//شهریه دکتری شبانه، پردیس، غیرانتفاعی، پیام نور و آزاد

مدرسان شریف

کتاب مصاحبه دکتری

شهریه دکتری شبانه، پردیس، غیرانتفاعی، پیام نور و آزاد

شهریه دکتری شبانه ، پردیس ، غیرانتفاعی ، پیام نور ، آزاد

کانال تلگرام دکتری

تحصیل در مقطع دکتری به دو صورت رایگان و شهریه‌پرداز است. پذیرفته‌شدگان دوره دکتری روزانه به‌صورت رایگان در این مقطع تحصیل می‌کنند و دانشجویان دوره‌های شبانه، پردیس خودگردان دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، دانشگاه پیام نور و نیز دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به پرداخت شهریه جهت تحصیل در مقطع دکتری هستند.

در ادامه جزئیات شهریه دکتری دوره‌های شهریه‌پرداز جهت اطلاع داوطلبان عزیز آورده شده است.

شهریه دکتری شبانه (نوبت دوم)

پذیرش دکتری شبانه در بسیاری از رشته‌محل‌هایی که در دوره روزانه دارای پذیرش در مقطع دکتری هستند، صورت می‌گیرد. تنها تفاوت تحصیل دانشجویان دوره دکتری شبانه با دانشجویان دوره روزانه در پرداخت شهریه است.

تحصیل در دوره دکتری شبانه مستلزم پرداخت هزینه‌های شهریه ثابت، شهریه متغیر واحدهای درسی، شهریه امتحان جامع و نیز شهریه رسال دکتری است.

شهریه دکتری شبانه دانشگاه‌های مختلف مقدار ثابتی ندارد. به همین علت در ادامه شهریه دکتری شبانه برخی دانشگاه‌ها که برای تحصیل دانشجویان ورودی سال 97 اعلام شده، آورده شده است:

ردیف شهریه دوره‌های شبانه دکتری 97 بر اساس اعلام دانشگاه‌ها
1 شهریه دکتری شبانه دانشگاه امیرکبیر در سال 97
2 شهریه دکتری شبانه دانشگاه تربیت مدرس در سال 97
3 شهریه دکتری شبانه دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1397
4 شهریه دکتری شبانه پژوهشگاه ژنتیک در سال 97
5 شهریه دکتری شبانه دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 97
6 شهریه دکتری شبانه دانشگاه الزهرا (س) در سال 97
7 شهریه دکتری شبانه دانشگاه اصفهان در سال 97
8 شهریه دکتری شبانه دانشگاه بیرجند در سال 97
9 شهریه دکتری شبانه دانشگاه سمنان در سال 97
10 شهریه دکتری شبانه دانشگاه امام خمینی قزوین در سال 97
11 شهریه دکتری شبانه دانشگاه کاشان در سال 97
12 شهریه دکتری شبانه دانشگاه قم در سال 97
13 شهریه دکتری شبانه دانشگاه باهنر کرمان در سال 97
14 شهریه دکتری شبانه دانشگاه صنعتی شیراز در سال 97

 

شهریه دکتری پردیس خودگردان

پردیس خودگردان دانشگاه‌ها یک دوره تحصیلی است که در ازای پرداخت شهریه در مقاطع مختلف تحصیلی ازجمله دوره دکتری دانشجو می‌پذیرد.

دانشجویان دکتری پردیس معمولاً با شرایط یکسانی نسبت به دانشجویان دوره‌های روزانه و شبانه تحصیل می‌کنند و تفاوت اصلی در میزان پرداخت شهریه است که در برخی دانشگاه‌ها نسبت به دوره شبانه بیشتر است.

البته در برخی دانشگاه‌ها محل تحصیل دانشجویان دکتری پردیس نیز متفاوت است و کلاس‌های دانشجویان دکتری پردیس‌های بین‌الملل نیز که در محل مربوطه برگزار می‌شود.

شهریه تحصیلی دوره دکتری پردیس دانشگاه‎های مختلف متفاوت است، چرا که شهریه دکتری پردیس بر اساس مصوبه هیأت امنای دانشگاه‌ها اخذ می‌شود.

در جدول زیر شهریه دکتری پردیس دانشگاه‌ها که در سال 97 از سوی این دانشگاه‌ها اعلام شده آورده شده است:

ردیف شهریه دوره‎های پردیس دکتری 97 بر اساس اعلام دانشگاه‌ها
1 شهریه دکتری پردیس دانشگاه امیرکبیر در سال 97
2 شهریه دکتری پردیس دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 97
3 شهریه دوره‌های پردیس دکتری 97 دانشگاه الزهرا (س)
4 شهریه دکتری پردیس دانشگاه اصفهان در سال 97
5 شهریه دوره پردیس دکتری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال 97
6 شهریه دکتری پردیس دانشگاه علامه طباطبایی در سال 97
7 شهریه دکتری پردیس دانشگاه بیرجند در سال 97
8 شهریه دکتری پردیس دانشگاه سمنان در سال 97
9 شهریه دکتری پردیس دانشگاه کاشان در سال 97
10 شهریه دکتری پردیس دانشگاه قم در سال 97
11 شهریه دکتری پردیس دانشگاه باهنر کرمان در سال 97
12 شهریه دکتری پردیس دانشگاه صنعتی شیراز در سال 97

 

شهریه دکتری غیرانتفاعی

دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی نیز جهت تحصیل دانشجویان در مقطع دکتری اقدام به اخذ شهریه می‌نمایند.

با توجه به این که شهریه دکتری غیرانتفاعی دانشگاه‎های مختلف متفاوت است، در ادامه نمونه شهریه این دانشگاه‌ها در سال 97 آورده شده است:

ردیف شهریه دوره دکتری دانشگاه‌های غیرانتفاعی
1 شهریه دکتری دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی در سال 97
2 شهریه دکتری دانشگاه غیرانتفاعی شمال در سال 97

 

شهریه دکتری پیام نور

شهریه دکتری دانشگاه پیام نور

شهریه دکتری پیام نور در سال 97 نسبت به سال گذشته دارای افزایش 10 تا 15 درصدی داشت. بنابراین در سال 98 نیز احتمال این افزایش وجود دارد.

شهریه دکتری دانشگاه پیام نور که در سال 96 (برحسب ریال) از سوی این دانشگاه اعلام شده به شرح جدول زیر است:

 

دانشگاه گروه آموزشی شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلی شهریه متغیر برای هر واحد درسی جبرانی شهریه دروس متغیر به ازای یک واحد درسی شهریه هر واحد رساله
عمومی پایه (نظری) اصلی و تخصصی (نظری)
پیام نور علوم انسانی ۲۲.۵۷۸.۱۲۴ ۱,۴۹۲,۰۰۰ ۱,۴۹۲,۰۰۰ ۱,۴۹۲,۰۰۰ ۵,۷۳۳,۰۰۰ ۵,۷۳۳,۰۰۰
علوم پایه و مهندسی صنایع ۲۲.۵۷۸.۱۲۴ ۱,۴۹۲,۰۰۰ ۱,۴۹۲,۰۰۰ ۱,۴۹۲,۰۰۰ ۷/۶۱۰/۰۰۰ ۵,۷۳۳,۰۰۰

 

براساس اعلام این دانشگاه، شهریه متغیر هر واحد رساله در صورتی که نیاز به تحقیق میدانی، عملیاتی و آزمایشگاهی داشته باشد با تشخیص کمیته علمی رشته مربوطه تا میزان ۲ برابر قابل افزایش است.

البته شهریه تحصیل در واحد امارات دانشگاه پیام نور با میزان اعلام‌شده متفاوت است که در لینک زیر قابل مشاهده می‌باشد:

 

شهریه دکتری دانشگاه آزاد

شهریه دکتری دانشگاه آزاد

تحصیل در دوره دکتری داتشگاه آزاد اسلامی مستلزم پرداخت شهریه است. شهریه شامل شهریه ثابت، شهریه متغیر (بر حسب واحدهای درسی عملی و نظری) و شهریه رساله است.

شهریه تحصیلی دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی برای رشته‌های مختلف متفاوت است. بنا بر اعلام دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شهریه دکتری دانشگاه آزاد در سال 97 به شرح زیر بوده است:

شهریه ثابت دکتری 97 آزاد

ردیف

نام رشته

شهریه ثابت (ریال)

1

رشته‌های علوم انسانی (آموزش زبان انگلیسی-حقوق-اقتصاد و غیره)

49،893،884

2

رشته‌های غیر علوم انسانی

74،616،360

شهریه متغیر دکتری آزاد 97

هر واحد نظری (برحسب ریال)
4،984،980
هر واحد عملی (برحسب ریال)
5،981،767
هر واحد پایان‌نامه (برحسب ریال)
16،920،978

 

میزان افزایش شهریه دکتری آزاد در سال 97

شهریه دکتری دانشگاه آزاد اسلامی به‌طور معمول هر ساله افزایش می‌یابد.

دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1397 اعلام کرد که نرخ افزایش شهریه پایه و متغیر دانشجویان جدید (از سال 1397) برای رشته‌های غیرپزشکی در همه مقاطع تحصیلی نسبت به شهریه پایه و متغیر پرداختی در سال 1396 حداکثر با میزان 12/5 درصد با مجوز استان تعیین می‌شود.

تخفیف شهریه دکتری آزاد

در سال 1397 دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد که نرخ شهریه رشته‌محل‌های کم‌تقاضا یا فاقد تقاضا با هماهنگی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تا سقف 50 درصد تخفیف امکان‌پذیر می‌شود.

در هر استان کمیته‌ای متشکل از دو نفر از اعضای هر یک از شوراهای برنامه‌ریزی، اداری مالی و آموزشی (در مجموع 6 نفر) درخواست متقاضی را بررسی و تخفیف را تا سقف مقرر تصویب می‌کنند.

همچنین برای پذیرفته شدگان شاهد و جانباز (شامل فرزندان، همسرو خود جانباز) نیز تخفیف‌‌های در نظر گرفته شده است.

نحوه تقسیط شهریه دکتری آزاد

در سال 97 رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد که بخشنامه تقسیط شهریه به واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شده که براساس آن دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی می توانند در ابتدای ثبت نام تنها 10 درصد شهریه را پرداخت کرده و مابقی را تقسیط کنند.

شهریه دکتری 98 دانشگاه آزاد

بر اسا آخرین اخبار، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از استانی شدن شهریه‌های دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۹۸ خبر داده و گفته است: ما امسال در دانشگاه آزاد اسلامی بنا داریم شهریه‌های استانی داشته باشیم و واحد دانشگاهی در هر استان بر اساس شرایط اقتصادی خود شهریه دانشجویان را تعیین کند و اجحافی در حق دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی نشود.

۱۳۹۷-۱۰-۵ ۰۰:۲۵:۰۵ +۰۳:۳۰۱ آذر, ۱۳۹۷|دکتری|۱۶ نظرات

اینستاگرام آزمون دکتری

16
نظر دهید

avatar
saba
saba

یعنی به طور میانگین در رشته های علوم انسانی هر ترم چقدر میشه امسال؟ ما که نمیدونم چند واحد بهمون میدن؟

مهسا
مهسا

سلام
بر اساس آیین‌نامه آموزشی مقطع دکتری تخصصی، تعداد واحدهای درسی دوره دکتری آموزشی – پژوهشی ۳۶ واحد است که از این تعداد، ۱۲ تا ۱۸ واحد آموزشی و ۱۸ تا ۲۴ واحد پژوهشی هست. این تعداد واحد رو برای دانشگاه های مختلف که مدنظرتونه میتونید شهریه شو حساب کنید.

فرشید
فرشید

درود . در دوره دکتری رشته حقوق خصوصی بر اساس اطلاعات منتشره در کارنامه امتحانی ، حدودا ۷۵۰۰ نفر شرکت کردند و از این میان تا رتبه ۶۵۰ مجاز به انتخاب رشته دوره روزانه شدند و حدود ۶۵۰۰ نفر دیگر مجاز به انتخاب رشته در سایر دوره ها شده اند .از آنجائیکه در دفترچه انتخاب رشته دانشگاه سراسری کلا ۹۰ نفر پذیرش می شوند . با این تفاصیل چند برابر ظرفیت برای دانشگاه آزاد مجاز به انتخاب رشته شده اند؟ چون کلا ۴۰ واحد دانشگاهی در این رشته دانشجو میگیرند . اگر علی فرض محال هر واحد دانشگاهی ۲۰ دانشجو… ادامه نظر»

مهسا
مهسا

سلام
این تعداد مجاز به این علت هست که خیلی ها مخصوصا برای دوره شهریه پرداز انتخاب رشته نمیکنند و یا به مصاحبه نمیرند، پس دانشگاه ها ترازشون رو پایین اعلام میکنند تا بتونند ظرفیتشونو تکمیل کنند.
درمورد سوال دومتون درمجموع شانستون خیلی زیاد نیست، با این حال فرصت انتخاب رشته رو از دست ندید.

زهره معماری
زهره معماری

سلام
برای امسال از کجا میشه رقم شهریه های هر دانشگاه رو متوجه شد؟ چرا تو دفترچه چیزی نبود؟

زهره معماری
زهره معماری

و یه موضوع دیگه، قبول شم شبانه و ثبت‌نام نکنم محرومیت داره؟

زهره معماری
زهره معماری

تو دفترچه دیدم نوشته روزانه محرومیت داره، یعنی فقط روزانه است؟

مهسا
مهسا

سلام
بله فقط پذیرش نهایی در دوره روزانه یک سال محرومیت از شرکت در کنکور داره

محمد
محمد

برای چی این کارو میکنی چ ا حق یه عده دیگه رو میخوری تو که نمیخ ای شبانه ب ی برای چی انتخابش میکنی پارسال رتبه من پس از مصاحبه دانشگاه تهران شبانه ۴ شد آخرین رتبه قبولی ۳ بود که اونم مثل شما عشقش کشید ونیومد وتکمیل ظرفطت هم اعلام نکردن در کاقع حق من که مایل بودم شبانه دانشگاه تهران بدم خورده شد ….خواهشا این کارو نکن

زهره- معماری
زهره- معماری

متوجهم. بله کاملاً در این مورد، حرف شما درست و منطقیه
منم فعلاً در حال بررسی هستم

مهسا
مهسا

سلام
داخل دفترچه اعلام نمیشه.
برخی دانشگاه ها در سایتشون درج میکنند که اگه درج بشه در همین سایت اطلاع رسانی میشه.

زهره- معماری
زهره- معماری

ممنون

سعید
سعید

هر سال ۱۰ تا ۱۵% اضافه میشه

MAX
MAX

شهریه دکتری امسال زیاد میشه؟

مهسا
مهسا

سلام
معمولا شهریه دکتری هر سال درصدی افزایش پیدا میکنه. در متن همین صفحه هم به این موضوع اشاره شده.

حسین
حسین

مهسا خانم سلام لطفا حتما جوابم روبده من فیزیولوژی ورزشی رتبه درسهمیه ۳۱ودرسهمیه ازاد ۶۶۵تراز۹۳۱بین ۱۶۹۰شرکت کننده پذیرش یک مجله روهم دارم باحکم قهرمانی ومدرک مربیگری سه رشته معدل ۱۷/۷۰دانشگاه ازاد دو دوره هم مجاز شدم لطف کنید بفرمایید ایاشانسی دارم …سهمیه ۲۷درصد