معرفی خود به زبان انگلیسی از جمله مواردی است که برای سنجش سطح زبان انگلیسی داوطلبان دکتری در مصاحبه‌های مختلف دانشگاه آزاد و سراسری مورد سؤال قرار می‌گیرد. در این معرفی متناسب با شرایط می‌توان به سؤالات زیر پاسخ داد:

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

به داوطلبان عزیز شدیداً توصیه می کنیم جهت اطلاع از آخرین اخبار مصاحبه و اعلام نتایج دکتری به عضویت کانال تخصصی پی اچ دی تست درآیند… کلیک کنید…

– انگیزه‌تان از ورود به مقطع دکتری چیست؟

– چرا ما باید تو را از بین داوطلب‌ها انتخاب کنیم؟

– مجموعه سؤالات درباره پایان‌نامه کارشناسی ارشد: عنوان، روش، واژگان کلیدی، یافته‌ها و نتایج پایان‌نامه خود را بگویید (به یاد داشته باشید که حفظ کردن چکیده انگلیسی پایان‌نامه‌تان می‌تواند در روز مصاحبه کمک بزرگی باشد؛ چرا که سؤالات مرتبط با پایان‌نامه معمولاً پاسخی کوتاه در چکیده دارند).

– اگر وارد مقطع دکتری شوید، بر روی چه موضوعاتی جهت پژوهش متمرکز خواهید شد؟

نمونه متن معرفی به انگلیسی در مصاحبه دکتری

در ادامه چند نمونه معرفی به زبان انگلیسی آورده شده است:

متن اول:

My name is ……….. . I am … years old. I am a very motivated individual and I’m not working right now, so I have enough time and energy to do my Ph.d excersises. The main reason that I wanna do Ph.d course is that I love researching and I am very eager to improve and develop my knowledge and skills. Therefore, I believe that I am a good candidate for being a Ph.d student.

About my background, I should mention that I did my undergrad in ……….. (your major) at ……….. (name of the university) University and my GPA was ……….. (your average) which shows how hardworking I was. I did my grad studies in ……….. (your major) at ……….. (name of the university) University and my GPA was ……….. (your average) and I was the best student in our program. I did many researches while I was doing my grad studies but my favorite was ……….. (your favorite subject). That’s why I did my thesis on this subject under one of the best supervisors who was ……….. (name of the supervisor), and we also could publish an ISI article in ……….. (name of the journal). I have recently translated a book named ……….. (name of the book). I have also taught these courses at ……….. (name of the university) University.

متن دوم:

I am ……….. . I am … years old. I received my BSc in ……….. (your major) from ……….. (name of the university) University in ……….. (year) and I received my MSc in ……….. (your major) from ……….. (name of the university) University in ……….. (year). My thesis title is ……….. (name of your thesis) and I have written some papers related to my thesis. I have been teaching for about … years. My research interests are ……….. (name of the subjects).

 

 متن سوم:

First of all, I would like to express my special thanks to you for giving me the golden opportunity to introduce myself and talk about my academic experiences. I am deeply honored to be invited to this highly prestigious university for interview and present my educational and research profiles to the most prominent professors in the field.

My name is ……….. .I was graduated from ……….. (name of the university) University with B.A. in ……….. (your major) in ……….. (year). I also completed my M.A. program in ……….. (your major) at University of ……….. in ……….. (year). As the post-graduate student at M.A. level, I studied the courses thoroughly in great depth with considerable enthusiasm in order to develop my theoretical understanding of different perspectives of the field, find the complex theory-practice interactions and specify the scope of my own areas of interest. This encouraged me to start doing research and finding out more and more about the new, challenging domains of ……….. (major/subject). Currently, I have … (number of the papers) published research articles on ……….. (topic/title of article) in ……….. (name of the journals) journals. I have presented … (number of the papers) research articles in high-level conferences as well.

I defended my M.A. thesis with the “excellent” degree. It was about ……….. (abstract of the study that contains purpose of the study+methodology+major findings+implications). I passed ……….. (name of the English test) test with a relatively high score. Moreover, I worked as a university instructor for more than ……….. years.

Personally, I am a really ambitious person and it is my honor to continue my education at this university with all these highly distinguished professors. My special areas of interest are ……… (subjects of interests) and I intend to work more intensively on these specific domains. To be a more helpful individual for the society, I do my best and I follow what Edison says: “Genius is one percent inspiration and 99 percent perspiration”.

در صورتی که مدرک زبان داشته باشیم، باز هم ممکن است سوالات زبان در مصاحبه دکتری مطرح شود؟

بله داشتن مدرک زبان در مصاحبه دکتری دلیلی برای نپرسیدن سوالات زبان نیست. برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص تاثیر مدرک زبان در مصاحبه دکتری کلیک کنید.

زبانم خوب نیست. شانسی در قبولی در مصاحبه آزمون دکتری ندارم؟

اگر چه توانمندی در زبان انگلیسی مولفه مهمی در مصاحبه دکتری می‌تواند باشد؛ اما همه مصاحبه نیست. برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص مصاحبه دکتری کلیک کنید.

اینستاگرام آزمون دکتری