخ به  علی

نظر شما اینه که برای قبول شدن در دکتری، باید واقعا با سواد بود و بعدش هم گلچین میکنند. الان بیشتر دانشجوها با شما هم نظر هستند.. دوست عزیز.. من و شما قرار نیست تحت تاثیر نظر هم قرار بگیریم. به نظرم فهمیدن این موضوع بسیار ساده است. پس بحث کردن نتیجه ای نخواهد داشت. خوش باش با شرایط فعلی. ولی خودتو فریب نده که اگر کسی بتونه کارشناسی ارشد یا دکترای دولتی بگیره، باید باهوش باشه. اتفاقا اصلا هم نشانه هوش نیست، چون همه میتونند.‌

علی
مرداد ۲۳, ۱۴۰۲ ۵:۲۹ ق٫ظ
پاسخ به  عابر

تموم شد…خیلی تاثیرگذار بود. اگر امثال شما متقاضی مدرک نباشی و بری پی علاقه ات حتما آدم های لایق به جایگاه خودشون میرسن، برو کمی منطقی فکر کن و خشم و احساسو فاکتور بگیر. درضمن اگر خواستی بیا استخدامت کنم تا درشانت بهت حقوق بدم….

عابر
مرداد ۳۱, ۱۴۰۲ ۱:۲۰ ب٫ظ
پاسخ به  علی

میدونم چرا تا این حد ناراحت شدی. شما جزعی از اونایی هستی که در اوضاع فعلی، اونم با پول و پارتی بالا اومدن، رتبه دکتراشون افتضاح بوده ولی توی مصاحبه با پارتی بالا اومدن و تونستن با پول مدارکشونو بگیرن و با پارتی سر کار برن، بعدش هم میخوان خودشونو فریب بدن که فقط با استعداد بوده که اینجا برسن. ولی ظاهرا حتی توی این کار هم موفق نبودی چون وگرنه از نظر من اینقدر به خروش نمیومدی. یقینا سربازی هم معاف بودی، واقعیت همینهاست، خواستی حاشا کنی بکن.، نه؟ ضمنا شما اول برو جای پای خودتو محکم کن و بعد به فکر استخدام بیفت، ضمنا مراقب باش که همون مکان ساده هم یکی دیگه که پارتیش بیشتره ازت نگیره. دنیای پارتی همینه. همچنین شما باید امثال خودتو استخدام کنی، هرکسی لقمه را باید اندازه دهنش برداره.

ما بی خبرانیم....
مرداد ۱۸, ۱۴۰۲ ۱:۰۷ ب٫ظ
پاسخ به  عابر

دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ،ای هیچ بر هیچ مپیچ،لطف است و محبت است و باقی همه هیچ….
این را ننوشتم که بیاین روحیه خراب کنید،نوشتم که یکم بهش فکر کنیم و برای هم ارزش قایل بشیم و با الفاظ درست همدیگر صحبت کنیم در این محیطی که علمی هست و ادعای تحصیل در دانشگاه های برتر راهم داریم….

عابر
مرداد ۱۹, ۱۴۰۲ ۰:۳۲ ق٫ظ

متاسفانه واقعیت به نیت شما کار ندارد. ضمنا بنده چیز بدی نگفته بودم و فقط نظر خودم را گفته بودم که اکر درصد قبولی بیست سال قبل را با درصد قبولی الان مقایسه میکردید و میکردن، متوجه میشدید و میشدند حق با چه کسی هست. ولی وقتی یه عده میان هرچی به ذهنشون میرسه به زبون میارن، خوب بنده هم قرار نیست مثل لقمان عمل کنم. دقیقا مثل شما که با یک جواب ساده ی بنده ناراحت شدید و شروع به تیکه انداختن کردید.‌

مجید
مرداد ۱۶, ۱۴۰۲ ۱۲:۳۲ ب٫ظ
پاسخ به  عابر

درسته در سیستم آموزشی متاسفانه ضعف هست ولی نمیشه همه را بایک چوب زد

عابر
مرداد ۱۶, ۱۴۰۲ ۷:۵۰ ب٫ظ
پاسخ به  مجید

حرف شما درست و منطقیست.

دانشجو دکتری
مرداد ۱۷, ۱۴۰۲ ۰:۵۲ ق٫ظ
پاسخ به  عابر

سلام. بنده سال قبل دکتری روزانه یکی از دانشگاههای دولتی مطرح قبول شدم. راستش در کمال تاسف به شخصه تا حدود زیادی با این نظر موافقم. واقعا سطح بعضی از دانشجویان دکتری به شدت پایینه. با اینکه طرف رتبه خوبی آورده ولی نمیدونم چطور در مصاحبه قبول شده. در کلاس ۶ نفری ما یک نفر که با استعداد درخشان اومده از سه تا درس ترم قبل ۲ تا رو افتاد! تازه مرد هست و شغل تمام وقت هم نداره. همیشه هم به شرایط معترض هست. دو نفر دیگه که با کنکور قبول شدن به سختی درس ها رو پاس میکنن و از ارائه یک مطلب معمولی در کلاس عاجزند. بعضی از اساتید (و نه همه) به هیچ عنوان انگیزه و حتی سواد روز رشته رو ندارن و چیزی که از ۲۰ سال قبل میگفتن رو بدون تغییر تکرار میکنن. خلاصه بنظر این مشکل بی انگیزگی دانشجو – استاد تو خیلی از دانشگاهها و در این مقطع بر قرار باشه. البته بعضی از اساتید مشکلات معیشتی و اقتصادی رو دلیل بی انگیزگی میدونن که اون هم جای بحث داره.
امیدوارم فکر اساسی در پذیرش در دوره دکتری بشه وگرنه این راه به ترکستان است و بس…
دانشگاه آزاد و کلا دوره های شهزیه پرداز که نیازی به گفتن ندارد.
“دغدغه یک دانشجو کم سواد”
موفق باشید

علی
مرداد ۱۸, ۱۴۰۲ ۹:۲۸ ق٫ظ

عجب!!!

عابر
مرداد ۱۹, ۱۴۰۲ ۰:۲۶ ق٫ظ

سلام. الان بیش از یک دهه هست که تقریبا زیر سی درصد دانشجوها واقعا دانشجو هستند و لیاقت اسم دانشجویی را دارند ولی متاسفانه بالای هفتاد درصد نه. از پاسخهایی که با نِفرت به بنده داده شده، راحت میتوان اینو فهمید. وگرنه چرا یک دانشجوی واقعی و باهوش و لایق باید از باکیفیت شدن دانشگاه و اساتید ناراحت بشه. بدیش اینه که یک دانشجوی باهوش شاید راضی نشه بخاطر یک کار دولتی بی کیفیت، صدتا منت بکشه، اونم از یک مدیر احتمالا بی سواد، اما برعکسش کسی که زمانی دیپلم هم برایش آرزو بوده، الان با گرفتن لیسانس، فکر میکنه خداست و اتفاقا حاضره همه منتی بکشه تا بخیال خودش وارد کار دولتی بشه و مثلا پیشرفت کنه. نتیجش این میشه که آدمهای باهوش یا فرار میکنن، یا شاید بیکار بمونند و افسرده بشن و یا کاری که در شأن خود میدانستند پیدا نکنند، اما میبینه که اون دانشجوهای بیسواد پیشرفت میکنند و بالا و بالاتر میرن. الان خیلیها را میشناسم که فوق لیسانس دارند اما یک موضوع ساده ی در حد دیپلم نمیتونند حساب کنند. اما به عنوان مهندس ارشد، به خیلی کارها نظارت میکنند و نتیجه اش میشه پراید چند صد میلیونی، خیابانهای خراب، ساختمانهای بی کیفیت،…یا طرف با پول و پارتی دکترای روان شناسی میگیره و بعدش میره این طرف و اونطرف سخنرانی میکنه و مردم را گمراه و بدبخت میکنه،.. کلا جامعه داغون میشه و ضررش هم شامل اکثر جامعه میشه، مگر اونایی که پارتی دارن یا درصد کمی که شانس میارن، بخدا الان چند سالیه… ادامه نظر»

مصطفی
بهمن ۱, ۱۴۰۲ ۱:۵۱ ق٫ظ
پاسخ به  عابر

.باید قبول کرد که سر هممون بی کلاهه.بجز رشتهای پزشکی که خودشونو از بقیه جدا کردند ماها تقریبا غالب همه با سواد و بی سواد ول معطلیم.بقول شاعر
قومی متفکرند اندر ره دین/قومی به گمان فتاده در راه یقین/ترسم از ان روز که بانگ اید روزی /کی بی خبران راه نه انست و نه این

ویکتاریون
مرداد ۲۴, ۱۴۰۲ ۳:۳۷ ب٫ظ
پاسخ به  عابر

باشه.
ولی این کامنت یه جورایی زمان پریشی داره. این رو من توی نظرات کسان دیگه هم دیدم اینجا. یعنی نسبتا رایجه.
کسایی که الان دکترا دارن، یا چه میدونم، دارن می گیرن، بیشترشون همون ده پونزده سال پیش(یک و خُرده ای دهه قبل) دیپلم گرفتن.*
از استاد و دانشجو و ساز و کار کنکور و دانشگاه می خواین ایراد بگیرین اشکال نداره، ولی یه فاصله ی زمانی حداقل ۷ ساله بین دیپلم تا قبولی دکترا و ۱۱ ساله تا فارغ التحصیلیش رو در نظر داشته باشین. ( میانگین خیلی بالاتره به نظرم.)**
فارغ التحصیل دکترای الان ممکن بود سی سال پیش دیپلم نگیره مثلا.( با فرض درستی بقیه ی گزاره.)

*+** حداقل من توی دانشگاه ندیدم همه یا اکثریت کسایی که ۱۵، ۲۰ سال پیش دیپلم گرفتن باسوادتر باشن از همه یا بیشتر کسانی که ۷ سال پیش گرفتن. هر فرد یا گروهی دانش و مهارت های تحصیلی خودش رو داره.

عابر
مرداد ۳۱, ۱۴۰۲ ۱:۰۳ ب٫ظ
پاسخ به  ویکتاریون

خخخ. چقدر از خوندن جوابهای شما شاد میشم، وقتی میبینم یکی حتی نمیتونه منظور ساده ی مرا درک کنه و اونوقت خودشو دکتر هم میدونه. وقتی میگم هرکسی دلش بخواد میتونه دکتر بشه، خب دقیقا منظورم همینه دیگه..

Chemist
اسفند ۷, ۱۴۰۲ ۱:۵۳ ب٫ظ
پاسخ به  عابر

کلا به همه توهین میکنی، دانشجو استاد و ……

milad
مرداد ۱۳, ۱۴۰۲ ۷:۳۴ ب٫ظ

سلام دوستان
اگر برای دکتری استعداد درخشان پذیرفته شده باشیم ، امکانش هست که سنجش تائید نهایی نکنه و پذیرفته نشیم؟

بیوتکنو
مرداد ۱۳, ۱۴۰۲ ۱۰:۴۵ ب٫ظ
پاسخ به  milad

سلام
تا بحال پیش نیومده!

ماهی
مرداد ۱۳, ۱۴۰۲ ۲:۲۹ ب٫ظ

سلام دوستان
سوالم به این تاپیک بی ربط هست ولی ممنون اگر کسی میدونه منو راهنمایی کنه من در مقطع کارشناسی‌ارشد معدل۱۴/۵۰ شد می‌خواستم بدونم امکانش هست من ترمیم معدل شرکت کنم اگر میشه شرایطش به چه صورت است ؟

رضایی
مرداد ۱۳, ۱۴۰۲ ۶:۱۳ ب٫ظ
پاسخ به  ماهی

به سیستم پاسخگویی سنجش پیغام بگذارید و یا تماس بگیرید راهنمایی میکنند.اگر تلفنی موفق نشدید حتما در سیستم پاسخگویی پیغام بگذارید راهنمایی میکنند.

ماهی
مرداد ۱۴, ۱۴۰۲ ۲:۳۱ ق٫ظ
پاسخ به  رضایی

ممنون پس مربوط به سنجش هست نباید با دانشگاه هماهنگ کرد ؟

داوطلب
مرداد ۱۴, ۱۴۰۲ ۴:۵۸ ب٫ظ
پاسخ به  ماهی

سنجش اگر تماس گرفتید در مورد این مسئله راهنمایی میکنند و مثلا روند کاررا اگر داشته باشه بهتون میگن و بعد اگر گفتند با دانشگاه مربوطه مراجعه کنید.
اگر دسترسی به مدیر گروه رشتتون،یا مدیر مسئول بخش آموزش در دانشگاه دارید قبلش آنجا مراجعه کنیدمدیر آموزشی در آموزش دانشگاه هم اگر باشند میتونن راهنماییتون کنند.
اگر شهرستان هستید و در دانشگاه خودتون نیستید و نمیتونید برید میتونید این سوال را از آموزش دانشگاه شهر خودتون بپرسید چون معمولا دانشگاه ها بخشنامه هاشون یکی هست و اگر ترمیم معدل باشه یکیه.
بعد که جواب گرفتید اونموقع میتونید برید دانشگاه خودتون و کاراشو انجام بدین این چیزی بود که به ذهنم رسید نوشتم براتون.نمیدونم کمک کننده بوده یا نه.
نظرات بقیه هم ببینید و بعد اقدام کنید.

ماهی
مرداد ۱۴, ۱۴۰۲ ۷:۰۷ ب٫ظ
پاسخ به  داوطلب

ممنون زحمت کشیدید

یه کنکوری
مرداد ۱۶, ۱۴۰۲ ۱۰:۲۷ ب٫ظ
پاسخ به  ماهی

نخیر ترمیم معدل مربوط به دوره دیپلم برای ورود به دانشگاه هستش و کارشناسی و کارشناسی ارشد ترمیم معدل ندارد

فاطمه
مرداد ۱۳, ۱۴۰۲ ۰:۵۵ ق٫ظ

چرا رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی نیست؟؟

داوطلب ۱۴۰۲
مرداد ۱۳, ۱۴۰۲ ۹:۳۴ ق٫ظ
پاسخ به  فاطمه

این رشته در مجموعه علوم جغرافیایی نیست،یک رشته جداگانه هست جدول رشته ها و ضرایب دکتری ۱۴۰۳ که توسط سازمان سنجش منتشر شده رو مشاهده کنید

خدا هست
مرداد ۱۲, ۱۴۰۲ ۲:۲۷ ب٫ظ

وای چند سال پیش هم همین کار رو کردند. من خبر نداشتم وقتی رفتم سر جلسه کنکور فکر کردم دفترچه رو اشتباهی بهم دادند. سوالات تمامی گرایش ها را باید جواب بدیم‌ مثلا من ک اموزش زبان انگلیسی بودم دفترچه شامل سوالات گرایش های ترجمه و ادبیات هم بودکه باید جواب میدادم. واقعا مسخره بود. نوشته منابع تغییر نمیکنه ولی ج فایده ‌ کسی ک گرایش خودش رو قبول نمیشه چرا باید بتونه گرایش های دیگه رو قبول بشه.

پناه برخدا
مرداد ۱۲, ۱۴۰۲ ۳:۳۰ ب٫ظ
پاسخ به  خدا هست

سال ۹۵اینا بوده فک کنم.چون من سوالات ده سال قبل نگاه میکردم که بخونم همیشه میگفتم چرا سوالای اون سال اینجوری سوال دادند،و خیلی بد بود،یعنی گرایش خودت سوالاتش همون نسبت گرایشهای دیگه بود،یعنی اینجور نبود که مثلا از ۱۰۰سوال،۳۰سوال مربوط به لیسانس باشه، ۷۰سوال گرایش خودت باشه،کل ۱۰۰سوال به نسبت مساوی سوال از همه گرایشای اون مجموعه ای بود که امتحان میدادند.وهمیشه برام سوال بود که اگر من اون سال بودم چقدر سخت میشد آزمونش چون تمام تمرکز ما برای دکتری روی گرایش ارشد خودمون هست نه همه گرایشها.
اگر سوالات اون سال را ببینید متوجه منظورم میشید.اگر قرار باشه اونجوری سوال بدن.

محمدرضا
مرداد ۱۳, ۱۴۰۲ ۱۰:۴۱ ب٫ظ
پاسخ به  خدا هست

سلام
ربطی نداره، شما فقط دروس اون گرایشی که می خوای قبول شی رو جواب بده.

گلناز
مرداد ۱۲, ۱۴۰۲ ۱:۲۶ ب٫ظ

نوشته که :
داوطلبان شرکت‌کننده در یک مجموعه امتحانی در صورت مجاز شدن به انتخاب رشته / گرایش‌های مختلف آن مجموعه، امکان انتخاب رشته گسترده‌تری خواهند داشت.

خب همینجوری ظرفیت ها کم هست حالا همه گرایش ها میتونن هم گرایش اصلی خودشون برن هم زیر مجموعه هاش و این یعنی تعداد بیشتری میان برای مصاحبه ها ،از همه گرایشهای یک مجموعه…
اگر ظرفیت ها بیشتر بشه این کار خوبه برای کسی که بخواد شانسشو در گرایش دوم هم مثلا امتحان کنه باتوجه به پایان نامه و علاقه مندی.
اما اگر ظرفیت هر گرایش یک مجموعه همون تعدادی که بود باشه (برای هرگرایش) که اصلا خیلی همه چیز به هم میخوره…هم رقابت سختتر میشه و هم اینکه ظرفیت هم محدود هست شانس کسانی که خود اون گرایشن کمتر میشه…
پس چرا تو مصاحبه میگفتند اگر لیسانست با ارشدت فرق کنه گرایشش،اولویت با کسی هست که لیسانس و ارشدش یه چیز هست…
اصلا نمیدونم ….

ویکتاریون
مرداد ۱۲, ۱۴۰۲ ۶:۳۵ ب٫ظ
پاسخ به  گلناز

خب توی مصاحبه درست گفتن. مسئولیت چک کردن تجانس/ عدم تجانس با استادای مصاحبه گره. کسی که تغییر گرایش داده در صورتی قبول میشه که رزومه ی و مرتبط با گرایش دوم رو داشته باشه، پروپوزال قوی بین دو تا گرایش تعریف کنه، سوالات شفاهی مربوط به گرایش جدید رو جواب بده و با استادایی که در این مورد سختگیر هستند برخورد نکنه.

پناه برخدا
مرداد ۱۲, ۱۴۰۲ ۱:۱۸ ب٫ظ

ببخشید یه سوالی داشتم،یعنی کسی که به فرض بیوشیمی هست،باید مجموعه سلولی مولکولی را انتخاب کنه؟ بعد تو برگه سوال و جلسه کنکور،کل سوالای همه زیرمجموعه سلولی هست بعد مثلا من که بیوشیمی ام فقط به همون درسای خودم باید جواب بدم؟
مث ارشد یعنی ؟
یا یعنی هرکی هرسوالی تونست جواب میده از همه مجموعه های زیست ،بعد ببینه امتیازش برای کدوم زیر مجموعه بهتره میره اونو انتخاب رشته میکنه؟
اینجوری که ظرفیتا کلا زیر سوال میره،یعنی موقع انتخاب رشته مثلا کسی که هم بیوشیمی هم سلولی خوب شده میاد هر دو رشته را میره مصاحبه؟
لطفا اگر کسی میدونه من را راهنمایی کنه ممنون و دعاگوش میشم.

بیوتکنو
مرداد ۱۲, ۱۴۰۲ ۴:۵۷ ب٫ظ
پاسخ به  پناه برخدا

سلام ببینید منابع امتحان هیج تغییری نکرده برای هر رشته صرفاً تجمیع شدن چونکه یسری درسا مشترک بود خوب در نتیجه شما صرفاً درسهای مربوط به گرایش خودتون رو امتحان می دهید وضریب اونا ملاک هست!!! کافیه سوالات دکتری ۱۴۰۲ رو مثلا بیوفیزیک ،بیوشیمی،میکروب،سلولی مولکولی،ژنتیک نکاه کنید سوالات دروس در سطح کارشناسی با اینکه دفترچه جدا بود دقیقاً یکی است!!!برای همین یک صرفه جویی چاپی است!اما خوب برای انتخاب رشته هم شما اگر مسلط به دیگر درسها باشید میتونید شانستون رو امتحان کنید و در مصاحبشون شرکت کنید اما خوب قطعاً زمان پاسخ دهی برای تمام دروس محدود خواهد بود در حال حاضر الان ارشد به همین نحوه است بنابراین روی درسهای مربوط به گرایش خودتون تمرکز کنید ودر روز امتحان فقط برای همین دروس وقت بگذارید و ضریب دروس تخصصی گرایش خودتون رو در نظر داشته باشید!!.ظرفیتها تغییری نمیکنه شاید رقابت مصاحبه بیشتر بشه ولی به نظر نمیاد با این حجم درسی و وقت تعداد زیادی این ریسک رو بکنند و در نتیجه تعداد بسیار محدودی جاضر به چنین کاری می شوند! این مطالب دفترچه پیشنهادی هم گواه بخشی از صحبتهای من!! توجه۱ :نام هر یک از مجموعه های امتحانی مندرج در بالای جداول )به رنگ سبز( صرفاً برای امور اجرایی ثبت نام است و ملاکی برای تعیین نام رشته گرایشهای زیرمجموعه آن نیست. توجه۲ :درج و اطالع رسانی هر یک از رشته گرایشها در ذیل هر مجموعه امتحانی به منزله پذیرش قطعی دانشجو در آن رشته گرایش نیست. جزئیات پذیرش دانشجو در هر یک از رشته گرایشها پس… ادامه نظر»

پناه برخدا
مرداد ۱۲, ۱۴۰۲ ۷:۰۶ ب٫ظ
پاسخ به  بیوتکنو

دروس در سطح کارشناسی میدونم یکی هست و یکی بوده همیشه.الان سوالم اینه:

،یعنی مثلا سی سوال کارشناسی مشابه است برای همه،بعد هفتاد سوال بعدی که برای من قبلا بیوشیمی بود مثال میگم.
الان اون هفتاد سوال شده همه سوالات گرایشهای دیگه باهم ؟
به عبارت دیگه منظورش اینه همون مثلا برفرض هفتاد سوالی که قبلا بیوشیمی بود الان شده سوالات همه گرایشها؟
اینو متوجه نمیشم.
یعنی مثل ارشد اون صد سوال بیست تا بیست تا مثلا شده برای گرایش سلولی(۲۰ سوال ازهمه درساشون که قبلا هفتاد سوال کل دفترچه بود)،بیوشیمی (۲۰سوال از همه درساشون،یعنی کل منابع که آنزیم متابولیسم بیوشیمی،سلولی مولکولی )ومیکروب (ژنتیک پروکاریوت،فیزیولوژی پروکاریوت ویروس شناسی و بوم شناسی و…)
…یا نه؟نمیدونم منظورم متوجه شدین؟
درسهای گرایش من که میگیدفقط جواب بدیم مثلا بیوشیمی بوده و سی سوال کارشناسی قبلا.
اگه مث ارشد بشه یعنی منابع درسیمون بشه سی سوال ،بقیه ام که قبلا نبوده مثلا میکروب و ویروس،اینجوری یعنی درصدا تو همون بیست تست فرضی گرایشم و کارشناسی درنظر گرفته میشه؟
کل کارشناسی ارشد گرایشم و چهار پنج منبع ام،که ضریب چهاربوده قبلا تو تعداد سوالات کمتر مث ارشد پخش کنن و آزمون بگیرن فک کنم سخت بشه،قبلا صد سوال یا هفتاد یا همین حدود سوالات یه گرایش بوده ،الان بخوان هفتاد سوال پخش کنن تو همه گرایشا سخت میشه،بغیر اینکه تعداد سوالات هرگرایش همون اندازه باشه ،اگر اینجور باشه که فرقی نمیکنه فقط دفترچه قطورتر میشه برای کل گرایشا.
البته نمیدونم باید بیشتر شفاف سازی کنند،
اخه اینجوری جور درنمیاد …

ویکتاریون
مرداد ۱۲, ۱۴۰۲ ۷:۵۲ ب٫ظ
پاسخ به  پناه برخدا

من حدس خودم رو میگم. بعید می دونم تعداد سوال های هرگرایش تغییر قابل توجهی بکنه، چون کد درس ها رو همچنان جدا نوشته و درس های گرایش های دیگه برای شما ضریب ندارن.
دفعه ی قبلی که تجمیع شده بود تا جایی که یادمه عنوان درس ها عوض شده بود و یه عنوان کلی گذاشته بودن. ( خودتونم نگاه کنین صفحه ۱۴ هست رشته شما، فکر کنم باید با صفحه ی ۶ دفترچه ۹۵ مقایسه بشه.)
شاید مثلا ۵ تا سوال از هر درس کم بشه که زمان رو بتونن مدیریت کنن. نمی دونم.

پناه برخدا
مرداد ۱۳, ۱۴۰۲ ۱۱:۳۶ ق٫ظ
پاسخ به  ویکتاریون

ممنون

بیوتکنو
مرداد ۱۲, ۱۴۰۲ ۱۰:۵۲ ب٫ظ
پاسخ به  پناه برخدا

آره درسته اما وقتی قرار شما گرایش بیوشیمی که رشتتون هست پذیرفته بشید بایستی سوالات بیوشیمی وقت بگذارید(مجموعه دروس در سطوح کارشناسی شامل ۱( -بیوشیمی ـ بیوفیزیک ـ میکروبیولوژی ـ ژنتیک ـ زیستشناسی سلولی و مولکولی( و کارشناسی ارشد شامل ساختار ماکرومولکولهای زیستی-آنزیم شناسی ـتنظیم متابولیسم ـ روشهای بیوفیزیک و بیوشیمی، -استعداد تحصیلی و -زبان انگلیسی.)تعداد سوالات بعید کمتر بشه! اما خوب با این اطلاعیه دفترچه سوال قطورتر بشه به تبع اون پاسخنامه هم تغییر خواهد کرد ولی مهم اینه دروس گرایش بیوشیمی مشخصه !در هرصورت هر تصمیمی تا انتها گرفته بشه مهم نیست و با این اطلاعبه دروسی که هدف شماست و رشتتون در بر میگیره روی همینا وقت بگذارید نه بقیه!یک مثال بزنم شما وقتی قرار برای درس سلولی مولکولی در سطح کارشناسی وقت بگذارید زیاد و گسترده تر بخونید قطعاً به دروس سلولی و مولکولی هم مسلط میشوید اما الان بحث علاقمندی و زمان مطالعه و دید اساتید رشتتون هست بطور مثال در گروه بیوشیمی تربیت مدرس تخصص ریز بیوشیمیه و کارهای بیوشیمی شما جذاب براشون که در زمینه کاری اونهاست نه مثلا کارهای صرف سلولی محض.. کسی که رشتشه . در کل این مجموعه راه انداختن مصرف داخلی برای سنجش داره و وزارت تو هزینه مثلا! چون اصل ماجرا مصاحبه اختصاصی گرایشتون در دانشگاه مدنظرتون و دروس تعیین کننده اختصاصی رشتتون!

پناه برخدا
مرداد ۱۲, ۱۴۰۲ ۷:۱۰ ب٫ظ
پاسخ به  بیوتکنو

بیوتکنو عزیز ممنون که پاسخم دادین،یکم استرس گرفتم،سردرگمی و ظرفیت کم …
کامنتم طولانی هم شد،و سوالاتم .
ممنون که با حوصله جوابم میدین.
ان شالله همگی موفق باشن.

بیوتکنو
مرداد ۱۲, ۱۴۰۲ ۱۰:۵۳ ب٫ظ
پاسخ به  پناه برخدا

خواهش
ممنون انشاا…

پناه برخدا
مرداد ۱۳, ۱۴۰۲ ۱۱:۳۴ ق٫ظ
پاسخ به  بیوتکنو

ممنونم از کامنتهاتون و راهنمایی های مفیدتون،و وقتی که گذاشتین.خیرببینید

بیوتکنو
مرداد ۱۳, ۱۴۰۲ ۴:۴۴ ب٫ظ
پاسخ به  پناه برخدا

خواهش میکنم پیروز باشید و شاد

یه کنکوری
مرداد ۱۶, ۱۴۰۲ ۱۰:۴۷ ب٫ظ
پاسخ به  پناه برخدا

اصلا زیر مجموعه زیست شناسی سلولی مولکولی و بیوشیمی توی لیست بالا نیست که بخواد تغییری درش صورت گرفته باشه استرس به خودت راه نده سوالات مثل سال های قبل هست واسه رشته شما تغییر نداشته.

صبا
مرداد ۱۲, ۱۴۰۲ ۱۱:۵۳ ق٫ظ

نه بنظر نمیاد ساده تر شده باشه،احتمالا غربالگری هر رشته سرجاشه،فقط محدودیت انتخاب رشته برداشته شده.

هستی
مرداد ۱۲, ۱۴۰۲ ۱۱:۱۴ ق٫ظ

خیلی مسخره است، ارشد را که هرکی هرکی کردن الان نوبت دکترا شد چون اینطوری هرکسی حداقل تو یه گرایش میتونه قبول بشه و رقابت کم میشه

بیوتکنو
مرداد ۱۲, ۱۴۰۲ ۵:۱۱ ب٫ظ
پاسخ به  هستی

نه چون دکتری مصاحبه داره قطعاً شرایط فرق میکنه! ضمناً در روز مصاحبه کارنامه در اختیار اساتید و از طرفی مدارک فارغ التحصیلی گرایشتون که مشخصه هم در اختیارشون و شما هم با نیت گرایش دانشگاه و گروه مصاحبه کننده و فیلد گاریشون انتخاب می کنید پس مهم نیست